MŠMT chystá změny v obsahu vzdělávání na českých školách, doposud neveřejně

pondělí 10. dubna 2017 ·

Má dojít ke zrušení průřezových témat, standardizaci učiva pro jednotlivá období, zavedení periodického podpůrného (sumativního) hodnocení žáků či odlišné maturity pro gymnázia a střední odborné školy.


Ministerstvo školství zadalo Národnímu ústavu pro vzdělávání, své přímo řízené organizaci, úkol aktualizovat tzv. rámcové vzdělávací programy, které určují obsah a průběh vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Vypracovaný návrh, který předpokládá větší míru unifikace vzdělávání, odstranění tzv. průřezových témat, ale např. i zavedení detailního průběžného hodnocení dosažených úspěchů a nedostatků, doposud nebyl předložen k odborné debatě. Přinášíme návrh společně s komentářem tří odborníků.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin a spoluautor studie Kdy a jak měnit kurikulum (2010):

Jako problematické vidím, že z koncepce RVP vypadávají průřezová témata, jako je třeba osobnostně sociální výchova, mediální či enviromentální výchova. Klíčové kompetence se upravují a provazují s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a spíš se jedná o gramotnosti. Určuje se standardizované učivo pro jednotlivé období, což koresponduje s proklamací MŠMT více svázat obsah vzdělávání. Pozitivní je, že v rámci středoškolského vzdělávání se má posílit všeobecný základ. Má dojít k celkové redukci počtu RVP pro střední školy a k větší provázanosti Národní soustavy kvalifikací s učivem. Celkově vnímám některé rozumné návrhy především v oblasti odborného vzdělávání, ale z hlediska všeobecného vzdělávání to není domyšlené. Chybí mi u materiálu odkazy na analýzy, ze kterých se vychází a které by prokazatelně vyhodnocovaly problémy se současným RVP. Z pohledu doporučení uvedených ve studii vidím jako nejproblémovější oblast komunikace, která jakékoliv změny musí provázet.

Jana Straková, výzkumnice Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání při PedF UK:

Ideově považuji návrh za smysluplný. Myslím, že se snaží řešit důležité problémy, které ve vzdělávacím systému máme. V tomto ohledu mi připadá velmi moderní. Souhlasím s tím, že je třeba se pokusit vymezit a konkretizovat minimální univerzální standard na úrovni povinného vzdělávání a trvat na tom, aby ho dosahovaly všechny školy. Je to důležitý krok směrem ke standardizaci povinného vzdělávání, kterou podle mého názoru potřebujeme. Konkretizace pomocí úloh s ukázkami žákovských výstupů a jejich hodnocení mi připadá správná a užitečná. Dovedu si představit, že oponenti budou argumentovat, že chceme zglajchšaltovat vzdělávání. Je možné, že to bude i reálně hrozit, bude-li rozsah standardu neúměrný, tomu je třeba zabránit. Pokusit se definovat rozumné minimum je ale podle mého názoru jediná cesta, jak čelit rostoucí diferenciaci systému.

Co se týče středního vzdělávání, idea je opět více méně správná. Je třeba poskytnout všem studentům obecnější základ a zajistit větší prostupnost. Za nejspornější aspekt návrhu považuji koncept "profesní maturity", kterému rozumím tak, že bude jiná maturita pro gymnázia a jiná pro SOŠ.

