Pokud Česko výrazně investuje do učitelů, může dohnat Německo v roce 2100

pondělí 3. června 2019 ·

„Pokud Česká republika do učitelů investuje výrazně, může se v roce 2100 dostat na úroveň Německa, slyšíte správně, v roce 2100. V případě, že ta investice bude jenom mírná, bude Česká republika neustále zaostávat,“ uvedl Václav Moravec ve včerejších Otázkách Václava Moravce. V pořadu představil novou studii Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu o kvalitě práce učitelů, vzdělanosti, ekonomickém růstu a prosperitě.„Naše simulace ukazují, že pokud by se nám podařilo zlepšovat kvalitu všech učitelů, a navíc k tomu ještě do školství, do škol dostávat kvalitní učitele, nové, mladé, tak by se nám podařilo dosáhnout HDP Německa, na hlavu samozřejmě, někdy v horizontu 80 -100 let, ale to je ta optimistická varianta, že se nám skutečně podaří se školstvím něco začít dělat. Ta pesimistická varianta je, že neuděláme nic.., a to budeme v absolutních poměrech na Německo vlastně nadále ztrácet,“ řekl k tomu jeden ze spoluautorů studie Daniel Münich.

„A má naprostou pravdu Daniel Münich v tom, že výsledky toho, že teď začínáme dohánět ten dluh 20 let, když jsme nedávali peníze školství, tak se skutečně neprojeví během jednotek let, nezlepšíme se v testech, ale musíme dostat kvalitní lidi do škol, nejkvalitnější lidi do škol. Pokud něco je typické pro Finsko, Estonsko, respektive všechny úspěšné země, které dokázaly se vzdělávacím systémem něco udělat, tak je to, že natáhly nejkvalitnější lidi do škol. To musí být naším společným zájmem a tady možná překvapím, ale opravdu sleduji, že v té Poslanecké sněmovně to téma neumřelo hned po volbách a ty strany se možná poprvé v dějinách, nevím, soustředí na téma vzdělávání i v průběhu volebního období,“ reagoval ministr školství Robert Plaga.


V Otázkách Václava Moravce diskutovali na téma „Jak vypadá dobrý učitel?“ ministr školství Robert Plaga, rektor Univerzity Karlovy a předseda ČKR Tomáš Zima a poslanec, starosta a pedagog Jan Čižinský.

Citovná studie IDEA je ke stažení zde

17 komentářů:

Ivo řekl(a)...
3. června 2019 9:19  

Šmarjááá takovejch peněz, kde by na to asi vzali???

SAMOZŘEJMĚ, ŽE SE NIC NEUDĚLÁ A BUDEME NADÁLE ZTRÁCET, BEZ DEBAT!!

Ondřej Merta řekl(a)...
3. června 2019 10:14  

Tomuto článku podle mě nelze věřit. Celý problém je na tolik komplexní a provázaný s tolika společenskými a ekonomickými parametry, že pochybuji, že by ho bylo možné nějak solidně kvantifikovat. A navíc ta časová lhůta 80 let. :-) A takhle je školství řízeno?

Pavel Doležel řekl(a)...
3. června 2019 11:58  

Mohl bych vidět, na čem jsou ty simulace založené? To je na nějakých simultánních rovnicích? Jak víme, že rozdíl mezi Českým a Německým HDP na hlavu je dán pouze vzděláním a jak víme, že jeho kvalita je determinována čistě finančně?

PP řekl(a)...
3. června 2019 12:37  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Lukáš Hartmann řekl(a)...
3. června 2019 13:46  

Pavel Doležal...jenom předpokládám, že jsou ty grafy založené na tom, jak míra HDP souvisí se vzděláním, což je z několika studií známo poměrně dlouho, dokonce z nich lze i vyčíst, jak se kde zhodnotila investice do vzdělávání a že tyto jevy spolu jednoznačně a úzce souvisí.

Jiná otázka je, jestli lze podle minulosti odhadovat budoucnost...nebo spíš, do jaké íry to lze dělat...

