Petra Mazancová z nově vzniklé Učitelské platformy: Učitelská pozice bude tak silná, jakou si ji učitelé vybudují

pátek 21. července 2017 ·

Petra Mazancová je iniciátorkou schůzky zástupců vznikající Učitelské platformy s ministrem školství. „Schůzku mi nabídl pan ministr jako reakci na můj email, ve kterém jsem ho vyzvala, aby vrátil francouzský řád, neboť se urážkou signatářů petice proti kariérnímu řádu zpronevěřil jeho zásadám,“ vysvětluje Mazancová. Ke schůzce přizvala několik kolegů, kteří byli nespokojeni s fungováním Iniciativy Pedagogická komora. „Členové tam byli vylučováni za jiný názor. A bylo jich tolik a tak zajímavých, že stálo za to zůstat s nimi v kontaktu a spolupracovat,“ dodává. Přinášíme s Petrou Mazancovou krátký rozhovor.

Je vznik Učitelské platformy snahou vytvořit paralelní strukturu k Iniciativě Pedagogická komora? Proč?

Profilový obrázek Petry Mazancové na Facebooku
Existenci paralelních subjektů se stejným cílem nevnímáme jako problém, my také usilujeme o vznik profesní Pedagogické komory. Není to iniciativa protichůdná, ale alternativní. Usilujeme o to, aby MŠMT bylo partnerem, ne nepřítelem, a to za jakéhokoli personálního obsazení. Naše aktivita nijak nevylučuje jednotu ani spolupráci s kýmkoliv dalším. Nechceme jít cestou vytváření polarizace mezi kantory a ani nechceme být v neustálé konfrontaci s ostatními aktéry ve vzdělávání. Respektujeme pluralitu názorů.

Nebude to znamenat jedině oslabení učitelské pozice?

Učitelská pozice bude tak silná, jakou si ji učitelé vybudují. Mohou svoje názory dávat najevo různými způsoby, neztotožňujeme se s postojem “kdo nejde s námi, jde proti nám”.

V současnosti působí mimo terciární stupeň vzdělávání kolem 150 tisíc učitelů. I ti volí různé politické strany, protože mají odlišné názory na příčiny i řešení krizí ve společností. Dá se proto očekávat, že budou zastávat i odlišná stanoviska ve vzdělávací politice. Vznik pedagogické komory je otázkou minimálně několika let. Do té doby zde musí být subjekt, který je ochoten a schopen vést s MŠMT konstruktivní dialog bez vzájemných antipatií, s nadhledem.

Cílem vzniku UP není se negativně vymezit vůči již existujícím učitelským organizacím. Učitelská platforma vznikla jako alternativa pro učitele, kteří usilují o dlouhodobou koncepci vzdělávání a zároveň požadují, aby MŠMT naplnilo své závazky. Ať už se jedná o podporu společného vzdělávání, implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, či zatraktivnění učitelské profese mezi současnými středoškoláky.

Kdo účastníky schůzky s ministrem vybíral, jednali o tom nějak s Iniciativou?

Účastníky schůzky jsem oslovila já, poté co mi pan ministr schůzku nabídl jako moji reakci na mail, ve kterém jsem žádala vysvětlení k jeho urážce signatářů petice. Z této komunikace pak vzešla schůzka. Byli jsme si vědomi časové omezenosti mandátu pana ministra, nicméně jsme se potkali. Již na začátku jsme deklarovali, že nikoho nezastupujeme, není za námi žádná organizace a jsme prozatím jen skupinou učitelů, která nemá na vše stejný názor, ale stojí o vznik pedagogické komory. Mezi účastníky jednání byl např. Tomáš Houška, který se angažoval při založení pedagogické komory již před dvaceti lety, či bývalý ředitel pražské ZŠ Londýnská Jaroslav Kotal. Je tedy zřejmé, že nebyl důvod, aby naše aktivita byla konzultována s představiteli IPK nebo kýmkoliv jiným, protože jsme nikoho nezastupovali, na schůzce jsme byli sami za sebe jako fyzické osoby. Jsme rádi, že se pan ministr staví kladně k vzniku jednotné pedagogické komory, která by byla partnerem MŠMT. Na schůzce deklaroval úmysl zahrnout její vznik do dlouhodobé agendy MŠMT, tedy jako věc nezávislou na funkčním období ministra školství. To je pro nás klíčové - kontinuita jednání, které nebude pod vlivem voleb a změn na MŠMT.