Josef Valenta, Katedra pedagogiky FF UK a Katedra výchovné dramatiky DAMU:

Je dobře, že zůstávají zachovány kompetence. Mělo by to zaručit i praktické vyústění vzdělání. Mimochodem, zdá se mi, že kompetence (ve vztahu k všeobecnému vzdělání) se v tomto pojetí blíží spíše tzv. gramotnostem ‒ to je ale poznámka na okraj. Vidím však zatím návrh v některých bodech též jako potenciálně problematický. Nelze kupříkladu odhadnout, jakou konkrétní podobu budou mít očekávané výstupy, tedy nakolik jde o snahu "glajchšaltovat" obsah vzdělání (má se posílit normativní funkce dokumentu!). Návrh obsahuje velký akcent na hodnocení, ale není mi úplně jasné, proč. Průřezových témat je mi líto ‒ nicméně „tamtamy“ naznačují, že by se mohla stát součástí některých oborů. To může sice být výhoda, ale stejně tak i nevýhoda, pro „průřezy“ až „fatální“. Snažit se do národního kurikulárního dokumentu integrovat ukázky metod či aktivit a příklady žákovských prací mi připadá nelogické. Je pravděpodobné, že u části kantorů to bude "kanalizovat" myšlení o výuce určitým jedním směrem. Tohle myšlení nicméně potřebuje býti spíše myšlením náležitě divergentním, tvořivým, pružným atd. Dokument na sebe podle všeho v některých pasážích bere roli návodu k výkonu učitelské profese. Znamená to tedy, že učitelé sami nejsou dostatečně kompetentní? Zase se ale jen mohu domnívat, co tam vlastně bude psáno. A to je i poslední poznámka: Bude k tomu veřejná diskuse?

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl:

„Je patrné, že návrh, který MŠMT připravuje, obsahuje řadu slibných, ale i sporných částí. Fakt, že příprava takového materiálu probíhá za zavřenými dveřmi úřadu a bez možnosti odborné veřejnosti přispět a eliminovat tak možné následné spory nad novým pojetím obsahu vzdělávání v ČR, poukazuje na chronickou nemoc úřadu a základní chybu v řízení systémových změn. Příkladem dobré praxe je Strategie digitálního vzdělávání, k níž měla během vzniku přístup odborná veřejnost. Snad alespoň nyní MŠMT diskusi otevře.“


Zdroj: Tisková zpráva EDUin

Návrh na změnu RVP je ke stažení zde

24 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...
10. dubna 2017 12:40  

Že by ministerstvo dostalo rozum? Jenže zas pokud o tom vlastně nikdo neví, ani učitelé, znamená to, že to opět tvoří úředník na koleně a podle toho to bude vypadat.

Radomír Palát řekl(a)...
10. dubna 2017 12:45  

Už se těším na tvořivost kolegyň při (opětovném) přepisování a doplňování našeho ŠVP....

Q. E. D. řekl(a)...
10. dubna 2017 12:51  

"Fakt, že příprava takového materiálu probíhá za zavřenými dveřmi úřadu a bez možnosti odborné veřejnosti přispět a eliminovat tak možné následné spory..."

Je zábavné, že se EDUin považuje za odbornou společnost. :)))

jir řekl(a)...
10. dubna 2017 13:23  

Nejlepší je škrtání bez náhrady. Che, che ...

Simona CARCY řekl(a)...
10. dubna 2017 13:34  

Pane Komárku, čtete to, co zveřejňujete? Kde je ten návrh, k němuž se mluvící hlavy vyjadřují? Jo, aha, ony chybí. A k čemu se tedy vyjadřují?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. dubna 2017 13:35  

A kde je ten návrh k přečtení?

Simona CARCY řekl(a)...
10. dubna 2017 13:36  

on chybí

Eva Adamová řekl(a)...
10. dubna 2017 13:45  

Tak ona už nebudou průřezová témata? No tak to musím zamáčknout slzu.

Simona CARCY řekl(a)...
10. dubna 2017 13:46  

Tak si to shrňme, EDUin si pomocí své páté kolony vytvořil přístup k důvěrným, ba až utajovaným materiálům ministerstva. S předstihem komentuje něco, co ostatní nevidí, aby jim mohl potom ukazovat, jací jsou hlupáci. Pane Hučíne, a Vy jste to byl, kdo byl proti blicím koutkům!

