Odborníci ministerstvu radí, aby po roce 2030 byla zrušena víceletá gymnázia

pátek 14. února 2020 ·

V současné době odchází na víceletá gymnázia v Česku v průměru deset procent dětí, rozdíly mezi kraji jsou však veliké. Zatímco třeba v Ústeckém kraji je to šest procent dětí, v Praze loni zamířilo na víceletá gymnázia 21 procent dětí. To považují politici i řada odborníků za příliš vysoké číslo. Vadí jim, že ze školních kolektivů mizí třídní tahouni a že se děti příliš brzy selektují. Když se víceletá gymnázia po roce 1990 znovu otevírala jako alternativa pro mimořádně nadané děti, politici počítali s tím, že na ně bude odcházet zhruba pět procent těch nejnadanějších. Reportáž přinášejí Hospodářské noviny.Hlavní důvod, proč rodiče o víceletá gymnázia tolik stojí, je nedůvěra k úrovni výuky od šesté třídy výš. „Panuje tady velká nedůvěra rodičů ve veřejné školy a to se musí změnit,“ míní Jana Straková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Že zlepší druhé stupně základních škol, už slibovalo několik ministrů školství. „Standardní základní školy nedávají dostatečný prostor pro rozvoj talentů a neumožňují jim naplňovat jejich potenciál. Posiluje tak tendence k odchodu na výběrové školy a víceletá gymnázia,“ popisuje současný stav dokument Hlavní směry vzdělávací politiky v ČR do roku 2030+.

Experti proto navrhují zařadit do strategie postupné omezování víceletých gymnázií. „V následujících deseti letech by se mělo množství dětí odcházejících na tato gymnázia snížit na 10 až 15 procent a po roce 2030 by se měla zrušit úplně,“ radí.


Celý text naleznete zde

22 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
14. února 2020 v 13:34  

Kdo jsou ti odborníci a kde jsou výchozí fakta k jejich tvrzení? To musíte ozdrojovat, když tady kážete z luftu.

mirek vaněk řekl(a)...
14. února 2020 v 14:28  

Je to recyklovaný člínek. Když se dělá kampaň tak furt dikola to samé. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Lenka Pokorná řekl(a)...
14. února 2020 v 16:30  

"V současné době odchází na víceletá gymnázia v Česku v průměru deset procent dětí,.."

"Experti proto navrhují zařadit do strategie postupné omezování víceletých gymnázií. „V následujících deseti letech by se mělo množství dětí odcházejících na tato gymnázia snížit na 10 až 15 procent a po roce 2030 by se měla zrušit úplně,“ radí."

Zajímalo by mne, jak se snižuje z 10 na 10 až 15. Nemohl by poradit náš místní expert, který tvrdí "Matematika je přitom v podstatě primitivní obor, jen počítat, operovat s čísly... rutina."

Veronika Valíková řekl(a)...
14. února 2020 v 17:01  

Radit mohou. Rušit víceletá gymnázia je pitomost. Omluva, pane Komárku :) V tomto případě neargumentuji, pouze nadává. Pěkný den.

Veronika Valíková řekl(a)...
14. února 2020 v 17:01  

nadávám...

rváčkazvesela řekl(a)...
14. února 2020 v 17:39  

Nadávat budou hlavně učitelé, kteří na víceletých gymnáziích mají tu čest učit. Někteří přijdou o práci a půjdou čit na normální základku? Ouvej!!!
Obecně ale každý ví, že existence vícelet.gym. je nesmyslná selekce. Pod zástěrkou - "pečujeme o talenty" se děti vytrhnou ze základního vzdělávání a pokud jich odejde více, na základce zůstane poušť (omluva ze ten termín) Je ale zřejmé, že v těchto kolektivech není "tahoun", který těm průměrným předvede, že "to jde". Není tam vzor. Aktivita a tedy i pracovní nasazení upadá a tím se kvalita vzdělání hlavního proudu zhoršuje.
Ano, profík(učitel) umí tyto jevy minimalizovat. Ale proč šikovné děti oddělovat tak brzo? Vždyť mohou svůj talent brousit na mimoškolních aktivitách a současně si "odžít" svůj sociální rozvoj v přirozeném prostředí svých soukmenovců.
Víme proč existují vícelet.g. - aby lidé, co na to mají a současně samozřejmě jejich děti požívají aspoň mírně nadprůměrné IQ , mohli dát děti někam, kde jim nebude hrozit šikana, inkluze atd. Opak je potom pravdou. Vznikají kolektivy, kde soutěživost nabývá vrcholu a někteří jedinci to psychicky špatně nesou. Mohu si hlavu ukroutit, když si uvědomuji, jak dlouho naší společnosti trvalo, než přišla ne to, že existence takového množství vícelet.g. je špatně. Pochybuji však, že to bude tak jednoduché tyto školy (třídy zrušit) Liga bohatých rodičů si to nedá líbit!!

