Česká školní inspekce zahajuje realizaci projektu Komplexní systém hodnocení – hledá nové metody pro hodnocení škol.

sobota 4. února 2017 ·

„Stále existuje několik oblastí, pro něž adekvátní metodické a nástrojové portfolio k dispozici není, a existuje také několik oblastí, u kterých je třeba dosud vyvinuté metody, postupy a nástroje doplnit a rozvinout,“ píše se v tiskové zprávě České školní inspekce (ČŠI). ČŠI proto zahajuje projekt Komplexní systém hodnocení. Budou vytvořeny nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení klíčových kompetencí a nástroje pro zjišťování a zohledňování socioekonomického a teritoriálního zázemí na úrovni žáka i školy s cílem monitorovat úroveň spravedlivosti ve vzdělávání a účinně bránit nerovnostem. Inovovány budou také nástroje pro ověřování výsledků vzdělávání a pro zajištění korelace socioekonomických a teritoriálních vlivů s podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávání.


Projekt počítá také s realizací důsledných analýz dat a informací ze všech typů inspekční činnosti (prezenční činnost, elektronická zjišťování, národní ověřování výsledků žáků, mezinárodní šetření apod.) i z výstupů projektu s cílem poskytovat kvalitativní interpretace z různých úhlů pohledu, na základě multioborového a interdisciplinárního přístupu, se záměrem maximálně propojovat zdroje, které České školní inspekci umožňují poskytovat komplexní pohled na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

Zásadním přínosem tak budou relevantní analytické zprávy postavené na informacích a datech České školní inspekce (se zohledněním dalších disponibilních a relevantních dat), které budou velmi dobře využitelné na různých úrovních řízení počátečního vzdělávání, pro tvůrce vzdělávacích politik nebo např. pro další výzkum prováděný akademickými a vědeckými pracovišti.

Výsledkem bude sdílení představy o kvalitě a efektivitě ve vzdělávání napříč segmentem regionálního školství. Výstupy projektu (metodiky, soubory hodnoticích nástrojů, testové úlohy, analytické zprávy, národní zprávy o výsledcích žáků, e-learningové kurzy, metodické příručky a publikace, mapa sociálně ekonomických podmínek škol apod.) budou k dispozici nejen České školní inspekci, ale také dalším aktérům počátečního vzdělávání, zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a jeho rezortním organizacím, školám a školským zařízením, pedagogům či zřizovatelům. S použitím těchto výstupů budou moci všichni relevantní aktéři počátečního vzdělávání provádět hodnocení jeho kvality a efektivity inovovaným a komplexnějším způsobem, s použitím sdílených metod, postupů a nástrojů, čímž bude podpořeno sjednocení pohledu na kvalitu ve vzdělávání.


Celý text naleznete zde

20 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
4. února 2017 22:15  

A kolik ta legrace bude stát?

Janek Wagner řekl(a)...
4. února 2017 22:29  

248.000.000 Kč

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. února 2017 7:32  

Jenom?

Unknown řekl(a)...
5. února 2017 9:26  

Čtvrtstoletí po pádu socialismu začíná ČŠI vyvíjet komplexní systém hodnocení. Není to trochu brzy? Nechtělo by to ještě více zahraničních zkušeností? Vždyť co se děje v českém školství nikoho nezajímalo a nezajímá. A než systém vyvinou, tak už nebude co komplexně hodnotit.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. února 2017 10:07  

Pane Komárku,

nemáte nějaký formulář, který používáte pro vznášení dotazů na MŠMT podle toho zákona o svobodném přístupu k informacím? Zajímalo by mě následující:

1) Jaká část z 248.7 mil. Kč je hrazena z rozpočtu a jaká z fondů EU?
2) Personální složení týmu, který bude mít projekt na starosti a mzdové náklady na každého zvlášť. Nezajímají mne až tak konkrétní lidé, ale spíše složení týmu z pohledu projektových funkcí a mzdové náklady na tyto funkce za rok (roční rozpočet je cca 50 milionů Kč).
3) Životopoisy a odbornost jednotlivých členů týmu (klidně anonymně).
4) Proč MŠMT umožňuje své přímo řízené organizaci, aby se přihlašovala do dotačních programů s projekty, které mají být její běžnou náplní práce a měly být dávno realizovány? Tady je na místě trest a nikoliv odměna ve formě dalšího rozkrádání veřejných zdrojů.

