Saša Uhlová: Žijeme v nejlepší době své historie? Je to jedno – řada lidí přestává věřit v demokracii a ztrácí naději

neděle 29. července 2018 ·

„Nemá proto smysl utěšovat se čísly o hospodářském růstu a tím, že žijeme v nejlepší možné době. Možná žijeme, ale to není podstatné. Důležité je, jak to vnímá většina lidí, jak se cítí a jestli v sobě dokážou ještě najít nějakou naději a energii. Proto je teď prvořadým úkolem veřejně se angažujících intelektuálů přemýšlet nad tím, co udělat, aby se vláda opět lidu navrátila,“ píše Saša Uhlová v Hospodářských novinách v polemice s Radkem Špicarem.


Saša Uhlová (dvtv.cz)
Uhlová mimo jiné píše:

Dostáváme se do bodu, kdy se i přemoudřelá liberální levice, která vždy na všechno měla odpověď, zmítá v nejistotě a neví, jaká témata by měla do společenské debaty přinášet. Vždyť o exekucích, regionálních nerovnostech, problémech ve dvoukolejném školství a s obecním i sociálním bydlením už všichni vědí. V celé společnosti navíc panuje jistá nervozita a velká část lidí bude souhlasit, že jsme dorazili k jakémusi milníku. Jen se asi neshodneme, co nás může čekat a kde přesně leží problém. A aby byla situace ještě komplikovanější, zažíváme hospodářský růst, který otupuje hrany argumentaci podložené výhradně sociální optikou.

Sociální rozměr je ale přesto důležitý, protože reakce společnosti přicházejí se zpožděním a provázejí nás ještě řadu let poté, co problémy vznikly. Jako příklad mohou posloužit právě lidé v exekuci, kterých je kolem tři čtvrtě milionu a zasaženy jsou i jejich rodiny. Pro ně je rada, aby se snažili získat lépe placenou práci, v podstatě výsměchem, protože pokud nepracují načerno, žijí stále z nezabavitelného minima. A nejde jen o ně, různé dluhy a problémy vzniklé třeba v době hospodářské krize se s lidmi táhnou i dnes.

Ale zpožděná reakce neplatí jen pro konkrétní příklady týkající se jednotlivců, pomalu reaguje celá společnost, všichni voliči, kteří často volili proti svým zájmům v naději, že se jim jejich v dané chvíli nelogická volba nakonec vrátí v dobrém. Čekali poctivě na šlehačku na dortu, kterou slíznou, až bude transformace dokonána. Nemálu z nich se ale nic dobrého nevrátilo, a tak v nich začal růst pocit, že byli zrazeni, že naletěli. Pocit hořkosti se pak snadno kanalizuje volbou proti těm, kteří to způsobili, což jsou pro mnohé „nikým nevolené elity“, anebo hněvem vůči určitým skupinám. V našem případě třeba Romům a uprchlíkům, ale další skupiny mohou velmi rychle přibýt.

Pocit zrady souvisí s druhým velkým tématem, které ovlivňuje naši současnost. Je jím ztráta důvěry v demokracii, stát a politiku jako takovou. Nedávný průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR ukázal, že podle Čechů mají na rozhodování politiků největší vliv úplatky a korupce. Lidé ztratili důvěru v to, že by mohli ovlivňovat veřejné dění, skutečnost, že žijí v demokratickém zřízení, tak pro ně přestává mít hodnotu.


Text naleznete zde
Polemický text Radka Špicara naleznete zde

18 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...
29. července 2018 v 8:34  

Napadají mě prvořadější úkoly pro veřejně se angažující intelektuály nežli přemýšlet nad tím, co udělat, aby se vláda opět lidu navrátila. Něco jako jak rychle a kam jít a jak dlouho tam zůstat. ////

Ale s tou ztrátou důvěry v demokracii, stát a politiku má autorka pravdu. Lidé opravdu ztratili důvěru v to, že by mohli ovlivňovat veřejné dění. Když se podíváme na počty v pozadí demokratického "rozhodování" (občan má jeden hlas mezi milióny jiných voličů), je spíše záhadou, jak lidé přišli k té představě, že by veřejné dění ovlivňovat MOHLI. Početně je to jasný nesmysl. Že by jim někdo něco nakukal a obalamutil je? ////

Kvaternion řekl(a)...
29. července 2018 v 9:45  

Češi nemohou ztrácet důvěru v demokracii, neboť nemohou ztratit něco, co nikdy neměli. Chtěli jen tu životní úroveň, kterou si se západními demokraciemi spojovali, ale dát lidem svobodu a zodpovědnost za vlastní osud? To je pro většinu Čechů naprosto absurdní představa. Jinak řečeno, nelze udržet demokracii tam, kde je pro většinu voličů podstatně méně důležité, aby měli sami svobodu, než aby ji ostatní (ti s odlišnými názory) neměli.

