Michal Komárek: Neetické, neprofesionální a sebeoslavné počínání prezidenta spolku Pedagogická komora

pondělí 13. května 2019 ·

Nestálo by za to plýtvat časem a energií na podobný spor – spor o nepublikovaný a následně zcizený rozhovor a nezodpovězené doplňující otázky. Radek Sárközi je ale prezidentem spolku, který se označuje za nejpočetnější učitelský spolek u nás. Rád razantně vstupuje do médií a často nevybíravě útočí na všechny, které považuje za své konkurenty. Opakovaně se chová nekorektně a neprofesionálně. Není důvod nechávat mu v tom volný prostor.


Stručně ke sporu o rozhovor:

Poslal jsem panu Sárközimu otázky k akci Týden škol v černé. Pan Sárközi obratem odpověděl. Odpovědi byly ale jasně propagandistické, sebeoslavné, navíc útočné a agresivní směrem k Učitelské platformě a odborům. V této podobě jsem je na České škole publikovat nechtěl.

Moje chyba byla, že jsem toto rozhodnutí nesdělil panu Sárközimu hned. Na druhou stranu – nebyli jsme domluveni na žádném konkrétním datu publikování. Počítal jsem s doplněním a aktualizací rozhovoru.

Když se pan Sárközi ozval s urgencí, napsal jsem mu, že rozhovor v této podobě nechci, že jej ale můžeme aktualizovat a korigovat prostřednictvím doplňujících otázek. Aktualizace k začátku května by byla vhodná – pan Sárközi několikrát vyslal směrem k ministerstvu „ultimátum“, že čeká na jeho reakci do konce dubna a pak přikročí k dalším akcím.

Pan Sárközi na doplňující otázky odmítl odpovědět a posléze rozhovor zveřejnil na stránkách spolku Pedagogická komora. Tím naplnil tři charakteristiky avizované v titulku:

Zachoval se neprofesionálně, protože na rozhovor nemá autorské právo. (Nereagoval ani na výzvu, aby rozhovor ze stránek stáhnul.)

Zachoval se neeticky, protože zamlčel, že rozhovor nevyšel proto, že odmítl odpovědět na doplňující otázky.

Počínal si „sebeoslavně“, protože publikoval rozhovor, který se vyhýbá, jakémukoli náznaku toho, že akce spolku nemusela být tak velkolepá, jak naznačuje. Je to čirá propaganda, které chybí sebereflexe.

Aby bylo jasno: Nepochybuji o tom, že spolek Pedagogická komora může být pro učitele v mnohém důležitý a užitečný. Že opravdu může pomoci ve zviditelnění problémů, s nimiž se střetávají, i s jejich řešením. Je škoda, že jeho činnost, či minimálně vystupování jeho prezidenta provázejí podobné excesy.


Zcizený rozhovor naleznete na webu spolku Pedagogická komora.

Nezodpovězené doplňující otázky, respektive ignorované náměty:

- výpad proti Učitelské platformě a odborům vyžaduje konfrontaci s tím, co oni na to říkají. Teze, že upřednostňují dobré vztahy s ministerstvem před zájmy pedagogů, je prostě příliš silná

- v první odpovědi mluvíte, jakoby spolek zastupoval všechny učitele, ale ve skutečnosti to Pedagogická komora není... Čili doplňující otázka: Říkáte, že „díky vašim akcím si pedagogové začínají uvědomovat“... Kteří pedagogové? Vždyť ohledně počtu vašich členů reprezentujete stále jen necelé 2% učitelů. Nepřeceňujete svůj vliv?

- Podobná doplňující otázka by byla ohledně mediálního ohlasu: Nezaznamenal jsem žádnou větší reportáž v hlavních denících, ani například v ČRo, Není mediální ohlas na to, jak masivní to měl být protest, naopak malý?

- A konečně k té stávkové pohotovosti (a ultimátu ministerstvu): Máte už reakci ministerstva? Jakou? Co z ní vyplývá? A proč o tolik zeslabujete svůj dřívější výrok o zvažování stávkové pohotovosti ba stávky? Nebo to předtím byla dezinterpretace?

65 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
13. května 2019 v 10:42  

Pane Komárku, až budete zase mazat komentáře vyjadřující podiv nad vašimi cenzorskými praktikami s tím, že nechcete vést na ČŠ diskuzi o vedení diskuze, vzpomeňte si na tento článek. Vy, nejmoudřejší z povolaných a nejpovolanější z moudrých, zde vedete diskuzi o tom, jakou formou vám kdo odpovídá na vaše otázky.
Co sám nerad, nečiňte druhým, nebo naopak - když kážete vodu, nezlejte se u toho vínem. Také nemusím všechny mediální výstupy Pedagogické komory, z.s.. Nesdílím však názor, že je třeba vést dikuzi o formě, ale lépe jest o obsahu.

