Děkan pedagogické fakulty: Za neoblíbenost fyziky si mohou učitelé do jisté míry sami

pondělí 15. dubna 2019 ·

„Poctivě si však musíme říci, že si za neoblíbenost fyziky můžeme jako její učitelé do jisté míry sami. Obsah školské výuky fyziky jsme v uplynulých mnoha desítkách let poměřovali pouze s věcnou správností a zapomínali jsme na didaktiku fyziky, tedy na to, jak fyzikální poznatky předávat žákům, aby pro ně byly pochopitelné a aby byla výuka názorná a zajímavá,“ říká děkan plzeňské pedagogické fakulty Miroslav Randa v reportáži iDNES. O to více se podle něj nyní musí snažit, a to hned na třech frontách - jako učitelé, učitelé učitelů i jako autoři učebnic.


Petra Prošková (elixirdoskol.cz)
Zvýšit zájem o fyziku a zkvalitnit její výuku je cílem různých projektů. Jedním z nich je i Elixír do škol zaměřený na kolegiální vzdělávání učitelů.

„Zkoumat a poznávat svět skrze fyziku, to je dobrodružství, které chceme umožnit všem dětem. Sázíme na pokusy a propojování fyzikálních jevů s praktickým využitím. Učitelé se v centrech Elixíru do škol navzájem inspirují a zažívají na vlastní kůži, jak učit poutavě, aby žáky hodiny bavily a více se v nich naučili. Smysluplná výuka pak dá dětem odpověď i na časté otázky: ‚Proč se to mám učit, k čemu mi to bude?‘“, říká ředitelka organizace Petra Prošková.


Celý text naleznete zde

14 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
15. dubna 2019 7:49  

Sebekritika je hezká věc.

Jen by mě zajímalo, jak si mohou za to sami učitelé, že jim zrušili fyzikální cvičení(RVP a nejsou peníze) a omezili počty hodin(RVP).
Možná ti, co do toho mohli mluvit, mají máslo na hlavě? Tak se průšvih hasí projekty.

jir řekl(a)...
15. dubna 2019 12:14  

Do jisté míry? A co ta zbývající větší část do celku. Řešme věci podstatné a ne malichernosti.

Unknown řekl(a)...
15. dubna 2019 16:57  

Za neoblíbenost fyziky si může fyzika sama.. Klade mnohem vyšší nároky na žáky než jiné předměty. Udělejte průzkum nejméně oblíbeného sportu a vyjdou vám šachy. Mohou za to šachisté ?

tyrjir řekl(a)...
16. dubna 2019 8:53  

Za neoblíbenost Pedagogických fakult a mizerné výsledky jejich práce "si mohou jejich pracovníci sami". Včetně jejich děkanů a rektorů. Navrhuji zvážit zrušení některých oborově orientovaných kateder na Pedagogických fakultách a vzdělávání učitelů svěřit do péče lepších odborníků. Začal bych možná zrušením Katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK a plzeňskou katedrou didaktiky fyziky. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
16. dubna 2019 10:15  

Jedna z nejnebezpečnějších věcí, které české školy kromě jejich hrubého rozpočtového podfinancování potkaly je, je pitvoření vědy různými dotačně závislými inovátory snažícími se pokusem a omylem namíchat nějaký konstruktivistický elixír či stvořit Norimberský trychtýř, s jehož pomocí vše půjde snadněji. Jejich lamentace typu "Ještě jsme to školství málo zprnili, musíte/měli byste nás to nechat dodělat" je směšná. Když tém inovátorúm nakouknete pod pokličku, zjistíte dost často, že z těch dotací vaří pro sebe buřty s křenem a vymlouvají se, že z nouze používají křen, protože nemají tu pravou mandragoru. Podobně jako jistý Alessandro Scota ve filmu Císařúv pekař:

Elixír mládí - kdy bude?
https://youtu.be/-7ZDzGQwlSQ

A podobně jako KDMD PedF UK se svým tzv. genetickým konstruktivismem

http://www.ceskaskola.cz/2018/04/k-utokum-na-hejneho-metodu-se-vyjadrila.html

Pokochejte se, prosím, znovu, vážení přátelé české školy, co vše jsou někteří inovátoři schopni a ochotni se svými elixíry vyvádět. Nezapomeňte, prosím, také na "líného" (myšlenkově a eticky poněkud omezeného) "pedagogicko psychologického školitele učitelů" pana Čapka, pro kterého je učitel partner žáka a špatným (líným) učitelem, který by měl být pokud možno organizovaně "kopnut do zadku", je ten, kdo učí frontálně:

http://www.ceskaskola.cz/2019/04/filip-simecek-jak-presvedcit.html


TomášKrisl řekl(a)...
16. dubna 2019 12:35  

Pane Týři, Vy máte nějaké osobní zkušenosti s Elixírem do škol, že na něj máte tak spadeno?
Já již delší dobu využívám možností se jej účasnit. Díky jeho centrům si mohu do škol zapůjčit vybavení na výuku fyziky, které ve škole nemáme. Pod vedením jiných učitelů si vyrábím pomůcky do výuky v ceně řádově stokorun, které firmy se školním vybavením nabízejí za 10x větší ceny. A navíc díky tomu doopravdy vím, co je uvnitř, jak je to uděláno, a jak to funguje.
S dalšími učiteli mohu probrat, co se jim osvědčilo, jak nějaké téma probírali oni a jak na to žáci reagovali.
Osobně v tom nevidím nic alternativního - je to zaměřeno na praktickou výuky fyziky s pokusy, nucením dětí do přemýšlení. Předpokládám, že nějak takto to dříve fungovalo v jakýchsi okresních skupinách pro předměty, které by byly v diskuzích vzpomínány.
A kde berou peníze netuším. Jestli je berou z peněz pro školství, jen ať je berou klidně víc, protože v této organizaci vidím opravdový konkrétní přínos pro výuku ve škole.
Pokud jste se nachytal na nějaké zmínky ve článcích, kde se píše, že "to děláme jinak" nebo jiným PR větám od lidí, kteří zajišťují fungování a peníze, tak Vám radím se z toho poučit a neshazovat to, o čem doopravdy nic nevíte.
Tomáš Krisl - obyčejný (většinou frontálně učící) učitel fyziky

tyrjir řekl(a)...
16. dubna 2019 13:46  

Bublina dotovaného Elixíru do škol rozfouká hladinu rozpočtově a organizačně Mrtvého školského moře?

Já již delší dobu využívám možností se jej účasnit. Díky jeho centrům si mohu do škol zapůjčit vybavení na výuku fyziky, které ve škole nemáme. Pod vedením jiných učitelů si vyrábím pomůcky do výuky v ceně řádově stokorun, které firmy se školním vybavením nabízejí za 10x větší ceny. A navíc díky tomu doopravdy vím, co je uvnitř, jak je to uděláno, a jak to funguje.
S dalšími učiteli mohu probrat, co se jim osvědčilo, jak nějaké téma probírali oni a jak na to žáci reagovali.
Osobně v tom nevidím nic alternativního - je to zaměřeno na praktickou výuky fyziky s pokusy, nucením dětí do přemýšlení. Předpokládám, že nějak takto to dříve fungovalo v jakýchsi okresních skupinách pro předměty, které by byly v diskuzích vzpomínány.
A kde berou peníze netuším. Jestli je berou z peněz pro školství, jen ať je berou klidně víc, protože v této organizaci vidím opravdový konkrétní přínos pro výuku ve škole.
Napsal pan Tomáš Krisl.

Tohle vše vcelku dlouhou ředu let fungo(vá)valo ve všech předmětech (včetně okresních a krajských metodických kabinetů, včetně celorepublikově organizovaných soutěží pedagogické tvořivosti pro učitele autory učebních pomůcek od okresních kol po kola celorepubliková, včetně olympiád pro žáky, včetně systému volitelných předmětů a zájmových kroužků zdarma, včetně vcelku dobře vybavených kabinetů, z nichž mnohé školy "žijí dodnes" atd., atd.), dokud to nenasytní a velkohubí aktivisté systematicky nezlikvidovali pod záminkou sice dotované ale obsahově, organizačně ani finančně nedotažené tzv. kurikulární reformy a dalších předem neověřených a nedobře zajištěných věcí. Teď tu máme nějaké dotované pidiprojektíky elixírového typu nebo třeba Hejného metodu. Měníme školy ze zařízení vzdělávacích na zařízení výchovná, slevujeme z vědy i z požadavků na učitele a žáky. A někteří osiřelí rektoři a učitelé se u toho tetelí blahem a nechápou možná, že jejich dotované pseudokonstruktivistické mikroklima celkový problém aktivistické devastace školství neřeší.