Vidím ve školství za posledních pár let obrovský pokrok kupředu, je mnohem víc lidí, akcí, možností se vzdělat, žák začíná být opravdu cílem vzdělávání...a dokonce už i některé vysoké školy, tedy ped. fakulty šly do sebe a začaly se snažit mít absolventy, kteří budou odborníci hlavně na vzdělávání a ne až tak hlubocí akademici ve svém předmětu...

tyrjir řekl(a)...
3. června 2019 17:54  

Vládě České republiky

ŽÁDÁME

1) Platy učitelů zvětšit na 80 % průměrného platu VŠ kvalifikovaných profesí do roku 2021 (plat obvyklý ve vyspělých zemích)
2) Školský rozpočet zvětšit na 5 % z HDP do roku 2021 (průměr v zemích OECD) ,
3) Zodpovědnou, na vědeckém a nikoli na aktivistickém základě postavenou, práci MŠMT ČR při vypracování Strategie vzdělávání 2030, při Revizi RVP a Revizi inkluze. (základní povinnost ministerstva školství Vlády České republiky)

V souvislosti s výše uvedenými požadavky žádáme, aby Vláda České republiky projednala výše uvedené požadavky a Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství v příslušném zákonném termínu jako písemý podnět podaný podle zákona 500/2004 Sb. Správní řád a dala na toto písemné podání Pedagogické komoře, z. s. v příslušné zákonné lhůtě písemnou odpověď.

Vzhledem k dosavadním nesrovnalostem v práci MŠMT ČR dáváme tento podnět na vědomí příslušným parlamentním výborům. Pokud na tento podnět nedostaneme od Vlády České republiky řádnou odpověď, budeme zvažovat další kroky, včetně stávky učitelů.


---

Výše naznačené podání / podnět může Vládě České republiky písemně podat každá fyzická nebo právnická osoba. Tedy např. každý občan, každá strana, každý zastupitelský orgán, každý spolek atd.:

§ 37

Podání
(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Správní řád, zákon č. 500/2004 S.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500


Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/06/spolek-pedagogicka-komora-pripravuje.html?showComment=1559565757754#c4913699742948951328


Antikorupční hnutí ANO 2011 Andreje Babiše je spolu s ČSSD ve vládě již druhé funkční období. V boji proti korupci, například při čerpání EU dotací do podfinancovaného školství, myslím, vlastně téměř nic významně pozitivního neudělalí. Spíš to, myslím, někdy vypadá, že nás ve výše uvedených opravdu opravdu důležitých věcech "tahají za nos nebo za fusekli". I v tom Moravcově pořadu to tak, myslím, přes docela trefně pokládané otázky vypadalo.

Docela bych si přál, abychom se alespoň ve školství "po finsku", jako na národní prioritě, pokud možno VŠICHNI shodli na tom, že si to nenecháme jen tak líbit. Ty tři základní požadavky odrážející tři základní nesrovnalosti ve školství jsou k tomu, možná, dobrým východiskem.

J.Týř

Viz i

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/michal-komarek-vychova-ucitelu-v-cechach.html

Ivo Mádr řekl(a)...
3. června 2019 19:02  

J.Týř

Se všemi třemi body lze jedině souhlasit. Vtip je v tom, že vlády všech možných barev na školství, více než 20 let, naprosto kašlaly. Pravdou taky je, že krize ve školství je již tak hrozivá, že učitelům už se muselo aspoň něco přidat. Hrozil totiž personální rozvrat.

mirek vaněk řekl(a)...
3. června 2019 19:19  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
mirek vaněk řekl(a)...
3. června 2019 19:24  

To, že podfinancování školství je prišvih ví všichni i bez výzkumů.
Ostatní závěry takovýchto pseudovýzkumů beru s rezervou. Proč takové výzkumy tu nebyly už před 10 lety. Teď je to jen plácnutí do vody k módnímu tématu.
Německé školství není žádná sláva. Úroveň HDP není jen o školství. Pokud budeme montovnou a konzumenti odpadu z německých firem, pak to opravdu tak dlouho bude a možná nikdy.

tyrjir řekl(a)...
3. června 2019 20:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
E.Kocourek řekl(a)...
3. června 2019 21:34  

