Botlík: Děti se učí jen počítat a počítat, to není matematika, povinná maturita by byla průšvih. Polemika s Jiřím Zíkou

čtvrtek 24. května 2018 ·

Maturita testuje jen schopnost žáků rutinně provést postup, kterému ani nemusí rozumět, tvrdí Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data - odtajněno. Matematika se musí vysedět, kdo si nezažije operace spojené s psaním a myšlením, ten ji nikdy nebude umět, oponuje Jiří Zíka, ředitel společnosti Cermat, která maturitní testy připravuje. Letos u maturity neuspělo více studentů než loni, test nezvládla téměř čtvrtina z nich. Podle Oldřicha Botlíka měli žáci na počítání málo času. Jiří Zíka si to nemyslí. Studenti jsou ale podle něj málo vedeni k tomu, aby si vytvářeli pracovní návyky a byli zodpovědní sami za sebe. Diskusi přináší DVTV.


Diskuse je ke stažení zde

Názory Oldřicha Botlíka na maturitu z matematiky a výuku matematiky přináší také Seznam Zprávy17 komentářů:

Tajný Učitel řekl(a)...
24. května 2018 v 8:38  

"Matematika se musí vysedět, kdo si nezažije operace spojené s psaním a myšlením, ten ji nikdy nebude umět, oponuje Jiří Zíka, ředitel společnosti Cermat, která maturitní testy připravuje."

A právě proto je potřeba dostat žáky do časové tísně.

"Podle Oldřicha Botlíka měli žáci na počítání málo času. Jiří Zíka si to nemyslí. Studenti jsou ale podle něj málo vedeni k tomu, aby si vytvářeli pracovní návyky a byli zodpovědní sami za sebe."

Pracovní návyky a zodpovědnost sami za sebe obnáší vypočítat 30 příkladů za devadesát minut, jinak ven?

Možná by si pan ředitel měl ty tři testíky zkusit vysedět pod pohrůžkou vyhazovu.

Tajný Učitel řekl(a)...
24. května 2018 v 8:48  

„Při jednotných testech chybí komunikační složka mezi žákem a pedagogem, kdy žák není schopný dokázat, že zná řešení, jen mu třeba nevyjde výsledek. Pokud už má být matematika u maturit povinná, nechť je na odborných školách provedena ústní formou, jak tomu bylo v minulosti,“ řekl ředitel školy Jiří Charvát.https://www.novinky.cz/veda-skoly/472950-matematika-drti-zaky-ucilist-i-prumyslovych-skol.html

Přesné. Akorát že ta "komunikační složka mezi žákem a pedagogem nechybí pouze u testů z Ma.

„Mají až o polovinu hodin méně například matematiky či českého jazyka než gymnazisté, a přitom mají zvládnout to, co oni. Ale u nás musí hlavně zvládnout i praxi,“ řekl Právu ředitel, který nechtěl být jmenován." zdroj tamtéž.

Koho to zajímá? Ať už daj pokoj s tím skuhráním. No a co že si každým rokem tisíce žáků tvrdě narazí hubu. Hlavně že máme objektivitu, srovnatelnost, souměřitelnost a zachráněnou prestiž maturity.

Že ty naše elitářské centralisty hanba nefackuje.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 10:19  

Pan Zíka má pravdu. K matematice není cesta královská ani pedagogicko populistická. Ovládnutí matematiky vyžaduje soustavné a soustředěné úsilí žáků i učitelů. Nejde přitom jen o bezduché a nezáživné o počitání.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 10:53  

Zajímavé je, že žáci v Česku mají v mezinárodním srovnání větší nedostasky ve čtenářské gramotnosti (schopnost porozumět textu) než v matematice. Letošní Zlatý Ámos je češtinář sdílící kabinet s matematičkami. Domnívá se, že i problémy v matematice jsou zčásti způsobeny zhoršenou jazykovou výbavou žáků (viz včerejší pořad 90' ČT24). Myslím, že tenhle Ámos je opravdu Zlatý.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2018/05/michal-komarek-jiri-zika-nechce.html

Co k tomu řeknou další češtináři? Nepramení ten odpor některých žáků k matematice i ze špatné výuky češtiny? Nepramení i z "kontextově rozbředlého" pedagogického populismu některých češtinářů, kterým tito češtináři zbytečně spolu s panem Botlíkem przní nejen češtinu, ale i matematiku?

