Zastánce jako klíčový hráč v eliminaci šikany

úterý 27. srpna 2019 ·

„Problematika školní šikany jako specifické formy ubližování člověka jinému člověku ve škole je v současné době často námětem různých studií. Čtenář se může nejčastěji potkat s proklamacemi (v dnešní době populárními) o nutnosti odstranit násilí ze škol či přímo se snahami o dosažení tohoto cíle, které jsou spojeny s prezentací hrozivé situace týkající se agresivního chování žáků. Bez snahy bagatelizovat tento problém se ve svém příspěvku snažím hledat řešení agresivních konfliktů (především šikany) ve škole pomocí podpory zastánců v šikaně. Zastánce v šikaně považuji za „klíčové hráče“ především díky jejich osobnostním vlastnostem a často také jejich postavení ve třídách,“ píše Jiří Kressa ve studii Zastánce jako klíčový hráč v eliminaci šikany.Teoretická východiska příspěvku

Pojem šikana označuje určitý typ agresivního jednání, které probíhá za specifických podmínek (Říčan, 1995). Šikana ve školním prostředí je považována za mimořádně nebezpečný a ze sociálního hlediska rizikový jev vzhledem k následkům, které jsou jednak bezprostřední, jednak dlouhodobé (Janošová, 2011). V souvislosti se školním prostředím bychom mohli počátky systematického výzkumu šikany datovat do sedmdesátých let minulého století.

Původní rané výzkumy šikany se zaměřily na vztah dyády aktérů šikany (agresora a oběti – Olweus, 1978), později byly výzkumy rozšířeny o další aktéry v šikaně (Salmivalli et al., 1996) a více byl akcentován podíl kolektivu vrstevníků na šikaně nebo i její eliminaci. Zkoumány byly například osobnostní vlastnosti účastníků šikany (Meter & Card, 2015) nebo šikana z pohledu sociální a morální kognice (Gini, 2006).

V posledních dvou desetiletích vznikají studie věnující se zastávání se obětí šikany. Toto zastávání se je podmíněno mnoha individuálními i skupinovými faktory (Kollerová & Janošová, 2016). V souvislosti se zastáváním byla například zkoumána empatie (Caravita, Di Blasio, & Salmivalli, 2009), morální motivace (Kollerová, Janošová, & Říčan, 2015) i proměnné, jako je postavení mezi vrstevníky (Pöyhönen, Juvonen, & Salmivalli, 2010).

Badatelské práce v uvedené oblasti v České republice jsou spjaty se jmény Pavla Říčana a Michala Koláře. První jmenovaný představil v roce 1995 výzkum, ve kterém implikoval zahraniční poznatky a metodologické přístupy (Říčan, 1995). Říčan vycházel především z výzkumů Olweuse a jeho následovníků. Kolář spolu s Havlínovou realizovali depistážní výzkum promořenosti českých škol šikanou. Podle nálezů n árodního výzkumu pod jejich vedením bylo v tomto roce ve školách šikanováno 41 % dětí (Havlínová & Kolář 2001).

Většina českých publikací, včetně metodických pokynů MŠMT týkajících se řešení šikany, vychází ze závěrů tohoto depistážního výzkumu a klinické praxe Koláře (metodika MŠMT, 2016; Čáp, 2014; Vašutová, 2008), v omezené míře reflektují poznatky zahraničních výzkumů. Dle novějších odborných studií poslední doby se výskyt šikany na základních školách v České republice a na Slovensku pohybuje od 2,5 % (HBSC – Craig et al., 2009) do 12 % (Janošová, 2016a). Rozporuplnost těchto nálezů pravděpodobně souvisí s odlišným metodologickým přístupem.

Zastánce jako klíčový hráč v eliminaci šikany

Klíčovým metodologickým krokem ve výzkumech šikany byla empiricky ověřená identifikace sociálních rolí v šikaně ve výzkumech Christine Salmivalli (Salmivalli et al., 1996). Salmivalli se spolupracovníky ve svém příspěvku detailně popsala role, které se mohou v šikaně objevovat. Vedle „klasických rolí v šikaně“ – agresora a oběti – identifikovala ještě další role (pomocníka agresora, podporovatele šikany, outsidera a zastánce). Zastánce popsala jako toho, kdo se staví na obranu oběti šikany, ostatní od šikany odrazuje nebo se o ní nebojí informovat dospělé.

Reintjes se spolupracovníky na základě svého výzkumu definoval dva základní konstrukty obrany, které zastánci v šikaně využívají (Reintjes et al., 2016). Prvním konstruktem je obrana zaměřená proti šikanujícím. V tomto konstruktu se vedle dívek-zastánkyň objevují také chlapci. Dle badatelů využívá tento způsob zastávání asi 13 % zastánců.

Druhým konstruktem je obrana zaměřená na podporu šikanovaného. Badatelé v tomto případě hovoří asi o čtvrtině zastánců. Jedná se spíše o dívky. Ve vrstevnických nominacích se zpravidla žáci a žákyně pomáhající tímto způsobem objevují v nominacích do role zastánce méně, protože tento způsob pomoci spolužáci často „nevidí“ nebo jej nepovažují za důležitý. Pouze 10 % zastánců vykazuje vyšší skóre v obou způsobech zastávání.

Zastánci v šikaně tedy netvoří homogenní skupinu ani z hlediska způsobů zastávání, ani z hlediska osobnostních vlastností.


Celou studii ke stažení naleznete zde

1 komentářů:

Vera řekl(a)...
27. srpna 2019 v 11:24  

Soudě podle procent "zastánců" bych nehovořila o klíčovém hráči. Ale to asi není důležité. Spíš mi přijde zbytečné vršit studii za studií, navíc mnohé viděné zvenčí. Postrádám texty na toto téma od učitelů, jakožto přímých účastníků.
Dokonce se mi zdá, že čím víc se o tom mluví, tím míň se prakticky dělá a všechno se nechává na "těch dole", zejména třídních učitelích, často bez podpory vedení. Kdyby totiž vypadlo ze školy (mlvím o G) třeba 5 žáků, nebyly by penízky, škola by měla horší pověst a bylo by ještě míň penízků. A o tom to je.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.