Bohumil Kartous: Jedním z důvodů, proč se nedaří měnit české školství, je věk učitelů

středa 30. listopadu 2016 ·

"Dlouhodobě se ukazuje, jak těžké je dosáhnout posunu v oblasti českého vzdělávání. Roli hraje průměrný věk učitelů, jenž v nepřímé úměře možnost změny komplikuje. Pochopitelně. Je přirozené, že čím starší člověk je, tím více klesá schopnost jeho adaptace. Nutno dodat, že toto platí statisticky a nikoliv absolutně. Nicméně statisticky vzato, podle posledních údajů ministerstva školství, česká učitelská populace rychle stárne. Za posledních deset let narostla skupina učitelů starších 55 let o zhruba 10 procent, zatímco počet učitelů v kategorii do 35 let se snižuje. To věru není situace „těhotná“ reformou," píše Bohumil Kartous v Lidových novinách.

Kartous pokračuje:

Bohumil Kartous (eduin.cz)
U učitelů se věk pojí s dalšími faktory, které vedou spíše ke snaze konzervovat než hledat nové cesty. Jedním z nich je profesní příprava. Učitelé, kteří jsou pyšní na to, že za katedrou strávili řekněme 20 nebo 30 let, většinou vycházejí ze stejně letitého pedagogického konceptu.

Dalším faktorem, který adaptaci učitelů ztěžuje, je narůstající mezigenerační propast a stále méně pochopitelná podoba sociálního světa, jenž obývají jejich žáci. Nalézt porozumění, když nerozumíte tomu, v jakém světě žáci žijí, je složitější, než když jste schopni jakž takž tvrdit, že ten váš svět je v zásadě stejný.

Třetí významný problém je jednoduše řečeno paradigma člověka postiženého předlistopadovou érou. Učitelé, kterým je dnes padesát, byli vzděláváni v totalitním systému a tedy podle tehdejšího pohledu na věc. To neznamená, že neprošli žádným osobním či sociálním vývojem, jenže minulost prosakuje. Někteří jsou dodnes schopni ve veřejné diskusi tvrdit, že žák je „objektem“ vzdělávání, tedy že je to něco, co „je vzděláváno“, ne někdo, kdo „se vzdělává“. S hlubokým přesvědčením o naprosté oprávněnosti takového postoje.


Celý text naleznete v dnešním vydání Lidových novin

64 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. listopadu 2016 7:08  

Uvažuje jako idiot.
Než to smažete Komárku, položte si otázku, kolik je Vám let.

Karel Havlicek řekl(a)...
30. listopadu 2016 7:16  

Přesně tak mladý učitel, který vzal učitelství jako nouzové řešení a odborník který by se v praxi neuživil. Tito lide zachraňují školství.

Datel řekl(a)...
30. listopadu 2016 7:23  

Ne jako, ale je to idiot!Rád bych ho viděl učit na ZŠ, to by asi byla legrace.

mirek vaněk řekl(a)...
30. listopadu 2016 7:43  

Právě lidé s názory pana Kartouse způsobili, že mladí ve školství nejsou. Ti kteří tvrdí, že na učiteli nezáleží, že učit může kdokoli a žák se vlastně bude učit sám. A tedy učitelská profese je léta degradována a podhodnocena. Kdyby ve školství nezůstávali důchodci, tak už se dávno zhroutilo.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. listopadu 2016 7:54  

Datel: Každý idiot je u nás zákonem chráněný a takové vyjádření je bezpečnější. :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. listopadu 2016 8:34  

Idiot není nadávka,ale diagnoza_ Defektologocký slovník.

Kartous je propagandista, ne expert, znalec nebo pedagog. Píše hůř než Blesk. Věřte, že mnoho lidí si tohle rádo počte. Vždyť to znáte. Stojíte v sámošce frontu a slyšíte něco o pitomých starých učitelkách,co jen rozdávají kule, mají samé prázdniny a ve 12 jsou doma. A pro tuto sortu lidí jsou Kartousovic články jak dělané.Myslím, že největším trestem pro toho pána by byla 5ti letá povinná práce na základní škole a učilišti.Nepochybuji , že by pak psal zcela jinak.

Michal Komárek řekl(a)...
30. listopadu 2016 9:00  

Paní Karvaiová, pánové,

myslím, že je opravdu důležité, aby se místní diskuse obešly bez urážek. Nicméně také myslím, že Bohumilu Kartousovi mohu přiřknout cosi jako status "veřejného činitele", který musí v diskusi snést trochu víc. Ale i to musí mít své meze...

Pokud jde o moje studia - ano, studoval jsem za minulého režimu. A je to v mnoha ohledech jistě jiná zkušenost než ta, kterou zažili studenti polistopadoví. Ale myslím, obecně samozřejmě, aniž bych tak chtěl hodnotit sebe, že záleží víc na osobnosti, charakteru..., než na formálním základu vzdělání. Když chce být někdo dobrý v takovém oboru jako je učitelství nebo pedagogika, musí na sobě pracovat celý život a musí mít ostatně také něco jako talent. Studia za minulého režimu nebyla pro normálního člověka natolik limitujícím a frustrujícím zážitkem, aby mu zabránila v další práci a rozvoji. Tedy statisticky vzato :-).

V tomto ohledu jsou tedy jakákoli zobecnění zavádějící, až hloupá.

Důležité mohou být ovšem jinak položené, byť v důsledku podobné otázky: Jsou čeští učitelé ochotni na sobě pracovat? Pracují na sobě? Kolik z nich? A kolik se nechalo příliš ubít, znechutit a frustrovat? A kolik z nich prostě ani nemá žádné velké předpoklady pro to, aby byli dobrými učiteli? A tady je třeba zdůraznit, že bez ohledu na věk, ale daleko spíš s ohledem na prestiž, náročnost a plat, které prostě k tomuto povolání davy disponovaných lidí nelákají. A na podmínky, v nichž učí...

