Oldřich Botlík: Shrnutí diskuse nad maturitní úlohou O hladině – 1. díl (Pokračování polemiky o státní maturitě z češtiny)

pátek 8. prosince 2017 ·

V diskusi jeden externí příznivec Asociace češtinářů ocenil její činnost při „nekonečném uvádění omylů ze strany odpůrců státní maturity na pravou míru“. Mezi velké sympatizanty spolku se počítám i já. Při hájení státní maturity totiž jeho vedení dodává stále pádnější a srozumitelnější argumenty, proč je tento projekt koncipován v předmětu český jazyk a literatura od začátku chybně a rozhodně nemůže v této podobě dále pokračovat.


Oldřich Botlík (eduin.cz)
Před časem jsem inicioval diskusi k úloze 16 (budu ji nazývat O hladině) z jarního maturitního testu 2017, poté jsem ji ještě jednou či dvakrát znovu oživil. Začala 2. července ZDE, pokračovala 2. prosince ZDE, a protože se nové příspěvky přestaly zobrazovat přímo pod článkem, navázala ZDE, kde dosud probíhá. Cítím povinnost obecně shrnout, co – podle mého názoru – za uplynulých pět měsíců diskuse přinesla.

1. Podobná diskuse je velmi užitečná, protože nutí ke zpřesňování a vyjasňování argumentace, inspiruje k novým pohledům i k jejich zpochybňování. Probíhá nad zcela konkrétním „materiálem“ a vychází při ní najevo, že i problém zdánlivě jednoduchý vnímají velmi vzdělaní lidé velmi rozdílně. Navíc přitom vyvstávají naprosto zásadní otázky, které nepochybně měly být uspokojivě zodpovězeny dávno před spuštěním projektu státní maturity. Zodpovězeny však nebyly. A nejsou zodpovězeny dosud. Například: Co vlastně má být cílem výuky ČJL (obecně, ale třeba i na gymnáziích)?, Co vlastně lze uspokojivě testovat nástrojem, který Cermat vytvořil?, Jaké jsou zpětné dopady takového testování?, Je dostatečně zaručena jeho korektnost?, Respektuje zkouška zákonem požadovanou pluralitu ve vzdělávání?, Jak stát zprostředkuje veřejnosti poznatky, které ve společné části maturitní zkoušky získává?, apod. Ještě se k tomu v dalších dílech vrátím.

2. Úloha O hladině se v maturitním testu vůbec neměla ocitnout. A když už se v něm ocitla, měla být vypuštěna z hodnocení (při současném snížení hranice úspěšnosti), případně měla být žákům uznávána i sporná odpověď. To je obecná zásada při tvorbě podobných testů: není prostě možné předložit maturantům zaškrtávací úlohu (tj. úlohu, v níž žák nemá možnost odůvodnit své řešení, případně o něm s učitelem diskutovat), když se na řešení neshodnou ani jejich učitelé, bezpochyby dostatečně kompetentní. Cermat i členové jeho validační komise si podle mého zjištění vůbec nebyli problémů v úloze O hladině vědomi. Na můj dotaz mi členka validační komise K. Smejkalová (ÚJČ AV ČR) odpověděla, že komise neřešila přímo problematiku této konkrétní úlohy, a proto nedošlo ani k diskusi nad správností jejího řešení. Našel jsem v datech 115 žáků, které by uznání odpovědi C zachránilo před propadnutím. Ti všichni mohli mít klidné léto, kdyby validace testu proběhla korektně. Anebo by se mohli odvolat, kdyby bylo zvykem podrobit test a klíč správných řešení okamžitě po zveřejnění důkladné oponentuře.

