Jednotné přijímačky: Státní instituce opět zapomněly na uživatele českého znakového jazyka

pátek 25. listopadu 2016 ·

V prohlášení Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel její prezident Mgr. Petr Vysuček uvádí: „Jsme zděšeni! Podoba přijímacího řízení, jak je popsána ve vyhlášce, porušuje snad všechny rovnoprávní dokumenty, na které si lze vzpomenout, včetně – a především – Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Do neřešitelné situace dostává nejen neslyšící žáky, kteří chtějí mít zajištěn rovný přístup ke vzdělání, a jejich rodiče, ale i učitele a ředitele středních škol. Chci věřit, že jde jen o nějaký – zcela neúmyslný – omyl, který ministerstvo školství a CERMAT brzy napraví. Je absolutně nepřípustné, aby u přijímaček byli uživatelé českého znakového jazyka takto opomenuti!“


Per Vysuček (asnep.cz)
Novela školského zákona a příslušné vyhlášky účinné od září 2016 přinesly do vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých žáků mnohé novinky. Naprosto zásadní je rozdělení žáků se sluchovým postižením na uživatele češtiny a uživatele českého znakového jazyka s tím, že v zákoně je dále explicitně stanoveno, že uživatelé českého znakového jazyka se mají češtinu učit postupy užívanými při výuce češtiny jako jazyka cizího (tzn. pro tyto žáky druhého). Mezi podpůrnými opatřeními je pak kromě jiného nově uvedeno využívání tlumočníků mezi češtinou a českým znakovým jazykem a simultánních přepisovatelů mluvené češtiny do češtiny psané.

Stejný zákon od školního roku 2016/2017 zavádí povinné jednotné přijímací zkoušky na většinu maturitních oborů středních škol. Zkoušky mají mít podobu didaktického testu z češtiny a z matematiky, jejich organizací je pověřen CERMAT a podle příslušné vyhlášky „(1) Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení...

Podle pilotních ověřování jednotné přijímací zkoušky organizovaných v r. 2015 a 2016 CERMATem a podle ostatních nyní dostupných informací dostane ředitel školy testy k dispozici pouze několik hodin před konáním zkoušky. Jak má pak dodržet legislativu a připravit uchazečům se sluchovým postižením testy v souladu s doporučením školského poradenského zařízení? Zajistit překlad testu z matematiky do českého znakového jazyka a také vytvořit test z češtiny jako druhého jazyka – v tak krátké době a „vlastními školními silami“ – je pro školy zcela nereálné! A jak by byla zaručena jednotnost zkoušky? Té by bylo možno dosáhnout pouze tehdy, pokud by překlady matematického testu a vytvoření testu z češtiny jako druhého jazyka zajistil CERMAT a pak je centrálně distribuoval do škol. Jak je možné, že na žáky se sluchovým postižením – na rozdíl od žáků se zrakovým postižením – vyhláška zapomněla? A co víc: jak je možné, že tato vyhláška je dokonce v rozporu s § 16 školského zákona a s návaznou vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?


Celý text naleznete zde

23 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...
25. listopadu 2016 16:30  

Pane Vysucku, dokazete odhadnout, kolik zaku tento necitlivy pristup zasahne?

Tajný Učitel řekl(a)...
25. listopadu 2016 17:56  

Carcy, přiznejte si to, prostě nemyslíte na znevýhodněné. Ti se do šablon nehodí a stojí extra penízky, protože jim nejde dát na chlup stejné zadání a o něco více času, jak to tak skvěle děláte se žáky s PUP, kdy žák se zrakovou poruchou dostane na vyřešení stejné geometrie více času, aby se skrz ten čas nějak vyléčil.

jir řekl(a)...
25. listopadu 2016 18:28  

Práce kvapná, málo platná. Ale dotace se musí čerpat rychle, jinak nebudou. A o lidi, tedy ani žáky, jakékoliv, vůbec nejde. V hloubi duše to tušíme všichni, jen se nám některým při tom pomyšlení nedělá dobře.

Michal Komárek řekl(a)...
25. listopadu 2016 20:38  

Simona CARCY

To je až neuvěřitelně cynický komentář. Samozřejmě, můžete na to mít svůj názor, nicméně evropská civilizace - alespoň deklaratorně, a díky alespoň za to - se hlásí k ochraně práv menšin jako k jedné ze zásadních hodnot. A může si to - nedeklaratorně - dovolit, protože je bohatá a relativně kultivovaná. Hlásí se k tomu i ČR. Předpokládám, že i její školský systém. Tedy i MŠMT. I Cermat. Argument, že "jich" je málo, je opravdu pozoruhodný... Hezký večer!

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. listopadu 2016 20:46  

Je k neuvěření, že ministerstvo deklarující a vehemntně bránící inkluzi si dovolí poslat do procesu takovýhle paskvil. A jako vždy, nikdo za nic nemůže.

