„Příběh“ kurikulární reformy a pedagogický výzkum

pondělí 22. července 2019 ·

"Cílem studie je analyzovat „příběh“ kurikulární reformy, jak byl (je) podáván oficiální školskou decizí i řadou představitelů pedagogického výzkumu, a konfrontovat ho s výsledky pedagogicko-psychologických výzkumů vyučování a učení. V první části dokazuje, že potíže s formalismem její implementace a obecně její odmítnutí většinou učitelů netkví ve špatné komunikaci cílů reformy a v nedostatečné odborné pomoci učitelům při její implementaci. V druhé části dokládá, že v pozadí reformy je starý pedagogický spor – opírající se o pedagogické a psychologické teorie učení – mezi důrazem na procesy myšlení a důrazem na učivo,“ cituje skupina EDU 2030+ ze studie Stanislava Štecha na svém profilu na Facebooku.


A pokračuje:

V další části dokazuje, že symbolem a jádrem reformy je pojem kompetence, který je špatnou odpovědí na skutečný problém. Tato odpověď není podložená psychologickým výzkumem, dokonce je s jeho výsledky v rozporu.

V poslední části uvádí některé z nich; týkají se hlavně reformní preference řešení problémů, zejména blízkých životu, jako metody vyučování. Tato preference je v rozporu s poznatky o vztahu pracovní a dlouhodobé paměti a teorie kognitivní zátěže. Dále představuje výzkumy tzv. průřezových kompetencí ukazující na riziko ignorování vazby na konkrétní předmět poznání.

A konečně kriticky nahlíží na (dlouhodobý) transfer jako kriterium efektivnosti učení. Hlavní příčinu selhání kurikulární reformy tedy na závěr vidí ve výzkumy nepodložených východiscích (a tedy v jejím ideologickém zadání), v ignorování výsledků psychologických a didaktických výzkumů učení a také hlasů zahraničních výzkumníků, kteří v průběhu předešlé dekády kritizovali logiku a klíčové koncepty (rámce, kompetence) univerzálně prosazovaného typu kurikulární reformy."


Celou citovanou studii naleznete zde

9 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
22. července 2019 v 14:16  

Když se za ministryně Buzkové a jejího náměstka Pícla rozhodovalo o odstranéní osnov s 30% volností pro učitele a o zavedení té "konstruktivisticky kompetenční zpotvořeniny" RVP/ŠVP, byl jsem jako člen ČSSD členem její odborné školské komise. O její přípravě jsme ani tady vlastně nic nevěděli. Seznámili nás někdy kolem roku 2003 až s hotovou věcí. Na moji otázku "Proč děláte takovouhle hloupost, když osnovy s 30% volností pro učitele fungují?", jsem dostal odpověď ve smyslu

- Fondy EU lze čerpat jen na inovace. Neboj se, bude to něco jako vylepšené osnovy,
- Jednáme v Parlamentu o přiznání 12. platové třídy pro učitele a to je nutné zdúvodnit mj. i náročnistí a tvůrčím charakterem jejich práce. Ta reforma RVP/ŠVP tenhle požadavek splňuje.

Potvrzuji podle své zkušenosti, že to bylo fondočerpačsky motivované politické rozhodnutí udělané bez patřičného ohledu na vědu a bez patřičné konzultace s odbornou veřejností (vč. členů socdem odborné školské komise).

V roce 2010 jsem k tomu po mnoha marných diskusích a vyjádřeních napsal té komisi mj. i toto vyjádření:

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

Teď je rok 2019. K nápravě nedošlo a současný ministr váhá s Revizí RVP. Letos v červnu jsem po 29 létech z těchto a podobných důvodů* (nedostatek odbornosti a vnitřní i vnější demokracie) ukončil své členství v ČSSD.

* Viz např
TŘI EPICENTRA VLÁDNÍHO JADERNÉHO VÝBUCHU VE ŠKOLSTVÍ - STAV 2019-06
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/tri-ctvrtiny-pedagogu-ohrozuje-vyhoreni.html

J.Týř


Nowak řekl(a)...
22. července 2019 v 14:57  

J. Týř: "Teď je rok 2019. K nápravě nedošlo a současný ministr váhá s Revizí RVP." - Jenže ta studie říká, že to bylo celé od základu pitomost, takže opravdu má smysl "revize RVP"?
A mám dojem, že Buzková v tom jen pokračovala dotáhla to do konce. Nebyla to její myšlenka.

tyrjir řekl(a)...
22. července 2019 v 15:42  

Kompetenčně konstruktivistické RVP jsou odborný nesmysl od samotného počátku. Bohužel ten termín je ve školském zákoně a na RVP bylo tzv. vyčerpáno mnoho peněz i fondů EU, kde se sleduje tzv. udržitelnost. Revize RVP je vcelku schůdný operativní krok pro jejich zlidštění (provedení částečné nápravy) proveditelný předtím, než bude postaven nový kurikulární systém a provedena příslušná změna zákona.

