Veronika Valíková pro Českou školu: Státní maturita z ČJL v roce 2016/17 – jak ji vidí češtinářka

pátek 2. prosince 2016 ·

Pod mým článkem o preferování jistých autorů v didaktických testech odborníci bouřlivě diskutují a dotýkali se i pojetí a smyslu současného modelu státní maturity z ČJL. Není tajemství, že model má mnoho kritiků i mezi učiteli rodného jazyka. Zde tedy souhrnný pohled řadové češtinářky, která s poměrně slušnými výsledky maturovala v roce 2012 a 2014.

DIDAKTICKÝ TEST

Veronika Valíková (archiv autorky)
Od roku 2012 máme testy jednoúrovňové. Jejich kvalita se výrazně zlepšila, úlohy s nejednoznačnými odpověďmi se víceméně nevyskytují (především díky výpadku otázek, které se dožadovaly jednoznačné interpretace poezie).

Každý rok vznikne rozruch kolem několika otázek. V roce 2015 studenty podráždili Jidáš a Pallas Athéna, letos v jarním termínu zase epizeuxis v básni F. Halase. Domnívám se, že základní literární poklady by maturant znát měl, problém je ovšem ve školní praxi – učitelé mnohdy nemají možnost probrat díla natolik podrobně, aby studenti rozpoznali jednotlivé postavy. Zařazení pojmu epizeuxis do DT považuji za zbytečnou schválnost. Detailní znalost literární teorie není to nejdůležitější, co si má středoškolák z hodin literatury pamatovat.

Ke Katalogu požadavků k ČJL, který se týká obecně celé zkoušky (Český jazyk a literatura - ke stažení zde) přibyl v roce 2015/16 ještě další dokument, Seznam autorů, děl, žánrů a směrů k DT (Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT ČJL_2016-2017, ke stažení zde). Psala jsem o něm v předešlém článku.

Seznam byl pravděpodobně vytvořen proto, aby se Cermat vyhnul protestům proti otázkám z literární historie. Obávám se však, že na průmyslových a učňovských školách bude sloužit i jako osnova literární výuky, případně jako vodítko pro tvorbu školní četby. I proto by bylo rozumné zaměřit didaktické testy jazykově (pravopis, tvarosloví, jednoduchá stylistika a porozumění textu) a literaturu přenechat učitelům. Jakékoli státní celoplošné seznamy autorů považuji za nesmysl.

Obtížnost didaktických testů se postupně mírně zvyšuje. Tomu odpovídá každoroční nárůst propadlíků zhruba o 1,5 %. (Letos odhaduji, že DT neudělá v jarním termínu téměř 10 % studentů - loni to bylo asi 8,5%).

PÍSEMNÁ PRÁCE

Od letošního roku se vrací centrální hodnocení maturitních slohů. Kritéria hodnocení obsahují

Přílohy, které jsou nedílnou součástí kritérií hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (ke stažení zde)

V roce 2012, kdy se poprvé a naposled hodnotilo centrálně, měli i dobří studenti problém s bodem 1 - vytvoření textu podle zadaných kritérií (1A - téma, obsah, 1B - komunikační situace, slohový útvar). Pokud maturant nenaplnil zadání, dostal nulu a slohovou práci nenapsal.

Systém hodnocení vychází z téměř sto let staré teorie funkčních stylů. Tato teorie byla povýšena na metodu a češtináři ji musí používat při výuce psaní a dobře s ní studenty obeznámit, protože na ní je založena i část ústního zkoušení a některé otázky v DT. Stručně – autor jakéhokoli textu si před započetím psaní rozváží, komu je text určen, do jakého funkčního stylu se potřebuje trefit, jaké slohové postupy a jazykové prostředky musí použít. Toto samozřejmě může zčásti fungovat u krátkých, strukturovaných, racionálních textů, v případě umělecky laděných slohů je tato metoda sporná.

Objektivně můžeme ve slohové práci ohodnotit kritéria 2A (pravopis, tvarosloví, slovotvorba) a 3A (větná syntax, textová koheze). I kritéria 2B a 3B jsou mírně subjektivní.

Myslím si, že by Cermat měl vrátit školám také organizaci a opravování slohových prací (dvouhodinové rychlokvašky se nikdy nevyrovnají čtyřhodinovým povídkám, které psali studenti před zavedením SM). A pokud je nutné prověřit jazykové schopnosti maturantů, nechť Cermat zařadí do didaktického testu kratší strukturovaný slohový útvar. Tam lze červenou tužkou ohodnotit to, co objektivně hodnotitelné je. ÚSTNÍ

ZKOUŠKA

Struktura ústní zkoušky je ke stažení zde

Nelekejte se, nemusíte za patnáct minut projít všech pětadvacet položek, například o lyrickém subjektu hovoříte pouze u poezie, kde zase většinou nehledáte nevlastní přímou řeč. Tropy a figury (metafora, synekdocha, epizeuxis, anafora…) a různé jazykové zvláštnosti ovšem studenti při maturitě loví, kde se dá. Požadovaná analýza uměleckého textu je zaměřena převážně na formu a jazyk daného díla, analýza textu neuměleckého se zase neobejde bez znalosti funkční stylistiky.

V diskusi pod mým posledním článkem se velmi polemizovalo o smyslu tohoto modelu zkoušky, který po maturantech požaduje obsáhlé znalosti literární teorie, ale v zásadě jim nedává možnost interpretovat či srovnávat literární díla z hlediska obsahového a tematického. Mnoho češtinářů toto pojetí kritizuje.

I já jsem přesvědčena, že literární díla nebyla prvotně tvořena pro „odbornou“, mnohdy pseudovědeckou analýzu. Literatura je kouzelný svět, který mladým lidem pomáhá nacházet trvalé hodnoty, je to mnohdy jejich první velká učebnice etiky. Svázat středoškolskou literární výchovu přísnými pravidly a nutit studenty k instantním maturitním rozborům považuji téměř za zločin, který se nám šeredně vymstí.

ZÁVĚR A ŘEŠENÍ

Organizátoři státní maturity od roku 2012 (kdy ministr Fiala provedl zásadní změny) svázali zkoušku z ČJL mnoha novými pravidly (občas mění podmínky i během školního roku) a roli učitele minimalizovali. Z mého pohledu je to nezdravá cesta.

Stát, respektive zajišťovatel státní maturity, by se měl soustředit především na kvalitní, jazykově orientované testy, doplněné podle možností jednoduchým slohovým útvarem. Ústní část zkoušky spolu se slohovými pracemi by měl vrátit zpět do kompetence škol. Středoškolští češtináři jsou většinou dostatečně schopní hodnotit práce svých studentů a hovořit s nimi o literatuře tak, aby zúročili to nejlepší, co se spolu s nimi naučili.


Článek reprezentuje i názory Společnosti učitelů ČJL, jíž je autorka tiskovou mluvčí.

(pozn. pro diskutující Simonu CARCY: Autorka článku nikdy nespolupracovala s Cermatem – pokud tedy za spolupráci nejsou považovány běžné hodnotitelské zkoušky, kterými museli povinně projít všichni maturující češtináři. Naopak, autorka Cermat a stávající maturitní model ČJL od počátku kritizovala).

Další autorčiny texty k tématu maturity naleznete zde a zde

73 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...
1. prosince 2016 22:17  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
1. prosince 2016 22:19  

Příspěvek kolegyně Valíkové je bohužel jako obvykle postaven na omylech a nepravdách. Vzhledem k opakujícím se polemikám nemá smyslu, abych zde znovu vypisoval to, co jsme již sdělovali mnohokrát. Pokud by diskuse někoho zajímala, připojuji výběrový soupis příspěvků z webu ASČ. Musím s hlubokým politováním konstatovat, že kolegyně navzdory všem argumentům nadále uvádí veřejnost v omyl.

http://www.ascestinaru.cz/asc-stanovisko-k-prohlaseni-sucjl/
http://www.ascestinaru.cz/cesky-rozhlas-lenka-dohnalova-a-jiri-kostecka-na-maturitni-tema/
http://www.ascestinaru.cz/mf-dnes-o-centralnim-hodnoceni-maturitnich-slohu-opet-nepresne-povrchne-a-nekorektne/
http://www.ascestinaru.cz/k-prohlaseni-sucjl-za-otevrenou-maturitu-z-cjl/
http://www.ascestinaru.cz/josef-soukal-epizeuxis-nesmyslu-zbavena/
http://www.ascestinaru.cz/josef-soukal-ve-studiu-ct24/
http://www.ascestinaru.cz/josef-soukal-maturitni-kanon-spisovatelu-a-literarni-historie-na-stredni-skole/
http://www.ascestinaru.cz/jak-nepsat-o-maturite-aneb-experti-maji-problem/
http://www.ascestinaru.cz/o-seznamu-autoru-zanru-smeru-a-hnuti/

mirek vaněk řekl(a)...
2. prosince 2016 7:45  

Autorka by měla navrhnout lepší model.
Jako matematik také nesouhlasím s formou testu z matematiky, ale v současné politické situaci nic lepšího nedostaneme. Takže Cermat podporuji z nutnosti. Cermat by vymyslel lepší systém, kdyby mohl a byla politická vůle.
Státní maturita ale musí být centrálně hodnocena. Nebot hodnocení na školách je neobjektivní. A vždycky neobjektivní bude.(to nechci přímo psát, že se podvádí)

Vladimír Stanzel řekl(a)...
2. prosince 2016 8:40  

Pane Vaňku, máte naprostou pravdu v tom, že autorka by měla navrhnout lepší model. Nestalo se tak do dnešního dne. Je skvělé, že kritizuje teorii fukčních stylů (obohacenou o slohové postupy), tedy základ veškeré stylistiky od ZŠ po VŠ, ale bohužel nenapíše, čím ji tedy nahradit. Točit se na tom, že vznikla před 100 lety je nesmysl - tehdy vznikla mj. strukturalistická lingvistika, Einsteinova teorie relativity - také je budeme zpochybňovat, ergo nepřímo tvrdit, že jen moderní teorie jsou správné? Uff...
Stejné je to s kritikou objektivity hodnocení písemných prací, která vyznívá takto - protože systém není stoprocentně objektivní, hodnoťme (naprosto subjektivně) ve školách. Co na tom, že systém kritérií, jenž v Cermatu vznikl, je v dějinách metodiky ČJ přelomovým a jedinečným počinem. Zbytek je v odkazech v příspěvku Josefa Soukala.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2016 14:44  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2016 14:45  

Spolu s Valíkovou se mýlí také Společnost učitelů ČJL. Ti, kteří se nemýlí nikdy a za žádných okolností, jsou pánové z asč. To jsou hlavy pomazané a od boha obdařené.

poste.restante řekl(a)...
2. prosince 2016 15:20  

Ne. Jediný neomylný je tady Tajný učitel. Bez ohledu na to, koho a za co právě napadá.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
2. prosince 2016 17:31  

Teď jste na to, Tajný, kápl. Každý, kdo se chce stát členem ASČ, musí podstoupit zasvěcovací obřad, v němž je mu na jednu polovinu zad v místech, kde ztrácejí své dobré jméno, vytetováno "1) Učitel má vždycky pravdu" a na druhou "2) Když ji nemá, platí bod č. 1)". A poté se nastavují laťky.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2016 18:21  

p Stanzele,

osobujete si právo na základě velmi tajných kritérií nastavovat úrovně obtížnosti testů pro všechny. Vlastně ne, pan Kostečka pravil, že obtížnost DT Čj meziročně zvýšil, protože "se gymnazisté smáli".

