Tomáš Feřtek: Tři otázky pro zastánce povinné maturitní matematiky

neděle 26. února 2017 ·

„Předpokládám, že povinnou matematiku u maturity zavádíme proto, aby ji absolventi lépe uměli a měli k téhle oblasti lidského myšlení lepší vztah. Na jedné věci totiž existuje shoda mezi zastánci i odpůrci povinné matematiky. Kromě mateřského jazyka, v němž přemýšlíme, a cizího jazyka, s nímž překračujeme národní hranice, je matematika jako strukturovaný jazyk přírodních věd další klíčový nástroj pro uchopení okolního světa... Tady jsou tři otázky k maturitní matematice, které si zaslouží odpověď,“ píše Tomáš Feřtek na serveru Respekt.cz.

Jak povinná matematika zlepší vztah žáků k matematice?

Tomáš Feřtek (eduin.cz)
Máme dva problémy. První – velký podíl žáků základních a středních škol matematiku neovládá. Druhý – mají k ní odpor a snaží se jí vyhýbat. Ten druhý problém je mnohem závažnější. Protože se jen těžko můžete významně zlepšit v něčem, co nemáte rádi, čemu se aktivně vyhýbáte. Jak tedy zavedení povinné matematiky u přijímaček a maturity zlepší tento vztah? Může někdo alespoň hypoteticky popsat mechanismus a kauzální souvislost mezi povinnými zkouškami a obratem ve vztahu k matematice jako předmětu?

Jak povinná matematika u maturity zlepší matematické znalosti absolventů středních škol?

Opět asi není sporu, že schopnost počítat, ale také číst a vytvářet grafy a diagramy, umět pracovat s tabulkovými procesory, strukturovaně přemýšlet, posuzovat pravdivost výroků jsou schopnosti důležité pro běžný praktický život bez ohledu na profesi. Ale ověřuje tohle test státní maturity? Stačí se do něj podívat. Vypadá zhruba tak, jako kdyby v testu z češtiny místo pravopisu a porozumění textu převažovaly větné rozbory, určování vedlejších vět a slovesných tříd. Jenže právě tento test spolu s přijímacím testem z matematiky bude na základních a středních školách tím, k čemu budou učitelé směřovat, v čem budou žáky cvičit.

Jak se vyrovnáme s faktem, že na některých školách po roce 2021 neodmaturuje nikdo?

Tady už jsme čistě v oblasti vzdělávací politiky. I kdybychom zavedli všechna opatření, která pro zlepšení výuky matematiky plánuje ministryně školství, a nic proti nim, není reálné, aby došlo během čtyř let k obratu. Tedy že by většina populace začala mít k matematice kladný vztah a výrazně se zlepšily její dovednosti... Za pět let tedy velmi pravděpodobně budou školy, kde se současná míra neúspěšnosti u maturity, která se pohybuje mezi 30 až 50 %, přiblíží po zavedení tří povinných zkoušek k 80 i 100 %.


Celý text naleznete zde

34 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...
26. února 2017 8:13  

"Předpokládám, že povinnou matematiku u maturity zavádíme proto, aby ji absolventi lépe uměli a měli k téhle oblasti lidského myšlení lepší vztah."

No, myslím, že ten předpoklad není úplně správný... Takže otázky 1 a 2 nemají smysl. Otázka 3 je založena na jiných mylných předpokladech a taky nemá smysl.

Josef Soukal řekl(a)...
26. února 2017 8:45  

T. Feřtek si může zčásti odpovědět sám a současně položit další otázky - sobě. Proč pomáhá tlačit do středoškolského studia žáky, kteří pro ně nemají předpoklady? Jak by tito žáci mohli mít vztah k něčemu, co je pro příliš náročné? Co řekne v r. 2021 absolventům, které pomáhal obelhat? Přizná svůj podíl viny a vyvodí z něj důsledky?
Musím také upozornit, že kdyby ústní maturitní zkouška probíhala tak, jak probíhat má, stala by se čeština úplně stejným "strašákem" jako matematika, z důvodů naznačených výše. Matematika má tu "smůlu", že je ověřována pouze testem.
Zda je test z matematiky v principu opravdu tak špatný, jak píše T. Feřtek, si netroufám posuzovat, k tomu se mohou vyslovit především matematici. Já jsem podobně příkré hodnocení ze strany svých kolegů nezaznamenal.
Některé věci by mohla vyřešit dvojí úroveň maturity, zdůrazňuji slovo některé.


