Videozáznam z Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: NIDV + NÚV = ?

úterý 12. listopadu 2019 ·

Jak by měl fungovat nový národní pedagogický institut? Jaký typ státní instituce ve školství potřebujeme? Jaké bychom měli mít nároky na vedení takové organizace? To byla mimo jiné témata Kulatého stolu, jehož záznam zveřejňuje SKAV. Diskutovali: Tomáš Bouda, Centrum dalšího vzdělávání PedFOU, Stálá konference ředitelů, Hynek Cígler, FSS MU, Dominik Dvořák, ÚVRV PedF UK, Václav Pícl, MŠMT, Eva Zirhutová, MAP Sedlčany.5 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
12. listopadu 2019 v 7:49  

Národní pedagogický institut České republiky. NPIČR, to se povedlo:-)

tyrjir řekl(a)...
12. listopadu 2019 v 8:45  

Oceňuji, že SKAV a Eduin uspořádaly tuto akci NIDV + NÚV = ?
K tomu, co na ní zaznělo, dodávám:

VZDĚLÁVACÍ NÁMĚSTEK V. PÍCL PŘEDSTAVIL HOŘKOU "PEDAGOGICKOU SKLIZEŇ A ORBU" V MŠMT
aneb
Aktivistické MŠMT předvedlo 5.11.2019 představení pro Kulatý stůl SKAV a Eduinu na téma: NIDV + NÚV = NIV anebo NPI?

Zdá se, že VZDĚLÁVACÍ NÁMĚSTEK MŠMT ČR stále ještě neví, zda Národní institut dalšího VZDĚLÁVÁNÍ a Národní ústav VZDĚLÁVÁNÍ se slučují do Národního institutu VZDĚLÁVÁNÍ nebo do Národního PEDAGOGICKÉHO ((pře)výchovného) institutu:

Viz 6. min a 1. h 56. min záznamu:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6880&v=VDKUHijfl54&feature=emb_logo

Vzdělávací náměstek ministra školství ČR Václav Pícl, osoba, která stála před 15 léty pod ministryní Buzkovou při zavádění užvaněného konstruktivisticky kompetenčního kurikulárního modelu RVP/ŠVP, v 6. min. záznamu sděluje přítomným, že "nová organizace" se bude jmenovat NIV. Z pléna se však ozývá hlas, že v podkladu je napsáno NPI. Václav Pícl na to NIV ještě jednou přistupuje, pak ale sděluje, že o názvu se dlouho váhalo a mělo by to být (snad?) NIV, ale nadále bude radši říkat "nová organizace"... :)))

Po občas i dost vzrušené debatě, v níž z více úst zaznělo, že sloučení je výsledek politického "úsporného" rozhodnutí neopřeného o odbornou analýzu hrozící kolapsem některých úloh a další privatizací školství (St. Štech v , P. Pavlík v 1. h 41. min a další) a po vyslovení obav, že "nová organizace" zkolabuje při plnění některých jí dnes deklarovaných úloh a že je tedy v krajích i centrálně nutné brát v úvahu "svépomocnou" možnost nebo nutnost, že tyto úlohy budou muset plnit jiné organizace (profesní, odborové, podnikatelské či neziskové, v jejich dozorčích radách už dnes zasedají představitelé MŠMT, atd. - např. S.Štech, D. Dvořák z PedF UK v 1. h 54. min), náměstek Pícl v 1. h 56. min opět uvedl "novou organizaci" jako Národní PEDAGOGICKÝ institut (NPI).