Tvrdíte, zřejmě z moci vyšší, že učitelé, zřejmě i vaši kolegové, jsou nedostatečně morálně vyspělí maturitu připravit, provést a vyhodnotit. Vzali jste si na svá bedra těžký a výjimečný úkol zajistit testy "objektivitu" a nastavit "nepodkročitelné minimum" pro všechny žáky všech škol s maturitou. Zároveň přiznáváte, že ředitel centra je testologický samouk, jako "všichni" v ČR.
Stále není jasné podle jakých kritérií, krom již zmíněných páně Kostečkových, se testy kalibrují. Není jasné proč se to kalibruje dle gymnazistů, viz procenta propadlíků a ne dle žáků soš, viz procenta propadlíků, nebo proč není úroveň někde mezi. Není jasné, proč je 90 minut na šedesát úloh atd, ad infinitum.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2016 19:53  

http://tajnyucitel.blogspot.cz/2015/10/proc-je-dobre-premyslet-o-statni.html

Tajný Učitel řekl(a)...
2. prosince 2016 20:01  

http://tajnyucitel.blogspot.cz/2015/05/proc-je-statni-maturita-deviace.html

Vladimír Stanzel řekl(a)...
2. prosince 2016 20:25  

Ale no tak, kolego,

fakta, fakta, o ta zde běží. Já si neosobuji žádná "nastavovací" práva (ani ASČ), to je jen vaše fabulace, nemám k tomu sebemenší možnosti a nemám ani potřebu tak činit. Jiří Kostečka také nikde nenapsal či nepravil, že on zvýšil obtížnost DT - viz článek na Novinkách z května t. r.

Přečtěte si materiály ASČ k maturitní problematice, nic o nedostatečné morální vyspělosti kolegů v nich nenajdete. Ovšem o podvodech u maturit se píše i v médiích, třeba zde, zde či zde.

Výjimečný a těžký úkol jsme na sebe nevzali my, ale MŠMT prostřednictvím CZVV. A to jsou zcela jiné organizace než ASČ, to snad uznáte. Také nikde nepřiznávám(e), že "ředitel centra je testologický samouk, jako "všichni" v ČR." Uvedl jsem v jiné diskusi jako reakci na váš příspěvek: "Myslet si, že Ing. Zíka je testolog a dává dohromady "high stakes zkoušku dospělosti", to chce imho tak litr moravské slivovice. Ale je pravda, že špičkových testologů se v naší kotlině nedostává." Josef Soukal ještě před tím konstatoval, že "všichni tuzemští testologové se učili za pochodu" - z tohoto výroku ovšem nelze logicky vyvodit, že jsou samouci, pouze že primárně neabsolvovali profesní vzdělání v oboru testologie. Ona se totiž u nás na žádné VŠ ještě stále studovat nedá, je nutno jezdit za hranice a tam se učit. Navíc v téže diskusi vás upozornil kolega Doležel, že "pan Zíka není testologem, ale ředitelem. Neživí se vytvářením testů, ale vytvářením týmů a jejich vedením."

O kalibraci maturitních testů nevím nic, to se musíte obrátit na CZVV. Předpokládám, že se při tvorbě testů drží RVP jednotlivých typů škol a katalogu požadavků, cut-off score pak stanovuje ministr(yně) školství. Žádná Kostečkova kritéria však neexistují.

Josef Soukal řekl(a)...
2. prosince 2016 20:37  

Po slušném člověku v diskusi bych chtěl omluvu, u vás, Tajný Tlučhubo a Osočovateli na potkání, mne to už dávno ani nenapadne. Na druhé straně každý ví, že vás nejde brát vážně.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. prosince 2016 13:18  

Myslet si, že Ing. Zíka je testolog a dává dohromady "high stakes zkoušku dospělosti" to chce imho tak litr moravské slivovice

Tak on nedává nic dohromady, pouze nese odpovědnost za náklady, dopady, účinek, efektivitu výsledného produktu. Nemusí do toho vidět, nemusí tomu rozumět, pouze dává do hromady týmy testologicky samovyučených stvořitelů. Pardon, nejsou samouci pouze primárně neabsolvovali profesní vzdělání v oboru testologie. Protože se to u nás nikde neučí.

Promiňte, ale na to, že jste češtinář, je tato sémantická ekvilibristika dost ubohá.

Proč je vždy, když přijde na stůl nedůvěra cermatích adorantů z řad učitelstva vůči svým kolegům, vždy slyšet asč nic, to oni, mšmt a centrum. Pěkná mantra. Zeptám se vás uctivě, kdo a kdy tedy porodil tu brilantní myšlenku, že školní maturita je nespolehlivá kvůli korumpovatelnosti učitelů, kteří ji provádějí a tudíž je namísto změny financování, potřeba ji nahradit jednorázovými testy vytvořenými samouky v centru řízeném mechanizátorem, kterému kamarád narychlo nabídl místo v cermatu. Nebyli u tohoto skvělého myšlenkového počinu náhodou přítomni pánové Kostečka a Soukal a nejsou tito pánové členy asč? Já vím, oni pouze chtějí, aby maturitu neměl každý. Pouze 99% gymnazistů a 50% žáků soš. Pan Botlík by možná mohl pomoci s velikány v pozadí matematického testu a paní Carcy s Aj.

poste.restante řekl(a)...
3. prosince 2016 14:42  

Zeptám se vás uctivě, kdo a kdy tedy porodil tu brilantní myšlenku, že školní maturita je nespolehlivá kvůli korumpovatelnosti učitelů, kteří ji provádějí a tudíž je namísto změny financování, potřeba ji nahradit jednorázovými testy vytvořenými samouky v centru řízeném mechanizátorem ...

Tajný učiteli, kde jste se vyskytoval posledních 20 let?
Kdyby nevznikl problém s maturitami "za nic/za prachy", nebylo by třeba státních maturit.
Kdyby bylo školství lépe zafinancované, nebylo by spousta jiných problémů. Jenže školství dostatečné finance prostě nemělo a nemá.
BTW: I v dobře financovaných soukromých vysokých školách je dnes možné si koupit magisterský titul, dokonce i PhD. Vážně si myslíte, že by větší prostředky školám vyřešily problém se školními "lžimaturitami"? Jste opravdu tak naivní?

"jednorázové testy" maturitu nenahradily. Když už, tak jsou její součástí.

To, že je jen jedna úroveň maturit, není výmysl CERMATu. Každý, kdo jen trochu školství rozumí, ví, že je to pitomost. Mimochodem, nebojovali za ni třeba i někteří dnešní kritici maturit?

A nakonec. Být samouk, není nijak hanlivé označení. Mnozí samouci podávají ve svých oblastech excelentní a profesionální výkony. Mnozí samouci jaksi neměli ani na výběr, protože svou vědní oblast si oni sami nejdřív museli vytvořit.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. prosince 2016 15:05  

Takže, ty samé kapacity, které horovaly za zákon o kvalifikaci učitelů, které se bily v prsa, že jen a pouze draze vyšlechtěný magistr z pedfakulty je hoden učiti po 13 let naši zářnou budoucnost, naše ratolesti, se domnívají, že vymýtí ohavnou korupci těch samých kvalifikovaných magistrů, nastaví nepodkročitelné laťky vzdělání a ovlivní osudy tisíců maturantů každým rokem, pomocí jednoho testu z dílny skvělé skvadry samouků v CentrU pod vedením velkého mechanizátora.

Ale přátelé, to je skutečně, ale skutečně jednoduše ŽENIÁLNÍ koncept, hodný mýtu zlatých českých ručiček a proveditelný pouze v té naší čarovné kotlince.

ps.Pod změnou financování rozuměj změnu financování škol per capita discipulus.

Josef Soukal řekl(a)...
3. prosince 2016 16:16  

Proud vašich dehonestací, Tajný Učiteli, je vskutku nezastavitelný. I Bob Kartous může mít tak trochu pravdu: V českých sborovnách se vyskytuje minimálně jeden člověk, který se svým vystupováním diskvalifikuje pro výkon jakékoli činnosti, s níž je spojen alespoň minimální mravní étos. Už se vůbec nedivím, že se neodvažujete zveřejnit své jméno, protože takovouhle přiznanou špínu by kolegové vedle sebe nemohli strpět.

poste.restante řekl(a)...
3. prosince 2016 17:32  

Tajný učiteli, mohl byste někomu, kdo nezvládá tak ekvilibristickou "logiku" jako Vy, vysvětlit, jak souvisí (formální) kvalifikovanost s korumpovatelností?

A ještě jednou. Nejde o JEDEN test.

