Lenka Štěpánová: V českém vzdělávání se očekává, že když se na studenty připraví bič, nějaký test, tak se budou učit líp

neděle 15. dubna 2018 ·

„V českém vzdělávání se pořád očekává, že když se na studenty připraví nějaký bič, to znamená, nějaký test, který má zvýšit vnější motivaci, tak se budou učit líp a budou mít lepší výsledky, bohužel se ukazuje v těch testech, že to tak není a já pořád čekám na to, kdy se zaměříme na to,a by žáci byli motivováni vnitřně, to znamená, aby se chtěli o ty obory, o ty předměty zajímat a aby se zlepšovali, protože chtějí, a protože k tomu mají podmínky,“ říká předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor se týká státní maturity nebo otázky zda a v jaké podobě patří politika do škol.


Lenka Štěpánová (twitter.com)
V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Vy kritizujete zavedení povinné maturity z matematiky?

Je to tak, Středoškolská unie se proti tomu mnohokrát vyhradila a ohrazuje se proti povinné maturitě z matematiky už od doby Marcela Chládka, bývalého ministra školství. A to z toho důvodu, že dnes i přestože si studenti volí matematiku dobrovolně, to znamená, volí si mezi matematikou a tím cizím jazykem, tak ta neúspěšnost je skutečně vysoká. V minulém roce CERMAT prezentoval úspěch, to znamená 21 %, že neuspělo, což je naprosto absurdní, že to je úspěch. Naopak je neuvěřitelné, že ve zkoušce na závěru středoškolského studia neuspěje skoro čtvrtina žáků. A představte si, že v roce 2021 už na výběr ti studenti nebudou mít. Výuka do té doby se nemá šanci zlepšit a budou maturovat tedy ze tří předmětů. Ta neúspěšnost bude ještě rapidně růst... Nejdříve by se měla měnit výuka tak, aby žáky připravila na tu zkoušku. A netrestala je za to, že vzdělávací systém momentálně na tu zkoušku nepřipravuje.

Ale je rok 2018, tudíž do té celoplošné povinné maturity z matematiky zbývají čtyři roky. To už podle vás nejde stihnout tak, aby se ten systém výuky přizpůsobil tomu, co studenty čeká?

Představa, že za tři roky se promění celá výuka matematiky na středních školách je naprosto iluzorní. Tam je strašně moc faktorů, které to ovlivňují. Je to vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách, které se potýká s řadou problémů, je to motivace učitelů vůbec vlastně učit. To znamená, nízké platy, které prostě neumožňují těm učitelům mít motivaci k tomu, aby vůbec chtěli něco proměňovat… Za tři roky skutečně se nic nezmění...

My se domníváme, že skutečně v tom roce 2021 bude muset dojít k nějaké změně například v hodnocení té maturitní zkoušky nebo vůbec k jejímu zrušení. Není možné, že stát dopustí, aby třeba polovina žáků neudělala maturitní zkoušku a nemohla dokončit středoškolské vzdělání proto, že je na to výuka nepřipravila.

Velmi kriticky se k té akci (protestní studentská akce Vyjdi ven – poznámka redakce) vyjádřil také třeba poslanec Občanské demokratické strany a bývalý ředitel gymnázia PORG v Praze Václav Klaus mladší, který na otázku, zda by svým studentům dal na podobný protest volno, tak řekl: "Ne. Politika do škol nepatří." Jak se díváte na tohle?

Tak pan Klaus je známý tím, že nemá rád demokratické vzdělávání a nemá rád cokoliv demokratického ve škole. To znamená, že nemá rád, ani když žáci nebo studenti se vyjadřují k tomu, co se jich bezprostředně týká. Takže mě ta reakce nepřekvapila. Nicméně politika do škol patří, protože škola je něco, co utváří společenské hodnoty, má nějakou socializační funkci a ve chvíli, kdy vlastně ignoruje témata, která hýbou veřejným prostorem, tak podporuje to, že by se občané naší země neměli zabývat tím, co se děje okolo nich a vzdělávat se v té oblasti, informovat se a na základě velmi dobře informovaného přístupu dělat rozhodnutí, tak potom nelze předpokládat, že lze udržet i nějaké demokratické fungování společnosti. To znamená, politika ve smyslu agitace na školy nepatří, ale politika ve smyslu hovoření nebo hovorů o tom, co se děje ve společnosti, o tom jakou roli kde kdo hraje, to znamená, témata mediálního vzdělávání, témata politické scény, co se děje na politické scéně, to všechno podle mě do škol patří a já naprosto odmítám jakákoliv slova, že by to mělo být naopak.

