Spolek Pedagogická komora nesouhlasí s novelou zákona o pedagogických pracovnících

čtvrtek 23. května 2019 ·

Ministr školství Robert Plaga avizoval, že v nejbližší době předloží vládě novelu zákona o pedagogických pracovnících. „Ministr školství by měl prosazovat zatraktivnění učitelské profese, skokové zvýšení platů ve školství, snížení administrativy a zlepšení pracovních podmínek pedagogů, aby se do škol vrátili ti, co z nich odešli za lepším. Místo toho chce umožnit, aby mohl učit každý. Novela zákona o pedagogických pracovnících dělá z výjimky pravidlo. To bude mít negativní dopad na profesi učitele i její prestiž, ale především na kvalitu výuky,“ říká k návrhu novely prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.


Radek Sárközi (pedagogicka-komora.cz)
„Kvůli inkluzi výrazně vzrostly nároky na stávající učitele, nedokážu si představit, že by to zvládal člověk, který nemá žádné pedagogické vzdělání, naopak by bylo zapotřebí, aby ve třídách s žáky s těžšími diagnózami vyučoval speciální pedagog,“ dodává Radek Sárközi.

Změna je v rozporu s výsledky šetření České školní inspekce, která zjistila, že nekvalifikovaní učitelé vyučují méně kvalitně než kvalifikovaní a aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

„V souvislosti s novelou se hovoří o tom, že přivede odborníky do škol, ale to je značně iluzorní, za stávajících podmínek se do školství žádní odborníci nepohrnou, nebo si to na chvíli vyzkouší a brzy odejdou,“ říká Radek Sárközi, „Novela nijak neomezuje, že by například inženýr mohl vyučovat jen matematiku, může klidně učit češtinu a dějepis… skutečná odbornost spočívá v tom, že se student pět let cíleně připravoval na povolání učitele.“

Podle návrhu by nekvalifikovaný učitel musel do tří let absolvovat doplňující pedagogické studium, tzv. pedagogické minimum, jehož rozsah činí pouhých 250 hodin. Nově by toto studium neposkytovaly výhradně vysoké školy, jak je tomu dnes. Mohla by ho nabízet jakákoliv organizace, které k tomu ministerstvo školství udělí akreditaci.

„Dnes garantují kvalitu doplňujícího pedagogického studia pracoviště pedagogických fakult, nově by ho mohla nabízet jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace,“ upozorňuje Radek Sárközi.

V zákoně není ošetřeno, co se stane, když si pracovník školy nestihne do tří let pedagogické minimum doplnit. Může přestoupit na jinou školu a začne se mu počítat nové tříleté období?

„V současnosti smí ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného člověka jen dočasně, v případě, že se o místo přihlásí kvalifikovaný učitel, musí mu ředitel dát přednost a nekvalifikovaného zaměstnance propustit, novela tomu ale zamezí, takže kvalifikovaní učitelé budou hůře hledat práci ve školství,“ informuje Radek Sárközi.

Pokud by byla novela zákona o pedagogických pracovnících schválena, nebudou už pedagogické fakulty zapotřebí. Studenti si raději zvolí obory, které je zajímají a kde nebudou muset navíc studovat didaktiku, psychologii, pedagogiku a trávit čas na praxích ve školách. Protože i bez studia učitelství budou moci kdykoliv nastoupit jako učitelé do škol, jen si doplní pedagogické minimum.

Zdroj: Tisková zpráva spolku Pedagogická komora

45 komentářů:

Ivo Mádr řekl(a)...
23. května 2019 18:47  

Chybí vyjádření představitelů PdF. Při schválení novely se tyto VŠ stávají v podstatě zbytečnými.

Radek Sárközi řekl(a)...
23. května 2019 23:19  

Na konferenci Pedagogické komory Učitelé sobě na Pedagogické fakultě UK v rámci panelové diskuze kritizovala návrh novely zákona o pedagogických pracovnících předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, ale oficiální vyjádření za děkany jsem zatím nezaznamenal...

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 1:09  

Podle předsedkyně Asociace ředitelů základních škol ČR Hany Stýblové by změna zákona mohla pomoct řešit současný nedostatek učitelů, kdy navíc velké množství z nich odchází do důchodu, a nových nepřibývá tak rychle...

http://www.ceskaskola.cz/2019/02/reditele-skol-k-novele-zakona-o.html

Dále viz diskuse pod tímto článkem:

Proč se aktivistická Pedagogická komora rozčiluje, že stát už nechce podporovat Pedagogickou černou díru v resortu MŠMT?