Tajný Učitel řekl(a)...
3. prosince 2016 18:22  

poste restante,
přijetím zákona o kvalifikaci se mělo zajistit, aby pedagogové byli přinejmenším vyučeni na těch správných fakultách a dosáhli magisterského stupně vzdělání. Stát, který jejich studium financuje, se zřejmě domnívá, že tímto zákonem zajistil minimální úroveň kvalitního vzdělávání dětí, na rozdíl od stavu, kdy ve školství účinkovali různí nadšenci bez toho správného titulu. Stát však ani poté, co zákonem oddělil zrno od plev, nevěří univerzitní přípravě učitelů, ani nyní už certifikovaným pedagogům natolik, aby nechal výstupní zkoušku v jejich gesci. Natolik nám soudruzi naše lidově demokratická vláda zase nevěří. Namísto toho svěří přípravu této zkoušky v podobě zaškrtávacích textů a předpřipravených replik lidem, kteří se velmi pravděpodobně učí za pochodu.

Nepopírám možnost kvalitního sebevzdělávání, ovšem domnívám se, že jedná-li se o tak zásadní a plošnou reformu, neměla by záruka její kvality spočívat v rukou samouků. Maturita není vhodným subjektem pro experimentování metodou pokus/chyba, jelikož je to zkouška certifikační a závisí od ní další studijní či profesní život mnoha lidí, kteří by neměli být nedobrovolnými pokusnými králíky v laboratoři diletantů.

Nadto se lze právem domnívat, že že se testy kopírují ze zahraničí; například v případě Aj je to zcela evidentní s tím rozdílem, že cambridgeské zkoušky jsou dobrovolné, nebo v případě Ma, americké testy SAT, nebo jejich britský ekvivalent, které jsou však v zemích jejich použití pod narůstající a dlouhodobou palbou kritiky, jelikož, krom jiných negativních dopadů na vzdělanost a vzdělávání, prokazatelně snižují kvalitu výuky na školách.

Stát však na tento testovací rychlík, za ideové podpory některých místních elitářů, s radostí naskočil, skýtá totiž z pohledu úředníka mnoho výhod pro centralizované pojetí ověřování výsledků vzdělávání. Fakt, že tyto výhody jsou jednostranné, už není tak podstatný.

Víte, ono by stačilo položit si jednoduchou otázku. Za jakých podmínek a jakou formou bychom mohli nejlépe zjistit, zda žák zná, to co znát má a co dovede s tím, co se za posledních 13 let naučil? Pokud bychom na tuto otázku mohli, bez ohledů na logistiku, rychlost zadávání, náklady a hodnocení, odpovědět my, učitelé základních a středních škol, velice pochybuji, že by odpovědí byl cermatest. Raději však sklapneme podpatky, na jeden jarní týden se poslušně vzdáme své profesní i lidské integrity a hopsáme jak úředníčci pískají.

Josef Soukal řekl(a)...
3. prosince 2016 18:48  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
3. prosince 2016 18:49  

Kolega možná bude pokračovat v marné diskusi s .... (dosaďte si sami), který nedokáže zpracovat informaci, že problematiku testování u nás nebylo možné vystudovat, a jiná, pro ostatní zcela srozumitelná sdělení. Já zůstanu u poznámky, že tu opět hází urážlivými přídomky člověk, který zatím neprokázal jedinou kompetenci k posouzení čehokoli, co by souviselo s konkrétní výukou některého ze základních maturitních předmětů. Vskutku pozoruhodná integrita ubohosti profesní a lidské.

Michal Komárek řekl(a)...
3. prosince 2016 19:04  

Tajný učitel

Nechcete napsat samostatný text, kde byste vysvětlil, jaká by byla ta odpověď - jiná než cermatest - a shrnul svoje argumenty? Děkuji! Hezký večer!

Vladimír Stanzel řekl(a)...
3. prosince 2016 20:01  

Tajný,

nemůžu za to, že vy ve své zabedněnosti a zlobě nejste s to některé věci pochopit. Přiznám ale, že u člověka, který má za to, že lze myslet iracionálně, mě to ani trochu nepřekvapuje. SSJČ definuje samouka takto: " kdo se učí, vzdělává sám, bez pomoci učitele n. jiného odborného vedení". Jen totální metální insuficient není schopen sub specie této definice pochopit argumentační linii mého příspěvku a nazve ji ubohou sémantickou ekvilibristikou. S takovým se ale vskutku nedá jakkoliv RACIONÁLNĚ diskutovat. Máte-li problém v tom, že nedokážete formulovat myšlenky přesně, tak se to už konečně naučte a přestaňte cintat pentli.

Napsal jste: "Tvrdíte, zřejmě z moci vyšší, že učitelé, zřejmě i vaši kolegové, jsou nedostatečně morálně vyspělí maturitu připravit, provést a vyhodnotit. Vzali jste si na svá bedra těžký a výjimečný úkol zajistit testy "objektivitu" a nastavit "nepodkročitelné minimum" pro všechny žáky všech škol s maturitou." - to je ovšem pitomost. Maturita se opírá o zákonný rámec, který vytvořil legislativní odbor MŠMT, dále jej schválila vláda a parlament. V intencích tohoto rámce vzniklo CZVV, které maturitu prakticky realizuje. S těmito procesy neměl nikdo z ASČ nikdy co dočinění. Chápete to? Jak jsem vás také ujistil, v jejích materiálech nikdy nenajdete nic o nedostatečné morální vyspělosti kolegů. Co je tedy na tom těžkého pochopit? Je také těžké přijmout, že testy tvoří jen jednu třetinu maturtní zkoušky z ČJaL a CJ? Že nanahrazují školní maturitu? Neporouchal jste se?

Josef Soukal řekl(a)...
3. prosince 2016 20:47  

Tajný, při čtení vašich příspěvků jsem rád, že alespoň o některých věcech ve školství (je jich mnohem méně, než bych chtěl) nerozhodují diletanti s předpřipraveným názorem.
Ještě vám doporučím, abyste se pokusil přestat chovat způsobem, který se slušně nazvat nedá, a nemyslím tím jen demonstraci vaší ubohosti ve vztahu k paní Švarcové. Možná se vám ve vaší nešťastné nenávistné existenci uleví.

Lenka Dohnalova řekl(a)...
3. prosince 2016 21:49  

Vážení pánové,
není pravda, že pouze kritizujeme a nenabízíme žádný maturitní model - je nastíněn v článku paní Valíkové. Obsahuje:
1)jazykově orientovaný test s krátkým strukturovaným slohovým útvarem - centrálně zadaný;
2)slohovou práci v kompetenci školy (měla by být alespoň tříhodinová);
3)ústní zkoušení v kompetenci školy (návrh např. zde http://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=411168; existují však i další modely, učitelé češtiny jsou často velmi kreativní a mají dost zkušeností, umí přizpůsobit výuku literatury charakteru školy).
Přeji Vám pěkný večer!

Josef Soukal řekl(a)...
3. prosince 2016 22:01  

Jen poznámka k návrhu na ústní zkoušení: Akcentuje pouze jeden, dílčí náhled na literární dílo, zdaleka nepostihuje obsah výuky literatury jako celek; o ústrojnosti navržených tematických celků nemluvě.

poste.restante řekl(a)...
3. prosince 2016 22:34  

Takže tříhodinová maturitní slohová práce. I na učebních oborech s maturitou.
Což o to. Já bych tomu byl vcelku rád. Blíží se to představě předrevoluční písemné práce z CJL.
Jen jsem ale velice zvědav, jak budou zastánci této představy svůj model prosazovat.
A za předpokladu, že by byl realizován, se už docela tetelím v tušení budoucích polemik a plamenných článků z dílny EDUINu a ostatních souvěrců.
Tipne si někdo, jaká bude úspěšnost maturit při navrženém modelu? :-)

poste.restante řekl(a)...
3. prosince 2016 22:55  

Stát však ani poté, co zákonem oddělil zrno od plev, nevěří univerzitní přípravě učitelů, ani nyní už certifikovaným pedagogům natolik, aby nechal výstupní zkoušku v jejich gesci.
Asi je to způsobeno mou mentální nedostatečností, ale pořád tam nějak tu implikaci mezi kvalifikovaností a nezkorumpovatelností nevidím.
To jako, že když kvalifikovaně vystuduje soudce, tak už je odolný vůči korupci?
Nebo že se nedá podplatit komisař v autoškole?
On je snad učitel bez požadovaného VŠ vzdělání nějak víc odolný vůči přímému, nebo skrytému pokynu ředitele školy, aby byl při hodnocení maturit "shovívavější"? Tipnul bych si, že je tomu právě naopak.
Podle mne, Tajný učiteli, pletete hrušky s jabkama a celkově blábolíte. A nejspíš to i sám tušíte.

Konstrukce o samoucích, pracujících "za pochodu" "metodou pokus/omyl" je tak samoúčelná, že ani nezaslouží komentáře. Máte snad pro tato tvrzení nějaké konkrétní důkazy, kromě svých paranoidních vidin?

O tom, že certifikační zkoušky cizích jazyků způsobují snížení kvality výuky slyším prvně.
Plést naši maturitu do jednoho eintopfu se zkouškami SAT, to už je kuchařské umění, na které nemá ani Babica.

Pořád Vám uniká to podstatné. Nejdřív byl děsuplný propad úrovně maturitních zkoušek a "prodej" maturitních vysvědčení, bez elementárních znalostí žáků.
Až pak v důsledku vznikla potřeba nastavení minimální úrovně požadovaných znalostí při maturitní zkoušce a výsledkem byla státní maturita.
Její současnou podobu považuji za špatnou v mnoha ohledech.
Ale pořád je i ta nejhorší státní maturita lepší, nežli zparchantělý stav, který jejímu zavedení předcházel.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 4:18  

Paní Dohnalová, možná nabízíte alternativu - nevím. Ale rozhodně to není alternativa k maturitní zkoušce jako takové. Pouze k její části zaobírající se toliko jedním předmětem. Mně tohle generalizování vadí. Jste-li nespokojená s ověřováním výstupů vzdělávání v oblasti literatury, nekritizujte maturitu obecně, když o jejich dalších částech nevíte zhola nic. Na to tady jsou jiná experti na všechno, včetně moderních neurověd.

