Petr Chaluš: Potřebujeme vzdělávání 4.0?

pátek 6. ledna 2017 ·

„Český systém vzdělávání nepochybně potřebuje změnit, aby dokázal pružněji reagovat na dramatický vývoj nových technologií. Nemělo by se tak ale dít na objednávku velkých firem. Zástupci průmyslu a zaměstnavatelů pojmem „vzdělávání 4.0“ čím dál častěji definují své nároky na změny vzdělávacího systému,“ píše Petr Chaluš v komentáři pro Deník referendum..

Chaluš pokračuje:

Petr Chaluš (muni.cz)
Zaměřují se nejen na podporu technického vzdělávání na úrovni středních a vysokých škol, ale vyzývají i k radikálním změnám základního školství. Tlak přímo ovlivnil i některé nedávné novely zákonů, jak uvádějí na svém webu zástupci průmyslu: „...díky aktivitě SP ČR se povedlo či zčásti povedlo prosadit následující změny: Zavedení povinných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky…“.

Od jednotných přijímaček na střední školu pro všechny děti si zřejmě někteří zástupci průmyslu i státu slibují nasměrování tisíců dětí do prací, které jsou podle jejich názoru potřeba. Toto směřování, zejména do oborů bez maturity, bude možné díky úpravám obtížnosti národního testu „na zakázku“. Jde o tlak na vytváření zadaného množství technických pracovníků bez maturity, to znamená mladých lidí bez možnosti dalšího studia na vysoké škole?

Ve vizi vzdělávání 4.0 také najdeme požadavky na kreativitu, objevování, samostatnost, rozvoj průřezových kompetencí, jako je komunikace a týmová práce, rozvoj talentů. Důležité však je, do jaké míry tvoří tyto krásné vize pouhý doplněk k hlavní myšlence, že máme produkovat vlastně jen univerzální zaměstnance nového průmyslu, nebo zda je cílem opravdu kvalita života každého z nás.


Celý text naleznete zde

8 komentářů:

Pavel Doležel řekl(a)...
7. ledna 2017 10:56  

"Rizika sociální nespravedlnosti rostou. Na tato rizika je třeba upozorňovat a hledat řešení, nečekat, jak to dopadne. Tyto sociální trendy, často prodávané jako směřování k ideální společnosti 4.0, mohou naopak snížit kvalitu života většiny lidí, kteří nepatří k elitě."

Přesně tak. Co je sociálně spravedlivé určujeme my - jeho svátost Chaluš první.

Stále více vnímám ten příkop mezi těmito ultralevičáky a zbytkem populace. Stále více jsem přesvědčen, že není dán výchovou ani zkušenostmi, ale geneticky, což se projevuje na tom Štefflem popisovaném zvětšeném cingulu, nebo amigdale. Proto se nelze názorově přiblížit, nebo dokonce shodnout. Tito lidé jdou přesně naopak, než jak jde racionálně uvažující člověk - vědec. Racionálně uvažující člověk zkoumá nejprve principy fungování světa, učí se fyziku a fyzikální zákony, učí se logiku a matematiku, aby měl v té fyzice širší záběr a dokázal toho popsat a do určité míry vysvětlit co nejvíce, učí se chemii a pak se učí třeba základy fungování společnosti a ekonomie. Po této mnohaleté dřině přistupuje k věcem se znalostí toho, že svět má jistá shůry daná pravidla a omezení a že co se na první pohled zdálo jednoduché, je ve skutečnosti složité a že nestačí si klást otázky, ale je třeba klást otázky smysluplné a také na ně hledat odpovědi. Že nestačí věci pojmenovávat, ale že je také často třeba je řešit. Naproti tomu tihleti ultralevičáci jdou přesně naopak. Oni vědí, jak má svět vypadat. Oni vědí, co je špatně. Oni vědí, co je nespravedlivé a co spravedlivé - urují si to sami. Oni vědí, že cílem vzdělávání není poznávání principů fungování světa, nýbrž aby všichni byli šťastní a spokojení. A co je to to štěstí, určují oni. I ostatním. Jestli to všeobecné blaho a štěstí je konzistentní s ostatními vybájenými dobry, to neřeší - nemají k tomu aparát. Nenapadne je, že věci spolu souvisí a že buď budou čisté louky, nebo budou lidé svobodní - obojí nejde. Václav Klaus to kdysi vyjádřil pregnantně, i když míněno v jisté nadsázce, která umožňuje i těm zaslepeným jistý mnimální vhled - pravil: "Oni nechápou, že smyslem komínu, není kouřit."

