Já si neumím představit zákonnou cestu, kdy by mi učitel řekl „já se bojím, já do práce nepůjdu“, říká ředitel Jirásko

neděle 26. dubna 2020 ·

„Všichni učitelé mají uzavřený pracovně právní vztah, stejně jako já a všichni ostatní. Já si neumím představit zákonnou cestu, kdy by mi učitel řekl „já se bojím, já do práce nepůjdu“. I když pro to mám pochopení, litera zákona nic takového neříká takže by to jedině muselo být součástí všech nařízení ministerstva, které mají do konce měsíce přijít. Jinak mu nemůžu říct „dobře, tak do práce nechoď“. Může to být jedině přes lékaře jako nemocenská, nebo ošetřování člena rodiny, či výpověď. Takže jsem to na poradě řekl, že se všemi od 25. května počítám,“ říká v rozhovoru pro iDNES ředitel ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko.Jaroslav Jirásko (zslb.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Nikdo vám neřekl, že by do přímé výuky raději nešel? 

Soukromě jen jeden zaměstnanec, ale většina chce zpátky do školy. Například jedna starší paní učitelka v důchodovém věku mi řekla, že se cítí naprosto zdravá a na děti se těší. Na mně jako na řediteli školy potom bude, abych naplnil hygienické předpisy, které vyjdou.

Ve sborech je spousta starších učitelů, je to tak i u vás?

Já jsem toho názoru, že by se mělo jednoznačně stanovit, kdo patří do té ohrožené skupiny. Ministr Plaga mluvil o určitých chorobách, kdo například trpí cukrovkou, má problémy se srdcem a podobně. Jasně stanovené to ale zatím není.

Vyšlo nařízení, varianta vzdělávání, že by do škol mohly jít děti z prvního stupně a musí se pro to vytvořit podmínky. Já jsem od začátku byl jiného názoru, že by se školy měly nechat do prázdnin zavřené, protože by se vůbec nic nestalo, ale rozhodnutí respektuji a z různých pohledů i argumentů chápu, proč to tak je.

Není otevření škol celé spíš v módu „vlk se nažral a koza zůstala celá“? Protože se deseti tisíce lidí podepsaly jak pod petice za otevření škol, tak jejich zavření a ministerstvo přišlo s tím, že je otevře na bázi dobrovolnosti se spoustou pravidel. 

Ono je to hodně o velikosti škol. Řada to podle mého názoru nebude moci splnit. Od té doby, co otevření ministr oznámil, jsem ani na chvíli neuvažoval o tom, že by se dodržoval zákon o pedagogických pracovnících, kam spadá například ten problém s asistenty, kteří by neměli učit sami. Bez nich to ale nepůjde ani u nás, natož na menších školách. Navíc si myslím, že se pan ministr zbytečně bojí používat slova jako je „hlídání dětí“. Ono to v tomto režimu je hlídání dětí, než plnohodnotná výuka, o které se bavit ani nemůžeme. Na tom prvním stupni je škola i sociální služba pro rodiny, protože do práce chodit musí.


Celý rozhovor naleznete zde

98 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 8:53  

Zákonná cesta má název Zákoník práce, § 106, odst. 2.

Janek Wagner řekl(a)...
26. dubna 2020 v 9:40  

Jaroslav Jirásko svými výroky jen prokazuje hlubokou neznalost legislativy a je evidentní, že ve funkci ředitele nemá co dělat. Zároveň je ilustrací nekvalifikovaného výběru a hodnocení ředitelů v českém školském systému i personální situace v Asociaci ředitelů ZŠ a v Učitelské platformě.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 10:29  

Trochu off topic (ale jen trochu) se zeptám - není náhodou "desetitisíce lidí... podepsaly"?

Vidím tyhle chyby stále častěji. Proč se to za komančů a ještě nějakou dobu nestávalo, a teď je to imrvére? Přece ti mlaďoši, co to píšou, jsou tak vzdělaní a hlavně mají mobily.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 10:36  

Pane Portwyne,

ta chyba tam není. Asi to už nějaký "mlaďoch" opravil. A naznačovat na základě takové chyby, že za "komančů" toho "mlaďoši" uměli víc, je opravdu trapné.

Oldřich Botlík řekl(a)...
26. dubna 2020 v 10:59  

Zákoník práce, § 106 Práva a povinnosti zaměstnance
(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.


Doporučuji všem učitelům i panu Wagnerovi, aby právní rady JUDr. Karvaiové brali s VELKOU rezervou.

Zaprvé, strach, o němž mluví v rozhovoru ředitel Jirásko, NENÍ podle výše uvedeného ustanovení důvodem, pro který může zaměstnanec odmítnout výkon práce.

Zadruhé, chce-li zaměstnanec odmítnout výkon práce podle ustanovení odst. 2, musí mít důvodně za to, že výkon práce představuje hrozby v tomto ustanovení uvedené. V případě pracovněprávního sporu bude důkazní břemeno na jeho straně. To znamená, že bude muset své obavy řádně a přesvědčivě odůvodnit. Domnívám, že riziko vznikající pro dotčeného učitele ve škole bude mj. porovnáváno s riziky, s nimiž se setkává mimo školu. A nejspíš bude muset prokázat, že riziko ve škole je výrazně vyšší.

Zatřetí, důvodnost obav učitele bude posuzována až v kontextu situace, kdy případně výkon práce odmítl – nikoli tedy podle toho, jak vypadala epidemiologická situace dnes, tj. 26. 4. 2020. Může se klidně stát, že až se školy otevřou, nebudou případy onemocnění covid-19 přibývat vůbec nebo jen nepatrně. V té době už také bude možná známo, jak je onemocnění rozšířeno mezi žáky. Proti obavám učitelů vypovídají například celosvětově nízké počty onemocnění mezi pokladními v supermarketech. Může to být i díky tomu, že jejich organismy jsou infekci vystaveny denně a jsou lépe připraveny jí čelit – učitelé jsou na tom nejspíš podobně. Usuzuji tak podle toho, že mně, člověku pracujícímu už 25 let z domova a pohybujícímu se mezi lidmi jen občas, stačí projít na chodníku kolem školy a okamžitě dostávám virózu, kvůli níž některé dítě uvnitř jen posmrkává.

Začtvrté, je možné, že učitelé patřící do některé z ohrožených skupin dostanou „generální pardon“, o „individuálním pardonu“ mluvil ředitel Jirásko v souvislosti s nemocenskou. Uznání učitele, kterého virus nadměrně ohrožuje v souvislosti s jeho zdravotními problémy, za práce neschopného je nejspíš v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Zapáté, JUDr. Karvaiová přehlédla následující důležité ustanovení:
Zákoník práce, § 106 Práva a povinnosti zaměstnance
(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

Také o různých ochranných opatřeních se ředitel Jirásko v rozhovoru zmiňuje.