Tajný Učitel řekl(a)...
4. prosince 2016 10:48  

„…ale pořád tam nějak tu implikaci mezi kvalifikovaností a nezkorumpovatelností nevidím.“

Není snad částí sylabu na pedagogických vš, vštěpovat studentům pocit odpovědnosti za svoji práci, za to jací lidé budou jejich žáci, jaký má jejich práce vliv na formování znalostí, dovedností a hodnot příštích generací, toho jak bude společnost vypadat?

„Konstrukce o samoucích, pracujících "za pochodu" "metodou pokus/omyl" je tak samoúčelná, že ani nezaslouží komentáře. Máte snad pro tato tvrzení nějaké konkrétní důkazy, kromě svých paranoidních vidin?“

Asi jste přehlédl předešlé diskuze. Několikrát se zde pánové v úzkém kontaktu s centrem vyjádřili, že zdejší testologové jsou samouci, jelikož tuto disciplínu u nás nelze studovat. Metodě pokus/omyl a kopírování způsobů zadání úloh odpovídá dosavadní vývoj testů. Připomínám aféru třeba s Jidášem, kde se ukázalo, že by bylo možno do testu propašovat pod hlavičkou „rozhled“ téměř cokoliv. Tak se splácal kánon atd.

„O tom, že certifikační zkoušky cizích jazyků způsobují snížení kvality výuky slyším prvně.
Plést naši maturitu do jednoho eintopfu se zkouškami SAT, to už je kuchařské umění, na které nemá ani Babica.“

Cambridge cert. jsou dobrovolné zkoušky. Podívejte se na zadání SATs exams v US a A-levels v UK. Přijdete na skutečně mnoho podobností. Ono to ani jinak nejde; centralizované testy s uzavřenými úlohami jsou prašť jak uhoď. Že high stakes testy snižují úroveň výuky bylo dokázáno výzkumem. Školy, které zvýšili úspěšnost v testech zaměřením na výuku k testům, od jejichž úspěšnosti se odvíjí jejich existence, tím zároveň snížili kvalitu výuky a úroveň znalostí (ano, není to protimluv).

„Pořád Vám uniká to podstatné. Nejdřív byl děsuplný propad úrovně maturitních zkoušek a "prodej" maturitních vysvědčení, bez elementárních znalostí žáků.“

Máte k tomuto tvrzení nějaké důkazy? Byl jste u toho? Oznámil jste „prodej“ vysvědčení svými kolegy, příslušným úřadům? Pokud to tak skutečně bylo, není lepším řešením odstranit důvod korupce, než vyrobit nástroj, který staví „objektivitu“ a kontrolu nad ověřování úrovně znalostí, singulárně nešťastným způsobem. Chápu, že odstraňování korupce je běh na dlouhou trať a střídající se politici preferují rychlá řešení za rychlé politické body, ale vzdělávání není „hurá teď to vyřešíme“ resort.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 11:48  

"Že high stakes testy snižují úroveň výuky bylo dokázáno výzkumem."

Nebylo. Pletete si důkaz s nezamítnutím statistické hypotézy. Já jsem se zde nedávno podělil o odkaz na článek, kde se naopak striktní známkování a testování doporučuje. Pochopitelně, teorie není praxe a kdo je úspěšný v testech, nemusí být úspěšný v životě a naopak. To jsou ty senzitivity a specificity testů. Tedy byly by, kdyby cílem testování byla predikce úspěchu v praxi. To ale není, protože za úspěch považuje každý něco jiného. Ty testy si kladou za cíl ověřit potenciál žáka k dalšímu studiu. A co bylo mnohokrát statisticky ověřeno, že dobré testy mají velkou predikční sílu, ať si jako úspěch definujete úspěšnost akademickou, vědeckou, či velikost výplaty. Proto se ty testy dělají. Ano, v USA i u nás je určitá skupina lidí kritizuje, protože fyzilogické vlastnosti mozku jsou tak nějak rozděleny v populaci podobně. Někdo se prostě odmítá podřídit jakékoliv autoritě a někdo chápe svá omezení a snaží se na sobě pracovat. Někdo se cítí od narození býti plně na stejné úrovni jako nositel Nobelovy ceny za cokoliv, někdo k němu vzhlíží a snaží se dosáhnout jeho znalostí, neb si uvědomuje, že na stejné úrovni vzdělání není. Když se bude školství řídit těmi prvními mozky - kterých naštěstí není moc, tak společnost rezignuje na rozvoj vědecký, technický i ekonomický. Všichni si budou od plínky rovni, tak jaképak hodnocení jednoho druhým - jakým právem, že? a jaképak učení se, když už všechno vím, že? Neporovnávám se s nikým, protože to nemá smysl ve světě, kde jsou si všichni rovni. A když se neporovnávám, nemohu zjistit, v čem zaostávám. A tak si budu nalhávat, že v ničem. Umím psát příspěvky do diskuse, článečky do novin, tudíž umím kriticky myslet a navíc v souvislostech. Tak jaképak vzdělávání? Stačí, když hraju Clash of Clans. Naučím se řídit město, či společnost a každý Google po mně sáhne všema deseti.

Tak to je ta vzdělávací panacea dokola omílaná intelektuálními deprivanty všeho druhu.

Josef Soukal řekl(a)...
4. prosince 2016 11:59  

Nevím, zda se mám Tajného vývodům smát, nebo nad nimi plakat. Asi obojí.
K zodpovědnosti má vést vzdělávání kohokoli; tato stránka vzdělávání ale neznamená automatickou pojistku proti zkorumpovatelnosti. Navíc situace bude poněkud jiná, než Tajný ve své demagogii předkládá: Učitele nemusí nikdo korumpovat, oni jsou vydíráni stavem, kdy na jedné straně mají před sebou vzdělání, k němuž mají své svěřence vést, na druhé straně žáky, kteří tohoto vzdělání prostě nemohou dosáhnout. Těmto žákům totiž kdosi cosi nezodpovědně nalhává, a pak zodpovědnost drze přehrává na učitele. 
Samoúčelnou konstrukci Tajný dokládá tím, že ji zopakuje. Další doklad jeho ignorantství a toho, že je imunní vůči jakýmkoli pokusům vést s ním seriozní diskusi. Jiným jeho "důkazem" jsou mizerné testové úlohy, což je tvrzení, jež opět dokládá svým vlastním názorem. "Aféra" s Jidášem ukazuje, že jedinou cestou, jak bezpečně zvládnout úlohy vyžadující rozhled, je prostě mít rozhled, tj. číst, studovat, zajímat se. Tohle je ovšem v Tajného pojetí vůči žákům vysoce diskriminační požadavek. Úžasná vizitka pro učitele.
Tajného odkazy na zahraniční zkušenosti mají jednu zásadní vadu, totiž úplně jiný stav a podmínky testování. Středoškoláky u nás testujeme - přesněji atestujeme, což bývá rozdíl - jen jednou, na konci studia, nikoli opakovaně, a výsledky žáků žádnou školu u nás neohrožují ve smyslu snížení normativu apod. Jediné, co by při rozumné vzdělávací politice mohlo školám s vysokým procentem neúspěšných žáků hrozit, je transformace výukového programu s jiným závěrečným výstupem, což by bylo vysoce žádoucí, neboť by škola nemusela usilovat o nemožné.
Samozřejmě že nejsou žádné důkazy pro prodej vysvědčení apod. Ovšem - pominu-li, že Tajný žije na jiné planetě a nevnímá, o čem se v této souvislosti u nás píše - nechápat, že nacpu-li do střední školy žáky bez dostatečných studijních předpokladů, nemohu se dočkat ničeho jiného než maturitního krachu, je něco, co kromě lidí mdlého rozumu dokáží už jen vzdělávací experti a Tajný Učitel.
Jak odstranit příčiny potenciální korupce, většinou spíše "korupce", jsem nastínil výše. Vyděračská cesta Tajných učitelů a spol. nepovede k ničem jinému než k dalšímu snižování úrovně atestační hranice kdykoli, když se to někomu bude hodit, tudíž k dalšímu "korumpování".
Takže v souhrnu: Příspěvky Tajného Učitele jsou setrvale ukázkou apriorního přístupu a agresivní arogance ústících v předpřipravené odpovědi plné urážek vůči komukoli, kdo je názorově někde jinde než náš Tajný Velikán.
Nemohu nikomu zakázat, aby se opakovaně diletantsky a stupidně vyjadřoval k čemukoli. Permanentní nepodložené osočování ovšem k diskusi nepatří. Stále nějak nechápu, že ze stránek České školy musela zmizet diskutující, která se vyjadřovala slušně a k věci, přičemž volné pole tu má jedinec, o němž nemohu uvažovat jinak než o bytosti v zásadě ubohé. Ale to je věc pana Michala Komárka, jeho představ o diskusi a o tom, co je ve veřejném prostoru žádoucí. Nechat na svých stránkách řádit Tajného Učitele, to je spíše vizitkou pro weby, jež jsou ve slušné společnosti prezentovány jako odstrašující příklad. Myslím, že ani bulvár by se k tomu nesnížil.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 12:14  

Toto: vědecká činnost studentky gymnázia je třeba podporovat, ne nějaké marketingové "kritické myšlení" a "myšlení v souvislostech". Úlohou státu a školy je především vyhledávat, podporovat a posouvat takovéto talenty. To je intelektuální elita. Jenže to bychom nesměli mít tajné, kteří raději intelektuální lůzu, než geniální mozky. To bychom nesměli být v Czechii, kde se místo uznání a obdivu, spíše závidí a zpochybňuje. Tak si to tajný konečně přiznejte. Do geniálního mozku máte hódně daleko a jen kolem sebe trapně prskáte. Zřejmě v domnění, že se vám podaří zničit systém, v němž budou vaše mentální kapacity identifikovatelné a porovnatelné s ostatními. Smůla. Intelektem nedostatečně obdařený jedinec může být pořád ještě velikým člověkem. Vám se to ale nedaří.

poste.restante řekl(a)...
4. prosince 2016 12:18  

není lepším řešením odstranit důvod korupce,
Tedy zrušit maturitní zkoušku?
Nebo zrušit povinnost maturitního vzdělání jako předpokladu k výkonu některých profesí?
A co takhle uplatnitelnost našich absolventů v zahraničí?
Nebo snad chcete zrušit "maturitu" tak nějak celosvětově?
Už jste zaslal svůj návrh Valnému shromáždění OSN? :-)

Máte k tomuto tvrzení nějaké důkazy? Byl jste u toho? Oznámil jste „prodej“ vysvědčení svými kolegy, příslušným úřadům?
To jako, jestli mám zvukovou nahrávku rozhovoru s ředitelem?
Nebo snad písemný příkaz?
Ano, byl jsem u "toho". Většinou šlo vždy o "nenápadné, ale snadno pochopitelné naznačení". (Které šlo v případě nutnosti interpretovat i jinak.) Ano, znám mnohé jiné případy od osob, které mají mou důvěru. Ne, nikdy jsem nic žádným úřadům neoznamoval. Ono to bez důkazů jaksi nemá smysl.
Někdy stačí všimnout si, že při snižování stavů jsou v první řadě na odpis ti, kdož se netají svou nekompromisností. Vím, opět z doslechu, i o učiteli, kterému to ředitel přímo řekl. Ostatním ani nic říkat netřeba, český člověk je zvyklý číst mezi řádky.
Víte, problém dokazování korupce je právě v tom, že žádný z jejích aktérů vlastně nemá zájem na jejím prozrazení. A někde si člověk na chleba vydělávat musí.

