Petra Dočkalová: Mýty v učení, 1. díl

pondělí 31. prosince 2018 ·

Blíží se konec roku 2018 a začátek roku 2019. Je vhodný čas k tomu, uvědomit si, pojmenovat mýty, které máme v učení. Pro začátek uvádím pouze 10 mýtů, se kterými se setkávám nejčastěji. Doporučuji i literaturu, kde si každý může dohledat argumenty.

Petra Dočkalová (facebook.com)
1. Rychlost – Ten kdo odpoví první, je nejchytřejší.

Ne vždy je první odpověď ta správná. – často jsou to pouze tipy. (J.Holt – Jak se děti učí)

2. Opakování je matka moudrosti.

Opakování ano, ale pokaždé jinak. Pouze testování bez cíle, stále jen písemné prověřování stejným stylem, nebo jen ústní prověřování vede spíše k demotivaci, než-li k osobnímu růstu v rámci učení. Pozor na stereotyp. (J. A. Komenský – didaktické zásady)

3. Čím déle se učím, tím jsem chytřejší a vím toho víc. Víc hodin znamená víc chytrosti.

V rámci promyšleného učení je velmi žádoucí střídat mentální činnost s fyzickou, promýšlet přestávky. Délka času stráveného u učeni není v přímé úměrnosti s tím, že toho víme více. (T. Buzan- Používejte hlavu – Efektivní učení – plánování)

4. Proces učení je pouze u lavice, s učitelem, ve třídě. Tam se nejvíc naučím.

Toto záleží na vnímání pojmu učení – někdo vnímá učení jako celoživotní, každodenní proces, nikdy nekončící. Někdo pouze s učitelem v lavici. (J. Medina – Jak funguje mozek)

5. Známe nejlepší učební podmínky pro všechny.

Pouze se domníváme, jaké jsou. Známe pouze obecné principy, zásady, aby bylo učení efektivní, promyšlené, aby bylo v souladu s fungováním mozku. Každý se učíme jedinečným způsobem, je potřeba vnímat, sledovat, jak se učíme, jak si zapisujeme informace, jak mluvíme, na co se ptáme, jak vnímáme souvislosti, čemu věnujeme pozornost. (J.Holt – Proč děti neprospívají )

6. Vždy je jen jedna –správná cesta, která vede k výpočtu, ke správnému řešení. Všichni počítáme stejně.

Příklad 8+7 se dá počítat minimálně třemi způsoby.(rozklad, dopočítávání, odvozením). Můžeme se poté společně učit a obohatit v tom, které způsoby jsou výhodné, které ne a proč.

7. Je potřeba se vše učit nazpaměť.

Paměť je nedílnou součástí procesu učení, patří tam, ale je potřeba využívat a podporovat v procesu učení také myšlení v souvislosti, dokazování, odhadování, analýzu, syntézu, argumentaci, obhajobu. (Bloomova taxonomie výukových cílů)

8. IQ - hodnota je konstanta (pravděpodobně dítě rodičů s vysokým IQ, bude mít také vysoké IQ a je to určující faktor pro úspěšné učení) Inteligence je vrozená.

V rámci učení více, než-li IQ je potřeba vnímat učební potenciál, styl. Hodnota IQ se může vhodnými podněty zvyšovat - Downův syndrom -, nebo snižovat – averze na učení, statické myšlení. (L.Vygotskij – Myšlení a řeč)

9. Všichni se učíme stejně.

Každý máme jedinečný mozek, někdo se učí pamětně, druhý v souvislosti. Je potřeba zprostředkovávat možnosti, cesty.

10. Porovnáváním mezi sebou zvyšuji zájem o učení. Je potřeba porovnávat. Je to motivace, být lepší.

V procesu učení je porovnávání velmi nežádoucí, dokonce velmi demotivační. Každý má jiný výchozí bod, je potřeba vědět, kde se nacházíme a pracovat s cíli, kam směřujeme. Pokud porovnávání, tak pouze každý sám se sebou. Co už umím, co jsem ještě před měsícem neuměl-a.


Albert Einstein: „Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“


Přeji vám všem krásné dny u učení a myšlení.

13 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
31. prosince 2018 v 10:17  

Zjednodušování problému vzdělávání na tzv. bludy o učení. Takové bludy vymyslet dalo hodně práce. Jako hoax dobré.

