Ředitel školy: Někteří rodiče zdravých dětíI společné vzdělávání stále odmítají

středa 18. ledna 2017 ·

„Umím si představit, že pro některé školy, které tyto zkušenosti nemají, může být inkluze šokem. U nás se i po letech setkáváme s tím, že někteří rodiče zdravých dětí se společnou výukou nesouhlasí. Snažíme se jim ale vždy vysvětlit, že když děti nejsou schopny začlenit se například ani s asistentem pedagoga, tak jsou ve speciálních třídách. Takže k ohrožení výuky nedojde,“ říká Michal Nešporek, ředitel českotěšínské Masarykovy základní školy, ve které se více než deset let společně učí děti zdravé a například ty s lehkým mentálním postižením. Reportáž o fungování inkluze v Moravskoslezském kraji přináší MF DNES.


Masarykova ZŠ Český Těšín
Ve škole působí deset asistentů pedagoga a ředitel věří, že podle nových pravidel na ně dostane peníze bez problémů. Zároveň ale Nešporek připouští, že zvládat inkluzi je náročné.

Doplňuje ho Pavla Hamšlágerová, ekonomka karvinské základní školy U Lesa. „Problém je v tom, že dobíhá starý systém a začíná fungovat nový. Abychom požadavky na finance mohli zahrnout do nových směrnic, musí mít děti i nové posudky z poradenských zařízení, přičemž některé mají posudky vystaveny až do roku 2018, takže až poté mohou absolvovat nový podle aktuálních směrnic. Je to zátěž, ale vidíme, že dětem společné vzdělávání pomáhá, takže to má smysl,“ popisuje Hamšlágerová.


Celý text naleznete v dnešním vydání MF DNES (Moravskoslezský kraj)

22 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. ledna 2017 9:43  

Mohl by mi někdo konečně vysvětlit, jak asistent pedagoga ovlivní vyučovací proces žáka s LMP?

old pratavetra řekl(a)...
18. ledna 2017 10:49  

Zkuste dětskou psychiatričku v Novém Jičíně. Ta nemá problém ani se zařazováním dětí se středně těžkou mentální retardací. Citace "s ohledem na nový školský zákon, asistent komunikaci s vyučujícím zajistí v dostatečné míře a podpoří porozumění učivu".

A tak to je s těmi bílými anděly. Tělesnou výchovu dětem zakazují (!), poučují o nějakém novém (!) školském zákonu, znají náplň práce (!) asistentů, vyžadují formulář (!) pro odklad školní docházky, ...

Eva Adamová řekl(a)...
18. ledna 2017 15:55  

Nijak paní Karvaiová, a žák s LMP opustí základku díky inkluzi v podstatě negramotný a naprosto nesamostatný, tudíž dále nepoužitelný.

old pratavetra řekl(a)...
18. ledna 2017 16:51  

"žák s LMP opustí základku díky inkluzi v podstatě negramotný a naprosto nesamostatný, tudíž dále nepoužitelný"

Tak s tím bych zas tak nesouhlasil. Určitě je to případ od případu, z naší školy vychází za posledních 5 let 3. žák s LMP a troufám si tvrdit, že toho zvládli dost. Letošní dívenka, po souhlasu rodičů, má i volitelný předmět Finanční gramotnost a výpočty s kurzy při výměně ve směnárně zvládla líp než někteří "zdraví". Jiná věc už je, že za týden se v tom ztratí. Podstatné však je, že se učí podle přílohy č.2. To, že byla tato příloha zrušena, považuji za vraždu těchto dětí.

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. ledna 2017 17:16  

N o právě. Příloha zrušena. Co mě dalo, než jsem obtelefonovala NUV a MSMT,abych nějak zlegalizovala, že se naše kuřátka s LMP nemusí na prvním stupni učit anglicky. Bože, kdo vymyslel tuhle kokotinu byl sám k...t. Vymýšlely jsme s kolegyní předmět speciálně pedagogické péče a potom formulace do papírů pro přechodné období, než nám SPC potvrdí (snad proboha!) doporučení vynechat jazyk a dělat ho až na druhém stupni A totéž potom nastane s tím druhým jazykem. A další problém budou přesuny hodinových dotací, aby ty děti měly více ručních prací a ne pitomou chemii nebo fyziku. Toho jim jedna hodina týdně stačí až hanba.

