Programové prohlášení vlády: Růst učitelských platů, omezení selektivnosti škol, revize inkluze

čtvrtek 28. června 2018 ·

Připomínáme programové prohlášení včera jmenované vláda. Ke školství se hlásí jako k jedné z priorit. V úvodu touto větou: „Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně taky začít s posílením technického školství, přípravy učňů a vnést pořádek do soustavy vysokých škol.“ V kapitole věnované vzdělání vědě a výzkumu pak přináší několik zásadních tezí: Platy učitelů se mají do roku 2021 zvýšit minimálně na 150% jejich úroveň z roku 2017. Proběhne věcná a finanční revize inkluze. Proběhnou úpravy RVP. Zkoumání bude podrobena přílišná selektivnost českého školství.


Vzdělávání, věda a výzkum

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

Ve spolupráci se zřizovateli škol a školských zařízení regionálního školství omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera, především v oblasti řízení lidí a pedagogického procesu. V regionálním školství podpoříme zavedení transparentního a administrativně nenáročného způsobu financování v souladu se schválenou novelou školského zákona, včetně zajištění dostatečné alokace finančních prostředků pro chystanou změnu financování. Přitom budou zohledněna specifika financování školních družin a základních uměleckých škol.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Ten je dnes omezován především vysokou selektivností českého školství, kdy jsou žáci příliš brzy rozdělováni do různých vzdělávacích proudů, zpravidla na základě rodinného zázemí. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Zajistíme zákonem garantovaný nárok na péči o děti od dvou let při zohlednění možností zřizovatelů. Budeme investovat také do pedagogického personálu s cílem výrazně snížit počet dětí na jednu učitelku.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů, aby byly jasné a závazné očekávané výstupy vzdělávání. V první řadě je nutné upravit RVP v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

Budeme vyrovnávat podmínky v přístupu k mimoškolním vzdělávacím příležitostem, zdrojům a službám (např. školy v přírodě), tak aby je mohlo využívat každé dítě bez ohledu na rodinné zázemí.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem a budeme řešit palčivý problém nedostatku mistrů odborného výcviku. Snížíme počet oborů středního vzdělávání a efektivně provážeme jejich strukturu s potřebami trhu práce. Cílem je zvýšení prestiže, odborné úrovně a uplatnitelnosti absolventů učňovských oborů a technických oborů středních škol.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů.

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění, s výjimkou jednoznačného zpoplatnění „věčných“ studentů.

Provedeme analýzu účelnosti a efektivnosti současného modelu financování soukromých, církevních i veřejných škol v primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání. V regionálním školství nastavíme spravedlivý systém financování veřejných, soukromých a církevních škol. Prosadíme účinnou regulaci sítě škol. Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro investice v oblasti regionálního školství.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství. Posílíme spolupráci mezi fakultami připravujícími učitele a školami, v nichž studenti vykonávají své praxe. Zajistíme, aby každý začínající učitel mohl spolupracovat s uvádějícím učitelem.

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Celý text programového prohlášení naleznete zde

5 komentářů:

BP řekl(a)...
28. června 2018 v 8:50  

Nic z toho se nestane. Jsou to jenom kecy. Papír snese všechno.

E.Kocourek řekl(a)...
29. června 2018 v 20:17  

"Nic z toho se nestane" mi také připadá nejpravděpodobnější. ////

A kdyby se něco z naznačeného přece jenom stalo, může se to stát jak způsobem více-méně příznivým, tak i způsobem katastrofálním. Např. "zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte" (to jako včetně kreténů a lemplů bez zájmu o vzdělání?), "provedeme věcnou a finanční revizi inkluze" (a zruší ten nesmysl nebo ne?), "provedeme úpravy RVP", "zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky" (jak se pozná odborník z praxe?), "snížíme počet oborů středního vzdělávání", atd. apod. ////

Michal Komárek řekl(a)...
29. června 2018 v 21:06  

Pane Kocourku,

Vy dělíte děti na "kretény, lemply" a děti? S tím, že u "kreténů a lemplů" se žádný potenciál rozvíjet nemusí? Prostě ho nemají? Takže co - třeba likvidace? Pracovní tábory? Mohu se zeptat - jste učitel?

E.Kocourek řekl(a)...
29. června 2018 v 23:31  

Pane Komárek, to dělení provádí příroda a v případě lemplů rodina a společnost. Můžete, haha, předstírat, že vy žádné rozdíly mezi studenty nevnímáte nebo nerozlišujete nebo co, ale pokud to nebude vnímat a rozlišovat učitel ve třídě, NIKOHO nic nenaučí. ////

Na vaše dotazy ohledně likvidace a pracovních táborů bych mohl odpovídat v zemi, kde je svoboda projevu, a na váš dotaz ohledně mého zařazení neodpovídám schválně. Můžete, nicméně, vysvětlit, kterak by to souviselo s meritem věci. ////

tyrjir řekl(a)...
4. července 2018 v 1:35  

Platy učitelů se mají do roku 2021 zvýšit minimálně na 150 % jejich úrovně z roku 2017.

Klasická dogmatická a vágní propaganda budící jen závist hlupáků a znechucení u myslících lidí:

Vzrostou-li do té doby všechny platy třeba o 20 %, dostanou učitelé jen necelé 30% navýšení proti průměrnému platu v ČR. To je směšně málo, když průměrný plat vysokoškoláků je cca dvojnásobný vůči průměrnému platu. Každému soudnému člověku je z toho jasné, že mladí učitelé budou ze škol dál utíkat a absolventi VŠ do nich nebudou v dostatečném počtu nastupovat. O navýšení školského rozpočtu na jinde obvyklou úroveň 6 % z HDP se v prohlášení opět nepíše.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.