Velké oči na peníze z tzv. strukturálních fondů EU byly v MŠMT mnohem dřív, než přišly RVP. Projevilo se to už za Zemanovy vlády, kdy za ministra školství E. Zemana byla například zrušena krajská a okresní pedagogická centra a jejich metodické kabinety. Kácel se les, létaly třísky, pálily se stromy i roští a po 10 15 20 létech zbyla mýtina RVP, NÚV a NIDV, na níž vypučela Inkluze po česku a Parlamentem odmítnutý přihlouple vychovatelsko pečovatelský Kariérní (ne)řád pro učitele postrádající ve specializacích pro učitele didaktiku.

Kam, na co a jak se všechy ty promrhané miliardy z fondů EU i ze státního rozpočtu v resortu MŠMT rozkutálely, to už asi nikdo dnes pořádně nevyšetří, když spolupůvodci té mizérie (např. V. Pícl a P. Pavlík) sedí v MŠMT dodnes a korupcí dotčená ministryně Valachová po útěku z MŠMT na nás vesele cení zuby ze sněmovny, jako kdyby se pod ní ve školství nic zlého nestalo.

Radek Sárközi řekl(a)...
22. července 2019 v 19:40  

Obávám se, že EDU 2030+ není "skupina". Je to FB stránka ke Strategii 2030+, která vzniká na MŠMT... https://www.facebook.com/Edu2030plus/

Nowak řekl(a)...
22. července 2019 v 20:50  

Teď jsem se podíval studii, o kterou se jedná. Je z roku 2013. Je krásné, že ji oficiální místa již začínají brát vážně.

tyrjir řekl(a)...
23. července 2019 v 12:46  

OTÁZKA PRO MINISTRA ŠKOLSTVÍ: PROČ MŠMT ČR TOLERUJE NEKOMPETENTNOST EXPERTNÍ SKUPINY PRO TVORBU STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?

MŠMT zveřejnilo nedávno tuto zprávu expertní skupiny pro "státní Strategii vzdělávání 2030+:

SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ A POKRAČOVÁNÍ PŘÍPRAVY HLAVNÍCH SMĚRŮ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+

Níže si můžete přečíst stručné shrnutí současného pracovního zaměření strategických cílů a a strategických linií a hlavních diskutovaných témat na realizovaných kulatých stolech:

SC1 (Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život, garant Radko Sáblík)

Současné zaměření a cíle:

- Cíl je zaměřen na to, co si žáci a studenti, a vlastně kdokoli, kdo se nějak vzdělává, odnáší z procesu vzdělávání.
- Cílem vzdělávání vždy musí být žák a student. Je třeba rozvíjet komplexně jeho osobnost, a to rovnoměrně v těchto oblastech: znalosti (vím), dovednosti (umím znalosti použít), postoje (chci se vzdělávat, pracovat, podnikat) a schopnosti (když vím, umím a chci, abych dokázal realizovat konkrétní projekty a záměry). Proto je klíčové v žácích a studentech podporovat jejich vnitřní motivaci.
- Obsah vzdělávání musí být odvozen od této teze, a to včetně ověřování uvedených prvků, tedy znalostí, dovedností, postojů a schopností...


http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prubezny-stav-prace?fbclid=IwAR3AAEomKIntm9a7DngwWGHZkjl8piiETBP8oaQZLUQrBkrnm7lSQKydSZA

tyrjir řekl(a)...
23. července 2019 v 13:18  

V té zprávě se, myslím, dost často vyskytuje jedna stupidita za druhou (věcně pochybné formulace, odborně a logicky nekonzistentní vyjádření). Je to, myslím, tzv. "čtení pro silné nervy" i pro mírně nadprůměrného žáka základní školy. Například:

-"Cíl je zaměřen..."
Odkdy se propánakrále cíle "zaměřují"? Míří nebo zaměřuje se přeci nikoli cíl ale prostředky k jeho zasažení nebo dosažení. Zaměřuje se třeba pohled / proud vody/ úsilí (prostředky) na cíl, na zasažení či dosažení cile (např. květiny/terče/vítězství). Expertní skupina pro tvorbu státní Strategie vzdělávání 2030+ neví, co je cíl a plete si tu cíl s prostředkem k dosažení cíle?

- "Cílem vzdělávání vždy musí být žák a student."
Opravdu vždy? Neprotiřečí to závěru předchozího bodu (vzděláván může být kdokoli)? Jde o vyjadřovací neobratnost, nebo to ten expertní tým píše a myslí vážně? Pokud to tak myslí, chtějí tou "STÁTNÍ Strategií VZDĚLÁVÁNÍ 2030+" zrušit nebo zakázat informální vzdělávání ve vztazích rodič-dítě, znalý človék - neznalý člověk? Zakážou i neformální vzdělávání v rúzných zájmových útvarech pro děti a dospělé? Chtějí snad ponechat jen možnost formálního (školního vzdělávání)? Malé děti, které ještě nejsou žáky a studenty, a dospělé, kteří už jimi nejsou, bude tedy zakázáno vzdělávat, když "Cílem vzdělávání vždy musí být žák a student"?