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 10:47  

Zjevně Vám uniká téma textu. Nicméně, máte pravdu v jedné věci: "Diskusi o diskusi" na ČŠ tady skutečně nepovedeme.

E.Kocourek řekl(a)...
13. května 2019 v 12:04  

Zcizený rozhovor naleznete na webu spolku Pedagogická komora. -- A to je kde? ////

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 12:18  

Týden škol v černé byl nejúspěšnější akcí Pedagogické komory

Jak hodnotíte akci Týden škol v černé? Byla úspěšná?

Týden škol v černé hodnotím jako naši nejúspěšnější akci od doby, kdy spolek Pedagogická komora vznikl. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která začala Dnem učitelů v černé. Obě akce jsme koordinovali s kolegy ze Slovenské komory učitelů a chceme v tom pokračovat, protože se nám spolupráce osvědčila. Podpořili jsme i stávkující učitele v Polsku. Největší přínos Týdne škol v černé vidím v tom, že se na řadě škol spolu domluvily celé sborovny, pedagogové se společně vyfotili v černém oblečení a fotografii zveřejnili (buď přímo na webu školy, nebo nám ji zaslali e-mailem). To, že se učitelé nebáli takto veřejně vstoupit a upozornit na konkrétní problémy ve školství, je velmi důležitý první krok, na který chceme navázat dalšími akcemi. U řady učitelů převládly v minulosti pocity marnosti a rezignace. Díky aktuálním akcím Pedagogické komory začínají pedagogové vzájemně spolupracovat a školy se postupně aktivizují. Jsem rád, že si učitelé začínají uvědomovat, že za ně lepší pracovní podmínky nikdo nevybojuje, musí se ozývat sami, a to veřejně a velmi hlasitě.

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/05/tyden-skol-v-cerne-byl-nejuspesnejsi.html

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 12:39  

Rád bych doplnil některá důležitá fakta. Odpovědi jsem panu Komárkovi zaslal 17.4.2019. 18.4.2019 za ně poděkoval. Pak už se neozval, a to velmi dlouhou dobu. Protože se v odpovědích mluví o dubnu, měl rozhovor vyjít v dubnu, což se nestalo. Pokusil jsem se 2.5.2019 zjistit, proč rozhovor nevyšel. Následně mi přišly 4.5. doplňující dotazy, které podle mého názoru nedávaly smysl. Na některé z nich jsem reagoval, na jiné ne... Není přece povinnost odpovídat na vše! Obzvláště, když hrozí, že můj čas investovaný do odpovědí bude promrhán a rozhovor nakonec stejně nevyjde, jak se to stalo s mými předchozími odpověďmi. Zatímco pan Komárek vymýšlí své otázky v práci, já odpovědi píšu ve svém volném čase...

Nechápal jsem např., proč se pan Komárek doptává na Český rozhlas, kde byly dva pořady o naší akci. To mu přijde málo? Mně rozhodně ne! Za mnohem důležitější považuji, že o akci Pedagogické komory informovaly hlavní zpravodajské pořady všech televizí - ty mají přece násobně větší dosah než jiná média.

Spíše než o dotazy šlo o názory pana Komárka, které se ale nezakládají na realitě. Mediální ohlas celé akce byl opravdu značný a mnohem větší než u našich předchozích akcí. Rozhodně nešlo o nějakou sebeoslavu! Dodatečně např. vyšel článek v časopise Rodina a škola nebo o akci diskutoval Robert Plaga s Václavem Klausem v pořadu Partie na TV Prima.

Pokud někdo postupoval neprofesionálně, byl to šéfredaktor webu Česká škola.

A pokračuje v tom velmi tendenčním zcela neetickým titulkem, který o něm a jeho práci mnohé vypovídá.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 12:52  

Ještě bych rád dodal, že na doplňující otázky jsem panu Komárkovi odpověděl, a to takto:
"Nic se od doby, co jsem posílal původní odpovědi, nezměnilo.".

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 13:02  

Pane Sárközi, když chcete "doplňovat fakta", tak nelžete.

