Jiří Karen: Vzdělání jako hráz proti barbarizaci. (Výuka dějepisu a hodnoty liberální demokracie)

neděle 18. února 2018 ·

„Takzvaná „osmičková výročí“ spustila v české společnosti debatu ohledně způsobu výuky moderních dějin a pojetí dějepisu. Z několika novinářských zběžných anket a průzkumů vyplývá, že povědomí mladých lidí o moderních dějinách je nedostatečné, což dokládají i empirické výzkumy didaktiků a didaktiček dějepisu, které poukazují na fakt, že studenti zaostávají zejména ve znalosti dějin druhé poloviny dvacátého století. Průzkumy taktéž odhalily hluboké deficity v klíčových dovednostech analýzy a interpretace historických pramenů 20. století,“ píše Jiří Karen v Deníku referendum.


Jiří Karen (ostravan.cz)
Karen mimo jiné píše:

Tradiční způsob dějepisného vyučování (transmisivní, tedy „předávací“ výuka) byla založena na ideji vědecké historie, kterou lze znát a jejíž redukovaný odraz je nutno otisknout do paměti žáků. Nutno dodat, že po boku představy o objektivní minulosti, kterou je nutno si zapamatovat, vždy stály různé politicky motivované ideologické konstrukce navázané na „objektivní a nezávislá fakta“.

Žáci byli nuceni zkopírovat autoritativní výklad učitele či učebnice s tím, že fakta jsou fakta a diskutovat o „pravdě dat“ není možno. Důraz na paměťový dril deformoval historické myšlení žáků nebezpečnou iluzí, že historie je něco pevně daného, co lze odříkat. Vedlejším výsledkem takové výuky bylo mimo jiné pěstování nenávistných nacionalistických stereotypů.

Didaktika dějepisu na Západě (hlavně v Německu) v reakci na problémy transmisivní výuky již od 70. let 20. století prochází až revoluční změnou...

Pod vlivem pedagogického konstruktivismu stavícího do centra vyučování aktivního žáka, který nemá být již jen pasivní nádobou, do níž je nalita „vědecká pravda“, dochází také ke změně cílů dějepisného vyučování. Již nejde o to, předat žákům do paměti jakýsi na dřeň očesaný příběh lidstva, nýbrž kultivovat a rozvíjet historické vědomí, jehož koncepty a teoriemi se současná didaktika dějepisu hojně zabývá. Historický fakt slouží spíše jako „trenážer“ pro rozvoj různých klíčových dovedností.

Důraz je taktéž kladen na moderní a současné dějiny, v nichž je spatřován klíč k pochopení současnosti...

Praxe v současném českém školství je taková, že přestože moderní didaktické trendy byly zčásti zapracovány do velké přestavby školství zvané kurikulární reforma, výuka zůstává leckde tradiční, předávací, faktografická. Podle výzkumů didaktiček dějepisu je jednou z nejčastějších forem výuky výklad a diktování do sešitu, které aktivní zapojení žáků nepodporuje.

V prvé řadě je nutno upravit a zradikalizovat závazné rámcové vzdělávací programy (RVP), které přestože obsahují řadu progresivních formulací, stále vězí jednou nohou v minulosti. Řada škol také RVP v zásadě ignoruje a své staré učební osnovy pouze přepsala podle nových formulářů zcela ignorujíc hlavní myšlenky kurikulární reformy.

Dále by se mělo upravit vzdělávání učitelů na vysokých školách, protože současná podoba se většinově (čest výjimkám) dá nazvat tristní.

Třetím a klíčovým opatřením by mělo být zapojení moderních technologií do výuky... Inspirací, která by mohla pomoci najít řešení, může být česká výuková simulace Československo 38–89 (z níž vznikla oceňovaná počítačová hra Attentat), která využívá všechny zmíněné moderní didaktické postupy v rámci počítačové hry.

