Ve školách není prostor pro rozvoj emoční inteligence, říká pedagožka

pondělí 2. října 2017 ·

„Jako hlavní problém vnímám to, že ve školství je spousta unavených, zničených pedagogů, co bohužel nevnímají smysl své práce. Je to práce a tečka. Pedagogové se často cítí ztraceni a velmi často mluví o tom, že jejich postavení už nemá žádný význam. Sama jsem ve školství působila. V oboru je cítit strach, sevřenost, obavy. Pedagogové jsou neustále ve střehu, protože rána může přijít z jakékoliv strany: ze strany dětí, rodičů, inspekce,“ říká v rozhovoru pro server Žena Lucie Mucalová, psychoterapeutka pro děti a dospělé, která pracovala před svou terapeutickou praxí jedenáct let jako pedagožka.

V rozhovoru zazní i tyto otázky a odpovědi:

Lucie Mucalová (terapie-mucalova.cz)
Jak dnes funguje spolupráce mezi školou a rodinou?

Bohužel se spolupráce mezi rodinou a školou vytrácí, vypadá to spíše jako na bojišti. Je potřeba si ale uvědomit, že tím děti trpí a den po dni si vytvářejí ke škole odpor a nenávist. Ale vše je o lidech. Každý jsme jiný, ale to neznamená, že se nejde domluvit, najít řešení. Znám pedagogy, před kterými smekám, smekám před jejich silou, vírou, odhodláním, hravostí, jemností a chutí jít dále, pedagogy, co zvládnou "ukočírovat" tolik osobností v lavicích. Ale i ty děti jsou zrcadlem pedagoga, samozřejmě i zrcadlem rodičů.

Nervózní učitelka, co na děti řve, bude mít ve třídě žáčky, co se budou chovat stejně nebo budou sedět sešněrovaní, aby měli klid. Ale tohle není cesta. Ve školství nemají co dělat pedagogové, co označují děti za parchanty. Ty děti to cítí, cítí to, co uvnitř sebe pedagog prožívá, jak je vnímá, nepotřebují k tomu slova.

Ve školách se objevuje názor, že největším problémem českého školství jsou právě rodiče se svými požadavky. Jaký typ rodičů má tyto požadavky a jsou opravdu tak neúměrné?

Opět se zde dostáváme do kolotoče hledání viníků. Z pohledu bývalé pedagožky a současné terapeutky vidím vše z různých úhlů pohledu. Jsou rodiče, co hledají problém ve všem, ať udělá pedagog cokoli, vše je vlastně špatně. Ale jsou i pedagogové, co to dokáží rodiči velmi zavařit, znepříjemnit a vyvolávají v něm pocit, že je absolutně neschopný. A pak jsou naopak školy, kde komunikace v mnoha případech funguje, kde je z každého slova a gesta cítit lidství. Pokud už jste vyzkoušeli všechno možné a škola není ochotna s vámi hledat kompromis, pak je potřeba se poohlížet jinde. Ale ne jako forma úniku, útěku. Udělat to v případě, že už opravdu nevidíte cestu.

Bohužel jsou extrémy, kdy rodiče neustále dávají dítě to jiné školy, a to ve chvíli, kdy pedagog upozorní na nějaké obtíže. I když jsou pravdivé a pedagog chce pomoci hledat nápravu, někteří rodiče to berou jako urážku a už obvolávají jiné školy. No a kdo tím nejvíce trpí? Dítě! Dítě je neustále vytahováno z prostředí, ke kterému si vybudovalo vztah, a hlavně dítě vnímá, že když je něco špatně, není potřeba to řešit, ale utíkat pryč, utíkat jinam. Vidí model neřešení. Vidí model urážení se. To pro jeho zdravý vývoj osobnosti není zcela efektivní.

V čem podle vás současné školství selhává?