E.Kocourek řekl(a)...
31. prosince 2018 v 12:59  

Rozdělím ty bludy ("bludy" ?) do tří skupin. A) irelevantní, B) nesouhlasím, C) souhlasím. Tak k jednotlivým skupinám:
A) irelevantní:
1. Rychlost
8. IQ

B) nesouhlasím:
2. Opakování -- Jsou jisté vědomosti a jisté schopnosti, které se utvrzují opakováním. ////
3. Víc hodin -- SAMOZŘEJMĚ se studenti víc naučí, čím více hodin stráví učením. Kdyby to neplatilo, nemuseli by žáci vůbec chodit do školy. ////
4. učení pouze s učitelem, ve třídě. - Existují nadprůměrně schopní a nadprůměrně motivovaní studenti, kteří se dokáží učit sami. Ale i takoví studenti si neuvědomují důležitost některých údajů a mohou jim nedocházet některé souvislosti. Učitel je nezbytný. ////
10. Porovnávání mezi sebou -- Možná by bylo pěkné porovnávat u každého jednotlivého studenta jeho dřívější a současné schopnosti, ale vyžadovalo by to obrovskou režii. Naopak při vzájemném porovnávání studentů (neboli při zveřejňování všech jejich známek) se zpravidla v učební skupině (neformálně) vytvoří 3 výkonnostní skupiny - hodně dobří, průměrní a nedostateční. A studenti zpravidla vědí, že porovnávat se MEZI těmito třemi skupinami nemá smysl. Ale uvnitř skupin má vzájemné porovnávání velice silný motivační účinek. ////

C) souhlasím (a trochu je přeházím):
6. Vždy je jen jedna správná cesta ke správnému řešení. -- A to opravdu někdo tvrdí? ////
7. Je potřeba se vše učit nazpaměť. -- Dnes, ve věku kapesních počítačů (ať už jde o PDA, smartfoun nebo tablet), není nutné uchovávat vše v LIDSKÉ paměti. Ale každý student by měl mít svůj způsob, jak efektivně zaznamenávat (a pak vyhledávat) relevantní informace do svého osobního informačního systému. ////

Položky (5) a (9) mi připadají podobné až totožné.
5. Známe nejlepší učební podmínky pro všechny.
9. Všichni se učíme stejně.
S oběma výhradami nadšeně souhlasím. Tvrdím, že každý má svůj INDIVIDUÁLNÍ styl učení, a kdo se hodně učí (např. učitelé), měl by svůj individuální styl dopodrobna znát a používat! ////

K tomu žertovná poznámka: Představa individuálních stylů učení je vehementně popírána na portálu rvp.cz . ////

Pavel Doležel řekl(a)...
31. prosince 2018 v 13:17  

K bodu 6: Rozhodně neznám ani jednoho jediného učitele, který by tvrdil, že vždy existuje jedna jediná cesta ke správnému řešení. Ovšem z toho neplyne to, co se často domnívají humanitně vzdělaní lidé, že totiž když se nějak dopachtím ke správnému výsledku, že jsem se k němu dobral korektní cestou. A pak jsem často poslouchal nejrůznější psychology a speciální pedagogy, kteří nerozuměli samotnému problému, že dítě je geniální, že se dobralo ke správnému výsledku originálním způsobem, který převyšoval učitelovu omezenost. Ovšem tak tomu při výuce aprobovanými učiteli téměř nikdy není. Jen je obtížné ukázat lidem s omezeným vzděláním v nějaké oblasti, že se mýlí.

Autorka, obávám se, nejprve vytvořila nesmyslné mýty, aby se proti nim pak mohla vymezovat.

Pavel Doležel řekl(a)...
31. prosince 2018 v 13:26  

Chybí odkazy na literaturu u bodů 9 a 10. S bodem 10 zásadně nesouhlasím. To je spíše zbožné přání neúspěšných. Pokrok je založen na porovnávání, výběr je založen na porovnávání. Bez porovnávání nelze provést výběr jinak, než náhodně. Kdo učitelům tyto nesmysly vtlouká do hlavy? Každý zdravý člověk se automaticky s ostatními porovnává a to zcela vědomě. Je to součástí procesu sebeuvědomění a je to středobod vnímání sebe sama. Míra porovnávání se může u různých lidí lišit, ale není jeden jediný, který by se tomu dokázal zcela vyhnout. Pro lidi, kteří vědí, že jsou v něčem lepší, než většina osgtatních, je porovnávání motivační. Těm, kteří jsou naopak horší, je pochopitelně demotivační. A děti se porovnávají hodně a ideologická propaganda na ně moc nefunguje.

