Výuka moderních dějin se má ve školách změnit, míní Plaga po schůzce s BIS

pondělí 14. ledna 2019 ·

Závěrem roku vydala BIS výroční zprávu, kde mimo jiné kritizovala styl výuky dějepisu na školách. Analytici Bezpečnostní informační služby považují obsah hodin za zastaralý a moderní dějiny mají podle nich sovětský výklad. Ministerstvo školství proto nejen na základě zprávy plánuje změnu ve výuce i pomocí revize rámcových vzdělávacích programů. Informuje server iDNES.


Robert Plaga (msmt.cz)
„Schůzka s ředitelem BIS jenom potvrdila, že v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin. Měl by to být také jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích programů,“ řekl po schůzce ministr Robert Plaga.

Celý text naleznete zde

18 komentářů:

Jana Maříková řekl(a)...
14. ledna 2019 v 16:49  

Tak to už je ohne sranda. Tajné služby budou určovat výuku dějepisu. Inspirace Tureckem?

Karel Lippmann řekl(a)...
14. ledna 2019 v 17:44  

Neuvěřitelné!

Pavel Doležel řekl(a)...
14. ledna 2019 v 18:21  

Super. RVP pro dějepis bude psát BIS, pro češtinu Botlík a pro matematiku Lippmann. A jsme doma. Už chybí jen podobizna tajnýho šaška nad katedrou.

Michal Komárek řekl(a)...
14. ledna 2019 v 18:31  

Nevím, koho myslíte "tajným šaškem", a zda se nedopouštíte urážky hlavy státu, nicméně každopádně je Váš příspěvek zbytečně, nesmyslně agresivní. Diskutujte, prosím věcně.

Ivo Mádr řekl(a)...
14. ledna 2019 v 19:44  

Odborníci na školství jsou jen v BIS, protože všichni agenti zřejmě chodili do školy. Zrušme tedy MŠMT, je zbytečné. Výuku omezme jen na 20. století, zbytek historie vymažme z osnov a učebnic. Zapomeňme na jakoukoliv chronologii, protože to jen mate žáky. Jsem zvědavý na to, jak se bude "nově" ohýbat výklad.

laimes řekl(a)...
14. ledna 2019 v 20:02  

poznámka pod čarou /2
"Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil.
Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským
panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv
sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.
Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy
i hybridní strategie."
a kolem toho je celý ten povyk!

laimes řekl(a)...
14. ledna 2019 v 20:06  

možná by stačilo vypustit z češtiny to národní obrození,ti obrozenci byli stejně antievropští nacionalisté,

tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 3:23  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Pavel Doležel řekl(a)...
15. ledna 2019 v 11:40  

Hlavy určitě ne, pane Komárku. Spíše, abych tak řekl, údu.

Tajný Učitel řekl(a)...
15. ledna 2019 v 12:54  

Lepší tajné služby, než kremlofilní předlistopadově polistopadoví nostalgici.

tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 14:55  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Pavel Doležel řekl(a)...
15. ledna 2019 v 15:03  

No, určitě jsou mnohem lepší tajné služby, než tajní učitelé, nicméně pro určování obsahu vzdělávání bych si představoval někoho ještě podstatně povolanějšího, než jsou tajné služby. Někoho, kdo se nedomnívá, že historie se má upravovat podle zpráv bezpečnostních složek státu a dojmů aktivistů.

Když se osamostatnilo Kosovo, mleli kremlofobové a amerikanofilové cosi o právu na sebeurčení a nezávislost. To jsme ještě netušili, že metr platí jen jedním směrem. Když se situace otočí, najednou to stejně posuzovat nelze a právo na sebeurčení najednou neplatí. A je to stále dokola totéž - vyhodnocovat cokoliv subjektivně podle vlastního koštu - ať jde o nebohé děti, nebo světovou politiku a historii. Toť naši aktivističtí intelektuální frustráti s nominálními mozky.

