Jiří Kuhn: Potřebují školy a učitelé něco jako „kariérní řád“?

úterý 24. července 2018 ·

„Od posledního, od roku 1989 již pátého vážného pokusu o vytvoření systému učitelské kariéry uplynuly již více než dva roky. V červnu 2015, doslova několik dní po svém jmenování, rozhodla ministryně Kateřina Valachová o tom, že výstupy tříletého projektu Kariérní systém nebudou realizovány, rozprášila projektový tým, odepsala více než 30 milionů korun, které byly na přípravu kariérního systému v průběhu tří let vynaloženy, i nepočítaně hodin práce stovek lidí, kteří se na jeho tvorbě, připomínkování a pilotáži podíleli. Definitivní tečku za dalším kolem pak udělala Poslanecká sněmovna, když neschválila novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních. Je to špatně? Je to dobře? Potřebují školy a učitelé vůbec něco podobného?,“ píše ředitel gymnázia Jiří Kuhn v textu, v němž připomíná projekty, které směřovaly k vytvoření „kariérního řádu“. A hodnotí zatím poslední pokusy na tomto poli. Článek vyšel v červencovém vydání časopisu Řízení školy.

Jiří Kuhn (repro DVTV)
Jiří Kuhn mimo jiné píše:

Individuální projekt národní – IPn Kariéra (15. 3. 2012 – 31. 3. 2015)

Na projekt bylo vyčleněno 30 milionů korun a koordinoval jej NIDV. Projekt si stanovil tři klíčové aktivity: 1. Kariérní systém (KA1), 2. Systém vzdělávání (KA2), 3. Profesní portfolio (KA3). Základní výstupy vyšly z KA1 – Kariérní systém. Byly jimi zejména standard učitele (dle projektového zadání čtyřstupňový) a dále podrobné nastavení atestačního řízení. Výstupy byly následně provázány s výstupy dalších klíčových aktivit, tedy systémem vzdělávání, včetně metodik a kompletních materiálů souvisejících s profesním portfoliem. Výstupy z projektu jsou stále zveřejněné na stránkách NIDV. S maximální snahou o objektivitu musím konstatovat, že projektové výstupy jsou i s jistým časovým odstupem velmi kvalitním, komplexním a logicky provázaným souborem dokumentů, které byly připraveny tak, aby učitelům i ředitelům pomohly kariérní systém smysluplně realizovat. Projekt doplnil existující dvě kariérní cesty, tedy cestu k funkčním pozicím a cestu ke specializovaným pozicím, o třetí cestu – cestu rozvoje profesních kompetencí. V rámci projektu byl zpracován standard učitele, který byl koncipován jako východisko pro všechny tři kariérní cesty...

Nesplněná očekávání

Po třech letech práce na projektu odmítla Kateřina Valachová do slova a do písmene pár dní po svém nástupu projektové výstupy, aniž se s nimi seznámila. Ustavila pracovní skupinu, v níž byli ti zástupci pedagogických fakult, kteří z projektu v jeho průběhu odešli, a čelní představitelé CZESHA a Asociace ředitelů ZŠ. Dostali za úkol v termínu několika měsíců vytvořit nový kariérní systém včetně standardu učitele. Na rozdíl od projektových výstupů neprošly výsledky činnosti této nově ustavené skupiny žádnou odbornou diskusí, pilotáží ani připomínkovým řízením. Návrh zákona neprovázela nová RIA. Standard učitele včetně návrhu paragrafového znění novely zákona a prováděcích předpisů dostali k dispozici jen senátoři a poslanci, nikdo jiný ho neviděl… Od výsledné podoby kariérního systému se nakonec, pokud vím, distancovali i akademici z pracovní skupiny, kterou si ministryně na jeho přípravu sestavila. Jedni z mála, kteří výslednou podobu kariérního systému podporovali, byli z nepochopitelných důvodů odboráři. Tedy přesněji řečeno vrcholné vedení ČMOS. Řadoví odboráři neměli o jeho podobě ani ponětí… V průběhu projednávání v Parlamentu byly přijaty desítky pozměňovacích návrhů, ale novela zákona o pedagogických pracovnících nakonec nebyla přijata.