Pavel Doležel řekl(a)...
25. listopadu 2016 20:56  

Pane Komárku, už dávno jsem se chtěl zeptat - co to vlastně je to "právo"? Co to reálně znamená, že někdo má na něco právo? Znamená to, že má někdo druhý povinnost toto právo zajišťovat, nebo to je jen možnost něčeho dosáhnout, podmíněná ovšem vlastní pílí, úsilím a odpovědností? Nebo existují nějaké další možnosti? Pro mě je informace, že se hlásíme k ochraně práv menšin, prázdná. Nevím, jak tuto deklaraci aplikovat na konkrétní příklady? Má každá menšina mít stejná práva, jako většina? Pak nechť propustí z vězení všechny vrahy.

Michal Komárek řekl(a)...
25. listopadu 2016 21:12  

Pane Doležele, děkuji za námět k velmi zajímavé diskusi. Vyžaduje určitě větší prostor než komentáře pod texty jiných autorů. Nicméně, dovolím si dvě poznámky:
1)Myslím, že ve Vaší třetí otázce jsou správně obě potenciální odpovědi. 2) Psal jsem tady o "hodnotách", a to je něco hodně abstraktního, obtížně měřitelného, tvoří to jen jakýsi základ, pro následné konkrétní činy, je to kontext... A ten buď je, nebo není. Jak říkám, obtížně se dá měřit, vykázat, vyargumentovat. Tím se nicméně nikterak nechci vyhnout kultivované diskusi s Vámi :-). Hezký večer!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. listopadu 2016 22:11  

"To je až neuvěřitelně cynický komentář. "

Že se zeptá, kolik takových dětí je? Vemte si prášek Komárku.

Josef Soukal řekl(a)...
25. listopadu 2016 23:35  

Souhlasím s Anonymním. Nechápu, co pana Komárka na tomto komentáři pohoršuje, je to zcela věcný dotaz. Narozdíl od vyjádření p. Vysučka, které mi připadá tak dryáčnické, až vzbuzuje podezření, že nejde o žáky, ale o osobní zviditelnění. Také reakce pana Komárka o lecčem vypovídá a jenom dokresluje obrázek, který svým počínáním na tomto webu sám o sobě načrtl.
Nestačilo v první fázi upozornit Cermat? Přijímačky nejsou zítra, celá situace - je-li opravdu neřešená - se dá napravit jednoduchým rozhodnutím. V předchozích dnech jsem požádal dva maturitní kritiky o zformulování otázek pro Cermat, otazníky vyplývající z publikovaného článku k nim připojím.

Simona CARCY řekl(a)...
26. listopadu 2016 6:23  

Cynicke je, pane šéfredaktore, podsouvat otazce jiny smysl a na predmet takoveho podsunuti nasledne utocit. Rika se tomu lacina manipulace. Zajimalo mne, kolik reditelu bude hypnotizovano rozhodnutim teto legislativni mamby natolik, ze nebudou schopni pokracovat podle vyhlasky a legislativou postizenym zakum vytvorit pozadovane podminky. Nic vice a nic mene, proto si, prosim, odpustte sve projekce.

A abych ozrejmila, co mne zajima dale, tak je to neaktivita pana Vysucka a spol po te, co vysla vyhlaska. Samozrejme pripoustim, ze aktivita byt mohla, jenom jeji medialni obraz vybublal az v techto dnech.

Michal Komárek řekl(a)...
26. listopadu 2016 8:24  

Simona CARCY

Možná jsem se nechal unést... Pokud šlo o faktický dotaz, omlouvám se. Děkuji! Hezký den!

Fanda Moudry řekl(a)...
26. listopadu 2016 10:06  

Pane Komárku, Vy jste změnil Českou školu na vlastní diskusní fórum. Stal se z Vás "expert na školství". Máte kontakt se školami a učiteli. Problém však vidím v tom, že jste neučitel a nedokážete posoudit problémy školství zevnitř. To chce vlastní zkušenost. Jinak Vám z praktiků nikdo věřit nebude.

Ivana řekl(a)...
26. listopadu 2016 21:27  

Obávám se, že zde je obtížné formulovat jakoukoli otázku bez rizika, že bude záměrně pochopena dvojsmyslně a bez rizika, že její autor bude posléze napaden z cynismu ( rasismu, necitlivého přístupu ke komukoli, xenofobie ...doplňte si podle potřeby).

Mimochodem, pane Komárku, už dříve jsem se chtěla zeptat, kde se dá tady najít článek pana Romana Červeňáka, týkal se i školství a určitě by zdejší čtenáře zajímal. Na Romea.cz má přes 72 tisíc přečtení! Možná jsem ho ale jen přehlédla....

