Lukáš Bůžek: „Frontální výuka“ je zástupný problém. Je to jakési politikum: hůl, která je snadno po ruce k bití učitelů.

neděle 16. února 2020 ·

„Českem obchází strašidlo – strašidlo frontální výuky. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti: inspektoři i vláda, kritikové i reformátoři. Kde je řeč o problémech ve školství, tam zazní slovní spojení „frontální výuka“. Článků, které dávají frontální výuku do přímé souvislosti se špatným stavem našeho vzdělávání, s neúspěchy českých žáků v mezinárodních testech, s jejich nechutí chodit do školy, s mukami a nudou, které musí ve škole podstoupit a zažít, lze nalézt nepočítaně - stačí zadat heslo „frontální výuka“ do vyhledávače,“ píše Lukáš Bůžek na svém blogu. Bůžek mimo jiné píše: 

Přesnější definici frontální výuky a zároveň shrnutí negativních postojů, které vůči ní panují, lze nalézt v knize Boba Kartouze No future. Podle něj se jedná o takový model výuky, kde je žák víceméně pasívním objektem, jehož úkolem je co nejlépe si zapamatovat instrukci a následně ji na vyzvání zopakovat (zda mechanicky, nebo s pochopením, je pro takové hodnocení nepodstatné). Jedná se prý o model převzatý takřka do detailu z kostelů.

Frontální výuka je tedy synonymem pasivity žáka a zároveň jednou z hlavních příčin jeho neúspěchu.
Pozornější čtenář zprávy ČŠI si ale nemůže nevšimnout jednoho nápadného faktu: zatímco na prvním i druhém stupni základních škol je více než 80 procent výuky realizováno metodou frontálního vyučování, počet hodin, kdy byl aktivní především učitel a ne žáci je pro druhý stupeň jen 26 procent a pro první dokonce ještě méně - 12,7 procenta. (viz, str. 64-65) Převažující aktivita učitele je jistě nežádoucím jevem - ve škole by přece měli pracovat především žáci – a jistě bychom tato čísla rádi viděli menší. Nicméně nepoměr velkého množství výuky realizované frontálně a relativně malého počtu hodin, kdy je aktivnější učitel než žák, je přinejmenším zarážející. V Anglii koluje vtip, že škola je místo, kam se žáci chodí dívat, jak učitelé pracují.

V českých základních školách je tento vtip skutečností pouze asi v 18 či méně procentech případů. 

Jak je tedy možné, že podle údajů ČŠI jsou žáci z více než 80 procent vystaveni frontální výuce a přesto jsou ve více než 80 procentech hodin aktivnější než učitel?...

Jestliže použití frontální výuky neznamená nutně pasivitu žáků, jestliže tedy učitel reálně není Kartouzův „kazatel“, čím tedy vlastně je? Co ve skutečnosti ve výuce, která je prolezlá frontální výukou dělá?

Představa učitele jako „kazatele“ se ani zdaleka nepodobá realitě českých (ani žádných jiných) škol. Učitel totiž není kazatel, ale „tazatel“: učitel je především profesionál v kladení otázek...

Navíc míra, v jaké učitel mluví (nebo „káže“) v žádném případě nutně neznamená újmu na žákovi. Jeden z nejzajímavějších a nejpřesvědčivějších výzkumů v této oblasti provedli James Hiebert a kolektiv, kteří v rámci šetření TIMSS 1999 pořídili 638 videozáznamů z výuky matematiky v osmých ročnících v osmi zemích, mezi nimi i v České republice, které pak podrobili detailní analýze z mnoha pohledů. Jedním z nich bylo zkoumání, jaké množství slov učitele připadá na jedno slovo žáka. Průměrná míra ve všech těchto zemích je 8:1 – to je také údaj pro Českou republiku nebo USA. Analýza ukázala, že v zemích, které dlouhodobě obsazují první místa v matematických testech, a to jak v rámci šetření TIMSS nebo PISA, je tento poměr téměř dvojnásobný – v Japonsku je to 13 slov učitele na 1 žáka, v Hongkongu, dlouhodobém matematickém šampionu ve všech matematických měřeních, je to dokonce 16:1. Ukazuje se tedy, že míra, v jaké učitelé „kážou“ dětem, může mít právě opačný vliv na jejich znalosti. Alespoň v oblasti matematiky může znamenat, že čím více učitel mluví, tím lepší je výkon žáka. (Hiebert, James a kol., Teaching mathematics in seven countries, Education Statistics Quarterly, Volume 5, Issue 1; Wiliam, Dylan, Embedded Formative Assessment, Solution Tree 2018, str. 90)

Vidíme, že „frontální výuka“ je zástupný problém. Je to jakési politikum: hůl, která je snadno po ruce k bití učitelů. S reálnými problémy v českém školství nemá nic společného.

