Anketa České školy k „Manuálu“. Jana Karvaiová: Hodili nás přes palubu, nepotřebují nás, nestarají se o nás, nezajímáme je

neděle 3. května 2020 ·

Česká škola oslovila učitele, ředitele a odborníky s otázkami, které se týkají „Manuálu“ ministerstva školství ohledně fungování otevřených škol. Jde nám především o situaci „ohrožených učitelů“. Odpovídá speciální pedagožka Jana Karvaiová.Jana Karvaiová (pedagogicka-komora.cz)
Jana Karvaiová:  Hodili nás přes palubu, nepotřebují nás, nestarají se o nás, nezajímáme je

Je podle Vás nabídka možností, jak se zachovat pro „rizikového“ učitele/ zaměstnance školy dostatečná, dostatečně vstřícná, rozumná…? 

Ochrana byla přehozena pouze na ředitele. Pomůcky se shánějí již delší dobu, protože tento stav trvá. Totiž stav, kdy stát to nejhorší a nebezpečné přehodí na vedení. V tom jim právní subjektivita vyhovuje. Jinak je nám na nic. Je zcela směšné, jak si celkově nařízení odporují – kadeřnice, která se bude pohybovat kolem jednoho klienta musí mít roušku a štít a pokaždé vše vydezinfikovat. Učitel a děti ve třídě nebudou muset mít nic! Vždyť je to doslova na hlavu! Kdo tohle chápe? Já ne.

Udržet rozestupy na chodbách? Nesmysl. Udržet rozestupy na WC, před školou – nesmysl. A kdo bude zajišťovat distanční výuku, když více než dvě třetiny učitelů budou muset zajišťovat dopolední výuku?

Víte, kolik otázek bych tu ještě mohla napsat?

Dobrý ředitel tu nabídku pojme správně a rizikové pedagogy ponechá v distančním vzdělávání nebo mu dá jiné práce související s výukou. Otázkou je, kolik opravdu dobrých a empatický ch ředitelů je. Ti druzí budou asi tvrdý oříšek a lituji jejich zaměstnance.

Ve výčtu rizikových skupin se zapomnělo na ty, kteří se starají o staré rodiče, postižené nebo nemocné děti a nebo partnery. Tam bude problém největší. Nepochopím, proč např. do této „akce“ nejsou také zapojeni dobrovolníci z řad studentů pedagogických fakult nebo skauti. I to by totiž bylo řešení, jako tomu je jinde. Navíc by to pro studenty byla velká příležitost pro praxi.

Při laické interpretaci se zdá, že pokud učitel narazí na nepříliš tolerantního ředitele, nebo prostě působí na škole, kde se to nedá organizačně zvládnout, zbude mu jako nejbezpečnější možnost požádat o neplacené volno… Připadá Vám to jako dostatečná, správná možnost? 

Ne, zdá se mi to nehorázné. Většina těch, kteří pracovat nebudou chtít to nedělá kvůli své lenosti. Jde jim o odpovědné chování vůči své osobě. Jsme v nouzovém stavu, i po jeho skončení stále budeme v mimořádné situaci. A takto podané informace pro laika znamenají jen jedno – hodili nás přes palubu, nepotřebují nás, nestarají se o nás, nezajímáme je. Je to smutné. V současnosti chybí v resortu tisíce učitelů a k těm stávajícím se stá chová jak k někomu, koho lze jednoduše nahradit. Pokud směřujeme do budoucna směrem – škola je hlavně hlídací a socializační budova, pak se už nedivím. Tak se těším na předvolební tlachy o významu vzdělávání a pedagogů. Budu se smát, i když mi bude do pláče.

A také se zdá, že stát, který ve zcela mimořádné situaci zavřel školy a znovu je v nouzovém stavu otevírá, přenáší zodpovědnost na jejich ředitele – ten musí zajistit hygienická opatření, dohodu s „rizikovým“ učitelem… Je to podle Vás v pořádku? 

Není a již jsem to psala výše. Opomněla jsem jediné – financování. Financovat bude zřizovatel. Na úkor provozních prostředků. Kde komu bude ulevováno. Bude uleveno i zřizovatelům? Budou jim rozpočty posíleny?

