Když rodič ví všechno nejlíp. (Nejvíce problémů mají učitelé, kteří ve své práci dbají na řád, pravidla a důslednost.)

sobota 1. prosince 2018 ·

Ze všech stran se ozývá, že děti jsou rozjívené, neposlušné a že nerespektují autority. Jenže trenéři, učitelé nebo kdokoli jiný, kdo pracuje s dětmi, tvrdí, že „zpovykaní“ jsou hlavně jejich rodiče. Nejenže potomkům zametají cestičku, ale mají pocit, že všemu rozumí a že ti, komu děti svěřují, musejí jejich názor respektovat za všech okolností. Reportáž přinášejí Lidové noviny.V nedávném průzkumu společností Tutor a Edulab 45 procent ředitelů základních škol uvedlo, že se přístup rodičů ke škole a k učitelům zhoršuje, 40 procent jej považuje za stále stejný, pouze 11 procent si myslí, že se zlepšuje.

„Posledních deset let vývoj akceleruje v horším smyslu. Učitelé ztrácejí autoritu, protože nemají oporu v rodinách žáků,“ uvádí ředitel severočeského gymnázia, který si nepřeje uvést své jméno, ale LN jeho totožnost znají. Ve školství působí téměř třicet let, učil na základní i střední škole. Vše přičítá klesající prestiži učitelského povolání a nedostatku kvalitních pedagogů, kteří nejsou adekvátně platově ohodnoceni.

Na gymnáziích je podle něj situace o něco lepší. Většina rodičů tu komunikuje vstřícně, jsou zodpovědní, což přičítá i jejich potenciálnímu vyššímu vzdělání.

„Horší situaci lze pozorovat v jiných školách, kde bývají zákonní zástupci velice urputní. Běžně začnou používat výrazy jako například šikana dítěte či zesměšnění ve standardních situacích, kdy například učitel v rámci lepší organizace výuky přesadí žáky ze zadních lavic do předních, nebo u orientačního zkoušení u tabule,“ popisuje ředitel. „Každý velice dobře zná svá práva, ale povinnosti jako by neexistovaly, o těch se nesmí mluvit. Jejich vyžadování je označeno za ponížení. Nejvíce problémů mají učitelé, kteří ve své práci dbají na řád, pravidla a důslednost. S tím není část žákovské a rodičovské populace, bohužel, schopna vůbec fungovat,“ dodává.


Celý text naleznete v Lidových novinách

15 komentářů:

laimes řekl(a)...
1. prosince 2018 v 10:21  

jednoduché řešení, školy státní a soukromé a na těch státních učitelé státními zaměstnanci

Unknown řekl(a)...
1. prosince 2018 v 10:26  

Víte, ono záleží na tom, jakým tónem a s jakou verbální dehonestací se ty práva a povinnosti vyžadují a připomínají. Když se učitel nebo ředitel cítí ohrožen, neuvědomuje si svůj tón hlasu a často ani chování. Zcela zákonitě a podobně vystupuje rodič. Je tedy skvělé, že máme pravidla (zásady, práva a povinnosti), kterým děti rozumí jen když chtějí, jinak je ignorují a emočně nezralým způsobem dávají najevo nechuť, nesoulad a nepřipojenost. Problém je tedy v jiné dimenzi, na kterou učitelé, děti i rodiče narážejí od pradávna, v emoční nezralosti a zraněnosti člověka, chcete-li v jeho emoční inteligenci. Tohle je oblast, kterou zvládá málo učitelů a ještě méně rodičů a školy s ní pracují jen výjimečně. Tak co se divíte. Řád, pravidla a důslednost jsou jedna hladina problému, ale komunikační dovednosti, druhá hladina. Pak ještě existuje něco jako systém hodnot, ke kterému se pravidla, řád a důslednost vztahují. A to je problém zcela zásadní. Školství a školy se mění podle nálad politiků, nikoli podle hodnot, které jsou systémové, nadosobní a načasové. Management takové kultury nebo změny je nesrozumitelný, překombinovaný a chaotický. Čím výše se úředně pohybujete, tím větší důslednost zažijete, navzdory neurčitosti pokynů a definic, např. systémových projektů, .. včetně emoční nezralosti, když si to necháte vysvětlit.