laimes řekl(a)...
31. prosince 2018 v 15:08  

1. Rychlost – Ten kdo odpoví první, je nejchytřejší.
první správná odpověď je vždy první,první vítězí,v životě nikoho nezajímá kdo byl druhý
2. Opakování je matka moudrosti.
nejen matka, ale i otec.někdy o duch svatý
3. Čím déle se učím, tím jsem chytřejší a vím toho víc. Víc hodin znamená víc chytrosti.
chytrý nebo hloupý jsem pořád stejně,máme jen rozdílné iq
4. Proces učení je pouze u lavice, s učitelem, ve třídě. Tam se nejvíc naučím.
základy lze naučit nejlépe pouze takto,proto ty školy přece máme
5. Známe nejlepší učební podmínky pro všechny.
známe avšak nemůžeme všechny standardně realizovat
6. Vždy je jen jedna –správná cesta, která vede k výpočtu, ke správnému řešení. Všichni počítáme stejně.
cest je několik ale standardně se musíme učitpouze jednu
7. Je potřeba se vše učit nazpaměť.
ne vše ale potřebný fundament je třeba se učit nazpaměť
8. IQ - hodnota je konstanta (pravděpodobně dítě rodičů s vysokým IQ, bude mít také vysoké IQ a je to určující faktor pro úspěšné učení) Inteligence je vrozená.
to je vědecky ověřený fakt , co není vědecky ověženo je fakt že cca 1/3 dětí má rozdílného biologického a administrativního otce
9. Všichni se učíme stejně.
musíme se učit stejnou standardní metodikou,pro nestandardní žáky máme inkluzi
10. Porovnáváním mezi sebou zvyšuji zájem o učení. Je potřeba porovnávat. Je to motivace, být lepší.
-život v dospělosti je o vítězích a poražených,o úspěšných a lůzrech

laimes řekl(a)...
31. prosince 2018 v 15:21  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
PD řekl(a)...
31. prosince 2018 v 15:57  

Děkuji moc za názory, vážím si jich. Je super, že to vyvolalo zpochybňování, diskuzi, vyhledávání.
Dokonce i hodnocení. Co člověk,to názor, poté se dá pracovat i na respektu. Pěkné dny

Brandtnerová řekl(a)...
31. prosince 2018 v 16:51  

Super by bylo napsat dobrý článek, založený alespoň na základech odbornosti, nikoliv na domněnkách, dohadech a nepřesnostech. Zpochybňovat pochybné je totiž pro účastníky diskusí vždy docela náročné. Proto se obávám, že slova díků tito diskutující nijak neocení. Pouze zodpovědný přístup k problematice může zahájit konstruktivní diskusi a přinést výsledky.

tyrjir řekl(a)...
31. prosince 2018 v 17:15  

Děkuji moc za názory, vážím si jich. Je super, že to vyvolalo zpochybňování, diskuzi, vyhledávání.
Dokonce i hodnocení. Co člověk,to názor, poté se dá pracovat i na respektu. Pěkné dny


Ten mytologický článek i tohle je, myslím, docela pěkně chaotický ("soudný a informovaný"?) myšmaš.

laimes řekl(a)...
1. ledna 2019 v 10:58  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
E.Kocourek řekl(a)...
1. ledna 2019 v 16:39  

Vážená PD, dvě připomínky:
1) Používejte jakýkoli nick dle vaší úvahy, ale že jste autorkou onoho článku jste mohla naznačit zřetelněji. ////

2) Jsou obsahem onoho článku výhradně moudra vyčtená z literatury, nebo se něco z toho shoduje s vašimi osobními poznatky a stanovisky? Pokud shoda, neměla byste se za ten rozcupovaný text více brát? ////

PD řekl(a)...
1. ledna 2019 v 17:28  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
PD řekl(a)...
1. ledna 2019 v 17:29  

1.PD jsou moje monogramy, to je ze jména poznat.
2.Vše je podloženo literaturou (odkazy) +a 20-ti letou praxí, dnes a denně u učení a spolupráce s dětmi, dospělými. Zkušenostmi.
Osobní debata by byla velmi zajímavá. Komunikace přes komentáře je z mého pohledu nepřesná. Pěkný den, krásný nový rok 2019. PD

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.