Je vyjasněno, kdo ponese právní odpovědnost za případnou nákazu, poškození zdraví, v nejhorším případě úmrtí zaměstnance školy nebo někoho z jeho rodiny? 

Tohle vyjasněno není. Jako laik se mohu jen domnívat, že z toho, jak jsou nastavena „pravidla“ metodickým pokynem, bylo opět vše přehozeno na vedení škol. Vše je totiž tzv. dobrovolné. Pokud tedy ředitel školu otevře, dobrovolně, pak se stává odpovědným za případné nákazy. Do školy vletí hygiena a bude zkoumat, zda byla dodržována hygienická opatření, zda bylo vše zajištěno a když ne, je to jasné. Jsme odkázáni na prohlášení o bezinfekčnosti od rodičů.

11 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
3. května 2020 v 10:30  

"Tak se těším na předvolební tlachy o významu vzdělávání a pedagogů"

Paní Karvaiová, přece to znáte:"Školství je prioritou".

mirek vaněk řekl(a)...
3. května 2020 v 11:53  

Paní Karvaiová. Děkuji. Málokdo má odvahu říci pravdu natvrdo.

Na volby nespoléhejte. ANO zvítězilo nad epidemií a schopnosti ministra školství nikoho zajímat nebudou. Jsou to papaláši a velkopodnikatelé a ti si do toho kecat nenechají. Jiné strany na tom nejsou líp.
Management Moskevského typu stále vítězí a "modernizuje" jen vše okolo.

rváčkazvesela řekl(a)...
3. května 2020 v 12:10  

Super sepsané, děkuji.

Ferda44 řekl(a)...
3. května 2020 v 12:48  

Paní Karvaiová - děkuji.
Přesné a výstižné...

Simona Malá řekl(a)...
3. května 2020 v 14:07  

Jani moc krásně sepsané, a opravdu od krize mam pocit že naše školství je závislé pouze na délce kdy běží družina , jako o tom že řada rodičů vybírá školu podle družiny a jejích otevíracích hodin vím dlouho, ale tady mi to nějak potvrdilo ministerstvo. Hlídejte děti at rodiče mohou být od rána do večera v práci . Po nás potopa.

tyrjir řekl(a)...
3. května 2020 v 15:51  

PROČ MŠMT ĆR ODDALUJE MOŽNOST DOBROVOLNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DO ZŠ A SŚ, NABÁDÁ K NEPLACENÉ DOVOLENÉ PRO UČITELE A NEVYUŽÍVÁ MOŽNOST NAŘÍDIT PRACOVNÍ POVINNOST STUDENTŮM PEDAGOGICKÝCH FAKULT?

V resortech zdravotnictví a sociálních věcí byli ve stavu nouze povoláni do zdravotnických a zařízení studenti posledních ročníků příslušných škol:

Minulý čtvrtek přišel Simoně Kozákové e-mail z Plzeňského kraje, že se má v pondělí povinně hlásit v Domově důchodců v Domažlicích. Osmnáctiletá studentka třetího ročníku pedagogiky na střední odborné škole v Horšovským Týně je jednou z 12 studentek, které hejtman Josef Bernard (ČSSD) povolal formou pracovního příkazu na výpomoc do zařízení sociálních služeb. Umožňuje mu to rozhodnutí vlády z 13. března, podle kterého je takový postup hejtmanům dovolen v době krizového řízení. Fyzická osoba je tak povinna výzvu k pracovní výpomoci akceptovat, přičemž v případě odmítnutí jí může být uložena pokuta 50 tisíc korun...

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/studentka-povolana-do-domova-duchodcu-odnasim-pleny-a-pomaham-s-krmenim-40319776

V nemocnicích Ústeckého kraje působí v rámci uložené pracovní povinnosti 30 budoucích sestřiček z Univerzity J. E Purkyně (UJEP). Další pomáhají dobrovolně, jde třeba o studentky oboru Porodní asistentka. informovala o tom mluvčí univerzity Jana Kasaničková...

https://nasregion.cz/ustecky-kraj/desitky-budoucich-sester-z-ustecke-univerzity-pomahaji-v-nemocnicich/


PROČ UŽ NĚCO PODOBNÉHO NEPŘIPRAVILO MŠMT ČR A PROČ TO NEDALO UŽ DO SOUČASNÝCH OPATŘENÍ?