Eva Adamová řekl(a)...
18. ledna 2017 17:17  

A kterém ročníku základní školu opustila? Táhnout totiž tyto děti dále než do sedmé třídy je zrůdnost. Jenže, když jsme u nás jednoho hraničního žáka chtěli nechat opakovat ročník, bylo nám PP poradnou sděleno, že je to degradace práce asistentky. A tak chudák zamířil do devítky, kterou opustil se sedmi nedostatečnými. Omezit učivo mu nešlo, protože neměl přiznáno LMP.

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. ledna 2017 20:09  

Obávám se právě stavu, kdy kvůli statistice (viz článek výše o snižování počtu žáků s LMP) se nám tu bude kupit kritická skupina hraničních žáků. Tedy žáků, kteří by podle předešlé klasifikace nemocí (tedy stavu před rokem ca 2001) byla mentálně retardovaná, kdy hranice mentální retardace byla kolem 75 - 80 bodů. Jen tak pro srandu, podívejte se na stránky Mensy, kde je hranice do 89 a níže stále uváděna jako mentální podprůměr!!!! uvědomte si, že v základních školách máme ohromné množství žáků podprůměrných, kteří jsou obsahem osnov tlačeni k výkonům, na které prostě nemají a nesmí jim být osekány očekávané výstupy. Do dneška se tohle samozřejmě šulilo, jak se dá. Školou procházeli jedinci, kteří měli IQ kolem 70 a údajně uměli učivo. Cha chá, to tvrdí pouze inkluzionisté. Neuměli. Částo byli a jsou na tom hůře jak absolventi zvláštní školy.Podstatné je, že se nám hezky socializovali a kolelktivizovali v těch běžných základních školách.

old pratavetra řekl(a)...
18. ledna 2017 20:49  

Paní Adamová, já jsem mluvil jen o dětech s LMP a že je to případ od případu. Loni nám odešly děti s LMP z 2.ročníku a 5.ročníku, protože rodiče uznali, že učivo ZŠ je již příliš obtížné a děti ztrácejí kamarády (ostrakizace). Ti tři, kteří vyšli, ukončili 9. ročník podle přílohy č.2, ale je také pravda, že LMP bylo diagnostikováno u dvou dívek až v 6. ročníku a u chlapce dokonce v 7. ročníku (všichni tři k nám přišli po 5.ročníku z malotřídek). To je problém hraničních dětí a kdy rodičům je vnucováno, že po diagnostice LMP už to dítě nemá šanci na normální vzdělání a potažmo práci.

Eva Adamová řekl(a)...
19. ledna 2017 16:18  

No tak dobrá, z devítky vám vyšli tři žáci s LMP podle přílohy. A jak jste organizovali jejich vzdělávání? Učivo devátého ročníku a osmého ročníku v příloze v podstatě nebylo. Takže tito žáci vám seděli v devítce, učitel valil s ostatními soustavy rovnic a funkce a tyto žáky v podstatě "učil" asistent bez k tomu potřebné kvalifikace? A nebylo by vhodnější, kdyby dvakrát propadli a učili se dané učivo s ostatními v sedmé třídě? Fakt mi uniká smysl prvního řešení.

CatCatherine25 řekl(a)...
19. ledna 2017 17:18  

Ve starších klasifikacích mentální retardace byla uváděna "mírná mentální retardace" s IQ 7O-85 a také tito žáci mohli být zařazováni do zvláštní školy,pokud nebyli schopni zvládat osnovy základní školy.

old pratavetra řekl(a)...
19. ledna 2017 20:26  

K tomu, aby žák 9.ročníku seděl na matematiku v 7.ročníku (resp. při desetinných číslech i v 6.r.) přece nemusí propadnout :-). A vzhledem k tomu, že jako asistenty k LMP si vytahuji učitelky v důchodu, tak je bezpředmětný i dovětek bez potřebné kvalifikace.