Zdeněk Sotolář řekl(a)...
26. února 2017 9:49  

Stejnou logikou tedy,

jak povinná čeština, angličtina... zlepší znalosti, vztah...?

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 10:47  

Pane Janečku, jaký je tedy ten správný předpoklad?

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 10:58  

Proč systém běží jak běží bylo už mnohokrát vysvětleno a není fér naznačovat, že pan Feřtek pomáhal nahnat na sš všechny žáky pod falešným příslibem čehosi. Nebo mi něco uniklo a omnipotentní Feřtek z postu ministra pravil, pojďte všichni na maturitní obory?

Fakt, že se vedení rezortu rozhodne měnit podmínky uprostřed hry je jasný faul. Fakt, že mění pravidla pomocí DTMa je už neoddiskutovatelná sviňárna a Valachová bude dle této sviňárny budoucími i nynějšími generacemi žáků souzena, stejně jako ti, kteří pomáhali rozjet páchnoucí testovací vlak. Včetně vás pane Soukale.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2017 11:19  

"Jak povinná matematika zlepší vztah žáků k matematice?"

Přímo nijak. Nepřímo ovšem donutí žáky, kteří by na ní jinak kašlali, aby se jí věnovali a sekundárně v ní určitě řada z takových žáků zalíbení najde. A nejen to. Řada z těch, kteří by se jinak matematice a exaktnímu myšlení úplně vyhnuli, bude po letech s vděčostí vzpomínat na to, jak byli "donuceni" přemýšlet. Ona řada věcí v životě není tak přímočará, jak se zjevně domnívá Feřtek a mnozí další. Zalíbení a zábava jsou hodnoty jednoduché, přímočaré, bezprostřední, povrchní a poněkud instantní. K dosažení skutečných hodnot člověk musí často přemáhat sám sebe, svoji lenost, svoji nechuť a ty nádherné plody sklízí až když překoná určité překážky a vynaloží nemalé úsilí. Plody, které mu bez toho navždy zůstanou skryty, nemá šanci hodnotit a posuzovat někdo, kdo je nikdy nesklidil a ani neviděl. Žádné skutečné hodnoty světa nejsou zadarmo a žádné nejsou levné. Kdo něco takového propaguje, je lhář a podvodník.

"Jak povinná matematika u maturity zlepší matematické znalosti absolventů středních škol?"

Mechanismus je úplně jednoduchý. Studenti, kteří dříve na všechno kašlali, protože dobře věděli, že "úspěch" je levný a k vození si zadku ve vládním BMW myšlení netřeba, budou nuceni se učit. Jinak se nebudou moci honosit tituly z vysokých škol k obalamutění voličů. Další mechanismus je rovněž zřejmý - ten, kdo nezvládne absolutní základy počtů a logického myšlení, se absolventem nestane. Čili, ti, kteří neovládají ani trojčlenku, nebo úpravy algebraických výrazů, budou prostě odfiltrováni. A tím se pochopitelně průměrné znalosti a dovednosti zvýší.

"Jak se vyrovnáme s faktem, že na některých školách po roce 2021 neodmaturuje nikdo?"

Ale odmaturuje. Neodmaturoval by dnes, ale když ty děti budou vědět, že se tomu nevyhnou, tak to dají. A ti, kteří ne, prostě maturitu mít nebudou. Oni by jí stejně neměli. Měli by jen cár papíru. A navíc by cár papíru udělali i z maturitních vysvědčení těch, kteří na maturitu i na VŠ mají (myslím mozek, ne peníze).


