Spolek Pedagogická komora připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

pondělí 3. června 2019 ·

„Cílem našich akcí je informovat veřejnost, především rodiče žáků, že politici školství zanedbávají, což má negativní dopady na kvalitu výuky,“ sdělil Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „chtěli jsme o akutních problémech ve školství jednat s panem ministrem Plagou, ale ten na opakované žádosti o osobní setkání nereaguje, nemáme tudíž jinou možnost, než vyhlásit stávkovou pohotovost.“


Radek Sárközi (pedagogicka-komora.cz)
Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

„Věřím, že ke stávce nakonec nebude muset dojít, nechceme organizovat nátlakové akce, chceme s vládou jednat, bohužel jsme k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách nuceni přístupem ministra Plagy, který se vyhýbá jednáním, a postojem vlády k našim návrhům,“ uzavírá Radek Sárközi.


Zdroj: Tisková zpráva spolku Pedagogická komora

4 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
3. června 2019 12:56  

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti

(Shrnutí hlavních položek z dotazníku Pedagogické komory)

https://drive.google.com/file/d/16gfrUXd1hWb-8_QfD8sdnejv3Ksuw5lI/view

tyrjir řekl(a)...
3. června 2019 14:04  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
3. června 2019 14:17  

ZAČNE PEDAGOGICKÁ KOMORA ÚČELNĚJI A ÚČINNÉJI JEDNAT V ZÁJMU ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY?

Všiml jsem si, že některá média zařadila tzv. Pedagogickou komoru mezi "školské odboráře" polemizující se "žluťáckými dobšíkovci". Nikdo odpovědný, a tuším, že ani její členové, zatím PK, tehle aktivistický spolek nepovažují za profesní komoru natož pak za účelně a účinně jednajícího partnera MŠMT ČR.

Nehledě ke všem připomínkám, které k tzv. Pedagogické komoře mám, považuji tyto její požadavky za věcně vcelku důvodné, i když ne všude dobře formulované. Viz např.

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/michal-komarek-vychova-ucitelu-v-cechach.html

Někdy méně znamená více, Ty požadavky navrhuji zestručnit přibližně takto:

Vládě České republiky

ŽÁDÁME

1) Platy učitelů zvětšit na 80 % průměrného platu VŠ kvalifikovaných profesí do roku 2021 (plat obvyklý ve vyspělých zemích)
2) Školský rozpočet zvětšit na 5 % z HDP do roku 2021 (průměr v zemích OECD) ,
3) Zodpovědnou, na vědeckém a nikoli na aktivistickém základě postavenou, práci MŠMT ČR při vypracování Strategie vzdělávání 2030, při Revizi RVP a Revizi inkluze. (základní povinnost ministerstva školství Vlády České republiky)

V souvislosti s výše uvedenými požadavky žáďáme, aby Vláda České republiky projednala výše uvedené požadavky a Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství v příslušném zákonném termínu jako písemý podnět podaný podle zákona 500/2004 Sb. Správní řád a dala na toto písemné podání Pedagogické komoře, z. s. v příslušné zákonné lhůtě písemnou odpověď.

Vzhledem k dosavadním nesrovnalostem v práci MŠMT ČR dáváme tento podnět na vědomí příslušným parlamentním výborům. Pokud na tento podnět nedostaneme od Vlády České republiky řádnou odpověď, budeme zvažovat další kroky, včetně stávky učitelů.


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. června 2019 14:42  

Výše naznačené podání / podnět může Vládě České republiky písemně podat každá fyzická nebo právnická osoba. Tedy např. každý občan, každá strana, každý zastupitelský orgán, každý spolek atd.:

§ 37

Podání
(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.


Správní řád, zákon č. 500/2004 S.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.