Hejného matematika rozvíjí nejen matematický úsudek, ale i čtenářské schopnosti, říká matikář Tomáš Otisk

středa 22. ledna 2020 ·

„Mně by se líbilo, kdyby v hodinách využívali i jiné, odborné texty, a učili žáky, jak s nimi pracovat. Je důležité, aby se změnila celková perspektiva učitelů odborných předmětů. Jejich vize toho, co žákům předávají. Aby neměli před očima jen tematický plán a jednotlivosti z něj, které musejí žáky naučit, a pochopili, že mají předat spíš badatelský přístup ke svému předmětu,“ říká v rozhovoru pro magazín Rodiče vítáni učitel matematiky Tomáš Otisk.V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Co pomáhá jejich náhled změnit? 

Příklady inovativních kolegů, třeba i z jiných předmětů, klidně i z dějepisu. Když vidí, že se někdo jiný dokáže odpoutat od schémat a učit v souvislostech. Demokracie v antickém Řecku se dá vztáhnout k demokracii v obci nebo ke školnímu parlamentu, aktualizovat to téma. Potenciál v učitelích je, jen potřebují inspiraci a podporu, aby se odvážili svou výuku proměnit. Jako škola jsme v tomhle na cestě.

Učitelé mají dnes k dispozici tolik didaktických metod. I když někdo učitelství nemá od boha, může si velmi pomoci právě použitím metod, o kterých se dřív nevědělo… 

Je to určitě pravda. Na druhou stranu je třeba, aby těm metodám učitelé opravdu rozuměli. Pokud celý sbor projde seminářem „čtením a psaním ke kritickému myšlení“ a děti pak celý den v každé hodině mechanicky malují pětilístek (což je prvek, který jim má pomoci nějak si zorganizovat myšlenky), děti to spíš otráví. Metody musí být ukotvené v cílech a učitel musí mít jasno, jak ta metoda v té dané hodině přispívá k učení. Musí vidět, co to dělá s dětmi. Dobrý učitel je učitel, který reaguje na děti, vnímá, s čím souvisí jejich chování. Takový učitel pak ani nemá problém s kázní. 

České děti mají v testech matematiky problém se slovními úlohami, ukazují to i šetření PISA i maturitní výsledky. Souvisí to podle vás s nedostatkem matematického myšlení, nebo i s čtenářskou gramotností? 

Když jsem před dvanácti lety začínal učit, myslel jsem si, že to je hlavně o tom, že neumějí pořádně číst. To už si tak úplně nemyslím, problém je i v nesamostatnosti úsudku. Komplexně to podle mě řeší Hejného metoda, ta kromě matematického myšlení rozvíjí i čtenářskou gramotnost. Máme na škole třídu, která má Hejného už šestým rokem. Já u nich učím dva roky, a ty výsledky vidím. Tihle žáci jsou na slovní úlohy připraveni dobře. Mám v té třídě nadané děti i slabé žáky, a u obou skupin vidím lepší výsledky, než je standard. Myslím, že obě ty skupiny spojuje jedno – mají ty hodiny rády. To je hlavní rozdíl. A když má člověk něco rád, tak to dělá lépe. Na výsledek to má zásadní vliv.


Celý rozhovor naleznete zde

12 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
22. ledna 2020 v 7:08  


Plný souhlas. Konečně jeden rozhovor, kde se učitel nenaváží do toho, čemu nerozumí a popisuje svou realitu. I když odstavec:

"Vedení školy vás podpořilo?
Řekněme, že nás to nechali dělat. Někdy jsme ale měli pocit, že jsme trochu zanedbali zviditelnění a prezentaci toho, co děláme. Já jsem se pak stal zástupcem v roce 2014."

lecos vysvětluje.

Jen by se mohlo inspirovat ministerstvo a škůdci školství tvrzením:

"A když má člověk něco rád, tak to dělá lépe. Na výsledek to má zásadní vliv."

A aplikovat je i na učitele!!!

Petr Portwyn řekl(a)...
22. ledna 2020 v 7:22  

Mně by se líbilo, kdyby v hodinách využívali i jiné, odborné texty, a učili žáky, jak s nimi pracovat.
Tak to dělejte, co vám brání? Kdyžto můžeme dělat my, neschopné nehejnovské konzervy, tak vy, mladí, schopní a Hejným políbení můžete taky.

Příklady inovativních kolegů, třeba i z jiných předmětů, klidně i z dějepisu. Když vidí, že se někdo jiný dokáže odpoutat od schémat a učit v souvislostech. Demokracie v antickém Řecku se dá vztáhnout k demokracii v obci nebo ke školnímu parlamentu, aktualizovat to téma.
Úžasná inovace. To ještě nikdy nikoho nenapadlo.

