Česká studentka se dostala na Stanford, povede se to jednou za deset let

neděle 19. března 2017 ·

Na Stanfordovu univerzitu se Čech dostane zhruba jednou za deset let. Osmnáctileté Barboře Davidové se to letos povedlo. A to i díky jejím zájmům. V Barmě učila mladé dívky angličtinu, pomáhá s charitativními akcemi, věnuje se skialpinismu a zdolává ledovce. Kromě oblíbené fyziky a matematiky se rovněž vzdělává i v historii a dalších oborech. Mluví hned čtyřmi světovými jazyky. Informuje server Aktuálně.cz.


Na Stanford se hlásí nejtalentovanější mladí lidé z celého světa, přes to jich více než 95 procent neprojde přes náročné přijímací zkoušky. Na ty je se třeba připravovat několik měsíců. Často potřebují studenti i pomoc druhých. Jednou z hlavních Bářiných opor byl Jakub Haláček, který pomáhá studentům na PORG s přihláškami a přípravou na zahraniční univerzity.

Nejdůležitější podle něj je poskytnout studentům informaci, že studovat na nejprestižnějších školách je vůbec možné a co všechno to obnáší. Právě ta se podle něj drtivé většině studentů nedostává. Kdyby se přístup škol změnil, na prestižních světových univerzitách by bylo podle jeho názoru mnohem víc českých studentů.

"Těch talentovaných a neuvěřitelně pracovitých lidí je tu celá řada. Potenciál studenti mají. Nicméně drtivou většinu absolutně nenapadne, že ta meta je někde výš než přihlásit se na českou školu. Nedostávají informaci nebo netuší, že je vůbec reálné, že já tady z nějakého městečka nebo vesničky si pošlu přes internet přihlášku, udělám pohovor a oni mě jednoho dne vezmou, byť to říkám velmi zjednodušeně. Ale spousta studentů o tom neví a je to plýtvání potenciálem," domnívá se Haláček.


Celý text naleznete zde

33 komentářů:

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 8:33  

No vida a je to tady. Slečně gratulace, snad chápe, že to je teprve první krok. Ale copak se to člověk dočte v původním článku? "Přijímací zkoušky na Stanfordovu univerzitu jsou skutečně náročným procesem, který se skládá z několika částí. Ta první pro Báru začala už na konci roku 2015, kdy psala standardizované testy, které testovaly její schopnost porozumět textům, vyjádřit se v psané podobě a z matematické dovednosti. Pokud chtěla pomýšlet na úspěch, musela se umístit mezi nejlepší dvě procenta studentů z celého světa, kteří si tímto testem prošli."

No hergot, já myslel, že takové nechutné elitářství a takoví třidiči a nastavovači latěk jsou jen v té nenáviděné Czechii. Že na tom pokročilém Západě už dávno pochopili (dle slov jistého tajného), jak to standardizované high-stakes testování rozežírá jako rakovina vzdělávací systémy. A ejhle, oni třídí. A oni berou v úvahu jen ty, kteří dosáhnou alespoň 98 percentilu počtu bodů.

No ano, pak se ještě píší eseje, ale to už jen mezi těmi, kteří prošli standardizovanými testy. Jak je možné, že ta Stanfordova Univerzita má tak výborné výsledky, když neinkluduje a nevybírá studenty metodou otázek a odpovědí kombinovanou s vhodně voleným odbouráváním stresu při osobním kontaktu? Nějak nám tajnej v té bažině klesá stále hlouběji a hlouběji.

Simona CARCY řekl(a)...
19. března 2017 v 13:32  

Nerada to říkám, ale zdá se, že se slečna byla nucena učit, považte tu pokleslost(!), na přijímačky a na testy. To tedy nutně muselo defomovat celý proces jejího vzdělávání a nepochybně je ochuzena a brzo bude možná ztracena....! Nic z toho jí samozřejmě nepřeji, naopak - ať vyryje co nejhlubší českou stopu!

Jirka řekl(a)...
19. března 2017 v 14:55  

Na srandu vás užije! Ale Tajný se "lidskosti" nedočká. Jestli by s úspěšnou studentkou neměl pohovořit dřív, než vstoupí do vzdělávacího pekla.

Taktéž přeji šikovné dívčině vše nejlepší do života a gratuluji k bývalým kantorům.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 16:31  

Nerozumím tak docela, co se zde snažíte dokázat. Fakt, že je Stanford elitní, placená univerzita a že si vybírá studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (nadprůměrným IQ) na základě standardizovaných testů, má být důkazem, že jsou standardizované testy v základním a středním školství žádoucím nástrojem k...čemu vlastně?

