Kam směřuje české školství? Bude důležité zmenšit objem učiva, říká Jaromír Beran z ministerstva

neděle 29. prosince 2019 ·

O tom, kam kráčí české školství, se mluví neustále. Teď ale přišla doba, kdy je potřeba hodit to takzvaně na papír a vytvořit na dané téma oficiální dokument. Říká se mu Strategie 2030 a zatím si můžeme přečíst jakýsi výkop, který pro ministerstvo školství vytvořila osmičlenná skupina jím jmenovaných expertů jako základ široké diskuse. Lidové noviny přinášejí rozhovor s ředitelem kanceláře ministra školství Jaromírem Beranem o tom, co by mohlo veřejnost v této souvislosti zajímat.Jaromír Beran (msmt.cz)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Někoho napadne, jestli v těch úvodních tezích není v podstatě totéž jako ve Strategii 2020… 

Jiné je, že se jedním z hlavních cílů stala proměna obsahu vzdělávání, klíčové kompetence pro život. Minulá strategie se obsahem vzdělávání téměř nezabývala...

Je tu něco, co se ze Strategie 2020 nedaří naplnit? 

Já myslím, že se daří. Existuje shoda na tom, jaké má být celkové prostředí školství a vzdělávání. Že klíčová je podpora učitelů a ředitelů nebo že je důležité snižovat nerovnosti ve vzdělávání.

Co takhle víceletá gymnázia? Ta neprohlubují nerovnost?

Víceletá gymnázia opravdu neplní úlohu, kterou měla mít. Tedy vzdělávat úzkou skupinu nejnadanějších. Místo toho se stávají elitními školami pro děti z vyššího socioekonomického prostředí. Nejprve chceme zlepšit kvalitu výuky na druhém stupni a následně vést debatu o redefinici postavení víceletých gymnázií. V podstatě bychom se měli zabývat tím, že v některých městech už nejsou školami pro pět procent nejnadanějších, protože do nich chodí ze základních škol uprostřed povinné docházky pětina až čtvrtina žáků...

Nevypadá to, že by se v desetiletém výhledu řešila taky třeba změna přístupu k maturitě… 

Maturitní zkouškou a testováním se rozhodně chceme zabývat. Pokud totiž míníme změnit obsah vzdělávání a orientovat se na získávání trvalých kompetencí, tak musíme změnit i obsah toho testování.

Co takhle změnit maturitu na středoškolskou zkoušku, která by se mohla dělat postupně už v průběhu studia a třeba i opakovaně?

Expertní skupina takto formulovaný názor do textu hlavních směrů rozvoje nevtělila. Otázka, jakou funkci má maturita plnit, je do značné míry politická. Ministerstvo vidí zatím hlavně potřebu měnit způsob ověřování vědomostí a znalostí. Chceme redukci objemu učiva a individualizaci výuky.


Celý rozhovor naleznete zde

57 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 10:09  

Celkem jalové nic... Trochu jako bych četl přepis nějakého Cestou přestavby nebo podobného pořadu z roku 1988. I když tehdy to možná mívalo víc šťávy.

Jiří Lukáš řekl(a)...
29. prosince 2019 v 10:45  

Celkem jalové nic...

To si nemyslím. Znovu je potřeba ocenit snahu MŠMT o změny v maturitách – je skvělé, že snaha o alespoň částečnou decentralizaci je doprovázena i myšlenkou, že „musíme změnit i obsah“ toho, co má zůstat centralizované, tj. jednotných maturitních testů.

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 11:02  

Zmenšit objem učiva? Jasně! A co nejmíň učit, na žáky netlačit, nezvyšovat hlas a rozhodně neznámkovat... A hlavně aby nás to všechny baviloooooo!

Jiří Lukáš řekl(a)...
29. prosince 2019 v 11:22  

„Zmenšit objem učiva“ – o tom by asi měly rozhodovat jednotlivé školy. Ale co se týká toho, „aby nás to všechny baviloooooo“, pokud tedy bavit znamená zaujmout, nenudit apod., tak to by nepochybně mělo platit pro všechny školy.

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 11:39  

Myslím si, že tohle je úkol hlavně pro dnešní rodiny, aby motivovaly své děti k zodpovědnému přístupu ke vzdělání.
Ne, že jim biomatky a tátové parťáci vnuknou představu, že tam má být hrozná legrace a zábava, ale tím způsobem, že budou vnímat vzdělání jako cosi významného pro život, jako něco, co dříve nebylo zdaleka automatické, a podle toho budou ke své školní docházce přistupovat.
V tom je ten prvořadý problém, na němž je třeba pak stavět nekončící zbytečné debaty o našem školství, o špatných učitelích, o frontální výuce, o maturitách povinných či nepovinných. Je to jako stavět dům od střechy.
Stačí, aby děti zase zpátky pochopily, proč a za jakým účelem do školy ráno přišly. Aby si zase vážily učitele a školy jako instituce. Celé je to vlastně úplně jednoduché.

mirek vaněk řekl(a)...
29. prosince 2019 v 11:45  

Tak odtud vítr fouká. Najmenovali si odborníky, kteří splní zadání. A protože soukromé školy si přejí zmenšit množství učiva a omezit centrální zkoušky, aby mohli podnikat a nikdo nemohl kontrolovat jejich práci. Vybírat peníze a nároky na výstupy co nejmenší.
Každý kdo učil ví, že RVP u většiny předmětů hodně škrtala v učivu. Že to není o množství učiva ale o motivaci žáků. A centrálním zvyšováním motivace žáků a efektivity školství se dosáhlo pravého opaku. Kompletní testy by ukázali pravou efektivitu škol, což se mnohým nehodí. Další škrtáním bude z gymplu mateřinka. A 8. leté gymnázia zrušíme, protože ukazují bídu školství a rodiče, kterým na dětech záleží je právě dávají na víceletá gymnázia, kde se učí postaru a jsou výsledky. A děti jsou pak úspěšné na VŠ a v praxi. Zvládají klíčové kompetence levou zadní, protože jsou vzdělané.

mirek vaněk řekl(a)...
29. prosince 2019 v 11:49  

"Je tu něco, co se ze Strategie 2020 nedaří naplnit?

