Martina Habrová: Vztah českých škol k chybování nebyl a není dobře pojatý, ať už ve vztahu k dětem, nebo učitelům

středa 5. února 2020 ·

„Ve vzdělávacích kruzích se o významu práce s chybou mluví, ale řekla bych, že zatím spíš jen mluví,“ říká v reportáži magazínu Rodiče vítáni učitelka a lektorka Petra Dočkalová, která na toto téma vede semináře. „Mnoho učitelů již prošlo školením, ale často vidím, že práce s chybou je pro ně to, jak to dělali vždycky. Chyby najít, spočítat a oznámkovat. Aniž by se zajímali o to, proč dítě chybu dělá.“„Vztah českých škol k chybování nebyl a není dobře pojatý, ať už ve vztahu k dětem, nebo učitelům,“ myslí si Martina Habrová, školní mentorka s dlouholetou pedagogickou zkušeností. Podle jejích zkušeností se mnoho pedagogů bojí si přiznat, že se potřebují profesně rozvíjet. Když už pro odbornou pomoc přijdou, přicházejí s tím, že opravit potřebuje žák. „Pomalu se to ale mění,“ dodává. „Při mentoringu učitelé postupně přicházejí na to, že i malá změna v jejich přístupu mění celkovou situaci. Že práce na sobě se vyplácí.“

Jedna z klientek Martiny Habrové, mladá učitelka druhého stupně Jana, říká, že strach přiznat chybu mají učitelé i proto, že za to bývají trestáni vedením nebo kolegy. „Jsou školy, kde učitele, který si neví rady, nepodrží, naopak, ještě na něj celou situaci ´hodí´. Jsem ráda, že to není případ téhle školy, ale sama jsem to zažila na minulém pracovišti.“ Není divu, že pak učitelé své potíže, pochybnosti, slabosti neradi přiznávají.

Podle Ivy Šagátové, zástupkyně ředitele Základní školy profesora Švejcara v Praze-Modřanech, je na vedení škol, aby učitelům ukázalo, že práce na sobě je běžnou součástí profilu učitele, že naopak chybuje ten, kdo se nevzdělává. „Přihlásila jsem se na kurz koučinku a mentoringu, jsem v programu Ředitel naživo… Taky už nejsem jitřní rosa, ale učím se pořád a baví mě to,“ říká Iva Šagátová.


Celý text naleznete zde

12 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
5. února 2020 v 8:09  

No já nevím. V matematice se obvykle po testu opakují úlohy, ve kterých žáci dělali chyby, protože to je normální. Generalizovat, že nikdo s chybou ve škole nepracuje, je škatulkování a generalizování. Ale dobře to zní, skoro politik při volební kampani.

Jiri Janecek řekl(a)...
5. února 2020 v 10:18  

"Generalizovat, že nikdo s chybou ve škole nepracuje, je škatulkování a generalizování. "

Generalizuji a skatulkuji vsechny clanky v Rodice vitani…
A vlastne i vsichni profesionalni alternativci.

Michal Komárek řekl(a)...
5. února 2020 v 10:21  

Pan Janeček nám předvedl tu správnou generalizaci...

Milan Keršláger řekl(a)...
5. února 2020 v 10:53  

Když se nad tím zamyslím, tak třeba v dějepisu nemá smysl s chybou pracovat, protože žák buď ví nebo neví (nenaučil se, nepodíval se, neposlouchal, neuvědomil si nebo prostě neví). V předmětech, kde se něco aplikuje, to smysl má (dosazení do vzorečku, numerická chyba, nesprávně použitý výpočet).

Ovšem rozebírat chyby každého žáka po písemce, to bychom nic nenaučili. To se dá tak na 1. stupni, ovšem i zde bude zbytek třídy čekat, až se proberou všechny chyby druhých...

Petr Portwyn řekl(a)...
5. února 2020 v 11:07  

mladá učitelka druhého stupně Jana, říká, že strach přiznat chybu mají učitelé i proto, že za to bývají trestáni vedením nebo kolegy

Trestáni kolegy???
Proboha jak? Kolegyně v kabinetě nařídí mladé učitelce Janě klečet na hrachu? Nebo jí dá 100x opsat "Nesmím pouštět děti domů dřív bez omluvenky"? Nebo jí uloží blokovou pokutu?