Ti do škol povolaní studenti PedF by mohli minimálně do října být třeba asistenty učitelů ve o přestávkách i při výuce ve škole a při distančním vzdělávání. Kdyby to MŠMT včas a dobře udělalo, nemuselo by oddalovat možnost dobrovolné školní docházky a podle mne protiprávně nutit ohrožené učitele k žádostem o neplacenou dovolenou, jak to udělalo v tom svém "manuálu".

http://www.ceskaskola.cz/2020/05/anketa-ceske-skoly-k-manualu-msmt.html

J.TýřUnknown řekl(a)...
3. května 2020 v 19:25  

Děkuji Vám. I za termíny..vždyť je to na hlavu. Ano, je to na hlavu a to mluvíte o trochu starších dětech ze ZŠ. V MŠ bez omezení počtu, bez roušek a to i učitelé. Doporučení, že děti mají být spíše venku, ale pouze v areálu školy...hmm, také na hlavu. A to nemluvím o hygienických opatřeních, které jsou v Manuálu zmiňovány, jsou totiž mírnější, než jaké se musí dodržovat v běžném režimu. Opět na hlavu. Tak Vám nevím, jsem blázen já nebo někdo jiný?

Unknown řekl(a)...
3. května 2020 v 19:45  

Na hlavu to e. Ale těm studentům to asi nikdo nemůže nařídit - tedy alespoň u otevření ZŠ. To už nebude platit pravděpodobně nouzový stav, který končí 17. května.

tyrjir řekl(a)...
4. května 2020 v 3:14  

OPATŘENÍ STÁTU MUSÍ BRÁT V ÚVAHU, ŽE VIROVÁ PANDEMIE ZŘEJMĚ NEZMIZÍ BĚHEM JEDNOHO ROKU.

Španělská chřipka je označení celosvětové chřipkové pandemie, která probíhala necelé 2 roky, a to v letech 1918–1920. Úmrtnost pandemie je odhadována na 3 až 5 %,[2] počet obětí se udává mezi 17[3] a 100 miliony, odpovídající 10 až 20 % z nakažených lidí (smrtnost). ... Mezi příčiny vysoké úmrtnosti a neobvyklého věkového profilu obětí se řadí efekt „cytokinové bouře“ – virus zhoršil příznaky, zvýšil úmrtnost a způsobil přehnanou reakci imunitního systému... Profesor John Oxford se snažil svým výzkumem, při němž exhumoval těla obětí, aby získal genom původního viru, dokázat, že epicentrem chřipky byla západní fronta 1. světové války, zejména britský vojenský lazaret ve francouzském městě Étaples, kde se mohl virus z drůbeže přes prasata dostat k vojákům (mutaci viru navíc mohly způsobit mutagenní bojové plyny, ze kterých to byl nejvíce yperit, který také poškozuje místa vniku viru do těla).[8] Někteří američtí historici, např. Alfred W. Crosby, vidí americký stát Kansas jako místo vzniku viru. Původ je hledán také v Asii. Roku 1917 byla chřipka zaznamenána v Číně a s vojáky se přes USA dostala do Evropy. Válečná cenzura však počátek pandemie zastřela, ale v neutrálním Španělsku bylo povědomí rozšířeno, což dalo onemocnění i název...

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ch%C5%99ipka

Tři scénáře, jak se bude SARS 2 - CoV19 pandemie vyvíjet do roku 2022: Tsunami, věčný virus nebo moře vlnek

Velkou studii, která popisuje tři nejpravděpodobnější scénáře, představil tým známého epidemiologa Michaela Osterholma z Minnesotské univerzity. Ve hře je podle něj návrat viru ve slábnoucích vlnách, propad do ještě hlubší pandemie po vzoru španělské chřipky nebo trvalé a nevyzpytatelné lokální údery...

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3089102-tri-scenare-jak-se-bude-pandemie-vyvijet-do-roku-2022-tsunami-vecny-virus-nebo-more

Španělská chřipka začala na jaře a na podzim přišla druhá mnohem ničivější vlna a trvalo téměř dva roky, než pandémie odezněla. ,Dosavadní výzkumy té současné pandemie, pokud vím, neprokázaly nic, co by naznačovalo, že pandemie rychle (např. do podzimu) zmizí nebo že na ni v dohledné době bude nalezen účinný lék (ten nový snadno se šířící a agresivní virus působí nejen na plíce. ale i na jiné orgány a léčba komplikovaných případů v ohniscích je proto velmi složitá). Tento fakt jsou podle mne povinni brát v úvahu vláda a všichni její její jednotliví ministři i parlament ČR, a to i s ohledem na řádné zajišťování Ústavou a Listinou základních práv a svobod garantovaného práva občanů ČR na bezplatné počáteční vzdělávání.