Jestli budou Pedagogické fakulty i nadále zanedbávat didaktiku a produkovat tolik absolventů, kteří ani nenastoupí do školy, nebo z ní po nástupu brzy utečou, nelze se divit, že se odpovědní a zodpovědní lidé a stát starají i o to, aby učitelé do škol přicházeli také odjinud než Pedagogických fakult...

Postup současného MŠMT v této věci odpovídá požadavkům ředitelů škol, požadavkům ředitelů a zřizovatelů škol, požadavkům zaměstnavatelů a veřejnému zájmu České republiky. Aktivistická tzv. Pedagogická komora dosud neodpověděla na otázku:

Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich v posledních dvou třech desetiletích pedagogicky a didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše "vychovávají" pedagogy (vychovatele), když mnozí jejich absolventi do škol ani nenastoupí nebo z nich brzy utíkají?

Viz např.

TORNÁDO KAT A VLÁDNÍ JADERNÝ VÝBUCH
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

ZVLČILOST MŠMT ČR a POŽADAVKY HEJTMANŮ
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/hejtmani-chceme-zmenu-ve-skolstvi-at.html

DIDAKTICKÁ DEMENCE NÚV a MŠMT PŘI REVIZI RVP
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/revize-rvp-probiha-bez-oficialniho.html

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/ladka-ortova-deklarace-konzervativniho.html
http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-ucit-bude-moci-kazdy.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-k-novele-zakona-o.html

Pedagogické fakulty, ministerské organizace ČŠI, NÚV, NIDV a takzvaná Pedagogická komora, myslím, selhaly "na celé čáře", když učitele nazývají pedagogy, když didaktiku nahrazují pedagogikou a když postupně v rozporu s Ústavou ČR, s Listinou základních práv a svobod i v rozporu se školským zákonem mění školy ze zařízení vzdělávacích na zařízení (pře)výchovná. Není divu, že stát umožní učit i dalším osobám, než absolventům aktivistických pedagogických fakult, které vznikly podle zákona Prozatímního národního shromáždění č. 100/1946 Sb. z 9. dubna 1946 a které se, myslím, ani (zejména?) v posledních desetiletích příliš neosvédčily.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (zkratka PedF UK) je jednou z fakult Univerzity Karlovy. Fakulta vznikla v listopadu 1946 na základě dekretu prezidenta Edvarda Beneše a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Slavnostnímu otevření pedagogické fakulty, které proběhlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze...

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Palack%C3%A9ho

Na reakci Pedagogických fakult jsem taky zvědav.

J.Týř


tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 1:24  

Vážený pane Sárközi, mohl byste, prosím, jako prezident soukromé firmy s názvem Pedagogická komora stručně (případně i obsáhleji) srozumitelně odpovědět čtenářům České školy, učitelům, rodičům a celé české veřejnosti na tyto tři otázky?:

1) Proč stále ještě vy a vaše Pedagogická komora nechápete nebo nechcete chápat a respektovat, že učitel je učitel a pedagog je vychovatel a že další nenásilná a bohužel i násilná "pedagogizace a pečovatelizace" učitelské profese v České republice je společensky, ekonomicky a politicky velmi nebezpečný jev, který je v rozporu s Deklarací lidských práv a s Ústavou České republiky, ve kterýchžto závazných předpisech se vyskytuje jen právo na bezplatné počáteční vzdělávání a nikoli povinnost podrobovat se něčí (pře)výchově?

2) Proč lžete, že zaměňovat pojmy učitel a pegagog (vychovatel) je věcně a právně v pořádku a že jde o pozitivní "tradici" (existuje např. profese VŠ pedagog, pokud ano, kolik jich je a kde)? Proč místo správného názvu učitel nazýváte učitele
"pedagogy" nebo "pedagogickými pracovníky"?

3) Proč by se měli učitelé vzdělávat zrovna v Pedagogických fakultách, když některé z nich zejména v posledních dvou desetiletích didakticky "zhlouply" natolik, že namísto toho, aby se řádně věnovaly vzdělávání učitelů (didaktiků), spíše "vychovávají" pedagogy (vychovatele)?