Já myslím, že se daří. Existuje shoda na tom, jaké má být celkové prostředí školství a vzdělávání. Že klíčová je podpora učitelů a ředitelů nebo že je důležité snižovat nerovnosti ve vzdělávání."

Stačí si přečíst strategii 2020 a je jasné, že to není pravda. A podpora učitelů, to je výsměch.

Robert Čapek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 11:50  

Výborný rozhovor, dobré myšlenky. Jenom je třeba zdůraznit, že pokud se pohne s RVP, nestane se nic, pokud se s ním školy / učitelé nenaučí správně pracovat. Tedy aby třeba nebyl ŠVP jen formální, zatímco v tematických plánech jsou schované osnovy....
A ta víceletá gymnázia ať už jdou opravdu do háje! Vezmou to nejlepší z populace a jen to tam zmrší.

Jiří Lukáš řekl(a)...
29. prosince 2019 v 12:02  

Stačí, aby děti zase zpátky pochopily, proč a za jakým účelem do školy ráno přišly. Aby si zase vážily učitele a školy jako instituce.

To rozhodně. A samozřejmě, že je to úkol „pro dnešní rodiny“. Ale stejně tak je to úkol pro školy a učitele. Pan Lippmann kdesi citoval slova Milana Machovce (myšlená patrně v určité nadsázce), která se zde myslím hodí uvést: Škola odnaučí myslet i ty, u kterých se myšlení až dosud úspěšně rozvíjelo.

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 12:13  

"Víceletá gymnázia zrušíme, protože ukazují bídu školství a rodiče, kterým na dětech záleží je právě dávají na víceletá gymnázia, kde se učí postaru a jsou výsledky." Absolutní souhlas, pane Vaňku!

Je mi mnohdy líto nejlepších žáků na základkách, když pozoruji, jak trpí v kolektivu bránícímu se vzdělávání (podporovaném pelotonem rodičů). Snahy po nivelizaci patří někam do 19. století a do marxismu. Historie nás z této představy bolestně vyléčila. Rozdíly mezi námi lidmi prostě jsou a vždy budou. Tvářit se, že tomu může být jinak, je důsledkem naivity.
Snahu zrušit gymnázia bych bral třeba od paní Semelové nebo pana Grospiče - ale od našich moderně smýšlejících metodiků a didaktiků určitě ne.

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 12:17  

"Škola odnaučí myslet i ty, u kterých se myšlení až dosud úspěšně rozvíjelo."

Pane Lukáši, proč chceme mermomocí ze školy najednou v 21. století dělat jakési strašidlo? Proč tady stovky let existovalo klasické školství? To nikdy neexistovali kvalitní učitelé? To z něj nikdy nevycházeli vzdělaní mladí lidé?

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 12:24  

Miluju ta bezobsažná, líbivě znějící slova s vyprázdněným obsahem: "klíčové a profesní kompetence, potřeby dítěte, rámcový vzdělávací program, individuální přístup." To je takové PTYDEPE, o němž by Václav Havel jistě napsal Vyrozumění 2. Nebo by se to možná mohlo jmenovat Nedorozumění.

Jiří Lukáš řekl(a)...
29. prosince 2019 v 13:05  

Pane Lukáši, proč chceme mermomocí ze školy najednou v 21. století dělat jakési strašidlo? Proč tady stovky let existovalo klasické školství?

Pane Klabale, myslím, že jde především o to, aby školství nebylo „strašidlo“. Cesty k tomu můžou být jistě různé – klasické i neklasické. To koneckonců říká i Jaromír Beran v rozhovoru, pod nímž teď diskutujeme: „Hledání konkrétní formy výuky je na učitelích a ředitelích.“

Ale – a teď se musím opakovat – co se týká toho, „aby nás to všechny baviloooooo“, pokud tedy bavit znamená zaujmout, nenudit apod., tak to by nepochybně mělo platit pro všechny školy. Role učitele je pak v této věci nesmírně důležitá.

To je celé. Myslím, že nejsme ve sporu. Alespoň v tomto. V jiných věcech asi ano – oceňuju například, že se ve školství zdůrazňují takové věci jako „potřeby dítěte“ nebo „individuální přístup“.

krtek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 13:20  

Já bych tomu rozhovoru nepřikládal větší váhu - redaktorka klade krásné otázky: " Nebylo by řešením, kdyby si děti mohly třeba trochu vybírat, co se chtějí učit? Že by například fyziku nebo chemii nemusely brát celou, ale mohly by říct, zajímá mě elektřina. A pak zas něco jiného. Totéž by šlo přece i v dějepise a některých dalších disciplínách."

Zdroj: https://www.lidovky.cz/lide/kam-smeruje-ceske-skolstvi-bude-dulezite-zmensit-objem-uciva-rika-jaromir-beran-z-ministerstva-skols.A191218_170355_lide_krev

Buď se výuka "roztrká" do celků, které si bude žák nebo učitel vybírat, nebo budeme žáky hodnotit jen z toho, co je baví. A když nic, tak nic. Kdo by se do takové školy netěšil...
Prostě jak říká ředitel kanceláře ministra, ti učitelé očekávané výstupy a doporučené učivo berou moc vážně. Tak se předsilvestrovsky zamysleme.

laimes řekl(a)...
29. prosince 2019 v 15:04  

naopak ,objem učiva jest potřeba celkově zvýšit a přitom stratifikovat do kategorií dle schopností a vyspělosti žáka
ve státních školách je potřeba mít jednotné závazné osnovy a v soulromých nechť metají kotrmelce a experimentují

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2019 v 15:29  

Jak se může výuka žáků v pubertě zlepšit? Nebylo by řešením, kdyby si děti mohly třeba trochu vybírat, co se chtějí učit? Že by například fyziku nebo chemii nemusely brát celou, ale mohly by říct, zajímá mě elektřina. A pak zas něco jiného. Totéž by šlo přece i v dějepise a některých dalších disciplínách.
Super nápad. Nejlepší výuka je, když žák třeba v 18 letech neví, co je to Argentina. Nevybral si zeměpis světa. Nakonec proč by mělo vadit, že to neví? V práci to určitě potřebovat nebude, řekli by reformátoři.
Prostě "americký" systém. Výsledky vidíme kdykoli, kdy se po roce vrátí student z USA nebo Kanady. Jo, anglicky se tam naučí, to jo. I svaly má jak Rambo, z posilovny.