Pro pana Feřteka a jemu podobné manipulátory: Cílem maturitní zkoušky je ověření kvality výstupu státem financovaného vzdělávacího procesu a certifikace SŠ vzdělání. Účelem není primárně zlepšit výuku, ale ověřit efektivitu veřejné služby, kterou stát financuje a je POVINEN financovat s péčí řádného hospodáře. Tuto péči nelze zajistit bez zpětné vazby. Představa zaměstnanců podniku, že budou zaměstnavateli prodávat svoji práci, on ji bude financovat, aniž by měl mít nárok na to ověřit, jaké jsou produkty té práce, je představa utopická a hloupá až idiotská. Žádný podnik na svět, ať už výrobní, obchodní, finanční, či jiný, si nemůže dovolit fungovat bez ověřování kvality svého výstupu. Na volném trhu to je o něco jednodušší, protože sama poptávka je do určité míry tou zpětnou vazbou, ale i na volném trhu má každý větší podnik oddělení kvality, oddělení reportingu, plánování, řízení rizik, kontrolu výstupu, atd.
Účelem maturity není ani zlepšit znalosti studentů. To je jen její vedlejší, i když uznávám, že důležitý, efekt. Primární úlohou je ověření kvality výstupu a omezení přístupu žáků do vyšších stupňů vzdělávací soustavy, pokud si tito nedokázali osvojit základy stupňů nižších. Je to prosté, ale Feřtek a spol. s.r.o. budou pořád dokola obejrávat po hospodách tu svoji maniuplativní odrhovačku, snažíce se navodit dojem, že cíle jsou úplně jiné, než jsou, aby potom mohli klasického "strawmana" s velkým humbukem na náměstí upálit.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2017 11:25  

"Nebo mi něco uniklo a omnipotentní Feřtek z postu ministra pravil, pojďte všichni na maturitní obory?"

To je na celou dlouhou analýzu, zjistit, kdo je vlastně pravým viníkem současného stavu. Do určité míry všichni ti, kdo volili strany, které propagovaly totální liberalismus ve veřejném vzdělávání. Feřtek je jen takovým mediálním štváčem, nic víc. Nebudu přirovnívat k historickým osobnostem, ale kdo utrpěl trochou toho klasického vzdělání, tak určitě pochopí, jak by se jmenovalo Feřtekovo ministerstvo, pokud by už tedy měl být, nedej bože, ministrem.

Simona CARCY řekl(a)...
26. února 2017 11:32  

Na hloupé otázky by mohlo být hodně hloupých odpovědí. Ale nehodlám odpovídat někomu, kdo je (řečeno s nadsázkou) katem úspěchů českého školství a pátou kolonou těch, kteří se i v této zemi škrábou k moci bez ohledu na ideologii.
Klást otázky, zda se něco změní nějakým rozhodnutím ze dne na den, je hloupé, protože je to manipulativní již nevyřčeným tichým předpokladem mluvčího, že se to sorry jako přece nemůže ze dne na den změnit. Ze dne na den se na konci první republiky začalo jezdit místo vlevo vpravo. Ze dne na den přestalo vycházet Svobodné slovo. Ze dne na den získáte řidičský průkaz. Ze dne na den pocítí žáci tu poznanou nutnost (čili svobodu) se naučit matematiku stejně tak jako jiné děti poznaly nutnost učit se třeba hře na klavír.
Je vrcholem pokrytectví, když hlásné trouby a troubové EDUinu vykládají o tom, jak se nesmíme stát montovnou Evropy ale přitom současně brání zvýšení matematické gramotnosti. Aby to bylo zřejmé i méně talentovaným - jít do hospody v situaci, kdy vím, že vrchní nebude chtít platit, je v běžném světě minimálně ne běžnou situací.
Naši žáci dnes 4 roky konzumují nedokonalé jídlo, doma slyší, že ani ta a ta mediální hvězda nebo přitroublý politik takové jídlo nikdy nejedli. A Feřtek se diví, že "najednou" někdo chce, aby se za to dosud nedokonalé jídlo platilo. Až se bude muset platit, bude požadována a poskytována kvalitní strava. A hloupé otázky nebudou mít smysl.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2017 11:33  

"Fakt, že se vedení rezortu rozhodne měnit podmínky uprostřed hry je jasný faul."

Každá změna je změnou uprostřed hry. Ostatně i to rozvolňování probíhalo uprostřed hry, akorát nás tehdy křičelo málo a nikdo na nás nebral ohled. Já jsem tehdy byl student, takže jsem měl hodně omezené možnosti, nicméně viděl jsem to úplně stejně jako dnes a varoval jsem v diskusích přesně před tím, čeho jsme dnes svědky. Přišlo mi, že není možné, aby to někdo neviděl a nechápal, že je to jasné a průzračné. Mýlil jsem se. I dnes se najde spousta užitečných idiotů propagujících za vlasy přitažené ideologie, bez špetky znalostí a zkušeností, ale zato s něčím lepším, než je poplužní dvůr, namísto čela.
Pár lidí si přečetlo Samuelsona a Menkiwa a vznikl u nich jakýsi dojem, že pochopili tržní hospodářství a rozumějí ekonomii (všelijací chemici z gumáren, hnojaři, apod.). No a teď holt máte, co jste chtěli. Tak už přestaňte tajný hrát tu komedii. Vám bych nedal řídit ani houpacího koně.