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2018/05/oldrich-botlik-takove-ulohy-testuji.html

J.Týř

Veronika Valíková řekl(a)...
24. května 2018 v 15:13  

Pane Týři, češtináře do matematiky netahejte. Mají svého dost. Pěkný den.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 16:39  

Pane Týři, češtináře do matematiky netahejte. Mají svého dost. Pěkný den.

napsala paní Valíková 24. května 2018 15:13

Tak ještě jednou ke komentáři 24. května 2018 10:53:

Žáci v Česku mají v mezinárodním srovnání mnohem větší nedostatky ve čtenářské gramotnosti (to jest ve schopnosti porozumět textu, to jest nedostatky v elementárním pojmovém myšlení) než v matematice. Letošní Zlatý Ámos je češtinář sdílící kabinet s matematičkami. I on se domnívá se, že i problémy v matematice jsou zčásti způsobeny zhoršenou jazykovou výbavou žáků.

Mateřský jazyk (osvojení významu základních pojmů, osvojení tvarosloví, gramatiky, větné stavby a skladby vět, osvojení vyjadřovacích dovednosti zvládnutím základních slohových útvarů atd.) je základem myšlení a ROZUMU (ROZlišovacího UMu) lidí. Mateřština je tedy pro každého člověka základní věc, pomocí které se utváří a rozvíjí jeho myšlení, motivace, schopnosti, dovednosti atd. Mezinárodní srovnání čtenářské gramotnosti (schopnosti porozumět textu) ukazuje, že s výukou češtiny není něco v pořádku. Matení pojmů, kterého jsme v některých diskusích v České škole svědky (to, co někteří, včetně ale nejen pana Botlíka, v diskusích na České škole rádoby učeně, ale ve skutečnosti demagogicky předvádějí) je toho, myslím, dokladem. Ptám se tedy znovu, zda se mají občané České republiky, učitelé, žáci, rodiče, zaméstnavatelé, MŠMT, Parlament atd. smiřovat s tím, že v důsledku relativně špatné úrovně výuky češtiny se bude v důsledku toho zhoršovat i úroveň výuky matematiky a dalších předmětů.

Ta otázka je, myslím, jasně a důvodně položená. Odpoví tu na ni někdo?

J.Týř

Karel Lippmann řekl(a)...
24. května 2018 v 17:15  

To, čemu se říká čtenářská gramotnost, neznamená v testech nic jiného, než pod tlakem času a stresu nepřehlédnout nějaký údaj v textu, který jinak nikoho nezajímá a je těžké se na něj do detailu soustředit. O porozumění textu jako celku ve všech jeho souvislostech ve skutečnosti vůbec nejde.

Podobná finta je používána v případě tzv. otevřených otázek. Otevřená otázka by umožňovala více možností odpovědi či postupů řešení. Ve skutečnosti se úlohy v testech dělí na ty, které odpověď a řešení částečně napovídají, a ty které ne. V každém případě však může být výsledek jen jeden. Vskutku pozoruhodná otevřenost. Takto je patrně vnímána i ve vzdělání jako celku. Pak ale nejde o kritické myšlení a o vzdělání už vůbec ne.

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 17:56  

To, čemu se říká čtenářská gramotnost, neznamená v testech nic jiného, než pod tlakem času a stresu nepřehlédnout nějaký údaj v textu, který jinak nikoho nezajímá a je těžké se na něj do detailu soustředit. O porozumění textu jako celku ve všech jeho souvislostech ve skutečnosti vůbec nejde.