Jinak samozřejmě že když něco hodně zkaňhám, tak přijdu o prémie nebo tak něco. Říká se tomu "odpovědnost" a zná to každý kromě malých děcek a aktivistů.

renives řekl(a)...
5. února 2020 v 18:16  

Strach z chyby je v nás zakořeněn ať chceme nebo ne. Jiná věc je jak s ním nakládáme. Kdo chce dovzdělá se, pochopí, kdo je mladší, toho to nebolí. Dítě udělá chybu, pohladíme jej po hlavičce pofoukáme bolístku, podpoříme, pomůžeme a on potom jako "dospělec" si pak v podstatě dělá co chce.
Našla jsem na netu projev nějaké zdravotnice o tom, jak se musí více starat o to, aby sestry měly v práci vstřícnější prostředí...ony tam, nechtějí být - je to pro ně zatěžující, brát někomu krev a i to druhé...mladí nejsou připraveni na život, skrýváme před nimi , že život je i o prohrách, neúspěších. Resilience je sprosté slovo ...

Pavel Doležel řekl(a)...
5. února 2020 v 18:23  

Zase se někdo zřejmě přiživuje na šíření naprostých trivialit a objevování dávno objeveného. Zřejmě aby si mohl v té záplavě zkušenějších, chytřejších, schopnějších, pracovitějších, nadanějších a úspěšnějších chvilku připadat originálně. Opět zcela zbytečné mlácení prázdné slámy.

Ivo Mádr řekl(a)...
5. února 2020 v 20:02  

S chybou se běžně pracuje v matematice, fyzice, chemii,..cizích jazycích,...Pravdou však taky je, že třeba ve zdravotnictví, na právech,...to zrovna není žádoucí.

Robert Čapek řekl(a)...
6. února 2020 v 0:37  

Pan Keršláger: Když se nad tím zamyslím, tak třeba v dějepisu nemá smysl s chybou pracovat, protože žák buď ví nebo neví (nenaučil se, nepodíval se, neposlouchal, neuvědomil si nebo prostě neví).

To jste se viditelně moc nezamyslel. Víte, co je to RVP?

tyrjir řekl(a)...
6. února 2020 v 7:53  

JSOU TZV. EVROPSKÉ RÁMCE ODBORNÁ ANEBO SPÍŠ POLITICKÁ ROZHODNUTÍ TYPU "PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI"?

RÁMCOVÉ vzdělávací programy (RVP) nahradily v Česku v roce 2004 v RÁMCI tzv. kurikulární reformy tehdy ještě fungující a tudíž funkční systematickou výuku podle stručných a jasných osnov nefungujícím tzv. kompetenčně konstruktivistickým modelem, který od roku 2004 (v roce vstupu ČR do EU) do značné míry ochromil počáteční školní vzdělávání v ZŠ a SŠ v České republice. Stalo se to nejen v Česku, ale i v dalších státech EU. Jde tu o přístup fakticky diktovaný nám Evropskou unií, když např. systémové vzdělávací projekty "čerpající" vzdělávací EU dotace poskytované z tzv. strukturálních fondů jsou poskytovány podle kritérií z těchto evropských RÁMCŮ. Tyto evropské RÁMCE byly stanoveny nikoli na odborném základě. Byly zcela prokazatelně stanoveny politickým rozhodnutím Evropské rady ve Stockholmu v březnu roku 2000 přičemž šlo o "obecnou potřebu posílit ve vzdělávání evropský rozměr". Na důkaz toho si dovoluji ocitovat tyto příslušné dokumenty:

Evropský RÁMEC klíčových kompetencí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 a
čl. 150 odst. 4 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko
Evropského hospodářského a sociálního výboru 1, s ohledem na stanovisko Výboru regionů
2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 dospěla k
závěru, že klíčovým opatřením reakce Evropy na globalizaci a přechod ke znalostním
ekonomikám by měl být evropský rámec, jenž by definoval nové základní dovednosti
získávané celoživotním učením, a zdůraznila, že hlavním aktivem Evropy jsou lidské zdroje.
Tyto závěry byly od té doby pravidelně nově formulovány, např. na zasedání Evropské rady
v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003 a 22. a 23. března 2005 a v obnovené lisabonské
strategii, která byla schválena v roce 2005.

