Hana Havlínová: Revize RVP – 1. stupeň ZŠ. Podkladová studie. (Co znamená „obrat k dítěti“)

sobota 22. prosince 2018 ·

„Pro primární vzdělávání je revize RVP příležitostí zdůraznit požadavek obratu k dítěti, což stručně znamená: • že se dítěti dostává příležitostí aktivně se projevovat, být iniciativní, ptát se, přicházet s vlastními nápady, čerpat z vlastních vnitřních zdrojů a spoluvytvářet situace, v nichž je vychováváno a vzděláváno; • že se dítě setkává s chápajícími, vciťujícími se osobami, kterých si váží, které jsou pro něj přirozenou autoritou, které přijímá za svůj vzor a skrze které poznává, co to je vzájemná důvěra a úcta; • že dítě žije své dětství, ale současně si postupně ujasňuje budoucnost jako horizont možností, pro jejichž realizaci je třeba něco dělat, někým se stávat,“ píše Hana Havlínová v úvodu podkladové studie.


Úvod pokračuje:

Chápání žáka jako rodící se osobnosti, zájem o kvalitu jeho celého života, nové způsoby komunikace ve vztahu učitel–žák při výuce, to jsou výzvy obsažené ve změněném přístupu k primární edukaci v edukační kultuře obratu. Celostní pohled na žáka je založen na rozvojově-výkonovém pojetí primárního vzdělávání jako na dlouhodobém procesu, procesu seberozvoje, na postojích, zájmech, dovednostech, hodnotové orientaci a sebehodnocení. Tyto požadavky na model primární edukace, který pečuje o kvalitu života dětí ve školním vzdělávání a výuce, jsou zahrnuty již v současném RVP jako klíčové kompetence rozvoje žáků, které přesahují tradiční pojetí vzdělávání založené na osvojených vědomostech a dovednostech. „Mezi klíčové cíle primárního vzdělávání patří uvádění žáka do světa, který se mu stává srozumitelný a zároveň ho motivuje k dalšímu poznávání a rozvoji… Významnou změnu v hierarchii cílů primárního vzdělávání lze očekávat jen tehdy, bude-li východiskem výuky právě sledování kvality života dětí a jejich právo na hodnotné vzdělávání.“ [Lukášová, 2010, s. 85]

Uvědomujeme si, že kurikulární dokument stanovením očekávaných výsledků učení nezajistí, aby učitel nevnímal vyučovací proces jako předávání informací, ale zároveň jako péči o rozvoj osobnosti žáka. Přesto považujeme za nutné na celostní přístup k pojetí žáka na tomto místě upozornit.

Vzhledem k tomu, že se předkládaná studie věnuje problematice revize RVP z pohledu primárního vzdělávání a zasahuje do všech vzdělávacích oblastí, nemohla postihnout všechny možné pohledy a různost názorů na danou problematiku. Věříme ale tomu, že poskytne pohled na řadu podnětů, které je třeba při revizích kurikula jednotlivých vzdělávacích oblastí vzít v úvahu, aby byl zajištěn dostatek času na upevnění znalostí a dovedností žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech a zároveň aby byla zachována jejich komplexnost a vzájemná provázanost, tak, jak tomu bylo v primární edukaci doposud. Další náměty na revize RVP přinášejí podkladové studie jednotlivých vzdělávacích oblastí.


Celou studii ke stažení naleznete zde

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.