Tedy:

- Neodpověděl jste na žádnou doplňující otázku. "Reagoval" jste tak, že neodpovíte. Na to jistě máte právo, ale nemůžete se divit, že rozhovor nevyšel. ČŠ nemá důvod publikovat nekritické ódy na činnost spolku PK a jejího prezidenta.

- Na stránkách spolku odkazujete na jeden pořad ČRo, a to pořad, který byl odvysílán dva dny před začátkem Týden v černé.

Ale to je více méně drobnost. Podstatné je to, že v médiích se snažíte ostatní urážet, sebe vychvalovat a nesnesete kritiku.

A ještě si neprávem přivlastňujete rozhovor.

To vše jako prezident spolku, který má v mottu, "ukažme, že se umíme domluvit" a "hledáme, co nás spojuje".

Smutná bilance.

Janek Wagner řekl(a)...
13. května 2019 v 13:06  

Jen několik poznámek: odpovědi Radka Sárközi jsou zhruba dvacetkrát rozsáhlejší než otázky Martina Komárka. Považovat tedy text zveřejněný na webu Pedagogické komory za "dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora", tedy Martina Komárka, je podle mne docela opovážlivé.

Martine Komárku, pokud jste přesvědčen, že došlo k porušení vašich autorských práv, máte možnost se jich domáhat u soudu. Bude to jistě zajímavý precedens ;-) On totiž rozhovor zkompletoval v této podobě Radek Sárközi a vy ho máte jen jako mail v doručené poště v e-mailovém klientovi...

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 13:35  

To, že nejsou pořady v Českém rozhlase o akci Pedagogické komory uvedeny v našem rozcestníku, neznamená, že se neuskutečnily. Znamená to jen to, že si pan Komárek nedokáže sám zjistit relevantní informace a pokládá dotazy, které ho usvědčují z neznalosti věci. Je to dobrý příklad jeho neprofesionality (až bych řekl lenosti)...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/04/medialni-ohlas-akce-pedagogicke-komory.html

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 13:39  

Ve výše uvedeném rozcestníku není např. ani pořad Partie na TV Prima, kde je akce Pedagogické komory jedním z hlavních témat diskuze Roberta Plagy a Václava Klause...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/04/pedagogicka-komora-v-diskuzi-na-tv-prima.html

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 13:47  

Pane Sárközi, v této diskusi nemá smysl pokračovat.

Vy jste dostal příležitost vysvětlit, jak to s mediálním ohlasem, a dalšími aspekty té akce je, vyvrátit pochybnosti... Odmítl jste, Váš problém.

Polopravdami a urážkami, byť opakovanými, nijak nezměníte podstatu věci: Že chcete do médií protlačovat sebeoslavnou propagandu a kritiku "konkurentů". Kritiku směřující na Vás a spolek PK odmítáte, na otázky, které naznačují, že by snad nemuselo být vše tak, jak to líčíte, odmítáte odpovídat.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 14:10  

Když se na České škole začaly po odchodu šéfredaktora Janka Wagnera mazat komentáře, bylo to na pováženou. Pak začal nový šéfredaktor Komárek mazat komentáře s odkazy na jeho nový web. A zároveň začal vybrané diskutující peskovat. Nyní už cenzuruje celé rozhovory, protože se mu nelíbí, co v nich jeho názorový oponent odpovídá. Jeho neprofesionalita už snad nemůže být větší... Česká škola se dostala na samé dno tímto jeho článkem.

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 14:16  

Pane Sárközi,

to, že nazýváte odmítnutí rozhovoru "cenzurou", vypovídá mnohé.

To, jak posuzujete moderování diskusí na ČŠ, mě popravdě nepřekvapuje a ani nezajímá. Každopádně to s Vámi nebudu rozebírat.

Simona CARCY řekl(a)...
13. května 2019 v 14:17  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 14:21  

Simona CARCY

"Diskusi o diskusi" na ČŠ, tu prostě rozvádět nebudeme.

To platí i pro Vás, pane Sárközi. Jestli Vám to činí potěšení, můžete tu vést nějaký monolog o tom rozhovoru, ale "diskusi o diskusi" rozvíjet nebudeme.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 15:33  

Když jsem si přečetl titulek článku, myslel jsem si nejprve, že jsem zpronevěřil miliardu korun, na svém účtu jsem ji ovšem nenašel. :-D Ve skutečnosti jsem jen dal na web Pedagogické komory odpovědi, po jejichž zaslání pan Komárek 14 dní nijak nezareagoval, aby si je mohli přečíst alespoň členové našeho spolku. Nejvíc mu asi vadí, že jsem tím odhalil způsob jeho "novinářské práce", která má k profesionalitě velmi daleko...