Vůbec nevylučuji, že někteří učitelé budou chtít využít ustanovení odst. § 106 Zákoníku práce. Možná bych je chtěl využít i já, kdybych byl na jejich místě. Než bych však případně výkon práce odmítl, rozhodně bych se poradil s právníkem, který má zkušenosti s pracovněprávními spory.

Ředitel řekl(a)...
26. dubna 2020 v 11:01  

ZP §106, odst. 2 je jasný. Spíš jde o to, za jaké peníze. Zatím jsem nenašel výklad, jak s placením těchto lidí. Překážka na straně zaměstnavatele to nemůže být, já pro něj práci mám. Takže to vidím stejně - nemoc, OČR nebo neplacené volno.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 11:11  

Pane Komárku,
nejsem si jist, zda je to chyba, ale v otázce je doslova "Protože se deseti tisíce lidí podepsali jak pod petice za otevření škol..."
Ověřím si, zda to chyba je, nebo ne - Vám nevěřím.

"Děti udělali" apod. se vyskytuje, a to chyba je určitě.

Když je to podle Vás trapné, patrně dělám správnou věc.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 11:17  

Pane Portwyne,

obávám se, že nerozumíte textu. V krátké reakci to ukazujete hned několikrát.

Podstata věci: V té otázce je napsáno: "Protože se desetitisíce lidí podepsaly..."

Já nezpochybňuji, že tam původně bylo "i" a že Vy jste článek viděl v této fázi. Ale neporozuměl jste tomu, co jsem psal v první reakci, ani jste si neověřil, zda je chyba opravena.

Michal Kaderka řekl(a)...
26. dubna 2020 v 11:49  

"Zároveň je ilustrací nekvalifikovaného výběru a hodnocení ředitelů v českém školském systému i personální situace v Asociaci ředitelů ZŠ a v Učitelské platformě." - Samozřejmě se dá pochopit, že ne každému je Jaroslav Jirásko sympatický a není reálné získat nějaké plošné uznání od všech. Jen by bylo třeba připomenout, že v AŘZŠ i UP jsou jen ředitelé a učitelé a volba pana Jiráska do vedení těchto organizací byla na základě voleb lidí, kteří mají reálnou praxi a pracují se skutečnými žáky ve třídách. O to více je komické, že takové hodnocení přijde od organizace, která si nebyla schopna vygenerovat do svého vedení nikoho, kdo učí děti, má úvazek, komunikuje s rodiči a ví, co se ve školách děje, protože musí absolvovat veškerou adminitrativní i pedagogickou rutynu.

Přeji hezkou neděli, Michal Kaderka.

BP řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:14  

Pane Komárku,

proč tu chybu neopravíte v textu uvedeném zde, když víte, že to chyba je.

Pane Portwyne,

máte s tou chybou naprostou pravdu. Je to děs a hrůza, jak jsou média plná tvaroslovných, pravopisných i syntaktických chyb, a to ne jenom psaná média. Český jazyk upadá a většina lidí si toho ani nevšimne, protože správnou češtinou už nekomunikuje.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:14  

Pane Komárku,
já to vidím tady, o pár řádků výše.
Mám to zkopírováno.

Taková chyba by se vůbec neměla objevit v médiu, jako je idnes. Mají snad korektora.

BP řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:17  

Pane Portwyne,

dnes nemají korektora ani vydavatelé učebnic, neboť i tam lze nalézt spoustu chyb a nesmyslů. Všude se šetří na nesprávných místech.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:17  

Paní BP
Já to ještě ověřil - přece jen nejsem češtinář.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:18  

Paní BP, no ale do škol se navážejí neustále a rádi, že? Tady se požaduje dokonalost...

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:35  

Jinak... ona by taky klávesnice neupadla, kdyby se napsalo "ano, měli tam chybu, opravím to".
Normální slušná reakce by to byla.
Nebo i kdyby se to jenom opravilo, bez osobních komentářů.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 12:52  

BP

Chybu jsem už opravil i tady. Jak jsem kontroloval opravdu v originále, nedošlo mi, že na ČŠ chyba zůstala :-), za to se omlouvám.

Na podstatě reakce na pana Portwyna to nic nemění. Jeho zobecňující útoky na novináře jme tady probírali už vícekrát. Jako mnohá svá tvrzení je nedokáže doložit nebo dát do nějakého smysluplného kontextu. Zobecnění o "současných mlaďoších" je prostě hloupé.

Ale, prosím ukončeme tuto gramatickou debatu, odehrává se pod textem, který obsahuje mnohem důležitější témata.

Děkuji!

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:02  

Nicméně Učitelská platforma nastoupila cestu, kterou nám narýsovali odborníci z NERVu. Žádné výjimky pro ty, co měli v zimě dva zápaly plic, i nekoronové. Žádné výjimky pro ty, kdo se oprávněně obávají. Někteří starší učitelé se těší - a já se jim nedivím - někteří mají obavy. Mnohé školy na těch starších stojí. A co těhotné učitelky? Prostě výběr nebude. Buď nastoupit, nebo nemocenskou. Nebo taky vyhazov. Že to razí ředitel, pro kterého je aprobovanost přežitek, mě neudivuje. Neposlušné nahradí kýmkoli. Jo, a mimochodem, někde jsem tu četla rutyna. Taky dost hrozná chyba.

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:09  

Ještě dodatek - v Rakousku rozjíždějí školy postupně od 13. května. Od Volksschulen, což je první stupeň, postupně výše. Maturitní a závěrečné ročníky od 11. května, podle dosavadních údajů. Podmínky - rozestupy, roušky, dezinfekce. Stejně u Volksschule - rozestupy, malé skupiny. Třídy rozdělené na dvě skupiny, jedna se učí v pondělí a v úterý, druhá ve středu, čtvrtek, pátek. Další týden se prohodí. Co se plánuje u nás? Uvidíme, ale spíš nic. Normální provoz, a běda, kdo se netěší.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:13  

Paní Maříková, kde tady vidíte nějaké stanovisko Učitelské platformy? Je to snad další díl útoků na UP ze strany představitelů spolku PK?

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:17  

A ještě dodatek, paní Maříková. Tohle je už na pokraji šíření poplašné zprávy. Vy přece jistě víte, co se plánuje u nás. Nepochybně jste ty informace slyšela, četla...

Samozřejmě, něco se ještě může změnit, diskuse pokračují, ale to, co je dosud zveřejněno je zcela srovnatelné s Rakouskem...

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:18  

Pane Komárku, nepeskujte mě. Opravdu už jsem z toho vyrostla. Představitel UP snad pan Jirásko je, nebo se určitá jména nesmí vyslovit?

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:18  

...zveřejněno, je...

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:19  

Pokud máte nějaké informace, sem s nimi. Já znám jen "upřesnění do konce dubna"
.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:22  

Paní Maříková, pan Jirásko mluví jako ředitel základní školy, nikoli za UP. To je zcela evidentní. Stejně jako to, že UP v této věci žádné stanovisko nevydala. Víte to stejně dobře jako já a Vaše útoky na UP jsou zcela zbytečné a do slušné věcné diskuse nepatří.