aknelka řekl(a)...
19. ledna 2017 21:19  

...K tomu, aby žák 9.ročníku seděl na matematiku v 7.ročníku (resp. při desetinných číslech i v 6.r.) přece nemusí propadnout...
To mají minimálně obě (nebo všechny 3) třídy současně matematiku?

old pratavetra řekl(a)...
19. ledna 2017 22:16  

Samozřejmě. Stačí spárovat s 9.ročníkem 4x sedmičku a jednou šestku. Žáci s LMP mají 5 hodin matematiky, kdežto žáci dle ŠVP mají po 4 hodinách, takže jednou ji musím poslat do šestky.

Eva Adamová řekl(a)...
19. ledna 2017 22:24  

Ale tady přece nejde jen o matematiku!!! Chcete snad tvrdit, že žák s LMP zvládá na osmácké a deváťácké úrovni fyziku, chemii, zeměpis, češtinu a cizí jazyky? Ba ani tomu, že by byl schopen zvládat dějepis a přírodopis, nejsem ochotna uvěřit. Ve které třídě sedí žáci s LMP v těchto předmětech? Netvrďte nám tady, že je to organizačně ukočírovatelné!!! Prostě je to necháte odsedět a tváříte se, že je všechno v pořádku. Není, protože tyto děti pak ztrácí schopnost pracovat a být samostatné. Hromady času totiž místo práce tráví tím, že civí a poslouchají něco, co je pro ně nepochopitelné. A netvrďte nám, že ty vaše učitelky důchodkyně jsou odbornice na všechny tyto předměty!!! O předmětech mimo svou aprobaci vědí možná i míň než mladí asistenti středoškoláci a o práci s postiženými dětmi možná míň než asistent po kurzu.

A hlavně přiznejte, že i Vy jste si moc dobře vědom toho, že by dětem s LMP bylo lépe ve škole dříve zvané praktická. Protože pokud to ředitelé nebudou říkat pořádně nahlas, ale budou se naopak chválit tím, že oni přece úspěšně inkludovali a dotáhli LMP žáky až do devítky, tak se obyčejní kantoři z té inkluze brzy poblijou.

old pratavetra řekl(a)...
20. ledna 2017 0:45  

Tak to se povedlo. Ještě se tu dozvím, že snad podporuji inkluzi. Od svého prvního příspěvku tady uvádím, že právě "díky" naší (tím myslím na naší škole) desetileté zkušenosti s tzv. inkluzí jsem naprosto proti této formě inkluze.

"Ale tady přece nejde jen o matematiku!!!"
S matematikou jste začala Vy, tak jsem odpověděl.

"Chcete snad tvrdit, že žák s LMP zvládá na osmácké a deváťácké úrovni fyziku, chemii, zeměpis, češtinu a cizí jazyky?"
To jsem nikde neřekl. Nevím, proč to takhle zkoušíte. Navíc LMP nemá cizí jazyky, pouze 1 h AJ (mimochodem posíláme ji do 4.ročníku).

"Netvrďte nám tady, že je to organizačně ukočírovatelné!!!"
Já Vás nechci naštvat.

"Prostě je to necháte odsedět a tváříte se, že je všechno v pořádku."
To je smutná dedukce. Nečekal bych, že něčeho takového dočkám od kolegyně, které evidentně také není jedno, co se tady děje.

"O předmětech mimo svou aprobaci vědí možná i míň než mladí asistenti středoškoláci a o práci s postiženými dětmi možná míň než asistent po kurzu."
Porovnávat prvostupňovou důchodkyni s mladými asistenty středoškoláky, kteří nevědí o psychologii, pedagogice, didaktice, metodice. Budiž. Nebojte, vím, co umí AP po kurzu (máme ji u autisty) a vím, co umí člověk, který vychovával postižené dítě.

