Dopis předsedy školských odborů Františka Dobšíka ministrům

sobota 2. listopadu 2019 ·

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, na tiskové konferenci 30. 10. 2019 k výsledkům jednání vlády oznámil premiér A. Babiš také záměr navýšit platy pedagogických pracovníků v tabulce platových tarifů o 8 % a zbylá 2 % ponechat v nadtarifní složce platu. Na jednání vlády má být následně předložena ministryní práce a sociálních věcí J. Maláčovou tarifní tabulka podle tohoto zadání.František Dobšík (repro ČT)
Pokud uvedené vyjádření pana premiéra znamená, že se stávající platové tarify pedagogů mají zvýšit ve všech platových třídách a stupních o 8 %, jde o překvapivé řešení zcela negující dosavadní průběh jednání zástupců vlády a sociálních partnerů a očekávání školských odborů i ředitelů škol. Původní návrh ministra školství R. Plagy zvýšit jednotně všechny platové tarify o 2 700 Kč byl označen odbory i zástupci zaměstnavatelů za nepřijatelný. Stanovisko ČMOS PŠ k tomuto návrhu přikládám.

Ze srovnání návrhu ministra školství a představy o zvýšení tarifů o 8 % vyplývá, že toto zvýšení o 8 % by bylo přínosné pro velmi malou část pedagogických pracovníků (reálně pouze u 7 tarifních sazeb ze 70). Aby výsledkem jednání na této úrovni bylo nakonec zhoršení výchozího stavu, je naprosto neobvyklé, zarážející a vyvolávající otázku, v čem že tedy spočívá priorita školství. Přitom prostor pro řešení a nalezení kompromisu existoval a existuje. ČMOS PŠ je připraven jednat o zvýšení platových tarifů o 9 %.

Ovšem vyjádření předsedy vlády jde interpretovat i tak, že objem finančních prostředků, které jsou rozpočtovány pro zvýšení platů pedagogů o 10 % bude rozdělen v poměru 8 ku 2, tedy 80 % objemu do zvýšení tarifů a 20 % objemu do zvýšení nadtarifních složek. V tomto smyslu se vyjadřoval na jednání s odbory a řediteli škol i předseda vláda – kde mluvil o dělení 75 % tarify a 25 % nadtarifní složky.

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, nepochybuji o tom, že cílem vlády je podpořit rozvoj školství. Vytvoření dobrého platového systému pro pedagogy je nedílnou součástí takového úsilí. Očekávám, že před svým rozhodnutím pečlivě a objektivně zvážíte všechny argumenty a předložená fakta.

S pozdravem
Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS PS


Zdroj: MŠMT

8 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 14:52  

"Ze srovnání návrhu ministra školství a představy o zvýšení tarifů o 8 % vyplývá, že toto zvýšení o 8 % by bylo přínosné pro velmi malou část pedagogických pracovníků"

Takže by bylo lepší to nezvyšovat vůbec? NE, pan Dobšík jen mlží. Porovnává to patrně s navýšení všem o 2700 Kč. No jasně to dá rozum, že navýšení o fixní částku je lepší pro ty z nízkým základem a navýšení o % dá víc těm se základem vyšším. To snad věděl před jednáním. Nebo ne?

Každý by měl vědět, že oproti návrhu ministra, odbory pro začínajícího učitele "vybojovaly" mínus 500 Kč. Tedy vzhůru za větší zájem o učitelskou profesi.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 14:54  

A tohle je taky dobré: "Aby výsledkem jednání na této úrovni bylo nakonec zhoršení výchozího stavu (před jednáním), je naprosto neobvyklé," ano, když se jednání vede blbě, tak se to stát může ;-), že jo?

BP řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 15:10  

Zdroj: TREXIMA - zaměřeno na člověka

Česká republika patří mezi vyspělé ekonomiky, které dávají na školství jednu z nejnižších částek. Ukazuje to statistika Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Podle srovnání, které zpracovali analytici projektu Česko v datech, plynou v ČR na vzdělávání přibližně 4 procenta hrubého domácího produktu. Do tohoto čísla jsou započítané jak peníze z veřejných, tak ze soukromých zdrojů – tyto výdaje činily zhruba 0,5 % českého HDP.

Nižší podíl HDP jde přitom v této oblasti podle publikace OECD Education in Glance 2016 jen v Maďarsku, na Slovensku a v Itálii. Průměr všech 35 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa činil 5,2 procenta.

Na primární vzdělání, tedy vzdělání dětí od šesti do patnácti let, u nás plyne 0,8 % HDP. Celková úroveň je sice podle autorů srovnatelná s okolními zeměmi – Rakouskem, Maďarskem nebo Slovenskem, průměr celé OECD však činí 1,5 % HDP. Na sekundární neboli střední vzdělání jde 1,9 % českého HDP (v OECD to je 2,2 %) a na terciární pak 1, 3 % HDP (průměr zemí OECD představuje 1,6 %).

14 procent výdajů z rozpočtu

Pokud jde o veřejné investice do vzdělávání, sem patří jednak přímé výdaje, konkrétně platy učitelů, nákup učebnic nebo dalších učebních pomůcek, dále peníze, které jsou převáděny z veřejného do soukromého sektoru – například stipendia pro konkrétní žáky a studenty. Zároveň sem lze zahrnout i ušlou daň z příjmu, kterou studenti, kteří by jinak už mohli pracovat, neplatí.