V pochopení, porozumění, v komunikaci. Chybí vzájemná úcta a respekt k odlišnostem. Mnoho lidí ve školství je nešťastných z různých důvodů. Ale nešťastní pedagogové vzdělávají nešťastné děti, to je jednoduchý vzorec. Pedagogové potřebují podporu a porozumění, to samé ale platí i pro rodiče. Ze své vlastní zkušenosti mě upřímně trápí, že ve školách se dává tak málo prostoru rozvoji emoční inteligence a upřednostňuje se výkon a škatulkování. To byl hlavní důvod, proč jsem z tohoto systému vystoupila. V terapiích mohu s dětmi a rodinami pracovat právě s emoční inteligencí. Je krásné mít samé jedničky, ale když neumím komunikovat, nejsem empatická a nevím, co dělat se stresem, stejně mi to bude k ničemu.

Celý rozhovor naleznete zde

44 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
2. října 2017 v 10:16  

Emoční inteligence a suchá voda - to jsou zajímavá slovní spojení.

Unknown řekl(a)...
2. října 2017 v 10:46  

Ve školách není čas a prostor pro nic "vnitřně tvořivého", co by skutečně reagovalo na vnitřní potřeby škol, učitelů a žáků. Školní personál hasí jen hořlavé věci, kterými naplňují úřední potřeby. Vedle toho se vleze jen frontální výuka bez jakéhokoliv prostoru k reflektované sebezkušenosti. Rozvoj emoční inteligence je v takovém kvaltu neuchopitelná i nepochopitelná disciplína, jak svědčí ohlas jinak ostříleného pedagoga Jiřího Týře.

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. října 2017 v 11:22  

Pane Týři, smím vám udělat školení o inteligenci?
Nebo si prosím něco přečtete. U nás mají i v malé knihovně knihu Emoční inteligence.

Článek velice pěkný a bohužel, i velice pravdivý. Všichni kolem dokola se starají o štěstí dětí. Jen o štěstí pedagoga se nestará nikdo. Už jsem o tom psala, tudíž nemá smysl se rozepisovat. Mě to štve, protože institucí máme dost. Jen zapomněly pomáhat pedagogům.

tyrjir řekl(a)...
2. října 2017 v 12:02  

Nabízejte svá školení a propagaci své knihovny komu chcete, paní Karvaiová. Dělejte to ale prosím s rozumem i citem (chcete-li s emoční inteligencí:), abyste nekázala suchou vodu jako v příspěvku výše. A udělejte si pokud možno ještě předtím pořádek v pojmech štěstí a spokojenost. Já o vaše školení ani o váš "čtenářský deníček" zájem nemám. J.Týř

tyrjir řekl(a)...
2. října 2017 v 12:33  

...institucí máme dost. Jen zapomněly pomáhat pedagogům.

Všemožným pedagogům (pečovatelům o výchovu) se pomáhá až až. Biti jsou učitelé.

Unknown řekl(a)...
2. října 2017 v 13:34  

emoční inteligence a inteligentní emoce no to jsou vskutku terminologické perly
štěstí,co je to štěstí,muuuuuška jenom zlatá

Unknown řekl(a)...
2. října 2017 v 13:36  

jana/ i nás v malé (přítuční) , a dokonce i ve velké, knihovně mají tolik malých i velkých pidlovim