"A hlavně přiznejte, že i Vy jste si moc dobře vědom toho, že by dětem s LMP bylo lépe ve škole dříve zvané praktická."
Takhle to nelze říct. Rodičům, kteří k nám chodí s takovými dětmi, říkám, že naše škola pro ně není vhodná. Někteří si dají říct, někteří to chtějí alespoň zkusit, někteří chtějí alespoň po 1.stupeň a jiní nechtějí slyšet, že by dali dítě jinam. Pro někoho je skutečně nepředstavitelné, když vstává na 6 h do práce, aby trnul, zda mu dítko vůbec dojede do školy (od nás hodina busem do města, který jede, jak vždy říkám jednou na jaře a jednou na podzim), zda ho někdo nepřepadne, neunese atd. Jiní vůbec nechtějí slyšet o tom, že by mohli chodit do školy s cik... Já se jim nedivím.

Jen na okraj. Do Výzvy 2-16-22 (Šablony) nejdu právě kvůli inkluzi. Bojkotujeme ji. Žádnému z kantorů nepodepíšu DVPP, které se týká čehokoliv z inkluze.

Já Vás chápu, paní Adamová. Já jsem také šíleně naštvaný, ale neútočím na kantory, jsem naštvaný na sebe, protože jsem chtěl být vždy učitelem a připadám si jako špatně placená prostitutka.


Eva Adamová řekl(a)...
20. ledna 2017 16:21  

Nezlobte se na mne, že neustále otravuji, ale popište mi, jak organizujete výuku žáků s lmp v deváté třídě nejen v matematice a cizích jazycích, což jste už vysvětlil, ale i ve fyzice, chemii, dějepisu, přírodopisu a zeměpisu. Jestliže žák lmp sedí např. v chemii v deváté třídě, je to pro něho zhruba, jako kdybyste prvostupňovou učitelku poslal na VŠ přednášky z kvantové fyziky s tím, že tam bude nejenom sedět, ale i vypracovávat domácí úkoly s využitím diferenciálních rovnic, psát všechny testy a dělat zkoušku, ale nerozumí z toho ani slovu. A jestliže ve všech těchto předmětech v 9. třídě nesedí, kde tedy sedí, jak to organizujete a jaký to má systém, aby to, co se v těchto jednotlivých předmětech učí, na sebe alespoň trochu na sebe průběžně navazovalo?

Na takovou inkluzi si nehrají ani v tom proslaveném Finsku, tam pro děti s lmp existují v běžných školách speciální třídy a se stejně starými dětmi se setkávají v podstatě jen ve výchovách.

Zkuste mi vysvětlit, k čemu je dobré, že žák s lmp, byť vzdělávaný podle přílohy, seděl ve výuce, kde ničemu nerozumí, místo toho, aby normálně propadl a chodil tam, kde se alespoň částečně chytá.

old pratavetra řekl(a)...
20. ledna 2017 23:39  

Začnu od konce. Co Vás fascinuje na propadání? Ta holka má ve třídě kamarádky, sice ty prospěchově nejslabší, ale není v tom sama. Třída je na ni zvyklá a já ji mám poslat o rok níž do třídy, která se na na ni bude dívat skrz prsty (to je ještě nejlepší verze).

K jednotlivým předmětům. Mám v devítce zeměpis (Evropa). Jaký je výstup podle přílohy pro děti s LMP? "Naučit" 6 oblastí, ze kterých žák vyjmenuje státy, "naučí" se hlavní města. V případě významných států uvede důležité informace. Oblast ukáže na mapě. Když nedojde do devítky, neuvidí Wavel, Atomium, irské tance, ... Takhle mě může sledovat, když jim pouštím videa, poslouchat, může si malovat v pracovním listu s asistentkou. Sama si píše, ci ji zaujalo.

Přírodopis - o co má přijít? O botaniku, zoologii, člověka, ...?
Fyzika (9.) - vědět, kde hledat hlavní vypínač elektrické energie, znát první pomoc při zasažení el.proudem, znát nebezpečí vysokého napětí, ...
A tak bych pokračoval dějepisem, chemií, ... podle přílohy č.2

I u nás má týdně 5 hodin praktických činností, 3 hodiny TV, 1 h VV, 1 h užitých výtvarných činností, 1 h HV, 1 h IT, 1 h VkO, 1 h VkZ, 1 h AJ, 5 h ČJ, 5 h M, pak samozřejmě po jedné hodině D, Př, Z, F, Ch, FG.