Eva Adamová řekl(a)...
13. května 2019 v 16:03  

"Poslal jsem panu Sárközimu otázky k akci Týden škol v černé. Pan Sárközi obratem odpověděl. Odpovědi byly ale jasně propagandistické, sebeoslavné, navíc útočné a agresivní směrem k Učitelské platformě a odborům. V této podobě jsem je na České škole publikovat nechtěl."

Chápu-li to správně, pan Komárek zveřejňuje odpovědi na dotazy, až když dotyčný odpoví tak, jak se to Komárkovi líbí. Zvláštní, ale nepřekvapující.

E.Kocourek řekl(a)...
13. května 2019 v 16:09  

Pane Sárközi, odhaduji, že pana Komárka podceňujete (13. května 2019 14:10), a že pan Komárek nám všem ještě vytře zrak. Uvidíte, že to co vám dnes připadá jako samé dno ČŠ, vám za nějakou dobu bude oprávněně připadat jako výšiny. ////

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 17:04  

Paní Adamová, samozřejmě to chápete špatně. A překvapující je, že zřejmě vůbec netušíte, co je to rozhovor. Není to totéž jako propagandistický komentář.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 17:41  

Odpovídám na "Nezodpovězené doplňující otázky, respektive ignorované náměty":

- výpad proti Učitelské platformě a odborům vyžaduje konfrontaci s tím, co oni na to říkají. Teze, že upřednostňují dobré vztahy s ministerstvem před zájmy pedagogů, je prostě příliš silná

Odpověď: Nejedná se o doplňující otázku, ale o hodnocení mé původní odpovědi. Nelze na to nijak odpovědět...

- v první odpovědi mluvíte, jakoby spolek zastupoval všechny učitele, ale ve skutečnosti to Pedagogická komora není... Čili doplňující otázka: Říkáte, že „díky vašim akcím si pedagogové začínají uvědomovat“... Kteří pedagogové? Vždyť ohledně počtu vašich členů reprezentujete stále jen necelé 2% učitelů. Nepřeceňujete svůj vliv?

Odpověď: Nic o tom, že by spolek Pedagogická komora zastupoval všechny učitele v mých odpovědích nezaznělo, jedná se o naprosté neporozumění textu ze strany pana Komárka. Akcí se účastnilo mnohem více učitelů, než je počet členů Pedagogické komory.

- Podobná doplňující otázka by byla ohledně mediálního ohlasu: Nezaznamenal jsem žádnou větší reportáž v hlavních denících, ani například v ČRo, Není mediální ohlas na to, jak masivní to měl být protest, naopak malý?

Odpověď: V ČRo jsem měl 2 živé vstupy. Že je pan Komárek nezaznamenal, je jeho problém, nikoliv můj. Co je důležitější - být ve všech hlavních zprávách TV Nova, Prima i ČT a dalších mnoha pořadech těchto televizí, nebo v tištěném deníku? Pro pana Komárka je zřejmě důležitější být tam, kde to sleduje méně lidí, pro mě rozhodně ne...

- A konečně k té stávkové pohotovosti (a ultimátu ministerstvu): Máte už reakci ministerstva? Jakou? Co z ní vyplývá? A proč o tolik zeslabujete svůj dřívější výrok o zvažování stávkové pohotovosti ba stávky? Nebo to předtím byla dezinterpretace?

Odpověď: Reakci pana ministra naleznete v pořadu Partie na TV Prima.

tyrjir řekl(a)...
13. května 2019 v 17:55  

Pan Komárek se, myslím, tímhle článkem dopustil pokusu typu "Zveřejnit Antichartu bez předchozího zveřejnéní Charty". Souhlasím s diskutujícími, kteří ho kritizují za cenzuru. I když mnozí z nich mají podobné "máslo na hlavě". Že, pánové Wagnere a Sárközi? J.Týř

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 18:13  

Mé odpovědi se panu Komárkovi prostě nelíbily - nedokázal respektovat mé názory. Rozhovor by stejně nezveřejnil ani po zodpovězení doplňujících otázek zaslaných s odstupem dvou týdnů od mých odpovědí. Tímto jeho přístupem by vznikal rozhovor několik měsíců a dostaly by se do něj pouze odpovědi, s nimiž on bezvýhradně souhlasí. Možná by si je nakonec i sám zformuloval. :-D

Kolik původních textů tu od pana Komárka měsíčně vyjde? Jeden? Zbytek je jen CTRL+C a CTRL+V práce jiných novinářů... Z tohoto důvodu ani nelze pana Komárka považovat za žurnalistu. Napomínání diskutujících za novinařinu nepovažuji...

