Radek Sárközi: Ministr Stanislav Štech slovně napadl 20 000 učitelů - za své výroky by měl okamžitě odstoupit

pondělí 26. června 2017 ·

„Rád bych Vás upozornil na reakci pana ministra Stanislava Štecha na petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 20 500 učitelů z 1 071 škol,“ píše spoluzakladatel Iniciativy Pedagogická komora Radek Sárközi. Ministr Štech na svém profilu na Facebooku napsal: „Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu (20 tisíc proti): že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake - "komora", co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice ... nechce se mi to věřit.“ Sárközi dodává:


Radek Sárközi (facebook.com)
„Základní omyl pana ministra je, že petici organizuje Pedagogická komora. Petici organizuje petiční výbor, jehož členové jsou uvedeni v textu petice a jde především o řadové učitele i ředitele různých škol. Ti jakožto občané České republiky pouze využili své ústavní právo zaručené Listinou základních práv a svobod a zákonem o právu petičním.

Takovéto dehonestující vyjádření Stanislava Štecha na adresu učitelů není první. Ještě jako náměstek ministryně Valachové učitele nazval "póvlem", přesto ho bývalá ministryně Valachová nechala dále působit ve funkci a dokonce ho navrhla jako svého nástupce.

Ministr školství by se měl učitelům omluvit a okamžitě odstoupit z postu ministra."

16 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
26. června 2017 v 9:40  

Výrok pana ministra Stanislava Štecha najdete zde, můžete mu přímo napsat reakci:
https://www.facebook.com/stechstanislav/?fref=ts

Radek Sárközi řekl(a)...
26. června 2017 v 10:53  

Petici organizuje petiční výbor složený především z řadových učitelů a ředitelů škol, nikoliv "tzv. Pedagogická komora". Petici organizují jakožto občané České republiky v souladu se svým petičním právem, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod a je v souladu se zákonem o právu petičním. Ministr školství by měl respektovat Ústavu ČR a zdržet se podobných výroků na adresu pedagogů. Vhodným řešením by byla omluva učitelům a okamžité odstoupení z postu ministra školství.

Radek Sárközi řekl(a)...
26. června 2017 v 10:54  

Své reakce na výrok Stanislava Štecha můžete adresovat přímo jemu na tyto e-maily:
posta@msmt.cz
stanislav.stech@msmt.cz

Tajný Učitel řekl(a)...
26. června 2017 v 11:28  

Štech má pravdu. Učitelé jsou inertní masou, se kterou lze dělat cokoli, aniž by ukázala své zuby.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. června 2017 v 13:03  

Hlavně že ty jsi tajný hrdina a nejsi učitel.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. června 2017 v 13:07  

Nejméně korun ze všech v EU? Nevadí. Karierní neřád? Petice. Centrální bič nad hlavou? Víc. Nedůvěra? Zasloužená.

krtek řekl(a)...
26. června 2017 v 14:06  

Těžko očekávat stávku od někoho, kdo žije v ilegalitě ;-)

Jiri Janecek řekl(a)...
26. června 2017 v 14:26  

No, mně se nejlíp stávkuje potají... Ono to pomůže udržet dobré vztahy s nadřízenými. A hlavně by se mi příčilo brát děti jako rukojmí...

Tajný Učitel řekl(a)...
26. června 2017 v 15:55  

Doktoři berou rukojmí, řidiči berou rukojmí, plynaři berou rukojmí. ale učitelé neberou rukojmí, protože učitelé jsou šlechetní. Položíme svůj čas a svůj bakšiš na oltář veřejného dobra, nezištně, ochotně, doopravíme rezavou ojetinu a o prázdninách se sejdeme u siničného azůra na Mácháči.