Dobrý učitel je učitel, který reaguje na děti, vnímá, s čím souvisí jejich chování. Takový učitel pak ani nemá problém s kázní.
První věta bez debaty, učitel má vnímat.
Ale ta druhá věta, to je hodně odvážná konstrukce.
Nějak to nevysvětluje, proč jeden učitel v jedné třídě má problémy s kázní a v druhé ne. Že by se stal špatným učitelem tím, že přejde chodbu?
Zrovna tak to nevysvětluje situaci, kdy v jedné třídě mají problémy všichni, kdo tam učí.

Milan Keršláger řekl(a)...
22. ledna 2020 v 7:23  

Abych to zkrátil - zástupce si chválí, jak mu hodiny jdou, protože dělá přesně to, co má nalajnované v učebnici. Nemusí nic řešit, žádné přizpůsobování, žádné vymýšlení, učí ty své 4 hodiny v týdnu a má pocit, že je to lepší než "standard". Paráda. Skoro jako: Přijměte Krista a vaše duše bude spasena.

Doplněno klišé, že bychom měli učit v souvislostech. On to *nikdo* nedělá? Dále "musí být ukotveno", "svou výuku proměnit", "dobrý učitel...děti vnímá" atd. Nic o spolupráci (učitelů), nic o podpoře (učitelů), nic o zásluhách (učitelů), nic o jiných předmětech (bez Hejného), nic o negativech, nic o rodičích, ale všichni jsou šťastni až na věky (díky Hejnému)... Hm.

PP řekl(a)...
22. ledna 2020 v 7:50  

Tohle jsem měl na mysli, když jsem psal o "zdravém úsudku v některých ohledech". Naprosto přesně napsáno, pane Keršlágere.

PP řekl(a)...
22. ledna 2020 v 8:27  

Co se týká mých zkušeností s Hejného mmatikou, mnoho mnou doučovaných dětí (druhý a třetí stupeň) ji měla. Nebezpečnější než HM sama jsou fanatičtí implementátoři, kteří navíc ve svých pochvalách nemohou vycházet z jiných pramenů, než osobních, současných (nemaje informaci, jestli to dětem po pěti letech neuškodilo) a tudíž silně subjektivních.

Zde jsou mé subjektivní zkušenosti. Dětem zvídavým a bystřejším to nepomůže v ničem, protože chápou a rozumí i bez HM. Ty to zpomaluje a některé, na hranici pochopení, i zastaví. Slabým dětem to nepomůže nijak pochopit souvislosti. Často se upnou při HM na pojmy, které znají a ty ostatní jim přestanou dávat smysl. Ostatně - Co je víc? Dvě husy nebo koza? - je neuvěřitelně stupidní otázka.

Všechny, opakuji všechny problémy s počítáním se dají naprosto fantasticky na prvním stupni řešit kuličkovým počítadlem. Které je taky součástí mé doučovací výbavy.

Ne všechny děti to samozřejmě pokazí a metoda sama na tom má malý podíl. Není to žádná popravčí metoda. Ale pravdou je, že její masivní implementace děti často zpomalí, nebo jim pochopení pozdějších problémů zkomplikuje.

Opakuji - jen mé zkušenosti z několika desítek dětí, které jsem doučoval, od druhého stupně po vysokou školu. Nepamatuji si jediného žáka, který by tuto zkušenost (HM) pojmenoval kladně. Nejkladnější hodnocení bylo pokrčení ramen.

Hodnocení přínosu HM jejich rodiči neuvádím. Myslím, že je bystrému čtenáři zřejmé.

Prostě platí, J.A.K. pravil: marno zkoumati methodu, nezažene-li se lenost ze škol.

tyrjir řekl(a)...
22. ledna 2020 v 11:03  

Hejného metoda není metoda v pravém slova smyslu. Je to poněkud zideologizovaný a vcelku nesystematický psychologizující postup, jak působit na motivaci žáků, ze kterého si možná někdo dělá docela výnosný obchod. Odborná úroveň a etika, se kterou je tato metoda nemetoda prosazována, je myslím docela povážlivá:

http://www.ceskaskola.cz/2018/03/kvaternion-je-to-krizova-vyprava-proti.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html

Stokrát opakovaná lež se nestává pravdou jen proto, že byla stokrát opakována.

J.Týř

Milan Keršláger řekl(a)...
22. ledna 2020 v 11:50  

Hejný (podle mne) není funkční podle (zázračné) metody, ale kvůli tomu že je to ucelený projekt, podle kterého se dlouhodobě pracuje (tj. nevynechává se, existují přípravy, je to pro celý objem učiva jednotné i v navazujících ročnících), učitel nemusí nic řešit, jen jede podle učebnice a pracovního sešitu. Zadávají se (snadno) úkoly na doma, což je další plus.

O přepočtech myšiček na kočičky si však myslím své a i o stylu té práce. Domnívám se, že kdyby stejně bylo kompletně zpracováno běžné učivo, musely by výsledky být také lepší. Mám trochu pochybnosti, že to sedne všem (hlavně když to někomu půjde, bude ho to brzdit). Druhý stupeň se ještě nedíval. Přetažená komerční stránka mi vadí, stejně jako u písma Comenia Script.