Pavel Doležel řekl(a)...
7. ledna 2017 10:57  

No a tak ultralevičáci sledují ten svět očima malého dítěte, které je sice nevzdělané, ten svět nechápe, ale o to více je spokojené (když navíc má k dispozici všechny ty výdobytky moderní vědy a techniky, které ke své spokojenosti a štěstí rádo a hojně využívá). A když se jim něco nelíbí - třeba že brejlatí mají v průměru nižší mzdu, než nebrejlatí, tak na to aplikují zákon, rezoluci, usnesení, petici, ... Oni totiž nechápou, že svět se neřídí rezolucemi, že má svá vlastní pravidla a ty rezoluce mohou a v zásadě vždy jdou proti nim a vychylují ten systém z přirozené rovnováhy. Nemohou to chápat, pravidla, kterými se svět řídí nikdy nestudovali a nerozumí jim. No a pak se ukáže, že rezoluce proti nebrýlatým vede k tomu, že najednou nosí brýle více lidí, tak se vymyslí vyhláška nakazující vydávání brýlí jen při pesně daných diagnózách a zakáže se výroba kosmetických brýlí a zřídí se úřad na kontrolu správného vyplňování diagnóz. A pak začne stoupat nezaměstnanost brýlatých v porovnání s nebrýlatými. A tak přijde Chaluš první veliký a napíše článek, jak je to nespravedlivé a že je třeba nařídit zaměstnavatelům nezjišťovat brýlatost u uchazečů o práci. Byla by to přece diskrimnace. No a tu my nechceme, protože je přece ultralevičácky nespravedlivá. Že výběr uchazeče o práci není nic jiného, než diskriminační proces, to ultralevičáci nechápou - nemají jak. Chybí aparát, chybí léta strávená studiem složitějších systémů. A tak se postupně zakáže diskriminovat podle věku, podle brýlí, podle barvy pleti, podle vzdělání, podle výšky, podle pohlaví a nakonec se může jakýkoliv výběrový proces zrušit úplně. Každý má přece v tom našem ultralivicovém antivzdělávání 5.0 právo být čím chce, ne? Lev může být žirafou, žirafa medvědem a medvěd orangutanem. Poslední bitva vzplála, soudruzi, pojďme si předělat svět k lepšímu podle nás. Žádný ty intelektuálové nám do toho nebudou kecat, s těma jejich speciálníma teoriema relativity a podobnejma propagandama proti normálním lidem. A hlavně si nenechme diktovat od těch kapitalistů, co maj dělat naše děti. Fuj. Sami si posílají děti na ty Harvrdy a Oksfrdy a Kembriže a naše geniální děti jako maj dělat dělníky? Fůůůj. Můj Pepíček je třeba strašně nadanej na ty počitače. Umí si to votevřít a pustit tam nějakou hru, kterou jako umí hrát proti reálnejm lidem sedícím úplně jinde. Vůbec nevim, jak to funguje a jak to dělá, ale povídal nějakej vodborník na slovo vzatej (a jak říkal Menšík: "vzaté byl, to sem si všim"), že prej do toho nějakýho guglů, kde platěj mastně, vezmou radši toho, kdo hraje hry na počitači, než nějakýho toho intelektuála, co chodí do tý školy a snad se tam něco učí, či co. Takže Pepíček tady nebude dělat těm hajzlům idiota za pár korun.