A Vy jste o ničem podobném jaktěživ neslyšel? Dokonce ani o těch medializovaných případech? Opět musím položit obvyklou otázku. Ve kterém hvězdném systému, nebo galaxii jste se nacházel posledních 20 let?

Není snad částí sylabu na pedagogických vš, vštěpovat studentům pocit odpovědnosti za svoji práci, ...
Není snad součástí RVP ZV "žák zapojí správně polovodičovou diodu"?
Není součástí olympijského slibu sportovce, že bude soutěžit čestně?
není součástí ...
Ale, vždyť to stejně nemá smysl. Prostě tam ta logická implikace není a Vy to zjevně nejste schopen/ochoten pochopit/přiznat.

Několikrát se zde pánové v úzkém kontaktu s centrem vyjádřili, že zdejší testologové jsou samouci, jelikož tuto disciplínu u nás nelze studovat.
To už jsme si vysvětlili. Být samoukem neznamená nekvalitní práci.

Metodě pokus/omyl a kopírování způsobů zadání úloh odpovídá dosavadní vývoj testů.
To je ovšem pouze Vaše interpretace. Nikoliv zjevný důkaz.

Připomínám aféru třeba s Jidášem, kde se ukázalo, že by bylo možno do testu propašovat pod hlavičkou „rozhled“ téměř cokoliv. Tak se splácal kánon atd.
Nikoliv cokoliv. A "kánon" byl dle mého názoru vynuceným ústupkem kritikům Vašeho typu.
Být to na mně, nikdy bych na něj nepřistoupil. Ať se žák třeba soudí. Aspoň pak získá soudní potvrzení o tom, že je omezenec, bez všeobecného přehledu.
Jestli ani znalost základních postav bible nepatří v našem kulturním prostředí ke všeobecným znalostem, pak mne opravdu zajímá, co chtějí vlastně ti navrhovatelé alternativních modelů maturit vůbec "kultivovat".
To ať si každý maturant rovnou přinese k maturitě svůj oblíbený komiks, nebo záznam diskuse na facebooku a hezky o něm popovídá, jak ho pochopil a jak jej jeho přeslabikování obohatilo.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 12:26  

Tajný se především snaží zničit systém, který je nepohodlný jemu. Samozřejmě těch kauz s padělanými vysvědčeními bylo publikováno hodně. V televizi byly reportáže, v nichž reportér přímo volal těm podvodníkům a chtěl po nich maturitní vysvědčení a pak si pro něj i přišel. Vyšetřovala to policie a padla obvinění i tresty. Jedná se o podvod a padělání úřední listiny.

Pokud jde o podvody u školních maturit, nepotřebuji reportáže. Byl jsem toho sám svědkem a stýkám se se svými bývalými učiteli. Oni dostanou od ředitele nařízeno, že student prostě maturitu, či reparát udělá a hotovo. A když se vzepřou tak vyhazov. Vím o dvou takových případech. A proč to neoznámím? Protože to 1) není trestný čin a už vůbec ne s oznamovací povinností, 2) Protože to vím od těch samotných učitelů, kteří se bojí, že už nedostanou místo.

Tajný, váš alibismus je do pekla volající. Školní maturita je blbý systém umožňující vysokou míru podvádění, nespravedlnosti, protekce a korupce. A vy místo toho, abyste ten systém změnil a objektivizoval, zhoršil možnosti korupce a nespravedlnost, tak se budete dovolávat policejního vyšetřování v systému, v němž žádná strana není ani trochu motivována takové vyšetřování iniciovat a nepravosti oznamovat. Jedna, protože potřebuje podvádět, druhá proto, že se bojí o svoji existenci. Vám to tajný pálí tak, že už se to asi spálilo.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 12:28  

Tak to jsme zase s kolegou poste.restante dospěli nezávisle ke stejným závěrům, pouze já jsem je publikoval o něco později :-)

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 12:31  

Ještě k té testologii. Testologii u nás sice nelze studovat, ale statistiku ano. Podle mého soudu je testologie statistika aplikovaná na jednu konkrétní oblast. Ať už jde o reliabilitu, nebo kalibraci. Něco jiného pak ovšem je odborná znalost obsahu těch testů. To není testologie. Všude na světě se k tomuto účelu zřizují odborné týmy.

Josef Soukal řekl(a)...
4. prosince 2016 14:02  

Ještě k těm důkazům: Už několikrát zaznělo, že výsledky testů se na některých školách až osmkrát liší od výsledků písemných prací a ústních zkoušek. A to přes všechna opatření Cermatu stále ještě není zaručeno, že se podařilo odstranit podvody u testu, v prvních ročnících nové maturity zřejmě běžné (alespoň podle toho, co tehdy běželo hlavně na sociálních sítích).
Pokud by maturita skutečně probíhala tak, jak probíhat má, přinesly by výsledky šok. Ovšem také pocit nespravedlnosti těm, kterým "obránci žáků" předstírají, že středoškolské vzdělání znamená se do školy dostavit.

Josef Soukal řekl(a)...
4. prosince 2016 14:05  

Jako člověka, který byl u zrodu kánonu od počátku, mne fascinuje, jak opovržlivě se na adresu jeho tvůrců vyjadřuje diletant, který o výuce češtiny nic neví. K tomu musíte mít jisté osobnostní předpoklady; musím zopakovat, že předpoklady neslučitelné s výkonem učitelského povolání.

poste.restante řekl(a)...
4. prosince 2016 14:43  

Tak to jsme zase s kolegou poste.restante dospěli nezávisle ke stejným závěrům, pouze já jsem je publikoval o něco později :-)

To se nám v poslední době stává hodně často. Jen v opačném gardu. :-)

Během posledních týdnů jsem omezil své příspěvky na minimum.
Může za to jednak moje onemocnění - v horečkách mne napadaly různé blbosti, ale na rozdíl od pana Kartouse, Feřteka, nebo Tajného jsem je sem nepsal;
a jednak fakt, že když jsem si přečetl část diskuse, zjistil jsem, že to, co bych napsal já, uvedl už kolega Doležel - takže nemělo smysl opakovat vyřčené.

Karel Lippmann řekl(a)...
4. prosince 2016 16:47  

"Takže v souhrnu: Příspěvky Tajného Učitele jsou setrvale ukázkou apriorního přístupu a agresivní arogance ústících v předpřipravené odpovědi plné urážek vůči komukoli, kdo je názorově někde jinde než náš Tajný Velikán."
Zlatá slova! Jen bych dosadil jiná jména.

poste.restante řekl(a)...
4. prosince 2016 17:02  

Jen bych dosadil jiná jména.
Schválně, která? :-)
Ale hlavně, na základě jakých věcných argumentů?

Simona CARCY řekl(a)...
4. prosince 2016 17:17  

Diskuze se posunula od tématu článku k již dokázané pedagogické insuficienci nickname Tajný učitel. Připadá mi kontraproduktivní přikládat další polínko, nemám neomezené množství času. K článku samému bych ráda připomněla, že paní autorka o sobě na webu Arcibiskupského gymnázia píše, čím se zabývá:

"Psaní autorských textů a dramatizací pro školní divadelní seminář. Na AG učím proto, abych uživila sebe a své děti. A vydržela jsem tu deset let, protože je tu mnoho velmi tolerantních kolegů, kteří mi odpouštějí jisté zvláštnosti..."

Zdá se tedy, že si je jistých zvláštních aspektů své osobnosti vědoma. A to, co píše pan Stanzel o jejím tápání, čím ostrakizované prvky maturity nahradit, je nic než holá pravda. Mně vadí ve společnosti řada věcí - od zbytečných pruhů pro cyklisty, zužování jízdních pruhů, přes snahu řídit zahnutí okurky i banánu až po inkluzivní demenci v důsledku rozsudku ESD proti ČR ve věci D.H.. Zatím jsem kvůli tomu nezaložila žádné občanské sdružení jako obranný val proti věcem, které se mi nelíbí. Rozhodně je ale správnou cestou diskuze. Ne jen neústupné prosazování utkvělé ideje. Diskuze je pojem, který předpokládá rovnoprávný status diskutujících a bezpředsudkové vnímání argumentů druhých stran. To ostatní diskuzí není, to je jen marketing. S marketingem se diskutovat nedá. Ať už marketing dělá Valíková nebo TU.