E.Kocourek řekl(a)...
1. prosince 2018 v 10:50  

Rodiče někde získali hnusnou demokratickou představu, že škola by měla respektovat JEJICH požadavky. Asi to sem přišlo z těch zlotřilých U.S.A., kde dosud ještě zbytky demokracie nevymýtili. Školy patří obcím, obce ty svoje školy financují (včetně platů učitelů) a ti nešťastní američtí učitelé musejí skákat tak, jak píská obecní zastupitelstvo. Když obec rozhodne, učí se stvoření podle Bible a ne Darwin, když obec rozhodne, vyháže se ze školní knihovny Mark Twain a podobní pokrokáři. ////

No prostě fuj fuj demokratické prostředí. Oč lepší je to české školní prostředí, kdy všechny školy musí fungovat přesně stejně podle nesmyslných ministerských směrnic a ještě nesmyslnějších cermatích blábolů, a kde se na požadavky rodičů zvysoka kašle. ////

Q. E. D. řekl(a)...
1. prosince 2018 v 13:44  

„Každý velice dobře zná svá práva, ale povinnosti jako by neexistovaly, o těch se nesmí mluvit. Jejich vyžadování je označeno za ponížení. Nejvíce problémů mají učitelé, kteří ve své práci dbají na řád, pravidla a důslednost. S tím není část žákovské a rodičovské populace, bohužel, schopna vůbec fungovat.“

Tato slova by se měla tesat do kamene!

poste.restante řekl(a)...
1. prosince 2018 v 16:29  

Demokracie není ani anarchie, ani poskakování podle toho, jak píská ten, kdo má právě píšťalku na MŠMT. A buďte rádi, že učitelé mají svůj vlastní rozum a mozek, protože jinak by míra rozvratu byla mnohem hlubší.

Demokracie a la USA se skutečnou demokracií také nemá až tak moc společného, pane Kocourku.

Na slušnost a zásady mezilidského kontaktu nepotřebujeme žádné předpisy.
Tahle "pravidla" platila stejně za totalitního socialismu, jakož i v nedemokratickém Rakousko-Uhersku.
To si jen někteří rodiče a experti pletou svobodu s povinností všech ostatních, hlavně učitelů, dělat to, co chci JÁ.

Ivo Mádr řekl(a)...
1. prosince 2018 v 18:41  

Nejen učitelé se setkávají s arogancí některých rodičů. Jsou to všichni lidé, kteří jsou v tzv. "PRVNÍ LINII". Doktoři, úředníci, lékárníci, prodavači, ....

Učitelé jsou ale evidentně bití ze všech stran. Nad sebou mají svého nadřízeného v ředitelské židli (dodávám, že většina z nich je slušná), zřizovatele, ČŠI (nevzpomínám si na případ kdy dala učitelovi zapravdu ve smyslu POMÁHAT a CHRÁNIT). Do toho všeho přijde "nespokojený" rodič a na plná ústa prohlásí: "Však ti učitelé mají 3 měsíce prázdnin, plat 50 000,-Kč, každý den do 12:30 a především houby dělají". Samozřejmě jde jen o pár křiklounů, ale mnohdy to má dominový efekt. Efektně obejdou učitele a ředitele. Stěžují se pak na ČŠI, medializují svou situaci na sociálních sítích, volají televizi,..Zde je třeba podtrhnout mnohdy negativní přístup médií. A je vymalováno.

tyrjir řekl(a)...
1. prosince 2018 v 20:13  

Hejtmani mají pravdu? Znalostní limit pro vstup absolventů ZŠ na SŠ pomůže odhalit neschopnost MŠMT?

Posledních deset let vývoj akceleruje v horším smyslu. Učitelé ztrácejí autoritu, protože nemají oporu v rodinách žáků,“ uvádí ředitel sevaeročeského gymnázia, který si nepřeje uvést své jméno, ale LN jeho totožnost znají. Ve školství působí téměř třicet let, učil na základní i střední škole. Vše přičítá klesající prestiži učitelského povolání a nedostatku kvalitních pedagogů, kteří nejsou adekvátně platově ohodnoceni.

