Pracovní trh bude patřit robotům, lidé bez kvalifikace budou ohroženi. Hlavním problémem je školství.

pátek 2. března 2018 ·

Podle studie globální poradenské sítě PricewaterhouseCoopers(PwC) ve 29 vyspělých zemích, může automatizace do roku 2035 nahradit až 30 procent lidské pracovní síly. U osob s nízkým vzděláním to pak může nastat až ve 44 procentech případů. Česko se podle studie řadí v žebříčku nejohroženějších zemí na čtvrté místo. Odborníci se shodují, že hlavním problémem je školství. Informuje iDNES.cz.

Jarmila Balážová (msmt.cz)
Odborníci se shodují, že hrozbu mohou vyřešit změny ve vzdělávacím systému. „Školství je v dnešní době bohužel směřováno hlavně k ekonomickému a humanitnímu vzdělání. Naopak techniků všeobecně ubývá. Hlavní změnou by měla být motivace studentů k nauce matematiky, fyziky a informatiky, které jsou klíčem pro zajištění kvalifikovaných pozic pro nově vzniklé budoucí profese,“ řekl Jiří Prášil, výkonný ředitel koncernu ZKL, jenž se zabývá výrobou kuličkových ložisek.

Jeho slova potvrzuje i Richard Bednář, personální ředitel firmy Rieter CZ, která se zabývá výrobou strojních zařízení pro textilní průmysl. „Interní vzdělávání nikdy zcela nenahradí chybějící prvky ve vzdělávacím systému. Změny v tomto ohledu musejí nastat. Podpora technického vzdělávání by měla začínat již v mateřských školách a být prioritou českého vzdělávacího systému. Speciální pozornost by měla být věnována talentovaným dětem,“ uvedl Bednář.

Na potřebu systematických změn upozorňuje i ministerstvo průmyslu a obchodu. „Vzdělání pro Průmysl 4.0 znamená revoluci a restrukturalizaci vzdělávacího systému, zejména na vysokých školách, ale nejen tam. To je to prvotní, co potřebujeme,“ uvedl mluvčí resortu František Kotrba.

Ministerstvo školství avizuje, že postupné revize a novinky lze v budoucnu očekávat ve všech stupních vzdělávání, od předškolního až po vysokoškolské. „Jde o změny pregraduální přípravy učitelů s důrazem na znalost digitálních technologií, revizi rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání, podporu učitelů formou dalšího vzdělávání v rozvoji digitálních kompetencí či vznik nových učebních materiálů pro žáky a metodických materiálů pro učitele,“ sdělila mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Podle Bohumila Kartouse ze společnosti EDUin se však v českém prostředí zatím o možných změnách pouze mluví, aniž by došlo k zásadnějším reformám. „Vzdělávací systém dosud nevzal na vědomí výrazné proměny samotné práce v nejbližších letech a z velké části stále připravuje nové pracovní síly na již neexistující status quo. Produkuje tak z velké části stále lidské jednotky do továren, kde ale jejich místa přeberou roboti.“

Celý text naleznete zde

12 komentářů:

Pavel Kosina řekl(a)...
2. března 2018 8:10  

Už se těším. Učit budou roboti pro roboty. Učitelé jsou také velmi ohroženou skupinou, že? Šílený svět :-(

laimes28 řekl(a)...
2. března 2018 10:20  

stane se to co už je v usa a proč trump vyhrál volby,byla zlikvidována střední třídaůkvalifikovaní dělníci a střední technické kádry,je potřeba pouze omezený počet vš (it,technologů apos) a nekvalifikovaných děkníků (skladníků,uklizečů,vrátných)

mirek vaněk řekl(a)...
2. března 2018 13:59  

Ano. Ale rozdávání maturitních vysvědčení a diplomů, to není kvalifikace.
Vyučený dělník před penzí dnes strčí do kapsy mnohé maturanty.
Takže bude potřeba zlomek špičkových vysokoškoláků a pak trocha lidí na pomocné práce. Jak píše Laimes28.
Zbytek budeme muset nějak zabavit, jinak se budou bouřit. Ale co s nimi? Co jejich děti?
Je to udržitelné? Kontrola porodnosti, nebo právo na dítě za zásluhy, jako v číně? Co zdravotnictví? Budou umírat ve třiceti na infarkt před počítačovým monitorem?
Kdo se postará o rostoucí masu nesamostatných? Zruší kvůli tomu volby - demokracii? Domýšlí to někdo?
Myslíte si, že to bude fungovat? Celosvětově?
Není lepší nastavit systém, který bude nutit populaci se vzdělávat - rozvíjet svůj intelekt a tedy omezit počty těch úplně nepoužitelných a nesoběstačných a tedy extrémistických voličů.

tyrjir řekl(a)...
2. března 2018 14:18  

Já si myslím, že náš Parlament i vláda to dělají chytře. Na vzdělávání kašlou, starají se především o blaho velkých převážně zahraničních firem, které nás to vše, až přijde vhodná doba, naučí. Státní suverenita a národní zájmy jsou k ničemu. A ministerstva se aspoň mohou věnovat čepání EU dotací, které jim zatím moc nejde. Filosof Bělohradský řekl minulou neděli v ČT, když tam s J. Hamáčkem z ČSSD grilovali T. Okamuru, že na pojmy státní svrchovanost a identita bychom měli v EU zapomenout, škrtnout je ze slovníku...