Celý text naleznete zde

9 komentářů:

Nowak řekl(a)...
18. února 2018 v 13:22  

Typický příklad onemocnění zvaného školská reforma, za které prý může virus označovaný zkratkou RVP. Virus zaútočil na české školství asi před 10 lety, většina učitelek a učitelů se mu naštěstí ubránila zcela nebo byl průběh infekci jen lehký a krátkodobý. Objevují se ovšem případy těžké, ty jsou zatím neléčitelné. Onemocnění se projevuje poruchami myšlení, v mluveném a psaném projevu je používán omezený slovník s častými neologismy bez konkrétního významu, myšlenky v bloudí v jednom kruhu.
Neléčitelnost onemocnění někdy vede k přesvědčení, že vlastně nejde o nemoc, ale o náboženskou sektu, která se pokouší školy ovládnout.

Deníku Referendum si jinak velmi vážím, vřele doporučuji většinu jeho textů. Mimořádnou kvalitu mají diskuzní příspěvky pravidelných čtenářů - u tohoto článku stojí diskuze opravdu za přečtení.

tyrjir řekl(a)...
20. února 2018 v 10:36  

Co je to vlastně Liberální demokracie?

Hezky to zní, ale je myslím, potřeba si uvědomit, kdo, jak a proč to sousloví "liberální demokracie" používá. Pojem demokracie nepotřebuje přízvisko "liberální". Demokracie je lidská práva respektující vláda většiny vzešlé ze svobodných voleb. Liberální demokracie je stydlivé synonymum pro z tzv. Washingtonského konsensu vzešlý neoliberální kapitalismus usilujíci o globální světovládu tzv. nadnárodních elit, Jeho součástí je například zmenšování úlohy státu, ožebračování střední třídy, multikulturalismus. nepřiměřené protěžování práv menšin prohlašované za podstatu demokracie atd.

Veřejnoprávní média ten pojem "liberální demokracie" tupě přežvykuji a preferují ty, kteří ho používají. Například špidlosobotkovce z ČSSD. Mrzelo by mne, kdyby ten pojem začali nekriticky přežvykovat i učitelé dějepisu.

J.Týř

Viz též

Neoliberalismus a korupce jako příčiny slábnutí a volební prohry ČSSD

Neoliberalismus se pokouší odstranit rozdíly mezi kapitálově orientovanou pravicí a sociálně demokratickou levicí. Pravicové strany přebírají levicová témata a sociálně demokratické strany zase naopak hovoří o tzv. liberální demokracii a nehovoří a nejednají vskutku sociálně demokraticky. Nebojují mnohdy ani tak o levicového ale spíš o středového voliče, u kterého boj prohrávají i díky tomu, že korupce prostupující celým politickým spektrem se dotýká se i jich.

http://www.ceskaskola.cz/2017/12/katerina-valachova-inkluze-neboli.html#comment-9221246271448400629

tyrjir řekl(a)...
20. února 2018 v 11:05  

PROČ VLASTNĚ ČSSD PROHRÁLA VOLBY S ANO?

Podle mého názoru to má dva důvody:

- ŠpidloSobotkovci přežvykují péči o liberální demokracii z zradili přitom slovo sociální z názvu své strany.

- Andrej Babiš se voličům jeví jako větší sociální demokrat než celá slavná ČSSD. Radí mu v tom např levicový odborářský makroekonom Jaroslav Ungerman...

Vidét to bylo i ve včerejšich Událostech a komentářích, kde Patrik Eichler z Deníku Referendum a ČSSD tu "liberalizaci" ČSSD hájil a novinář a spisovatel Bohumil Pečínka mu musel připomínat, co vlastně je sociální demokracie.

Viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/218411000370219

tyrjir řekl(a)...
20. února 2018 v 11:33  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. února 2018 v 11:34  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
20. února 2018 v 11:41  

PROČ SE ČESKÝ POLITICKÝ BULVÁR VYHÝBÁ SLOVU NEOLIBERALISMUS A OPĚVUJE TZV. "LIBERÁLNÍ" DEMOKRACII?
PROČ SE K POJMU "LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE" UCHYLUJE ČT24 A NAPŘÍKLAD I ÚSTAVNÍ PRÁVNÍK JAN KYSELA?