Simona CARCY řekl(a)...
26. února 2017 11:33  

Co máte proti Zdeňkovi, pane Doležele?

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2017 11:41  

"Valachová bude dle této sviňárny budoucími i nynějšími generacemi žáků souzena, stejně jako ti, kteří pomáhali rozjet páchnoucí testovací vlak. Včetně vás pane Soukale."

Vz už jste jak nějaký pisálek z protektorátu. Až dojde k tomu lynčování, budu stát za panem Soukalem a paní Valachovou. Jen abyste se tajný pak nedivil, kolik lidí bude stát za vámi. Ale vy se bát nemusíte. Já lidi lynčovat nebudu. Ani blbce. Jenom je jaksi odmítám pouštět do politiky, za chirurgické stoly a odmítám, aby ničili skutečné lidské hodnoty. Odmítám, aby ideologie rovnosti vedla k totálnímu přizpůsobování se těm nejpomalejším a nejblbějším. Potřebují pomoc, ne hrát divadlo o tom, že jsme všichni stejní.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 11:49  

Účelem není primárně zlepšit výuku, ale ověřit efektivitu veřejné služby, kterou stát financuje a je POVINEN financovat s péčí řádného hospodáře.

Skvost. Abych to shrnul, stát (ne Feřtek) svým diletantizmem a svojí dvacetiletou (ne)činnosti vytvořil podmínky, kdy generace žáků nesnáší matematiku, nedosahuji v ní výsledky, bojí se ji.

Aby pak stát "ověřil efektivitu veřejné služby, kterou financuje a je povinen financovat s péčí řádného hospodáře"!!!WtF??, uvede v platnost úchylný test, který dopadne drtivě na žáky, nesoucí sebou břímě a důsledky oné "péče řádného hospodáře".

Ženiální Doležele, překonal jste se, i vaše nízké standardy.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 11:57  

Jo a Doležele, překvapivě, soudit, neboli posuzovat/hodnotit něčí konání nemusí znamenat vždy lynčování, ale když vám to evidentně působí uspokojení, dobře, proč ne.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2017 12:06  

Tajný, píšeme "nesoucí s sebou", nikoliv "nesoucí sebou". Vy byste nezvládl ani plošné přijímačky na střední školu.

To, že lidé jako vy nejprve ten vzdělávací systém zprznili a teď se zuby nehty brání nápravě, je pochopitelné. Ale snažíte se zbytečně. Lidé už pochopili, co jste zač.

Pavel Doležel řekl(a)...
26. února 2017 12:09  

"Jo a Doležele, překvapivě, soudit, neboli posuzovat/hodnotit něčí konání nemusí znamenat vždy lynčování, ale když vám to evidentně působí uspokojení, dobře, proč ne."

Tajný, "soudit" je něco úplně jiného, než "posuzovat/hodnotit".

Eva Adamová řekl(a)...
26. února 2017 13:48  

Pokud bychom měli myšlenku Tajného, že resort nesmí měnit pravidla uprostřed hry a nesmí měnit podmínky maturity, dovést do konce, odpracovali bychom se k tomu, že maturita by dnes probíhala tak, jako za První republiky, a to by už vážně nematuroval nikdo.

Josef Soukal řekl(a)...
26. února 2017 13:50  

To, že mě uráží člověk neschopný prosté logické úvahy a neschopný diskutovat bez diskusních faulů, se mne nedotýká. Jen mne zaujalo, že "stát" cosi způsobil (pomiňme teď, co měl podle Tajného způsobit). Stát v tomto případě znamená konkrétní osoby stojící v čele resortu a provádějící konkrétní - zcela nerozumnou - politiku. Stát ovšem nepředstavují jen ministři a jejich nejbližší spolupracovníci, ale také stádo, které této politice přitaká, buď proto, že nic neví, je zmanipulované, nebo proto, že je pro ně osobně výhodná (a proč by náš synek taky nemohl na gymnázium i se čtyřkami?). A tohle stádo mělo své pohůnky, mezi nimiž patřil T. Feřtek k nejaktivnějším. To, že se teď pohůnci jako by snaží řešit problémy, které způsobili (za podpory Tajných hlupáků nebo fanatiků), považuju za neodpustitelné pokrytectví.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 14:47  