Moje děti využily místo slabikáře Čtyřlístek a taky se číst naučily, se slabikami problémy neměly atd. (tj. ani Čtyřlístek není zázračná metoda, ale je funkční).

Lenka Pokorná řekl(a)...
22. ledna 2020 v 15:49  

Na druhý stupeň se pane Kršlágere raději ani nedívejte, protože tam se o uceleném projektu vůbec hovořit nedá. Je to ušité horkou jehlou, aby se rychle a co nejrychleji navázalo na úspěšný první stupeň a aby se dál vydělávalo. Jenže mám obavy, že se touto ukvapeností Hejného metoda na druhém stupni sama odpískala.

Ivo Mádr řekl(a)...
22. ledna 2020 v 20:25  

Oněch 12 principů HM není samo spásný prostředek jak vytvořit z matematiky oblíbený předmět. Část principů používá každý vyučující matematiky, např.práce s chybou, skupinová práce, práce ve dvojicích. Ostatně, tyto principy se učí od nepaměti. Tedy nic nového. Znám z vedlejší školy velmi progresivní kantorku, která předloni učila 4.třídu ZŠ pomocí oněch 12 principů. Měla štěstí na žáky a 75% třídy matematiku bralo. Letos narazila na třídu, která nereaguje vůbec na nic, včetně HM. Kantorka práci nedává a je těsně před vyhořením. Není to univerzální metoda, nedá se podle ní učit vždy a všude a především stále. Ve třídě jsou totiž díky inkuzi po česku i děti s těžkými poruchami chování, nízkým IQ, autisté,....

Ivo Mádr řekl(a)...
22. ledna 2020 v 20:31  

Lenka Pokorná

HM začne na 2.stupni ZŠ narážet na nepřekonatelné překážky. Počty jsou tam nahrazovány skutečnou matematikou. A tam nastává problém, jak žákům přiblížit třeba práci s výrazy. Proto rychle zmizely z učiva lomené výrazy, goniometrické funkce,.... Proto onen požadavek na 50% redukci učiva ZŠ.

Michal Komárek řekl(a)...
28. ledna 2020 v 14:43  

Pane Týři, o ženském poprsí si pište jinde a pokud jde o "etickou pochybnost" Hejného metody, argumentujte, prosím. Pouhá konstatace je pouze na úrovni urážky. Děkuji!

tyrjir řekl(a)...
28. ledna 2020 v 19:25  

Pane Komárku, etická úroveň zastánců Hejného metody je všeobecně známá věc. Viz například

Kvaternion řekl(a)...10. května 2018 11:41

Nesouhlasím s kritikou zveřejnění informace o omluvě prof. Dlaba prof. Hejnému. H-mat měl podle mě tři možnosti: 1) vůbec informaci o omluvě nezveřejnit, 2) zveřejnit ji bez znění omluvy, 3) zveřejnit omluvu se zněním. 1) by bylo předstírání, že se omluva nestala, 3) nemusí být možné (či přinejmenším doložitelné), byla-li omluva ústní, a rozhodně by bylo hrubě nekorektní, pokud proběhla soukromou korespondencí. H-mat zvolit podle mě nejlepší variantu 2), i když měl více specifikovat, za co přesně se prof. Dlab omluvil...

tyrjir řekl(a)... 10. května 2018 13:29

Claudia Schiffer mému kamarádovi (teď nevím, jestli v jeho snu, nebo ve skutečnosti:) vyznala lásku. Měl jsem tři možnosti:
1) Nezveřejnit to a tím předstírat, že mu ji nevyznala
2) Zveřejit to
3) Zveřejnit to s příslušným protokolem
Logicky jsem volil možnost 2). Ani já ani můj kamarád, který mi to vyslepičil, nejsme blbové.

:)))

Proč to podivné veřejné sdělení vydala soukromá fima H-mat? Pokud je pravda, co H-mat o té omluvě píše, proč to o té omluvě nezveřejnil sám pan Hejný? Dostala společnost H-mat od pana Hejného svolení nebo žádost něco o tom zveřejňovat?
Dále viz i
http://www.ceskaskola.cz/2018/05/prohlaseni-spolecnosti-h-mat-k.html#comment-2923885923368736030


http://www.ceskaskola.cz/2018/05/michal-komarek-chce-spolecnost-h-mat.html

Ten, kdo vydá ke zveřejnění (prof. Hejný?) nebo dezinterpretačně zveřejní (společnost H-mat!) soukromý dopis tak, jak se to stalo se soukromým dopisem prof. Dlaba, jedná podle mne velmi neeticky, nechutně, možná až na hraně zákona. Omlouvám se Claudii Schiffer a všem ženám, že jsem si v České škole dovolil vyslovit názor, že reklama tvrdící, že pití piva má na věc, o které tu podle pana Komárka nemám psát, pozitivní vliv, má podle mne evidentně lepší etiku, než tvrzení o údajném vědeckém přínosu Hejného metody nebo než nechutné jednání některých jejích propagátorů.

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.