Vera řekl(a)...
26. června 2017 v 18:21  

Úplně všichni stávkující berou někoho nebo něco jako rukojmí. To je podstata stávky. Co takhle stávkovat v den vydávání vysvědčení nebo v týdnu maturitních písemek? Jindy to totiž nemá moc cenu. Ale ono k tomu nedojde, protože se vždycky najde dost těch, kteří budou ti hodní a zodpovědní, že.
A přesto, nebo právě proto díky nim zůstanou pro část národa hlupáky a sockami.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. června 2017 v 18:56  

Doporučuji stávkovat jindy, než o letních prázdninách.

Lenka Dohnalová řekl(a)...
26. června 2017 v 20:22  

Ad pan Janeček:
No, mně se nejlíp stávkuje potají... Ono to pomůže udržet dobré vztahy s nadřízenými.A hlavně by se mi příčilo brát děti jako rukojmí...

Prosím, neberte si to zle, ale nějak mi hlava nebere, jak lze stávkovat potají:-)
Koneckonců asi nejde udržet dobré vztahy s nadřízenými, prezentují-li právě oni systém, proti kterému má člověk výhrady.
A dětem se v případě stávky nejspíš nic nestane, spíše budou rády :-)

tyrjir řekl(a)...
29. června 2017 v 10:12  KARIÉRNÍ ŘÁD UČITELŮ nebo BIČ NA DEMOTIVOVANÉ UČITELE?

Pan Štech by, myslím, měl především zkoumat svoje pojmové myšlení a svou "čtenářskou gramotnost", a to včetně pojmu péče řádného hospodáře ve státní správě školství.

Například:

- Učitel je ten, kdo učí žáky ve třídě daný výukový předmět. Kariérní řád sice zavádí množství "specializačních pozic" pro 1/3 vyvolených učitelů, ale profesní rozvoj zbývajících 2/3 učitelů v didaktice výukových předmětů je tam dost hrubě zanedbán. Není to tedy, myslím, ani tak Kariérní řád pro učitele, ale je to spíš cvachoidně orientovaný Kariéristický neřád pro horní třetinu jakési parkinsonovské pyramidy.

- Miliardy z veřejných (rozpočtových a dotačních) peněz začínají být utráceny za něco, co objektivně není ani v základu řádně připraveno. Jsem názoru, že to hrubě odporuje základním zásadám řádného výkonu státní správy a řízení školství. V podnikové sféře by takové jednání bylo porušením zásad péče řádného hospodáře.

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-novemu-pojeti-pece-radneho-hospodare-94266.html
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Péče_řádného_hospodáře

Ve státní správě školství se pojem péče řádného hospodáře zřejmě moc "nenosí", ač se věcně týká i jí. Zákonodárné, dohlížecí, kontrolní a výkonné orgány včetně Parlamentu ČR, zdá se, v této věci až donedávna spaly. Doufám, že v případě Kariéristického neřádu pro učitele to tak nebude a Sněmovna se bude zabývat postatou věci - Komu že vlastně má ten Kariérní neřád prospět?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
1. července 2017 v 4:10  

Kocourkov se znaky systémové korupce pokračuje i za nového ministra školství?

Ministr školství S. Štech a vedoucí jeho kabinetu P. Pavlík** prohlašují, že Kariérní řád byl řádně připraven, když byl tzv. demokraticky projednáván především s představiteli vybraných asociací a diví se, proč s tím Kariérním řádem většina učitelů nesouhlasí.

Teze MŠMT:

Motivace řadových učitelů v tom Kariérním řádu pro české hrubé podfinancované školství a v bohatě dotovaném projektu IMKA je. O její dostatečnosti lze diskutovat. Je chyba, že jí tam mnozí, podle slov pana ministra, údajně negramotní čeští učitelé nevidí, když věc Kariérního řádu pro učitele byla dlouho demokraticky projednávána s představiteli vybraných asociací.

Dovoluji si tímto poukázat na nedostatečnost a podstatné vady této argumentace.