A nyní k popisu "cílů" a k "metodice" projektu. "Inovovány budou také nástroje pro ověřování výsledků vzdělávání a pro zajištění korelace socioekonomických a teritoriálních vlivů s podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávání."

Jaké nástroje? Jak inovovány? To se prostě seberou jednorázově data a ty korelační koeficienty se spočítají. Jaká inovace? A jak hodlají soudruzi měřit korelaci mezi teritoriálním vlivem a výsledky, nebo dokonce průběhem vzdělávání, když teritoriální vliv není uspořádaný? Tady nepomůže ani Spearman, ani Pearson, ani Kendal.

"Výsledkem projektu bude také synergické propojení výstupů dalších individuálních projektů systémových s cílem maximalizovat užitek z jednotlivých výstupů v rámci jejich komplementárního vnímání."

Pochopitelně. Blá, blá, blá. Jdu blejt velebnosti.

"Projekt je realizován prostřednictvím vlastních expertních týmů zahrnujících také odborníky na nejrůznější problematiky z akademického sektoru, neziskového sektoru, škol a školských zařízení i z dalších institucí mimo Českou školní inspekci."

Jistě. I aktivisty musíme z těch evropských peněz nakrmit. Mimochodem ta hlavní manažerka projektu se mnou byla před půl rokem na školení základů projektového managementu.

Zkusím ten celý článek shrnout do několika vět a přeložit ho pro normální čtenáře:

Jsou tam nějaký prachy Ivánku, co kdybyste udělali nějakej ten jako projekt, aby se to vyčerpalo? Nasadit to jako na náký to komplexní hodnocení, komplementární synergie a blá blá blé blé. Dejte do toho nějakou tu implementaci a multioborvý přístup, to je teď, vole, nějak v módě. Jsou to kreténi, znáš to. Jo a nech mi tam nějaký prachy, nějakejch deset procent, na služby vode mě, jestli mi rozumíš.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
5. února 2017 10:22  

Když vidím kvalitu již vytvořených testů, je zřejmé, že čtvrt miliardy skončí prostě v hajzlu. Nebo u hajzlů?

Michal Komárek řekl(a)...
5. února 2017 10:29  

Pane Doležele, souhlasím - jazyk té zprávy je opravdu hrůzný a téměř se mu nedá rozumět, nebo - jak vy naznačujete - lze mu rozumět téměř jakkoli. Snažil jsem se pro ČŠ vypreparovat jen krátkou verzi toho podstatného, ale v podstatě to nejde... Musím přiznat, že nechápu, proč mnohé instituce, a netýká se to samozřejmě ani zdaleka jen těch školských, tak strašně podceňují komunikaci s veřejností. A hned dodávám: Nemyslím si, že to je kvůli tomu, že chtějí být netransparentní, aby mohly snáze dělat, co chtějí a nikdo je nerušil. Tento motiv může být samozřejmě někdy a u někoho také přítomen. Ale obávám se, že častější příčinou bude neschopnost, ledabylost, arogance...

Vaše otázky rád zprostředkuji i bez formuláře.

Děkuji! Hezký den!