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. října 2017 v 13:42  

Podle amerického psychologa Daniela Golemana se emoční inteligence skládá z pěti složek, které se vzájemně ovlivňují. Jedná se o:
1.Znalost vlastních emocí: „vědomé rozpoznání citu v okamžiku jeho vzniku“, neboť uvědomování si svých citů je „nezbytné pro sebeporozumění a hlubší pochopení psychologie“. Umožňuje to lepší rozhodování, např. koho si vzít za manžela nebo manželku.
2.Zvládání emocí: je to schopnost „nakládat se svými city tak, aby odpovídaly situaci“, např. „zklidnit vlastní rozčilení, setřást ze sebe dnes tak běžné pocity úzkosti, sklíčenosti či podráždění“; je to schopnost vyvíjející se ze sebeuvědomování.
3.Schopnost sám sebe motivovat: je to snaha zapojovat city do našich snah tak, aby vedly k získávání vědění, k tvořivosti a k úspěšné činnosti vůbec, což je spojeno se schopností odkládat uspokojení, ale také s potlačováním zbrklosti a dalšími schopnostmi.
4.Vnímavost k emocím jiných lidí: tato schopnost bývá také označována jako empatie (vcítění). Rozvíjí se s rostoucím „emočním sebeuvědoměním“, umožňuje poznávat to, co si druzí přejí.
5.Umění mezilidských vztahů: jde vlastně o rozvíjení a uplatňování empatie, neboť uspokojivé mezilidské vztahy závisí do značné míry na tom, zda je člověk „schopen vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit tomu svoje jednání“.

Dobrý učitel pedagog se pozná podle toho, že i on se stále učí.
Já bych si třeba netroufla šmahem něco odbýt, aniž bych o tom aspoň něco málo věděla.

Unknown řekl(a)...
2. října 2017 v 15:53  

spojovat termíny emoce a inteligence jest nesmysl,pokud se tak v našem prostředí činí,jest to nejspíše z neznalosti odlišných významů slova inteligent v
angličtině a češtině,v tom jest mimochodem tragedie dnešní doby,kdy se jazyk zaostalejší=angličtina,používá ve vyspělejším jazykovém prostředí jako např v češtině (vyspělejší jazyk se tímto ničí)...
demonstruji na vašem bodě č.1 neboli vstup do manželství,to rozhodování může být buď emoční (z lásky) nebo může racionální (z rozumu)

tyrjir řekl(a)...
2. října 2017 v 16:02  

Já bych si třeba netroufla šmahem něco odbýt, aniž bych o tom aspoň něco málo věděla.

No to mně tedy podrž, koště. Na základě čeho tedy ironicky podsouváte druhým nevědomost, nabízíte jim své školení a čtenářský deníček, paní Karvaiová, když nevíte, co vědí či nevědí, co četli či nečetlii? Nepopírám přeci to, o čem v posledním příspěvku píšete. Napsal jsem jen, že emoční inteligence a suchá voda jsou ZAJÍMAVÁ slovní spojení, že pečovatelská úloha škol není nadřazena jejich vzdělávací úloze a že biti ve školách nejsou od MŠMT, všemožných pedagogů a tzv. vzdělávacích aktivistů ani tak pedagogové jako spíš učitelé a na tom si trvám. Co je na tom divného?

Hlavní vadou českého mizerně financovaného, špatně resortně řízeného a už z více než z 80 % zfeminizovaného
veřejného školství je jeho tendence k pečovatelství prosazovaná na úkor kvality vzdělávání, ve které se zřejmě zhlédli i mnozí učitelé. Doufám, že vznikne UČITELSKÁ komora, která pomůže tomu, aby ta pečovatelizace nezvítězila nad kvalitním vzděláváním.


J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. října 2017 v 17:07  

Víte pane Týři, ač chceme nebo ne, škola není jen o vzdělávání.
dnes jsem měla první třídu na pracovky a v půlce hodiny jsem si všimla, že mi tam pláče holčička. Na otázku proč odpověděla, že jí chybí maminka. A že by chtěla někoho obejmout, protože jí to chybí. No tak jsme se prostě chvíli objímali, a já jí šeptala, že bude dobře, že mamku brzy uvidí. nebo jsem měla hrubě odbýt její moldánky a soustředit se na svůj výukový úkol naučit děti pečlivě stříhat podle čáry? A takových příkladů je dennodenně dost. Učitel učí a zároveň vychovává (i třeba vlastním příkladem zdraní, děkování apod.) a taky jste někdy prostě trochu rodič, zvlášť u těch menších a tak trochu partner, zvlášť u těch velkých. Někdy je důležitější místo výuky podmětu a přísudku věnovat hodinu tomu, že žáci mají nějaké problémy nebo si potřebují něco sami v sobě vyjasnit. Já to tak praktikuji celý profesní život, protože se mi to zdá zcela přirozené. A rozhodně to zatím nijak nenabouralo moji autoritu. udělat ze sebe člověka a to člověka s emoční inteligencí.
Jen tak mimochodem, když zabrousíte na stránky Mensy, zjistíte, že emoční inteligence se měří. A dokud někdo nevymyslí jiný název, budeme muset holt používat tento ,dnes již celkem vžitý.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
2. října 2017 v 17:30  