Antiteze: MŠMT plivnulo dost velké EU peníze na obrubu studně vedle hořícího domu českého hrubě podfinancovaného, mizerně resortně řízeného a v důsledku toho dnes už i hrubě zfeminizovaného školství. Staví u té studny za EU miliardy školící altán pro učitele z toho hořícího domu a za pět let se prý podíváme, co z toho hořícího domu a z učitelů bude.
U představitelů těch vybraných asociací a myslím i u ministra školství a vedoucího kabinetu ministra školství je, myslím, patrný určitý střet zájmů, a to při tvorbě a obhajobě Kariérního řádu, což pan ministr školství ve svých projevech očividně přehlíží - viz například vícenásobné projevy ministra školství při sněmovních interpelacích 29.6.2017 týkajících se Kariérního řádu a projektu IMKA: Pan ministr v odpovědích na interpelace například označil jednání jen s vybranými představiteli asociací za projev "zastupitelské demokracie". Myslel tenhle zmatečný názor pan ministr školství České republiky opravdu vážně? Oni snad ti představitelé vybraných asociací byli voleni všemi učiteli a jsou tudíž ve svých funkcích zastupiteli všech učitelů a též zastupiteli bez střetů zájmů? Nejde tu spíš o zmatečný projev nebo dokonce o projev určité systémové korupce v projevech ministra školství České republiky?*
Začít se mělo od velikosti školského rozpočtu, od platů učitelů v českém hrubě podfinancovaném, od kvality koncepcí v mizerně resortně řízeném a v důsledku toho dnes už i hrubě zfeminizovaném školství. Ve všech těchto věcech je české školství na chvostu EU i zemí OECD a k podstatné nápravě v nich za poslední čtyři roky nedošlo. Namísto toho nám, myslím, i pan nový ministr školství předvádí demagogii viz výše.

S Kariérním řádem a projektem IMKA nesouhlasí z výše uvedených a dalších důvodů víc než 80 % učitelů. Jaká je tedy účelnost a účinnost využívání státního rozpočtu vzdělávacích EU dotací a účelnost a účinnost práce MŠMT? Není právě tohle aktuální otázka i pro kontrolní orgány České republiky a EU?

Opravdu si pan ministr školství a vedoucí jeho kabinetu, který má jako genderový specialista a hlavní poradce bývalé paní ministryně zřejmě dost významný podíl na koncepci té Kocourkovštiny s určitými znaky systémové korupce, myslí, že jim učitelé, Parlament a další příslušné kontrolní orgány České republiky, Evropské unie a celá česká veřejnost tenhle z více hledisek objektivně existující Kocourkov se znaky systémové korupce zbaští?


J.Týř

tyrjir řekl(a)...
1. července 2017 v 4:11  

PS:

* Pan ministr Štech byl při sněmovních interpelacích 29.6.2017 postupně, tuším, celkem pětkrát přímo dotázán, zda je připraven zastavit projekt Implementace Kariérního řádu (IMKA) tak, aby EU peníze pro něj vyčleněné mohly účelně a efektivně přijít přímo do škol. Na tuto otázku přímo neodpověděl. V odpovědích vždy hájil Kariérní řád a projekt IMKA s tím, že v případě jejich neschválení "by to musel" předložit vládě.
Podobně reagoval pan ministr i na otázku, kdo a jak bude odpovědný za případně zmařené dosavadní výdaje na tvorbu Kariérního řádu: Zde by Česká republika musela žádat EU o "podstatnou změnu" individuálních systémových vzdělávacích projektů a záleželo by na EU, zda takovou změnu připustí, což není jednoduché.

** Viz
http://www.pedagogicke.info/2017/06/ze-socialnich-siti-petr-pavlik.html

tyrjir řekl(a)...
2. července 2017 v 17:05  

O názorech a záměrech nového ministra školství k otázkám viz výše si lze už dnes docela snadno udělat obrázek - například:

http://www.pedagogicke.info/2017/06/zbynek-stanjura-ja-uz-jsem-trikrat.html
http://www.pedagogicke.info/2017/06/ministr-skolstvi-ucitelum-vydrzte.html

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.