(2) Evropská rada na zasedáních ve Stockholmu (23. a 24. března 2001) a v Barceloně (15.
a 16. března 2002) schválila konkrétní budoucí cíle evropských systémů vzdělávání a
odborné přípravy a pracovního programu (pracovní program „Vzdělávání a odborná příprava
2010“), jež mají být dosaženy do roku 2010. Tyto cíle zahrnují rozvoj dovedností potřebných
ve znalostní společnosti, a to konkrétně podporu studia jazyků, rozvoj podnikavosti a
obecnou potřebu posílit ve vzdělávání evropský rozměr.

(3) Sdělení Komise nazvané „Vytvoření evropského prostoru pro celoživotní učení“ a
následné usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení 4 stanovily „nové
základní dovednosti“ jako prioritu...


http://www.nuov.cz/uploads/RVP/KK/Evropsky_referencni_ramec.pdf

Tato POLITICKÁ rozhodnutí pak byla opět především politicky rozpracováváno do dalších RÁMCŮ:

http://www.vctu.cz/inkluze/?q=system/files/klicove-kompetence-eu.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zahajeni-prezkumu-ramce-tykajiciho-se-klicovych-kompetenci

tyrjir řekl(a)...
6. února 2020 v 7:53  

Evropský RÁMEC kvalifikací pro celoživotní učení

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropsky-ramec-kvalifikaci-pro-celozivotni-uceni
http://www.nuv.cz/projekty/evropsky-ramec-kvalifikaci-1
http://www.nuv.cz/eqf/eqf-v-evrope

jaký je výsledek těchto RÁMCOVÝCH POLITICKÝCH rozhodnutí EU? EU má nedořešené problémy nejen ve školství, ale i v ekonomice, ekologii (vadné resp. nepříliš reálné RÁMCOVÉ ekonomické, ekologické priority i diskutabilní priority sociálně kulturní a "zahraničně politické"). Zbytek světa, včetně např. USA, Velké Británie, Číny, Ruska atd na někteé ty z politického prstu vycucané EU rámce vcelku kašle. Vedení EU se ale stále domnívá... co vlastně?

Tak už víte, vážení přátelé České školy, jak a proč se v českém školství objevily ty devastující RÁMCOVÉ vzdělávací programy, se kterými si neví MŠMT rady a namísto odborné nápravy o nich diskutuje z různými aktivisty, proč chce zmenšit objem učiva na polovinu atd. atd.?

K tomu dále viz např.

INTERPELACE NA PŘEDSEDU VLÁDY K NÁRODNÍMU PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ
PONĚKUD SILNÁ KÁVA: MINISTR ŠKOLSTVÍ A PŘEDSEDA VLÁDY KAŠLOU NA ZÁKONY ČR

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/robert-plaga-pojdme-si-priznat-ze-neco.html

AKTIVISTICKÁ DEVASTACE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ POKRAČUJE, NABÝVÁ PITORESKNÍ PODOBY A HŘBET PŘED NÍ OHNUL UŽ I PŘEDSEDA VLÁDY

AUDIT ZKORUMPOVANOSTI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
aneb
STRPÍ OBČANÉ ČESKA A PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SYSTEMATICKOU KORUPCI V MŠMT A VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY?

http://www.ceskaskola.cz/2020/02/audit-vzdelavaciho-systemu-v-cr-2019.html

J.Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. února 2020 v 19:10  

Ovšem rozebírat chyby každého žáka po písemce, to bychom nic nenaučili.

Chyby jednoho každého žáka se dají rozebírat, a to docela efektivně.
To jest frontálně. Pytlici s tím mají nemalé zkušenosti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.