Že žák dejme tomu v 11 letech nemá rozum z toho, co bude za 10 let potřebovat, je sice jasné, ale nesmí se to říkat.

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 15:35  

"INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP" v praxi 2019: Ve třídě 7.b sedí 19 žáků. Třináct z nich píše diktát, 7 z nich pouze doplňuje gramatiku do textu. Jeden žák z těch třinácti se celkem logicky ptá: "Proč to oni mají lehčí než my?" Na to mu odpoví žák s podpůrným opatřením: "Máte být taky postižení!"

A Vy jim popravdě vysvětlujte: "Protože oni byli v pedagogicko-psychologické poradně, mají podpůrné opatření a odlišný, individuální přístup." Na což žák opět logicky odpoví: "Tak to já si zajdu taky do poradny..."

Takhle na ten náš individuální přístup reagují dvanáctiletá děcka. A může jim to vysvětlovat deset psychologů a speciálních pedagogů. Oni tohle prostě nepřijmou... protože to je proti přirozenému řádu věcí.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2019 v 15:40  

Pan Lukáš
Práce by nás taky měla pokud možno bavit.
Ovšem rozlišujeme mezi prací a zábavou, ne?

Škola je pro děti jejich prací, nikoli zábavným podnikem. Motivace je důležitá, oživit výuku je třeba, určitě se tím máme zabývat, ale není to účelem vzdělávání ani to není jediná cesta. Navíc děti se musí naučit, že někdy je třeba udělat i to, co nás nebaví - mne třeba nebaví vyplňovat lejstra, mýt doma toaletu nebo čekat na křižovatce, až bude zelená.

Škola strašidlem není, tedy ne pro děti. Rozhodně v běžném dítěti nevzbuzuje strach - vystrašený člověk se chová jinak, než typické školní děcko.
Pro aktivisty škola nepochybně strašidlem je. Samozřejmě školu jako strašidlo, ba spíše nejhorší noční můru vypodobňují, ale to je problém v jejich hlavách, nikoli ve škole.

Jiří Klabal řekl(a)...
29. prosince 2019 v 15:48  

I pedagogikou nepoznamenaný laik vám čistou logikou řekne, že chceme-li zvyšovat vzdělanost populace, musí se ti slabší dotahovat na ty silnější.

My chceme rušit víceletá gymnázia, redukovat osnovy. Chytří u nás musí čekat na ty slabší. A všechny žáky se snažíme natlačit do jedné normy. Nechápu argument, že gymnázia socioekonomicky rozdělují společnost. Copak v našem státě někdo zakazuje dítěti z ghetta, aby složilo přijímačky na gymnázium?

To dělají naopak ty slavné Montessori, tedy školy pro bohaté dětičky, kterým když se zrovna nechce učit, tak si jdou lehnout na koberec.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2019 v 16:08  

Jinak tvrzení, že u nás studují zase hlavně děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů (tentokrát R. Kvačková) je nesmysl.

Počet studujících na VŠ se zvýšil několikanásobně. Vzhledem k tomu, že vzdělané rodiny obvykle nemívají 10 dětí, musí zákonitě studovat mnoho dětí z rodin, kde rodiče vysokou neměli.

Tohle není těžká úvaha. Kdyby paní redaktorka použila elementární logiku, muselo by jí to dojít. Ovšem ono je jednodušší omílat mýty.

Robert Čapek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 16:39  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Robert Čapek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 16:39  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Lenka Pokorná řekl(a)...
29. prosince 2019 v 16:54  

"zákon ukládá vypracovávat vždy po čtyřech letech dlouhodobý záměr vzdělávací politiky"

I ti komunisti měli s pětiletkami víc rozumu.

"Významně se zvětšily kapacity mateřských škol."

Toto prosím vydáváte za úspěch strategického řízení? Kapacity MŠ se totiž navýšily až s křížkem po funuse, a to ještě nedostatečně. Společně s nedostatečnými kapacitami základek v určitých oblastech podle mne jeden z největších průšvihů ve školství v posledních deseti letech.

"Strategie z roku 2014 počítala s tím, že vznikne kariérní řád, který sice parlament nakonec neschválil, jedna z jeho nejdůležitějších částí ale přežila. Mám na mysli institut začínajícího učitele a uvádějícího učitele."

Ještě jste ani nevyřešili postavení třídního učitele a už jste navymýšleli dalších několik koordinátorů. Máte štěstí, že už si ty zrůdné názvy funkcí nepamatuji. A ještě poznámka k tomu kariérnímu řádu. Vzpomínáte si na částky, které tam byly navržené při postupu do "učitele druhé či třetí kategorie"? Nepřijdou vám v kontextu současného zvyšování platů směšné? Takové věci by se měly určovat procenty či pravideně valorizovat.

"Teď musí ředitel složitě dokazovat, že sháněl, ale nesehnal na volné místo člověka s pedagogickým vzděláním. To dokazování odpadne."

To považuji za zásadní chybu. Někteří ředitelé toho budou zneužívat.

"Je tu něco, co se ze Strategie 2020 nedaří naplnit?
Já myslím, že se daří."

Cha, cha, cha, např. strategie ICT se neplní vůbec.

"Mluvíme o tom, že u nás studují zase hlavně děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů?
Ano, to je jeden z přetrvávajících problémů."

Jak by si to tedy představovali? Slavit úspěch budeme, když děcka vysokoškoláků dosáhnou nejvýše výučního listu a děcka rodičů se základním vzděláním budou studovat VŠ?

