Učitelská platforma k návrhu k letošnímu uzavření známek: Je třeba zabránit pětkám, žáci za letošní situaci nemohou

pátek 24. dubna 2020 ·

Učitelé sdružení v Učitelské platformě reagují na návrhy ministerstva školství, jak letos v červnu uzavřít známky. Podle ministerstva by se měly známky určit za období únor a březen, což podle učitelů není reálné, protože celkové hodnocení šesti týdnů výuky nedává smysl. Návrh vyhlášky umožňuje i zohlednit výuku na dálku, podle učitelů však může docházet k trestání za neaktivitu, spíše než k hodnocení, v čem se žáci v tomto období rozvinuli a v čem se naopak mohou zlepšovat. Učitelé i tak považují současnou situaci za příležitost odstartovat obsáhlejší debatu o změnách hodnocení na českých školách.Výuka je v tuto chvíli omezená a roztříštěná, klesla její efektivita a úspěšnost žáků víc než kdy jindy závisí na jejich socioekonomickém zázemí. Podmínky dětí jsou různé, ať už domácí, nebo vycházející z různých přístupů učitelů k výuce na dálku. Sumativní hodnocení známkami proto v tuto chvíli bude ještě mnohem méně porovnatelné než dříve. Nelze dodržet současné klasifikační řády z dob před mimořádnými opatřeními. Ministerstvo školství proto zveřejnilo návrh vyhlášky ke klasifikaci pro letošní školní rok. Navrhuje v ní mimo jiné, aby školy v důsledku mimořádné situace uzavřely známky především na základě výsledků z období před uzavřením škol. Učitelé mohou při hodnocení přihlédnout i k období výuky na dálku, pokud zohlední rozdílné podmínky žáků. “Období distančního vzdělávání by nemělo být hodnoceno klasickým metrem v podobě známek. Navíc hrozí, že nejednoznačná kritéria a široká škála možností využitelných pro hodnocení může být využita jako trest pro žáky, kteří podle pohledu učitelů nereagovali adekvátně na jimi zadávané úkoly na dálku,“ vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Je potřeba zabránit nedostatečným, které nejsou ani tak hodnocením, jako snahou omezit další postup žáka vzdělávacím systémem. To je v tuto chvíli nemyslitelné, protože současná situace je zásahem vyšší moci a žáci za ni nemohou. Podle Petry Mazancové by měla být pro zvláštní případy ponechána možnost neklasifikace a vyhláška by měla lépe specifikovat, jak se postavit k podmínkám přezkoušení a dohnání učiva po ukončení krize.

Učitelé z Učitelské platformy souhlasí i s tím, aby se vysvědčení za toto pololetí nepočítalo do přijímacích zkoušek na střední školy. Stejně tak souhlasí s tím, aby všichni žáci posledních ročníků středních škol prospěli a byli připuštěni k maturitní zkoušce. “To, že letošní vysvědčení nebude v příštím školním roce součástí přijímacího řízení, je však zatím uvedeno jen v důvodové zprávě. Toto opatření by mělo být součástí samotné vyhlášky, aby mělo jistou váhu,” doplňuje Petra Mazancová. 

Současná zkušenost – pedagogů, ale i žáků a rodičů – se změnami ve výuce i jejím hodnocením by přitom podle učitelů z Učitelské platformy mohla být dobrým začátkem pro odstartování rozsáhlejší debaty a možných následných změnách podoby a cílů hodnocení na všech českých školách. „Známky nepřiměřeně přeceňujeme a nevyužíváme hodnocení jako konkrétní popisnou zpětnou vazbu. Význam závěrečného hodnocení, obzvlášť v podobě známek i jako podklad pro rozhodování o přijetí na další stupně škol, by se měl v nejbližších letech snižovat. Taková změna v postojích se však nedá nařídit, ani nejde udělat skokově, k té je třeba dojít samostatně,“ říká ředitel základní školy v Chrašticích Karel Derfl, podle kterého současná situace dává velkou šanci na zrychlení cesty ke změně ve vnímání hodnocení.