E.Kocourek řekl(a)...
29. července 2018 v 10:51  

Ten začátek celkem beru, ale vaše představa o propojení demokracie se svobodou a zodpovědností je zcela mylná. Svoboda je demokracií likvidována - abyste zavedl demokracii, musíte se (části) svobody vzdát. A jako systém správy věcí veřejných demokracie ODSTRAŇUJE zodpovědnost. Snad jste si všimnul, že žádný demokratický politik za nic (ani za svoje vlastní činy) nezodpovídá. ////

To s tím udržením demokracie a většinou voličů je zajímavé, ale formulujete velmi nepřesně. ////

Kvaternion řekl(a)...
29. července 2018 v 11:49  

E.Kocourek: Má-li být Váš příspěvek reakcí na můj, pak jsou Vaše tvrzení chybná. Liberální demokracie je zdaleka nejsvobodnější ze všech vyzkoušených systémů vlády a tudíž se občané při jejím zavedení nikdy nemusejí vzdát části svobody, naopak ji získávají. Stejně chybné je tvrzení, že demokracie odstraňuje zodpovědnost - nikoli, zodpovědnost je s právem volby rozdistribuována mezi občany. Dále, nemohl jsem si všimnout něčeho, co není pravda - demokratičtí politici se za své činy zodpovídají přinejmenším ve volbách, které je mohou odstavit od moci, zatímco politici v autoritářských režimech (což jsou všechny nedemokratické režimy) nenesou odpovědnost vůbec žádnou. Na závěr tvrdíte, že se vyjadřuji nepřesně, aniž byste se toto tvrzení pokusil jakkoli dokázat; považuji ho opět za chybné. Korektní by bylo použití pojmu "vágní", to je v příspěvku daného rozsahu nevyhnutelné a mým cílem nebylo formulovat s odbornou přesností.

laimes řekl(a)...
29. července 2018 v 12:53  

slovo demokracie znamená znamená vláda lidu=komu čemu neboli jest to označení pro formu vlády,tento pojem vznikl v době renesance,v itálii,kdy vznikly i všechny bajly a řeckumřímě apod,neboli to co se učíme jako starověk,v itálii v době kondotiérských republik,pak po demokracii chcípl pes a odjevila se během vel fra revoluce ovšem jaksi neurčitě avšak přeskočila odtud do usa a v tom ráji genocidy,otrokářství a koltů proklatě nízko se s tím termínem pracovalo byl šlechtěn
až se nám z usa vrátil ve 20. stol

laimes řekl(a)...
29. července 2018 v 12:56  

po 2 svět válce jsme měli tři typy demokracie: liberální,totalitní,přímou...dneska pouze ve švajcu máme přímou kdežto v eu globalistickou multikulturní

Kvaternion řekl(a)...
29. července 2018 v 15:41  

laimes: Jako obvykle nemají Vaše příspěvky hlavu ani patu. Není nic jako totalitní nebo globalistická multikulturní demokracie (to první je přímo oxymoron) a liberální a přímá nejsou typy, nýbrž vlastnosti demokracií (už proto, že jsou nezávislé).

PP řekl(a)...
30. července 2018 v 7:45  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Nowak řekl(a)...
30. července 2018 v 17:11  

Prakticky vzato: Subjektivně zdaleka nemám pocit, že žiju ve skvělé době. Prospeující ekonomika se nepromítá ani do mého osobního života, ani do pracovního - do školy. A mám dojem, že takhle to vidí učitelé spíš obecně, že nejsem vyjímkou. Nebo ano?

Ivo Mádr řekl(a)...
30. července 2018 v 17:41  

Nowak

Souhlas. Nejste žádná bílá vrána. Skvěle se má pouze těch horních 100 000 občanů této země. Ostatní pouze paběrkují. "Demokracie" je omezena pouze a jedině na vládnoucí vrstvu a k nim přináležející skupiny. Budoucnost "demokracie a svobody" bude silně ovlivněna dalším procesem globalizace a průmyslové revoluce 4.0 Pak zbude pouze "chléb a hry". Většina obyvatel bude spokojena.