"Ano, některé výzkumy potvrzují, že přidaná hodnota víceletých gymnázií není vyšší než u základních škol. Že jim škola de facto nedává víc."

Ale dává, dává, klid na práci. Neběhá kolem nich několik dětí s poruchami chování a vystrespvaná učitelka.

"Jenže součástí RVP je něco, co se jmenuje očekávané výstupy a doporučené učivo. A učitelé je berou velmi vážně. Nedovolí si neučit všechno, co by se mohlo učit jinde. Chceme tedy začít revizí těch očekávaných výstupů a doporučeného učiva."

Aha, takže chcete dosáhnout toho, aby učitelé RVP nebrali vážně. Tak my je na škole ohledně matematiky nebereme vážně už od počátku, protože vynechat v páté třídě výuku desetinných čísel může jen trouba a totéž platí o celých blocích učiva v 9. ročníku.

"Může dokument přispět ke změnám způsobu výuky?
Ideálně bychom v něm chtěli mít příklady dobré praxe."

Tak to máte vysoké ambice.

"Bude strategie řešit třeba soukromé školy?
Otázku soukromých škol nikdo nezmínil jako silný problém české vzdělávací soustavy, takže tématem to není."

Ministerstvo se snaží nepovolovat nové soukromé školy a on to není problém? Tak to mne podrž.

A vůbec, ten rozhovor je z nějakého humoristického časopisu?

Robert Čapek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 17:15  

Podívejme, jak se Líný učitel jal rozebírat tyto nesmysly a co Jiřímu Klabalovi v diskuzi odpověděl: Můžeme to také považovat za mimořádné vydání Oslích uší, protože je toho opravdu dost i z té jedné jediné diskuze.

1) "Zmenšit objem učiva? Jasně! A co nejmíň učit, na žáky netlačit, nezvyšovat hlas a rozhodně neznámkovat... A hlavně aby nás to všechny baviloooooo!"

Líný učitel: Sarkastický výkřik, kde jste semlel páté přes deváté do nesmyslné hromádky. Kdybychom to rozpletli: zmenšit objem - rozhodně, co nejmíň učit - nesmyslné spojení slov, nezvyšovat hlas - to je snad samozřejmost, neznámkovat - to někdo tvrdí?, bavit se prací - samozřejmost. Pro učitele by mělo platit: pokud vás učení nebaví - jděte dělat něco jiného, pokud vaše učení nebaví žáky - běžte dělat něco jiného.

2) "úkol hlavně pro dnešní rodiny, aby motivovaly své děti k zodpovědnému přístupu ke vzdělání."

Líný učitel: I kdyby je rodiny motivovaly (a většině to dělá, mrkněte na první stupeň), stačí špatná škola nebo špatný učitel (třeba podobný vám), aby šla motivace žáka do kytek, tváří v tvář nudné výuce.

3)Stačí, aby děti zase zpátky pochopily, proč a za jakým účelem do školy ráno přišly. Aby si zase vážily učitele a školy jako instituce.

Líný učitel: Ano, to úplně stačí. A 100% práce na tom musí odvádět škola a učitelé samotní. Nebo si představujete, že rodiče dětem poručí, aby si vás jako učitele vážili? Jako seriózně?

4) "Je mi mnohdy líto nejlepších žáků na základkách, když pozoruji, jak trpí v kolektivu bránícímu se vzdělávání"

Líný učitel: Žádný žák se nebrání kvalitní výuce - protože je zábavná. To je pointa, že? :-) Pokud někdo vytvořil kolektiv, bránící se vzdělávání, musel to být špatný učitel, nebo jejich větší množina.

5) "Miluju ta bezobsažná, líbivě znějící slova s vyprázdněným obsahem: "klíčové a profesní kompetence, potřeby dítěte, rámcový vzdělávací program, individuální přístup."

Líný učitel: Ano, jsou bezobsažná pro nekompetentní "učitele", kteří už dávno nemají ve škole co dělat nebo pro nevzdělance, kteří jim nerozumí. Vy nechápete, co je to individuální přístup? To je něco jako když doktor nechápe, co je to hygiena.

6) Jeden žák z těch třinácti se celkem logicky ptá: "Proč to oni mají lehčí než my?" Na to mu odpoví žák s podpůrným opatřením: "Máte být taky postižení!"

Líný učitel: Právě jste popsal mizerně vedenou třídu, kde učitel pravděpodobně ignoroval individuální přístup, vzájemné učení, sociální kompetence a všechny ty další věci, který nerozumíte. Ale je pravděpodobnější že jste si ten příklad vymyslel, jako ostatní vaše bajky. Logicky?

Robert Čapek řekl(a)...
29. prosince 2019 v 17:16  

7) A Vy jim popravdě vysvětlujte: "Protože oni byli v pedagogicko-psychologické poradně, mají podpůrné opatření a odlišný, individuální přístup." Na což žák opět logicky odpoví: "Tak to já si zajdu taky do poradny...

Líný učitel: Že by to řekl mizerný učitel, je jasno. Že vy nevíte, co je to „logicky“, už také. A nyní jste ukázal ve třídě vytvořené mizerné klima. Nic víc. Mimochodem, proč zrovna vy vypravujete zkazky o tom, co řekli žáci? Kdy jste naposledy nějaké viděl při výuce, že je takhle citujete? :-D

8) "Oni tohle prostě nepřijmou... protože to je proti přirozenému řádu věcí."

Líný učitel: Není. V mnoha kvalitních školách a stovkách tříd to takhle vůbec nefunguje, žáci se nesrovnávají, nechtějí jít do poradny, aby se málo učili. Pomáhají si, vzájemně se učí, sdílejí spolu myšlenky, společně pracují. Něco, co je vám vzdálené jako neandrtálci žárovka. Přirozený řád věcí... v jakém hnusném prostředí byste chtěl donutit pracovat své žáky? Styďte se!

9) "Chytří u nás musí čekat na ty slabší."

Líný učitel: Jen ve třídě, kde špatný učitel neumí pracovat individuálně a diferencovat úkoly.