Úplně jinou věcí je diskuse o tom, zda má pan Jirásko ve věci interpretace paragrafu 106 pravdu či nikoli. A tu Vy tady, bohužel spíše zamlžujete.

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:24  

Pane Komárku - mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa...;) Nicméně, pokud by něco takového řekl ředitel, který je ve vedení PK, jistě ´by se to bralo jako nenáhoda. A právem.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:42  

Pane Komárku, budete zde komentovat rovněž útok pana Kaderky (EDUin, Učitelská platforma) na Pedagogickou komoru?

Josef Soukal řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:47  

Předpokládám, že pan ředitel si je vědom toho, že jeho učitelé nepřestali pracovat, takže je 25. 5. nebude vítat v práci, ale na pracovišti. A že všechny právní náležitosti řádně ošetří tak, aby on ani jeho zaměstnanci nemuseli jednat v rozporu s žádnou zákonnou normou.
Nerad bych panu Jiráskovi křivdil, ale zřejmě mu nedochází, že učitel na nemocenské je větší problém než učitel nedocházející do školy, ale plně zapojený do distanční výuky.
Ředitelé, které znám nebo kteří se veřejně vyjadřují, v drtivé většině volí cestu rozumu, protože nehodlají riskovat poloprázdné sborovny v září, popř. bezdůvodně zvyšovat nespokojenost svých učitelů. Zbytku zřejmě na názoru ostatních nezáleželo ani předtím.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:52  

Ano, pane Sárközi, děkuji za připomenutí. Pokud pan Kaderka myslel vedení spolku v úzkém slova smyslu, tedy "prezidium", má, myslím v podstatě pravdu. Pokud to slovo použil neuváženě a zahrnul tam tedy i vedení jednotlivých sekcí, tak se samozřejmě mýlí a je to z jeho strany zbytečný útok.

A prosím o věcnou diskusi k daném zásadnímu tématu. Děkuji!

Michal Kaderka řekl(a)...
26. dubna 2020 v 13:56  

Pane Sárközi, info, které už víte: pro EDUin nepracuji. Byl jsem externistou do jara 2019. A ještě připmínám informaci o tom, že nemáme registrační a členské příspěvky, takže z darů nelze odvodit počet členů. Třeba si to už zapamutejete.

Pokud považujete můj komentář za útok, lze jej jednoduše vyvrátit. Stačí vložit link na školy, kde vy nebo pan Wagner učíte. Tím myslím tak, jak jsme uvedl - máte uvedenou výuku v rozvrhu, pravidelně se potkáváte s žáky, chodíte na pedagogické rady, píšete vysvědčení atd. Jinak se obávám, že si pletete útok s pravdivým konstatováním v reakci na "personální situaci v Asociaci ředitelů ZŠ a v Učitelské platformě."

Hezký den, Michal kaderka.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:04  

Pane Komárku, pan Kaderka především podsouvá, že komentář pana Wagnera zde je stanoviskem Pedagogické komory, což samozřejmě není. Oficiální stanoviska Pedagogické komory naleznete na našem webu. Pedagogická komora má své stanovy, kde jsou uvedeny podmínky členství. Útoky pana Kaderky jsou jen záměrnou manipulací. Předpokládám, že názor, který prezentuje pan ředitel Jirásko, není oficiálním stanoviskem Učitelské platformy nebo Asociace ředitelů ZŠ, ale jde o pouhý exces jednotlivce...

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:07  

Pan ředitel prostě přestřelil, nevím jestli si to uvědomuje. Jeho EQ je na O. To jsou tedy vyhrocené vztahy. Člověk tomu ani nemůže uvěřit, že takový přístup k zaměstnancům je ve 21.století ještě možný.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:11  

Ano, pane Sárközi, pan Kaderka měl napsat, že to přichází od člena vedení organizace, nikoli od organizace....

Nicméně, podstatné je to, že této diskuse bylo už opravdu dost. Zahlcuje tady prostor pro úplně jinou podstatnou diskusi, je únavná a zbytečná.

A, pane Sárközi, prohřešky pana Kaderky nemění nic na tom, že útoky, polopravdy, manipulace... opakovaně startujete Vy, nebo Vaši kolegové ze spolku PK.

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:15  

Proč pan Komárek pořád vstupuje do diskuze, on je učitel nebo ředitel, inspektor, sympatizant PU,...? To taky není fér.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:18  

Unknown

Rád odpovím: Je to moderátor diskuse. Diskuse moderátora mívají, myslím, že je to v pořádku, dalo by se říci i fér.

A tím tuto "diskusi o diskusi" končím :-). Děkuji!

Tajný Učitel řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:20  

Co když manželka učitele pracuje na LDNce? Je to skutečnost bezprostředním a závažným způsobem ohrožující jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob?

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:26  

Tajný Učitel

A co když manželka učitele pracuje na onkologii?
A co když manžel učitelky je po tranplantaci srdce?
.
.
.
.
.
.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:42  

Vzdyt je to jednoduche. Ucitel, ktery neprijde do prace fyzicky ( kvuli paragrafu 106), bude i nadale pracovat distancni formou. Prevezme jen treba neco od svych kolegu, kteri budou ve skole. Tudiz stale bude pracovat jako dosud. A neresme , zda to treba budu ja, kdo bude od te doby vyucovat treba 8. Rocnik ZŠ. Klidne. Jestlize nebudeme resit kvalifikovanost( coz popisuje i kolega Jirasko jako de fakto poruseni zakona ao PP, ale i dle nej v teto chvili pripustne), neni o cem se dohadovat.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:42  

Ano. Co když?

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:50  

Tajný Učitel

Ombudsman je také řešením. Pan ředitel musí především chtít, ale on zjevně nechce vyjít svým zaměstnancům vstříc. To je na pováženou. Kde je to proklamované lidství, empatie, solidarita, které vštěpujeme svým žákům do hlav? Distanční výuka je samozřejmě řešením.

Janek Wagner řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:54  

Pane Botlíku, urážlivé výroky vůči Janě Karvaiové moderátor jaksi nevidí, ale budiž. Příslušné ustanovení ZP jsem četl, stejně jako stanovisko ČMOS PŠ. Výrok ředitele Jiráska "litera zákona nic takového neříká takže by to jedině muselo být součástí všech nařízení ministerstva, které mají do konce měsíce přijít. Jinak mu nemůžu říct „dobře, tak do práce nechoď“. Může to být jedině přes lékaře jako nemocenská, nebo ošetřování člena rodiny, či výpověď. Takže jsem to na poradě řekl, že se všemi od 25. května počítám." je nutno v kontextu brát jako zcela nepřípustnou výhružku učitelům, zvláště v situaci, kdy žáci 2. stupně a i část žáků 1. stupně bude NADÁLE vyučována jako dosud distančně.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. dubna 2020 v 14:56  

Zákony je třeba respektovat. Překvapuje mě, když ředitel školy tvrdí opak. Je na MŠMT, aby případně navrhlo novelizaci legislativy. Zatím šel ministr Robert Plaga bohužel hlavně cestou nezávazných doporučení...