První dva požadavky OK. Ten třetí neberu. Aktivisty nemusím, ale vědátorů je jistě plné MŠMT a já jim nevěřím ani slovo. ////

Budete se muset smířit s tím, že školství je problematika nikoli odborná, ale politická. ////

I kdybych uvěřil, že v bájném Finsku panuje na školství stoprocentní celospolečenská shoda, v Česku je taková shoda v dohledné době (cca 30 let?) vyloučená. ////

Pavel Doležel řekl(a)...
3. června 2019 21:52  

"Pavel Doležal...jenom předpokládám, že jsou ty grafy založené na tom, jak míra HDP souvisí se vzděláním, což je z několika studií známo poměrně dlouho, dokonce z nich lze i vyčíst, jak se kde zhodnotila investice do vzdělávání a že tyto jevy spolu jednoznačně a úzce souvisí."

Jak souvisí míra HDP se vzděláním se neví. Existuje na to spousta modelů lidského kapitálu, ale i když se odhadnou parametry těchto modelů, tak tím zdaleka nelze vysvětlit budoucí HDP na základě investic do vzdělávání. Ona je otázka, co to taková investice do vzdělávání vlastně je. A pak se také úplně neví, jakým směrem plyne kauzalita. Žádná jednoznačná souvislost, pokud vím, obecně ověřena nebyla. Spíše na to jsou mraky různých vysvětlení, z nichž žádné nefunguje obecně.

"Jiná otázka je, jestli lze podle minulosti odhadovat budoucnost...nebo spíš, do jaké íry to lze dělat..."

No, tak pokud nejde, pak nelze ani náhodou hovořit o jednoznačné a úzké souvislosti. A ono opravdu nejde. Proto vnímám ten think tank IDEA trochu jako takovou politickou agitku.

"Vidím ve školství za posledních pár let obrovský pokrok kupředu, je mnohem víc lidí, akcí, možností se vzdělat, žák začíná být opravdu cílem vzdělávání...a dokonce už i některé vysoké školy, tedy ped. fakulty šly do sebe a začaly se snažit mít absolventy, kteří budou odborníci hlavně na vzdělávání a ne až tak hlubocí akademici ve svém předmětu..."

No, tak to nevím, jestli to, že je více možností, jak se vzdělat, nebo že je více akcí, má nějaký pozitivní vliv na vzdělání. Myslím na skutečné, hluboké vzdělání, ne na nějaký politický aktivismus, nebo umělecko.volnočasové aktivity. Zábava jistě s počtem akcí a jejich pestrostí obecně poroste. Zábava ale není totéž, co vzdělání.

Lukáš Hartmann řekl(a)...
3. června 2019 22:11  

PD - já začnu odzadu -

"Vidím ve školství za posledních pár let obrovský pokrok kupředu, je mnohem víc lidí, akcí, možností se vzdělat, žák začíná být opravdu cílem vzdělávání...a dokonce už i některé vysoké školy, tedy ped. fakulty šly do sebe a začaly se snažit mít absolventy, kteří budou odborníci hlavně na vzdělávání a ne až tak hlubocí akademici ve svém předmětu..."

No, tak to nevím, jestli to, že je více možností, jak se vzdělat, nebo že je více akcí, má nějaký pozitivní vliv na vzdělání. Myslím na skutečné, hluboké vzdělání, ne na nějaký politický aktivismus, nebo umělecko.volnočasové aktivity. Zábava jistě s počtem akcí a jejich pestrostí obecně poroste. Zábava ale není totéž, co vzdělání.


COŽE??? Jak se vám povedlo spojit vzdělávací kurzy a akce pro učitele a umělecko volnočasové aktivity? Napadá mě, že možná učíte na VŠ nebo gymnáziu...

Každopádně ano, školství 19. století nemělo se zábavou téměř nic společného. A bohužel to tak v mnoha ohledech je u nás pořád. Hodně učitelů by s vámi jistě souhlasilo, že jsou důležitá tvrdá data a ne ty "aktivistické" kompetence. Poslední dobou mi přijde, že je takových učitelů a lidí kolem školství mnohem méně...