Aby to na sebe všechno navazovalo, je za tím spousta práce jednotlivých kantorů, kteří jí její minimální výstupy upravují do IVP a na každou hodinu připravují upravené zápisy učiva.Josef Soukal řekl(a)...
21. ledna 2017 6:23  

Někdy je myslím skutečně lepší nechat dítě postupovat. Tyhle věci by měly být primárně v rukou školy, která by po zvážení všech okolností rozhodla, co je pro žáka nejvhodnější. Tenhle princip by ovšem měl platit i pro děti dnes povinně inkludované nebo povinně inkludované na základě přání rodičů.

Eva Adamová řekl(a)...
21. ledna 2017 10:01  

Zkuste si promluvit s učiteli středních škol, na které chodí žáci s LMP z praktických škol a také žáci s LMP, kteří vyšli z 9. ročníku běžné základní školy. Žáci z praktických škol toho umějí sice málo, ale to co umějí, jsou skutečně schopni používat. Žáci s LMP a hraniční žáci z běžných škol jedou léta přes závit, z učiva druhého stupně neumí vůbec nic a učivo prvního stupně už dávno zapomněli. Žáci z praktických škol jsou schopní a ochotní postavit se k práci, což u podobných žáků z běžných základek bývá problematické, protože už dávno díky ztrátě sebevědomí rezignovali i na toto. O problémovém chování těchto žáků přicházejících ze základek prý ani nemluvě.

To, co popisujete je sice pěkné, ale lze to v praxi realizovat pouze za cenu sebeobětování mizerně placených učitelů. Navíc se diagnóza LMP přestává pomalounku a potichoučku dětem přiznávat, takže z žáků s LMP se stávají šmahem kouzelného proutku žáci hraniční a Vámi popisovaná možnost s omezenými výstupy se v praxi postupně přeměňuje v bájnou představu.

Pokud má naše inkluze vypadat takto a dokud nebude organizována podobným způsobem jako ve Finsku, kde s dětmi s LMP pracují sice na běžných základkách, ale pracují s nimi učitelé s vystudovanou speciální pedagogikou ve speciálních třídách s omezeným počtem žáků ve třídách, naprosto ji odmítám.

A k tomu propadání. Rozhodně mne nefascinuje, ale ten Váš popisovaný způsob mne fascinuje ještě méně. Váš LMP žák v podstatě nemá žádnou kmenovou třídu, protože se zmateně potuluje po škole ze třídy do třídy z kolektivu do kolektivu, od učitele k učiteli, chudák děcko.

old pratavetra řekl(a)...
21. ledna 2017 10:48  

Tak už naposled, protože mi to začíná připomíná dohadování se dvou bláznů o kozí chlup.

Shodneme se na tom, že oba jsme kategoricky proti inkluzi. V žádném mém příspěvku nenajdete větu, že s inkluzí souhlasím. Jen jsem popsal, jak jsme se s tím za těch deset let, kdy tyto žáky ve škole máme, vyrovnali.

Vy se mne snažte pochopit, že jako ředitel školy nemám jedinou páku odmítnout dítě s LMP, když zákonný zástupce zažádá o přijetí (výjimkou je naplněnost kapacity školy). Proč se tedy zrovna já mám ptát učitelů středních škol? To se mají ptát ti, kteří to vše vymysleli.

Náš LMP žák má kmenovou třídu (výjimkou M, 1 h ČJ, 1 h AJ, 1 h TV, 4 h PČ). Je tedy se svými vrstevníky častěji, než by byla ve Finsku. Proti zmatenosti má asistentku. Od učitele k učiteli jdou všechny děti na škole.

Když mám problém, snažím se ho řešit. Nadáváním na systém nikomu nepomůžu.

Eva Adamová řekl(a)...
21. ledna 2017 12:00  

Vůbec si nemyslím, že bychom byli nějací dva blázni a že bychom se dohadovali o nějaký kozí chlup. Dohadujeme se tady o budoucím systému vzdělávání žáků s LMP na běžných školách. A já tu budoucnost nevidím moc růžově.