Paní Karvaiová,
velmi Vám děkuji za příspěvek, souhlasím!

tyrjir řekl(a)...
2. října 2017 v 17:47  


Nechápu asi zcela, paní Karvaiová, z jakého důvodu mi opakovaně a zřejmě i v rozporu s "emocionální inteligencí" podsouváte, že popírám výchovnou stránku práce učitele. To se nám tu chlubíte, jak jste dobrá?

Vím, že to, o čem píšete, je stálou a důležitou součástí práce každého dobtého učitele. Nikoli však jedinou nebo nadřazenou vzdělávání, i když v některých momentech to tak může a musí být.

Odpusťte si, prosím, pro příště vaše, domnívám se, dost podpásově neetické mentorování a zamyslete se nad celou věcí znovu.

J.Týř


Jana Karvaiová řekl(a)...
2. října 2017 v 17:55  

Toto jsou vaše slova, pane Týři:
...tendence k pečovatelství prosazovaná na úkor kvality vzdělávání, ve které se zřejmě zhlédli i mnozí učitelé. Doufám, že vznikne UČITELSKÁ komora, která pomůže tomu, aby ta pečovatelizace nezvítězila nad kvalitním vzděláváním......A opravdu si nepotřebuji honit triko na České škole.Tak si zkuste po sobě ty své příspěvky přečíst.

tyrjir řekl(a)...
2. října 2017 v 18:03  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Jana Karvaiová řekl(a)...
2. října 2017 v 18:14  

Odpouštím vám, asi jste dnes neměl svůj den. To se stává.

Michal Komárek řekl(a)...
2. října 2017 v 18:30  

Já neodpouštím :-) a urážlivý, zbytečný příspěvek pana Týře mažu. Hezký den!

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. října 2017 v 18:52  

Pane Komárku, já se opravdu umím povznést a odpustit. Dříve nebo později. Nosit si s sebou všude nenávist a zášť je hrozně velký a těžký batoh, který jsem už dávno odhodila. Byla to úleva.

Josef Soukal řekl(a)...
2. října 2017 v 22:00  

Nechtěl bych, aby tenhle článek zapadl u staršího příspěvku: https://www.maminka.cz/clanek/jarmila-jsem-ucitelka-a-sikanuji-me-rodice?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Nowak řekl(a)...
2. října 2017 v 22:33  

Autorka článku
www.terapie-mucalova.cz

tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 0:21  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 0:27  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 7:44  

A maže, a maže a maže.

Unknown řekl(a)...
3. října 2017 v 8:20  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Nowak řekl(a)...
3. října 2017 v 11:32  

Zvažoval jsem, jak vlastně text a autorku hodnotit. Na jednu stranu jde o realistický popis dnešní školní reality. Na druhé straně je cítit, že paní Mucalové se téma osobně týká, je svým pedagogickým působením hluboce zklamaná, nemá od tématu odstup.
Paní Mucalová jako učitelka nebyla schopna prosadit svůj přístup a svoje ideály a opustila bojiště. Nyní radí- pardon- koučuje atd. a má větší pocit seberealizace. Možná i proto, že její ceník je minimálně 1000,- Kč za 50 minut.
Paní Mucalová má pravdu, že učitelé pořebují více podpory. Poskytuje nyní takovou podporu svým bývalým kolegyním a kolegům? Pomohla konkrétně někomu z učitelů, aby v prostředí dnešní školy fungoval lépe (i z hlediska rozvoje emoční inteligence dětí)?