BP řekl(a)...
31. července 2018 v 16:35  

Přátelé, svoboda nastává v důchodu.

tyrjir řekl(a)...
1. srpna 2018 v 0:51  

V nejnovější studii vědci z Ústavu informatiky AV ČR a Ústavu merania SAV zjistili, že chaotické systémy porušují princip kauzality. Při počítačové simulaci změny směru času u běžných, tzv. lineárních systémů matematické metody detekce kauzality podle očekávání prohodí příčinu a následek. Avšak (i) u chaotických systémů příčina zůstává příčinou i při zpětném běhu času, a to i tehdy, když se odehraje až po následku. Tento paradox můžeme pozorovat v počítačové simulaci, ale nemůže k němu dojít ve skutečném světě, protože chaotické systémy nejsou reverzibilní v čase.


http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Chaoticke-systemy-porusuji-princip-kauzality/

Proč Česko dbá na kvalitní školní vzdělávání jako jeden z nejhorších států v OECD (ostudně nízké procento z HDP dávané na školství, nejhorší platy učitelů a lži, že to může být tzv. kompenzováno vzdělávacími dotacemi EU)?

Aby občané neoliberálně kolonizované Kolonie Česko (viz Švihlíková "Jak jsme se stali kolonií" - roční odliv více než 300 miliard Kč dividend do zahraničí, 80 % podniků v zahraničních rukou, 80% závislost na vývozu do EU, 80% feminizace koncepčně, materiálně i organizačně (z)plundrovaného školství, 60% produktivita ale jen 30% platy oproti Německu atd. atd.) nesli v relativním klidu svůj ponižující úděl, není pro ty, kteří mají z výše popsaného stavu prospěch, žádoucí, aby lidé v Česku byli vzdělaní natolik, aby si tyto záklaní existenční věci uvědomovali. Ti kolonizátoři a jejich vazalové, myslím, potřebují chaos v činech a myšlení lidí, aby je mohli pomocí jednoduchých manipulací vcelku snadno ovládat.

J.Týř

E.Kocourek řekl(a)...
1. srpna 2018 v 7:18  

Česko není kolonií, alébrž bruselským protektorátem. Cíle a zájmy bruselských vládců popisuje pan Týř celkem výstižně. Nicméně připomínám, že Brusel (stále ještě) nedokáže vládnout ve svých protektorátech bezprostředně, a potřebuje k tomu "místní" mouřeníny. ////

Doporučuji tedy identifikovat místní bruselské mouřeníny a snažit se je izolovat od vlivu a od peněz. ////

Ad BP: To si budete říkat, dokud nedosáhnete důchodu. Pak možná zjistíte, že je to jinak. ////

Kvaternion řekl(a)...
1. srpna 2018 v 10:05  

E.Kocourek: Tento server a diskuse jsou věnovány českému školství. Máte-li potřebu hlásat své bizarní politické názory a primitivní lži, jako že ČR je bruselský protektorát, a vyzývat k otevřeně antidemokratickým krokům proti svým názorovým protivníkům, dělejte to laskavě jinde.

Kvaternion řekl(a)...
1. srpna 2018 v 10:14  

Mádr, Nowak: Absolutně se máte skvěle (pochopitelně z vnějšího hlediska, nepočítám rodinnou situaci, zdraví apod.), jestliže to tak nepociťujete, je to proto, že svoji situaci hodnotíte relativně a pouze podle materiálních kritérií (a v případě pana Mádra s velkou porcí typické české závisti). Tvrzení "Demokracie" je omezena pouze a jedině na vládnoucí vrstvu a k nim přináležející skupiny už je pak otevřený blábol a je tristním vysvědčením pro české školství, pokud v něm jeho autor působí.

E.Kocourek řekl(a)...
1. srpna 2018 v 10:30  

Ad Kvaternion: To mě vyzýváte z pozice Pomocné stráže administrátora ČŠ ? Pokud tu horlíte pouze z pozice řadového komentátora, pak vás upozorňuji, že vaše hodnocení pravda/lež je přibližně stejně platné jako to moje. ////

Co se týče "otevřeně antidemokratických kroků", onehdy pan President vysvětloval občanům, že existují postupy demokratické a existují alternativní postupy s využitím Kalašnikova. Jenže vy, pane Kvaternion, nemůžete vědět, kterou z alternativ jsem měl na mysli. ////

Kvaternion řekl(a)...
1. srpna 2018 v 10:48  

E.Kocourek: Je úplně jedno, z jaké pozice Vás vyzývám, podstatné je, že Vás vyzývám oprávněně. Ještě jednou: toto je server o školství, politiku si běžte řešit jinam, vzhledem k Vašemu zaměření nejlépe na nějaké dezinformační weby. Jinak Vaše hodnocení pravda/lež samozřejmě není stejně platné jako moje. Pravda a lež jsou objektivní pojmy a nikdo nemůže mít "vlastní pravdu". V tomto případě Vy lžete a já Vás na to pravdivě upozorňuji.

BP řekl(a)...
1. srpna 2018 v 13:40  

Ad E.Kocourek řekl(a)...
1. srpna 2018 7:18
Až v důchodu Vás nikdo nebude buzerovat! A to blaho (a svoboda, kdy vstanu a co budu dělat a kde říkat) přece stojí za všechny peníze!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.