Aby člověk rozuměl nějakému celku, musí něco vědět o jeho částech. Všichni testovaní měli stejné podmínky. Proč proč jsou na tom tedy čeští žáci v porozumění textovým útvarům tak špatně? V OECD a PISA jsou hlupáci a my jsme ti chytří?

Měli by snad tvůrci testů přistoupit na to, že jazykové významy vznikají v libovolných třeba v druhotných (obrazných) kontextech, že jazyk je tedy určitá forma libovolného chování a prožívaní a že na prvotních významech pojmů až zas tolik nezáleží?

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 18:11  

Ve skutečnosti se úlohy v testech dělí na ty, které odpověď a řešení částečně napovídají, a ty, které ne. V každém případě však může být výsledek jen jeden. Vskutku pozoruhodná otevřenost. Takto je patrně vnímána i ve vzdělání jako celku. Pak ale nejde o kritické myšlení a o vzdělání už vůbec ne.

Všichni testovaní měli stejné podmínky. Proč proč jsou na tom tedy čeští žáci v porozumění testovým otázkám tak špatně? V OECD a PISA jsou hlupáci a my jsme ti chytří?

V češtině už jsme v mezinárodních ctestech propadli. Jde snad s těmi VÝMLUVAMI na tzv. kontextově kritické myšlení o to, abychom se "kontextově s tím" začali propadat i v ostatních předmětech? Vzdělaností je snad mnohomluvné blátivé myšlení těch, kteří nechápou základní věci a vztahy mezi nimi, a vymlouvají se na búhví co?

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 18:18  

Myslím! že někteří čestináři tzv. zametají smetí (projevy elementárních neznalosti žáků) pod kredenc. Doufám, že to MŠMT neudělá s matematikou ťím, že zruší povinnou maturitu z matematiky.

Michal Komárek řekl(a)...
24. května 2018 v 18:34  

Pane Týři, zkuste, prosím pochopit, že diskuse na ČŠ není Váš blog. Děkuji! Hezký večer!

tyrjir řekl(a)...
24. května 2018 v 18:52  

Pane Komárku, zkuste, prosím, pochopit, že Česká škola není blog například pana Botlíka nebo pana Tajného učitele. Položil jsem pod jedním z mnoha článků pana Botlíka otázku, přišly na ni odpověďi od paní Valíkové a pana Lipmanna a tak na ně odpovìdám. To je snad nějaký můj blog?

Brandtnerová řekl(a)...
24. května 2018 v 21:41  

„Pane Týři, češtináře do matematiky netahejte. Mají svého dost. Pěkný den.”

Souvztažnost mezi matematikou a jazykem je nezpochybnitelná. Nevidím důvod, proč na to občas nepoukázat. Rozvoj různých matematických dovedností (posilování paměti, tzv. „memorování“, nácvik rychlosti, opakování atd.) má například velký vliv na pozdější schopnost učit se dobře a efektivně cizí jazyky.

Veronika Valíková řekl(a)...
24. května 2018 v 22:53  

My skutečně nejsme schopni posoudit, zda se u testu z matematiky zvedla náročnost a proč.

Jinak mohu potvrdit, že studenti méně čtou - mimo jiné i kvůli vlivu státní maturity na hodiny čjl. Učí se rozbory a kontexty. Pěkný večer.

Kvaternion řekl(a)...
25. května 2018 v 11:36  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Kvaternion řekl(a)...
25. května 2018 v 11:38  

Jo tak, memorování, nácvik rychlosti a opakování do zblbnutí je "rozvoj matematických dovedností". To to zase DUNí.

Brandtnerová řekl(a)...
26. května 2018 v 18:55  

Kvaternion, nevztahujte všechny komentáře na sebe. Vy prosím nic neposilujte, neopakujte a nememorujte. Jednak to nemáte rád, a jednak by vám to mohlo ublížit, spadl by vám „software“.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.