Stav českého školství ale problematický je. Stejně tak i kvalita výuky v českých školách. V čem tedy problém kvality výuky spočívá?

Není-li učitel kazatel, ale tazatel, nekáže-li, ale klade otázky, potom nezbytně bude spočívat v kvalitě otázek,– ne v tom kolik, ale jaké otázky klade...


Celý text naleznete zde

32 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
16. února 2020 v 10:40  

Konečně to někdo rozhrábl.

Místo bazírování na detailech, kterými se vyznačují neučitelé - tedy inspekce a školští teoretikové konečně někdo rozebírá realitu škol. A nesmyslnost některých slavných čísel. Každý předmět, třída i žák vyžaduje různý přístup.A bazírování na moderním nesmyslu činí mnohé žáky nešťastnými.
Frontální výuka má tolik nuancí od výkladu a až po samostatnou práci žáků, že vyjádření o procentu frontální výuky vypovídá o kvalitě výuky stejně jako procenta žáků. kteří chodí do školy. Zrovna tak skupinová práce se dá dělat tak mizerně, že výklad je podstatně efektivnější.
Kvalitu výuky nelze měřit opičkami před inspektorem ani PISA testem vybraných dětí jednou za x let. K tomu musí být vybudovány kvalitní nástroje, které tu nejsou. ČŠI něco řadu let chystá, nikdo neví co, ale podle kvality veřejných prohlášení to nadějně nevypadá a zatím jediná data jsou od Cermatu a to jen omezené procento žáků.

Michal Komárek řekl(a)...
16. února 2020 v 10:45  

laimes

Opravdu si myslíte, že ty Vaše přisprostlé vtípky patří do normální věcné diskuse? Samozřejmě, že je mažu. Nemají tu co dělat...

BP řekl(a)...
16. února 2020 v 14:15  

Jak je možné, když u nás učitelé učí mizernou frontální výukou v 80 %, že potom většina našich žáků v dalším životě uspěje a nemá problémy ani studovat či pracovat v zahraničí, kde se frontálně již "nevyučuje"!

Jiří Kopecký řekl(a)...
16. února 2020 v 15:17  

BP: Co je to za nesmysl, že většina našich žáků nemá problém studovat v zahraničí? Kolik jich znáte? Snadno dohledatelná čísla: V roce 2016 využilo Erasmus 8106 Čechů, vysokoškoláků bylo skoro 240 tisíc. To je méně než 4%. Aktuální čísla se o moc lišit nebudou..
Úspěch v dalším životě se měří hůř, ale vypadá to, že 80 % lidí chodí do práce, která je nabaví, třetina čechů žije v dlouhodobém stresu...

Lenka Pokorná řekl(a)...
16. února 2020 v 15:57  

třetina čechů žije v dlouhodobém stresu...

A myslíte, že na západě je to jinak?

Jiří Kopecký řekl(a)...
16. února 2020 v 20:10  

Ne. Ale netvrdím, že je tam většina lidí v životě úspěšná.

Tajný Učitel řekl(a)...
16. února 2020 v 21:06  

Špatná frontální výuka je příšerná, duši umrtvující nuda. Dobrá frontální výuka je skvělá, inspirativní, motivující.

Jiří Klabal řekl(a)...
16. února 2020 v 21:30  

Zvolit si za největšího nepřítele lidstva a původce všech jeho problémů FRONTÁLNÍ VÝUKU a VÍCELETÁ GYMNÁZIA je tak bizarní, že se žádného zemětřesení v našem školství zatím rozhodně nemusíme obávat...