Veronika Valíková řekl(a)...
14. února 2020 v 17:58  

Liga chytrých rodičů si to snad také nenechá líbit. Před revolucí jsme doufali, že víceletá gymnázia opět vzniknou. Teď je ve jménu rovnostářství budeme rušit?

rváčkazvesela řekl(a)...
14. února 2020 v 18:58  

Paní Valíková, já jsme nemluvila v prospěch rovnostářství. Jen jsem popsala, proč si myslím, že tolik vícel.g. je nesmysl. Pokud ze třídy odejde jeden až dva šikulové, nevadí. Ale ve městech, kde je dopravní dostupnost dobrá se vylidňují základní školy. A to je průšvih. Jaký je dle Vás hlavní smysl víceletých gymnázií?
Pokud děti zůstanou ve třídě, kde počali základní vzdělávání, tvoří se tam nějaké vztahy, vztahy na celý život. Také se děti učí dovednosti - sociální a ostatní - třeba "manažerské" - umět něco někomu vysvětlit, někomu pomoci někoho organizovat - vést.Proč myslíte, že p.Kellner dbá na to, aby se v Opengate vzdělávali i děti soc. slabších vrstev??

Veronika Valíková řekl(a)...
14. února 2020 v 20:02  

Na víceletých gymnáziích se také tvoří vztahy na celý život. A chodí tam i děti ze sociálně slabších rodin. Nebo máte pocit, že ti chytří rodiče jsou vždy i bohatí? Byla jsem samoživitelka s dvěma dětmi, dluhy a nulovou podporou ze strany rodiny a moje dcera chodila na osmileté gymnázium.

rváčkazvesela řekl(a)...
14. února 2020 v 20:16  

Paní Valíková, mám podobnou osobní zkušenost , jako Vy. Nicméně podmítám míchat jedinečné s obecným. Za tím, co jsme napsala, že vylidněná třída základní školy v šestém či osmém ročníku není dobrý terén pro zvyšování kvality základního vzdělání si prostě stojím. A že právě na tom druhém stupni ten pes zakopán je, víme dávno...tedy my, co tam učíme.

Veronika Valíková řekl(a)...
14. února 2020 v 20:49  

Prožila jsem na ZŠ druhý stupeň v izolaci. nebýt vodáckého oddílu a příčetného vedoucího, zřejmě bych se trápila mnohem více. Na gymnáziích se setkávají děti podobného ražení. Děti, které občas bývají v širokém kolektivu šikanovány, trápeny.

Možná JSOU hlediska učitelek ZŠ víceletá gymnázia problém. Pro své studenty jsou to však velmi užitečné instituce.

renives řekl(a)...
15. února 2020 v 6:37  

Paní Valíková, Vy zjednodušujete situaci. Vidíte ji pouze ze svého osobního prožitku. Myslím si, že pedagog by měl počítat se všemi svými svěřenci. Možná, kdybyste mohla chvíli učit na základní škole, kde Vám odejde třetina kolektivu ze třídy, o kterou se dva roky staráte a již tam máte nějak=é výsledky - vzniká kolektiv, kde převažují pozitivní vzorce chování a tím, že hodně dětí odejde, musíte "stavět" úplně znovu. a víte, že je to s těmi, co tam zůstali nereálné. Notabene, když se vedení školy rozhodne, že spojí dvě takto vzniklé třídy v jednu. ...mluvila byste jinak.
Neznám Vás , ale z toho, co jste napsala si myslím, že nejste pedagog.

Jana Karvaiová řekl(a)...
15. února 2020 v 7:39  

Vstupuji, protože jsem naštvaná:
Nikdy nebylo prokázáno, že chytří táhnou horší děti. Stále dokola se tím operuje a pravda to není. Což vidíme dnes a denně na základce. Několik chytrých dětí a stačí jeden arogantní "nechytrý" a třída je obrácena naruby tím jedním! Ne těmi několika chytrými.
Ten argument o tahounech je vymyšlený naprosto stejně špatně, jako byla inkluze podporována podobnými zaručenými "argumenty" typu - navzájem se obohatí. To obohacování je dnes tak zřetelné, že se tomu slovu smějí už i ti, kdo to vymysleli.
Takže - STOKRÁT NAPSANÁ LEŽ SE STÁVÁ PRAVDOU.