Za vaše odpovědi Vám předem děkuji.


http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-ucit-bude-moci-kazdy.html

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 2:10  

Dnes garantují kvalitu doplňujícího pedagogického studia pracoviště pedagogických fakult, nově by ho mohla nabízet jakákoliv komerční firma nebo nezisková organizace, upozorňuje Radek Sárközi...

Pokud by byla novela zákona o pedagogických pracovnících schválena, nebudou už pedagogické fakulty zapotřebí. Studenti si raději zvolí obory, které je zajímají a kde nebudou muset navíc studovat didaktiku, psychologii, pedagogiku a trávit čas na praxích ve školách. Protože i bez studia učitelství budou moci kdykoliv nastoupit jako učitelé do škol, jen si doplní pedagogické minimum.


Tak až sem to ti pedagogičktí aktivisté z PedF, ČŠI, NÚV a z tzv Pedagogické komory "dotáhli"? A stát na to konečně raguje zrušením "pedagogické černé díry"? To plně odpovídá nejen Listině práv a svobod a školskému zákonu, ale i mezinárodním závazkům ČR:

Škola je podle Ústavy ČR i s ohledem na Listinu základních práv a svobod a podle dalších právních předisů státem pověřené VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ. Probíhá v ní tzv. formální tj. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, které se má řídit zásadami školní výuky, školního vzdělávání (DIDAKTIKOU). V širším slova smyslu vzdělávají i mnozí další. Například rodiče, příbuzní, známí i neznámí lidé, školy, zaměstnavatelé, vládní i nevládní organizace. Tedy napřiklad i soudci, lékaři, politici atd. Děje-li se to DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ v nějaké organizaci, jde o NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Děje-li se další vzdělávání mezi neorganizovanými lidmi nebo třeba i samostudiem, jde o tzv. INFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Veškeré vzděláváni se nazývá CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (učení). Ani Listina práv a svobod, ani Ústava neobsahuje slovo výchova, obsahují jen právo na VZDĚLÁVÁNÍ. Ve školském zákonu se slovo výchova vyskytuje jen jednou jedinkrát za slovem vzdělávání. Proč by tedy měli být učitelé vzděláváni zrovna v jakýchsi búhvíjakých pedagogických fakultách, když se ty fakulty neosvědčují a když je víc možností, jak učitele vzdělávat?

POZNÁMKA K POJMŮM AUTORIZACE A AKREDITACE

AUTORIZACE je v pojetí MŠMT udělení oprávnění pro vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání:

Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnoticím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-zadatele-o-autorizaci

AKREDITACE je v pojetí MŠMT udělení oprávnění instituce, například vysoké školy, přijímat studenty, vyučovat a vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru. Smyslem je zajištění přijatelné kvality výuky, kvalifikace učitelů atd. Akreditaci vysokoškolských studijních programů vydávalo v ČR Ministerstvo školství na základě závazného stanoviska Akreditační komise;[1] od roku 2016 v této oblasti působí samostatný Akreditační úřad.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Akreditace

Národní soustava kvalifikací není, na rozdíl od některých SŠ kvalifikovaných profesí, prozatím dopracována pro VŠ kvalifikované profese. Proto se získávání VŠ kvalifikací uskutečňuje formálním vzděláváním v organizaci akreditované Akreditačním úřadem.

Stát zřejmě pověří pedagogickým respektive didaktickým vzděláváním UČITELŮ, kteří chtějí učit, i další AKREDITOVANÉ osoby než jen "didakticky zchromlé" Pedagogické fakulty, a to v souladu se zákony a mezinárodními závazky České republiky.

No a, pane Sárközi? Proč lžete, že "učit bude moci každý"?poste.restante řekl(a)...
24. května 2019 9:20  

Jen technická poznámka.
Proč "Spolek" Pedagogická komora?
Když současně u Učitelské platformy toto "upřesnění" nikde nevidím?

Když se řekne spolek, představím si třeba i partu strejců, kteří spolu chodí každý pátek hrát mariáš.
Čeština je krásný jazyk.

Michal Komárek řekl(a)...
24. května 2019 9:53  

poste.restante

Myslím, že velice dobře víte, jak to je, ale budu předpokládat, že svou otázku míníte vážně. Tedy:

"Pedagogická komora" je terminus technicus, je to profesní komora, kterou zřizuje speciální zákon, s povinným členstvím... třeba jako Lékařská komora. Takové sdružení v Česku neexistuje. Spolek PK o její vznik usiluje, ale ke vzniku Pedagogické komory je zatím hodně daleko. Čili používat pro tento spolek označení Pedagogická komora, je matoucí.