"Jiná otázka je, jestli lze podle minulosti odhadovat budoucnost...nebo spíš, do jaké íry to lze dělat..."

No, tak pokud nejde, pak nelze ani náhodou hovořit o jednoznačné a úzké souvislosti. A ono opravdu nejde. Proto vnímám ten think tank IDEA trochu jako takovou politickou agitku.


Svou reakci bych napsal k asi jakémukoli odhadu budoucnosti ze současných a historických dat...ale nikdy bych si nemyslel, že je to takový odhad aktivismus či politická věc. Nicméně každý to může vidět, jak potřebuje.

"Pavel Doležal...jenom předpokládám, že jsou ty grafy založené na tom, jak míra HDP souvisí se vzděláním, což je z několika studií známo poměrně dlouho, dokonce z nich lze i vyčíst, jak se kde zhodnotila investice do vzdělávání a že tyto jevy spolu jednoznačně a úzce souvisí."

Jak souvisí míra HDP se vzděláním se neví. Existuje na to spousta modelů lidského kapitálu, ale i když se odhadnou parametry těchto modelů, tak tím zdaleka nelze vysvětlit budoucí HDP na základě investic do vzdělávání. Ona je otázka, co to taková investice do vzdělávání vlastně je. A pak se také úplně neví, jakým směrem plyne kauzalita. Žádná jednoznačná souvislost, pokud vím, obecně ověřena nebyla. Spíše na to jsou mraky různých vysvětlení, z nichž žádné nefunguje obecně.


Bohužel jsem tomu kdysi nevěnoval dostatek pozornosti a jen mi to utkvělo v paměti. Sice mi přijde, že je to poměrně jednoznačné, ale opět chápu, že je to bez tvrdých dat jen názor a mi se kvůli relativní podružnosti hledat přesné zdroje...

Pavel Doležel řekl(a)...
3. června 2019 23:17  

"COŽE??? Jak se vám povedlo spojit vzdělávací kurzy a akce pro učitele a umělecko volnočasové aktivity? Napadá mě, že možná učíte na VŠ nebo gymnáziu..."

Pokud jste myslel vzdělávání učitelů, měl jste to uvést. Já myslel, že se bavíme o vzdělávání dětí. Mohl byste uvést nějaké akce, které považujete za přínosné pro vzdělání učitelů?

"Každopádně ano, školství 19. století nemělo se zábavou téměř nic společného. A bohužel to tak v mnoha ohledech je u nás pořád. Hodně učitelů by s vámi jistě souhlasilo, že jsou důležitá tvrdá data a ne ty "aktivistické" kompetence. Poslední dobou mi přijde, že je takových učitelů a lidí kolem školství mnohem méně..."

Osvojování znalostí a dovedností považuji za zábavné dostatečně. Rozhodně tedy zábavnější, než nějaké inovativní projektové výuky a výchovu ke kompetencím. Ale to je asi věcí nátury každého jedince. Jen se nemohu zbavit dojmu, že pokud vás baví získávání a předávání aktivistických kompetencí, pak byste asi měl jít pracovat spíše do Pionýra, Junáka, nebo Skauta.

"Svou reakci bych napsal k asi jakémukoli odhadu budoucnosti ze současných a historických dat...ale nikdy bych si nemyslel, že je to takový odhad aktivismus či politická věc. Nicméně každý to může vidět, jak potřebuje."

Jasně, že jo. Jakákoliv subjektivní interpretace je podstatou ideologická a aktivistická.

poste.restante řekl(a)...
4. června 2019 1:01  

Investice do vzdělání jsou samozřejmě nutné.
Nevíme přesně, jak se promítnou do HDP. Ale víme, že pokud nebudou, tak se do HDP promítnou určitě. Poklesem. Jen to někdy může déle trvat, protože školství je systém s velkou setrvačností. Dobří kantoři nezačnou kupříkladu učit hůře jen proto, že jejich finanční ocenění se relativně zhoršilo. Jen část těch nejlepších pochopí a zdrhne. A noví nepřijdou.