Fanda Moudry řekl(a)...
27. listopadu 2016 0:15  

Ivana

Pan Komárek zřejmě s tímto názorem Romana Ciny Červeňáka nesouhlasí, protože pan Červeňák se vyjádřil ve smyslu asimilace romského etnika. S tímto názorem pana Červeňáka dozajista souhlasí většina obyvatel ČR. Bylo by úplně ideální ho umístit na Českou školu, protože je to pozitivní a optimistický názor.

Michal Komárek řekl(a)...
27. listopadu 2016 8:17  

Ivana, Fanda Moudrý

Na ten text tady už zhruba před týdnem upozorňovali pan Soukal a paní Karvaiová. Odpověděl jsem, že to je velmi zajímavý komentář, ale že bych chtěl od autora mít něco přímo pro ČŠ, třeba jeho názor na "sčítání romských dětí", napsal jsem mu a požádal ho o komentář, neodpověděl, zaurguji. Děkuji! Hezký den!

tyrjir řekl(a)...
27. listopadu 2016 8:33  

STÍŽNOST ALBATROSU

Einstein "napsal" teorii relativity. Pan Komárek ji přes četné žádosti diskutujících čtenářů nezveřejnil s odůvodněním, že namísto toho autora požádá o příspěvek na téma "Škatulata, hejbejte se". Autor mu ani neodpověděl. Pan Komárek se tomu diví i ušima.


Hezký den!

:)))

Ivana řekl(a)...
27. listopadu 2016 9:05  

Pane Komárku, a nebylo by mnohem jednodušší převzít uvedený článek z Romea.cz či na něj alespoň upozornit? Proč místo toho raději uvádíte důvody, proč to nejde? Ale to jsme opět u vašeho subjektivního výběru, na který řada diskutujících upozorňuje, že? Nebo snad čekáte, že si čtenáři budou procházet všechny diskuzní příspěvky, aby našli informace o dobrých textech, které neprošly vaší selekcí?

Michal Komárek řekl(a)...
27. listopadu 2016 9:18  

Paní Ivano, nepíšu, že to nejde, ani, že si mají čtenáři procházet všechny diskuse... Česká škola prostě není server o vzdělávání Romů, byť je to jedno z důležitých témat, o kterém se tady bavíme. Komentář pana Červeňáka nereprezentuje jediný možný pohled na věc, a pokud bych ho převzal, chtěl bych otevřít prostor i pro jiné pohledy, diskusi, polemiku. A vytvářel tak vlastně tu novou sekci "Vzdělávání Romů". Samozřejmě to stojí za úvahu a já děkuji za inspiraci a zpětnou vazbu. Zatím jsem volil tu cestu, kterou jsem tu už dvakrát popsal: Požádal jsem pana Červeňáka o text zaměřený na téma, které se tu přímo probíralo. Hezký den!

Eva Adamová řekl(a)...
27. listopadu 2016 10:22  

Neuvěřitelné. Fakt se divím, že to ten Albatros s Vámi ještě baví. Nebo je mu to jedno?

Fanda Moudry řekl(a)...
27. listopadu 2016 11:02  

Pane Komárku, Roman Cina Červeňák ťal do živého. Možná se budete divit, ale spousta Romů z mého okolí s tímto názorem plně souhlasí. Jsou to vesměs lidé, kteří mají práci. Posílají své děti do škol. Jejich děti mají celkem slušné známky a úspěšně studují SŠ. Mají velmi slušné bydlení, nejsou zadluženi. Dokonce nedokáži "odhadnout" jejich etnickou příslušnost. Proč bych to také dělal?

Michal Komárek řekl(a)...
27. listopadu 2016 11:11  

Fanda Moudrý

Vůbec se nedivím, sledoval jsem diskusi na jeho profilu na Facebooku i na Romea.cz, vím, že s ním mnoho Romů souhlasí, vím, že mnoho Romů podobný názor sdílí. Děkuji! Hezký den!

Josef Soukal řekl(a)...
27. listopadu 2016 11:49  

Takže pro zajímavost kromě zmíněného článku ještě dva další texty z Romea.cz; shodují se v důrazu na vlastní aktivitu Romů.

http://www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/roman-cina-cervenak-musime-zacit-sami-u-sebe-my-romove-jsme-ti-kteri-se-musi-zmenit-a-ne-vsichni-kolem-nas

http://www.romea.cz/cz/publicistika/rozhovory/robert-tonelli-romske-deti-potrebuji-videt-vzory-byt-aktivni-a-chtit

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/julius-zajac-slavili-romove-vyroci-vzniku-republiky

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. listopadu 2016 19:51  

Teda Komárku, opět perlíte. Česká škola není o vzdělávání Romů, no jasně, oni přece Čechy nemají rádi. Polovina z nich ani neví, že jsou taky Češi.

Hlavně, že Česká škola je o Trumpovi, to jo, ale o "Vzdělávání "kohokoliv", to né, to přece do školy nepatří...

Tak si založte server Romská škola a tam se můžete vyřádit.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.