Martin Šimáček: Špatná novela "inkluzivní" vyhlášky. (Legislativní návrat k systémové segregaci)

středa 24. dubna 2019 ·

„Ministr Plaga zřejmě v nejbližších dnech podepíše špatně připravenou novelu vyhlášky číslo 27/2016 Sb., která - zjednodušeně řečeno - nastavuje pravidla inkluze ve školách. Upravuje totiž vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) a žáků nadaných. Do meziresortního připomínkového řízení se dostala poprvé již vloni před prázdninami, napodruhé znovu až před Vánoci. Přesto k novele zůstává nevypořádána dlouhá řada připomínek, především od ministerstev spravedlnosti, zdravotnictví i zahraničních věcí, Úřadu vlády i ombudsmanky,“ píše Martin Šimáček na svém blogu.


Martin Šimáček (twitter.com)
Šimáček mimo jiné píše: To nejsou dobré zprávy. A to především proto, že novela nepřináší jen kosmetické změny, ale naopak změny zásadní. V běžných školách (mimo jiné) klesne maximální počet asistentů pedagoga na dva v jedné třídě. Zruší se „jednodruhovost“ speciálních škol a umožní se, aby v rámci jedné specializované školy zřizované pro děti s konkrétním postižením vznikaly třídy, oddělení či skupiny pro žáky s jinými druhy postižení. A ve školách pro žáky s lehkým mentálním postižením (dále „LMP“) budou moci být zřizovány třídy, oddělení a skupiny také pro žáky bez tohoto postižení. Což je legislativní návrat k systémové segregaci, za kterou již ČR byla Evropským soudem pro lidská práva odsouzena.

Novela školského zákona v roce 2016 podpořila rozvoj inkluze v praxi. Ve školách, kde se do té doby snažili o maximální podporu dětí se SVP bez adekvátních finančních prostředků, se situace ze dne na den zlepšila, za dětmi přišly spolu s podpůrnými opatřeními i nárokové peníze. I proto se od r. 2016 v mnoha školách rozvinuly, resp. prohloubily stovky dobrých praxí inkluze. Učitelé si postupně osvojují nové metody práce s dětmi, stále více se prosazuje individuální přístup k dětem. Mimo jiné díky práci učitelů v prvním stupni podpůrných opatření doprovázených plánem pedagogické podpory, který se v mnoha školách stal středobodem koordinované podpory dětem se SVP.

MŠMT to teď vzalo za špatný konec. Místo, aby nejlepší praxe zmapovalo a vytvořilo z nich nové metodické zázemí pro práci s dětmi se SVP v běžných školách, a místo toho, aby podrobně zaznamenalo, v čem školy a školská zařízení nejvíce tápou při vzdělávání žáků se SVP, a zaměřilo na to metodickou pozornost, pustilo se bez větších analýz do výrazných změn ve vyhlášce...

Mění se základní princip vzdělávání, které v 21. století už není jednocestným procesem, ve kterém učitel předává své znalosti dětem, které je po něm opakují, a on je z nich pak zkouší. Vzdělávání je nyní mnohem více interakce mezi učitelem a žákem, oboustranný proces, ve kterém sice stále jde o informace, ale ještě více o kritické myšlení a kompetence, a ve kterém se každý žák rozvíjí podle svých individuálních možností a potřeb a učitel je v tom jeho průvodcem. Inkluze je přirozenou součástí této změny v přístupu. Dítě neškatulkuje, ale zjišťuje, co potřebuje za podporu, a tu se mu snaží doručit. A v tom ministerstvo školství udělalo velký skok kupředu, když vydalo obsáhlý a kvalitní katalog podpůrných opatření, se kterými se teď celá vzdělávací soustava učí pracovat.