Svou zkušenost s postupným opouštěním známkování popisuje i Klára Koubská, ředitelka základní školy SMART v Roudnici nad Labem: „Moje zkušenost ukazuje, že novinky, které rodiče ani učitelé podrobně neznají, je třeba perfektně vyargumentovat, metodicky podložit a poté pevně trvat na jejich zavedení. Dva měsíce jsem měla obden schůzky s rodiči, učitelé absolvovali tři interní školení a nyní systém funguje dobře.“

Podle učitelů z Učitelské platformy může být při finálním dokončení této vyhlášky inspirativní sledovat i návrhy k hodnocení, které pro toto pololetí představil čerstvě jmenovaný ministr školství na Slovensku. Jsou v lecčems podobné, v některých oblastech jdou však ještě dál. V prvních třídách základních škol musí být například letošní závěrečné hodnocení tvořeno pouze formou slovního hodnocení. Výkony žáků na Slovensku také letos nemohou být ze žádného předmětu hodnoceny jako nedostatečné. Pedagogická rada může maximálně navrhnout přezkoušení těch, kteří neplnili zadanou práci v tomto pololetí a byli hodnoceni stupněm nedostatečný i v prvním pololetí školního roku. Dle slovenského ministra školství se také po obnovení vyučování ve školách nesmí realizovavat písemné a ústní zkoušení nejméně tři týdny od nástupu žáků do školy, aby bylo zabráněno hromadnému nahánění chybějících známek.


Zdroj: Tisková zpráva Učitelské platformy

26 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
24. dubna 2020 v 9:05  

Férové by bylo zachovat možnost udělení nedostatečných s tím, že se nebude toto vysvědčení počítat pro přijímačky (a nepovede k opakování ročníku). Jsou žáci, kteří zcela záměrně vypustili jakoukoliv aktivitu a bude to pro ně velmi špatný příklad do dalšího života (tj. vytvoří si tím dojem, že se příště znovu vyvléknou ze svých povinností a stejně se nic nestane). Poškodí to i ty, kteří se (pod tlakem rodičů/učitelů) snažili a teď to "vyšumí" a zjistí, že pracovali zbytečně.

Postoje ředitelů ZŠ "prostě jim dejme dobré známky/hodnocení a nejen nyní, ale už vždycky", je otřesný a plošně demotivační. I ten nejhorší grázl ocení, když za dobrou práci dostane skutečnou odměnu (a ne jen prázdné plky).

mirek vaněk řekl(a)...
24. dubna 2020 v 10:35  

Za situaci nemohou, ale za neplnění úkolů či odfláknutí za to může jistě učitel, který toho plnoletého maturanta s herním dělem málo motivoval.

Učitelská platforma je mimo.

Silvie A. řekl(a)...
24. dubna 2020 v 13:27  

vytvoří si tím dojem, že se příště znovu vyvléknou ze svých povinností a stejně se nic nestane

To je situace, která je v demokratické ČR zcela realistická. Takže pro žáky to bude velmi DOBRÝ příklad, a ochotně se tím budou řídit i v budoucnu.

Žáci za situaci nemohou. A ty školy, potrestané tím, že tam lemplové a flákači zůstanou, ty za něco mohou?

Ale hledat nějakou férovost ve školství je zbytečné, funguje-li celá společnost tím svým způsobem. Vláda zachránila iks tisíc lidských životů (srovnejme s Itálií), a proto ji nyní české soudy, všechny supi a hyeny s právnickým titulem, a celá opozice bude trestat za všechno, co udělala dobře.

Radek Sárközi řekl(a)...
24. dubna 2020 v 13:50  

"Učitelé z Učitelské platformy" mohou slovně hodnotit už dávno. Proč to ale vnucovat ostatním? Předpokládám, že většina z šesti členů UP známkuje.

Michal Komárek řekl(a)...
24. dubna 2020 v 14:04  

Pane Sárközi, toto přece "Ten Který Spojuje" nemá zapotřebí, ne?

Radek Sárközi řekl(a)...
24. dubna 2020 v 14:40  

Ano, Pedagogická komora spojuje učitele, kteří slovně hodnotí, i ty, kteří známkují. Respektujme jejich volbu vyučovacích metod i forem hodnocení. Jedna skupina nenutí druhou změnit způsob hodnocení. A už vůbec se nedovolává příkazů shora v tomto smyslu.

Michal Komárek řekl(a)...
24. dubna 2020 v 14:49  

A proč má prezident spolku Pedagogická komora zapotřebí tak trapným způsobem útočit na "konkurenční" učitelské sdružení?

Eva Adamová řekl(a)...
24. dubna 2020 v 14:52  

"Je třeba zabránit pětkám..."

Proč? Proč by žák, který měl v prvním pololetí 40% neodůvodněné absence a který byl dodatečně klasifikován za pět, žák, který z února a března nemá nic jiného než pětku a který z domácí tříměsíční práce neodevzdá ani čárku, neměl opět dostat pětku? Mohla by mi to paní Mazancová vysvětlit?