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 16:44  

K ověřování kvality vzdělání adeptů na vyšší stupeň vzdělání. Už to chápeme, tajnej?

poste.restante řekl(a)...
19. března 2017 v 16:57  

Slečně Barboře Davidové nezbývá, nežli pogratulovat a popřát hodně úspěchů při studiu.


A Tajného nezbývá nežli ignorovat a zařídit se podle svého.
Třeba jako na Stanfordu.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 17:45  

Pokud si univerzity nastaví svá vstupní kritéria pouze pomocí standardizovaných testů, budiž jim dáno. Přichází tím sice o možnost zjistit o uchazeči věci, které test neodhalí, ale...jejich smůla. Zapomínáte, že se jedná o dospělé lidi. Studenti, kteří se hlásí na práva, kde mají u přijímaček scio testy, se přihlásí do nultého ročníku, kde je na tyto testy připravují, nebo si zakoupí za drahé peníze cvičné sady, stejně, jako když se uchází o přijetí do zaměstnání, kde je nutným předpokladem třeba německý jazyk, doučí se německy. Nerozumím tomu, proč by forma přijímací zkoušky pro dospělé lidi na Stanford, měla mít jakýkoliv argumentační kredit vzhledem k maturitám či přijímačkám na střední školy.

Simona CARCY řekl(a)...
19. března 2017 v 18:14  

Možná jste si, Tajnej, mohl všimnout, že matematické dovednosti se testují na vstupu Stanfordu a ne jen, jak si mylně myslíte a ještě to vytrubujete, v nějaké zemi, která ve vleku kapitálu shání chudáky do svých montoven. Ty levicové žvásty můžeme klidně opustit. Matematika patřila, patří a bude patřit k úplnému střednímu vzdělání. Netuším také, proč zdůrazňujete, že Stanford, přesněji Leland Stanford Junior University, je placená škola. Všechny univerzity jsou placené. Některé státem, jiné nadací, jiné mecenáši a další studenty. Takže máte pravdu: je placená.
A u nás doma, pokud si vaše škola nastaví svá vstupní kritéria pouze pomocí všeobjímajících, individuálních a nestandardizovaných, subjektivních pohovorů, budiž vám přáno. Přicházíte tím sice o možnost zjistit o uchazečích srovnatelně, objektivně, a transparentně věci, které váš subjektivní pohovor neodhalí, ale...vaše smůla

Michal Komárek řekl(a)...
19. března 2017 v 19:31  

Simona CARCY

Kde Tajný učitel píše to, co mu vkládáte do úst a označujete za levicové žvásty?: "jak si mylně myslíte a ještě to vytrubujete, v nějaké zemi, která ve vleku kapitálu shání chudáky do svých montoven." Ve dvou příspěvcích k tomuto textu se to nalézt nedá... Děkuji! Hezký večer!

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 19:43  

"Zapomínáte, že se jedná o dospělé lidi. Studenti, kteří se hlásí na práva, kde mají u přijímaček scio testy, se přihlásí do nultého ročníku, kde je na tyto testy připravují, nebo si zakoupí za drahé peníze cvičné sady, stejně, jako když se uchází o přijetí do zaměstnání, kde je nutným předpokladem třeba německý jazyk, doučí se německy. Nerozumím tomu, proč by forma přijímací zkoušky pro dospělé lidi na Stanford, měla mít jakýkoliv argumentační kredit vzhledem k maturitám či přijímačkám na střední školy."

No, nepřekvapil jste. Ono ostatně už nemáte moc prostoru, kam ještě uhnout. Tak tady bych si dovolil několik otázeček:

1) V 18 letech stres z lidí vyprchá? Dospělí netrpí testovou úzkostí? Odpovím si sám - trpí. Mezi dětmi a dospělými není v tomto ohledu žádný rozdíl.
2) U dospělých není nutné číst mezi řádky?
3) Dospělým se člověk stává v okamžiku osmnáctých narozenin?
4) Jaká vlastnost standadizovaných testů funguje u dospělých a u dětí nikoliv? Můžete doložit hodnověrným výzkumem a daty?


Když jste zahnán do úzkých, vymýšlíte si argumenty přitažené za vlasy. Oběhne se kolečko a jede se dál.