Spíš než o bulvarizaci médií by se, myslím, patřilo diskutovat o stupidní bulvarizaci politiky prostřednictvím pojmu tzv. "liberální demokracie", kterým jsou "cudně" zastírány její neoliberální tendence.

Všimli jste si, vážení přátelé, jak vcelku důsledně se politické strany, politici i média vyhýbají pojmu neoliberalismus a podsouvají ho lidem prostřednictvím pojmu tzv. liberální demokracie?


http://www.ceskaskola.cz/2017/12/katerina-valachova-inkluze-neboli.html#comment-4468872555169879006

Takzvaná Masarykova demokratická akademie vedená Vladimírem Špidlou, v níž P. Eichler působí, a tzv. Mladí sociální demokraté, z nichž vzešel i nedostudovany politik a dnešní předseda ČSSD Hamáček, tvoří to tzv. "progresivistické", tj. liberálně demokraticky a neoliberálně kapitalisticky orienované, křídlo ČSSD, které je ostudou opravdové sociální demokracie. Do toho křidla patří, myslím i Kateřina Valachová se svou inkluzí, pečovatelským Kariérním řádem a vzletnými sebevédomými frázemi o sociální demokracii. Bude-li takto ČSSD pokračovat, může se stát, že i v dalších volbách voliči usoudí, že hnutí ANO je lepší "sociální demokracie" než ČSSD...

J.Týřtyrjir řekl(a)...
20. února 2018 v 17:40  

Honzejk: Pomalá smrt číhá na ČSSD všude

Všude ve střední Evropě zachází demokratická levice na úbytě. Bylo dosaženo slušných sociálních standardů a tím se zvolna vyčerpává celý její koncept. V Polsku a Maďarsku je sociální demokracie marginální, v Německu a Rakousku jede z kopce, zaznamenává nejhorší výsledky za dlouhá desetiletí. Výjimkou je jen Slovensko...

I kdyby ČSSD nějakého opravdu silného a charismatického lídra měla (jako že nemá, Jan Hamáček jím při vší úctě není), bylo by to už zřejmě k ničemu. V Česku již je pozice velkého vůdce obsazena.

Sociální demokraté nemohou velké naděje upínat ani k programu. Neexistuje nic, co by mohli voličům slíbit a co současně opět nemůže slíbit Babiš...

Tradiční voliči ČSSD, kteří prchli k Babišovi, se mohou cítit obslouženi a nemají valný důvod se vracet...


https://nazory.ihned.cz/komentare/c1-66054870-pomala-smrt-ciha-na-cssd-vsude

Výjimečně si dovoluji s panem Honzejkem souhlasit. Je to vcelku fenomenologicky přesný popis stavu v ČSSD.

Víte, která ministerstva by prý hamáčkovští špidlosobotkovci chtěli, kdyby šli do vlády s ANO?

Ministersvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ani jedno z těchto dosud mnohdy neúčelně utrácecích a EU fondočerpačských ministerstev jim ANO po předchozích zkušenostech nenabízí. Proč asi?


J.Týř

Nowak řekl(a)...
20. února 2018 v 17:58  

Souhlasím s rozborem neoliberalismu. Myslím si ale, že je možné, že Jiří Karen a další obdivovatelé reformy a RVP, chtějí slušnou demokracii a upřímně si myslí, že se jí snaží zachránit. Problém je v tom, že vůbec netuší, čemu a komu vlastně slouží - rozvívení a utužování neoliberalismu.

tyrjir řekl(a)...
22. února 2018 v 11:48  

Být premiérem Babišem, nepřipustil bych v případné koaliční vládé, jako ministra školství nikoho ze spidlosobotkovci ovládané ČSSD, která tu opakovaně selhala.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2018/02/lenka-stepanova-navrat-dilen-pozemku-do.html

J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.