Do soukromých výdajů OECD započítává jednak přímé náklady na dosažení vzdělání, například poplatky, školné a další výdaje spojené se studiem, stejně tak sem patří ušlý výdělek za dobu studia. Kromě toho je podle autorů třeba zohlednit i vyšší odvody na dani z příjmu fyzických osob a sociálním pojištění, které osoby s vyšším vzděláním – a obvykle tedy i vyššími výdělky – následně budou platit.

Analýza na webu Česko v datech také ukazuje, že mezi lety 2008 a 2010 směřovalo v ČR do školství zhruba 14 % z celkových výdajů státního rozpočtu. „Od roku 2011 do roku 2014 se tento podíl zvýšil na 15 %, v roce 2015 opět klesl na 14 %,“ doplňují autoři.

tyrjir řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 15:13  

Za tuhle hloupost školských odborářů bych taky nestávkoval.

Opičky ať si tihle odboráři dělají třeba z plastelíny. Ne z učitelů.

viz i

NESCHOPNOST A AROGANCE PROLHANÝCH MODROTRIČKÁŘŮ?

http://www.ceskaskola.cz/2019/11/stavkovat-mely-odbory-driv-ted-je-to.html

poste.restante řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 15:18  

Každý by měl vědět, že oproti návrhu ministra, odbory pro začínajícího učitele "vybojovaly" mínus 500 Kč. Tedy vzhůru za větší zájem o učitelskou profesi.
Jistě. Protože pro ostatní učitele by nešlo ani o původně slíbených 10 % (natož o původních 15 %), ale pro déle sloužící učitele, kterých je naprostá většina, by nešlo ani o těch 8 %.

A pokud jde o začínající učitele, opravdu si myslíte, že 500 Kč bude pro absolventa tím úhelným kamenem, aby se rozhodl pro učitelskou profesi? Anebo to bude spíše perspektiva dalšího osobnostního i platového růstu?

Pane Šteffle, Vám opravdu nepřipadá toto ministrovo handrkování a neustálé uhýbání ze slíbeného nedůstojné?

Jsme v paradoxní situaci. Jediný, kdo nechce učitelům přidat podle požadavků odborů, je ministr školství.
Všichni ostatní s tím souhlasí.
Opozice chce přidat ještě více. No budiž, můžeme tvrdit, že jen sbírá politické body. Anebo připustit, že si alespoň její část uvědomuje závažnost situace.

Svazy zaměstnavatelů chtějí přidat ještě mnohem více a trvají na původním slibu, tedy 15 %. Proč asi? Proč asi chtějí zástupci průmyslu, aby stát v rozpočtové sféře "utrácel" ještě víc?

Kdyby Plaga nebyl hlupák, tak udělá jednoduchou věc. Přistoupí na požadavek odborů, který už má v rozpočtu pokrytý a který mu odsouhlasil i premiér a MinFin.

Je velmi pravděpodobné, že při schvalování rozpočtu se někteří poslanci pokusí navýšit kapitolu školství a učitelské platy, takže by na tom čistě teoreticky ještě mohl i vydělat.

No ale hlavně při vyjednávání o navyšování platů v příštích letech, které slíbil a na které přísahá, by získal velmi pádný argument pro vyjednávání s odbory. Mohl by říci:

Minule šlo všechno do tarifů, tak tentokrát už musíme navýšit nenárokovou složku, abychom konečně mohli umožnit ředitelům ocenit ty nejlepší.

Jenže tak daleko pan ministr uvažovat neumí.

BP řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 15:53  

Pan ministr chce pouze dehonestovat svým jednáním odbory. Chce ukázat, že on by přidal ve skutečnosti většině více, kdyby se přidalo všem plošně 2700,- Kč. Ovšem ve výsledku by se na tom velmi mnoho ušetřilo, neboť poměr mladých učitelů (zanedbatelné procento!) k učitelům středního a nejvyššího věku je nesrovnatelný.

Odbory požadují přidat celých 10% do tarifů, a to znamená i pro nejmladší učitele cca 2800,- Kč, což je zase ještě o malinko více než nabídl pan ministr.

Proto je, vážení, vyhlášena stávka, neboť pan ministr schválně nabízí pouze 8% do tarifů, aby jako ukázal, že on chtěl původně navýšit platy mnohem více.

Viz:

tyrjir řekl(a)...
Za tuhle hloupost školských odborářů bych taky nestávkoval.

Opičky ať si tihle odboráři dělají třeba z plastelíny. Ne z učitelů

BP řekl(a)...
2. listopadu 2019 v 15:56  

Z údajů ministerstva plyne, že se veřejné výdaje na vzdělávání v ČR od roku 2001 pohybovaly kolem čtyř procent HDP. Nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2011, kdy činily zhruba 4,3 procenta. Ačkoli ekonomika v Česku v té době ve srovnání s dalšími státy EU nadprůměrně rostla, do školství šlo v roce 2017 v ČR asi 3,9 procenta HDP.

tyrjir řekl(a)...
3. listopadu 2019 v 13:46  

Vojtěch Filip v dnešní Partii na Primě řekl, že vláda dělá vše pro splnění slibu dát učitelům v roce 2021 platy ve výši 130 % mzdového průměru v Česku. O tom silně pochybuji. Přesto bych ale navrhoval, aby odbory podpořily žádost ministra školství o toto:

Nechť vláda přidá učitelům letos i příští rok nikoli 10 ale 20 %. Pak by mohla dát učitelům do tarifů vždy 15 % a ředitelům na odměny 5 %. Za tohle už by stálo za to stávkovat třeba týden. Opakovaně. Dokud vláda nezmoudří a nepřestane mlžit svou "valachovsko-sobotkovskou" číselnou demagogií.

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.