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 15:00  

Nemáte někdo přesné a ověřitelné informace, jak je to se vztahem "KoroNERVu" nebo "CoroNERVu" k vládě ČR?
NERV ten vztah měl.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 15:04  

Pane Komárku, když to je těžký.
Pokud chápete upozornění na to, že se v médiích množí pravopisné chyby (a ne, nevedu si statistiku, takže nebudu nic "dokládat"), za "útok"...

My jsme v médiích od žurnalistů kritizováni neustále. Kdybychom se měli takhle rozčilovat kvůli každé kravině, máme dávno všichni infarkt.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 15:05  

Jinak - nečekám od Vás věcný názor na toto téma. Ale předpokládám, že si moji odpověď přečtou ostatní.

Michal Komárek řekl(a)...
26. dubna 2020 v 15:16  

Pane Portwyne, Vy asi po sobě nečtete, co píšete, že? Nevadí, je jasné, že pokračovat v této diskusi, nemá smysl. Děkuji!

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 15:48  

Koronerv se ustavil sám a zastupuje zájmy velkého kapitálu. Že ho politici poslouchají, je jejich problém, ne náš.

Jiří Lukáš řekl(a)...
26. dubna 2020 v 15:50  

Janek Wagner: Pane Botlíku, urážlivé výroky vůči Janě Karvaiové moderátor jaksi nevidí, ale budiž.

Pane Wagnere, rád bych se Vás zeptal, jak tohle myslíte.
Mluvíte o urážlivých výrocích – prosím Vás, můžete napsat, které to jsou (protože o nich píšete v plurálu, předpokládám, že jich vidíte víc), a podrobněji vysvětlit, čím jsou urážlivé?

Abych řekl pravdu, mám z toho, co jste napsal, dojem, že jako bývalý moderátor České školy jaksi nemůžete překonat jakousi zapšklost vůči svému nástupci, panu Komárkovi. Ale jak říkám, je to jenom dojem, věřím, že ho svým vysvětlením odstraníte.

Eva Adamová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 16:06  

"Vzdyt je to jednoduche. Ucitel, ktery neprijde do prace fyzicky ( kvuli paragrafu 106), bude i nadale pracovat distancni formou. Prevezme jen treba neco od svych kolegu, kteri budou ve skole. Tudiz stale bude pracovat jako dosud."

Výborně paní Karvaiová, je jen smutné, že s tímto zcela logickým nápadem musí přijít obyčejná učitelka a že to doposud nezaznělo od některého ze vševědoucích ředitelů, kteří vystupují ve všech možných médiích, nebo přímo od ministra.

L.snirch řekl(a)...
26. dubna 2020 v 16:29  

Jako že ředitel nerozhoduje o tom, zda pracujete ve škole či z domu, ale vybírá si zaměstnanec?

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 16:39  

Ad jiří Lukáš:
Nechtěla jse mreagovat na urážku, protože takové lidi mám v paži. Zastal se mě pan Wagner a děkuji mu. Ano - urážky, neboˇž autor se dopustil několikrát oslovení Judr., byť ví, že nejsem právník. Protože ten pás si asi myslí, že upozornit na literu zákona může jen právník a vysmívá se mi.-
Add paní Adamová - jo přišla jsem na to, protože přemýšlím prakticky a ne politicky. nehoním si triko na veřejnosti a necítím se být důležitá. zajímá mě, jak já a kolegové budeme dále pracovat a blbosti okolo nechávám.
Add pan Snirch - ředitel rozhoduje, ale zaměstnanec má právo. asi tak. Tudíž ředitel řekně - půjdete pracovat, zaměstnanec řekne nepůjdu, mám doma nemocnou matku (díte, partnera....) a zůstanu z bezpečnostního hlediska u výuky na dálku. Tudíž zaměstnance stále bude pracovat. jestliže může jít učit asistent ,tak může jít učit učitel 1.stupně třeba do šestky. není problém.

mirek vaněk řekl(a)...
26. dubna 2020 v 17:20  

Zajímavá diskuze.

Stejně nakonec rozhodnou právníci.

Ať v případě učitele odmítajícího riziko či v případě žaloby na školu pro trvalé následky či smrt v důsledku pracovní činnosti.

Prokazatelnost je vždy problematická, ale dobrý právník vytříská leccos. Jen se učitelé či pozůstalí musí přestat bát a soudit se.

Oldřich Botlík řekl(a)...
26. dubna 2020 v 17:22  

Protože ten pás si asi myslí, že upozornit na literu zákona může jen právník a vysmívá se mi.-

Myslel jsem si, že paní Karvaiová není právník, s jistotou jsem to ale samozřejmě nevěděl. Koneckonců ministr Adam Vojtěch právník je, ale taky na to nevypadá... Takže paní Karvaiové děkuji za ujištění - spadl mi kámen ze srdce, a navíc jsem se dozvěděl, že její smysl pro humor a její logické uvažování nejsou nic moc. (Také nejsem právník a také jsem upozornil na literu zákona.)

Znovu tedy opakuji. Psal jsem o učiteli, který bude ředitelem školy vyzván, aby se v den znovuotevření škol dostavil na pracoviště. Tento fiktivní učitel využije na doporučení paní Karvaiové bez předchozí porady s odborníkem ustanovení odst. 2 § 106 Zákoníku práce. Odmítne se dostavit, protože "má z covidu-19 strach". Podle mého názoru tím může vyvolat pracovněprávní spor. V něm bude na něm, aby prokázal, že se na něj vztahují předpoklady odst. 2 navzdory případným opatřením zaměstnavatele podle odst. 1.

Pokud to učitel neprokáže, spor podle mého názoru nejspíš prohraje a ponese případné následky.

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2020 v 17:40  

"spor podle mého názoru nejspíš prohraje"

Předjímáte a to není z právního hlediska dobré. Koronavirus SARS-CoV-2 je velmi nebezpečný vir, který vůbec není prozkoumám a víme o něm velmi málo. Každopádně ho nelze léčit nitrožilně nějakou dezinfekcí, jak to prezentoval jistý hlupák z USA. 210 000 mrtvých ve světě je pro Vás málo? A proto dopředu nikoho nestrašte, že prohraje. A vůči ženě "úmyslně" a s plným vědomím dělat takové podrazy. Je Vám to hodno?

Jiří Lukáš řekl(a)...
26. dubna 2020 v 18:05  

J. Karvaiová: urážky, neboˇž autor se dopustil několikrát oslovení Judr., byť ví, že nejsem právník

Pan Wagner to vidí stejně?