Michal Kaderka řekl(a)...
24. dubna 2020 v 15:25  

Pane šéfredaktore, moc děkuji za korektní snahu o moderaci. UP není ovšem konkurenčním spolkem. V UP jsou stovky reálných učitelů a vedou ji učitelé s úvazkem ve školách.

Přeji hezký den, Michal Kaderka.

rváčkazvesela řekl(a)...
24. dubna 2020 v 16:01  

Navrhuji zavést termín DMB (dělal mrtvého brouka) a dát k tomu klíďo píďo za pět.
Nechápu mimochodem, proč se zrovna teď diskutuje o slovním (formativním ) hodnocení.
Pokud mám něco hodnotit - jakkoliv - potřebuji k tomu nějaké výstupy...můžete tomu říkat jakkoliv vědecky - ale nějakému testíku žáka se nevyhneme. Jinak hodnotíte rychlost připojení, kvalitu socioekonomického statusu rodiny a kvalitu komunikace s rodiči(u malých dětí)
Očekávám nějaký pokyn shůry , jak budu hodnotit - už delší dobu to očekávám:-)
Tím nechci říci, že si nevím rady. Nejsem daleka si vytvořit vysvědčení s náplní zde uvedenou.
Nicméně NEJSEM MINISTR ANI SVŮJ NADŘÍZENÝ. Jsem zaměstnanec a očekávám pokyny. Nedostala jsem je v vedení výuky na dálku, poradila jsme si. K hodnocení (vypracování vysvědčení) bych přece jen …
Jsem hodně mimo?

Dana Nová řekl(a)...
24. dubna 2020 v 16:17  

Naprosto souhlasím s panem Milanem Keršlágerem. Já jsem návrhem ministra a nátlakem vedení otřesena, ale řadě mých kolegů je to zdá se jedno.Mám se nad to povznést.
Učím na odborné SŠ, v únoru byly u nás jarní prázdniny a tak bych měla obory, které chodí do školy kvůli praxím ob týden,hodnotit hlavně za období, kdy byly ve škole 10 - 12 dní, podle toho, jestli chodí sudý nebo lichý týden. Docházka je i tak bídná , takže někdo nebyl v té době ve škole vůbec, někdo třeba 4 dny. To má být jádro hodnocení?Zbylých 3 a půl měsíce má být doplněk, popřípadě se má přihlédnou ke známce za první pololetí.
Tak které pololetí to vlastně hodnotím?
Také dost dobře nechápu, proč se považuje za samořejmé, že škola má řešit sociální problémy rodin. Můžu lidsky i prakticky přihlédnout k tomu, že rodina je sociálně slabá, ale tohle škola nevyřeší, stejně tak jako už těžko vyřeší zadluženost a s tím spojenou špatnou docházku a další problémy. Tady se jedná o mnohem hlubší problémy spojené s chudobou některých regionů, a školství může při řešení nejvýše spolupracovat.

rváčkazvesela řekl(a)...
24. dubna 2020 v 18:04  

...tohle škola nevyřeší, ...odhaduji paní Nová, že to řešit bude!
Najdou se jisté neziskovky...aktivisté...záchranáři - bruseláři. Záchranná akce je prostě penězovod, to je bez diskuze! A kdo umí, ten umí. Kdo neumí - však to znáte (jestli ne, tak se říkávalo - že učí) nastane jednoduše socialismus v kapitalistických sukních.
Vůbec nevím, proč jsme cinkali těma klíčema, místo toho jsme mohli dělat něco smysluplnějšího - jenže to bylo dávno... a my starší generace už nemáme pravdu - protože je zastaralá ta pravda:-)
Všechno toto tedy už beze mne...brzy důchod a okopávání ředkviček uááá. Ale vás je mi líto (ne vás osobně pochopitelně ) ale všechny, kteří místo toho, aby učili, zdůvodňují rodičům, proč co dělají, volají mrtvým broukům, aby aspoň trochu projevili aktivitu, snižují laťku tak nízko, že se ráno stydí podívat do zrcadla. Prožila jsem ve školství celý život ale bohužel nynější situaci ve školství shrnuji do předchozích slov.
Držte se jedeme z kopce - a dost příkrýho.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. dubna 2020 v 19:55  


Druhé pololetí tohoto školního roku by se mělo kompletně zopakovat příští školní rok.

Petr Portwyn řekl(a)...
25. dubna 2020 v 14:06  

Vím o udělených pětkách z jednoho jediného důvodu - že žák kašlal na práci a nic nedělal. Ty zvěsti o tělocvikářích dávajících mnohastránkovíé referáty považuju za obyčejné urbánní mýty, kterých se chytili nebo je vytvořili aktivisté, aby měl ministr čím zdůvodnit zrušení známkování.
Zajímavé je, že se děti o udělených pětkách dozvěděly (jak, když nemají přístup na internet?) a začaly s učitelkou komunikovat.