"Učitelská platforma" takovým termínem, úředním pojmem není, takže v používání tohoto názvu není problém.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 9:57  

EduZměna má, myslím, třeba právě na Mostecku docela jasnou příležitost ukázat, jak se její koncept osvědčí v praxi. Pokud vím, je ke spolupráci ochotná i PedF UJEP v Ústí nad Labem.

http://www.ceskaskola.cz/2019/05/nejsou-ucitele-snizte-latku-slysel-na.html

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 10:09  

Souhlasím s panem Komárkem.

Stručně řečeno:
Učitelská platforma svým názvem nic nepředstírá (nelže).
Pedagogická komora, z. s. (zapsaný spolek) ano, píše-li o sobě jen jako o Pedagogické komoře, kterou ve skutečnosti není. Proto se sluší k jejímu klamavému dílčímu názvu vždy tím slovem "spolek" dodat, co jsou zač - spolek, který není komorou.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 10:15  

Když se řekne spolek Pedagogická komora, představím si třeba i pirátsko sluníčkářskou partu strejců a tet, kteří spolu chodí každý pátek hrát na profesní komoru pro učitele.

Čeština je krásný jazyk a logika je logika. Obojího se, myslím, PKzs mnohdy nedostává.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. května 2019 10:48  

Čeština je krásný jazyk a dovede vyjádřit vztah i tím, jaké slovo použijete. Třeba spolek. Zastírat to je trapné.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 11:29  

Čeština je krásný jazyk a dovede vyjádřit vztah nejen tím, jaké slovo se použije. Dochází přitom i ke zjevným hloupostem. Třeba když někdo nazve učitele sluníčkářsky jako pedagogy (vychovatele), soukromý spolek pro učitele Pedagogickou (v budoucnu údajně profesní (učitelakou):) komorou atd.. Zastírat to je směšné a trapné.

Radek Sárközi řekl(a)...
24. května 2019 11:38  

Šéfredaktor České školy se drží těchto pokynů pro média zveřejněných na webu Učitelské platformy:

https://ucitelskaplatforma.cz/index.php/2019/01/29/informace-pro-media-prosim-pouzivejte-spravna-oznaceni-spolku-profesni-komora-pedagogu-neexistuje/

Michal Komárek řekl(a)...
24. května 2019 11:47  

Šéfredaktor České školy se na rozdíl od prezidenta spolku Pedagogická komora drží logiky a věcnosti.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 12:17  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 12:19  

Šéfredaktor České školy se drží těchto POKYNŮ pro média zveřejněných na webu Učitelské platformy...

Pane Särkózi, POKYN vydává nadřízená osoba osobě podřízené. To, co máte na těch stránkách nejsou pokyny, ale "prosebná informace". Vy si asi nikdy nepřestanete občas nevěcně a nelogicky hrát na něco, čím ve skutečnosti nejste, že?

poste.restante řekl(a)...
24. května 2019 13:02  

Čeština je krásný jazyk a dovede vyjádřit vztah i tím, jaké slovo použijete. Třeba spolek. Zastírat to je trapné.

Souhlasím.

"Pedagogická komora" je terminus technicus, je to profesní komora, kterou zřizuje speciální zákon, s povinným členstvím...
To mne trošku mate.
Jak může být definována "profesní komora, s povinným členstvím", když příslušný zákon neexistuje?
A jak vůbec může vzniknout možnost záměny s něčím, co ještě neexistuje a tím pádem tedy ani není jasné, jaký to bude mít název?


Co když zákonodárci vezmou v potaz tezi, kterou tady tak úporně prosazuje pan Týř, a profesní komoru nazvou "Učitelská komora"?
Předpokládám, že pak by šéfredaktor tohoto webu striktně uplatňoval stejné pravidlo a bude dohlížet na to, aby nemohlo dojít k matoucímu výkladu. (Jen spekulace.)

A co když členství nebude povinné? Co kdyby se pak stalo, že členů "profesní komory" bude násobně méně, nežli členů spolku? Raději nedomýšlet. :-)


Čili používat pro tento spolek označení Pedagogická komora, je matoucí.
Myslíte třeba stejně matoucí, jako když v nadpisu čtu:

"Středoškoláci se sjednotili …, Středoškoláci nesouhlasí …, Středoškoláci kritizují …"

a pak vyjde najevo, že to pouze SPOLEK Středoškolská unie!?