Skoro by se sem hodilo napsat: „A zazvonil zvonec a pohádky je konec.“ Vím, že dlužím odpovědi na otázky, které jsem položil v úvodu, ale odpovězme si sami. Názory budou evidentně různé a je to pochopitelné. Co bych ale určitě doporučil? Podívejte se na web NIDV, najděte si výstupy z projektu a prostudujte si je. Jistě mezi nimi najdete použitelné náměty pro nastavení svých školních autoevaluačních procesů. Je asi vhodné též zmínit, že něco z projektu se rozhodlo zachránit i MŠMT. V současné době pracuje NIDV na resortním úkolu, jehož cílem je připravit standard ředitele školy, nastavit blíže podmínky pro konkurzní řízení a upravit přípravu učitelů, kteří se rozhodli vydat se po kariérní cestě k funkčním pozicím.


Celý text naleznete zde

12 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...
24. července 2018 v 8:50  

NE! Nepotřebují. Kariérní řád bylo gesto zoufalství v situaci, kdy český stát nemínil přiznat učitelům nic jiného nežli žebráckou almužnu. Dnes je situace radikálně jiná a zdá se, že stát hodlá učitele platit důstojněji. Proto kariérní řád není potřeba. ////

Po státních maturitách a jednotných přijímačkách by kariérní řád bylo další CENTRÁLNÍ zasahování státu do věcí, do kterých je státu ..., ehm, málo. Rozumné by bylo, kdyby učitele hodnotil ten, kdo je platí. Znamenalo by zavedení kariérního řádu, že plat učitele bude mít dvě složky - jednu složku placenou školou podle učitelova zařazení, úvazku a činnosti a druhou složku placenou Ministerstvem podle kariérního řádu? ////

Radek Sárközi řekl(a)...
24. července 2018 v 16:37  

Nejabsurdnější bylo, když CZESHA přijala usnesení proti kariérnímu řádu, ale vedení CZESHA všude kariérní rád podporovalo...

Radek Sárközi řekl(a)...
24. července 2018 v 20:21  

Celý článek:
https://online.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/kariera-o-co-jsme-prisli-otevreny-clanek.a-4478.html

Michal Komárek řekl(a)...
24. července 2018 v 20:44  

Děkuji za upozornění, pane Sárközi! Aktivní "proklik" už je pod textem. Hezký večer!

Radek Sárközi řekl(a)...
24. července 2018 v 20:55  

Rádo se stalo. :-)

Radek Sárközi řekl(a)...
24. července 2018 v 20:58  

Kdyby nebylo výzvy iniciativy Pedagogická komora se 7 400 signatáři, hladce by prošel kariérní řád Senátem, a kdyby nebylo následné petice s 21 609 podpisy z 1 150 škol, Poslanecká sněmovna by Senát přehlasovala a kariérní řád by schválila...

E.Kocourek řekl(a)...
25. července 2018 v 9:51  

Iniciativu s mírně vylhaným názvem PK lze obdivovat pro 2 věci:
1) Od počátku jednoznačně stála PROTI kariérnímu řádu. ////
2) Přesně ví, co by se stalo kdyby ... ////

Stanovisko pana Sárkoziho předpokládá, že zákonodárci jsou totální bezmozci stádně hlasující pro libovolný nesmysl, který jim vláda předloží. Netvrdím, že nemá pravdu. ////