Pavel Doležel řekl(a)...
5. února 2017 11:18  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
5. února 2017 11:20  

Pane Komárku, ona to z mé strany není ani tak kritika těch lidí. Ti se chovají racionálně. Čím dál tím větším problémem je ale systém, který nevzniká zdola (F. A. von Hayek jej nazývá kosmos), ale je aplikován shora (Hayek jej nazývá taxis). Nevidím problém v komunikaci. Tohle se dobře komunikovat nedá. Podstata není v plácání, ale v činech. To jen z pater politických vzniká jakási představa, že podstatné je, jak se to lidem naservíruje, jak se jim to zabalí a čí fotka se dá na obal. Lidé ale nejsou zatím takoví idioti, aby si nechali srát na hlavu. A pokud se Kartousům, Štefflům, Botlíkům, Feřtekům a podobným samozvaným expertům nepodaří dorazit náš vzdělávací systém, tak snad ani takovými idioty ani v budoucnosti nebudou.

Evropské dotační programy jsou největším tunelem poválečných dějin Evropy. A nejen tunelem. Tunel bych ještě přežil i když jsem nikdy nepochopil, proč máme z našich daní někomu přispívat na soukromé podnikání, ale co je mnohem horší, evropské fondy zdeformovaly uvažování celé jedné, nebo už možná dvou generací mladých lidí. Na tom textu z ČŠI je to dobře vidět. Vy jste člověk vzdělaný a tak věřím, že to musíte vidět také.

Také si neyslím, že se čerpači dotací snaží být netransparentní. Problém není v tom, co dělají, ale že jim to systém umožňuje, resp. že je k takovému chování dokonce vybízí. Stejně jako s tou čapí farmou Andreje Babiše. Pitomci se čertí, jak je možné, že si zažádaly jeho děti o dotaci, když tatínek vlastní Agrofert a že tam je přece hranice ročního obratu nějakých 50 milionů. No, co na to pitomcům odpovědět? Sami jste si tento svět vytvořili, tak čemu se teď divíte. Generujete tabulky, pravidla, směrnice, podmínky čerpání, podmínky fungování, podmínky pro podporu, podmínky pro financování, podmínky pro investování, omezujete, škrtíte, přerozdělujete. A vše arbitrárně. Jako když se zaplácávají díry na staré silnici. Místo aby se celá až do základů vybourala a na ní se postavila nová, tak se vrství plácance jeden přes druhý, dávno už je to celé dražší, než kdyby se to opravilo z gruntu, ale vytváří se dojem, že díry nejsou. Jezdit se po tom sice nedá a každý plácanec vydrolí další kus a sám dlouho nevydrží, ale co? Uděláme tam za evropské peníze dva nové bezbariérové přechody a tři stání pro invalidy. Plánovací komise z dob nejtěžší normalizace by mohla kolegům soudruhům z EU závidět.

Mimochodem, když už jsme u těch stání pro invalidy, dostávám se do stavu, že bych si usekl nohu, když přijedu na přeplněné parkoviště před nákupním centrem, které je z půlky prázdné, protože na ní mohou parkovat jen invalidé. Respektive lidé mající v držení jakousi kartičku. Takže to tam bývá vždy nějaký ten Lexus, nějaké Porche a Audina hned vedle vchodu na místech pro invalidy a pak široko daleko nic. Rodiny s dětmi to mají pak místo výletu v přírodě, pěkných 15 minut procházky prázdným parkovištěm. Ať žije naše drahá Evropská Unie a její geniální vedení.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. února 2017 11:23  

"Jenom?"

Paní Karvaiová, soudruzi jsou skromní.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. února 2017 12:25  

Pane Doležele, souhlasím. Ty jo.

tyrjir řekl(a)...
5. února 2017 14:34  

"Jamesi, přitlačte sem z hudebního salónu klavír."
"Ó, Vaše Lordstvo bude hrát?"
"Nikoli. Mám na něm Timesy."

Jirka řekl(a)...
5. února 2017 15:42  

Pane Doležele, souhlasím. Ty jo.

Doležel myslí stejně, argumentuje stejně. Proč, Tajný? Možná by to stálo za výzkum. Jsou tam nějaký prachy Ivánku, co kdybyste udělali nějakej ten jako projekt, aby se to vyčerpalo? Už mám název, takže se hlásím do týmu. Pan Doležel bude garantem. Byl na školení.
Obrácení Ferdyše Pištory - diskutér na České škole.