Spolek, který si osobuje právo vyjadřovat stanoviska jménem všech středoškoláků a to za výrazné podpory médií, včetně redakce tohoto webu?

Nebo "... odborníci kroutí hlavou ..., odborníci radí..., Odborníci varují..."
a pak se ukáže, že jde o pouhý názor jednotlivce, který mluví jen sám za sebe a nikoliv za nějakou instituci, nebo dokonce že jde o "odborníka" z EDUINu?

No, ještě štěstí, že tady máme šéfredaktora, který se drží logiky a věcnosti.
Dokonce na rozdíl od jiných.
To bych se v tom jinak sám opravdu úplně ztratil. :-)

Děkuji.
Hezký den

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. května 2019 13:35  

"Pedagogická komora" je terminus technicus, je to profesní komora, kterou zřizuje speciální zákon, s povinným členstvím...

Mají Hospodářská nebo Agrární komora povinné členství?

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 16:58  

Pedagogická komora je profesní komorou učitelů, protože učitelé kromě výuky i vychovávají.

Meteorologická komora je profesní komorou horolezců, protože na ně při lezení i prší.

Bravo!

Radek Sárközi řekl(a)...
24. května 2019 17:33  

Mělo by se to v titulcích zde používat důsledněji - Spolek Pedagogická komora, PR neziskovka Eduin, Elektromechanik Feřtek...

Michal Komárek řekl(a)...
24. května 2019 17:52  

Pane Sárközi, tím, že se snažíte dehonestovat oponenty, určitě neuděláte ze "spolku Pedadogická komora" "Pedagogickou komoru". Nepomůže Vám ani to, že místo toho, abyste hledal "co nás spojuje", hledáte, jak co nejrazantněji rozdělovat. Škoda, vypadá to, že spolek se takto příliš neposune...

poste.restante řekl(a)...
24. května 2019 18:21  

Co je na slovních spojeních "Spolek Pedagogická komora, PR neziskovka Eduin, Elektromechanik Feřtek" dehonestujícího, prosím?

Vaše péče o rozvoj spolku Pedagogická komora a "spojování" učitelů je až dojemná, pane Komárku.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. května 2019 18:47  

A co Česká pedagogická komora?

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 19:31  

A co Česko Moravsko Slezská Meteorologickâ Komora?

Zdůvodnění: Vždyť na učitele někdy i prší, když jdou učit.

:)))

poste.restante řekl(a)...
24. května 2019 19:56  

Díky panu Sotolářovi jsem si uvědomil, že i "Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s." je vlastně právní formou SPOLEK.
(viz https://rejstriky.finance.cz/firma-ceska-odborna-spolecnost-pro-inkluzivni-vzdelavani-z-s-22891706)

Odteď tedy budeme nazývat organizace působící ve veřejném prostoru tak, jak jim správně a právně přísluší. Například "spolek Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání".

Vy jste na to kápnul, pane Komárku.
Všechno se tím zázračně zjednodušuje a vyjasňuje.
:-)

Děkuji
Hezký den

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 20:39  

Spolek "Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání" neimituje profesní komoru a má v názvu slovo společnost...

Na křeče pomáhá opodeldok, tygří mast apod.

:)))

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 20:43  

Pedagogický den!

:)))

poste.restante řekl(a)...
24. května 2019 21:05  

Máte pravdu, pane Týři.
Spolek ČOSIV neimituje profesní komoru. To ale ani nikdo netvrdil, že?
Zato vcelku mediálně úspěšně imituje ODBORNOST.

Překvapuje mne, že člověk jako Vy nadřazuje osobní animozity svému smyslu pro objektivitu.
Ale je to Vaše volba.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. května 2019 21:37  

Opodeldok (Linimentum saponato-camphoratum, Československý lékopis 3, v Českém lékopise 2005 není uveden) je balzám dříve používaný jako derivans, tedy lokálně dráždivá látka, zejména při bolestech kloubů.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2019 21:42  

Spolek ČOSIV neimituje profesní komoru. Pedagogická komora imituje učitelskou. Na kritice té hlouposti není nic osobního.

Pedagogický den!

poste.restante řekl(a)...
24. května 2019 22:51  

Pane Týři, asi je to zbytečné Vás o to žádat, ale zkuste prostě respektovat fakt, že členové spolku Pedagogická komora jednoduše mají jiný názor na název tohoto spolku.
Vy si jistě můžete myslet, že jejich názor je hloupý. Ale to je zase pro změnu jen Váš názor.