Bývalý ředitel NÚV V. Hořejší, po němž přišel v roce 2015 do vedení NÚV V. Pícl, ukazoval v roce 2014 obrázek znázorňující, co zbude z MŠMT, až se přestanou čerpat EU dotace. Na tom obrázku byl jako jeden ze "sirotků" i NÚV. Mýlil se. Za ministrem Plagou povolaného "znovunáměstka" Pícla byl NÚV zrušen...

viz
http://www.ceskaskola.cz/2015/03/jak-to-bylo-s-reditelem-nuv.html

Pěkně jste to v tom českém školství, vážení aktivisti z ČSSD, z AN0, z Pedagogických fakult, z pirátsko sluníčkářské Pedagogické komory atd. dopracovali. Možná ještě dosáhnete přejmenování ministerstva ŠKOLSTVÍ na ministerstvo (pře)VÝCHOVY...?

J.Týř

http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html

tyrjir řekl(a)...
12. listopadu 2019 v 9:05  

JE MŠMT ČR ZDROJEM HYBRIDNÍCH HROZEB PRO ČESKOU REPUBLIKU?

Dovoluji si MŠMT, Vládu a Parlament České republiky upozornit, že při úrovni práce, jakou MŠMT ČR odvádí, hrozí při zvolení názvu Národní PEDAGOGICKÝ institut, myslím, nikoli nezanedbatelná "hybridní" hrozba, která už se v nedávné minulosti projevila:

Před šesti léty vydal NÚV k jednomu "systémovému" vzdělávacímu projektu za cca 400 mil. Kč informační leták, kde v jeho tiráži byl vydavatel letáku uveden nikoli jako Národní ústav vzdělávání, zařízení pro další vzdělávání PEDAGOGICKÝCH pracovníků, ale stálo tam Národní ústav vzdělávání, zařízení pro další vzdělávání PRDAGOGICKÝCH pracovníků.

Když jsem to ukázal manželce učitelce s poznámkou, že písmena E a R jsou na klávesnici vedle sebe, řekla "To myslím není překlep. Ten nový název docela sedí. Pokud je to překlep, mají štěstí, že se nepřeklepli dvakrát za sebou. D a C jsou na klávesnici taky blízko sebe."

:)))tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2019 v 16:01  

REORGANIZACE NÚV A NIDV - ČEHO SE OBÁVAJÍ LIDÉ KOLEM MŠMT ČR?

Obavy či znechucení mnohých účastníků Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma: NIDV + NÚV = ? jsou, myslím, zřejmé. Co se vlastně stalo? Čeho se lidé kolem MŠMT obávají? Z čeho a proč jsou znechuceni?

Viz
https://youtu.be/VDKUHijfl54

CO SE STALO?

Kompetenčně orientovaný model kurikula zavedený jako konstruktivistický tzv. systém RVP/ŠVP v roce 2005 po vstupu do EU se očividně neosvědčil. Proč? Jsem názoru, že vznikl nezodpovědně tím, že MŠMT bez řádného vědeckého zdůvodnění převzalo a začalo nedbale konstruktivisticky uskutečňovat tzv. "evropský rámec klíčových vzdělávacích kompetencí" do hrubě podfinancovaného českého školství. Tento pouze doporučující rámec EU byl v ČR aktivisticky zpracován především s ohledem na zájmy "fondočerpačských" skupin a nikoli s primárním ohledem na kvalitní vzdělávání. Bylo to zřejmé již v roce 2005, bylo to jasné už kolem roku 2009 (viz např. Piťhova kritika, viz vznik Eduinu, viz úpadek kvality vzdělávání, viz úprk mnohých učitelů ze škol a dodnes trvající nezájem o učitelství u absolventů PedF. atd.). Miliardy z EU dotací tak byly až do dneška z valné části promrhány. Dvě hlavní ministerské organizace pověřené tvorbou kurikula a vzděláváním učitelů se ukázaly jako organizace bezradné, zmatečně jednající, nafukující řešitelné problémy a tedy jako organizace hrubě nefunkční. Například svou neschopností či neochotou provést Revizi RVP. Kdo tomu nevěří, ať si poslechne ještě třeba toto:

Revize RVP. Komu tím prospějeme?
https://www.youtube.com/watch?v=dArKs4VjjxA&t=12s