Obecný poznatek: Při přestupu studenta do dalšího stupně vzdělávání na základě osvojení si dovedností a znalostí ze stupně předchozího, jsou všude na světě za účelem dosažení vyšší míry reliability a validity používány standardizované testy. Je tomu tak proto, aby byl zajištěn jednotný, srovnatelný a rovný přístup ke všem. Navzdory všem tajným, kteří chtějí co nejvíce rozhodovat a přitom nemají ani dost odvahy k tomu, aby své názory publikovali pod svým jménem.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 19:56  

Nevím zda je více levicové posuzovat uchazeče individuálně, nebo testováním. Podívejte, chce-li někdo na univerzitu, kde se požaduje u přijímaček test z matematiky, tak je snadné se domnívat, že ten někdo je v matematice výborný, nebo se rychle výborně připraví. Není mi jasné, proč by úspěšné zvládnutí cermatestu z matematiky mělo být podmínkou k dosažení maturity, či přijetí na sš s maturitou. Chápete rozdíl mezi všeobecně nebo odborně vzdělávací sš a vysokou školou.

"Matematika patřila, patří a bude patřit k úplnému střednímu vzdělání." Na und? On ji snad někdo nechal ze sš zmizet?

Ad placená škola. No, zdejší kumštýři zdá se věří, že na soukromé univerzitě si lze titul snadno koupit.

Do této diskuze jsem zapojil, protože Doležel nemohl odolat slastnému pokušení zdůraznit, že ona úspěšná studentka musela absolvovat standardizované testy u přijímaček a co na to tajný. Což je naprosto irelevantní k čemukoliv. Na mnohé univerzity na západ od Czechie, i zde třeba na mat fyz, přijímají studenty bez přijímaček. Na ftvs po budoucích fyzioterapeutech zas chtěli test z odborné lékařské terminologie v angličtině. To neznamená, že se to práskne k maturitě a k přijímačkám na sš, že.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:03  

""Matematika patřila, patří a bude patřit k úplnému střednímu vzdělání." Na und? On ji snad někdo nechal ze sš zmizet?"

Hmmm. Úvaha hodná intelektuála. Proč ono těm soudruhům ze Stanfordu sakra nestačí, že studenti navštěvovali střední školu kdesi v Czechii a že měli čtyři roky po sobě v osnovách matematiku a prolezli? Hergot, no to je záhada. Tomu byste se tajný měl věnovat. Dva roky usilovného přemýšlení, a vono to tam bude. Držím pěsti.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:04  

Pavlíku, po absolvování střední školy má člověk svobodu si vybrat, co chce dělat. Může pracovat, podnikat, studovat, být nezaměstnaný, přihlásit se na univerzitu bez přijímaček, nebo na Cambridge, nebo vstoupit do cizinecké legie. Tu svobodu má, protože je dospělý a protože dosáhl stupně vzdělání, které mu tu svobodu dává.

Povinnou matematikou u přijímaček a maturit vaši názoroví souputníci u koryta tuto svobodu pro značné množství žáků omezili. Domnívám se, že to není dobře.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:07  

No, pokud nechápete rozdíl mezi dětmi a dospělými, zeptejte se své ženy, mámy, babičky, nebo doporučuji nějaký komiks, či jinou alternativní formu výukových materiálů.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:09  

"Ad placená škola. No, zdejší kumštýři zdá se věří, že na soukromé univerzitě si lze titul snadno koupit."

Ale kdeže. To jste jen opět nepochopil. On je veliký rozdíl mezi soukromou vysokou školou v prostředí, kde je plně funkční a kvalitní veřejný vzdělávací systém, v němž neexistuje pro studium soukromé školy jiná motivace, než mít titul co nejsnáze a vyspělým systémem soukromých vysokých škol, které fungují na business modelu - bohatí si platí prestiž a sociální status a škola za jejich peníze nakupuje mozky z celého světa pro špičkový výzkum.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:11  

"No, pokud nechápete rozdíl mezi dětmi a dospělými, zeptejte se své ženy, mámy, babičky, nebo doporučuji nějaký komiks, či jinou alternativní formu výukových materiálů."

Já se ptám vás. Máte jedinečnou příležitost vysvětlit váš koncept.