Pokud tedy dítě ve škole „selhává“, je na místě první otázka: co má škola udělat jinak, aby zjistila, proč se žákovi nedaří, a co udělat proto, aby začalo. Není to snadný úkol, ale vydali jsme se na cestu, na které už máme dost zkušeností a úspěchů. A na nich je dobré stavět základ dalšího rozvoje společného vzdělávání. Z pozice ministerstva není v žádném případě čas přepřahat, ale naopak doručit do škol a učitelům dobře organizovanou, profesionální a bezodkladnou podporu.


Celý text naleznete zde

13 komentářů:

Janek Wagner řekl(a)...
24. dubna 2019 9:18  

Martin Šimáček je sprostý lhář a demagog. V připomínkových řízeních k předcházejícím novelám vyhlášky 27 nebyly vypořádány připomínky řady subjektů, které se nehodily ideologii ČOSIV. Možnost, že ve školách zřízených dle par. 16 budou moci být zřizovány třídy, oddělení a skupiny i pro děti s LMP je naopak proinkluzivní krok, nikoli segregace. ČR nebyla Evropským soudem pro lidská práva odsouzena za segregaci (cituji z článku Jany Kunštekové v Literárkách):

Velký senát proto nakonec ve svém konečném rozsudku, proti němuž se již není kam odvolat, konstatoval, že v případě stěžovatelů došlo k porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 2 Protokolu č. 1. Zkráceně řečeno, že stěžovatelé se stali obětmi rasové diskriminace v přístupu ke vzdělání. Jakkoli můžeme s tímto závěrem soudců Velkého senátu ESLP nesouhlasit, stejně jako s metodami při jejichž použití k tomuto závěru soudci došli, je místě zopakovat, k čemu ESLP odsoudil ČR. Podle rozsudku musela ČR vyplatit poškozeným finanční kompenzaci nemajetkové újmy ve výši 4 tisíc Eur na osobu a uhradit náklady řízení. Evropský soud pro lidská práva, ani žádný jiný soud, ČR nikdy neodsoudil k provedení totální inkluze. Ani to ČR nenařídil v tomto nebo jiném rozsudku. K vyvrácení mýtů, které v tomto směru v ČR řada lidí opakuje, lze použít citát bodu 205. rozsudku Velkého senátu:

„Volba mezi jednotnými školami pro všechny, specializovanými zařízeními a integrovanými zařízeními se specializovanými odděleními vyžaduje nesnadné hledání rovnováhy mezi navzájem protichůdnými zájmy. Pokud jde o tvorbu a úpravu učebních plánů, jedná se v převážné míře o otázkou účelnosti, o níž Soudu nepřísluší rozhodovat“.

Tímto citátem lze nade vší pochybnost prokázat, že soudci ESLP nikdy nenařídili ČR zrušení zvláštních škol nebo osnov, podle nichž se v těchto školách vyučovalo. I zástupci romských organizací ve svých rozborech zveřejněných na webových stránkách např. Sdruženi Romea připouštějí, že jedinou změnou nutnou k tomu, aby stát vyhověl rozsudku ESLP může být změna formuláře žádosti o zařazení dítěte do speciální školy. A to tak, aby obsahoval formulaci o informovaném souhlasu rodiče. Tedy poučení o tom, že bude dítě vzděláváno jednodušším způsobem než v základní škole. A tedy, že probere méně učiva.

Unknown řekl(a)...
24. dubna 2019 9:20  

Může autor vysvětlit, z jakého důvodu je špatně, ale školy vzdělávající děti s LMP, nemohly zřizovat třídy pro děti s jiným postižením? Nedomnívám se, že LMP je infekční nemoc.

Radek Sárközi řekl(a)...
24. dubna 2019 9:46  

Nějaké zdroje k tématu :-)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/03/aktualni-tema-novela-inkluzivni-vyhlasky.html

jitulamik řekl(a)...
24. dubna 2019 9:56  

"Není to snadný úkol, ale vydali jsme se na cestu, na které už máme dost zkušeností a úspěchů"

Vy, pane Šimáčku, jste se nikam nevydal a zkušenosti máte leda s taháním peněz z rozpočtu MŠMT do neziskovek.