Robert Čapek řekl(a)...
16. února 2020 v 21:57  

http://robertcapek.cz/at-se-jde-frontalka-stydet-do-kouta/

BP řekl(a)...
17. února 2020 v 11:59  

Pane Kopecký, špatně jste mě pochopil. Nemyslela jsem, že většina našich žáků studuje v zahraničí a nemá s tím problém. Většina našich žáků se v životě uplatní. Maturitu už má kdekdo, na vysokou školu to jde zkoušet také hodně maturantů a ten, kdo se rozhodne pro studium v zahraničí, je tam úspěšný, ba mnohdy lépe připraven než domácí studenti (přestože jsme se na něm podepsali v převážné míře frontální výukou).

BP řekl(a)...
17. února 2020 v 12:01  

Kdo z vás tady nežije v dlouhodobém stresu? Kdo si ještě neprošel vyhořením?

BP řekl(a)...
17. února 2020 v 12:03  

Dnes se práce poměřuje hlavně tím, co za to. Ne, jestli to někoho baví.
Práce, která člověka baví, většinou není zaplacena.

Moravcová řekl(a)...
17. února 2020 v 17:33  

Moc hezký článek. Děkuji autorovi za názory a argumenty, s kterými nelze nesouhlasit. Konečně kvalitní článek, který jde "proti proudu".

"Zvolit si za největšího nepřítele lidstva a původce všech jeho problémů FRONTÁLNÍ VÝUKU a VÍCELETÁ GYMNÁZIA je tak bizarní, že se žádného zemětřesení v našem školství zatím rozhodně nemusíme obávat..."
Pane Klabale, já bych tak klidná nebyla. Ještě pár článků a pořadů v televizi "na objednávku" a budeme se divit.

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2020 v 17:41  

Na jakou objednávku, paní Moravcová?

Jiří Klabal řekl(a)...
17. února 2020 v 17:51  

Paní Moravcová,

myslím si, že na ty fanatické výpady proti gymnáziím a klasickému školství naskakují pouze neurotické, výchovně slabé matky, které si v tom nacházejí omluvu pro svoji neschopnost vychovávat své děti.

Neznám jediného učitele, který by takto brojil proti té "zrůdné" frontální výuce. Proto, než bude klasické školství zlikvidováno, uteče ještě hodně vody :-)

Petr Portwyn řekl(a)...
17. února 2020 v 17:57  

...na ty fanatické výpady proti gymnáziím a klasickému školství naskakují pouze neurotické, výchovně slabé matky, které si v tom nacházejí omluvu pro svoji neschopnost vychovávat své děti.

No, někteří ministři školství by se taky našli.

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2020 v 19:14  

Paní Moravcová, Vaši odpověď jsem smazal kvůli odkazu na web, který tady nepodporujeme. Respektuji Váš názor, byť podle mě hraničí s konspirační teorií, a samozřejmě ho zde můžete znovu publikovat bez toho odkazu. Děkuji!

Jiří Klabal řekl(a)...
17. února 2020 v 19:54  

Hlavně že jiné odkazy nám nevadí. To je možná ta "nezaujatost", o které výše hovořila paní Moravcová...

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2020 v 20:04  

Některé "mi vadí", některé nikoli. No a, pane Klabale? Vy považujete všechna média za stejně seriózní a hodnověrná?

Lenka Pokorná řekl(a)...
17. února 2020 v 21:57  

Proboha, pane Komárku, Vám SKUTEČNĚ NEVADÍ, co a jakým způsobem publikuje na svém blogu Čapek? A nechci žádnou vyhýbavou odpověď, ale pěkně na rovinu. Žádné výmluvy, že odkaz je jen na jeden článek, vyjádřete se k jeho blogu jako celku, projděte si ho, než se vyjádříte, celý.

Vadí nebo nevadí? A když nevadí, tak nám také sdělte proč? Ať konečně víme, s kým máme tu čest.

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2020 v 22:05  

Možná máte v něčem pravdu, paní Pokorná. To, že to je odkaz na jeden konkrétní článek opravdu není argument...

Lenka Pokorná řekl(a)...
17. února 2020 v 22:19  

Zatím jste neodpověděl, čekám.

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2020 v 22:21  

Paní Pokorná, nejsem ani Váš žák, ani zaměstnanec... Tak klidně čekejte. Dobrou noc!