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 18:32  

Pane Sárközi,

v první části svého příspěvku lžete.

V té druhé urážíte.

Není to překvapivé - v médiích velmi často vystupujete podobně: Šíříte polopravdy, manipulujete, urážíte. Je to škoda - učitelům takový "prezident" dlouhodobě není k ničemu... Spíš jejich pověst a prestiž poškozuje.

Každopádně: Jak jsem psal na začátku, není žádný důvod, abyste pro tento způsob vystupování v médiích měl volný prostor.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 18:47  

Kdybych se po 14 dnech sám neozval, ani byste žádné doplňující otázky neposlal... Váš pokus o cenzuru nevyšel. Odpovědi jsou na webu Pedagogické komory. A tímto svým článkem jste poškodil nejen sám sebe, ale celý projekt webu Česká škola.

Nyní čtenáři vědí, jak silnou selekcí procházejí texty, než jsou (nebo nejsou) zveřejněny na tomto webu... Jsem rád, že to nezůstalo utajeno.

Pokud chtějí učitelé necenzurované informace, doporučuji jim web Janka Wagnera - odkaz zde nesmí být zveřejňován (možná ani jeho název...), proto ho neuvádím, neboť by byl příspěvek obratem smazán...

Eva Adamová řekl(a)...
13. května 2019 v 18:49  

Pane Komárku, Vy byste nejraději zcenzuroval celý svět. Ještě štěstí, že to není ve Vašich silách.

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 19:01  

Opět jen lžete, pane Sárközi. A ani to nemá žádnou invenci. Jen tak vršíte slova.

A pokud jde o vyhledávání informací - učitele rozhodně nepodceňuji. Umějí si vybrat.

A Česká škola si na malou sledovanost rozhodně stěžovat nemůže.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 19:14  

Podle statistik má web Pedagogické komory sledovanost vyšší než Česká škola. Stejně tak naše FB stránka. Vlastně vám děláme zdarma reklamu zveřejněním těch odpovědí. :-D

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/05/navstevnost-facebookove-stranky.html

Michal Komárek řekl(a)...
13. května 2019 v 19:32  

No, a? Ty weby jsou v principu jiné, srovnávat jejich návštěvnost nemá valný smysl. A pokus o vtípek s tou reklamou nevyšel... Zase jen vršení slov.

Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 19:49  

Ano, jsou to jiné weby - weby Pedagogické komory nebo Janka Wagnera vznikají amatérsky ve volném čase jejich správců. Česká škola má profesionálního placeného šéfredaktora...

tyrjir řekl(a)...
13. května 2019 v 19:54  

KDO JE PREZIDENT TZV. PEDAGOGICKÉ KOMORY, SOUKROMÉ NEZISKOVKY, KTERÝ ODMÍTÁ ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU PROČ NAZÝVÁ UČITELE PEDAGOGY?

Mgr. Radek Sárközi je autorem projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Podílel se na zpracování úspěšné žádosti o finanční prostředky z operačního programu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od ledna 2010 zastával v tomto projektu pozici projektového manažera. V květnu 2010 se stal odborným garantem pro oblast čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní. Od května 2011 je opět na pozici projektového manažera...
Na kurzu pro učitele mediální výchovy pořádaném nadací Open Society Fund Praha spoluvytvořil cvičný časopis Legatis...
Dříve lektoroval různé kurzy o změnách ve školství pro krajská pedagogická centra, pro projekt Koordinátor (NIDV) nebo kurzy na míru připravené přímo pro konkrétní školy. Je autorem výukového CD-ROMu Vše o RVP, ŠVP a reformě školství (Abeceda, 2006). Fandí alternativnímu školství (montessori, freinetovská pedagogika, daltonský plán, začít spolu, waldorfské školství, jenský plán…) a snaží se zprostředkovat učitelům jeho klady...

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/o-projektu/radek-sarkozi

Pane Sárközi, proč jste ani v této diskusi neodpověděl na položené otázky ? Je učitel učitel nebo pedagog? Kdo jste vy? Pedagogicko populistický aktivista, který vypustí z úst slovo učitel z úst jen tehdy, když chce, aby učitelé za stávkovali? Za co vlastně - za růst vašich aktivistických ambicí?