Snažím se Vás pochopit, paní Karvaiová, přiznávám ale, že mně to zatím moc nejde – domnívám se totiž, že satira se v současné západní společnosti za urážku nepovažuje, spíš to má být podnět k zamyšlení.
Opravdu je to tak, že se přisouzení titulu JUDr. k Vašemu jménu v daném kontextu hrubě dotklo Vaší cti?

L.snirch řekl(a)...
26. dubna 2020 v 18:08  

"Tudíž ředitel řekně - půjdete pracovat, zaměstnanec řekne nepůjdu, mám doma nemocnou matku (díte, partnera....) a zůstanu z bezpečnostního hlediska u výuky na dálku. Tudíž zaměstnance stále bude pracovat. jestliže může jít učit asistent ,tak může jít učit učitel 1.stupně třeba do šestky. není problém."
Bude to rozhodovat soud, protože místo výkonu práce určuje ředitel, ne zaměstnanec - jinak by velká část učitelů o své vůli od této chvíle už navždy učila z domu (epidemie chřipek, koronaviru,....).
A předjímat, kdo vyhraje či prohraje u soudu? Pokud zaměstnanec nebude mít oporu nyní ve speciálním vyhlášce, že ti a ti jsou ohrožení, může mít problém.
Máte právo to udělat a nést si případné důsledky.
Ale jako právní výklad bych to takto nezjednodušoval.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 19:52  

Bude to rozhodovat soud, protože místo výkonu práce určuje ředitel, ne zaměstnanec...
No to se teda už těším na ty stovky soudních řízení. Ředitel, který nebude mít ani špetku empatie a bude se soudit se zaměstnancem )ačkoli zná z minulosti jeho kvality), je pako.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 19:56  

Add Lukáš - aha satira: dle slovníku cizích slov= satira (z lat. (lanx) satura – všehochuť) je označení pro umělecký, zejména literární žánr využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů.

Takže jestli to je satira, jaký
komický
výsměšný
záporný
karikující
nedostatečný
projev jsem zvolila, když jsem pouze ocitovala paragraf ze zákoníku práce?

neprovedla jsem ani jeho vlastní výklad, ani jakýkoli komentář.
Tudíž narážku na Judr. považuji za urážlivou, ironizující něco, co ironizovat ani nejde, zesměšňující,napadající.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:02  

Odbory informovaly takto:
"Každý zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, má-li důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nabo zdraví jiných osob (§ 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákonik práce, ve znění pozdějších předpisů). Toto odmítnutí není porušením povinností zaměstnance. Zaměstnanec tedy za tento postup nemůže být sankcionován.
Právo odmítnout výkon práce je podmíněno existencí bezprostředného a závažného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, případně jiné osoby a důvodné obavy zaměstnance z tohot ohrožení. Z formulace vyplývá, že jde o vysokou intezitu reálného ohrožení, která hrozí závazným následkem na zdraví nebo životu zaměstnance. Odmíntout práci tedy zaměstnanec nebude oprávněn nebude-li jeho domněnka důvodná, nebo nebude-li ohrožení dosahovat požadované intenzity.
Oprávněnost odmítnutí výkonu práce bude nutné posouzovat individuálně s přihlédnutím k okolnostem jednotlivého případu. Pro úplnost dodávám, že nepřizná-li zaměstnavatel zaměstnanci toto právo, je-li to důvodné, dopouští se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce (§ 30 odst. 1 písm. t) zákona č. 251/2000 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů). Za to mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč."

RP řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:03  

Fascinuje mě, jak se tady množí právní rozbory právníků-laiků... Pokud jsou školy z nařízení zavřeny a budou uvolňovány postupně, je jasné, že platí "zvláštní stav" - i právní. Rozumný ředitel se s učiteli domluví na zajištění "hlídání" žáků ve škole i na on-line výuce z domova. Podle mě je pro ředitele nejdůležitější vědět, jak to bude s platy - nepřítomný ohrožený učitel bude placen jak? Snad se to do 30.4. "objeví" na webu MŠMT.....

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:04  

A předpokládám, že o důvodnosti bude rozhodovat lékař každého učitele, který nebude chtít do práce nastoupit. jako je tomu teď u lékařů, sester, sociálních pracovníků a dalších.tudíž nelze tvrdit zaměstnancům, že něco nejde, když to jde.

L.snirch řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:11  

Dokud je nouzový stav a žáci nechodí do škol, tak je to v poho.
Pak se to řešit bude.
A ve stanovisku odboru je jedna věta.
To není o empatii, paní Karvaiová.
Z které profese po skončení nouzového stavu jen tak zaměstnanec oznámí řediteli, že pracuje z domu a basta fidli?
Ale jak psal, udělejte, co uznáte za vhodné.

Oldřich Botlík řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:16  

Paní Karvaiová,

poraďte se třeba s panem Soukalem, on vám tu definici jistě ochotně vysvětlí.

Satira v ní se týká mě, vás se týkají nedostatky vyplývající z kontextu, v němž jste na Zákoník práce odkázala. Žádné ustanovení jste ovšem "necitovala" - to jsem učinil až já.

Ředitel Jirásko: Já si neumím představit zákonnou cestu, kdy by mi učitel řekl „já se bojím, já do práce nepůjdu.“

Jana Karvaiová: Zákonná cesta má název Zákoník práce, § 106, odst. 2.

Nedostatky vaší právní rady jsem zmínil v diskusi dvakrát. Poprvé podrobně a současně jsem vás ironicky označil za doktorku práv, abych dal najevo, že nedostatky vaší právní rady kritizuji. Podruhé jsem je už jen lapidárně shrnul.

Anonymní řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:16  

Jiří Lukáš

To jsem od tak starého matadora jako jen pan Botlík opravdu nečekal. Dosti mě zklamal, čekal jsem od něho více.

L.snirch

"speciální vyhlášce" - a je mezi námi jasno, takto to bylo ministrem prezentováno, pan ředitel Jirásko však zřejmě nebude spokojen ani potom.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:42  

Pane Botlíku, na to samé, co jsem psala já upozornily i odbory. Taky jsou Judr.?

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:47  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:48  

Před týdnem jsem v článku pro Literárky napsala, že učitel, který nebude chtít být "promořen", bude čelit výpovědi. A máme to tady. Ředitel, který se domnívá, že má právo rozhodovat o životě a smrti, bude možná postupovat jako pan Jirásko. Ředitel, kterému záleží na tom, aby mu zaměstnanci vydrželi i další rok, asi bude ochoten k dohodě. Nebo se snad někdo domnívá, že učitel, který nenastoupí a bude učit distančně jako dosud, bude pobírat nemocenskou? To je snad už příliš, není-liž pravda?