Jinak co vím, tak učitelé buď dávají výhradně motivační jedničky, nebo jsou aspoň hodně mírní. Pokud mají nějaké sociálně slabé nebo nedosažitelné dítě, vědí o tom a podle toho se zařídí.
Aspoň u nás na poradách se řeší, zda žáci, kteří nekomunikují, náhodou nejsou nemocní. Dost často se zjistí, že komunikují jen výběrově, podle toho, který předmět se jim chce dělat.

"Zabraňování pětkám" se tak jeví buď jako podpora zarputilým flákačům, nebo prázdné heslo.

Radek Sárközi řekl(a)...
25. dubna 2020 v 14:29  

Vážený pane Komárku, číselný údaj jsem převzal z webu Učitelské platformy, kde je z jejich transparentního účtu patrné, že členské příspěvky v UP zaplatilo 6 lidí. Žádné desítky, natož stovky učitelů... Velmi úzká a naprosto nereprezentativní skupinka lidí se tu snaží prosazovat věci, které by v případě přijetí dopadly na všechny učitele...

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501373461&f=01.01.2018&t=25.04.2020

Michal Komárek řekl(a)...
25. dubna 2020 v 14:37  

To je zjevná demagogie, pane Sárközi. Už jste to v diskusi na ČŠ s panem Kaderkou a možná i jinými učiteli řešili. Že UP není stejný typ spolku jako spolek PK a že počet zaplacených příspěvků nemá smysl ztotožňovat s tím, koho reprezentuje... Lidé z UP se jistě případně sami ozvou, aby Vám to připomenuli...

Petra Mazancová řekl(a)...
25. dubna 2020 v 14:52  

Já myslím, že pan Sárközi velmi dobře ví, že členské příspěvky nemáme (ostatně stejně jako PK). Na rozdíl od Pedagogické komory má Učitelská platforma transparentní účet. U PK nejsou finance transparentní, proto mi přijde poměrně úsměvné, že na to pan prezident spolku upozorňuje zrovna tímto způsobem.

Michal Kaderka řekl(a)...
25. dubna 2020 v 14:57  

Pane Sárközi, členské ani registrační příspěvky UP nemá. Tuto informaci víte, už jsme to tu několkrát řešili. Takže z darů nelze odvodit počet členů. Normálního člověka by hanba fackovala, vám je to jedno. Stejně vím, že to napíšete znovu. Je nám to ale jedno.

Připomínám, pro nás není počet členů důležitý. Ale pro vaše info, členů je nyní kolem 450.

Pokud je pro vás počet členů důležitý a zaštiťujete tím svou legitimitu, doporučuji vám zveřejnit seznam členů na webu či mít transparentní účet. Stále se odvoláváte na GDPR, ale sám víte, že je to nesmysl. Do té doby jste podvodník, který se vydává za učitele a čísla si vymýšlí.

S pozdravem, Michal Kaderka.

Silvie A. řekl(a)...
25. dubna 2020 v 16:48  

Do té doby jste podvodník, který se vydává za učitele

Hleďme, co všechno lze napsat na ČŠ bez hrozby smazání, případně pokárání.
Ale on to asi smí napsat jen jistá konkrétní osoba o jiné konkrétní osobě, že?

Michal Komárek řekl(a)...
25. dubna 2020 v 17:21  

Silvie A.

Toto je z od Vás jen laciná provokace. Kdybyste měla zájem opravdu tuto diskusi sledovat nezaujatě, věděla byste, že tato odpověď je sice tvrdá, ale vzhledem k tomu, jak pan Sárközi opakovaně demagogicky útočí a nezdůvodňuje a neodpovídá, také adekvátní...

A kdybyste měla opravdu zájem sledovat diskusi na ČŠ nezaujatě, věděla byste, že "ostřejší výměny" jsou tu za určitých okolností možné. Vysvětloval jsem to tu mnohokrát. A aktéři těch výměn jsou z různých názorových skupin.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:49  

Učitelská platforma snad jména svých členů na svém webu zveřejnila? Proč k tomu vybízí pan Kaderka Pedagogickou komoru a ještě lže o GDPR?

Nazývat někoho "podvodníkem" je opravdu přes čáru, pane Komárku, mažete zde daleko měkčí posty.