10) "Nechápu argument, že gymnázia socioekonomicky rozdělují společnost. Copak v našem státě někdo zakazuje dítěti z ghetta, aby složilo přijímačky na gymnázium?"

Líný učitel: Ano, nechápete mnohé ze vzdělávání, pane Klabale. Nechápete ani to, že mnohaletý rozdílný domácí servis (a nemusím ani psát o placených kondicích) rozděluje žáky, že škole není férová, protože školní úspěch a sociální prostředí jsou velmi úzce spojené - což je znak mizerného školství.

11) "To dělají naopak ty slavné Montessori, tedy školy pro bohaté dětičky, kterým když se zrovna nechce učit, tak si jdou lehnout na koberec."

Líný učitel: To, že nerozumíte ve vzdělávání ničemu, je jasné. A alternativnímu školství už vůbec. Nikdo v Montessori nepolehává na koberci, žáci tam pracují mnohem intenzivněji a kvalitněji než ve veřejných školách. Nejsou to "školy pro bohaté dětičky", protože některé jsou i spádové. V jiných je školné, ale nebývá ani zdaleka tak vysoké, jako třeba ve Scioškolách nebo jiných školách. Spojit Montessori a „bohaté dětičky“ je zkrátka hloupé.
Podtrženo - sečteno: v jedné jediné diskuzi jste navršil tolik omylů, lží, manipulací a nevědomostí, že je to skoro směšné, kdyby to nebylo tragické. Také ukazujete sám sebe jako někoho, kdo by o vzdělávání neměl psát. Jiné téma nemáte? Nějaké, kterému byste sám rozuměl?

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. prosince 2019 v 18:46  


Kdy už se konečně začne pracovat na zrušení povinné školní docházky na všech stupních školy?

Ivo Mádr řekl(a)...
29. prosince 2019 v 19:15  

Pane Čapku, současné vládní ani opoziční "elity" již nikdy nepřipustí zrušení víceletých gymnázií. Ohledně víceletých gymnázií jsem zastáncem víceletého gymnázia pouze pro výjimečně nadané děti. Vidím to tak průměrně jedno na okrese. Pravdou taky je, že v opěvovaném Finsku nejsou víceletá gymnázia a soukromých škol je tam minimum.

"škola není férová"
To opravdu nikdy nebyla, není a nikdy nebude. Můžeme pouze částečně nastavit podmínky v rámci tzv."sociálního státu". To je tak všechno, co pro to můžeme udělat. Sociální rozdíly tady jsou a v době nastupující ekonomické krize se budou prohlubovat. Ekonomika bude i nadále ovlivňovat společnost a potažmo školství.

Ivo Mádr řekl(a)...
29. prosince 2019 v 19:24  

"Kdy už se konečně začne pracovat na zrušení povinné školní docházky na všech stupních školy?"

Pytlíci skutečně vidí do budoucnosti, evidentně mají prognostické schopnosti. Tato doba se nenávratně blíží. Vzpomínky generací před rokem 1774 byly vskutku velmi pěkné, ideální doba. Nic se neměnilo, žilo se v poklidu, vládl absolutistický monarcha. Děti pásly husy, dobytek. celý den v přírodě,...nemusely poslouchat učitele. No přece "super". Ideál dnešních aktivistů všeho druhu.

Petr Portwyn řekl(a)...
29. prosince 2019 v 19:41  

S víceletými G se to hodně liší podle lokality. V Hradci Králové je jich zbytečně mnoho, o tom není sporu. Pokud se nemýlím, tak 2 třídy osmiletého, asi 4 šestiletého a ještě soukromé... prakticky třetina dětí.
Ovšem ve "venkovských" okresech je to příčetnější. Dvě, maximálně tři třídy na okres. Tam ty základky vybrakované nejsou.

Jiří Klabal řekl(a)...
30. prosince 2019 v 3:26  

Pane Čapku, až budete sám učit dnešní DĚTI, přijďte se mnou o současném školství diskutovat. Jinak je to pro mě ztráta času. Takových psychologů a didaktiků z kanceláří už jsem za svůj život poznal nespočet. Do té doby dál směle urážejte své názorové oponenty...

Jinak buďte klidný, o vzdělávání budu psát i nadále, protože Vaše absurdní a škodlivé názory potřebují ve veřejném prostoru protiváhu.

Robert Čapek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 11:49  

Pane Klabale, kdy jste byl naposledy ve školní třídě? Vypravujete tady pitomosti o tom, co řekl při výuce kdejaký žák a co mu integrovaný žák odpověděl, ale ony to jsou jenom lži. Ve skutečnosti nejste české škole blíž než české restauraci (i když té možná ano), vůbec nic nechápete, ničemu nerozumíte a jenom kupíte hlouposti.

Třeba to vaše: "Takových psychologů a didaktiků z kanceláří už jsem za svůj život poznal nespočet." Opravdu? Jmenujte alespoň tři :-D Honem honem si nějaké nagooglit :-D :-D

NA druhou stranu je to pro mě ulehčení, protože si vás nemusím představovat ve třídě dětí, kterým byste nepochybně jen škodil. Mimochodem, dostatečná ukázka vašeho vhledu do problematiky je tento váš text: "Poznal jsem děti, které zvířatům zaživa nůžkami stříhaly tlapky a pálily jim oči cigaretami. Kvůli banalitě dokázaly člověku rozkopat obličej a ubít ho do bezvědomí. Tyranizovaly a okrádaly vlastní matky. Znásilňovaly své sestry. A my se sisyfovským zaujetím převychováváme dětské vrahy." Co to plácáte? Kdo znásilňoval svou sestru? Kde pálily děti ty očička? Kde jste k takovým dětem vůbec přišel? Asi jako k těm psychologům a didaktikům, že? Jenom lži a nesmysly... beru zpět tu hospodu, tu asi znáte dobře, protože to je zřejmě jediný zdroj vašich informací.