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-ucit-bude-moci-kazdy.html


Radek Sárközi řekl(a)...
13. května 2019 v 20:03  

Podrobnější informace o mně i dalších členech vedení Pedagogické komory jsou k dispozici na webu Pedagogické komory formou medailonků :-D

https://www.pedagogicka-komora.cz/p/kontakty-odkazy.html

tyrjir řekl(a)...
13. května 2019 v 20:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
13. května 2019 v 20:58  

V tom rozhovoru rozhodně nevidím především to, o čem pan Komárek mluví a píše jako o dúvodu jeho cenzury.

tyrjir řekl(a)...
13. května 2019 v 21:03  

Pan Komárek se, myslím, tímhle článkem dopustil pokusu typu "Zveřejnit Antichartu bez předchozího zveřejnéní Charty". Souhlasím s diskutujícími, kteří ho kritizují za mizernou redakční oráci a cenzuru.

Michal Kaderka řekl(a)...
14. května 2019 v 1:56  

Každý redaktor má právo položit doplňující otázky. Mnohokrát se mi při kontaktu s médii stalo, že se redaktor doptával na TZ, komentář, článek apod., protože v něm cítil slabiny. Z mé zkušenosti nefunguje „můj názor znáte a více se vyjadřovat nebudu.“ Novinářský článek či rozhovor není nutně můj PR kanál, přes který oznámím svá stanoviska a média nejsou povinna mi svůj prostor poskytnout. Pokud se novinář nedoptává dál, nedělá svou práci dobře. Stejně tak nezveřejněný článek, komentář či rozhovor neznamená cenzuru. Každá redakce má právo posoudit, co na webu zveřejní. Zároveň každý má právo se rozhodnout nespolupracovat s redaktory, ke kterým nemá důvěru.

Přeji hezký večer, Michal Kaderka.

Jiri Janecek řekl(a)...
14. května 2019 v 3:36  

"Paní Adamová, samozřejmě to chápete špatně. A překvapující je, že zřejmě vůbec netušíte, co je to rozhovor. Není to totéž jako propagandistický komentář."
Jako "samozřejmě", protože je paní Adamová hloupá? Nebo žena? Nebo že je z Moravy?
Možná by bylo fajn, kdyby se příští měsíc vynechala interpretce Máchova Máje a češtináři se povrtali v tom, co z úst vypouští pan Komárek a co to říká o něm a o dnešním světě...

Karel Lippmann řekl(a)...
14. května 2019 v 8:04  

Pane Janečku, v tom je právě ten vtip. Kdo se občas "vrtá" např. v Máchově Máji, má naději, že nebude o věcech mluvit tak "nahrubo", jak na ČŠ opakovaně někteří dikutující předvádějí a "z úst vypouští".

Ivo Mádr řekl(a)...
14. května 2019 v 8:50  

Pedagogická komora získala sympatie učitelů nejen likvidací "hybridu" zvaný Kariérní řád. Je to i jistá alternativa ke žluťáckým odborům.

Radek Sárközi řekl(a)...
14. května 2019 v 12:01  

Titulek tohoto článku "Neetické, neprofesionální a sebeoslavné počínání" velmi trefně charakterizuje jednání pana Komárka. Ve skutečnosti je to ale odstrašující příklad manipulace čtenáře titulkem, který se nezakládá na pravdě a má charakter pomluvy, což je trestný čin...

Robert Čapek řekl(a)...
14. května 2019 v 23:56  

Sarkozy a Wagner, to jsou takoví dva sládkovci české pedagogické scény. Oni dva mluví o cenzuře a etice... To je vážně směšné. Opravdu nevím, dělají si legraci nebo jejich sebeklam už překročil všechny hranice? Zábavná show pokračuje, další legrační díl bude ta stávka... :-D

tyrjir řekl(a)...
15. května 2019 v 2:08  

Sarkozy a Wagner... Oni dva mluví o cenzuře a etice... To je vážně směšné. Opravdu nevím, dělají si legraci nebo jejich sebeklam už překročil všechny hranice? Zábavná show pokračuje, další legrační díl bude ta stávka...

Show ped-psycholog Čapek tentokrát, myslím, tím svým bumerangem zceka neminul. :)))

Datel řekl(a)...
15. května 2019 v 9:41  

A vy pane Čapek, jste na tom jak?

Ivo Mádr řekl(a)...
15. května 2019 v 9:49  

Ach, Roberte, Roberte, Roberte,...