Email Petry Mazancové ministru školství Stanislavu Štechovi:

Pane ministře,

dočetla jsem se, že jste důstojníkem Řádu akademických palem, což je řád, kterým jsou vyznamenáváni především učitelé i osoby, které nemají vztah k učitelství, ale které měly významný přínos ve vzdělávání, a které se aktivně a výjimečným způsobem podílejí na vzájemném intelektuálním, vědeckém a kulturním dialogu.

Žádám vás, abyste toto ocenění čestně vrátil, protože váš současný výrok směřovaný k více než 20 000 učitelů, kteří podepsali petici proti kariérnímu řádu, ve kterém je označujete za textově negramotné a lháře, jež lžou v každé větě výše zmiňované petice, nejen že k žádnému dialogu nepřispívá, ba naopak jej boří a znemožňuje.

S pozdravem

Mgr. Petra Mazancová, učitelka, Žalhostice

18 komentářů:

Unknown řekl(a)...
21. července 2017 v 22:58  

Takový drobný dotaz. Kolik má Učitelská platforma příznivců?

poste.restante řekl(a)...
21. července 2017 v 23:57  

Vida jak málo stačí k tomu, aby byl člověk pozván k ministrovi.
A já měl přitom dojem, že k tomu nestačí ani 20 000 podpisů.
Holt některá zvířata jsou si rovnější.

Anonymní řekl(a)...
22. července 2017 v 0:06  

Vzhledem k tomu, že platforma teprve vzniká, ještě příznivce nikdo nepočítal. Na diskusi se podílelo několik desítek lidí.

Ygrain řekl(a)...
22. července 2017 v 7:58  

Nu, a jak pan ministr zareagoval? Vrátí ten řád?

krtek řekl(a)...
22. července 2017 v 10:09  

A můžete nás seznámit, co je platformou pro diskusi a kdo ty desítky lidí svolává?

Anonymní řekl(a)...
22. července 2017 v 10:34  

Pan ministr se veřejně omluvil a tím považujeme záležitost nevhodných výroků za uzavřenou.

Diskuse zatím probíhá na Facebooku, můžete se k ní přidat ve skupině "Učitelé +". Znaménko plus znamená, že preferujeme konstruktivní a pozitivní přístup před negací a vytvářením nepřátel. Je možné, že se Učitelská platforma z této obecnější skupiny oddělí, to je teď v jednání. Na zřízení dalších komunikačních kanálů, zejména webu, právě pracujeme.

Unknown řekl(a)...
22. července 2017 v 11:16  

Opravdu by mě zajímal konkrétní program učitelské platformy. Prohlášení je plné obecných frází. O nikom ze zakladatelů jsem za víc jak 20 let ve školství neslyšel. Co mají se školstvím společného?
I když nesouhlasím se vším, co prosazuje pedagogická komora, pořád mi je bližší.
Žasnu, že se ministr s touto platformou baví a je mi to podezřelé.
To když založím se svou předmětovou komisí(7 nás taky bude) pedagogické uskupení mírného zlepšování podmínek ve školství v mezích rozpočtu, tak mě do týdne ministr přijme?

Unknown řekl(a)...
22. července 2017 v 12:16  

"O nikom ze zakladatelů jsem za víc jak 20 let ve školství neslyšel. "

Možná slyšel. Aspoň jedno jméno z těch 7 pozvaných signatářů je spojeno s tvorbou nechvalně proslulého RVP. A je zajímavé, že včera se tady vyrojili masově lidé hájící KŘ a Učitelskou platformu. Jen tak namátkou byli spojeni s PdF Hradec Králové, NIDV,..Mohli by své názory ale rozvést podrobněji tak, aby vznikl prostor pro diskusi.

Anonymní řekl(a)...
22. července 2017 v 13:22  

@m.vanek: Konkrétní program učitelské platformy teď vzniká, ale hlavní náplní bude cesta k vytvoření profesní organizace. Cíl je tedy velmi blízký tomu, co deklaruje pan Sárközi, a není třeba se vzájemně napadat. Ministr se bavil s několika konkrétními lidmi, jak je zde v článku jasně řečeno. Těžko mohl jednat s platformou, která ještě není. Zrovna tak jako neexistuje pedagogická komora. Jestli chcete také něco zakládat, zkuste to, buďte aktivní.