Ti samí, kteří usilovně vyvolávají strach před čímkoliv, co by mohlo mít něco společného s Ruskem, se na druhou stranu žlučovitě ohrazují před vyvoláváním údajně neopodstatněného strachu z migrantů a obohacování žido-křesťanské kultury kulturami o něco "jihovýchodnějšími". Je to prostě zřejmé - nominální mozky se řídí emocemi, nikoliv fakty a skutečnými riziky. Některá rizika si mají tendenci ohýbat, aby byla více v souladu s jejich ideovým přesvědčením a zakotvením, řeší problémy nedodržování základních lidských práv na dálném východě tím, že si v Praze pověsí z okna barevný hadr a do tramvaje na Pavláku nastoupí s odznáčkem na klopě. Stateční a chrabří to lidé. A to pravé koření tomu dávají ti praví tajní. Jako při procesu s Omladinou. To je panečku morální pokrok. Teď už nám chybí jen někdo, kdo by se mohl pohoršit, abychom ty reálné emoce měli pěkně kompletní.

Pavel Doležel řekl(a)...
15. ledna 2019 v 15:08  

A to rozhodně netvrdím, že Rusko není pro ČR bezpečnostní hrozbou. V tom, jak je dnes tato hrozba definována, ji jistě Rusko vrchovatě splňuje. Ovšem ty klucí migrantský tak ňák taky. To obohacení v Německu za poslední týden: jedna těhotná žena pobodaná v nemocnici - dítě nepřežilo a jedna nezletilá slečna uškrcená. Tak vo co de, chlapi - dyť to byly jenom ženský, že jo.

tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 16:04  

Schůzka s ředitelem BIS jenom potvrdila, že v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin. Měl by to být také jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích programů. řekl po schůzce ministr Robert Plaga

Objektivně řečeno, nevidím v té schůzce a v následném prohlášení ministra školství nic zvlášť podivného. Pan ministr se, myslím, vcelku logicky sešel s ředitelem BIS, jejíž zpráva se školství tak jednostranně a necitlivě dotkla. O čem spolu konkrétně mluvili, nevíme. Jeho prohlášení říká, že je "potřeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin." S tím nelze než souhlasit. Uvidíme, jak se s tím NÚV vyrovná.

Bezpečnostní informační služba je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Službu řídí a kontroluje vláda ČR a její fungování upravuje zákon o Bezpečnostní informační službě (č. 154/1994 Sb.)...

Zjištěné informace BIS předává prezidentu republiky, vládě (předsedovi vlády a jednotlivým ministrům), státním a policejním orgánům. Jako instituce je přísně apolitická, nemá represivní pravomoc – nemůže zadržet, zatýkat ani vyslýchat. Při své činnosti důsledně dbá lidských práv a svobod, a je-li nucena je narušit, děje se tak vždy podle zákonem stanovených pravidel...

Bez ohledu na utajenou formu činnosti, která je nezbytná pro plnění zákonem uložených úkolů, je BIS službou demokratického státu a je placena daňovými poplatníky. Občané mají právo vědět, jak pracuje a čím se zabývá...


Úroveň k té zprávy BIS dobře vystihl pan prezident slovem "čučkaři" a po něm ješté mnoho dalších, kterým vadila jednostranná podjatost té zprávy. BIS totiž nemáme od toho, aby zveřejňovala jednostranné ideologicky podjaté zprávy. Máme ji proto, aby hájila zájmy České republiky proti VŠEM nepříznivým vnějším a vnitřním vlivům. Tohle BIS tou zprávou nedodržela a pan ministr školství to tou svou schůzkou ani svým prohlášením neposvětil.
tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 16:34  

Stav světa: Německá strategie

Pokud přijmete německý pohled na věc, který tvrdí, že dluhová krize je výsledkem nezodpovědného utrácení, pak zní německý návrh rozumně. Pokud přijmete pohled Jihoevropanů, kteří považují krizi za důsledek samotné koncepce Evropské unie, pak to co Německo prosazuje je uvalení německé nadvlády prostřednictvím ekonomiky. - Stručně řečeno, mezi ruskou a německou ekonomikou existuje podstatná synergie. Přidejte k tomu, že se Němci cítí být pod silným tlakem Spojených států, aby se zapojili do akcí, z nichž touží být vynecháni, zatímco Rusové vidí v Američanech ohrožení vlastních zájmů, a jsou na stole politicko-vojenské zájmy, které mají Německo i Rusko společné. - Takové spojení by mělo potenciál zvrátit mocenskou rovnováhu ve světě...