Jana Karvaiová řekl(a)...
3. října 2017 v 14:29  

Myslím, že bychom měli umět rozlišovat.Text jako takový není špatný. A nemyslím si, že by se to nějak týkalo osoby autorky. Občas se prostě stává, že i kontroverzní lidé mohou mít celkem dobré názory. To, že si autorka z některých školských problémů udělala kšeft je jiná pohádka.Dokud nebude nabídka od státem placených organizací, které by se o pedagogy měly starat, budou se hrnout soukromé subjekty a uspokojovat na trhu své potřeby.

tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 15:30  

Ti, kteří mají kšeft, ať už dotovaný nebo podnikatelský, z toho, co MŠMT pro školy nezajistí, mají zájem na reklamě nebo tzv. povinné publicitě. Z toho, kolik je té reklamy nebo povinné publicity pro tzv. pečovatelizaci školství nebo pro vlastní výuku (primární vzdělávací funkci škol) můžeme docela snadno usoudit, jestli MŠMT vede veřejné školství České republiky pečovatelským nebo vzdělávacím směrem. Chce tu někdo tvrdit, že vzdělávací publicity je stejně jako té pečovatelské? Chce tu někdo tvrdit, že MŠMT řádně pečuje o vzdělávání, když publicita školního pečovatelství jasně převažuje nad publicitou vzdělávání a když i Inkluze a Kariérní (ne)řád byly jasně pečovatelsky orientovány na úkor kvalitního vzdělávání? J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 15:42  

Ve školách není prostor pro rozvoj emoční inteligence, říká pedagožka
Česká škola, pondělí 2. října 2017

Ve školách není prostor pro rozvoj kvalitního vzdělávání, říká učitel

Kdy jsme naposledy četli článek na to druhé téma týkající se hlavní totiž vzdělávací úlohy škol?
Jaký je poměr mezi publicitou školního pečovatelství a publicitou kvalitního vzdělávání?

Jana Karvaiová řekl(a)...
3. října 2017 v 16:01  

Pane Týři, ať se tu nehandrkujeme. Můžete nám přiblížit vaši představu,co má pedagog ve škole dělat? Co nazýváte předevšímučením? nebo co nazýváte pečovatelstvím?
Pro ujasnění.

tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 16:50  

Paní Karvaiová má zřejmě dojem, že hlavní osobou ve škole není učitel, ale pedagog. Tak to ale není. Podívejte se do své pracovní smlouvy, paní Karvaiová a zjistíte, že jste zaměstnána jako UČITELKA, tedy jako pedagogicky vzdělaný odborník aprobovaný pro učitelství, tedy pro vzdělávání a výuku vašich předmětů.

Jestli paní, Karvaiová nevíte ani název a obsah své profese, nevíte jako co jste zaměstnána a nečtete ani diskuse k vašim článkům, je mi vás líto. Jako učitel jsem i pedagog, tak vám to klidně zopakuji pro jistotu tučně:

Anketa „Platforma nebo Komora?“ Jana Karvaiová: Nelíbí se mi, že se stále neumíme dohodnout a v podstatě se tříštíme hned na začátku
pátek 29. září 2017

http://www.ceskaskola.cz/2017/09/platforma-nebo-komora-anketa-ceske_29.html

tyrjir řekl(a)... 30. září 2017 12:31
... V Česku je povinná ŠKOLNÍ docházka za účelem VZDĚLÁVÁNÍ dětí. Pobyt ve výchovných a pečovatelských zařízeních povinný není. MŠMT ale v rozporu s logikou i zákony systémově posiluje výchovné a pečovatelské (pedagogické) funkce škol (Inkluze, Kariérní řád atd.) na úkor kvalitního VZDĚLÁVÁNÍ (didaktické funkce). Jak na to reagují rodiče? Přesunem dětí do VLG a do soukromých škol, zájmem o domácí vzdělávání atd. Jak na to reagují učitelé? Utíkají že škol, po PedF do škol nenenastupují. Ale ti, kteří ve školách zbyli, si, panečku, založili fešnou pedagogickou a nikoli učitelskou komoru!