Když ani Lidové noviny nerozlišují mezi profesí učitel a vychovatel (pedagog), není se co divit, že rodiče nepovažují za svou povinnost své děti řádně vychovávat. Udělají to za ně přeci pedagogové ve školách. Nebo snad ne? Tahle zlá situace došla už tak daleko, že některé učitelky a učitelé (více než 80 % v MŠ, ZŠ a SŠ je učitelek) už ani neví, že jsou učitelkami a učiteli a považují se za pedagogy. Být rodičem, tak si je asi taky pořádně podám, když vidím jak špatně ti "pedagogové" tu školní výchovnou klubovnu vedou. Vždyť s těmi "pedagogy" jsou jejich děti 6 hodin denně a nemají nic jiného na práci, než vychovávat jejich děti... :)

Tragédií školy je ředitel(ka), který(á) na tuhle převýchovně pedagogickou manipulaci s pojmy učitel a pedagog přistoupí a prakticky ji aplikuje. V takové škole jsou pak preferováni a odměňováni (i) učitelé, kteří v podstatě zradí své učitelské povolání, kašlou na výuku a věnují se vychovatelství. I hodina matematiky, fyziky atd. se přeci dá prokecat, prosurfovat a provideovat kecáním o lecčems. Nejzrůdnějších podob to podle mých zkušeností nabývá v některých základních školách. Není pak divu, že do SŠ přicházejí čím dál neznalejší a nevychovanější děti. Jednou z nejtěžších věcí v SŠ je pak "dát pracovně (pardon, výchovně) dohromady" první ročníky studentů. Něco podobného se pak v prvních ročnících, bohužel, děje i ve školách vysokých. Tam už ale do toho rodiče nemají vzhledem k plnoletosti dětí co mluvit a ta jejich kvítka ze školních pedagogických zahrádek tam dost často vadnou, aniž by dala jaké plody.

Tragédií obce je starosta, který se příliš nestará o školní vzdělávání, ale pečuje hlavně o školní výchovu. Ono je to taky víc vidět, že?

Tragédií krajů by byli hejtmani a jejich školští náměstci, kteří by dělali néco podobného. Tam už ta pedagogizace učitelství, myslím bohudík, tolik nekvete.

Tragédií českého školství je, myslím, především MŠMT ČR, které v roce 2004 spolu se slibem, že učitelé budou mít 130 % průměrného platu, zavedlo nefunkční kompetenčně užvaněné a konstruktivisticky pojaté Rámcové vzdělávací programy a povinně tvořené nefunkční kompetenčně užvaněné a konstruktivisticky pojaté Školní vzdělávací programy. Ty došly na SŠ kolem roku 2008. To, myslím, docela významně koresponduje s těmi 10 léty podstatného zhoršení situace i ve středních školách. Namísto nápravy zvráceného systému RVP/ŠVP se pak ještě učitelé od MŠMT dočkali tzv. Inkluze a zrůdného návrhu Kariérního (ne)řádu pro učitele. Těch 130 % průměrného platu učitelé dodnes nemají a ani současná vláda jim je neslibuje.

Z výše popsaných hledisek začínám dávat zapravdu krajským hejtmanům. Zavedení znalostního limitu pro vstup absolventů ZŠ na SŠ může napomoci odhalit neschopnost MŠMT ČR v očích veřejnosti. Bude-li ten limit zaveden, nespokojení rodiče si, doufám, pak lépe uvědomí svou odpovědnost za výchovu svých dětí a začnou po školách požadovat, aby se tam lépe vyučovalo.

J.Týř

Viz i

http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html
Tornádo KAT a vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html#comment-6280139516709541290

mirek vaněk řekl(a)...
2. prosince 2018 v 10:27  

Pro pana Kocourka. V USA školy, co za něco stojí, jsou ty soukromé.

Hejtmani mají pravdu, ale měli by si umýt vlastní hlavu, protože stav středního školství je jejich práce. A že se poslední léta činili.