Oldřich Botlík řekl(a)...
26. dubna 2020 v 20:56  

Paní Karvaiová,

a) odbory nejspíš nereagovaly na rozhovor s ředitelem Jiráskem jako vy (a tak jako vy),

b) pokud upozornění odborů neobsahuje nic víc než to, co jste sem zkopírovala ve 20:02, jsou také JUDr. Jejich "rozbor" je totiž jednostranně zaměřený, jak to někdy odbory dělávají - zmiňuje jen následky pro zaměstnavatele, který nepřizná zaměstnanci právo odmítnout práci v případech, kdy je odmítnutí důvodné.

Podle mého názoru měly ovšem upozornit rovněž na následky pro ty zaměstnance, kteří odmítnou práci bez zákonného důvodu.

Jana Maříková řekl(a)...
26. dubna 2020 v 21:39  

A vy si skutečně umíte představit, že ředitel dá někomu vyhazov? V této situaci? Jen pouhá úvaha je...zvláštní. Upozorňujte si na co chcete, na to máte právo. A já mám právo se podivit.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. dubna 2020 v 21:55  

"Zvláště když se svou (všeobecnou) inteligencí nechápete, že jsem neudělal nic jiného, než že jsem učitele - jako zaměstnance - upozornil na možné následky jednostranného výkladu ustanovení odst. 2 § 106 Zákoníku práce."

Ale jo. Snažil jste se ještě zesměšnit paní Karvaiovou. No a jako obvykle, jste opět zesměšnil jen sám sebe.

JUDr. Botlík zase udílí nikým nevyžádané rady v oboru, ve kterém nemá ani odbornost, ani praxi (což ostatně nemá ani v učitelství). Zřejmě se domnívá, že pomůže svým třeskutým postřehem, že o protiprávnosti jakéhokoliv jednání bude rozhodovat soud. Možná by nám ještě mohl poradit, jaké to riziko pro jednotlivé zaměstnance vlastně je. Jeho doslova renesanční obzory jistě zahrnují vedle správního, trestního a ústavního práva i virologii, epidemiologii a infekční lékařství. Mistře, děkujeme.

Petr Portwyn řekl(a)...
26. dubna 2020 v 22:02  

... zřejmě považují...
Vypadlo slovo.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. dubna 2020 v 22:05  

"Pokud zaměstnanec nebude mít oporu nyní ve speciálním vyhlášce, že ti a ti jsou ohrožení, může mít problém."

Co je, či není nebezpečné, nemusí určovat pouze vyhláška, pane Šnirchu. To je pak na znaleckém posudku konkrétní situace.

Josef Soukal řekl(a)...
26. dubna 2020 v 22:14  

Všechny spory zde by neměly zastřít zjevné Jiráskovy nedomyšlenosti, nejen ohledně "nástupu do práce" - zajímalo by mne například, proč chce mít 25. 5. všechny učitele ve škole, když bude současně nadále zabezpečovat výuku žáků do školy nenastoupivších, přičemž předtím to šlo odkudkoli. Ve spojení s faktem, že úkolem ředitele je zajistit výuku, nikoli dotlačit učitele k vyřizování neschopenky, se mi jeví jeho manažerské schopnosti jako pochybné.
Jsem rád, že pan Botlík navzdory svým častým proklamacím čte moje příspěvky pozorně a dokáže se poučit - ve svém komentáři propodruhé upustil od "výkonu práce" a psal mnohem přesněji o výzvě "dostavit se na pracoviště". Kéž by si to vzal k srdci i v případech, kdy se se mnou pokouší o něčem přít.

Jiří Lukáš řekl(a)...
26. dubna 2020 v 22:23  

J. Karvaiová: Tudíž narážku na Judr. považuji za urážlivou

Škoda. Lepší by bylo – jak bylo řečeno – chápat ji jako podnět k zamyšlení.
A jinak, paní Karvaiová, kromě toho, že se cítíte být uražena, jste aspoň trochu ráda, že Vás a ostatní čtenáře České školy pan Botlík upozornil na možnou problematičnost jednostranného chápání diskutovaného § 106 odst. 2 zákoníku práce?


P. Doležel: No jo, pane Lukáši. Vám obecně pochopení čehokoliv moc nejde. Ale neberte to jako urážku - je to satira

Ta se Vám povedla, pane Doležele!
Ale na druhé straně, paní Karvaiová, poraďte, nemám to brát jako urážku?

poste.restante řekl(a)...
26. dubna 2020 v 23:09  

Ale na druhé straně, paní Karvaiová, poraďte, nemám to brát jako urážku?
To asi záleží jen na Vás, pane Lukáši, zda tuto poznámku pana Doležela budete brát jako satiru, nebo jako urážku.

Lepší by bylo chápat ji jako podnět k zamyšlení.
:-)

Jiří Lukáš řekl(a)...
26. dubna 2020 v 23:48  

To asi záleží jen na Vás, pane Lukáši, zda tuto poznámku pana Doležela budete brát jako satiru, nebo jako urážku. Lepší by bylo chápat ji jako podnět k zamyšlení.

To máte pravdu, pane Poste.restante. Záleží.
Satira to není. Jako urážku to neberu. Takže jak? On je to myslím jenom takový ten typický Doleželův puberťácký výkřik. Potřebuje se jednoduše nějak vymezit. Obsahově se mi zdá docela prázdný. Pokud mně ale nějak smysluplně vysvětlíte (klidně třeba i nějakým tím satirickým způsobem), co konkrétně tím chtěl autor říct, rád se nad tím, jak radíte, hlouběji zamyslím. Co tedy znamená „Vám obecně pochopení čehokoliv moc nejde“?

poste.restante řekl(a)...
27. dubna 2020 v 0:27  

On je to myslím jenom takový ten typický Doleželův puberťácký výkřik.
Je hezké sledovat, jak jste názorově konzistentní.
V případě kolegy Doležela jde o "puberťácký výkřik", v případě pana Botlíka jde o "námět k zamyšlení". :-)
Myslím, že čestnější by bylo přiznat, že nejste nestranný.

Pan Doležel už jen reagoval na Vaše poznámky vůči paní Karvaiové v kontextu vzniklého sporu. To tady občas "připouští" i pan Komárek. (Hlavně …)
Naproti tomu páně Botlíkova "poznámka" o "JUDr. Karvaiové", byla naprosto ničím nevyprovokovaná. A jejím jediným účelem bylo zcela zbytečně ztrapnit paní Karvaiovou. V reakci na její zcela věcný a k tématu článku se vztahující komentář.
Kdyby chtěl, mohl se věcně věnovat podstatě polemiky s jejím názorem a zbytek si odpustit. Místo toho svůj zbytečný útok zdůraznil tučným textem a "ironizující" "titul" zopakoval.

Vy ovšem, jste se jal jeho zbytečnou poznámku obhajovat, ačkoliv Vám - jakožto češtináři - měla být situace a její kontext tím více jasnější.
Následně právě i tím jste si vysloužil poznámku pana Doležela.