Původ německé strategie
Před rokem 1871, když bylo Německo rozdrobeno na mnoho malých států, nepředstavovalo pro Evropu hrozbu. Sloužilo spíše jako nárazníková zóna mezi Francií na jedné a Ruskem a Rakouskem na druhé straně. Napoleonovo tažení za nadvládou nad Evropou tento status Německa poprvé změnilo, když překonalo bariéru a vyprovokovalo vzestup silné německé entity v podobě Pruska. Prusko se stalo nástrojem vytvoření sjednoceného Německa v roce 1871 - a tím se geopolitika v Evropě změnila...

Německo potřebuje ke svému přežití Evropskou unii, a to jak z politických, tak z ekonomických důvodů. Problémem ale je, že není jasné, zda se může podařit najít stabilní ekonomické řešení podporované politickými systémy v Evropě...

Německá strategie je tedy dosud svázána s paradigmatem EU. Nicméně pokud se toto paradigma stane neudržitelným, bude třeba najít jiné strategie. Rusko-německé vztahy již existují a prohlubují se. Německo o nich uvažuje v kontextu Evropské unie, ale pokud EU zeslábne, Rusko se stane její přirozenou alternativou...

https://blisty.cz/art/62668-stav-sveta-nemecka-strategie.html
https://worldview.stratfor.com/article/state-world-germanys-strategy

Tato úvaha je stará sem let. Mnoho německých politiků, podnikatelů atd. udržuje s Ruskem dobré vztahy i dnes. Není mi známo, proč u nás dnes vystrčila rúžky rusofobie i ze zprávy BIS. Není mi známo, proč BIS tak hrubě porušila zásadu vyváženého zpravodajství. Doufám, že v tom nebude pokračovat.

tyrjir řekl(a)...
15. ledna 2019 v 17:12  

Tato úvaha je stará sedm let. Mnoho německých politiků, podnikatelů atd. udržuje s Ruskem dobré vztahy i dnes. Není mi známo, proč u nás dnes vystrčila růžky nesmyslná rusofobie i ze zprávy BIS. Není mi známo, proč BIS tak hrubě porušila zásadu vyváženého zpravodajství. Doufám, že v tom nebude pokračovat.

laimes řekl(a)...
16. ledna 2019 v 6:28  

Tato úvaha je stará sem let.
-je stará od r 1726
Mnoho německých politiků, podnikatelů atd. udržuje s Ruskem dobré vztahy i dnes.
-udržovali vždy ,jen to pokaždé nedemonstrovali nějakým paktem
Není mi známo, proč u nás dnes vystrčila rúžky rusofobie i ze zprávy BIS.
-jediný komu to skoro 300 let vadí je británie a bis je dnes sluhou euroalantickch přátel v nato

laimes řekl(a)...
16. ledna 2019 v 14:36  

kdyby byl pan ministr historik (o bisácích to ani nepředpokládám) ,věděl kde jest takříkajíc "jádr pudla",je v dohodeš z roku 1945 beneše+gottwalda ěostatní polit reprezentace státu, o tzv "tlusté čáře" za minulostí = před 9.5.45, politikové se obávali oby si lidé nezačali vyřizovat účty jak tomu bylo ve francii či itálii,desetitisíce mrtvých (z části nevinných) o polsku,jugoslávii,řecku apod kde byly občanské války ani nemluvě,pokusy toto porušit byly krutě exemplárně potrestány (horáková+píka), v tomto kurzu se pokračuje dodnes,byly li nějaké krizové situace,následovala tlustá čára a jednotné "poučení z krizového vývoje",kdo dnes najde odvahu do toho hrábnout?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.