NIDV získal už v dubnu přes půl miliardy na implementaci kariérního řádu. Novelu ale ještě neprojednal Senát

středa 24. května 2017 ·

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) získal 7. dubna přes 508 milionů korun v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci ministerstva školství. Česká škola se ministerstva školství zeptala, jak je možné, že dotace byla schválena před projednáváním novely zákona v senátu a co by se stalo, kdyby senátoři zákon odmítli. Přinášíme odpovědi.

Oddělení vnějších vztahů MŠMT České škole napsalo:

Riziko neschválení kariérního řádu, případně jeho významných úprav, je samozřejmě vnímáno jako významné riziko projektu Implementace kariérního systému učitelů (IMKA) .

Z druhé strany je potřeba uvést, že ani varianta posečkat se zahájením přípravy projektu na schválení karierního řádu by nebyla žádoucí, protože projekt potřebuje čas na řádnou přípravu, nastavení a pilotáž před nabytím účinnosti karierního řádu.

V žádosti o podporu projektu IMKA je riziko neschválení novely zákona o pedagogických pracovnících uvedeno jako jedno z hlavních rizik. V případě, že dojde k odmítnutí kariérního řádu, respektive jeho schválení s pozměňovacími návrhy, které nejsou v souladu s žádostí o podporu, existují 2 možnosti řešení:

1. projekt bude pozastaven a ukončen na žádost ze strany NIDV,

2. v projektu budou změněny aktivity takovým způsobem, aby reflektovaly finální podobu karierního řádu. Takováto zásadní změna by pak s největší pravděpodobností byla schvalována Řídicím orgánem OP VVV a Monitorovacím výborem OP VVV. Pokud by nebyla schválena, nastala by varianta 1.

Všechny významné obsahové změny projektu, včetně jeho možného předčasného ukončení, musí být řádně projednány a schváleny napříč MŠMT.

5 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
24. května 2017 v 20:54  

A ještě tam čeká další 1,5 miliardy z OP VVV na využití pro NIDV...

Unknown řekl(a)...
24. května 2017 v 22:55  

Když tak pozoruji "vývoj" kolem KŘ, vždy tajně doufám, že se jeho strůjcům podaří nějaký pokrok. Ale žádný nevidím. Vše se děje ve prospěch centrální kontroly, která s ohledem na pomyslnou manažerskou propast mezi školami a resortem nemůže stavy a procesy ve školách kontrovat jinak než nomenklaturně, mechanicky a kvantitativně. Kvalita, pokud se nějaká odehraje, bude vždy viditelná pouze na místní úrovni školy. Když ji bude potřeba nahlásit jinam, tak vždy dojde k nepochopení a proto musí "výrobci kvality" ve většině případů "ohýbat" věty do "ptydepe", jazyka srozumitelného úředníkům. Jazyka, který je svou výstižností a hodnotami mimo zkušenost škol a učitelů. KŘ, tak jak je zatím zamýšlen, má tolik principiálních chyb, že nepůjde ani zlepšovat, neboť by to znamenalo změnu základů i paradigmatu. Obávám se, že poslanci jsou ti poslední z oslovených, kdo rozumí tomu, jak se edukují kompetence.

Proč není kariérní řád postaven na kompetenčním modelu? Stačila by tříčlenná školní komise (včetně ředitele) s jedním členem z jiné školy (který by rotoval), podobně jako u maturit, které by hodnotila zkušenost danného učitele 1)v třídním terénu, 2) z hlediska dlouhodobého sebezlepšovacího vývoje, 3) z hlediska pozitivního vlivu na vlastní školu. Vždy by šlo o metody, procesy a dopady. Tak by se zohlednili talenty, které se nezohledňují při přijímání adeptů na pedagogické fakulty. Ve hře by byly na straně školy kolegiální hospitace a státem garantované supervize, tak jak to v řádných pomáhajích profesích bývá. Stát by měl implementaci jakéhokoli modelu monitorovat a kvalitativně vyhodnocovat. Pilotáž v časovém tlaku na dohodnutém vzorku bez možnosti úprav a zlepšení nedává smysl ani užitek.

Hodnotící klitéria a způsob pozorování a hodnocení by sdílely tyto komise meziškolně, např ve spolupdáci s ČŠI (přenos zkušeností). Komise by hodnotila zkušenost, nikoli znalost, neboť zkušenost časem vždy překryje jakékoli teorie i dosažené vzdělání. Zkušenost kultivuje. Odměňování by bylo jen a pouze v pravomoci ředitele školy, (z poskytnutého balíku odměn) neboť ten je odpovědný za profesní rozvoj učitelů a kvalitu výuky. Takový model je vysoce autonomní, včetně ohledu na místní podmínky a ŠVP. Učitel by prokazoval dosažené výsledky a zlepšovatelskou činnost (PDCA) a míra finančního ohodnocení by mohla být více pružná, nemusely by být jen tři zabetonované kariérní stupně. Byla by to kombinace specializovaných funkcí a asesmetovaných projevených zkušeností. Pak by daly smysl i nějaká učitelská portfolia.

Datel řekl(a)...
25. května 2017 v 7:41  

Vážení asi se s tím nedá moc dělat. Jsou v tom peníze z EU a tak to musí být za každou cenu. Bohužel.

tyrjir řekl(a)...
25. května 2017 v 17:46  

Ad obyčejný učitel 24. května 2017 22:55:

Myšlenky jsou to dobré. Je ale,myslím nutno vzít v úvahu, že fyzické a odborné možnosti popřípadě i rozdílná kvalita (odborná úroveň, motivace atd.) jednotlivých ředitelů různých škol jsou různé. Ten Kompetenční model profesního rozvoje učitelů je potřebné provozovat v určitém regionálním měřítu (např. metodické kabinety), jemuž by měli dávat podmínky kromě resortních útvarů i zřizovatelé škol, pedagogické fakulty, vědecká pracoviště, zaměstnavatelé apod. Tyto věci MŠMT myslím jen okrajově zmiňuje, ale v Kariérním řádu samotném řádně zapracovány nejsou. To je jeden z z důvodů, proč si myslím, že senátní zamítnutí KŘ a prověrka účelnosti a efektivnosti čerpání EU dotací pro KŘ jsou opatření, která jsou vcelku na místě.

J.Týř

K tomu viz např.

KDO MÁ ZODPOVÍDAT ZA DVPP?

Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech

jir řekl(a)...
1. června 2017 v 22:10  

Že jsem nikdy neslyšel o zavádění kariérních řádů v jiných profesích, že je nikdy neřešil parlament, určitě jich přitom bude spousta.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.