Mně se ten kapitalistický internacionalismus móóóc libí. :)))

Viz třeba

Do Moravcovy věže dorazil filozof Bělohradský a začal nakládat: Tato země je zraněná. Musí vzniknout evropský stát. Slova svrchovanost a identita úplně škrtněte, stejně nevíte, co znamenají...

http://aktualne.prahanadlani.cz/aktualni-zpravodajstvi/1084648-do-moravcovy-veze-dorazil-filozof-belohradsk-amp%3B%23253%3B-a-zacal-nakl-amp%3B%23225%3Bdat-tato-zeme-je-zranen-amp%3B%23225%3B-mus-amp%3B%23237%3B-vzniknout-evropsk-amp%3B%23253%3B-st-amp%3B%23225%3Bt-slova-svrchovanost-a-identita-amp%3B%23250%3Bplne-skrtnete-stejne-nev-amp%3B%23237%3Bte-co-znamenaj-amp%3B%23237%3B.html


Aktuální postavení ČR v rámci EU a grilování Tomio Okamury v Otázkách VM

http://musickong.tk/KudSYuicWBl.aktuální-postavení-čr-v-rámci-eu-a-grilování-tomio-okamury-v-otázkách-v-m.html

tyrjir řekl(a)...
2. března 2018 14:21  

To Bélohradského vystoupeni je, myslím, nejvýstižněji popsáno v Parlamentních listech, které tu ovšem pan Komárek netoleruje...

Mně se ten páně Komárkùv cenzorský přístup móóóc líbí. :)))

tyrjir řekl(a)...
2. března 2018 17:56  

Poplááách! IDEOTI Z MŠMT UŽ ČERPAJÍ A CHYTAJÍ SE NA NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI K FONDOČERPAČSTVÍ PRO PRŮMYSL 4.0 A VZDĚLÁVÁNÍ 4.0!

Iniciativu Průmysl 4.0 politici propagují, aby mohli přerozdělovat nové miliardy a obsazovat nové úřednické posty. Úplně by však stačilo, kdyby neházeli inovacím klacky pod nohy a zapomněli na laciný a krátkozraký populismus, říká v komentáři Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Dotace. Daňová zvýhodnění. Marketing u veřejnosti. Plán investičních pobídek. A možná i nová, státem podporovaná organizace. To všechno a ještě mnohem více navrhuje Iniciativa Průmysl 4.0 ministerstva průmyslu a obchodu. Hned v prvním řádku své preambule odkazuje na nástup 4. průmyslové revoluce.

Háček je v tom, že k žádné takové revoluci nedochází. Celý hospodářsky vyspělý svět naopak čelí tíživé situaci, jakou nepamatuje hodně přes sto let: růst produktivity povážlivě zpomaluje, a to tak, že v letech 2005 až 2015 byl pomalejší než v letech 1890 až 1913 a je dramaticky pomalejší než v celém dalším průběhu 20. století..


Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/prumysl-4-0-ctvrta-prumyslova-revoluce-iniciativa-mpo-komentar-kovanda-13i-/ekonomika.aspx?c=A170825_144424_ekonomika_ane

NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE NA REVIZI DOPORUČENÍ O EQF

Prosinec 2016 - Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) byl zřízen v roce 2008 doporučením Evropského parlamentu a Rady. Jeho cílem bylo zvýšit transparentnost, srovnatelnost a přenositelnost kvalifikací lidí v Evropě. Doporučení vytvořilo společný referenční rámec o osmi evropských obecných úrovních dosaženého vzdělání, který slouží jako „převodní tabulka“ mezi vnitrostátními systémy kvalifikací. Každá úroveň je vymezena pomocí znalostí, dovedností a kompetencí v poměrně abstraktním vyjádření. Jsou zahrnuty všechny druhy a úrovně vzdělávání a odborné přípravy, včetně těch, které vyplývají z formálního vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních, ale i kvalifikace ze soukromého sektoru a mezinárodní (odvětvové) kvalifikace. Úroveň 1 představuje nejnižší úroveň znalostí, úroveň 8 pak nejvyšší. V zásadě mohou k výsledkům učení, které odpovídají uvedeným osmi úrovním, vést veškeré možné způsoby učení, včetně neformálního a informálního učení.

http://www.nuv.cz/eqf/aktuality

VZDĚLÁVÁNÍ 4.0

Na změněné pracovní pozice a s nimi související požadavky na dovednosti bude potřeba pracovníky adekvátně připravit. Ministerstvo školství proto spolu se zástupci různých odvětví průmyslu a zástupci odborů na konci roku 2016 začalo vytvářet materiál s názvem Vzdělávání 4.0.