Doležele, není v mých silách systém prznit, mé preference jsou jinde. Pokud jsme už, jako obvykle, u ukazování prsty na viníky, lze se domnívat, že lidé jako vy, narcistní arogantní všeználkové, neschopní pochopit, že žáci nejsou malí tupí dospělí, jsou ti, kteří matematiku přivedli do nynějšího zoufalého stavu.

Dovedu si vás představit jak vysvětlujete dětem matiku, pomalu rudnete a začínáte kolem sebe metat nadávky na malé blby a pitomce, kteří pořád nic nechápou, ač jste jim to už tři krát blahosklonně vysvětlil, pak telefonujete rodičům aby si s těmi svými dementy něco provedli. Jste tak zasekaný vlastní výjimečností a kritikou mrzkých humanistů a liberálů, že vám naprosto nedochází oč tady běží. Prosím vás, vraťte se ke svým predikčním modelům, najděte si nějakou matfyzáckou platformu sobě-rovných, nebo jiný kbelík na vaše nerdské výblitky.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 14:52  

Soukale, kdepak jste byl vy a vaši pohůnci těch posledních dvacet let? Krom toho, že jste kdesi kopíroval ten paskvil honosně nazýván nová maturita?

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 15:04  

Paní Adamová, chápete, že chceme-li aby byla výuka kvalitní, musíme zajistit kvalitní učitele. Tím, že zvýšíme obtížnost vstupní a výstupní zkoušky, učitele nezkvalitníme. Pouze přeneseme odpovědnost ze školy, kterou stát provozuje k účelu vzdělávání dětí, na rodiče, kteří budou muset doplácet na doučování, přípravy a jiné kompenzace.

Eva Adamová řekl(a)...
26. února 2017 15:42  

Já chápu Tajný ledacos, ale Vaše uvažování někdy ne.

Pokud by se totiž přenesla zodpovědnost za vzdělávání středoškoláků ze školy na středoškoláky samotné a jejich rodiče alespoň v oblasti docházky do školy, bylo by to jen a jen dobře, a ani by pak rodiče svým nedotknutelným miláčkům nemuseli platit drahé doučování. On totiž ani super kvalitní učitel matematiky nedokáže přivést k solidním výsledkům z matematiky absentéry s více než 30% absencí, a že jich není málo.

Další, co nechápu, je Váš způsob oslovování. Někdo je u Vás paní Adamová a někdo jenom Soukal.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 16:09  

Paní Adamová, pokud je to tak jak říkáte, bylo by pro stát možná nejlevnějším a nejlepším řešením školu zrušit úplně a přenést plně odpovědnost za vzdělání dětí na rodiče. Má-li však stát zákonně danou povinnost děti vzdělávat, má také povinnost zajistit, aby toto vzdělávání bylo kvalitní a to včetně zajištění kvality učitelů tím, že se učitelé dobře zaplatí, že se z učitelství stane výběrové a prestižní studium. Pseudorecepty jako KŘ, nová maturita a přijímačky apod, to nespasí. Změna financování škol a více peněz pro vš je prvním krokem.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 16:31  

Mimochodem, kvalitní učitel nejen matematiky zajistí i to, že žáci do školy chodí, ač by nemuseli, zmoženi virem či baktérií. Viděl jsem to a koupil tričko.

Josef Soukal řekl(a)...
26. února 2017 18:45  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
26. února 2017 18:51  

Učil jsem, sestavoval a psal jsem literární příručky, pořádal literární soutěže a čtení a v posledních letech, kdy se neblahý vývoj středoškolského vzdělávání stal zjevný, se také snažil přiložit ruku k dílu při napravování maturitního svinčíku, v němž vy byste se tak rád brodil.
A i když leccos z toho nebylo dokonalé, nikdy jsem se pod to nebál podepsat. To je ale jedna z věcí, které anonymně urážející zbabělci nikdy nepochopí.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. února 2017 19:08  

V tom případě je o to tragičtější, že jste vše to krásné, co jazyk obnáší, pomohl zredukovat do testu, který se skládá ze zaškrtávání čtverečků.