Já jsem pouze zveřejnil informaci, která je k dispozici na webu Učitelské platformy. Kdo si na odkaz klikne, zjistí, že Učitelská platforma je virtuální organizace, která není financována z členských příspěvků, ale stejnou nadací, která financuje např. EDUin nebo ČOSIV, a to v řádu 600 000 Kč ročně...

O tom, že UP vznikla na MŠMT, existuje dokonce zápis. Opravdu zde nikoho neosočuji, jen cituji fakta.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:55  

Pane Sárközi, Vy opakovaně útočíte a publikujete polopravdy, manipulujete. je to zbytečné a je to navíc v naprostém rozporu s tím, k čemu se hlásíte v mottu spolku PK. Diskutujte, prosím věcně a bez urážek.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:28  

Nejsem to já, kdo někoho nazval "podvodníkem". Uráží zde někdo jiný...

Michal Kaderka řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:30  

Pane Sárközi, seznam členů nezveřejňujeme, protože na počtu členů nestavíme legitimitu. Přesněji: nehlásíme, že s námi někdo musí komunikovat a jednat, protože je nás hodně. I tak by to bylo ok, ale pokud vyžadujete, aby se nejednalo s někým jiným, musíte počet členů transparentně doložit. Zároveň píšete, že nemáme žádné členy, nebo že jich máme pět. Jak chcete dokázat, že nějaké členy máte. To nejde odvodit ani z vašeho účtu.

Pokud lžu o GDPR, doložte prosím nějaký nález, že jsou transparentní účty porušením GDPR. Transparentním účtem můžete i doložit, že jste financování z členských příspěvků.

Klidně nasdílejte zápis, který jsme zveřejnili po schůzce s MŠMT. Takže to není žádný únik informací a těžko bychom zápis zveřejňovali, pokud by nás měl poškodit. Je tam uvedena Učitelská platforma, logicky tak musela vzniknout před schůzkou. Opakovaně vás žádám, abyste poukázal na část zápisu, podle kterého MŠMT založilo UP. Můžete ještě zveřejnit tweet, kde je uvedeno, že jsme vznikli po této schůzce.

Pokud stále o sobě tvrdíte, že jste učitel a že jste ve vedení největšího pedagogického spolku, tudíž nikdo nemá jednat s někým jiným, tak podvodník jste. Tohle obvinění můžete vyvrátit jedině transparentností. Uveďte, kde učíte a zveřejněte se seznam členů nebo mějte transparentní účet, ze kterého lze počet členů odvodit. Váš kolega nabídl ukázání seznamu, ale to transparentní není. Tabulku se jmény si umí vytvořit každý. U soudu byste - stejně jako v případě soudu mezi členy družstev atd. - museli mít všechny podpisy ověřené, ani tam by to nevzali.

Mimochodem jste zapomněl uvést, že jste o příspěvku NČS ve vaší FB skupině diskutovali. Dokonce pan Wagner uvedl, že o podporu zažádáte. Nevím, zda jste nakonec zažádali, ale pokud podporou někým nálepkujete, měl byste být korektní.

MK.


Radek Sárközi řekl(a)...
26. dubna 2020 v 16:55  

Nikdo z Pedagogické komory nikdy netvrdil, že "nikdo nemá jednat s někým jiným". Jen vrstvíte další a další lži, pane Kaderko. Nemá cenu s Vámi diskutovat. Jen tu manipulujete.

Michal Kaderka řekl(a)...
26. dubna 2020 v 17:34  

Pane Sárközi, popíráte, že jste kontaktoval některé poslance s tím, aby s námi nekomunikovali, protože nemáme žádné členy, nikoho nereprezentujeme a že jsme odtržení od praxe? Ani jednoho?

Nikdy jste zde či v PKD neuvedl, že nemáme co navrhovat či se vyjadřovat, protože nikoho nereprezentujeme a nemáme žádné členy?

Nikdy ve skupině PKD neproběhla diskuse, zda zažádat o příspěvek NČS? Nikdy jste se vy nebo pan Wagner neptali nikoho z NČS, zda by bylo možné požádat o příspěvek?

O žádné vrstvení lži se nejdená. Takže vás vyzývám znovu:

1. Ukažte v zápisu z MŠMT, že UP bylo stvořeno ministertvem školství.
2. Vložte link na školu, kde učíte vy nebo pan Wagner. Při vší úctě k panu Wagnerovi musím uvést, že jsem jej nikdy neslyšel lhát, že by učil. Ani to nikde nepsal. Narozdíl od vás. Tak už prosím napište, kde učíte a neodkazujte na váš medailonek na webu.Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.