@Fanda Moudry: RVP a orientace na kompetence místo znalostí, což je hlavní smysl Bílé knihy, vůbec není špatná myšlenka. Horší je to však s implementací. I o tomto tématu budete mít možnost v rámci platformy diskutovat. (Byť to asi nebude brzy, protože hlavní cíle jsou jiné.) Lidé, kteří pracují na vzniku Učitelské platformy, nejsou názorově homogenní, což by nemělo ničemu vadit, ba naopak.

poste.restante řekl(a)...
22. července 2017 v 13:30  

Lidé, kteří pracují na vzniku Učitelské platformy, nejsou názorově homogenní, což by nemělo ničemu vadit, ba naopak.
Ale ve spolupráci se skupinou Pedagogická komora to vadí?
Proč?
Opravdu není možné hledat spíše průniky názorů, nežli jejich rozdíly?
A čím si vysvětlujete tu extrémní vstřícnost pana ministra vůči právě této platformě?

Anonymní řekl(a)...
22. července 2017 v 13:58  

@poste.restante: Já si myslím, že rozdílné názory nevadí, ale zkuste se na to zeptat ve skupině pana Sárköziho. Naši snahu tam mnozí berou jako útok, včera chtěli účastníky schůzky vylučovat ze skupiny, ačkoli nic neporušili, a řada zajímavých lidí byla v tichosti vyloučena už dříve. Já tam také nesmím, proto ve stejné snaze pokračuji jinde. Proto se snažíme vytvořit prostředí větší tolerance a skutečného hledání průniků. Nevyhledáváme rozdíly a konflikty. Nepovažujeme MŠMT za nepřítele, ale ani se s ním nebratříčkujeme. Snažíme se být partnery v dialogu, protože jako učitelé cítíme, že je to potřeba. Schůzku s ministrem určitě nepovažuji za "extrémní vstřícnost". Proč se k ní pan ministr rozhodl, se musíte ptát jeho, pokud je to pro vás důležité.

poste.restante řekl(a)...
22. července 2017 v 14:13  

Diskuse se vede paralelně, proto tentokrát zkopíruji i sem svou dřívější odpověď:

Nemohu a nechci soudit administrátorské zásahy představitelů facebookové skupiny dříve, nežli se seznámím podrobněji s celou genezí. Umím si představit, že sám sáhnu k tvrdým opatřením, když někdo systematicky narušuje chod diskuse.

Klíčová otázka je ale jiná.
Opravňují ale spory uvnitř nějaké skupiny k separátnímu jednání s MŠMT a činnosti "užitečných stávkokazů"?
Načasování celé akce je prostě až příliš zřejmé. A průhledné.

Nezlobte se na mne, ale pokud by někdy v budoucnu Pedagogická komora vznikla, pak to rozhodně nebude prostředí názorově jednotné až uniformní.
Pokud má efektivně fungovat, bude muset ctít určité demokratické principy.

A pro úplnost.
Proč byl vstřícný pan ministr, to tak nějak tuším.
V tuto chvíli se ale ztotožňuji s názorem kolegy Sotoláře, uveřejněným před chvílí.
Jde o matoucí a oslabující kroky.
Účelově a zcela záměrně.


A jen pro úplnost.
Pokud někdy PK vznikne, pak nikde není psáno, že v ní pan Sarkozi bude mít významnou pozici. Pokud je pravdou to, co tvrdíte, pak ho samotní delegáti musí zákonitě eliminovat. Pan Wagner není učitel a tudíž je jeho potenciální členství v PK pouhou spekulací.

krtek řekl(a)...
22. července 2017 v 14:20  

"Diskuse zatím probíhá na Facebooku, můžete se k ní přidat ve skupině "Učitelé +".Diskuse zatím probíhá na Facebooku, můžete se k ní přidat ve skupině "Učitelé +"."
---
Prosím? Do této skupiny jsem byl přidán, ale nevšiml jsem si ničeho jiného než diskusí typu "Co se Vám podařilo ze přeřeknutí?", pochvaly vystoupení bývalého předsedy ČSU Kmenta atd.