Karel Lippmann řekl(a)...
4. prosince 2016 19:45  

Za velice arogantní pokládám chování a jednání těch, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že mají svou podporou opatřením úředníků MŠMT právo vnucovat svůj jednostranný pohled na vzdělání (např. na rozdíl mezi analýzou a interpretací, který literární věda činí, nikoli však materiály ke společné části maturity, na složitý vztah mezi vzděláním a odborností, karteziánskou a komeniánskou racionalitou atd.) všem ostatním, a kteří trvají na tom, aniž by cokoli věděli o konkrétní práci jinak smýšlejících, že když něco nepřekáží v práci jim, nemůže to překážet nikomu jinému. Jakýkoli kompromis nejsou ochotni připustit, tvrdí stále totéž, na argumenty kritiků reagují způsobem, který popsal už A. Schopenhauer v Eristické dialektice či K. Čapek ve Dvanácteru figur zápasu perem (např. si pro svou potřebu upravují smysl jim nepohodlných výroků). Vynášejí též, pochopitelně ve vší slušnosti, jednoznačný soud, kdo je "mdlého rozumu", kdo je v "zásadě ubohý" apod. Házejí oponenty do jednoho pytle, já např. s nápravnými opatřeními pánů Kartouse či Štefla nesouhlasím, a to proto, že jsou dle mého názoru jen jinou, avšak stejně instantní variantou téhož. Nejsem ale "světlonoš", kolegy z AČ bych nikdy nenutil, aby učili jako já, jen bych po nich žádal totéž. Mým "nadřízeným" je školský zákon, který mě oprávněně žádá, abych respektoval vědecké poznatky. Bohužel maturita je s nimi v rozporu, což jsem citacemi příslušných dokumentů nedávno (na požádání redakce) doložil v příspěvku do UN. Nikdo nereagoval.

Tajný Učitel řekl(a)...
4. prosince 2016 20:03  

Tajný se snaží zničit systém, který je nepohodlný jemu...
Skvost. Je skutečně velmi nepohodlné sedět s kafíčkem a zadávat něčí tragokomické výtvory žákům, či papouškovat předtištěné repliky, pak to někam faxovat a za dva týdny s vědoucím úsměvem rozdat výsledky. Je mnohem pohodlnější zkoušky připravovat, zadávat a hodnotit vše za stejné peníze.

poste restante, nikdo není takový naivka, aby chtěl rušit maturitní zkoušku, byť by někteří mohli tvrdit, že 26 vysvědčení za 13 let, takříkajíc zdarma či v ceně vzdělání, by někomu mohlo stačit. Je to úlitba úředníkům a tradici, co naplat. Příčinu systémového podvádění u maturit, pokud skutečně ve velké míře existuje, vidím spíše ve způsobu financování škol.

Pokud jde o samouky v centru, je pozoruhodné, že stát trvá na plné kvalifikaci pedagogů, zatímco k nastavení způsobu měření výsledků vzdělávání u výstupu mu stačí tým samouků. Člověk by myslel, že v tom týmu budou zastoupeni zkušení učitelé ze všech typů škol, neurologové, psychologové, sociologové, badatelé ve vzdělávání, speciální pedagogové, zkrátka lidé, kteří mají k dispozici relevantní lokální i globální výzkum v oblasti ověřování výsledků vzdělávání, testování, high stakes testování, jeho negativ i pozitiv, dlouhodobých i krátkodobých dopadů na vzdělávání i vzdělání, psychiku žáků i kantorů apod. Ne samouci.

Pokud by školy neměly důvod nabírat naprosto neperspektivní žáky kvůli přežití, ubylo by důvodů u maturity podvádět. To ale nelze a mezitím se najíždí na koleje centralizovaného plošného testování, ze kterých je jen velmi obtížná cesta jinam. Nejprve zaškrtávací přijímačky na 4/6/8 letá gymnázia, pak SMZ, pak cermatesty u přijímaček na všechny střední s maturitou, pak matematika tam i tam, ad infinitum. Ono to bují, tyje a saje prostředky ze živoucího organizmu vzdělávání. Jak se to namlsá, bude to chtít víc.

Musíme se zřejmě prodrat stejným marasmem plošného testování vždy, všech a ze všeho, pod hávem objektivity a kontroly, které postupně téměř zničilo proces vzdělávání, nervy a radost ze života generacím žáků, studentů a učitelů v US a UK. Stejně jako musíme projít stejným děsivým mlýnkem na maso neregulovaného kapitalismu, falešného nacionalizmu, extremismu, populismu a manipulace s demokracií jako mnohé státy před námi. Nelze se poučit z chyb ostatních, musíme je opakovat, experimentovat a dokazovat již dávno vyvrácené. V čarovné kotlince to třeba zafunguje, kdo ví.

Lenka Dohnalova řekl(a)...
4. prosince 2016 21:11  

Pani Simono,
Vy se živíte jak? :-)
Teď vážně. Paní Valíková je vzdělaná češtinářka, která svůj vztah k české literatuře dokazuje nejen velkým přehledem, ale i vlastní literární tvorbou. Proto mě zajímá. Mluvím tady stále o skutečné vzdělanosti, o kterou člověk musí usilovat po celý život; neimponují mi lidé, kteří svůj obor neumí (čili např. memorují svým studentům to, co se kdysi naučili na VŠ). Prosím, nenarážím teď na nikoho ze svých oponentů!
Říkáte:"Diskuze je pojem, který předpokládá rovnoprávný status diskutujících a bezpředsudkové vnímání argumentů druhých stran. To ostatní diskuzí není, to je jen marketing. S marketingem se diskutovat nedá. Ať už marketing dělá Valíková nebo TU."
Znamená to snad, že jsme dle konspiračních teorií v nějakých službách? To mě opravdu rozesmívá - neboť pokud je skutečně něco zřejmé, je to fakt, že názory paní Valíkové, pana Lippmanna, Tajného učitele a potažmo i moje mají málo společného s názory establishmentu (tedy těch, kteří diktují podmínky a pravidla v našem oboru). Takže pro koho tedy pracujeme, čí zájmy uspokojujeme a kdo je vlastně náš zákazník?:-)
Mimochodem ještě k té slohové práci - je mi úplně jedno, zda tříhodinová dotace u písemné maturity někomu evokuje předrevoluční dobu. Vím, že pokud chce člověk něco kvalitního napsat, nemá smysl, aby se nacházel v časovém tlaku - je dobré se k textu vracet, vypilovat ho. Pak to dává smysl.
Ted jsem opravovala slohové práce.Zadala jsem téma, slohový útvar si mohli studenti zvolit, přičemž samozřejmě byli s technikou slohových útvarů obeznámeni - vůbec nepopírám nutnost znalosti řemesla! Výsledek úžasný; každý si zvolil takovou formu, aby se mohl vyjádřit co nejlépe...
Voláte po diskuzi...Je mi líto, že nemohu pružněji reagovat(můj druhý učitelský obor mě nyní velmi zaměstnává i o víkendech),mrzí mě však, že je zdejší debata plná nenávistných odsudků. To myslím do diskuze nepatří. Tuším, že je velký rozdíl, prohlásím-li, že někdo něco řekl neobratně či špatně a že s ním nesouhlasím, anebo napíšu, že je žvanil, frustrát, etc....
Pěkný večer!

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 21:45  

"Mým "nadřízeným" je školský zákon, který mě oprávněně žádá, abych respektoval vědecké poznatky. Bohužel maturita je s nimi v rozporu, což jsem citacemi příslušných dokumentů nedávno (na požádání redakce) doložil v příspěvku do UN."

Doložte i zde. S jakým vědeckým poznatkem je maturita v rozporu?

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 22:04  

"Skvost. Je skutečně velmi nepohodlné sedět s kafíčkem a zadávat něčí tragokomické výtvory žákům, či papouškovat předtištěné repliky, pak to někam faxovat a za dva týdny s vědoucím úsměvem rozdat výsledky. Je mnohem pohodlnější zkoušky připravovat, zadávat a hodnotit vše za stejné peníze."

Přesně. Mnohem pohodlnější by bylo netestovat. A pro vás je pohodlný svět, v němž se schopnosti a znalosti neporovnávají. Nemusíte se v něm totiž vzdělávat a nikdo nic nepozná.

"Pokud by školy neměly důvod nabírat naprosto neperspektivní žáky kvůli přežití, ubylo by důvodů u maturity podvádět."

Vida. Už to leze. A jak určujete, který žák je neperspektivní, drahý kolego?

"Lojzó?" "Ano lízinko?" "Dojdeš pro vodu?" "Už běžim." "Vědro má ve dně díru milá Lízo, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom."

"Musíme se zřejmě prodrat stejným marasmem plošného testování vždy, všech a ze všeho, pod hávem objektivity a kontroly, které postupně téměř zničilo proces vzdělávání, nervy a radost ze života generacím žáků, studentů a učitelů v US a UK."

Nervy to ničí jen těm, kteří tam nemají co pohledávat. Mně by taky ničilo nervy, kdybych měl běhat stovku s Boltem a ještě by mi někdo tvrdil, že ji zaběhnu stejně rychle, když mi ovšem odečte 5 vteřin, protože nejsem svalnatý černoch a nejsem tak vysoký.

Pavel Doležel řekl(a)...
4. prosince 2016 22:12  

"Voláte po diskuzi...Je mi líto, že nemohu pružněji reagovat(můj druhý učitelský obor mě nyní velmi zaměstnává i o víkendech),mrzí mě však, že je zdejší debata plná nenávistných odsudků. To myslím do diskuze nepatří."

Nenávistné odsudky jsem nepostřehl, ale argumentace ad hominem pochopitelně do diskuse patří. Obzvláště s těmi, kteří nemají ani elementární náhled na sebe sama a s obrovskou drzostí a neúctou šíří své bludy a pomlouvají oponenty. Je třeba jasně říci, kdo je odborníkem a kdo žvanilem. Nejde o nějaký establishment a disent. Jde o to, že když je někdo blbej jak troky, tak je třeba to jasně říci a demonstrovat prostřednictvím argumentace.

Josef Soukal řekl(a)...
4. prosince 2016 23:24  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
4. prosince 2016 23:25  

Co se týče diskuse s panem Lippmannem, jen potvrzuje moje výchozí konstatování, že se točí stále dokola.

Josef Soukal řekl(a)...
4. prosince 2016 23:26  

K Tajného zmatečným poznámkám jen drobnosti: V Cermatu jsem žádného samouka nepotkal, a o tom, že ing. Zíka je profesionál v tom, v čem má profesionálem být, svědčí neúspěch výběrového řízení - zdá se, že komise má dostatek rozumu, aby si uvědomila, že Cermat nemůže řídit někdo dosazený za politické či jiné podobné zásluhy, popř. expert kartousovského typu.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
5. prosince 2016 7:57  

Problém koncepce nastíněné kolegyní Valikovou i Tebou, Lenko, tkví v tom, že nezajistí to, oč stát dnes usiluje - o alespoň minimální souměřitelnost maturitních výsledků škol a žáků.