Nowak řekl(a)...
7. ledna 2017 23:11  

Jestliže "vzdělávání 4.0" bude dělané právě jen pro "průmysl 4.0", tak je to dobře? A je to pohled pravicový (rozvoj podnikavosti, ekon.růst) nebo levicový (Marx: výroba je základ, ostatní nadstavba)?

pepek řekl(a)...
11. ledna 2017 14:55  

Pan Doležel je ukázkou naprosto fatální negramotnosti českých absolventů vě věcech společenskovědních pojmů a věd. Jinak by si tady neotvíral hubu s kvazi-eugenickym rasismem a sociálním darwinismem, které si tak oblíbily všechny totalitní režimy. Panu Doleželovi ale stačí jeho domněle "pravicová" rétorika, aby si přišel od všech totalitních svodů uchráněn, jakkoliv z jeho řečí sociální inženýrství a autoritářský paternalismus přímo odkapávají.
Jeho fantastická představa o "ultralevičácích" pak jen ukazuje, že nevidí trám ve vlastním oku. Jestli se tu někdo dirigisticky snaží kontrolovat strukturu společnosti, tak to je lobbying Svazu průmyslu a jeho umělá stimulace počtů studentů nematuritních oborů, kterých se jim nedostává (což přikládají chybám v českému vzdělávacímu systému ne už tak podhodnoceným mzdám, jaké jeho členové vyplácí).
Nakonec je zábavné, jak pan Doležel ve své kritice "ultralevičáků" jako jejich protiklad nevyzdvihává nic jiného než - marxismus. Nejdřív je třeba osvojit si základnu (matiku, fyziku atd.) a až pak se přistoupí k nadstabě (společnost). Jeho společenskyvědné negramotnost mu neumožňuje vidět, že se příroda a společnost jsou dvě nespojité nádoby, že každá se řídí jiným typem racionality a uvažování (interpretační, rozumějící, sémiotické X explikační, vysvětlující vědy) a že pravidla, jež se osvědčila v jedné říši, nelze bezduše aplikovat v té druhé. Takto politický marxismus nemůže říct nic smysluplného o genetice, i když se o to pokoušel, a stejně tak genetika jen stěží nějak produktivně promluví do společenského zřízení. Ale pan Doležel je takovým ignorantem historie, že ani neví, že jen opakuje ty nejsprostší předsudky osvícenského racionalismu, které třeba takový F. A. Hayek tolik tepal. Rasismus a předsudky pana Doležela nemají základ v jeho genetice, ale v jeho ignoranci.

tyrjir řekl(a)...
11. ledna 2017 15:54  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
11. ledna 2017 16:09  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
tyrjir řekl(a)...
11. ledna 2017 16:10  

Kdo oltáře nevídal, peci se klaní, říká jedno staré české přísloví.

Platí to pro vzdělávací aktivisty i jejich odpůrce. Technologie i rozpory současného světa pokročily natolik, že vyžadují řešení. Někdo tomu řešení říká Průmysl 4.0, Společnost 4.0 a Vzdělávání 4.0. Někdo tomu rovněž správně říká svět v období konce čtvrté a nástupu páté tzv. Kondratěvovy vlny.

Potřebujeme jiné řešení než dosavadní ideotické (ideologicky dogmatické) neoliberální pokusy o globální (nad)vládu doprovázené pseudo levicovými frázemi a stále větším ožebračováním střední třídy. Pokus nahradit tzv. socialistický internacionalismus internacionalismem kapitalistickým zkrátka selhal. Kapitalismus není synonymem demokracie. V krizi jsou politické strany proklamující se jako tradiční pravicové i levicové strany. Vede to k posilování stran populisticko extrémistických na obou pólech politického spektra. A mimo to se prosazují, přes odpor klasických stran, i velmi majetní lidé, kteří už se na ten "establishmentový" chaos nechtějí dál jen dívat. To je myslím docela v pořádku z toho hlediska, aby se politické strany, jako základ moderní parlamentní demokracie, už konečně chytly trochu za nos a nebyly jen neoliberálními tajtrdlíky.

Jedno z racionálních řešení je, vedle třídění názorů, posilování existenční základny národních států, tedy národních ekonomik. To se neobejde bez jazykově, matematicky, přírodovědně, technicky i společensky vzdělaných lidí. Pořadí pojmů v té posloupnosti není už po tisíciletí náhodné.

Vzdělávání 4.0 potřebujeme - o tom není sporu. Jde o to nebýt zbytečně "ve_při", jak říkal už můj pradědeček. :)))

J.Týř

Pavel Doležel řekl(a)...
11. ledna 2017 17:19  

"Panu Doleželovi ale stačí jeho domněle "pravicová" rétorika, aby si přišel od všech totalitních svodů uchráněn, jakkoliv z jeho řečí sociální inženýrství a autoritářský paternalismus přímo odkapávají."