Unknown řekl(a)...
25. července 2018 v 10:48  

Zmiňovaný kariérní řád a komponenty prokazování kariérních úrovní jsou pro nepochopení toho, co znamená slovo "kompetence" naprosto mimo smysl skutečného profesního růstu učitelů. Ti jsou dodnes zahlceni záplavou vnějších požadavků na provoz vzdělávání a jeho administrační "podporu", a většina se vyhýbá i jejich formálnímu zadostiučinění. Žádný profesní růst však pod tlakem vnější pajdotropické a systémově nepromyšlené a často i popletené manažerské mašinérie nemůže nastat. Šlo o "zrezivělou" představu KŘ, podobnou tomu, jak kvalitu své práce dokazují ped.fakulty. Pokud prohlašují, že inovačně kladou důraz na větší praxi studentů, pak jde jen o navýšení hodin, nikoli o změnu metod, včetně způsobu ZV a způsobu hodnocení. Protože se v tom prostředí externě pohybuji, můžu jen konstatovat, že akademici na pf ani nevědí co je podstatou a smysl evaluace. V pojmech, zpětná vazba, hodnocení a evalauce jsou docela zbloudilí. Jsou oslepeni obrazem o počtu docentů, profesorů a počtu publikací. To jsou ty body .. To, že učitel potřebuje řadu nekognitivních dovedností, aby mohl dobře učit ty kognitivní, až na vyjímky, nikoho netrápí, neboť mnozí odborníci vidí testovanou znalost stále jako vrchol vzdělávací produktivity ..

Nowak řekl(a)...
25. července 2018 v 13:14  

https://www.jirikuhn.cz/profil/:
odborná činnost

spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze - témata rozvoje a hodnocení klíčových kompetencí žáků, vlastního hodnocení školy, připomínkování rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání…

spolupráce s Českou školní inspekcí – témata metodiky hodnocení klíčových kompetencí, vedení vzdělávacích seminářů pro ČŠI – hodnocení kompetencí

publikační činnost – spoluautor publikace MONITOR a souvisejícího aplikačního softwaru pro administraci autoevaluačních činností škol, odborné články v pedagogickém tisku – Učitelské noviny, Evaluace a diagnostika pro ředitele školy…

referáty a příspěvky na mezinárodních konferencích věnovaných obecným školským problémům, např. pozici a osobnosti ředitele, systému vlastního hodnocení školy, implementace záměrů kurikulární reformy, atd.

úspěšné zpracování projektových žádostí do operačních programů EU, koordinace několika projektů financovaných z prostředků EU

tyrjir řekl(a)...
25. července 2018 v 13:14  Mýliti se je lidské, ale pořádně něco zašmodrchat lze jen pomocí počítače.
(Murphy)

Ve školtví by se to, myslím, dalo a mělo nahlas říci o tzv. čerpání "vzdělávacích" EU dotací:

Umrtvit školství lze různě. Nízký rozpočet, malé platy učitelů a dotované projekty pro různš grantožrouty (dotační mafie) se v posledních 20 létech v MŠMT ukázaly jako účinný prostředek k ničení vzdělanosti a budoucnosti lidí a státu. Skutečně zle začalo být už nástupem systému RVP/ŠVP. Inkluze a Kariérní (neř)ád byly jen pokračováním té fondočerpačsky umrvovací tendence, která, ubávám se, dosud neskončila.

Viz např.

České vzdělávací projektové čerpadlo a pojmová deformace v NÚV
http://www.ceskaskola.cz/2015/07/jiri-tyr-ceske-vzdelavaci-projektove.html

Velká Kurikulární Revoluce v českém školství
http://www.ceskaskola.cz/2015/08/jiri-tyr-velka-kurikularni-revoluce-v.html

Kdo a jak przní české školství?
http://www.ceskaskola.cz/2016/04/jiri-tyr-kdo-jak-przni-ceske-skolstvi.html

J.Týř


Radek Sárközi řekl(a)...
25. července 2018 v 19:58  

Nutno připomenout, že autor článku byl velkým propagátorem kariérního řádu, a to včetně poslední verze, která vznikla za Kateřiny Valachové.

laimes řekl(a)...
26. července 2018 v 10:04  

kariérní řád v organizaci která má dva karierní posty jest nesmysl

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.