Robert Čapek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 12:04  

Mimochodem, pane Klabale, na tom blogu píšete: "Mé děti se už daleko před 6. rokem dokázaly ukázkově porvat, popř. se udeřit tupým předmětem do hlavy, do břicha, do obličeje"

A oni vám tam píší naprosto správně: "Děti nejsou agresivní, pokud nemají násilnické rodiče. Agrese je jak známo reakce na frustraci." Kdybyste oprabdu potřeboval ohledně nějaké pedagogické záležitosti poradit, obraťte se na mě nebo na jiného z těch "psychologů z kanceláří". Moje děti (kterým je 7 a 12) se nikdy nepraly a nikdy fyzickou agresi nepoužily. Možná je to tím, že nikdy ani nebyly fyzicky trestány. Když čtu vaše agresivní texty, vy asi pro ránu nejdete daleko, že? No, myslím, že už víme, kde se stala chyba. Píšete: "Skutečně nejsme ochotni připustit, že by v dětech mohla být byť jen trocha špatnosti?" To vy připouštíte celkem dost, že? Rodič, který si myslí, to co vy: "Ale copak jsou dospělí a děti jiný živočišný druh? Žijeme v podivné době. Za tisíc let až se budou kronikáři snažit postihnout naše století, nazvou ho nejspíš věkem „kultu dítěte“..." a také podle toho jedná, se nemůže divit, že se jeho děti mlátí předměty do hlavy.
Zdroj: https://klabal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=739526

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 12:25  

Zcela souhlasím s panem Klabalem. Čapek zase jen replikuje svoji hloupost, přízemnost, povrchnost a frustraci.

Naštěstí to vypadá, že většina lidí má rozum a na tyto bláboly neslyší. Rozebírat to bod po bodu asi nemá smysl - je to hlavně ztráta času. Mistr nechápe rozdíl mezi statistickou závislostí a kauzální/deterministickou závislostí, natož pak mezi statistickou závislostí a korelací, případně signifikancí parametrů nějakého statistického modelu.

Kromě toho Mistr nechápe fungování světa mimo jeho čerpačskou bublinku a tak připravuje děti na nějaké své velmi omezené představy toho, co je čeká.

Jsem rád, že vedle mě, jakožto představitele té praxe, do které děti přijdou po škole, se proti Mistrovi ozývají i aktivní učitelé. Ne náhodou to bude drhnout zejména na hranici mezi výchovami a přírodovědnými/exaktními obory. Mistr totiž vůbec nechápe, v čem spočívá vědecké poznání a jak fungují a jaké "kompetence" vyžadují ty obory, v nichž je analfabetem. A tak blábolí a blábolí a v blábolech vidí ukrutnou hloubku.

Robert Čapek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 12:36  

Doktorande Doležele, trochu čtení s porozuměním by neškodilo. Ale to je soft skill, to vy nenosíte, že? :-D Pan Klabal není učitel, natož aktivní. Je rodič a ještě nepříliš dobrý. Tedy něco jako vy: amatér, který do edukace jen kafrá.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 12:54  

"Děti nejsou agresivní, pokud nemají násilnické rodiče. Agrese je jak známo reakce na frustraci."

No, tak třeba ve vašem případě ano. Tu první větu raději zapomenu, protože za to by vás vyhodili od zkoušky už v prváku.

Agresivní chování je do velké míry dědičné, různé zdroje uvádí mezi 40% - 60%, takže pak samozřejmě je mnohem větší šance, že pokud je agresivní rodič, bude agresivní i dítě, ale ne nutně vždy proto, že by to byla reakce na frustraci z agresivního chování rodiče, ale prostě proto, že zdědilo některé fyziologické mechanismy. Kdybyste býval vystudoval psychologii, tak byste býval alespoň základy nějaké neurofyziologie musel projít. Jak jste to ale šikovně "přeskočil", tak je z vás teď onen mistr sedmdesatera sedmera umění.

Pro další vzdělávání Mistrovi doporučuji např.: Neuropsychiatry of aggression
Neurobiology of Aggression and Violence

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 12:56  

To sedí Mistře. Já sice těžko mohu porozumět textu, který jsem nečetl, nicméně nikde nebylo řečeno, že se odvolávám zrovna na pana Klabala, takže nejprve račte aplikovati svá moudra sám na sebe, ju?

mirek vaněk řekl(a)...
30. prosince 2019 v 13:29  

To je ten problém. Pan Čapek je idealista. V některých věcech má pravdu, ale vůbec nemá představu, jak to vypadá na současných školách. Nevím co dřív učil a kdy naposledy učil, ale dněšní situace je rok od roku rapidně horší. Zaklíná se individuálním přístupem, aniž by posoudil podmínky ve třídě.
Domnívá se, že když bude na vyhořelé učitele víc řvát, že se to zlepší. Když zde učitel popíše svou zkušenost, tak nehledá důvody, proč tomu tak je a způsoby, jak situaci zlepšit, ale hned dotyčného seřve. To je stejné, jako ČŠI, která do zprávy vypíše pár izolovaných zjištění a pak dělá odcstolu závěry, které nemá nijak podložené a ještě dost často jsou zcestné. To nemluvím o nesmyslnosti nelogičnosti řady vět ze zpráv. A to pak přejímají ministerští úřadníci. Všichni prokazují de fakto neosvojení si klíčovývh kompetencí i když za ně brojí.
Pan Doležel sice neučí, ale vyžaduje vědecký přístup. A sbírá informace a z nich dělá závěry. Mýlí se paradoxně méně často, než jiní, kteří podléhají dojmům a svým představám.
Proto kolegovi Pytlíkovi nezbývá nic jiného než si z toho dělat srandu.
Děsím se, když školští odborníci i vysokoškolští pracovníci nemají ponětí o řádné vědecké práci. To je pak úplná katastrofa.
Vědec má zkoumat a bádat a psát odborné práce na úrovni. Podnikatel má podnikat, učitel má učit, sekretářka papírovat a psycholog se starat o duši a mysl klienta a novinář psát články za které by se neměl stydět. Pokud je to jinak, pak to má málokdy úroveň a v globálním měřítku to nemůže fungovat. Když učitel papíruje, vědec píše novinové články a psycholog kritizuje učitele jak blbě učí tělocvik biologii či matematiku, a podnikatel chce řídit všechny, pak to nemůže fungovat.