Chaotické distanční vzdělávání spojené s pokračujícím bráněním dobrovolné školní docházce žáků do ZŠ a SŠ a s odsouváním učitelů do režimu neplacené dovolené nejen podle mne naznačuje, že vláda svou povinnost respektovat ústavní právo na bezplatné počáteční vzdělávání řádně neplní.

tyrjir řekl(a)...
4. května 2020 v 6:07  

MŠMT ČR NESMÍ NEDŮVODNĚ OMEZOVAT PRÁVO OBČANŮ NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROHLAŠOVAT PŘITOM CHAOTICKÉ NEPLNĚNÍ SVÝCH POVINNOSTÍ ZA POKROK

Na hlavu to je. Ale těm studentům to asi nikdo nemůže nařídit - tedy alespoň u otevření ZŠ. To už nebude platit pravděpodobně nouzový stav, který končí 17. května.

Vláda, jednotliví ministři ani parlament ČR nesmějí nedůvodně dlouho omezovat lidská práva ani v režimu nouzového stavu ani opatřeními mimo něj (například parlamentem nekontrolovanými operativními rozhodnutími jednotlivých ministerstev). Lidská práva lze podle Listiny základních práv a svobod dočasně omezovat jen a pouze na základě platného zákona s pokud možno taxativním výčtem opatření, ke kterému je parlamentu při jeho předložení k dispozici písemná důvodová zpráva, ze které je jasné, proč se takový zákon přijímá. K tomu viz vyjádření předsedy Ústavního soudu a ústavního právníka J. Kysely ve včerejších Otázkách VK v ČT24:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/220411030510503-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/765532-vlada-prava

Když vláda, jednotliví ministři a Parlament ČR dopustili, že české školství je mizerně financované a organizované školství s nedostatkem učitelů, měli by podle mne v situaci, kdy se tyto nedostatky markantně projevily mj. i nedostatkem učitelů a možná i zbytečně dlouhým omezením práva občanů na počáteční školní vzdělávání, měli by se teď postarat o to, aby:

a) skončily "aktivistické pedagogické hrátky" v pedagogických fakultách, v MŠMT a v jemu "přítulných" aktivistických neziskovkách mimo jiné i tím, že

b) MŠMT přestane přesouvat svou odpovědnost na rodiče, zřizovatele, ředitele a učitele škol a postará se o to, aby pedagogické fakulty mnohem lépe plnily své poslání,

c) zastírat dlouhodobý chaos ve školství (neexistenci Revize RVP a Národního programu vzdělávání, přejmenování resortních vzdělávacích institucí na pedagogické, aktivistická orientace MŠMT na soukromé neziskové organizace, špatná úroveň komunikačních a informačních technologií ve školském resortu, neúčelné a neúčinné čerpání vzdělávacích dotací atd.) tím, že ho prohlašuje za "ctnost" či "pokrok".

Když bylo možné po nátlaku EU zavést tzv. inkluzí pracovní místa "asistentů pedagoga", kteří slouží jednomu jedinému žákovi, proč teď není možné zřídit pracovní místa ASISTENT UČITELE, ZMENŠIT POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ na 15 a postarat se o to, aby se UČITELÉ mohli dobře věnovat VZDĚLÁVÁNÍ žáků v nových podmínkách? Proč namísto toho MŠMT ČR nabádá ředitele škol, aby v tom nepořádku, který MŠMT způsobilo (viz příklady výše) "nevyužitelné" učitele nabádali k žádosti o neplacenou dovolenou? K rozumným opatřením MŠMT žádný nouzový stav ani ministerstvo zdravotnictví nepotřebuje. Může je podle mne udělat docela prostou novelou příslušného zákona

J.Týř

Unknown řekl(a)...
4. května 2020 v 12:41  

Velmi dobře, souhlas.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.