Ygrain řekl(a)...
26. února 2017 19:10  

Jeden přínos povinné maturity jistý je: flákači už nebudou moci matematiku nebo angličtinu odrbávat s tím, že pak budou maturovat z toho druhého předmětu. Už žádná minimální snaha, aby čtyři roky prolézali se čtyřkou, budou muset zabrat. A zaberou-li včas, obejde se to i bez placeného doučování.

Josef Soukal řekl(a)...
26. února 2017 19:19  

Tajný, ne tragické, ale zoufalé je, co jste si schopen vymyslet o maturitě z češtiny.

tyrjir řekl(a)...
27. února 2017 5:53  

Škola je VZDĚLÁVACÍ zařízení, jehož hlavním posláním je umožnit žákům, aby se mohli efektivně UČIT, což vyžaduje mj. SOUSTAVNOU A SVĚDOMITOU PRÁCI na straně učitele i žáka. Kontrolou učitelů se zjišťuje, zda učitelé dobře, tj. soustavně a svědomitě učí. Zkouškami žáků se ZKOUŠÍ tj. měří, co se žáci naučili.

Pan Feřtek i ostatní odpůrci maturit a jiných zkoušek by si měli uvědomit rozdíl mezi školou, ústavem sociální péče, výchovným ústavem, pedagogicko-psychlogickou poradnou apod. U mne má pan Feřtek ze znalosti těchto pojmů čtyři mínus s možností zlepšit si soustavnou a svědomitou prací prospěch do konce pololetí.

J.Týř

Jiri Janecek řekl(a)...
28. února 2017 12:07  

"Jaký je tedy ten správný předpoklad?"

No, přiznám se, že nevím, co píše MŠMT v důvodové zprávě k novele zákona (nebo vyhlášky nebo čeho). Ale budeme-li předpokládat, že maturita z matiky zamezí VŠ studiu (nebo výkonu některých profesí) dětem, které nejsou schopny zvládnout matematiku v rozsahu RVP pro ZŠ, pak proč ne...
Stejně tak je platný i důvod, který napsala paní Ygrain - povinná volitelnost ze dvou vede k zazdění toho druhého...

---
Jinak neodpustím si nebýt trochu provokativní: Předpokládejme, že EDUin píše svá moudra v žoldu soukromých škol a testovacích firem (a za plácání po ramenou a status experta ze strany klíčových médií pro ty jeho hlavní tváře)... Pak asi nemá smysl ty výplody směřující proti veřejným a tradičním školám vůbec číst a zabývat se jimi. A nebo lépe - je nutné proti těm bludům bojovat...


Michal Komárek řekl(a)...
28. února 2017 12:19  

Pane Janečku, co znamená "v žoldu"? Pokud byste měl na mysli, že je za to EDUin opravdu soukromými školami a testovacími firmami placen, pak byste tu společnost obviňoval z podvodu. Pokud byste měl na mysli, že jsou placeni jednotlivě někteří představitelé EDUin, pak byste je obviňoval ze lži a pokrytectví... Chcete toto opravdu tvrdit? A co znamená to "předpokládejme"? Máte nějaké doklady pro ten "předpoklad"? Děkuji! Hezký den!

Janek Wagner řekl(a)...
28. února 2017 20:03  

Když už jsme u toho žoldu: EDUin získává finance i od Nadace Albatros.

Jiri Janecek řekl(a)...
28. února 2017 22:54  

No, ten příspěvek měla být ukázka toho, jak za libovolných předpokladů lze tvrdit cokoli a pak si to třeba i zcela správně a logicky vyvrátit. Protože předpoklady byly nesprávné.
Přesně to, co předvádí Feřtek....

Asi ne moc povedená ukázka... I když teda slabá je spíš ta druhá, důsledková, část... Chtělo by to tři z předpokladu vyvozené otázky, na které bych si záporně odpověděl...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
28. února 2017 23:27  

Pokud soukromé Scio dává peníze Eduinu, těžko můžu očekávat, že se budou navzájem kritizovat. A protože horší stav veřejného školství Sciu jen a jen nahrává, logicky Eduin na veřejné školy naplive, co mu síly stačí.

K tomu dobře slouží Kartouz (nejen) a například i Česká škola prostřednictvím Vás, pane Komárku.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.