Pokud přesto rozdíl ani teď nevidíte, pak je mi líto, ale jen tím potvrzujete případnost jeho komentáře.
Kdybyste dokázal přiznat, že poznámka pana Botlíka byla přinejmenším stejně hloupá a trapná, snad bych si Vás i začal vážit.
A kdybyste dokázal uznat, že byla zbytečná, uvěřil bych, že Vám jde o věc a nikoliv o potupení oponenta.
Prozatím ale demonstrujete pravý opak. Nejen Vy.


Co tedy znamená „Vám obecně pochopení čehokoliv moc nejde“?
Opravdu a zcela vážně chcete, abych Vám tuto větu vysvětloval?

BP řekl(a)...
27. dubna 2020 v 1:22  

Tak, pan ředitel Jirásko má vyřešeny problémy s učiteli. A mě by zajímalo, jak bude řešit problémy s žáky, kteří se rozhodnou, že se v tomto školním roce do školy už nepodívají.
Bude se to počítat jako neomluvená absence nebo ničím neodůvodněná absence, absence z rodinných nebo zdravotních důvodů či jak?
Kde jsou ti JUDr., kteří tady všemu rozumí, včetně pana ředitele Jirásko.
Náš pan ministr přece říkal různá doporučení, kterými se můžeme od 11. května řídit. Rozumní ředitelé, kteří si svých učitelů váží, uvažují hlavou a ne jinou částí lidského těla.

Asi tak, ne?

Jiří Lukáš řekl(a)...
27. dubna 2020 v 6:59  

Co tedy znamená „Vám obecně pochopení čehokoliv moc nejde“?
Opravdu a zcela vážně chcete, abych Vám tuto větu vysvětloval?


Pane Poste.restante, přece právě o toto vysvětlování tady šlo, tím jste měl začít. Dovedlo by Vás to možná k tomu, co je zde naprosto klíčové – k uvažování o tom, co je satira a k čemu je na světě. A když byste se opravdu snažil, možná i k tomu, že byste s paní Karvaiovou měl být panu Botlíkovi vděčný, že ji – jak už bylo řečeno – touto satirickou cestou upozornil na možnou problematičnost jednostranného chápání diskutovaného § 106 odst. 2 zákoníku práce.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. dubna 2020 v 7:28  

Nebudu reagovat na invektivy, protože někdo prostě nechce chápat a to je pak těžké.
Svým příspěvkem jsem upozornila na právo zaměstnance. O výklad jsem se nepokoušela, zato jiní ano. kdyby to právo nebylo, asi by nebylo ukotveno v zákoníku práce.
Normální ředitel dá svým zaměstnancům možnost. A děje se tak v mnoha školách,včetně té mé. Normální ředitel napíše - kdo se na to necítíte, tak nechoďte,ale dejte mi to vědět včas, abych našel náhradu. Takový ředitel nepotřebuje ani zákoník ani výklady zákona. Takový ředitel se řídí selským rozumem a hlavně empatií. Třeba to pan Jirásko udělal. Třeba si jen novináři nedali práci a jeho rozhovor si upravili dle svého (i mě se to stalo, proto si každý rozhovor nebo článek redakčně upravovaný nechávám autorizovat). Každopádně, snaha o kopnutí za každou cenu do někoho, koho nemusíte, to jste si tu někteří mohli nechat od cesty.

Oldřich Botlík řekl(a)...
27. dubna 2020 v 8:32  

Víte, paní Karvaiová,

mě vlastně váš komentář původně docela pobavil (mám na mysli ten, jímž diskuse pod tímto článkem začala). Jenomže vzápětí ho pan Wagner využil k neurvalému útoku jak na ředitele Jiráska, tak na Asociaci ředitelů ZŠ a na Učitelskou platformu.

Já sám se v učitelských spolcích nevyznám a moc nesleduju ani jejich aktivity - naposledy snad vznik UPS, v němž jste se také angažovala. Například jsem před nějakou dobou souhlasil, aby mě Učitelská platforma uvedla mezi svými podporovateli, ale když se na mě později obrátil pan Sárközi, ochotně jsem mu poskytl své zkušenosti s využíváním zákona o svobodném přístupu k informacím, ačkoli mě to stálo mnohem víc času.

Takže jsem trochu zagooglil, napsal svůj příspěvek a čekal, co se stane. Víte, mám takovou teorii, že jistý druh lidí dobře charakterizuje nedostatek smyslu pro humor. A ta se znovu potvrdila. Stačí se podívat, kdo ho projevil (neúplný chronologický výčet): Petr Portwyn (jako téměř vždy zcela "nad věcí" -- to je ironie, pane Špíno), Jana Maříková, Radek Sárközi, Janek Wagner, Jana Karvaiová a někteří další.

Kolik prostoru je zde naplněno věcnou diskusí o tématu, které jste otevřela (a já rozvinul), a kolik naopak zabraly úplné hlouposti? Uznávám, že dvojí použití titulu JUDr. před vaším jménem k tomu přispělo.

Potvrzení mé teorie ale také není úplně marný výsledek...

Pavel Doležel řekl(a)...
27. dubna 2020 v 9:14  

"Takže jsem trochu zagooglil, napsal svůj příspěvek a čekal, co se stane. Víte, mám takovou teorii, že jistý druh lidí dobře charakterizuje nedostatek smyslu pro humor."

Jó, to já mám taky. Třeba když jsem navrhoval Botlíka na řád klaunské čepičky za světový přínos matematice v oblasti nesestrojitelnosti klaunské čepičky, který byl ztělesněn tzv. Zlatuškovo-Botlíkovo zobáčkovým důkazem, tak se jinak veliký humorista Botlík nezdál, že by měl velký smysl pro humor. Podobně jako když mu bylo doporučeno, aby se raději u Botlíků po nocích věnovali obkreslování prádelních hrnců.

Je to tragédie, když se člověk sám vnímá diametrálně odlišně od toho, jak je vnímán ostatními. Přesto přeji Botlíkovi hodně zdraví a sil do dalšího srdnatého boje za revoluční ideály.

Michal Komárek řekl(a)...
27. dubna 2020 v 9:19  

Zkuste, prosím diskutovat k tomu zásadnímu tématu, nikoli se vzájemně napadat a zesměšňovat. Děkuji!

Radek Sárközi řekl(a)...
27. dubna 2020 v 10:40  

Zajímalo by mě, na základě čeho pan Botlík dospěl k názoru, že má Radek Sárközi "nedostatek smyslu pro humor"? Z toho, že jsem na jeho příspěvek vůbec nezareagoval?

Eva Adamová řekl(a)...
27. dubna 2020 v 10:50  

No víte, pane Botlíku, Vás pobavil komentář paní Karvaiové a já jsem se chechtala už nad neuváženými vyjádřeními ředitele Jiráska a Vaším hned prvním komentářem v této diskuzi.