Lenka Pokorná řekl(a)...
30. prosince 2019 v 13:48  

"Moje děti (kterým je 7 a 12) se nikdy nepraly a nikdy fyzickou agresi nepoužily."

Tak teď ještě zapracovat na tom, aby nebyly po tatínkovi agresivní verbálně. A nejenom agresivní, ale aby také nebyly sebestředné a vychloubačné. Nevím, nevím, pane Čapku, jestli to není nadlidský úkol, bo geny nevychčíš.

Michal Komárek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 14:29  

Věcná diskuse už opět téměř zmizela pod nánosem osobních útoků a reakcí na ně. Je to škoda, ne? Zkuste, prosím diskutovat věcně a bez urážek. Děkuji!

Petr Portwyn řekl(a)...
30. prosince 2019 v 15:25  

A že tak najednou?

Robert Čapek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 16:07  

Doktorande Doležele, opět: čtení s porozuměním! Citoval jsem onu "psychologickou větu" z diskuze páně Klapalova blogu. O psychologii s vámi diskutovat nemíním, pamatujete na ten příklad s dítětem, kterak na nemocniční chodbě vysvětluje chirurgovi stavbu srdce? Ten pořád platí, jste v tomto ohledu opravdu jako malý... stejně tak vám vysvětlovat, co je to sociální učení, modely chování, učení nápodobou... proč? Ztráta času.
¨
Ale chutě jsem se zasmál, když jsem četl páně vaněkovo: "Pan Doležel sice neučí, ale vyžaduje vědecký přístup. A sbírá informace a z nich dělá závěry." A když to srovnám s větami ideového druha p. Klapala: "Poznal jsem děti, které zvířatům zaživa nůžkami stříhaly tlapky a pálily jim oči cigaretami. Kvůli banalitě dokázaly člověku rozkopat obličej a ubít ho do bezvědomí. Tyranizovaly a okrádaly vlastní matky. Znásilňovaly své sestry. A my se sisyfovským zaujetím převychováváme dětské vrahy." A "vědec" magistr Doležel zde zdroje nepožaduje, jen pochválí onoho "aktivního učitele"- který učitelem není. To je ale legrace a dobrá ukázka oné "vědy". Doufám, že tohle není ono slavné matematické myšlení.

Ale v něčem má pan Vaněk pravdu, když píše: "Vědec má zkoumat a bádat a psát odborné práce na úrovni." Dokončete už tu svou disertačku, pane Doležele, jestli na to vůbec máte. Pak se dostanete na úroveň, které jsem dosáhl já... ehmmm... dvakrát. Když jsme byl ještě hloupý a záleželo mi na tom. Možná ubude závisti z vašich slov a budete tak nějak i psychicky vyrovnanější. To bych vám přál, i po vánočním čase. A slibuji, že vám pak pošlu i recept na cukroví.

Michal Komárek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 16:15  

Pane Čapku, už to opravdu stačilo. A doufám, že chyba ve jménu pana Klabala je překlep, jak víte, znevažování oponentů komolením jejich jmen tady nepěstujeme. Děkuji!

Jiří Klabal řekl(a)...
30. prosince 2019 v 16:20  

Pane Čapku,

tentokrát Vám ještě milerád odpovím. Kdysi jsem pracoval ve výchovném ústavu, kde jsem tyto DĚTI (přísahám !!!) na vlastní oči viděl a pracoval s nimi. Stejně tak je zcela pravdivý příklad debaty o inkluzi ve školní třídě.

Já skutečně nepotřebuji lhát. Já pouze popisuji věci tak, jak je zažívám a vidím...

Jiří Klabal řekl(a)...
30. prosince 2019 v 16:26  

Jo a abych nezapomněl, tak opravdu učím...

Vy zde verbálně napadáte lidi, záměrně komolíte jména, slovo "doktorand" používáte takovým způsobem, že to má podle Vás jakože urazit diskutujícího. Ale my tady opravdu nesoutěžíme v počtu titulů ze zbytečných oborů, my se zde snažíme pouze diskutovat a sdílet své názory z praxe.

Robert Čapek řekl(a)...
30. prosince 2019 v 20:44  

Děkuji, pane Klabale, za váš smiřlivý tón.
Toho si vážím. Já chci také diskutovat a sdílet své názory z praxe.
I když úplně nevím, o jaké své praxi hovoříte, natož praxi jiných.
Vězte, že na práci doktorandů pohlížím s respektem, méně respektu už mám k práci "věčných studentů", jako ostatně každý, viďte? Jakékoliv jméno pak nekomolím záměrně, nejsem dětina.
Ale nesuďte prosím pana doktoranda, tedy Mgr., Bc. tak přísně, ekonomie nebo matematika nejsou "zbytečné obory", jakkoliv se vám to tak může jevit. Jsou i někteří ekonomové, kteří dělají užitečnou práci.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 21:01  

Pane Klabale, já se obávám, že Mistr nekomolí jména záměrně. To bychom mu křivdili. Udržet v hlavě několik různých příjmení, nebo pravidel pravopisu, jaksi překračuje jeho kognitivní schopnosti.

Jiří Klabal řekl(a)...
30. prosince 2019 v 21:28  

No vidíte, pane Čapku. Teď už o mně nebudete muset mylně psát, že nejsem učitel. A podle mého nicku už snad napočtvrté nenapíšete nešťastnou náhodou mé jméno zkomoleně.

Tou PRAXÍ myslím každodenní přímou činnost s žáky. Popřípadě předávání si zkušeností s lidmi, kteří tuto přímou činnost léta vykonávají. Třeba zrovna včera jsem do dlouhé pozdní noci seděl s trenéry mládeže, učiteli, rodiči i jedním ředitelem školy - a nevěřil byste - ani jeden jediný neblahořečí alternativní pohled na "dítě jako kult".