Celý rozhovor je ke stažení zde

6 komentářů:

Karel Lippmann řekl(a)...
15. dubna 2018 16:32  

„V českém vzdělávání se pořád očekává, že když se na studenty připraví nějaký bič, to znamená, nějaký test, který má zvýšit vnější motivaci, tak se budou učit líp a budou mít lepší výsledky, bohužel se ukazuje v těch testech, že to tak není a já pořád čekám na to, kdy se zaměříme na to,a by žáci byli motivováni vnitřně, to znamená, aby se chtěli o ty obory, o ty předměty zajímat a aby se zlepšovali, protože chtějí, a protože k tomu mají podmínky,“
To znamená, politika ve smyslu agitace na školy nepatří, ale politika ve smyslu hovoření nebo hovorů o tom, co se děje ve společnosti, o tom jakou roli kde kdo hraje, to znamená, témata mediálního vzdělávání, témata politické scény, co se děje na politické scéně, to všechno podle mě do škol patří a já naprosto odmítám jakákoliv slova, že by to mělo být naopak."

Vážená Lenko, s tím naprosto souhlasím. Ale:
1) Akce Vyjdi ven byla agitací, tedy snahou získat veřejnost pro jisté myšlenky, agitací politickou, navíc v době vyučování, školou proto minimálně tolerovanou.
2)Žáci a studenti nemohou za onen "bič", pomocí kterého je jako samozřejmost většinově vnímaný systém výuky nutí učit se spoustu zbytečností a neučit se věci pro život důležité a podstatné. Jenže právě takto "bičované" učení (záměrně nehovořím o vzdělávání) způsobuje, že kritický rozum, nezbytný k vytváření např. politických postojů, skomírá. Každý den jsem svědkem toho, že převážná většina studentů gymnázia, se kterými přicházím do styku, jen pasivně a nekriticky přejímá názory těch, kteří jsou jim zejména mediálně předkládáni jako intelektuální elita a je hanbou s nimi nesouhlasit. Svět pak nabývá jen dvou "barev": černé a bílé. Hodnocení skutečnosti je v důsledku toho značně předsudečné. Studenti (nejen) mají právo vyslovit i předsudek, neměli by jej však zaměňovat za racionální názor a kategoricky jej prosazovat. Sami sobě si tím do budoucnosti škodí. Na předsudcích založená pýcha je nebezpečná. Proto bych studentům mohl jen poradit, aby se mnohem více angažovali v tom, co se jich bezprostředně týká, tj. v oblasti vzdělání. O tom mnoho vědí a mají i každodenní zkušenost. Současně by však měli, než vyřknou nějaký soud politický, s pokorou přemýšlet o tom, zda jejich postoj je dobře argumentovaným názorem, nikoli v jistých společenských kruzích jen oceňovaným módním předsudkem.

Tajný Učitel řekl(a)...
15. dubna 2018 19:03  

Pane Lippmanne, akce Vyjdi ven byla dobrovolná, nikdo ze žáků k ní nebyl učiteli nucen. Je potřeba se ptát, co se vlastně děje, když už i žáci středních škol považují za nutné hromadně vyjádřit svůj postoj k dění v české politice tímto způsobem, zejména pokud se většina voličů (rodičů) vyjádřila ve volbách celkem jasně. Třeba je toto argument sám o sobě.