Unknown řekl(a)...
22. července 2017 v 16:16  

Nic ve zlém. K diskusi je snad nastavená většina účastníků . Ale co vlastně očekávala Učitelská platforma od persony "letního ministra"? Byla to osoba, která se prvotně podílela na vzniku současné situace. Pan ministr byl součástí politické mašinerie, kterou nastavila paní Kateřina Valachová. Obecně známá jako "BULDOZER", který nehleděl na zájmy a názory běžných učitelů. Svým způsobem na to dojíždí socani se svými nízkými preferencemi. Hlavní součástí a jádrem jejich voličů byli právě učitelé, které zasáhly inkluze po českém způsobu, KŘ, nové financování školství,... Všichni začínají tušit, že na tyto megalomanské aktivity prostě peníze nebudou. A naštvanost učitelů už dosáhla takového stupně, že situaci již nebude možno uklidnit jen tak. Poddimenzovaný školský rozpočet je prvotní základnou o kterou by se diskuse různých skupin a směrů měla odrazit. Není možné nic podnikat, když do školství jde +/- 4% HDP.
V žádném případě nelze již jen slibovat, učitelé očekávají konkrétní kroky. Již žádné oportunistické chování!

Tomáš řekl(a)...
22. července 2017 v 21:47  

pro Vojtěch Hála:Tak to Vám stačí opravdu málo-říci pouhé omlouvám se.Zapátrejte ve Své paměti-dovolil si snad nějaký jiný ministr např:z resortu obrany,policie,kultury,zdravotnictví urážet pracovníky? Dovedete si představit jaké pozdvižení by bylo třeba u lékařů nebo policistů? Asi těžko.Ministr si pozval pár učitelů z platformy Ti poslušně přihopsali a kývali a kývali.Dobře děláte-sehráli jste roli užitečných idiotů. A to se vrátí nám všem.Díky moc.

Tajný Učitel řekl(a)...
23. července 2017 v 8:36  

Pochyboval snad někdo o politickém a názorovém boji o místa v pedagogické komoře? Byla to jen otázka času. Učitelé jsou z podstaty svého povolání poučovatelé, kteří mají silné a rozdílné názory na téměř všechno. Jediná témata, která je sjednocují, jsou nedostatek peněz a odpor vůči inkluzi a KŘ. Ve všech ostatních otázkách dojde nevyhnutně k vyostřeným názorovým střetům, které vyústí v štěpení názorových skupin a skupinek. Proto by se zdálo vhodným, aby PK prosazovala tyto dvě-tři priority, potažmo operativně reagovala na nesmysly z dílny akcechtivého mšmt. Musí tak bohužel suplovat impotentní odbory a nedostatek vůle úředníků naslouchat.

Jakýkoliv ministr se zkušeností v politice bude využívat různé učitelské podskupinky k legitimizaci svých cílů, jelikož podskupinky budou, polichocené naslouchajícím ouškem ministra, otevřené kompromisům a špatným řešením, pokusům o sociální inženýrství, lobbying průmyslu apod. Proto je potřeba pedagogickou komoru co nejrychleji právně ukotvit. Díky pánům Sarkozimu a Wagnerovi za organizaci prvního efektivního projevu názoru učitelů za poslední dvě dekády.

tyrjir řekl(a)...
23. července 2017 v 9:25  

Proto by se zdálo vhodným, aby PK prosazovala tyto dvě-tři priority, potažmo operativně reagovala na nesmysly z dílny akcechtivého mšmt. Musí tak bohužel suplovat impotentní odbory a nedostatek vůle úředníků naslouchat.

Jakýkoliv ministr se zkušeností v politice bude využívat různé učitelské podskupinky k legitimizaci svých cílů, jelikož podskupinky budou, polichocené naslouchajícím ouškem ministra, otevřené kompromisům a špatným řešením, pokusům o sociální inženýrství, lobbying průmyslu apod. Proto je potřeba pedagogickou komoru co nejrychleji právně ukotvit. Díky pánům Sarkozimu a Wagnerovi za organizaci prvního efektivního projevu názoru učitelů za poslední dvě dekády.


SOUHLASÍM. Pane Tajný, díky.

J. Týř

PS: Napovědět by mohlo obecné schéma řešení problémů:

ANALÝZA dosavadního stavu - CÍL - PODMÍNKY - PROSTŘEDKY

To vše z hlediska veřejného zájmu ČR a z hlediska objektivně nezastupitelné role učitelů povinně a přitom demokraticky sdružených v PK.

poste.restante řekl(a)...
23. července 2017 v 12:50  

Ano, i s Tajným se dá v lecčems souhlasit.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.