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. února 2017 17:36  

Ono by vůbec stálo a to proklepnout i jiné projekty. Co třeba KIPR? To by mnozí čumákovali.To je zase o tom, jak se jako budeme lidí ptát na jejich názory a potom si to stejně uděláme po svém. Jen nevím, kolik ta sranda stojí.Co si to zjistit?

turistao 982 řekl(a)...
5. února 2017 18:58  

Pro nás dříve narozené: Nepřipadá vám to jako "Plnění usnesení ze závěrů x-tého sjezdu strany (samozřejmě komunistické)?

Jana Karvaiová řekl(a)...
5. února 2017 19:28  

Jsem ráda, že se konečně s Tajným na něčem shodneme.

tyrjir řekl(a)...
5. února 2017 23:16  

Pindíkoviny, kotníky a školská chobotnice

Kolem tzv. čerpání EU dotací vznikla,domnívám se podle svých zkušeností, jakási "neprůstřelná" klientelistická síť, nebo, chcete-li, chobotnice, jejíž chapadla a chapadélka sahají do téměř všech "klasických" a politických stran. Ta chobotnice jde bez milosti všemi z hlediska zákona možnými a bohužel i nemožnými prostředky po každém, kdo na ten systémový nepořádek poukáže. Chtěl bych se mýlit, ale obávám se, že vše, co jsme tu na to téma řekli, je pouhým házením hrachu na zeď mola v zálivu, kde ta chobotnice vesele žije a debužíruje. Ten hrách odraženy do kalné vody toho zálivu ta chobotnice, nechá pěkně změnkout a pak si je dá jako zeleninovou přílohu po předchozich tučných soustech. Na takovou z kalných vod nevyplovajíci chobotnici neradno střílet lehkou výzbrojí...

Babišova "pindíka" jsem neviděl, tak mohu jen těžko usuzovat, nakolik je to vzájemné šprdlíkovské předvolební okopávání kotníků na místě. Zatím to, myslím nemá ty správné grády vzhledem k podstatě skutečně systémových problémů. Účelnost a účinnost tzv. čerpání vzdělávacích EU dotací jsem viděl a vidím, zažil a zažívám. Chce se mi stále věřit, že nakonec MŠMT, Vláda a Parlament ČR dostanou rozum. Ne-li, bude myslím potřeba zvětšit kalibr střel nebo zvolit jiný účinný způsob, jak tu potvoru* donutit alespoň vyplout na světlo.

J.Týř

*
Chobotnice dokáže měnit barvu i strukturu své kůže, také vylučuje inkoust a tím mate nepřítele. V testech se dokázala chobotnice zbarvit do šachovnice i puntíků. Dalším způsobem, jak se chránit, je i napodobení různých zvířat, v tomto případě jde o Batesovské mimikry. Chobotnice dokáže napodobit hada, platýse, a další i nebezpečné živočichy, aby mohla přeplavat přes nebezpečné území.

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Chobotnice

tyrjir řekl(a)...
5. února 2017 23:22  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
7. února 2017 15:00  


AROGANTNÍ NEOCHOTA NETRANSPARENTNÍ KLIENTELISTICKÉ CHOBOTNICE ODPOVÍDAT NA PÍSEMNÉ PODNĚTY UPOZORŇUJÍCÍ NA NESROVNALOSTI PŘI ČERPÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH EU DOTACÍ?

Musím přiznat, že nechápu, proč mnohé instituce, a netýká se to samozřejmě ani zdaleka jen těch školských, tak strašně podceňují komunikaci s veřejností. A hned dodávám: Nemyslím si, že to je kvůli tomu, že chtějí být netransparentní, aby mohly snáze dělat, co chtějí a nikdo je nerušil. Tento motiv může být samozřejmě někdy a u někoho také přítomen. Ale obávám se, že častější příčinou bude neschopnost, ledabylost, arogance...