3. Shodujeme se na tom, že žáci nedostali přesné zadání. Shodujeme se na tom, že přesné zadání nedokážeme vytvořit tak, aby mu žáci rozuměli. Cermat přesto bezdůvodně penalizoval asi 5 300 žáků za to, že nepřesné zadání „nedodrželi“. Jde o cca 8,6 % všech žáků – o ty, kteří uvedli odpověď C, v níž se nedokonalost zadání projevuje. Pro takové situace si čeština vytvořila pojmenování, které je již lexikalizované: Kocourkov, případně kocourkov. Napsal jsem 30. října K. Smejkalové, na čem jsem se shodl s několika bohemisty, s nimiž jsem úlohu konzultoval: „Ani si nedokážeme představit zadání, které by vyjádřilo požadavek respektovat syntax původní věty a bylo by srozumitelné alespoň gymnazistům (nemluvě o negymnazistech, jichž byly mezi maturanty více než dvě třetiny).“ J. Kostečka zde 6. prosince vyjádřil něco podobného: „Ke své analýze ještě dodám, že opravdu stoprocentně korektní zadání naší úlohy by mělo znít Ve které z následujících možností je z poslední věty výchozího textu mluvnicky správně utvořeno souvětí? S hořkou ironií však zároveň podotknu, že řadě kandidátů by takové zadání úlohu velmi ztížilo, protože ani za čtyři roky SŠ se nedopátrají toho, čím se mluvnice jazyka vlastně zabývá.“

4. Nevíme, co přesně měla úloha O hladině zjišťovat. Nevíme, proč její autor pokládá za správnou pouze první nabízenou položku. A protože autora úlohy neznáme, nemůžeme se ho ani zeptat. Od spuštění státní maturity nastává tato situace téměř každý rok. Uznávám, že „annus horribilis 2011“ už se neopakoval. Přesto je stále aktuální požadavek, aby stát zcela rutinně zveřejňoval u každé úlohy

- cíl (tedy to, co přesně – tj. nikoli jen rámcově – má úloha zjistit, resp. ověřit)
- odůvodnění (proč je „správná“ odpověď skutečně správná, proč jsou „nesprávné“ odpovědi skutečně nesprávné – ideálně na úrovni srozumitelné žákům)
- jméno autora, případně autorů; stejný požadavek se týká autorů (sestavitelů) celého testu.

V minulosti mi zde někteří diskutující třetí požadavek vyčítali. Jsem ale přesvědčen, že jde o účinný způsob, jak zabránit výskytu nejasných zadání v testu. Je to především autor úlohy, kdo má vysvětlit záměr, s nímž byla vytvořena, a obhájit, že její konstrukce záměru odpovídá. A protože jde o státem administrovanou zkoušku s významnými dopady pro žáky, musí tak autor učinit veřejně. Autor úlohy i sestavitel testu pak samozřejmě mohou – a dokonce mají – úlohu hájit také v následných debatách. Zveřejnění jejich jmen ale zabrání tomu, aby hájili vlastní práci, aniž by veřejnost věděla, že jsou ve střetu zájmů. Že tedy hájí něco, co sami poslali do světa. Nevím, zda k tomu v minulosti došlo, případně zda k tomu dochází nyní – nedokážu to ale vyloučit.

Je-li odůvodnění připravováno pečlivě předem, existující problémy většinou vyjdou najevo a soudný a kompetentní autor buď úlohu přepracuje, nebo ji stáhne. Odůvodnění bývá také korektnější, protože nemusí krkolomně obhajovat správnost statu quo, pokud je problematický.

Závěr: Mechanismy, které mají zabránit poškozování žáků vadnými úlohami, stále nefungují dostatečně uspokojivě. Domnívám se, že opomíjenou možností nápravy je rutinní a včasné zveřejňování dalších informací o každé testové úloze: cíle, odůvodnění odpovědí a jmen autorů.

12 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
8. prosince 2017 v 8:02  

Jak už jsem napsal Státní maturita a přijímačky kazí Sciu i Kalibru byznys.

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2017 v 9:32  

JE BOTLÍKOVA AUTORITATIVNÍ DEMAGOGIE KOMICKÁ?

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2017 v 10:05  

Opravdu je to SHRNUTÍ dosavadní diskuse?

útěků pana Botlíka z diskuse, jimž předcházely někdy i páně Botlíkovy, myslím, až komicky autoritativní vůdcovské projevy (autoritativní projevy typu Nechcete-li mi pomoci, radši mlčte, Propásli jste poslední možnost mlčet apod.), výhružky jeho oponentům, nálepkování a urážky oponentů atd., bylo víc, než kolik jich uvedl pan Soukal ve svém botlíkovsko útěkologickém seznamu v diskusi výše. Typické je přitom, myslím, to, že pan Botlík něco autoritativně tvrdí, na věcné námitky mnohdy věcně neodpovídá, agresivně autoritativně napadne oponenty a, když je v argumentační nouzi, z diskuse, kterou svou agresivně arogantní demagogií vyvolal, nakonec uteče... Napsal jsem již v reakci na demagogii pana O. Botlíka v diskusi k předchozímu článku.