Jiří Klabal řekl(a)...
17. února 2020 v 22:43  

Já bych, pane Komárku, buďto nechal diskuzi otevřenou komukoli ke sdílení čehokoli, nebo bych naopak sdílení cizích odkazů plošně zakázal.

Takhle to je, nezlobte se, selekce, která diskuzi znemožňuje. Člověk sáhodlouze reaguje na komentář, který po několika minutách z webu smazán zmizí... Bohužel.

Michal Komárek řekl(a)...
17. února 2020 v 22:57  

Chápu Váš postoj, pane Klabale, ale nemyslím si, že to je dobrá cesta pro dobrou diskusi. A ty praktické problémy, které zmiňujete, jsou naprosto okrajové...

Lenka Pokorná řekl(a)...
18. února 2020 v 7:25  

Stále jste, pane Komárku, neodpověděl.

A to, jestli čekám nebo nečekám, je více či méně irelevantní. Podstatné je, že pokud jako editor vstupujete do diskuzí způsobem, jakým do nich vstupujete, musíte očekávat odezvu, na kterou musíte být schopen reagovat.

Michal Komárek řekl(a)...
18. února 2020 v 7:36  

Více méně souhlasím, paní Pokorná. Kvalitu webu pana Čapka s Vámi tady rozebírat nebudu. Můžete si všimnout, že z něj texty nepřebírám. A příspěvky pana Čapka v diskusi se zařadily k těm, které musím mazat nejčastěji. Odkaz na některé weby odmítám, některé jsou na hraně. To je vše. Děkuji!

Lenka Pokorná řekl(a)...
18. února 2020 v 13:07  

"Můžete si všimnout, že z něj texty nepřebírám."

A jak to, prosím, koresponduje s tím, že jste zde Čapkovi nechal odkaz na článek na tomto webu?

"Kvalitu webu pana Čapka s Vámi tady rozebírat nebudu."

Tak, já bych to tedy nenazvala kvalitou, ale proč to nechcete komentovat je zcela jasné. Kladně se vyjádřit nemůžete, těch dehonestací, fantasmagorií a sprosťáren už je na něm přece jenom příliš, a záporně také ne, protože to byste se mohl rychle a střelhbitě ocitnout mezi těmi, které má na mušce.

Michal Komárek řekl(a)...
18. února 2020 v 13:19  

Paní Pokorná, prostě s Vámi tady web pana Čapka rozebírat nebudu, ať si o tom myslíte, co chcete, a ať se budete snažit rozebírat moji motivaci jakkoli. Není to tématem diskuse. Tím je frontální výuka. Takže ani Vám neposkytnu další prostor, abyste na ten web, ať už oprávněně či nikoli útočila... Ale samozřejmě nevylučuji, že by se ten web mohl předmětem diskuse stát. Napíše-li například někdo jeho recenzi, kritiku...

Moravcová řekl(a)...
18. února 2020 v 16:39  

Pane Komárku, zklamal jste mě.
Chtěla jsem reagovat na Vaši otázku.
Když napíšu svůj osobní názor, vidíte v tom konspirativní teorie.
Když chci v diskusi uplatnit názor někoho jiného a uvedu odkaz na jeho práci, tak mě smažete. Myslím, že v diskusi je běžné používat citace nebo odkazy na práce jiných.
Odkazy sebestředného pana Čapka na pana Čapka Vám evidentně nevadí.
No jsem poučena " zálohovat, zálohovat".
Dovolte další konspirativní teorii.
Komunisté měli kdysi časopis Dikobraz, aby tepal do nešvarů společnosti, ale jen tak ukázněně, naoko. Tady si také všichni přihříváme polívčičku, ale jídelníček už sestavili jinde. To je současný problém nás učitelů. O nás, bez nás.

Michal Komárek řekl(a)...
18. února 2020 v 16:51  

Paní Moravcová, je mi líto, odkazy na některé weby tady prostě nechci. V normální slušné diskusi je běžné některé zdroje nepoužívat, nepropagovat... To samozřejmě není nijak namířeno osobně proti Vám či Vašim názorům. Děkuji.

Michal Komárek řekl(a)...
19. února 2020 v 9:54  

PP opět hystericky SPAMuje, omlouvám se za vizuální smog v rubrice Diskuse. Nerušeně lze diskusi sledovat v rubrice Komentáře v horní liště. Děkuji!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.