Nepřipadá mi příliš žádoucí psát strukturovaný útvar v DT a pak ještě rozsáhlou PP v gesci školy - mj. právě s ohledem na školy odborné a učiliště (další zásadní problém by byla logistika, DT by se musel psát už v dubnu a jeho slohovou část by museli hodnotit certifikovaná centrální hodnotitelé. Kolik slov znamená krátký, také nevíme, ale i třeba 100 slov bude vyžadovat vytrénované týmy, což by maturitu výrazně prodražilo). Vzhledem k tomu, jaké procento ročníku dnes studuje maturitní obory, by obdoba staršího modelu, pakliže by byl aplikován objektivně, vedla ke zvýšení maturitní "mortality". Máš pravdu v tom, že kvalita vyžaduje čas, ale nějaký limit bude vždy přítomen. Existují žáci, kteří za současných podmínek napíší bez problémů velmi kvalitní práci - jen její rozsah je menší, než býval dřív. A opět, jak již jsem psal jinde - pokud se dnes volá po sepětí školy a běžného života, pak platí, že v něm jsou lidé nuceni psát právě v časovém presu útvary a témata, která je nenaplní tvůrčí radostí. Můžeme učit různými způsoby - pokud povedou k tomu, že žáci proces psaní ovádnou, pak jim současná forma PP nemůže vadit.

S tím souvisí i otázka výuky slohu a hodnocení prací, o níž jsem psal - je jednoduché odmítnout panující koncept a nevytvořit nový. Od r. 2012 do r. 2016 ve článcích kolegyně Valíkové i v prohlášeních SUČJL čteme, jak je funkční stylistika zastaralá a kritéria hodnocení PP stanovená CZVV neobjektivní. Ale čím je máme nahradit, jak učit žáky psát a jak jejich práce hodnotit, jsme se za ta léta nedozvěděli (kromě již legendárního "s citem a pokorou"). Takže logicky plynoucí závěr jsem formuloval výše - když nemůžeme být plně objektivní, hodnoťme subjektivně na školách.

Diskuse tady je taková, jaká je, místy do ní pronikají ozvěny dávných bojů a vzniknuvších animozit. Kdo ji nesleduje, častěji, chápe jen obtížně, proč je občas příliš konfrontační.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. prosince 2016 11:46  

V Cermatu jsem žádného samouka nepotkal,...
To je tedy nadílka. Znamená to, že cermatí stvořitelé testů všichni studovali testologii v zahraničí.

..a o tom, že ing. Zíka je profesionál v tom, v čem má profesionálem být, svědčí neúspěch výběrového řízení - zdá se, že komise má dostatek rozumu, aby si uvědomila, že Cermat nemůže řídit někdo dosazený za politické či jiné podobné zásluhy, popř. expert kartousovského typu.

Ale může ho řídit mechanizátor, kterému "zavolal kamarád, zda funkci nechce".

Prosím, čtěte ty věci po sobě pane Soukale.

Tajný Učitel řekl(a)...
5. prosince 2016 11:50  

Chcete-li zajistit souměřitelnost, zajistěte také stejné hodinové dotace, stejné kvalitní učitele a stejně nadané žáky.

Josef Soukal řekl(a)...
5. prosince 2016 11:57  

Narozdíl od vás, Tajný Učiteli, skutečně rozumím tomu, co jsem napsal, což se o vás říci nedá. Ovšem v manipulativním zjednodušování jste mistr, na to nemám, především povahu.

poste.restante řekl(a)...
5. prosince 2016 15:14  

Chcete-li zajistit souměřitelnost, zajistěte také stejné hodinové dotace, stejné kvalitní učitele a stejně nadané žáky.

Jinak řečeno, Naklonujte Tajného učitele.

S ovcí už se to povedlo, tak s Tajným nebude problém.
A až budou samí Tajní v lavicích i před tabulí, pak bude teprve svět spravedlivý.

Pavel Doležel řekl(a)...
5. prosince 2016 19:04  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...
5. prosince 2016 19:06  

"Chcete-li zajistit souměřitelnost, zajistěte také stejné hodinové dotace, stejné kvalitní učitele a stejně nadané žáky."

Proč proboha?

Jediné, co by měl stát zajišťovat jsou stejně kvalitní učitelé. Hodinová dotace bude vždy v různých školách různá a nikdo netvrdí, že všichni musí umět integrovat po Newtonovsku, Riemannovsku, nebo dokonce Lebegovsku, ale základy by měli stihnout probrat všichni aspiranti na maturitní vysvědčení. Stejně nadané žáky zajistit nelze. A právě v tom spočívá ta souměřitelnost. Pane tajný, souměřitelnost není totiž totéž, jako totální rovnost. Souměřitelnost vyžaduje:

1) Měřítelnost
2) Uspořádání

Jak jinak byste chtěl zjistit, co je souměřitelné a co nikoliv? Blbec většinou nechápe, že kdyby nebylo nás malých, nebyli by velcí. Tak nějak z definice.

Tajný Učitel řekl(a)...
6. prosince 2016 15:05  

"proč proboha..."

no, protože měříte nesouměřitelné. Poměřujete školy, které mají vyselektované žáky, movité rodiče, extra hodinové dotace, prohlubující semináře u maturitních předmětů, výborně vybavené učebny, zájezdy do Británie, rodilé mluvčí se školami, které toto zázemí, tyto studenty, tyto dotace a tyto učitele, nemají. Pokud by se jednalo o minimum zkoušené po staru, tak bych to snad i akceptoval. Ovšem minimum zkoušené pomocí cermatů, již není minimum, nýbrž Clockwork Orange plus vysoká míra stresu plus časový limit plus matoucí zadání. Tak už přestaňme předstírat, že je vše v cajku. Protože není.

Abych použil váš slovník, kdo to nevidí, je blbec tak nějak z definice, nebo to nechce vidět a pak je účelový blbec.

Josef Soukal řekl(a)...
6. prosince 2016 16:01  

"Souměřitelnost není totiž totéž, jako totální rovnost."

"kdo to nevidí, je blbec tak nějak z definice, nebo to nechce vidět a pak je účelový blbec"

Tajný Učitel řekl(a)...
7. prosince 2016 11:45  

Ryba na strom nevyleze a není to její chyba. Je to blbost toho, kdo to po ní chce.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. prosince 2016 12:53  

Co furt máš člověče s tema rybama?

Jestli rybě vadí, že se po ní chce lozit na stromy, ať zůstane ve vodě a neleze na souš...

Pavel Doležel řekl(a)...
7. prosince 2016 21:56  

"no, protože měříte nesouměřitelné. Poměřujete školy, které mají vyselektované žáky, movité rodiče, extra hodinové dotace, prohlubující semináře u maturitních předmětů, výborně vybavené učebny, zájezdy do Británie, rodilé mluvčí se školami, které toto zázemí, tyto studenty, tyto dotace a tyto učitele, nemají."

Však jo. Já usiluji o to, aby zůstal zachován efektivní a kvalitní veřejný vzdělávací systém a tudíž aby to, co hraje roli, na jakou školu se kdo dostane, bylo dáno schopnostmi a výkonem, nikoliv finančním zázemím rodičů, nebo jejich stranickou příslušností. Když vy říkáte, že poměřovat výkon se nemá, pak o kvalitě školy a učitelů bude rozhodovat co? No peněženka samozřejmě. Nevím, jestli to propagujete schválně a je to manipulace, nebo jste jen takový trouba, že vám to nedojde.

Pokud jde o rybu, je to přesně jak píše kolega Anonymní. Jste to vy, kdo jí nutí lézt na strom. Jediné, co říkám já je, že když projde kurzem lezení na strom za účelem možnosti zachraňovat lidi ze stromů a dostane na to potvrzení, tak musí alespoň jednou před někým předvést, že na ten strom skutečně vyleze. Pokud vy jí nebudete vnucovat ten kurz, nebude já jí nutit získat ten certifikát. Nelze to ale provést ve vašem stylu - vlk se nažral a koza zůstane celá - tj. certfikát vydáme, ale ryba na strom nikdy nevyleze. Takový certifikát pak postrádá smysl, ačkoliv jinak smysl má.

Ono je to tak, že vy osm let učíte lézt rybu na strom. postupně zjistíte, že nemá ručičky, ale ploutve, že na suchu nemůže dýchat, že má šupiny. A vy mi po osmi letech řeknete, že vlastně není jisté, že na strom nevyleze, protože není jsité, že to není ryba. Tohle je to vaše "uvažování". Prý to testování, jestli jde o rybu je moc technicistní a škatulkovací. Přece nemůžeme definitivně odepsat rybu z možnosti lézt na strom jen proto, že má ploutve a na suchu nevydrží.

Tajný Učitel řekl(a)...
8. prosince 2016 23:37  

Já usiluji o to, aby zůstal zachován efektivní a kvalitní veřejný vzdělávací systém a tudíž aby to, co hraje roli, na jakou školu se kdo dostane, bylo dáno schopnostmi a výkonem, nikoliv finančním zázemím rodičů, nebo jejich stranickou příslušností.

K tomu vznešenému cíli se rád přidám. To byste ale musel zrušit výběrová gymnázia protože to, jak si žák vede ve škole je z velké části dáno hodnotovým žebříčkem v rodině, který má zas mnohdy co dělat s finanční a vzdělanostní situací rodičů. Současný systém selekce v pátých, osmých a devátých třídách pomocí jednoho testu, naopak možnosti těch, kteří schopnosti mají, ale postrádají motivaci, ruší. Jde tedy o to, probudit motivaci k výkonu i u těch nadaných žáků. kteří ji, díky svému zázemí postrádají. Toto je dlouhodobý proces, na němž je potřeba během studia cílevědomě pracovat. Jedním testem motivaci neprobudíte. Spíše naopak.