Simona CARCY řekl(a)...
19. března 2017 v 20:18  

Vážený pane Komárku. Jistě pro vás není tajemstvím, že diskuze na ČŠ je o dlouhodobém tříbení názorů, je tedy (alespoň pro mne) logické, že diskutující dlouhodobě své názory v zásadních obrysech znají. Proto vám ráda připomenu, že to byl TU, který vykládá svá moudra proti povinné maturitě z matematiky právě pro to, že nesouhlasí se zvýšeným podílem technického vzdělávání na středních školách a to údajně proto, že tím skáče naše školství na společenskou objednávku průmyslové lobby. Stačí tento vysvětlující popis? Že jsou názory TU dlouhodobě levicové, je pravda a nevidím na tom nic špatného. Mé jsou dlouhodobě pravicové a třeba otázka toho, že vzdělání na Leland Stanford Junior University je placené, mi nepřijde nijak významná a nespatřuji důvod k tomu, že to TU zdůraznil. Vidím v tom levičácký pokus k ostrakizaci university a ten kritizuji. Nebo snad chcete diskutujícím DOVOLIT DISKUTOVAT pouze ke zveřejněnému článku? Pootočte si kalendářem!

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:20  

"Na mnohé univerzity na západ od Czechie, i zde třeba na mat fyz, přijímají studenty bez přijímaček. Na ftvs po budoucích fyzioterapeutech zas chtěli test z odborné lékařské terminologie v angličtině. To neznamená, že se to práskne k maturitě a k přijímačkám na sš, že."

Vy už nějak nevíte, jak si ještě stoupnout, abyste se nepřevážil, co? Vedeme spor o to, zda standardizované testy jsou vhodným prostředkem k ověřování znalostí a schopností studentů, či nikoliv. Pokud tedy správně chápu vaši současnou argumentaci, tak vám standardizované testy obecně nevadí, pouze je odmítáte u maturity, nebo jsem něco přehlédl? Jak jste si jistě přečetl v článku, na Stanfordově univerzitě si studenti volí specializaci až po úspěšném zvládnutí prvního ročníku studia a ty standardizované testy jsou skutečně z všeobecných znalostí a dovedností, jak jazykových, tak matematických a logických. V čem tedy spočívá ten zásadní rozdíl mezi povinnou částí maturity a těmito přijímacími testy? My vlastně propagujeme aplikaci podobných testů všeobecných dovedností studentů před jejich vstupem do terciálního vzdělávání a před tím, než si zvolí konkrétní specializaci. Já se přiznám, že v tom rozdíl nevidím. Tedy vyjma toho, že Stanford vyžaduje 98mý percentil, zatímco my si můžeme dovolit tak možná 40tý. Také díky vašemu bohulibému působení. Děkujeme.

Pavel Doležel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:26  

"Povinnou matematikou u přijímaček a maturit vaši názoroví souputníci u koryta tuto svobodu pro značné množství žáků omezili. Domnívám se, že to není dobře."

Ale o tom diskuse není a nebyla. Vede se diskuse o vhodnosti využití high-stakes standardizovaných testů. To, co popisujete, nemají na svědomí mí názoroví souputníci, nýbrž nějaký střevo, který si myslelo, že když bude muset mít maturitu i metař a zdravotní sestra jedině vysokou, tak nám stoupne vzdělanost národa jako mávnutím kouzelného proutku. Inspirováno v USA, nebo UK, nebo já nevím kde. Nějaký pablb byl na stáži na divokém západě na pár měsíců a zůstal s otevřenými ústy i po návratu. Já tam byl, kluci. Viděl jsem to na vlastní oči. A díky, ale pro mě uklízečka už zůstane uklízečkou a nikdy nebude kosmetičkou podlahových kritin, i kdyby z toho měla bakaláře. Sorry.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 20:45  

Vy máte zato, že děti jsou malí dospělí, že mají vědět, co je pro ně dobré, tak nějak dopředu vědět, že ta otravná obtížná matematika bude pro ně jednou třeba důležitá a když to nevědí, musí se k tomu pochopení donutit nějakým bubákem. Já se domnívám, což je domněnka založená na zkušenosti, že žáci zš a sš takto pragmaticky ještě, až na gymnaziální výjimky, nepřemýšlejí. Reagují na to, jaká je momentální výuka, zda je zajímavá, nebo zda dovede učitel vytvořit situaci, kdy žáci znalosti chtějí k něčemu použít. Pokud to tak je, tak se žáci učí. Pokud ne, učí se jen ti chytří a ostatní papouškují kvůli bubákovi. Vám to tupé papouškování stačí ke štěstí, dobrému učiteli ne, protože ví, že po testu jsou ty znalosti pryč. Spoustu z toho vám už obsáhle vysvětlil Kvaternion. Proto je k výuce, zkoušení a třídění na zš a sš nutno přistupovat velice jiným způsobem než na vš.