Napsal pan Komárek 5. února 2017 10:29

Myslím, že v tom dodatku se pan Komárek mýlí nebo předstírá jakousi naivitu. Na základě svých zkušeností jsem jasného, o mnohá fakta opřeného, názoru, že arogantní neochota MŠMT a jím řízených organizací ke srozumitelné a na odborném přístupu založené komunikaci s odbornou i laickou veřejností je jedním z klientelistických projevů SYSTÉMOVÉ KORUPCE při čerpání vzdělávacích EU dotací v resortu MŠMT. Zde je jen jeden z více příkladů:

V tomto týdnu se obrátím prostřednictvím paní ministryně na MŠMT doporučeným dopisem, ve kterém upozorním na některé konkrétní nesrovnalosti v jednání MŠMT při tzv. čerpání vzdělávacích EU dotací. Dopis dám na vědomí věcně příslušným osobám v Libereckém kraji, Úřadu vlády ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dvěma organizacím zabývajícím se bojem proti korupci v Česku (Transparency International ČR a Nadačnímu fondu proti korupci).

Jak jsem to 1.2.2016 v České škole napsal, tak jsem to 7.2.2016, dnes tedy přesné před jedním rokem, udělal. Výše uvedeným i některým dalším osobám jsem poslal

Stížnost a Podnět k prošetření protiprávního jednání MŠMT při čerpání EU dotací v projektu UNIV 3 a v Národním ústavu pro vzdělávání Praha

Toto podání bylo MŠMT přijato k vyřízení s identifikátorem (PID) MSMT6XBPHK a její příjem potvrdil například i vládní prošetřovatel a Nejvyšší kontrolní úřad.

V elektronickém podání i v následném doporučeném dopisu jsem MŠMT písemně žádal, aby mi byla v příslušné zákonné lhůtě dána písemná odpověď. Tu jsem však nedostal.

V květnu 2016 jsem dotyčným osobám poslal První urgenci, ve které znovu jsem žádal odpověď MŠMT a tu odpověď jsem znovu nedostal. V listopadu 2016 jsem výše uvedeným osobám a také Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí a panu předsedovi vlády osobně poslal Druhou ugrenci. Přijetí Druhé urgence potvrdil i pana předseda vlády prostřednictvím zaměstnankyně Úřadu vlády. Vládní prošetřovatel mi však odpověděl, že věc odkládá, protože v ní nespatřil porušení zákona členem vlády. MMR ČR mi odpovědělo, že věc předává kontrolnímu a vyšetřovacímu útvaru MF ČR s podezřením na systémovou nesrovnalost. MF ČR mi pak odpovědělo, že věc rovněž odkládá. Opět neodpovědělo ani MŠMT ani paní ministryně školství.

S tou, domnívám se, arogantní chobotnicí, která má opovážlivost neodpovídat řádně na doporučené dopisy občana České republiky, bojuji aktivně na úkor svého osobního, rodinného a profesionálního života už čtyři roky. Co udělám teď?

Během deseti dnů opět pošlu MŠMT, paní ministryni a dalším příslušným osobám tentokrát již Třetí ugrenci. Tu Třetí ugrenci pošlu navíc i příslušným parlamentním výborům. Pana vládního prošetřovatele upozorním, že když paní ministryně neodpovídá na doporučené dopisy se závažným obsahem a ani odpověď z titulu své funkce člena vlády jinak nezajistí, dopouští se jako členka vlády porušení povinnosti dodržovat zákony ČR (například Správní řád).

J.Týř
tyrjir řekl(a)...
7. února 2017 15:07  

PS: Pane Komárku, ty tři nejblíže výše zveřejněné příspěvky můžete zveřejnit, po opravě překlepú v diakritice a interpunkce zveřejnit jako samostatný článek (články). J.TýřČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.