Jinak souhlas s článkem i s většinou diskutujících. Jak už jsem dříve napsal, trochu smutné je, když ministerský úředník či krajský úředník kope do učitelů. Kdo jiný je zodpovědný za stav učitelstva či škol, než právě ministerstvo či kraje. Ony to řídí a mají kompetence. Učitel je až ten poslední, který pracuje s žákem, pokud mu to nadřízení a rodiče dovolí.
Dnes často nemá učitel šanci cokoliv udělat. Nemá na práci s dětmi čas. Sepisuje papíry a zdůvodňuje každou blbost div že neutírá maturantům zadek nebo na všechno kašle či se léčí v nemocnici. Učitelstvo ve školách se polarizuje. A nebude líp. Mladá nová generace není pracovitá! To málo, vychované k pracovitosti, v tradiční škole tradičními rodiči dělá za jiné peníze pro zahraniční firmy.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2018 v 21:28  

Tahle diskuze vážně nemá smysl. Učitelé si stěžují na arogantní rodiče a rodiče si stěžují na arogantní učitele. Kdo má pravdu ví bůh.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2018 v 22:19  

Svoboda zůstat hloupý není lidská svoboda v pravém slova smyslu. Pravá demokracie vyžaduje mít vzdělané a pracovité lidi, kteří mají odpovídající užitek ze své poctivé práce. To je potřeba naučit děti a bohužel i některé politiky, úředníky, rodiče a některé tzv. vzdělávací aktivisty. To se u nás, bohužel, stále plně nedaří. Proto mají naši politici a dnes už i učitelé čím dál menší důvěru lidí. Páně Štefflovo "Známováním uděláme z učení práci" je blábol (vymílání mozků) na n-tou. Učení je zodpovědná lidská práce (vytváření hodnot). Kdo to popírá lže nebo se hluboce mýlí.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2018 v 22:30  

Páně Štefflovo "Známkováním uděláme z učení práci" je blábol (vymílání mozků) na n-tou. Učení je zodpovědná lidská práce (vytváření hodnot). Kdo to popírá, lže nebo se hluboce mýlí.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2018 v 22:54  

Tahle zlá situace došla už tak daleko, že některé učitelky a učitelé (více než 80 % v MŠ, ZŠ a SŠ je učitelek) už ani neví, že jsou učitelkami a učiteli a považují se za pedagogy.

Považuje to snad někdo za nepravdu? Pokud ano, pokusme se, prosím, odpovědět na otázku, proč se největší organizace zastupující UČITELE nazývá "Pedagogická komora".

Pokud vím, bylo to takhle: Učitelé sdružení v tom spolku hlasovali (po poradé vedení s některými "politiky") o variantách nazývat se a) Učitelská komora nebo b) Pedagogická komora. Zvolili si Pedagogická komora. Tohle je přeci taky pitomost na n-tou. Jaký je její výsledek? Dnes tedy nejsou ani "Učitelská" ani "komora". Jde tu, myslím, o typicky "klamavý obchodní název", který je jasným projevem trendu duchu Ústavy i školského zákona neodpovídající pedagogizace (pečovatelizace) UČITELSKÉ profese. Divíte se ještě někdo, že rodiče, suveréni (v plném zákonném i faktickém slova smyslu) nad výchovou svých dětí, považují učitele za sobě rovné či dokonce podřízené "pedagogy" a že společenská prestiž učitelství jde tzv. do háje zeleného?

E.Kocourek řekl(a)...
3. prosince 2018 v 11:08  

Ad poste restante, k demokracii: Míníte-li "skutečnou demokracií" tu českou a středoevropskou odrůdu, nadšený souhlas - opravdu se od té americké výrazně liší. Avšak ta americká je mnohem lepší. ////
Míníte-li "skutečnou demokracií" cosi jiného, nežli tu českou a středoevropskou odrůdu, naznačte, co tedy míníte. ////

Ad Miroslav vaněk, americké školy: váš názor nikterak nezpochybňuji. Avšak má-li být relevantní ke zdejší diskuzi, měl byste uvést, zda americké soukromé školy respektují či nerespektují požadavky rodičů žáků. Já pouze vím, jak to funguje na obcím patřících veřejných školách. ////

PP řekl(a)...
3. prosince 2018 v 16:34  

Ta americká mnohem lepší? Jste upad? 20-30 milionů mrtvých, nemluvě o chudobě, nemocech a epidemiích, 70 milionů lidí na potravinových lístcích - to je lepší demokracie? .

poste.restante řekl(a)...
3. prosince 2018 v 18:41  

Avšak ta americká je mnohem lepší.
V čem?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.