Co se týká ryb, je strom pro ně přeci jenom velké sousto, zvláště, když trváme na tom aby jej vyšplhali v časovém limitu a aby větve byly naříznuté.

Josef Soukal řekl(a)...
9. prosince 2016 10:08  

Úlohou testu není probouzet motivaci, to by mohl pochopit i Tajný Učitel, kdyby mu škol o nějaké řešení, nikoli o to hádat se za každou cenu.
Co se týče současných testů, kupodivu fungují, nejlepší výsledky mají gymnazisté, nejhorší žáci z oborů z maturitou. Stejné to bude u slohovek po centrálním hodnocení. U té ryby bude asi přece jen třeba respektovat logiku, nikoli si znova a znova něco vymýšlet.

Tajný Učitel řekl(a)...
9. prosince 2016 17:49  

Potřebujeme-li cermat aby nám sdělil že gymnazisté jsou v testech lepší než žáci soš, potěš pánbu. Já zde pravím, zcela zdarma, gymnazisté jsou a vždy budou v testech lepší než žáci soš. Škoda, že není částí smz třeba soustružení závitu, zapojení zásuvky nebo ukování hřebíku.

Jasně, že cermatest nemá být motivační, nicméně je. Motivuje strachem. Chápete snad, že máte-li žáka, který je studijně nadaný, ale takříkajíc "vzdělanostně zanedbaný" u přijímaček je, vzhledem k vysvědčení a chabému skóre, neúspěšný a my tím ztrácíme příležitost jej během prváku znovu nastartovat.

Pavel Doležel řekl(a)...
9. prosince 2016 19:08  

Existuje-li student nadaný, ale vzdělanostně zanedbaný, je úlohou vaší, jakožto učitele, toto identifikovat a případně řešit. To není úlohou žádných testů.

Testy jsou nástrojem státu/společnosti k určení kvality výstupu vzdělávacího procesu a k omezení rizik vyplývajících z toho, když nekompetentní osoby vykonávají činnosti, v nichž lze působit ostatním škody, nebo rovnou škody společenské.

Cermat není zřízen k tomu, aby nám sdělil, že studenti gymnázií jsou v průměru lepší, než studenti ostatních středních škol.

Jak konkrétně student pozná, která vysoká škola je kvalitní a která nikoliv? Jak to pozná u středních škol? Jak víte, že studenti gymnázií jsou v průměru lepší?

tyrjir řekl(a)...
9. prosince 2016 19:20  

Funkce testu jsou např. kontrolní, zpětnovazební, hodnotící, motivační atd. Testy a další prakticky využitelné výukové materiály mají být pro všechny výukové předměty bezplatně poskytovány učitelům v co nejširším výběru, aby je mohli podle potřeby používat. Tohle MŠMT a jím řízené organizace neudělaly, ač mohly a myslím i měly. Například v rámci té trestuhodně zpackané kurikulární reformy.* Mýlím se? J.Týř

*ad zpackaná kurikulární reforma viz např. Stanislav Štech: Když je kurikulární reforma evidence-less, Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 5, s. 615–6133
https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/1107/867

Tajný Učitel řekl(a)...
9. prosince 2016 21:07  

Existuje-li student nadaný, ale vzdělanostně zanedbaný, je úlohou vaší, jakožto učitele, toto identifikovat a případně řešit. To není úlohou žádných testů.

Šmankote, čtěte pořádně! Vždyť kvůli těm testům (u přijímaček) se ten žák k nám ani nedostane.
Nemůžeme nic řešit, protože ten člověk je jedním testem vyřazen s procesu vyššího vzdělávání. Chápete tu ztrátu? Centralizované testování je vůl.

Pavel Doležel řekl(a)...
10. prosince 2016 8:06  

Ahá, takže oni učí osm let rybu šplhat na strom a když se pak u testů zjistí, že je to ryba a na strom nikdy nevyleze, tak vy tvrdíte, že těch osm let nestačilo a má se to zkoušet další 4, resp. 9 let? Proč? Protože jednoznačně ověřit, že se jedná o rybu, není podle vás možné? Vždycky to ještě může být kytovec, že? No, že kytovec na strom taky nevyleze, to zase až tak nevadí. Důležité je, že lze zpochybnit jednoznačné určení ryby, viďte?

Pokud neráčíte praovati na škole vysoké, o čemž si dovolím pochybovati, pak skutečně tu ztrátu nechápu. I kdyby to, co se vám chytlo do té sítě nebyla ryba, ani kytovec, ale zbloudilý potapěč, hranici pro přijetí na školu ani v případě centralizovaných testů neurčuje stát, anóbrž ředitel školy. Ostatně stejně jako doposud, pokud se neráčím mýliti. Čili jediné, co ty přijímačky na SŠ ukáží je, že někteří ředitelé jsou nazí. No a protože oni to vědí, tak se tomu brání seč mohou. Bude těžké lhát o kvalitě školy, když bude nucena jít s laťkou porovnatelnou mezi školami na dno, že? Toho se bojíte? Proti tomu bojujete? Tak to zkuste čestně říci a neschovávejte se, prosím, za kytovce a zbloudilé potápěče.

Tajný Učitel řekl(a)...
10. prosince 2016 10:49  

Ano, během devítileté školní docházky lze žáka pro další vzdělávání odrovnat. Nemá-li stimulující rodinné zázemí, není automaticky motivovaný. Nejsou-li učitelé inspirativní, nebude motivovaný, dokonce může přejít do opozice. Zůstane-li v 6. třídě v prosetém kolektivu "béček", nebude motivovaný. Pokud ho neodradí dosavadní pocit selhání, definitivně ho dorazí nové přijímačky. Potenciál takového žáka lze odhalit pouze osobním pohovorem, při kterém lze zadat příklady a vhodnými dotazy odhalit možnosti a limity intelektu.

Podívejte, učil jsem desítky lidí, kteří by novými přijímacími testy neprošli, a kteří dnes úspěšně studují. Někteří dokonce přírodovědy. Proč je jim podobným potřeba házet klacky pod nohy kvůli potřebě několika zvrácených aparatčíků cítit se nadřazeně?

Pavel Doležel řekl(a)...
12. prosince 2016 17:26  

"Ano, během devítileté školní docházky lze žáka pro další vzdělávání odrovnat."

Nic takového jsem netvrdil. Lidé žijí v prostředích podnětných i nepodnětných. Každý se musí vyrovnávat s nějakými břemeny. To nic nemění na tom, že primární odpovědnost za to, jak se s čím kdo vyrovná, má dotyčný sám. Učitel není vyrovnávač prostředí, anýbrž učitel. Úlohou certifikace je ověření na základě objektivně měřitelných výstupů. Vymlouvat se je možné donekonečna. Stát se musí minimálně snažit zajistit minimální kvalitu, která musí mít reálný a jednotný význam. Stát neusuzuje o kvalitě výstupu podle toho, kdo konkrétně jej dodal, ale podle objektivně měřitelných znaků a požadavků na kvalitu kladených. Každá výrobní firma dělá totéž a totéž činí firmy poskytující služby. Pokud má jeden zaměstnanec chybovost nad hranicí profitability, firma se s ním obvykle rozloučí. Nikoliv s jeho učiteli, či rodiči. Stát nezastupuje roli učitele, ani rodiče. Stát je a má být certifikační autoritou, která zastupuje práva třetích stran, které se na kontraktu nepodílejí, ale mohou být jeho následky poškozeny. To je jeden z důvodů jeho existence. To si můžete klidně vyprávět o aparatčicích, úředníčcích, či profesůrcích do sytosti, jak jen to vaše frustrace a trauma vyžadují, ale na podstatě to nic nemění. Zesměšňujete pouze sám sebe, protože z toho čouhají nenaplněné ambice a osobní frustrace na sto honů.

"Pokud ho neodradí dosavadní pocit selhání, definitivně ho dorazí nové přijímačky. Potenciál takového žáka lze odhalit pouze osobním pohovorem, při kterém lze zadat příklady a vhodnými dotazy odhalit možnosti a limity intelektu."

To je pouze vyjádření jakési osobní víry. Empirie ovšem zatím dlouhodobě ukazuje spíše že se tento způsob odhalování hodí mnohem více na odhalování obsahů peněženek pánů rodičů, nebo židlí, na kterých sedí. Nevím, jakými verbálně proveditelnými metodami chcete analyzovat a odhalovat potenciály a limity intelektů. Zřejmě jste nějaký šaman, vědma, či věštec. Já na tyto šarlatánské metody nevěřím. Nevěřím, že jsou reliabilní a tak se přidržím osvědčených a evaluovatelných metod predikce. Ostatně moc nevěřím ani tomu, že tomu věříte vy. Je to pouze snaha se vyhnout možnosti neuspět. Kde se nic neměří, tam neúspěch neexistuje. Nevím, jaká je v takovém prostředí motivace a motivovanost. V populaci je tak možná 5% lidí, kteří se chtějí vzdělávat sami od sebe, protože cítí tu potřebu. Jakými marketingovými podvody chcete motivovat ty ostatní, to jest mi záhadou. Zřejmě jakési ultramoderní metody kognitivních věd. Obzvlěště zajímavé to je tehdy, když dospělí lidé potvrzují, že k tomu, aby něco dělali, potřebovali nad sebou mít tu hrozbu neúspěchu. Pokud se domníváte, že k motivování stačí nehodnotit, tak jste na velikém omylu. Ono je to ve skutečnosti právě naopak a nejen u dětí. mnoho jich je motivovaných právě tím, že jsou v něčem lepší, než ostatní. To se vám nemusí líbit, ale obávám se, že to tak prostě je. A zdaleka ne jen u dětí.

"Podívejte, učil jsem desítky lidí, kteří by novými přijímacími testy neprošli, a kteří dnes úspěšně studují. Někteří dokonce přírodovědy. Proč je jim podobným potřeba házet klacky pod nohy kvůli potřebě několika zvrácených aparatčíků cítit se nadřazeně?"

Jo jo. Ono kolikrát to učení samo je velký klacek pod nohama. Vzhledem k tomu, že dnes studuje VŠ většina populace a polovina nedostuduje, tak mě vaše sdělení nepřekvapuje. Jaké přírodovědy to máte na mysli?Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.