Simona CARCY řekl(a)...
10. dubna 2017 13:48  

Pane Komárku, kde jsou citace zdrojů, z nichž mluvící hlavy čerpaly, když formulovaly své postoje? Takhle to beru jen jako osobní názor někoho, kdo chce škodit našemu doposud jedinečnému školství....

Michal Komárek řekl(a)...
10. dubna 2017 14:23  

Simona CARCY

Je to tisková zpráva EDUin, nikoli České školy. Nicméně Vaše připomínky považuji za relevantní a Vaše otázky posílám dál do EDUin. Děkuji! Hezký den!

Tomáš Barták řekl(a)...
10. dubna 2017 14:34  

Kdopak ví, co bude?

Michal Komárek řekl(a)...
10. dubna 2017 14:39  

Simona CARCY, Zdeněk Sotolář

EDUin návrh doplnil k tiskové zprávě. Dáme ho sem také. Děkuji! Hezký den!

Kateřina Lánská řekl(a)...
10. dubna 2017 14:43  

Dobrý den, na webu u nás jsme doplnili. Jinak byl návrh součástí tiskové zprávy v poznámkách editorům.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. dubna 2017 14:52  

http://www.pedagogicke.info/2017/04/msmt-navrh-pojeti-revizi-kurikularnich.html

tyrjir řekl(a)...
10. dubna 2017 15:34  

"Průřezové téma" je divně zvolený "termínus technikus" pro soubor věcí, které jsou součástí vědeckého přístupu ke zkoumání a výuce jevů v různých oblastech. Patří sem třeba pochopení příčinnosti jevů a osvojení si metodologie jejich zkoumání a využívání. Toto by mělo být součástí přípravy učitelů i součástí výukových materiálů. Taxativní nadiktování omezené množiny tzv. průřezových témat v RVP považuji za ne dobrou věc a s jeho zrušením souhlasím. J.Týř

Kaja řekl(a)...
10. dubna 2017 15:38  

http://www.pedagogicke.info/2017/04/msmt-navrh-pojeti-revizi-kurikularnich.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. dubna 2017 17:01  

Kajo, neopisujte:)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. dubna 2017 17:02  

"praxe si vyřádala vytvoření konkrétnějších standardů"

Praxe? Standardy byly vnuceny,aby bylo co testovat, standardy byly přímo k testování určeny, standardy se zaměřily na snadno testovatelné položky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
10. dubna 2017 17:05  

"Pro každý očekávaný výsledek učení bude v RVP současně navrženo, jakým způsobem bude ověřován..."

No nazdar.

Eva Adamová řekl(a)...
10. dubna 2017 19:18  

Proboha, v tom dokumentu jsou takové kecy, že snad bude lepší, když to nechají tak, jak to je.

Josef Soukal řekl(a)...
10. dubna 2017 21:47  

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že anketa UPS, ASČ a pana Wagnera týkající se pohledu učitelů na problémy školství se pro editora ČŠ nejeví jako zajímavá, uvádím zde odkazy na její první výsledky a na její text. Prosím pošlete odkazy dále – o anketě jsme sice informovali všechny ZŠ a SŠ i některé další školy, na něž jsme měli kontakt, ale podle našich zjištění se na řadě škol k vyučujícím nedostala. Děkuji

http://www.ascestinaru.cz/anketa-pro-vyucujici-prvni-vysledky-dulezite-problemy-skolstvi-a-vzdelavani-se-neresi-nebo-se-resi-nedostatecne/

http://www.ascestinaru.cz/anketa-skolske-a-vzdelavaci-problemy-ocima-ucitelu/

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. dubna 2017 18:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. dubna 2017 18:21  

Materiál byl schválen v březnu 2016. Kdy se konečně MŠMT odhodlá ke skutečně široké a otevřené diskusi? Upeče si revizi stejně jako inkluzi a kariérní řád a pak nám ji předhodí hotovou? Obrátí se zase jen na své spolehlivé partnery, jako jsou odbory?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.