...Opravdu nechápete, co je ŠKOLA a jaký je systémový hlavní problém českého školství? Nechápete rozdíly mezi pojmy škola a výchovné či pečovatelské zařízení, učitel a pedagog, didaktika a pedagogika atd.? Opravdu nechápete, že profesní ochranu potřebují učitelé a ne ti, kteří jim vnucují pečovatelské funkce na úkor času i energie pro kvalitní vzdělávání?


Viz též
Tornádo KAT a Vládní jaderný výbuch
http://www.ceskaskola.cz/2017/07/vlada-byla-velmi-aktivni-ve-skolstvi.html?showComment=1501591494685#comment-6280139516709541290

tyrjir řekl(a)...30. září 2017 13:15
Učitel je vysokoškolsky aprobovaný pedagog, profesionál vyučující své předměty ve VZDĚLÁVÁCÍM zařízení zvaném škola. Péče o školství a učitele je Kompetenčním zákonem určena MŠMT i s povinností koordinovat VZDĚLÁVACÍ věci ve spolupráci s ostatními resorty (ministerstvy). Sem patří i školský rozpočet (jeho podíl na HDP)

Pedagog je odborník na výchovu jako celek. Pedagogika je mnohem širší pojem než didaktika. "Celoživotní výchova" všech lidí spadá do působnosti "vesmíru" víceméně všech resortních organizací (MŠMT, MPSV, MZ, MK, MV...).

Vesmírné orientovaná Pedagogická komora, myslím, vzhledem k výše uvedeným okolnostem školám, učitelům ani kvalitnímu školnímu vzdělávání moc nepomůže, když právě tlak na "pečovatelizaci" škol s mizerně placenými učiteli ze strany různých "pedagogických neučitelů" byl příčinou jejího vzniku.

ŠKOLY A UČITELÉ POTŘEBUJÍ UČITELSKOU A NIKOLI PEDAGOGICKOU KOMORU.


Co mají dělat pedagogové ve škole, pokud tam kromě učitelů jsou? Mají jim přeci dělat odborný pečovatelský servis, aby učitelé mohli řádně učit - vyučovat předměty podle své aprobace. Je už Vám to jasné, paní Karvaiová?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 17:16  

Věda (vědecký obor) je ucelený systém lidských poznatků, relativní vrchol lidského poznání (v daném oboru).

Pedagogika je věda o výchově člověka.

Učitel je člověk který vystudoval UČITELSTVÍ (DIDAKTIKU) svých výukových předmětů. Vystudoval vědecký základ předmětů své aprobace a pedagogiku proto, aby byl schopen aprobovaně VYUČOVAT své předměty. To jest aby prostřednictvím tzv. didaktické transformace srozumitelně při výuce zpřístupnil svým žákům daný vědecký obor.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. října 2017 v 17:49  

Tak vidíte, paní Karvaiová. Provokovat se nevyplácí, za trest si to musíte celé přečíst :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...
3. října 2017 v 18:06  

Dík za pobavení, potřebovala jsem to.
Jsa schizofrenik (učitelka a pedagožka), potřebuji občas ulétnout mimo realitu. A to jsou mnohé texty pana Týře. Co dát další díl?

tyrjir řekl(a)...
3. října 2017 v 19:31  

Ta učitelsko pedagogická schizofrenie se má léčit na pedagogických fakultách, vve vládě a v MŠMT, v parlamentu, při volbách, v odborech a případně i v UČITELSKÉ komoře. Podívat se do své pracovní smlouvy a na definice pojmů věda, pedagogika a didaktika dopuručuji všem učitelům, kteří se až dosud považovali za pouhé pedagogy, a to nikoliv jen pro zábavu. Možná, že pak absolventi studia UČITELSTVÍ nejen z pedagogických fakult budou víc přicházet do škol učit. A opravdoví učitelé nebudou ze škol utíkat. J.Týř