Soustředíte se ovšem jen na napadání tohoto spolku v situaci, kdy jde o jeden z mála pokusů učitelů (i pedagogů) nenechat si jen kálet všemi ostatními na hlavu a formulovat vlastní stanoviska.
To vše zjevně jen proto, že se Vám nelíbí jeho název a představitelé.
Od člověka se zkušeností z reálné politiky bych očekával poněkud víc.

Spolek ČOSIV je jedním ze strůjců "inkluze po česku", jejíž neblahé důsledky jsou stále zjevnější a budeme je ještě hodně dlouho muset snášet. To, že Vám zjevně méně vadí působení jejích představitelů, nežli představitelů spolku Pedagogická komora, mne u bývalého učitele také poněkud překvapuje.

tyrjir řekl(a)...
25. května 2019 0:17  

asi je to zbytečné Vás o to žádat, ale zkuste prostě respektovat fakt, že členové spolku Pedagogická komora jednoduše mají jiný názor na název tohoto spolku.
Vy si jistě můžete myslet, že jejich názor je hloupý. Ale to je zase pro změnu jen Váš názor.

Soustředíte se ovšem jen na napadání tohoto spolku v situaci, kdy jde o jeden z mála pokusů učitelů (i pedagogů) nenechat si jen kálet všemi ostatními na hlavu a formulovat vlastní stanoviska.
To vše zjevně jen proto, že se Vám nelíbí jeho název a představitelé.


Na tuhle, domnívám se, velmi hloupě urážlivou demagogii poste restante nehodlám dál přímo odpovídat, když jde o očividný nesmysl. Dovolím si proto jen znovu stručné konstatovat, že soukromý spolek Pedagogická komora podle mého názoru zneužil nespokojenosti učitelů k tomu, aby jim nasadil aktivistický pedagogicko populistický chomout nikoli nepodobný chomoutu inkluzivnímu. Že je to "jejich názor"? No prosím, nechť je. Když jim tenhle slabý čajíček chutná, ať si ho na svých seancích vaří a užívají. Nechť ale nelžou, odpovídají věcně na relevantní připominky a neurážejí oponenty tak, jak to dělají. A ať přitom tím svým všeomožně roznášeným slabým čajíčkem nebryndají na stůl a příliš hlasitě nesrkají a nemlaskají. Třeba tak jako pan Sárközi a anonym poste restante v poslední době. Pokud to dělají a chtějí dál dělat, nechť se nediví, že jsou a budou velmi věcně napomenuti. Nejenom mně se, myslím, nechce "sedět u školského stolu" s nevychovanými pedagogicko populistickými aktivisty.

PEDAGOGICKÝ DEN!

tyrjir řekl(a)...
25. května 2019 0:35  

Stát zřejmě pověří pedagogickým respektive didaktickým vzděláváním UČITELŮ, kteří chtějí učit, i další AKREDITOVANÉ osoby než jen "didakticky zchromlé" Pedagogické fakulty, a to v souladu se zákony a mezinárodními závazky České republiky.

No a, pane Sárközi? Proč lžete, že "učit bude moci každý"?

tyrjir řekl(a)...
25. května 2019 0:45  

Poste restante se pokusil svou, myslím, docela hloupou a urážlivou demagogií odvést nit této diskuse od výše tučně zopakované podstatné otázky. Odpoví nebo neodpoví na ni pan Sárközi? Bude mu i nadále procházet podobná demagogie a výslovné lži?

Jana Maříková řekl(a)...
26. května 2019 9:15  

Pane Týři, jste tak úporný tím že není po vašem ohledně názvu profesní komory, že vám už asi nebude odpovídat nikdo. Tím, že opovrhujete "spolkem" Pedagogická komora i všemi, kteří se snaží poukazovat na to, že král je nahý a že nemá cenu si nalhávat něco jiného, se dostáváte mimo okruh lidí, kteří mohou být kantorům v něčem užiteční. Spamovat můžete i nadále, pokud je to smysl vašeho života.

tyrjir řekl(a)...
26. května 2019 10:20  

PEDAGOGICKÝ DEN V PRAXI

Pane Týři, jste tak úporný tím že není po vašem ohledně názvu profesní komory, že vám už asi nebude odpovídat nikdo. Tím, že opovrhujete "spolkem" Pedagogická komora i všemi, kteří se snaží poukazovat na to, že král je nahý a že nemá cenu si nalhávat něco jiného, se dostáváte mimo okruh lidí, kteří mohou být kantorům v něčem užiteční. Spamovat můžete i nadále, pokud je to smysl vašeho života.