Změny by se měly týkat tří oblastí: vzdělávání na základních a středních školách, vysokých škol a dalšího vzdělávání. Opatření se zaměří na posilování klíčových kompetencí, digitálních dovedností a oblast celoživotního vzdělávání. Ministerstvo školství plánuje, že Vzdělávání 4.0 prohloubí a doplní stávající strategické plány.


http://www.nuv.cz/eqf/iniciativy-prumysl-4-0-prace-4-0-a-vzdelavani-4-0

Proč NÚV dodnes píše především jen to, co oni a MŠMT udělají? Co s tím Průmyslem 4.0 (pojem vymyšlený v roce 2013 v Německu) a Vzděláváním 4.0 EU, MŠMT a NÚV za těch 10 let od roku 2008 od vzniku EQF vlastně udělali? Proč se k tomu nevyjádří třeba někdo kompezentní z MŠMT nebo z NÚV? Tisková mluvčí Balážová se svými všeobecnými frázemi je tou kompetentní osobou?

Nasazení robotů do praxe je už pro velké firmy technicky i investičně proveditelná věc. Politici ale nevědí, co s tím. Nevědí zřejmě, co s lidmi, kteří přitom přicházejí a ještě přijdou o práci. A jen melou a melou neurčité fráze. A fondočerpají a fondočerpají. Systematická výuka a její koncipování mají stále své odpůrce. Ti přitom mnohdy mluví především o tzv. měkkých dovednostech...

Obávám se někdy, jestli z toho někomu v MŠMT už neměkne mozek. Chtělo by to, myslím, tvrdou prověrku účelnosti a účinnosti čerpání EU dotací v resortu MŠMT.


J.Týř

laimes28 řekl(a)...
2. března 2018 18:42  

zatím se nejlépe jeví teorie neefektivní vzdělanostní společnosti,návrat lidí do zemědělství,avšak místo efektivity=sypání chemie se bude pěstovat bio,nízké výnosy,tři lidi se budou tetelit kolem jednoho záhonu s mrkví,dalším oborem bude dopravní stavebnictví neboli kopání kanálu DOL,musí být maximální zaměstnanost ,aby se lidi ve službách vzájemně uživili,nezaměstnaný na žádné služby nemá,zároveň musí být systém vzdělanostní,člověk bude muset umět "devatero řemesel"

Tajný Učitel řekl(a)...
2. března 2018 22:51  

Poradce pro mšmt pro digitální strategii ve vzdělávání praví, naučme děti myslet jako počítač.
Vůbec mu nedochází, že je naopak potřeba učit děti tomu, co počítač nedovede.
Flexibilitě, altruismu a kreativitě, mobilnímu myšlení, schopnosti hbitě reagovat na nepředvídané situace.

Elitáři praví, že dané procento populačního ročníku na výše zmíněné prostě nemá, protože jsou Gaussem předurčeni k manuálním profesím, které podle všeho nahradí roboty. Bude veselo.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. března 2018 22:54  

Iames, zapomněl jste na obrovský potenciál masové zaměstnanosti pro sociální služby ve zdravotnictví, pro seniory, postižené a nezaměstnané.

laimes28 řekl(a)...
3. března 2018 16:52  

tajný/ nezapomněl 3 mil lidí je obrovský potenciál,ovšem české důchody nedovolují to co německé,němečtí důchodci neutrácejí na jídle a oblečení ale většinu důchodu utrácejí za služby (úklidy,pedikůra,masáže atd atd) stát ovšem také tyto činnosti a jejich provozovatele podporujě (daňově aj),je to celý systém,je to celé odvětví,u nás bohužel......

laimes28 řekl(a)...
3. března 2018 17:04  

soused má důchod 11 000 pohybuje špatně se o holích,má štěstí inkaso 5000 za něj platí syn,takže si může dopřát obědy i s dovozem =1500 měs,jednou týdně nákup na snídaně a večeře a víkenky 800-1000 týdně,dvakrát měsíčně úklid z charity za 600 (1200),dvakrát týdně masáž é 450 (měs 3600) a má utraceno,když chce 2/měs k doktorovi taxi 150 (300 měs),

laimes28 řekl(a)...
4. března 2018 6:49  

nový školský systém musí být efektivní,variabilní,vertikální i horizontální: pět let zš,šest let sš a pět let vš,přičemž po třech letech sš všeobecných dojde ke třídění po dvou letech,ti nejlepší absolvují šest let studijních a půjdou na vš,ostatní budou absolvovat,jeden,dva,tři učební obory a budou postupně školu opouštěť,výsledkem čehož budou absolventi s jedním až třemi učebními obory,absolventi s řemeslem i vš,a vysokoškoláci dvou až tří příbuzných oborů,,na tento systém musí navazovat systém doplňkový do 40 let,kdy si každý bude moci doplnit další řemeslný nebo vysokoškolský oborČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.