Vl.Václavík řekl(a)...
3. října 2017 v 23:15  

Nevím, proč by se měla stavět do protikladu vzdělávací a výchovná funkce školy. Nebo proč by se jedna z těchto funkcí měla upřednostňovat. Náš zákon o vzdělávání (školský zákon) hned v úvodu v paragrafu 2 za obecný cíl vzdělávání považuje "rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami..."
Když dáme stranou legislativu, tak stojí za pozornost názory J. F. Herbarta na roli výchovného vyučování. Kdo má k Herbartovi připomínky, může se poučit z pragmatické pedagogiky (J. Dewey): Součástí vzdělávání (education) v širokém smyslu je i mravní výchova.
Ještě něco k emoční inteligenci: Kdo tento pojem neuznává, může rovnou zpochybnit teorii mnohočetných inteligencí (Theory of Multiple Intelligences) Howarda Gardnera, kterou mnohé didaktické koncepce považují za jeden ze základních pilířů, na nichž stavějí.

Unknown řekl(a)...
4. října 2017 v 9:44  

funkce vzdělávací a výchovná jsou v dialektickém protikladu,takže pokud se někdo na toto téma dohadujete oprašte starou dobrou dialektiku a co se týče emotivní inteligence je to stejný nesmysl jako teorie multi inteligence,u které bychom snad mohli uznat kognitivní východiska ale v žádném případě ne její závěry,nepodléhejte milí zlatí všem pidlovinám,které k nám posledních 25 let přicházejí jenom proto, jsou z usa a mají anglický název,jsou to všechno především pseudoideologická dílka,jejímž cílem je zničit tradiční fundamenty evropské vzdělanosti,viz příklad tzv kompetence ,máme žáky kompetentní ale přitom trotly, co neumí pořádně číst a počítat

tyrjir řekl(a)...
4. října 2017 v 13:52  


Slabostí českého ŠKOLSTVÍ je PEDAGOGICKÝ POPULISMUS, což nám MŠMT a zde znovu i pan Václavík opakovaně předvádějí v plné nahotě:

- Zrušení Pedagogických center a jejich didakticko metodických kabinetů. PROČ? Aby si v podfinancovaném českém školství pedagogičtí populisté a různí granto a rozpočto žrouti mohli ukousnout větší sousto na živelně probíhajícím DVPP?

- Zrušení funkčních osnov, které systematicky určovaly základní učivo a dávaly 30% prostor pro tvořivé rozšíření učiva, a jejich náhrada nefunkčním kompetenčně užvaněným a administrativně náročným systémem RVP/ŠVP. PROČ? Aby si v podfinancovaném českém školství pedagogičtí populisté a grantožrouti mohli ukousnout větší sousto na živelně probíhajícím školním vzdělávání?

- Zrušení přílohy RVP pro děti s LMP, zavedení IVP pro postižené děti a lži o zkvalitnění Společného vzdělávání v důsledku takto zbabrané inkluze. PROČ? Aby si v podfinancovaném českém školství pedagogičtí populisté z pedagogicko psychologické lobby a grantožrouti mohli ukousnout ještě větší sousto na ještě živelněji probíhajícím školním vzdělávání?

- Pečovatelsky orientovaný Kariérní (ne)řád MŠMT bez didaktiky ve specializacích pro 2/3 učitelů v KS02. PROČ?! Aby v podfinancovaném českém školství byla DIDAKTIKA nahrazena pečovatelstvím a aby pedagogičtí populisté z pedagogicko psychologické lobby, grantožrouti a další škůdci kvalitního vzdělávání mohli ukousnout ještě větší sousto na ještě živelnéji probíhajícím školním vzdělávání?