Z nějakého důvodu mám pocit, že vám vysvětluji triviální věci, které vy, ani učitelé Soukalova typu na výběrových školách, nedovedete a nechcete pochopit.

Josef Soukal řekl(a)...
19. března 2017 v 20:59  

Tajný, kromě toho, že stále šíříte lži, např. o tom, že ke složení testů stačí "papouškování", se neustále pokoušíte urazit kohokoli, kdo se zabývá vašimi nesmysly. Dobrému učiteli např. rozhodně nemohou stačit vaše nepodložená tvrzení a neschopnost pochopit, co všechno patří ke kvalitnímu vzdělávání. Dobrému učiteli také nemůže nevadit, že vaši názoroví souputnící u koryta kdysi vyhlásili nesmyslný cíl v počtu středoškoláků a hlavně připustili, aby cíle bylo téměř dosaženo bez ohledu na skutečné vzdělání. Dnes se vaši názoroví souputníci od nejrůznějších koryt snaží v zájmu svých koryt udržení inflačního stavu ohledně vysvědčení a diplomů, protože je zajímají především ta koryta, nikoli to, co si s těmi vysvědčeními mají studenti a společnost počít. Je to pořád dokolečka dokola a je to v podstatě úplně triviální, v tom jediném se s vámi dá souhlasit.

Jirka řekl(a)...
19. března 2017 v 21:02  

Kvaternion se obsáhle pokoušel, ale nevysvětlil nic. Pořád byl však jeho vstup přínosnější než Tajného neustálé přeskakování na začátek desky. Vše bylo přehráno a žádná nová písnička už nás čekat nemůže. Takže více Kvaternionů! Snad pochopíme i nepochopitelné.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 21:04  

Paní Carcy, zase nechápu, jak jinak. Je centralizace, tj posílení státní moci ve vzdělávání pravičácká, nebo levičácká? Jsou univerzity, nebo soukromé školy, kde studenti platí vysoké školné pravičácké, nebo levičácké? Je snaha průmyslu o vytvoření větší dělnické třídy pravičácká nebo levičácká? Co dělení žactva dle IQ? Je snaha o zpřístupnění maturity a univerzity pouze testy vybraným jedincům, přičemž je faktem, že ti studijně nadaní a motivovaní žáci pochází ve většině z movitých rodin, pravičácká, nebo? Je snaha o to, aby byl žák posuzován na základě co nejširšího pojetí jeho "výkonu" za optimálních individualizovaných podmínek levičácká? Zasa som zmatený.

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 21:07  

Omyl, Kvaternion vysvětlil vcelku dobře. Vy nepochopil.

Pavel Kraus řekl(a)...
19. března 2017 v 21:11  

Článek byl o velkém úspěchu jedné české žákyně. Bezpochyby zaslouženém. O čem je diskuze? Proč jen mám pocit, že o velkém osobním neúspěchu diskutujících :-)? Nezaslouženém, samozřejmě...

Tajný Učitel řekl(a)...
19. března 2017 v 21:29  

Genau. Studentce bravo.

Do této diskuze jsem se zapojil, protože Doležel nemohl odolat slastnému pokušení zdůraznit, že ona úspěšná studentka musela absolvovat standardizované testy u přijímaček a co na to tajný. Reklamace tam prosím.

Michal Komárek řekl(a)...
19. března 2017 v 22:05  

Simona CARCY

Prosím, zkuste si pootočit porozumění textu - jen jsem chtěl vědět, odkud citujete, což jste nedoložila. Hezký večer!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
19. března 2017 v 22:24  

"- jen jsem chtěl vědět, odkud citujete, což jste nedoložila. " - tady na "Komárkových listech" se cituje ostošest (zase nevím, jestli dohromady), akorát při redaktorově zářivé STRANNOSTI se důkazy chtějí vždy jenom po jedné straně. Jeho názoroví soudruzi mohou kdydat, kydat a kydat, kolik to textový okno, kam to píšeme, pobere.

Pavel Doležel řekl(a)...
20. března 2017 v 2:39  

"Vy máte zato, že děti jsou malí dospělí, že mají vědět, co je pro ně dobré, tak nějak dopředu vědět, že ta otravná obtížná matematika bude pro ně jednou třeba důležitá a když to nevědí, musí se k tomu pochopení donutit nějakým bubákem."