Ten pan plzeňský rektor má vlastně tak trochu pravdu: Učitelé si za to mohou tak trochu sami, když si tenhle všechen šlendrián nechali a dosud nechávají od MŠMT a PedF jen tak líbit. Obávám se jen, že takhle on to asi nemyslel, když se tak trochu přidává na stranu těch, kteří lamentují nad učiteli namísto toho, aby řešili výše zmíněné základní problémy...

Unknown řekl(a)...
16. dubna 2019 16:34  

Mně se daří v textu pana tyrjir nalézt hodně pravdy. Vrátil jsem se po dvaceti letech do školství a byl jsem zděšen. Bohužel těch, co zažili školství, které ještě jakš takš fungovalo nezasažené samozvanými inovátory, "podnikateli" za státní (školské") peníze mezi vedoucími pracovníky (včetně ředitelů), a s nimi spojenou vlnou nesmyslných projektů dojících nejen peníze EU, ale i školského rozpočtu, či zneužívající energii pedagogů. Mnohdy s nulovým či kontraproduktivním efektem. Neuvěřitelný hnus, který by mě nenapadl v roce 1994, kdy jsem ze školství prchal. Ani v těch nejčernějších snech..

Petr Portwyn řekl(a)...
21. dubna 2019 9:02  

Pan Týř

Ne že by ve financování školství nebyla spousta nesmyslů.
Ano, kdysi fungující systém byl rozsekán na hadry.
Jenže zrovna "Felixír" je užitečná záležitost.
Prostě se každý druhý čtvrtek sejdeme, něco vyrobíme nebo vyslechneme přednášku, a vyměníme zkušenosti. Mně to v mé práci pomáhá. Proto tam taky ve volném čase chodím.

Vyráběné pomůcky jsou vesměs využitelné v praxi a nízkonákladové. Představa nějakého alternativního norimberského trychtýře je silně laická, resp. to jsou mediální propagační kecy od managementu. Takhle Elixír v praxi provozován není.

A míchat do toho Roberta Čapka je už naprosto mimo mísu. Na Elixír chodí učitelé z praxe, s v podstatě opačnými názory, než mají eduíni.

Petr Portwyn řekl(a)...
21. dubna 2019 9:10  

Jinak doporučuji přečíst si originální článek. Ten výsek, co je tady, je dost účelově vybraný.

tyrjir řekl(a)...
21. dubna 2019 16:41  

DOTOVANÝ KONSTRUKTIVISMUS V PRAXI: BEZ NÁHRADY JSME ZRUŠILI ŠKOLSKOU SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ SÍŤ PÉČE O DVPP A PO TÉMĚŘ 20 LÉTECH Z PEDAGOGICKÝCH FAKULT CHVÁLÍME SOUKROMÉ BUDOVATELE PĚŠINEK A HANÍME PŘITOM UČITELE...

Tzv. Elixír do škol je soukromá nadační aktivita vzniklá v roce 2013 poté, co MŠMT bez náhrady kolem roku 2000 zlikvidovalo zrušením okresních a krajských Pedagogických center předtím fungující systematickou péči o učitele všech aprobací. Marných dílčích snah o jejich znovuvytvoření bylo v uplynulých 10 15 létech mnoho. Bohužel bez výsledku.

http://www.kcdpv.cz/projekty/rozvoj-a-podpora-kvality-ve-vzdelavani/ka3-vytvoreni-metodickych-kabinetu-vzdelavacich-oblasti/
https://www.elixirdoskol.cz
https://www.elixirdoskol.cz/kontakt/

Tzv. Elixír do škol je sice chvályhodná avšak jen dílčí aktivita nevládní neziskové organizace (soukromá nadace) zaměřená jen na fyziku a digitalizaci. Neřeší systémou nedostatečnost DVPP zaviněnou MŠMT a pedagogickými fakultami. Hloupost, se kterou někteří vedoucí činitelé z pedagogických fakult tyto závažné nedostatky přehlížejí a haní přitom učitele, je myslím podivuhodná.

Přeji panu Portwynovi a dalším uživatelům fyzikální pěšinky příjemné čtvrtky. Škoda že je nemají i všichni učitelé všech předmětů v celé republice. Přál bych si jen, aby ti, kteří vidí výše popsaný neuspokojivý stav, nebyli provozovateli a milovníky veřejně rozpočtově i soukromě dotovaných konstruktivistických pěšinek prohlašováni za diverzanty pěšinek...