Veronika Valíková řekl(a)...
15. května 2019 v 9:49  

O rozhovorech se tu už řeč vedla. Respektuji, že je to autorská záležitost, že novinář, který rozhovor vede, na něj má jisté právo. Nicméně... pokud novinář osloví respondenta několika otázkami, které jemu zaberou deset minut, respondent nad těmi otázkami stráví několik hodin svého času a novinář potom nechá tuto práci u ledu ... potom jsem na straně respondenta v tom smyslu, že on byl okraden o čas.

To napravování našich mozků... jsem členka PK a vážím si pana Sarköziho za práci, kterou pro učitele dělá, byť s ním ne vždy souhlasím. Sleduji OBA pedagogické weby, Pedagogické info i Českou školu. Pokud se tu vede válka mezi Kajovy a Apači, sedlám Ilčiho a vyrážím na výpravu s Šarlím. Howgh.

Michal Komárek řekl(a)...
15. května 2019 v 10:03  

Pane Čapku, diskutujte, prosím bez urážek. A ostatní pánové: Tématem této diskuse není pan Čapek. Děkuji!

Michal Komárek řekl(a)...
15. května 2019 v 10:06  

Paní Valíková, souhlasím. Nicméně pomíjíte tu základní věc, že jsem panu Sárközimu nabídl aktualizaci rozhovoru a doplňující otázky, na které odmítl odpovědět.

A válka se tu nevede. Rozhodně nikoli ze strany České školy.

Radek Sárközi řekl(a)...
15. května 2019 v 13:13  

Musím zopakovat, že jsem na doplňují otázky odpověděl. Jen to bylo způsobem, který se panu Komárkovi opět nelíbil.

Jeho reakci zde na České škole považuji za přehnanou. Obzvláště v souvislosti s tím, že je to zde jediný původní obsah po dlouhé době - jinak web jen přebírá články odjinud. Je to tedy jediný originální produkt pana Komárka zde jakožto novináře...

Nakonec si díky jeho hysterické reakci zřejmě přečetlo mé odpovědi mnohem více lidí, než kdyby z toho neudělal "kauzu roku". :-)

Michal Komárek řekl(a)...
15. května 2019 v 13:26  

Pane Sárközi, lžete a urážíte - bohužel standard Vašich diskusních příspěvků. Ale musíte se prostě smířit s tím, že na České škole pro tento způsob diskuse a zviditelňování volný prostor nedostanete. Ani pro propagandu spolku PK a jeho prezidenta.

poste.restante řekl(a)...
15. května 2019 v 15:43  

Musíme se prostě smířit s tím, že to co je na České škole "standard" určuje jediná osoba, která si z tohoto titulu činí nárok na "jedinou pravdu" v duchu tradic, které my věkem starší ještě dobře pamatujeme.

Michal Komárek řekl(a)...
15. května 2019 v 15:50  

poste.restante

Víte, že to tak není. Také víte, že s Vámi nebudu rozvíjet "diskusi o diskusi". I Vy se musíte smířit s tím, že k cílenému rozbíjení diskuse na ČŠ volný prostor prostě nedostanete. Vaše věcné diskusní příspěvky jsou tu samozřejmě vítány. Hezký den!

poste.restante řekl(a)...
15. května 2019 v 16:37  

Osočení z toho, že jsem to já, kdo rozbíjí diskuse na ČŠ chápu jako další z mnoha Vašich urážek, pane Komárku.

Děkuji.
Hezký den

Ivo Mádr řekl(a)...
15. května 2019 v 19:32  

poste.restante

Nic nerozbíjíte, naopak, jste oživením a přínosem.

Radek Sárközi řekl(a)...
15. května 2019 v 20:32  

Pana Komárka by měl někdo usměrnit za jeho agresivní komentáře. Kdyby měřil sobě stejně jako jiným, musel by se sám smazat. :-D

Já rozhodně nelžu moje odpověď na doplňující dotazy panu Komárkovi zněla:

"Nic se od doby, co jsem posílal původní odpovědi, nezměnilo."

Michal Komárek řekl(a)...
15. května 2019 v 20:58  

Pane Sárközi, Vy opakovaně, nejenom v této diskusi, manipulujete, uvádíte polopravdy, lžete, urážíte... A na České škole k tomu volný prostor nedostanete.

tyrjir řekl(a)...
15. května 2019 v 21:04  

Nebuďme, prosím, zbytečně vepři.

tyrjir řekl(a)...
15. května 2019 v 21:04  

... ve při.