A o tom, že "ředitel" Jirásko má jako ředitel máslo na hlavě, nemůže být sporu. A myslím si, že si to narozdíl od Vás už dávno uvědomil. A pokud neuvědomil, tak všechny jeho podřízené lituji.

Anonymní řekl(a)...
27. dubna 2020 v 11:10  

"všechny jeho podřízené lituji"

Já takovou soudružku ředitelku zažil, bylo to před rokem 1989. Tehdy po škole putovala petice za mé odvolání z pozice učitele (prý z politických důvodů). Zůstal tam podpis soudružky ředitelky a soudružky zástupkyně. Ostatní se odmítli podepsat. Proto si živě dokážu představit ty podřízené a centrální příkazy. Trochu demokracie by to chtělo.

Oldřich Botlík řekl(a)...
27. dubna 2020 v 11:20  

Tak je to ale přece správné, paní Adamová. Lidé se mají bavit z rozdílných důvodů.

Kdybych třeba já zjistil, že se směju stejné věci jako vy, musel bych se nad sebou vážně zamyslet.

Eva Adamová řekl(a)...
27. dubna 2020 v 16:22  

Vy máte, pane Botlíku, dva problémy, nemáte smysl pro humor (neumíte se smát ale jen vysmívat) a neumíte se ani vážně zamyslet, takže to, co jste ve svém komentáři napsal, je prakticky nerealizovatelné, je to jenom šedá teorie.

Ivo řekl(a)...
27. dubna 2020 v 22:25  

Opravdu nechápu, proč Vy učitelé nedržíte basu jako doktoři nebo právníci!
To,že máte takovou "prestiž na veřejnosti" se není čemu divit, když čtu ty vaše "výtvory"...

Eva Adamová řekl(a)...
28. dubna 2020 v 21:31  

Pane Ivo, pan Botlík není učitel, a to ani náhodou.
Pan Komárek není učitel, a to ani náhodou.
Pan Doležel není učitel, i když toho si za katedrou představit dokážu.
Pan Lukáš pravděpodobně učitel je, jenže v diskuzích je zásadně vždy v opozici vůči rozumným názorům.
Pan Šnirch je takový ten naivista, který mi někdy připadá, že žije na Marsu.

Ale ať už je to tak nebo tak, proč bychom si nepodiskutovali? A oni ani ti doktoři mnohdy za jeden provaz netáhnou a o právnících se to nedá říci ani náhodou. Nebo tedy možná jo, ale většinou je to u soudních líčení tak, že každý táhne za ten jeden provaz jiným směrem, že?

A o jaké prestiži veřejnosti, prosím, hovoříte? Protože podle většiny výzkumů učitelé stále a pořád přestiž mají.

L.snirch řekl(a)...
28. dubna 2020 v 21:56  

Paní Adamová
zapomněla jste okádrovat sebe. To se kádrovákům často stává.

Jiří Lukáš řekl(a)...
28. dubna 2020 v 22:46  

To je moc hezké, jak jste to napsala, paní Adamová.

Jste šikulka, dovedete vystihnout to podstatné. Mám pro Vás takový návrh: Mohla byste panu Ivovi (a samozřejmě i dalším čtenářům) takto přiblížit také ostatní účastníky diskuze – Janu Karvaiovou, Janka Wagnera, Josefa Soukala, Petra Portwyna, Michala Kaderku, BP, RP, Janu Maříkovou, Radka Sárköziho, Unknowna, Tajného Učitele, poste.restante, Mirka Vaňka a Evu Adamovou?

Za všechny čtenáře České školy, které by to mohlo zajímat, Vám, paní Adamová, předem děkuji. (A neostýchejte se prosím, fakt je to dobrý.)

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. dubna 2020 v 22:46  

zapomněla jste okádrovat sebe

kádrovat... prověřovat, zjišťovat politickou loajalitu

Prostý popis skutečnosti není kádrováním.
V logice věci je sebe kádrování pitomost. A logika chybí, kde je pusto.
Pytlici ten přehled doplní:
Paní Adamová je Učitelka.

Ivo řekl(a)...
29. dubna 2020 v 6:45  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
29. dubna 2020 v 10:02  

Ředitelé mají veliké pravomoci, což je fajn a dobře, když je ředitel dobrý. V opačném případě už to tak dobré není.

Ivo řekl(a)...
29. dubna 2020 v 10:06  

...když je "dobrý" Jak určíte. kdo je dobrý a kdo ne?

L.snirch řekl(a)...
29. dubna 2020 v 10:11  

A když není dobrý, tak co? Sebrat pro jistotu pravomoci všem?

Pavel Doležel řekl(a)...
29. dubna 2020 v 10:36  

Pane Ivo, já bych učitelům tak nekřivdil. Spory zde vyvolává jen několik jednotlivců (z nichž učí málokdo). Většina sporů vzniká na základě "knížecí kritiky" práce učitelů, protože jak je nejen u nás zvykem - nejlépe přece práci ovládá ten, kdo ji reálně nevykonává a nemá s ní žádné, nebo jen minimální zkušenosti. A pak jsou zde spory ohledně toho, jak by měl fungovat vzdělávací systém a jak by se měly ověřovat dosažené výsledky vzdělávání. Někteří se živí tím, že kritizují, někteří kritizují, aby se mohli živit poskytováním alternativ, někteří kritizují proto, že získali v průběhu vzdělávání nějakou výživnou frustraci a teď se snaží pomstít (horší případ), nebo zachránit nebohé děti před podobnou frustrací (lepší případ). Někteří kritizují proto, že žijí na Marsu, někteří proto, že žijí na Jupiteru, nebo Uranu a někteří prostě proto, že v apatyce už bylo vyprodáno. Stále je to ale drtivá menšina. A ty spory, které jsem eskaloval já, také nelze přičíst na vrub nesoudržnosti učitelů. Že se mezi desítkami tisíc učitelů najdou lidé s nejrůznějšími poruchami osobnosti, s kognitivními poruchami, s kompulzí, ale i s těžšími postiženími vnímání, nebo vcítění, asi není nic divného. To je tak v každé profesi.

Mimochodem, mezi lékaři také žádná zvláštní soudržnost neexistuje. Také jsou tam lidé kvalitní, kterým jde o lidi a lidé poněkud padlí na hlavu, nebo úplně vydlabaní. Ono se stačí podívat na expozici lékařů mimo svůj obor. Namátkou - Bém, Ráth, Hřib, Barták, … Samozřejmě to není reprezentativní vzorek, ale jsou tam i tito a jim podobní. A Koubek taky není zrovna vzor pro vídeňský chlapecký sbor. Já mám ty příběhy z první ruky a pokud nemáte lékaře v rodině, tak myslím, že byste se velmi divil.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. dubna 2020 v 11:02  

Ředitel by měl být nejprve ze všeho učitel, ideálně dobrý učitel. http://tajnyucitel.blogspot.com/2019/09/cukr-bic-dobra-skola.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.