Opravdu, paní Maříková? Takovéhle hlouposti a urážky jste schopná jako čelná představitelka toho spolku napsat? Takhle "pedagogicky" se tedy představitelé "Pedagogické" komory vyrovnávají s věcnými argumenty a konkrétními otázkami? Takovéhle "úporné" lži, pomluvy a pokusy o odstavování oponentů a jsou součást metod práce "Pedagogické" komory? :)

PEDAGOGICKÝ DEN!

tyrjir řekl(a)...
26. května 2019 10:22  

Stát zřejmě pověří pedagogickým respektive didaktickým vzděláváním UČITELŮ, kteří chtějí učit, i další AKREDITOVANÉ osoby než jen "didakticky zchromlé" Pedagogické fakulty, a to v souladu se zákony a mezinárodními závazky České republiky.

No a, pane Sárközi? Proč lžete, že "učit bude moci každý"?

tyrjir řekl(a)...
26. května 2019 11:33  

Pane Sárközi (poste restante, Maříková, Wagnere, Doležele), tím, že se snažíte dehonestovat oponenty, určitě neuděláte ze "spolku Pedadogická komora" "Pedagogickou komoru.

Souhlasím.

tyrjir řekl(a)...
26. května 2019 11:45  

PEDAGOGICKÝ DEN!

Radek Sárközi řekl(a)...
26. května 2019 22:28  

Název Pedagogická komora si odhlasovali budoucí členové spolku. Komu se název nelíbí a považuje název za hlavní kritérium, do našeho spolku nevstoupil. Jsem rád, že do něj vstoupilo více než 2 500 členů. Klíčové je myslím to, co Pedagogická komora dělá a co už prosadila...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/09/cinnost-uspechy-pedagogicke-komory-v.html

Radek Sárközi řekl(a)...
26. května 2019 22:30  

Připojuji odkaz porovnávající návštěvnost FB stránek o školství v tomto týdnu:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/05/facebookova-stranka-pedagogicke-komory.html

tyrjir řekl(a)...
26. května 2019 23:06  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
27. května 2019 10:06  


https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/05/facebookova-stranka-pedagogicke-komory.html

Kdo si na ten odkaz s FB návštěvností klikne, uvidí, že součet Eduinu a "institucionálně konstituovaného" "novorozence" Eduzměny je cca roven nebo větší než součet celého zbytku "školské FB scény". Čím se to tu pan Sárközi vlastně zase chlubí? Svojí hloupostí? Expertní tým MŠMT považuje za své partnery pro tvorbu podkladu státní (!) Strategie vzdělávání 2030 Eduin a Eduzměnu, nikoli "Pedagogickou" komoru. V Radě Eduzměny jsou dokonce i státní tajemník MŠMT a ústřední školský inspektor. Aktivisté z Eduinu a Eduzměny nejsou tak hloupí, aby nazývali učitele pedagogy. Jakmile si tito aktéři usmyslí, že za podpory MŠMT založí Učitelskou profesní komoru, stane se tak, myslím.

Kdo se chce podívat, jak dlouho, jak těžce a jak amatérsky vznikala "u pirátů" tzv. "Pedagogická" komora, má možnost třeba tady:

http://www.ceskaskola.cz/2016/09/jana-karvaiova-v-ankete-portalu-ceska.html

Žádná velká sláva to, myslím, není.

Sebechvála a lži páchnou. Víte o tom, pane Sárközi, Wagnere atd.?

tyrjir řekl(a)...
27. května 2019 10:07  

Stát zřejmě pověří pedagogickým respektive didaktickým vzděláváním UČITELŮ, kteří chtějí učit, i další AKREDITOVANÉ osoby než jen "didakticky zchromlé" Pedagogické fakulty, a to v souladu se zákony a mezinárodními závazky České republiky.

No a, pane Sárközi? Proč lžete, že "učit bude moci každý"?

Radek Sárközi řekl(a)...
27. května 2019 13:39  

Jana Karvaiová vede v Pedagogické komoře sekci speciálních pedagogů.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.