J.Týř

Petr Portwyn řekl(a)...
22. dubna 2019 8:34  

Pane Týři,
ještě jednou - to hanění učitelů jsou mediální kecy PR manažerů. Ano, je to laciné nadbíhání žurnalistům, aby chválili, protože nic, co vypadá jako normální poctivá škola, v médiích chváleno nebude.
Nicméně před časem jsem v diskuzi s panem Komárkem uváděl Elixír jako příklad užitečné aktivity, kterou stejně žurnalisté zneužijí jen k plivání na učitele. A dále jsem zmiňoval to, že učitelé, kteří skrz Elixír připravují dětem zajímavou výuku, stejně v médiích osloveni nejsou.
Co se týká pana Randy, vím, že i v době, kdy učil na VŠ, si ponechával nějaké hodiny na základce, aby nevypadl z reality. Učit jsem ho neviděl, ale žádný pedagogický alternativec to není.

Děkujeme za přání. Ostatní učitelé si podobnou aktivitu mohou naplánovat taky. Pokud se domníváte, že nám to někdo platí (kromě uhrazení materiálu za pár šupů), tak se mýlíte. Abych z toho odral ten ideologický balast: Domníváte se, že by zrušení Elixíru pomohlo výuce fyziky? Ano, nebo ne?

tyrjir řekl(a)...
22. dubna 2019 10:48  

PROČ SE PĚŠINKÁŘI TVÁŘÍ, JAKO KDYBY JELI PO DÁLNICI PRO VŠECHNY?

Domníváte se, že by zrušení Elixíru pomohlo výuce fyziky? Ano, nebo ne?

Marně se mi, pan Porwyn, svou otázkou pokouší podsunout "diverzantství elixírových pěšinek". Samozřejmě, že každá dobře míněná a realizovaná iniciativa je užitečná a vítaná. Byla by užitečná a vítaná i v případě, kdyby školství a DVPP bylo dobře koncipováno a materiálně a organizačně zajištěno alespoň srovnatelně s průměrem OECD, což v Česku proklatě není. Za to, že to tak není, nemohou učitelé. Kdyby MŠMT a PedF lépe plnily své povinnosti, mohly by se iniciativy typu Elixír, Heuréka, Amavet atd. atd. pracovat na vyšší úrovní a nikoli se do zbytečně velké míry věnovat částečnému suplování toho, co mají MŠMT a PedF z titulu své odpovědnosti zajišťovat plošně pro všechny učitele ve všech předmětech.

děkan plzeňské pedagogické fakulty Miroslav Randa v reportáži iDNES. O to více se podle něj nyní musí snažit, a to hned na třech frontách - jako učitelé, učitelé učitelů i jako autoři učebnic. píše se v článku.

hanění učitelů jsou mediální kecy PR manažerů. Ano, je to laciné nadbíhání žurnalistům, aby chválili, protože nic, co vypadá jako normální poctivá škola, v médiích chváleno nebude....Co se týká pana Randy, vím, že i v době, kdy učil na VŠ, si ponechával nějaké hodiny na základce, aby nevypadl z reality. Učit jsem ho neviděl, ale žádný pedagogický alternativec to není. napsal pan Portwyn.

Pan Randa možná není ryzí alternativec. Alternativní PR metodu nasazování rohů učitelům, metodu, která do určité míry mění jím mediálně protřepávaný elixír na mrtvou vodu, ale ovládá celkem dobře. Když ani děkan PedF neumí nebo nechce odlišit pěšinku od celistvé dopravní sítě, nelze se divit menšině učitelů zabydlených na těch dílčích pěšinkách, že se cítí napadáni těmi, kteří by kromě téch pěšinek chtěli i tu celistvou síť.

J.Týř

Petr Portwyn řekl(a)...
22. dubna 2019 13:42  

Pane Týři,
Vaše rozlišování "pěšinkářů" a dálničníků nechápu. Dáváte nálepky za to, že někdo jde na nějaké setkání, které se Vám nelíbí. Kvůli takové marginalitě kastujete lidi?

O diverzantství mluvíte Vy. Já se snažím věcně diskutovat. Pravda, moc nemám s kým.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.