- "Obsah vzdělávání musí být odvozen od této teze.."
Od jaké jedné teze propánakrále, když v tomto třetím bodu ani nikde jinde předtím žádná teze není? Od těch dvou předchozích "tezí" snad? Pokud je to tak, pak platí, co jsem napsal výše. Pokud je tou "tezí" hlavní "Strategický Cíl 1" SC1, pak platí totéž, a navíc pak platí i to, že ti "experti" si očividné pletou nejen pojmy cíl a prostředek, ale pletou si dokonce i pojmy "cíl" a "teze". A teď se podívejme na tuto odborně a právně závažnou nesrovnalost: Pokud by ta SC1 "teze" platila, bude zase v České republice možnost vzdělávat se pro svůj osobní život (poslední část triády) podmiňována "aktivní společenskou a profesní angažovaností" (počáteční dvě části triády v SC1). Proč je v té triádě osobní život až na konci, když jím se ontogeneticky i didakticky (procesně) začíná? Proč je tu svévolně ideologicky, neodborně a z určitého pohledu snad i protiprávně předřazena "společenská aktivita" osobnímu životu? PROČ TO TAM TAK JE?

V tom dokumentu je i dále mnoho podobných nesrovnalostí. Myslí si expertní SKUPINA PRO PŘÍPRAVU HLAVNÍCH SMĚRŮ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+ a MŠMT ČR, že jim projde takovýhle aktivistický diletantismus (mizerná odborná úroveň a zřetelně mizerná vyjadřovací schopnost snad i pod úrovní nadaného žáka druhého stupně základní školy)?

Vážený pane ministře školství dovoluji si vám veřejně položit tuto otázku:

Jste spokojen s kvalitou práce expertní skupiny pro tvorbu státní Strategie vzdělávání 2030+?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
24. července 2019 v 9:20  

ad 22. července 2019 15:42:

Kompetenčně pseudokonstruktivisticky užvaněné RVP, užvaněné až do té míry, že z nich a z pokusu o jejich revizi zcela vypadne didaktika jako věda profilující učitelskou profesi a zůstaly tam jen "žákům zprostředkovávané vědy a dále pak už jen pedagogika a psychologie" *, jsou odborný nesmysl od samotného počátku. Samotný pojem RVP uvedený ve školském zákoně není závadný. Závadné je jeho neodborné pojetí. Na RVP bylo tzv. vyčerpáno mnoho peněz i fondů EU, kde se sleduje i tzv. udržitelnost. Rozumná Revize RVP je vcelku schůdný operativní krok pro jejich zlidštění (provedení částečné nápravy) proveditelný předtím, než bude postaven nový kurikulární systém a provedena příslušná změna zákona...

* Viz např.

Otázka 1: Proč se ve výčtu věd, které nelze při Revizi RVP (základního vzdělávacího tj. didaktického dokumentu) opomenout, ani v celém Návrhu revize RVP vůbec (ani jednou jedinkrát !) nevyskytuje nauka o výuce DIDAKTIKA? Proč jsou tam uvedeny jen "žákům zprostředkovávané vědy" a dále pak už jen pedagogika a psychologie (!)? Vědí vůbec pracovníci NÚV, že věda zabývající se primárně vzdělávací transformací vědy do podoby srozumitelné žákům (tzv. didaktickou transformací) se nazývá nauka o vzdělávání to jest DIDAKTIKA? Že učitel je primárně DIDAKTIK a ne pedagog nebo psycholog? Pokud to vědí, proč se ve výčtu neopomenutelných věd a v celém Návrhu revize RVP vyhnuli didaktice jako hlavnímu učitele profilujícímu vědeckému oboru?

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

mirek vaněk řekl(a)...
25. července 2019 v 19:19  

Necitujte studie a udělejte řádný výzkum!!!

Domněnky(byť exministra) jsou hezká věc, ale realita je realita. Já reformu na odborné škole zažil a psychologické aspekty byly až vedlejší problém. Byl to nezvládnutý experiment na lidech. Kdy cesta se za peníze EU hledala a stejně nenašla. A dnes se ví, že to je slepá cesta. Spousta nedostatků. Nereformovatelných. A nejsou schopni je ani pojmenovat.

Nepomůže plakat nad rozlitým mlékem, ani několik let hledat viníka. Napakovali se všichni okolo a oddřeli to učitelé. Je třeba uklidit a pustit se do nové práce. A pořádně. Ne se starými nešiky.

Reforma musí vyjít od těch učitelů, kteří znají situaci na školách a dělají svou práci a většinu reformátorů nahnat do škol.
Kancelářští ví velké kulové a stále budou vymýšlet hlouposti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.