Michal Komárek řekl(a)...
24. dubna 2019 10:00  

jitulamik

Snažte se diskutovat věcně a bez urážek. Děkuji!

Michal Komárek řekl(a)...
24. dubna 2019 10:01  

Janek Wagner

Neurážejte své oponenty. Děkuji!

Zbyněk řekl(a)...
24. dubna 2019 10:24  

Michal komárek
Můžete mi prosím sdělit, v čem je komentář jitulamik urážlivý? Stejně tak nevidím nic urážlivého na komentáři uživatele Janek Wagner. Jediným, kdo tady uráží diskutéry jste Vy tím, že je osočujete z urážek. Naopak pan Wagner myslím velmi solidně vystihl to, že naše společnost zavedením dané inkluzivní reformy vylila s vaničkou i dítě. Nic nás k takovému kroku nezavazovalo a přesto jsme dopustili, to, že školy přes veškerou svoji snahu nemohou poskytnout plný komfort ve vzdělávání právě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ani žákům bez těchto potřeb. již vůbec nehovořím o žácích nadaných. Ve své zaslepenosti inkluzí se mnozí "odborníci" ohánějí rovností ke vzdělávání. Bohužel si neuvědomujete, že mnohé z kompetencí a vědomostí nejsou pro všechny dostupné a zvládnutelné. Často se tady ohání lidé citátem Einsteina: „Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“ Mrzí mne to, ale právě inkluzivní systém nutí žáky, kteří na to nemají predispozice na ten strom lézt a porovnávat se s těmi, kteří to hravě zvládnou a cítit se neschopně. prostě platí to, že pokud jsem ryba, tak na ten strom hold nikdy nevylezu, stejně jako nebudu s opicemi dýchat vzduch. Hold na suchu prostě umřu. Stejně jako se opice pod vodou bez kyslíku utopí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. dubna 2019 10:51  

Vy, pane Šimáčku, jste se nikam nevydal a zkušenosti máte leda s taháním peněz z rozpočtu MŠMT do neziskovek.

V článku je jasná přihrávka směrem na neziskovky a dokonce směrem k manželce, které teď "odborně" působí na jiném ministerstvu.

Jana Maříková řekl(a)...
24. dubna 2019 11:59  

Však oni se manželé Šimáčkovi zrealizují při rušení psychiartrických léčeben. To bude taková inkluze na druhou.

Tomáš Barták řekl(a)...
24. dubna 2019 14:35  

Je velmi smutné, kam školství i tzv. inkluze dospěly. Pravdou ale je, že někteří si na tom asi nahrabali.

Jana Maříková řekl(a)...
24. dubna 2019 19:11  

Pan Šimáček opakuje mantru o Evropském soudu pro lidská práva, který nás prý "odsoudil" k totální inkluzi, která jinde v Evropě není. Zřejmě ten rozsudek - na rozdíl ode mě - nikdy nečetl.

Ivo Mádr řekl(a)...
25. dubna 2019 8:14  

Inkluze po česku je naprosto nepromyšlený a nefunkční model. Naštěstí nebyl dotažen k úplné "dokonalosti". Uvažovalo se rušení i speciálních škol, výuce postižených v běžné třídě za paravanem,...Neomylným názorem tehdy bylo "všechny dětí z dané lokality do jedné spádové školy" a to bez výjimek. A úplně všechny děti nacpat do jedné třídy. Na tento projekt "hlava nehlava" však evidentně chybí speciální pedagogové, psychologové, kvalitní asistenti a především peníze. Učitelé si pak na školách hlavního vzdělávacího proudu pořídí psychiatry a antidepresiva si budou hradit ze svého.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
29. dubna 2019 13:36  

A na topole podle skal EDUin Šimáčkovi zatleskal. Bratři v neziskovém triku.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.