Když se ale řekne "investice", může to být velice ošidné.
Kupříkladu bychom mohli všem žákům v celé republice nakoupit notebooky.
Kdo si myslí, že v důsledku vzdělanost stoupne, je blázen.

Nebo můžeme v rozpočtové kapitole MŠMT vyčlenit částku pár set milionů na ten mnohokrát slibovaný stadion pro Sáblíkovou a ostatní rychlobruslaře. A opravit můstky v Harrachově.
Papírově to bude výdaj na sport, ale zdatnosti dítek to nepomůže vůbec.

Také můžeme například strojírenským školám nakoupit za desítky milionů nové stroje. Vykáže se velká "investice do vzdělávání". A pak jim zaříznout provozní výdaje, takže do těch strojů si nebudou mít za co koupit materiál, takže žáci se budou jen chodit dívat, jak na myšiny sedá prach.

Nebo můžeme zvednout platy učitelům natolik, aby třeba část mladých ajťáků, kteří nechtějí honit kariéru ani prachy, ale chtějí mít čas věnovat se svým malým dětem, začala o možnosti pracovat ve školství aspoň uvažovat. Když si dnes spočítají, že na kantorský plat nedostanou ani hypotéku a služební byt jim obec nenabídne, veškeré takové úvahy rychle přeruší.

Nebo taky můžeme zvednout (konečně) několikrát pokrácené prostředky na "ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)" a nechat na vedení škol, za co je utratí. Protože oni ve školách většinou vědí, kde je bota tlačí nejvíc.

Takže s těmi investicemi se to má všelijak.
Jisté je jen jediné.
Peníze, které nejsou, se nedají utratit špatně. Ale ani dobře.

tyrjir řekl(a)...
4. června 2019 6:02  Aktivisté jsou lidé vykazující zvýšenou aktivitu v nějaké oblasti (příponou -ismus zdůrazňujeme zvětšenou resp. i nedůvodně velkou (přehnanou) aktivitu v néjaké oblasti lidské činnosti) aniž by byli zvoleni ve svobodných všeobecných volbách. Aktivisté nemají z pouhého titulu svého aktivismu zvláštní práva, neurčuje-li to právní předpis.

Vláda a MŠMT ČR jsou jako nejvyšší orgány státní správy povinny dbát podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, schopností a možností řádně (systematicky podle právních předpisů ČR, na základě poznatků vědy a techniky, s péčí řádného hospodáře, v rámci reálných možností atd.) o jim svěřený úsek výkonné moci. Nesmějí přitom podléhat aktivismu na úkor výkonu svých povinností. Totéž platí pro úředníky a další zaměstnance všech vládních organizací.


Vládě České republiky

ŽÁDÁME

1) Platy učitelů zvětšit na 80 % průměrného platu VŠ kvalifikovaných profesí do roku 2021 (plat obvyklý ve vyspělých zemích)
2) Školský rozpočet zvětšit na 5 % z HDP do roku 2021 (průměr v zemích OECD) ,
3) Zodpovědnou, na vědeckém a nikoli na aktivistickém základě postavenou, práci MŠMT ČR při vypracování Strategie vzdělávání 2030, při Revizi RVP a Revizi inkluze. (základní povinnost ministerstva školství Vlády České republiky)


Požadavek 3) vyjadřuje, podle mého názoru, neopominutelnou povinnost Vlády České republiky, kterou uznávají / měli by uznávat i všichni rozumní aktivisté. Viz např. EduZměna, v jejíž Odborné radě zasedá státní tajemník MŠMT ČR a ústřední školský inspektor*. Pokud by to tak nebylo (tj. pokud by si Eduzměna činila nárok něco MŠMT nerozumného / nevědeckého apod. diktovat a pokud by se tomu MŠMT podvolovalo), byl by takový aktivismus MŠMT ČR, myslím, docela vážný legitimní důvod k odvolání ministra školství nebo k vyslovení nedůvěry vládě.

J.Týř


https://eduzmena.cz/o-nas/laimes řekl(a)...
4. června 2019 6:46  

české školství jest luxusně přefinanancováno a přikrmuje se předvolebními pulistickými sliby

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.