Pane Václavíku, říkáte, že "zákon o vzdělávání (školský zákon) hned v úvodu v paragrafu 2 za obecný cíl vzdělávání považuje "rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami...". Všiml jste si že tam je na prvním místě sousloví "poznávacími ... dovednostmi", což odpovídá Ústavou určené hlavní VZDĚLÁVACÍ úloze škol?

Nezdá se vám pane Václavíku, že když budou pedagogičtí populisté argumentovat tak zmateně, jak jste to právě předvedl (říkat, že školy mají jako hlavní úlohu vzdělávání, neznamená stavět vzdělávání a výchovu do protikladu!), nebude se chtít novým UČITELŮM z PedF i nadále do pedagogickými populisty zpečovatelizovaných škol ani nastupovat?

Když někdo vystuduje vědecký základ svého aprobačního předmětu a k tomu pedagogiku a didaktiku, aby mohl jako UČITEL řádně VYUČOVAT své předméty, a setká se s projevy pedagogického populismu, které mu tu didaktiku znechutí, nelze se divit, že do školy ani nenastoupí, nebo že z ní brzy uteče.

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
4. října 2017 v 14:12  

Nervózní učitelka, co na děti řve, bude mít ve třídě žáčky, co se budou chovat stejně nebo budou sedět sešněrovaní, aby měli klid. Ale tohle není cesta. Ve školství nemají co dělat pedagogové, co označují děti za parchanty.

Souhlasím a poznamenávám:

Poradenský pedagogický populista, který nemá dost elementárni inteligence, aby ve svých psaných projevech rozlišoval pojmy učitel a pedagog, a který přitom na učitele nastoupí s tzv. emoční inteligencí, nemá v poradenství pro učitele co dělat.

J.Týř

(Anonymizováno v souladu s ochranou osobních údajů) řekl(a)...
7. října 2017 v 18:04  
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. října 2017 v 19:28  

Tak Komárku. Volám ze společenského dna tohoto webu, po pás v bahně. A toto necháš?

Ochrana paní Valíkové a dalších byla okamžitá a téměř stoprocentní. Urážet kolegyni Karvaiovou je v pořádku. Mě jsi za jedno slovo "blábol" byl ochoten mazat příspěvek okamžitě...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. října 2017 v 20:00  

Teď můžeš i ten můj, páč to nedává smysl...
(i tento)

Jirka řekl(a)...
7. října 2017 v 20:21  

Už dávno to nedává smysl. Ať smaže všechny a preventivně zakáže nové. Taková korektní demogracie.

tyrjir řekl(a)...
7. října 2017 v 23:24  

A maže, a maže, a maže

(Anonymizováno v souladu s ochranou osobních údajů) řekl(a)...
7. října 2017 v 23:45  

Pardon, omlouvám se všem, za svůj hrubě neprofesionální a především politicky zcela nekorektní příspěvek, ve kterém jsem nazýval samozřejmě zcela nesprávně takové krásné studie o praktických oborech přesahujících hranice času, zemí a především možného a nemožného a dětinsky zesměšňoval obor tak moderně, pokrokově a především světově pojmenovaný! Asi mi chybí emoční inteligence, jsem málo emoušnl intelidžent.

Příště si nechám poradit od své intelignentní pračky a inteligentních hodinek, jak inteligentně nakládat se svými emocemi, když marně hledám jakékoliv školení DVPP, které by mi k něčemu bylo a mělo jakoukoliv, ideálně dokonce odbornou úroveň, a místo toho neustále narážím na akreditované kurzy pedagogických šaš... Pardon, zase ta má nízká "emoční inteligence"... Chci říct kurzy různých "inteligencí"...

Ještě jednou se hluboce omlouvám panu cenzorovi za své politicky nekorektní vyjadřování a staromódní názor, že někteří lidé se na školství přiživují bez reálného přínosu učitelům nebo dokonce žákům.

Každopádně bych rád znovu vyjádřil obdiv a souhlas k názorům Pana Učitele Týře...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.