renives řekl(a)...
15. února 2020 v 8:30  

Paní Karvaiová trochu se míjíme tématicky. Samozřejmě , že jeden arogantní žák rozloží třídu. Je tomu tak ale jen tehdy, když učitelky neumí pracovat s dynamikou skupiny. A tím, že pošleme VÍCE dětí do gymplů se určitě procento agresivních na třídu zvýší, pravda?
Dynamika skupiny samozřejmě není samospasitelná a je na bíledni, že se daří více, když máme ve třídě více šikulek, které nám potom pomáhají. A při té spolupráci přece sociálně rostou i samy. To velké množství dětí na osmiletkách nám zbytek populace nutně strhává tam, kde to nechceme.
NEŘÍKÁM, ŽE BY GYMNÁZIA PRO ŠIKOVNÉ DĚTI BÝT NEMĚLY. NICMÉNĚ JE DŮLEŽITÉ, ABY TAM BYLO MENŠÍ PROCENTO POPULACE - OPRAVDU JE TI NADSTANDARTNĚ INTELIGENTNÍ!!!
A nebuďte naštvaná, je víkend a je to super!!Nedávno jsem byla na oceňování Phd talentu v Brně. Je to fakt celek perspektivní ta naše mládež. No, že nebudou všichni manažeři to je jasné, a že všichni jimi chtějí být je jasné taky:-)

Veronika Valíková řekl(a)...
15. února 2020 v 17:45  

Pro renives.
Nejsem pedagog. :) Jsem češtinářka. Jen Bůh počítá se všemi svými svěřenci, ten na to má kapacitu. my ostatní děláme, co umíme.

Na blogu mám rubriky Škola a maturita, Literární seminář pro oktávu. Které dokazují, snad, že jsem nějakou chvíli učila. Pěkný den.

Nicka Pytlik řekl(a)...
15. února 2020 v 23:19  

když učitelky neumí pracovat s dynamikou skupiny

Pytlici by s dynamikou skupiny pracovali, až by brečeli. Jenže nevědí ani dost málo, co to je.

Robert Čapek řekl(a)...
16. února 2020 v 0:13  

Nejhorší pak je, když někdo dělá hloupého, jako nyní Veronika Valíková. Samozřejmě si je vědoma, co znamená domácí prostředí pro úspěšnost dětí v české škole. Základní podmínku! Bohužel... A to není o penězích, jak tady předstírá. No považte, dcera gymnaziální profesorky se dostala na vícelé gymnázium, čím to asi bylo? Určitě ne domácím servisem, jaký mnoho dětí ze stejné třídy nemělo, bylo to asi v něco v mrkvi....

Veronika Valíková řekl(a)...
16. února 2020 v 1:20  

Ale jistě, pane Čapku, že jsem se s dětmi učila svůj předmět. Prošly češtinářskou revizí před každými zkouškami včetně maturit.

A to je špatně? Matematiku jsem je doučit nemohla.

Nelíbí se mi Vaše osobní útoky na učitele, kteří nesouhlasí s Vašimi pedagogickými metodami. Diskutovat se má o předmětu sporu, nikoli o domnělých vlastnostech diskutujících. To dělají i pánové Soukal a Kostečka, když mají špatný den. Hádejte se s nimi, mě vypusťte. Já pedagog nejsem, jak už tady jedna diskutující napsala. Pěkný den.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. února 2020 v 11:28  

co znamená domácí prostředí pro úspěšnost dětí v české škole. Základní podmínku!

Pro dítě, které přiměřeně pracuje ve škole, nemusí být asociálně nepodnětné zázemí až tak velký problém. Školní aktivity na doma by měly podpořit především ty, kteří nevyužijí čas ve škole. Což je samozřejmě zcela mylný předpoklad. To ví každý učitel s alespoň dvouměsíční praxí.

Lenka Pokorná řekl(a)...
16. února 2020 v 15:09  

"...co znamená domácí prostředí pro úspěšnost dětí v české škole."

Na prvním stupni má domácí prostředí na úspěšnost dětí velký vliv. Ani ne tak na úspěšnost dětí nadaných, ale u dětí průměrných a slabých tomu tak je. Na stupni druhém už vliv toho, jak to mají žáci doma, klesá. Na střední škole už by měl být vliv nulový, pokud by tedy byli rodiče schopní si alespoň pohlídat, zda jejich andílek školu navštěvuje.

Veronika Valíková řekl(a)...
16. února 2020 v 16:09  

Jen stále nechápu, jak souvisí domácí prostředí s rušením víceletých gymnázií.

Ivo Mádr řekl(a)...
16. února 2020 v 18:06  

Víceletá gymnázia otevřít jen pro skutečně nadané děti, vidím to tak průměrně na jedno na okrese. Masivní "útěk" na víceletá gymnázia je způsoben nejen inkluzí po česku, ale také ambicemi rodičů. "Ty nedáváš své dítě na víceleté gymnázium? Pak nepatříš mezi současnou elitu (elitáře)". A dovolím si ještě upozornit, že současné "elity" vládní, opoziční, Milion chvilek,... nikdy nedopustí rušení víceletých gymnázií.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.