Dovoluji si vyslovit názor, že demagogické (ne)shrnutí dosavadní diskuse v tomto novém článku je dalším projevem páně Botlíkovy neschopnosti či neochoty věcně správně argumentovat. Eticky i odborně závadným útěkem od ostudy, kterou si v dosavadní diskusi svým arogantním dogmatismem v předchozím článku nadrobil.

J.TýřMichal Komárek řekl(a)...
8. prosince 2017 v 10:09  

Pane Týři, diskutujte prosím k danému textu. Pan Botlík na minulé diskuse odkazuje, je zbytečné, až matoucí citovat je vytržené z kontextu v diskusi. Děkuji! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2017 v 10:10  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Michal Komárek řekl(a)...
8. prosince 2017 v 10:12  

Pane Týři, opakovanými útoky na pana Botlíka do diskuse nepřinášíte žádné nové argumenty. Zdržte se, prosím osobních útoků. Děkuji! Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
8. prosince 2017 v 10:14  

S ohledem na to, že si čtenáři mohou přímo ověřit relevantnost Botlíkových soudů v ještě čerstvé diskusi, mohu k článku dodat jen to, že jako obvykle je přání otcem myšlenky.

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2017 v 10:36  

Opravdu je tento nový článek SHRNUTÍ dosavadní diskuse?

Dovoluji si znovu vyslovit názor, že demagogické (ne)shrnutí dosavadní diskuse v tomto novém článku je dalším projevem páně Botlíkovy neschopnosti či neochoty věcně správně argumentovat. Eticky i odborně závadným útěkem od ostudy, kterou si v dosavadní diskusi k předchozímu článku svým mnohdy i arogantním dogmatismem pan Botlík nadrobil.

Pane Komárku, toto je diskuse k novému článku pana Botlíka.

J.Týř

Jiri Janecek řekl(a)...
8. prosince 2017 v 11:15  

Já to teda nečetl, ale ve shrnutí dosavadní diskuze bych čekal třeba zmínku o příspěvcích lacobuse, 6. prosince 2017 13:43, a pana Lukáše, 6. prosince 2017 17:01 ... Třeba.
I když možná to bude až ve čtvrtém díle třetí série...

Ygrain řekl(a)...
8. prosince 2017 v 12:08  

Shrnutí? Shodli jsme se?! No to je teda chucpe, prezentovat to, jako že vaše dezinterpretace má nějakou širokou podporu.

A argumentace počtem žáků, kteří zaškrtli špatnou odpověď, je demagogie jak vyšitá.

tyrjir řekl(a)...
8. prosince 2017 v 12:36  

Snědl jsem dvě topinky, aby česnek konal doprovod mému jednání s Upírem z Cermatu. Ten měl ale zrovna rýmu...

http://www.ceskaskola.cz/2017/12/oldrich-botlik-pokracuje-v-polemice-o.html#comment-3459740727181022270

Pan Botlík si, myslím, dal další arogantně dogmatickou topinku. Panu Komárkovi to, zdá se, nevadí a v celé diskusi okřikuje jen ty, kteří si před tím arogantním hladinovým dogmatismem zacpávají nos.

Simona CARCY řekl(a)...
8. prosince 2017 v 12:59  

Pane Komárku, útočit na pouhý hologram pana Botlíka je zakázáno, ale on může kopat do všech, zejména pokud jen někdy jeli kolem Cermatu. Už tím jsou vinni.
Třeba v Prostějově si paní starostka nenechala dělat na hlavu od mladého aktivisty jménem Čech a podala na něj žalobu. Pan Botlík, starý aktivista, spoléhá na to, že se nenajde člověk, který ho k soudu požene. Lži a demagogie vidíme na denním pořádku v politice, ale nemusíme si jimi kontaminovat profesi. Ygrain to shrnula jasně stejně jako závěry Soukalovy. Současná doba přináší těžší úlohy, než je úloha č. 16 - migraci, řídit školu jako firmu, bezpečnost, ztrátu suverenity, Dublinksý upgradovaný protokol. Ve stínu toho všeho je polemika o úloze 16 nicotná. Jak se říká, first things first, ale potom přijde na řadu i demagogie pseudoexpertů.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.