Radek Sárközi řekl(a)...
15. května 2019 v 23:05  

Zvláštní je, že články od lidí kolem Učitelské platformy, které napadaly Pedagogickou komoru, pan Komárek zveřejňoval... Má dva metry - jeden na Klub přítel Eduinu a druhý na ostatní.

Michal Komárek řekl(a)...
16. května 2019 v 6:56  

Zkuste to doložit, pane Sárközi. Vy si myslíte, že když tvrdíte polopravdu nebo dokonce vyloženou lež, stačí ji opakovat? Patrně si myslíte, že to stačí proto, aby Vám řada lidí uvěřila. Dokonce si možná myslíte, že je to třeba dělat, aby se k vám lidé připojovali. Používáte v poslední době osvědčenou metodu "rozdělování". Je to velmi smutné u spolku, který hledá, "co nás spojuje" a který chce zastupovat učitele.

poste.restante řekl(a)...
16. května 2019 v 9:49  

A Vy si myslíte, že když smažete kritický příspěvek a zbavíte tak nařčeného možnosti se bránit, že se Vaše lži stanou pravdou, pane Komárku?
Je to velmi smutné u člověka, který se ohání slušností a etikou.

Děkuji
Hezký den

Michal Komárek řekl(a)...
16. května 2019 v 10:00  

poste.restante

Jako obvykle manipulujete. Který "kritický" příspěvek máte na mysli? Koho jsem zbavil možnosti se bránit? vedu tady polemiku s panem Sárközim. Žádný jeho příspěvek jsem nesmazal. Smazal jsem několik urážek nebo pokusů o urážlivý vtip, které s tématem nesouvisely. Opakoval jsem několikrát, že "diskusi o diskusi" na ČŠ rozvíjet nebudeme, stejně tak to není volné pole pro jakékoli urážky... A asi není třeba opakovat, že s Vámi tu "diskusi o diskusi" také rozvíjet nebudu.

poste.restante řekl(a)...
16. května 2019 v 10:12  

Pane Komárku, nerozvíjejte tady "diskusi o diskusi".

Děkuji.
Hezký den

Michal Kaderka řekl(a)...
16. května 2019 v 14:28  

Rád bych se zeptal na rozhovory či články, ve kterých někdo z UP napadá Pedagogickou komoru.

Moc děkuji za odkazy, Michal Kaderka.

Radek Sárközi řekl(a)...
17. května 2019 v 18:40  

Například v tom PR rozhovoru, který jste dělal s vlastní předsedkyní Petrou Mazancovou, pane Kaderko z Učitelské paltformy a Eduinu, aniž byste uvedl, že jste v tomto případě jako novinář ve střetu zájmů a nejste nezávislý. Pan Komárek rozhovor převzal a dal ho Českou školu...

Michal Komárek řekl(a)...
17. května 2019 v 20:46  

Pane Sárközi, můžete citovat, kde v tom rozhovoru na ČŠ Petra Mazancová napadá spolek PK?

tyrjir řekl(a)...
18. května 2019 v 16:53  

Považovat tedy text zveřejněný na webu Pedagogické komory za "dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora", tedy Martina Komárka, je podle mne docela opovážlivé.

Martine Komárku, pokud jste přesvědčen, že došlo k porušení vašich autorských práv, máte možnost se jich domáhat u soudu. Bude to jistě zajímavý precedens ;-) On totiž rozhovor zkompletoval v této podobě Radek Sárközi a vy ho máte jen jako mail v doručené poště v e-mailovém klientovi...
Napsal pan Wagner v diskusi výše.

Tak jak to tedy je? Podle mého názoru pan Sárközi přepracoval/přetvořil/vytvořil otázky a vypracoval odpovědi tak, aby mu vyhovovaly, a nabídl to panu Komárkovi ke zveřejnění. Když pan Komárek to jeho přepracování otázek a odpovědi nepřijal a nezveřejnil, udělal to pan Sárközi sám s douškou "Podívejte se všichni, co pan Komárek nezveřejnil". Je to podle mého názoru vcelku legitimní postup. Své původní otázky, pokud nějaké byly, si pan Komárek může vetknout třeba za klobouk, když je pan Sárközi neakceptoval. Pan Komárek není povinen zveřejňovat vše, co pan Sárközi sesmolí. Neměl by se ale ani rozčilovat nad tím, když pan Sárözi řekne "Podívejte, já jsem tohle sesmolil, nabídl jsem to a pan Komárek to nepřijal a nezveřejnil." :)
Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.