No, na vás je nejlépe vidět, jak to dopadá, když vás nikdo nedonutil. Zato bubáky vidíte všude kolem sebe. Strašení, distraktory, všechno otravné a obtížné. No jasně, když jste typický pseudointelektuál. Je mi poněkud záhadou, proč jste se nedovzdělal.

Ať melete, jak melete, nechci, aby moje děti byly takoví ignoranti, jako jste vy.

Tajný Učitel řekl(a)...
20. března 2017 v 15:56  

Nápodobně.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. března 2017 v 9:59  

Vidíte to tajnej. Já se vlastně snažím zachránit vaše děti od toho, aby pro ty mé, montovali v montovnách auta, nebo jim čistili boty. A vy je vehementně bráníte. No, tak se pak nedivte, až to tak dopadne. Já jen abyste pak nepištěl, že vám děti protřídili kapitalisti, zatímco ve skutečnosti prostě jen budou mít nízkou cenu na trhu práce, protože po tom, co budou umět, nebude poptávka.

Pak můžete jít v čele průvodu "pravicového" proletariátu při generální stávce montoven a v ruce držet odborový prapor. To už vám ale pak nebude moc platné. Nikdo vám nebude platit víc, než je vaše mezní efektivita práce. To by byl blbej. A naštěstí, blbce tohoto typu protřídí trh.

Pavel Doležel řekl(a)...
21. března 2017 v 10:35  

Tajnej, protože jste opět slizce proklouzl mezi mými otázkami, jednu zásadní opakuji:

"Jak jste si jistě přečetl v článku, na Stanfordově univerzitě si studenti volí specializaci až po úspěšném zvládnutí prvního ročníku studia a ty standardizované testy jsou skutečně z všeobecných znalostí a dovedností, jak jazykových, tak matematických a logických. V čem tedy spočívá ten zásadní rozdíl mezi povinnou částí maturity a těmito přijímacími testy? My (zastánci povinné maturity z ČJ, MA A CJ) vlastně propagujeme aplikaci podobných testů všeobecných dovedností studentů před jejich vstupem do terciálního vzdělávání a před tím, než si zvolí konkrétní specializaci."

Pavel Doležel řekl(a)...
21. března 2017 v 10:45  

"Vy máte zato, že děti jsou malí dospělí, že mají vědět, co je pro ně dobré, tak nějak dopředu vědět, že ta otravná obtížná matematika bude pro ně jednou třeba důležitá a když to nevědí, musí se k tomu pochopení donutit nějakým bubákem. Já se domnívám, což je domněnka založená na zkušenosti, že žáci zš a sš takto pragmaticky ještě, až na gymnaziální výjimky, nepřemýšlejí."

Student, který se hlásí na VŠ, je obvykle dospělý, kolego. Pokud v okamžiku, kdy se má rozhodovat o svém dalším vzdělávání neví, že matematika je pro něj jednou z nejdůležitějších dovedností, které má mít, tak na VŠ nepatří.

"Reagují na to, jaká je momentální výuka, zda je zajímavá, nebo zda dovede učitel vytvořit situaci, kdy žáci znalosti chtějí k něčemu použít. Pokud to tak je, tak se žáci učí. Pokud ne, učí se jen ti chytří a ostatní papouškují kvůli bubákovi."

Vytvářejte, kolego, situace. Kdo vám brání?

"Vám to tupé papouškování stačí ke štěstí, dobrému učiteli ne, protože ví, že po testu jsou ty znalosti pryč. Spoustu z toho vám už obsáhle vysvětlil Kvaternion. Proto je k výuce, zkoušení a třídění na zš a sš nutno přistupovat velice jiným způsobem než na vš."

Ne, mně tupé papouškování skutečně nestačí ke štěstí. A co je tupého na tom, když po studentovi chci, aby mi při znalosti splátky, výše úvěru a počtu splátek zjistil, který úvěr je pro něj nejvýhodnější?

"Z nějakého důvodu mám pocit, že vám vysvětluji triviální věci, které vy, ani učitelé Soukalova typu na výběrových školách, nedovedete a nechcete pochopit."

Z nějakého důvodu mám pocit, že se snažíte propagovat nějaká svá dogmata, která nejste schopen obhájit a otázkám se vyhýbáte - to je jediné, co vám jde dobře. Jestli takto šíříte svá "moudra" mezi studenty, tak to je smutné. O vysvětlování se v žádném případě nejedná. Mimochodem, vy nejste na výběrové škole, když pořádáte přijímací pohovory? Já mám dojem, že si soustavně jen vymýšlíte a žvaníte.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.