Ale kdeže pepku. Zkuste nějakou uklidňující koupel. Jsem zastánce volného trhu všude tam, kde má smysl, tj. kde jsou splněny předpoklady toho, že je Pareto efektivní. Jinak ale nemám problém s tím, že stát kontroluje dodržování pravidel a poskytuje veřejné statky. Necítím se tudíž býti ani pravičákem, ani levičákem. Na obou přístupech mi něco vadí a domnívám se, že tak jako ve všem, optimální řešení není jedno univerzální. Je třeba zkoumat splnění předpokladů a vědět, že trh ne vždy funguje tak, jak tvrdí klasická ekonomie.

"Jestli se tu někdo dirigisticky snaží kontrolovat strukturu společnosti, tak to je lobbying Svazu průmyslu a jeho umělá stimulace počtů studentů nematuritních oborů, kterých se jim nedostává (což přikládají chybám v českému vzdělávacímu systému ne už tak podhodnoceným mzdám, jaké jeho členové vyplácí)."

Vzdělání je zrovna statek, který nesplňuje předpoklady pro Pareto efektivní tržní alokaci. Vysvětloval jsem v předchozích diskusích v čem je problém, nechce se mi to opakovat kvůli jednomu pepkovi, kterej je mi třeba i milej. Tvrzení o podhodnocených mzdách zní poněkud marxisticky. Podle koho podhodnocených? Podle zaměstnanců? A proč tedy pracují za podhodnocené mzdy a nejdou tam, kde jim nabídnou nepodhodnocené? Vy jste, pepku, asi neslyšel nikdy nic o mezní efektivitě práce, což? Začínám mít obavu, jestli pepek není tajnej, protože se mi zdá krajně nepravděpodobný dvojitý výskyt tak třeskutého intelektu na stejném portálu.

"Nakonec je zábavné, jak pan Doležel ve své kritice "ultralevičáků" jako jejich protiklad nevyzdvihává nic jiného než - marxismus. Nejdřív je třeba osvojit si základnu (matiku, fyziku atd.) a až pak se přistoupí k nadstabě (společnost)."

To není Marxismus. To vám ho jen tak volnými asociacemi připomíná. Ne každá věta obsahující pojem "nadstavba" je marxistická.

"Jeho společenskyvědné negramotnost mu neumožňuje vidět, že se příroda a společnost jsou dvě nespojité nádoby, že každá se řídí jiným typem racionality a uvažování (interpretační, rozumějící, sémiotické X explikační, vysvětlující vědy) a že pravidla, jež se osvědčila v jedné říši, nelze bezduše aplikovat v té druhé."

Jo jo, to lze aplikovat jen s duší. Nicméně jednu společenskou vědu jsem vystudoval a nemám dojem, že by v ní nešlo velmi efektivně aplikovat matematiku. Otázkou je pouze, co od toho člověk očekává. Každé exaktní a vnitřně konzistentní vysvětlení lze převést do jazyka matematiky. Přírodovědný obor neovládám žádný - bohužel. Ale rád bych ovládal.

"Ale pan Doležel je takovým ignorantem historie, že ani neví, že jen opakuje ty nejsprostší předsudky osvícenského racionalismu, které třeba takový F. A. Hayek tolik tepal."

Pan Doležel neví leccos, ale Hayeka pochopitelně zná. Nenašel v něm ale nic, co by vyvracelo jeho představy o fungování světa. Ono je těžké kritizovat něco, co kritik perfektně neovládá. Ano, matematika i fyzika mají svá omezení - notoricky známá a mnohokrát jsem to sem psal (viz. Gödel a Heisenberg). Pokud ale někdo kritizuje matematiku za to, že nedokáže předpovídat společenské jevy dostatečně přesně, pak ve skutečnosti kritizuje pouze svoji neznalost matematiky. Matematika si totiž takový cíl nikdy nekladla a neklade. Představu o schopnosti dokonalé predikce kritizuji stejně jako Hayek, ale síla matematiky ve společenských vědách není v predikci. Ostatně skutečnost, že něco nelze přesně predikovat pomocí matematických metod neznamená, že tak lze učinit jinak.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.