Co se tedy sloučením NÚV a NIDV stalo? Nevíme, zda rozhodnutí o zrušení a sloučení NÚV a NIDV je jen rozhodnutím samotného ministra nebo zda podnět k tomu vyšel z vlády nebo od samotného premiéra, jak někteří diskutující v panelové diskusi 5.11.2019 naznačovali. Nevíme, zda jde o rozhodnutí především úsporné nebo zda půjde o řádnou, tj. účelnou a účinnou optimalizaci fungování dvou dosud ne dobře fungujících organizací MŠMT, o reorganizaci zachovávající všechny agendy slučovaných organizací a přenášející prostředky, jimiž MŠMT disponuje, účelně a účinně do regionů směrem k učitelům, jak zástupci MŠMT říkají. Chce se mi věřit v tu druhou možnost naznačenou třemi "panelujícími" zástupci MŠMT. Tuto druhou možnost tu uvádím jako otázku:

Opravdu MŠMT ČR přistoupilo k systémovému opatření založenému na systémové optimalizaci agend NÚV a NIDV, jehož součástí je zachování dosavadních agend vykovávaných pracovníky na plný úvazek a současně i posílení účasti učitelů na tvorbě a realizaci kurikula prostřednictvím sítě regionálních center vč. například prostřednictvím sítě metodických kabinetů pro jednotlivé výukové předměty - tj. k úspoře založené na omezení neproduktivního nafukování problémů nadbytkem pracovníků na centrální úrovni a ke koncepčně, organizačně i finančně náročnému posílení praktické účasti těch, kteří skutečně vzdělávají?

tyrjir řekl(a)...
13. listopadu 2019 v 16:03  

ČEHO SE PŘITOM OBÁVAJÍ LIDÉ KOLEM MŠMT ČR?

Svou odpověď tu pro přehlednost zúžím na tyto účastníky kulatého stolu konaného 5.11.2019:

S. Štech (1 h 15 min) - Jde pravděpodobně o politický akt typu "úsporného opatření" vykonaného překotně na základě povšechného příkazu předsedy vlády z června 2019. Povede to k neplnění úloh MŠMT a k privatizaci některých základních školských služeb, což je v případě školství pochybná věc.

E. Zirhutová, MAP, (1 h 31 min) - Učitelé v regionech jsou schopni poradit si s výukou. Neporadí si sami s inkluzivní politikou a prevencí soc. patologických jevů. Tady potřebují větší pomoc.

D. Dvořák, PedF UK (1 h 32 min) - MŠMT v některých agendách pravděpodobně přestane fungovat a musíme být připraveni zajišťovat je jinak.

předseda odborů z NÚV (1 h 33 min) - Nová organizace má mít jen pracovníky na plný úvazek. V NÚV byli odborníci na částečný úvazek a přivydělávali si v dotovaných projektech. Propuštění a znechucení pracovníci (více než 60 odborníků z NÚV) už se do takových podmínek nevrátí. Je to cílená likvidace NÚV vedoucí k privatizaci vzdělávacích služeb ...

(Argument, že tou reorganizací ztratí zaměstnanci možnost přivýdělků v dotovaných projektech zazněl i ze strany PedF.)

T. Bouda, ostravská univerzita (1 h 53 min) - Strategické řízení vzdělávání dodnes nefunguje. Doufá, že státní Strategie vzdělávání 2030+ bude dobrá.

Osobně jsem názoru, že ta reorganizace zrušením NÚV a NIDV a jejich sloučením při zachování agend a zefektivnění práce MŠMT lidmi pracujícími na plný úvazek včetně zlepšení spolupráce MŠMT s regiony je systémově důvodná, z více zásadních hledisek opodstatněná. Za dosud nenapravenou vadu v práci MŠMT ČR považuji způsob a průběh přípravy státní Strategie vzdělávání 2030+.

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/10/ucitelum-chybi-vize-skolstvi-prekotne.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.