Možná jsme napříč republikou komplet všichni líní učitelé. To je docela možné. Vy však nebuďte LÍNÝ naučit se kultivovaněji a bez osobních invektiv diskutovat s názorovými oponenty.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 21:39  

Já bych řekl, že tady nejde o Mistra, jeho kognitivní schopnosti, ani jeho neodolatelný šarm a (jak by řekl tajnej influencer) velikost varlat. Tady jde o obecnější problém, jehož je Mistr pouhým symptomem. A když jsme na to někteří upozorňovali, tak jsme byli umlčováni tím, že stát je povinen poptávku po VŠ vzdělání "doplnit" patřičnou nabídkou - většinou těmi, kteří sami nepochopili ani základní ekonomické principy. Že prý je vždy lepší, když žáky dovedeme k jakémusi bájnému maximu jejich schopností, než abychom je od toho zázračného pramene vzdělání odtrhávali a že to je prý dokonce důležitější, než to, že formální vzdělání a tituly totálně zdevalvují a diplomy se stanou jen cáry papíru. No a tak to teď máme. Sice jsou to cáry papíru, ale mistři vychovatelé se zaměřením na tělesnou výchovu nám s nimi mávají před nosem - že prý je to víc, než nějaké jiné cáry papíru. Ale ono fakt stačí, si sednout a ty práce si přečíst. Pak člověk mnohé pochopí.

Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 21:42  

Pane Komárku, já bych se přimlouval za to, abyste Mistra nechal projevit jeho softskily. Lepší reklamu si nemůže mezi učiteli udělat.

Lenka Pokorná řekl(a)...
30. prosince 2019 v 22:25  

"méně respektu už mám k práci "věčných studentů"

A Vy jako pane Čapku nejste "věčný student?"

Tak jen pro připomenutí z Vašeho CV.

Nástup do školství jako nekvalifikovaný ve 25 letech. Tedy ve věku, kdy většina lidí z naší generace už měla VŠ hotovou. Co jste dělal do té doby úspěšně tajíte.

K prvního titulu, který z Vás učinil kvalifikovaného učitele, jste se dopracoval ve svých 34 letech. Předtím jste studoval údajně tři obory, které z Vás ale kvalifikovaného učitele neučinily. Neuvěřitelných devět let jste tedy pobíhal po různých školách jako nekvalifikovaný. I když si nejsem až tak úplně jistá, zda to nebylo i déle, protože znám lidi, kteří ve svých neoficiálních CV uvádějí i nedokončená studia.
Poté jste studoval další a další obory, takže "věčný student" jedna báseň. Vy fakt naplňujete definici celoživotního vzdělávání až v legrační míře.


Pavel Doležel řekl(a)...
30. prosince 2019 v 22:43  

Já jsem rád věčný student. Až nebudu mít tolik pracovních povinností, rád budu studovat další obory. Mistr Čapek se to jen snaží nějak shodit, když věcnou argumentací to nejde. Jak říká moje kamarádka - soudní znalkyně v oboru dětské psychologie (tj. skutečná psycholožka) - snaží se to shodit, aby na to dosáhl.

Robert Čapek řekl(a)...
31. prosince 2019 v 0:01  

Paní Pokorná, je hezké, že tak pečlivě studujete mé CV :-D Nemám co skrývat. Nechápete rozdíl mezi "celoživotním vzděláváním" a "věčným studentem" :-D, stejně tak mezi prací a "pobíháním" a Kvalifikovaností a nekvalifikovaností. Co je horší: nepoznáte rozdíl mezi kompetentností a jejím opakem, jinak byste se vzdělávala po mém vzoru z plných sil ;-)

Rád čtu, pane doktorande, že máte nějaké skutečné kamarády. Pokud je to psycholožka, tím lépe. Mluvte s ní o svých problémech co nejčastěji... ;-)

Lenka Pokorná řekl(a)...
31. prosince 2019 v 0:32  

Nemějte obavy, rozdíly chápu velmi dobře. Především chápu velmi dobře rozdíl mezi kompetentností pana Doležela v jeho oboru a nekompetentností Vaší ve všech oborech, které jste studoval. Vy si totiž celý život jen něco hrajete a ničím pořádným jste vlastně nikdy nebyl. Takový rozumbrada, který vlastně nic neumí, ale všem do všeho strašně rád kecá.

Robert Čapek řekl(a)...
31. prosince 2019 v 1:43  

Paní Pokorná, to je přesné. Děkuji, hra je opravdu moje silná stránka. Třeba nyní jsem jen tak odběhl od Fallout 4 a hned se k ní vrátím postřílet nějaké supermutanty. To je lepší zábava než třeba debata s vyhořelou učitelkou. Mohu si vaší bystrou analýzu s vaším dovolením napsat do referencí na své stránce?

A vůbec se nedivím, že jste taková fanynka pana Doležela. Už to tak je, že ti, kdo jsou zastánci zkostnatělých a nepedagogických názorů, tak nějak k sobě sedají na větev. Že máte ráda taky V.Klause ml., mám pravdu? ;-)

Jiří Klabal řekl(a)...
31. prosince 2019 v 8:54  

Dnes je na DVTV rozhovor se SMÍCHOLOGEM. To je panečku obor pro nás vyhořelé učitele zcela nezábavných a nedůležitých předmětů, jako jsou literatura, fyzika, chemie nebo dějepis...

Lenka Pokorná řekl(a)...
31. prosince 2019 v 9:15  

Tak vyhořelá, říkáte...
To si nemyslím, ale ať je to tak nebo tak, Vy nemějte obavy, Vám se vyhoření nemůže přihodit. Vyhořet totiž můžou jen lidé, kteří poctivě a pořádně vykonávájí svou práci celý život.

Michal Komárek řekl(a)...
31. prosince 2019 v 9:56  

Už to opravdu stačilo! Jestli chcete pokračovat v této diskusi, nepokračujte ve vzájemném urážení a znevažování. Děkuji! A každopádně: Dobrý rok přeji!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.