Víte pane řediteli, Vy si totiž neustále odporujete. Na jedné straně říkáte, že jste proti inkluzi, a na straně svůj popsaný způsob hlava nehlava obhajujete např. slovy "je se svými vrstevníky častěji než by byla ve Finsku, proti zmatenosti má asistentku." Ale to, že od učitele k učiteli jdou všechny děti ve škole, je fakt silný argument. Vždyť to není pravda pro děti na prvním stupni, u kterých to nikdy nikdo nepovažoval za dobré. A u dětí s LMP, které jsou na tom hůře než prvostupňové děcko, to za přijatelné považovat budeme?

A z mých zkušeností je základní problém s přesvědčováním rodičů, aby dítě s LMP přeřadili do praktické školy v tom, že se eliminovalo ono nešťastné propadání. Když dítěti nedáte pětku, těžko přesvědčit rodiče, že učivo nezvládá. Nám se o tom v několika případech nepodařilo přesvědčit ani pracovnice PPP, které by danou situaci měly chápat. Dočkali jsme se dotazu "A proč ho doporučujete do praktické školy, když má na vysvědčení trojky?"

old pratavetra řekl(a)...
22. ledna 2017 22:59  

Vidím, že mě chcete zpovídat dál. Původně jsem si myslel, že se bavím se zkušenou kantorkou, která má nějaké životní zkušenosti a pedagogický nadhled. Vy však s mými odpověďmi pouze manipulujete a upravujete si je tak, abyste se dál rozčilovala.

O zmatenosti s potulováním jste začala Vy a já Vám odpověděl, že má k ruce asistentku. Když reaguji na to, že se potuluje od učitele k učiteli (Vaše slova) tím, že od učitele k učiteli (snažím se na Vaše slova Vašimi slovy reagovat) putují všechny děti, začnete s tím, že to není pravda pro děti na prvním stupni. Nechápu, proč zas vytahujete 1.stupeň u žákyně v 9.ročníku. V tom případě z Vás mají radost pánové Sarközi a Kotal, u kterých jsem absolvoval studium ŠVP, že i na 2.stupni by měl učit svou třídu jeden kantor (vždyť aprobace se nepočítá a všichni jsme kvalifikováni pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů). Opominu počet hodin přímé vzdělávací povinnosti v porovnání s dotací hodin na 2.stupni.

Netuším, v čem si odporuji. Chtěla jste vědět, jak jsme to vyřešili, tak jsem Vám to vysvětlil. To přece neznamená, že obhajuji inkluzi. Když máte problém, je třeba ho řešit a ne si hledat důvody, proč to dělat nebudu. Rodiče chtějí, aby děvče chodilo na naši ZŠ a já jsem instituce, která poskytuje službu. Ale otočme to, napište mi své řešení.

Každé prázdniny se s rozvrhem bavím s přestávkami 3 týdny, aby to v rámci našich možností (vzhledem ke sboru) bylo nejpřijatelnější.

K tomu Vašemu propadání. Loni jsme v 8.ročníku měli dvě děvčata s LMP. Obě přišla po 5.ročníku z malotřídních škol (různých). Tu jednu nechali v 5.ročníku propadnout, tudíž měla v loňském školním roce splněno 9 let povinné školní docházky. Marně jsem rodičům vysvětloval, ať ji nechají v 9.ročníku, jinak nebude mít splněno základní vzdělání. Takže tušíte, jak to dopadne, až půjde na úřad práce. Je rozdíl mít základní vzdělání (ZŠ), základy vzdělání (ZŠ speciální) a nemít základní vzdělání vůbec. O tu naši letošní deváťačku se nebojím. Na cukrářku může jít (což je její sen) a základní vzdělání, které získá, jí stačí s kurzem třeba na pracovnici k seniorům v různých domovech.

To vše však neznamená, že se tvářím, že je vše v pořádku. Ale mám s tím menší problém, než kdybych se postavil do dveří a nepustil ji dovnitř.

Očekávám, že mi napíšete, jak to na své škole řešíte. Vždy si rád vyslechnu nějakou alternativu, nemám patent na rozum, nejsem expert.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.