Karel Lippmann řekl(a)...
15. dubna 2018 19:47  

TU, neřekl jsem, že žáci byli k něčemu nuceni, z vlastní zkušenosti však vím, jak chatrnými a většinou jen okopírovanými argumenty účast na akci vykládali. A že byla agitační povahy, je zjevné. Neberu jim právo na vyjádření názoru nebo i předsudku. Jen jim navrhuji větší obezřetnost. I předsudek může být pravdivý, ale také nemusí. Pokud jde o "nucení", je zde trochu problém. Zaznamenal jsem, že stoupenci akce dávali "jinověrcům" najevo svou morální a intelektuální nadřazenost. Zkrátka nepatříte mezi nás - lepší. Děje se to tak bohužel celospolečensky. Lidé se pak bojí vyjádřit svůj názor. Nikomu není příjemné být ponižován a házen do jednoho pytle s lidmi, kteří jsou elitou odsuzováni. Myslím, že ponižovat lidi není dobré, v minulosti se to už často vymstilo. Ostatně české školství, v jehož kritice se shodneme, právě tuto selekci dělá a vehementně ji obhajují a v praxi provozují stoupenci státní maturity, zejména pak jeden poněkud výstřední diskutující.

Tajný Učitel řekl(a)...
15. dubna 2018 20:40  

Ano, souhlasím, argumenty byly přejaté s jistou mírou povrchnosti. Invektiv vůči "jinověrcům", kteří se stranili protestu jsem si však nevšiml. Nicméně, je velmi nesnadné najít umírněnost a být obezřetný tváří v tvář bohaté plejádě velice diskutabilních medializovaných projevů a skutků našich popředních činitelů. Černobílé vidění se pak nabízí, zejména, ale nejen ve věku žáků střední školy. Inu jak pravil pan prezident, nyní bude muset pražská lumpenkavárna několik let držet ústa. Akorát se to žákům obtížně vysvětluje.

Karel Lippmann řekl(a)...
15. dubna 2018 21:15  

Souhlasím, že "něco se děje" a že je dobré, když to mladí lidé vnímají. Jen nevidím viníky současného stavu pouze na jedné straně. Nejsem jím vůbec nadšený. Má však řadu příčin a velice mi vadí, když se na stranu jednoznačného "dobra" staví ti, kteří mají hodně "másla na hlavě" a významně přispěli i k neblahé situaci ve školství. A nelíbí se mi rovněž, že když někdo řekne, že určitými elitami zatracovaný politik měl např. hodnou babičku, dostane okamžitě nálepku jeho nohsleda. Zásadně se snažím vyhnout tomu, aby se mnou žáci souhlasili jen proto, že jsem pro ně jistou autoritou. I tak se mi to přesto stává. Věřím, že pochopíte, proč se nevyjádřím konkrétně: všeobecné politické povědomí žáků se bohužel často vytváří právě způsobem, který jsem v předešlých větách odmítl. I kdyby bylo v souladu s mými názory, netěšilo by mě to. Nejsem vševěd, mohu se mýlit a v minulosti jsem se také v politice mýlil (přesto, že se o ni intenzivně zajímám už od svých studentských let a zažil jsem léta padesátá, šedesátá, rok 1968 jako politicky aktivní student FFUK, normalizaci a její šikanu a listopadovou revoluci). Je těžké si to přiznat.

tyrjir řekl(a)...
16. dubna 2018 2:02  

Někdy kolem roku 1972 se časopis Československá fotografie odvážil zveřejnit celostránkový rozhovor se světoznámým avšak tehdejším režimem příliš neuznávaným fotografem Josefem Sudkem. Byly tam zajímavé odpovědi na otázky, které nás i dnes trápí:

Na otázku, co by vzkázal dnešní mládeži odpověděl J. Sudek stručně, zhruba takto "Když jsem byl mladej, tak jsem byl blbej. Naštěstí jsem své názory nevykřikoval moc nahlas. Kdybych to byl udělal, děsila by mne ozvěna těch slov dodnes."

Na otázku, jak se lze vnitřně vypořádat s arogancí představitelů tupé ideologie, poradil čtenářům přibližně těmito slovy "Na to mám docela jednoduchou techniku. Nehádám se s nimi. Představím si takového člověka ve špinavé noční košili a přitom se mi vnitřně uleví."

http://www.ceskaskola.cz/2015/11/bohumil-kartous-mate-slovo-tedy-zvante-a.html

Ať se mládí vydovádí, říkala moje babička, když jsme dělali různé mladistvé hlouposti. Myslím, že i naši milí aktivně dovádějící středoškoláci si tu Sudkovu moudrost nakonec osvojí. Pro ten případ si zamlouvám kytičkovanou noční košili a noční čepec s bambulí na šňůrce.:)Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.