To sice také vypadá jako "minové pole" pro diskusi s učiteli, nicméně to může být prostor produktivnější než ideologické teze o determinací minulým režimem...

Děkuji!
Hezký den!

krtek řekl(a)...
30. listopadu 2016 9:23  

Dobře - jaký je plat, jaká je perspektiva v oboru, co to znamená na sobě pracovat.
Více jak polovina učitelů dělá svou práci dobře - z mé zkušenosti řadového učitele IT a MAT.
Ale když vám někdo napíše, že problémem školství je věk učitelů, tak prostě uráží.
Byl Vyšší princip neschopným učitelem? Byl profesor Matulka neschopným učitelem? Byla učitelka Hajská neschopnou učitelkou? Byla učitelka Zmatlíková neschopnou učitelkou?
Ve věku to není.
A když nám radí vystudovaný učitel, který v podstatě nikdy neučil a nedostudovaný automechanik a jsou médii bráni jako "experti", tak je něco špatně.

krtek řekl(a)...
30. listopadu 2016 9:24  

A prosím, aspoň kvůli mně, odpusťe si to "Děkuji! Hezký den!" Jde z mého pohledu o floskule.

Josef Soukal řekl(a)...
30. listopadu 2016 9:58  

Závěr o objektu vzdělávání se týká mé diskuse s B. Kartousem o dalším jeho štvavém článku, který se týkal zdejší diskuse s p. Kmentem. Netvrdil jsem v ní nic jiného, než že z pohledu učitele je žák objektem vzdělávání. Je příznačné, že v jistý čas B. Kartous diskusi opustil, zřejmě proto, že mu oponenti odstřelovali jedno jeho tvrzení za druhým. Vzápětí si ovšem vyřizuje účty přes Lidové noviny. Pro tohoto člověka nemám slušných slov, nemá smyslu s ním diskutovat o ničem.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. listopadu 2016 10:53  

Něco tak hloupého lze očekávat právě od pedagogického nýmanda, který od katedry zbaběle prchl.

Eva Adamová řekl(a)...
30. listopadu 2016 11:11  

Stačí si přečíst následující a každý si udělá obrázek sám.

http://blisty.cz/authors/1136-bohumil-kartous#sthash.bPdVS2zy.dpbs

Datel řekl(a)...
30. listopadu 2016 11:41  

Po navštívení odkazu uvedeného výše se omlouvám všem diagnostikovaným idiotům.BK je na tom mnohem hůř.

Tlumočník řekl(a)...
30. listopadu 2016 11:53  

Učitel je s dětmi neustále. Kdo jiný by měl znát dítě a jeho svět, když ne učitel? O jaké mezigenerační propasti Kartous blábolí? Ten člověk je úplně mimo mísu.

old pratavetra řekl(a)...
30. listopadu 2016 12:22  

"Po navštívení odkazu uvedeného výše se omlouvám všem diagnostikovaným idiotům.BK je na tom mnohem hůř."

Stát si vždy platil užitečné idioty.

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. listopadu 2016 12:35  

Víte co, pane Komárku. Je někde napsané, kdo smí a nesmí urážet? Protože urážkou nemusí být jen vulgární slovo,ale celkové vyznění článku. A v tom je pan Kartous mistrem. Umí urazit bez jediného šrapnelu.
Není přeci rozdíl mezi starším učitelem a mladším. Tedy ,z fyziologického hlediska ano. Ale to nemusí mít na profesionalitu takového člověka žádný vliv. Znám mnoho starších, co se neustále vzdělávají. Znám takové i mladé. Kdo píše podobné výplody, jako Kartous, je hlupák.
Jaká je motivace učitelů k dalšímu vzdělávání? Většinou jen vnitřní motivace. Nic za to totiž nedostávají.Proto se i stává, že ti ostatní prostě na školení moc nechodí, neboť to považují za zbytečně strávený čas. Nakonec se třeba do různých funkcí dostane někdo, kdo jen má známosti a nevadí, že se snažil předtím vzdělávat.
Spíš byhc pochopila, kdyby se někdo snažil najít ,jak učitele motivovat. Jak je podpořit,aby v tom svém náročném povolání nevyhořeli. Rozhodně bych se přimlouvala za různé terapie a pod. Články podobného ražení, které pan Kartous s pravidelností jemu vlastní plodí, jsou pro většinu učitelů demotivující a urážlivé. On sám nedělá nic pro to, aby se situace zlepšila. Kopnout si umí kde kdo.

Jiri Janecek řekl(a)...
30. listopadu 2016 12:36  

1. Proč školství měnit?
2. Pokud hledám důvody či příčiny něčeho (ať už je motivace z bodu 1 jakákoli), měl bych se snažit dojít do takového bodu, abych realizovatelnou změnou ten stav napravil. Teda aspoň zkrachovalý učitel živící se jako novinář (mající plnou hubu kritického myšlení) by mohl. Co chce jako dělat? Vyházet učitele přes 45? Nahnat mladé lidi do škol (a za 20 let zase vyházet)?
Mimochodem, není ten postoj k části učitelů na základě věku tak trochu fuj? Co si to ten Soros platí... Inu stárne.

Závěr: Obvyklé diletantské plácání pro plácání.

Jiri Janecek řekl(a)...
30. listopadu 2016 12:38  

A nebo jak těsně přede mnou napsala kultivovaněji a srozumitelněji paní Karvaiová...

Fanda Moudry řekl(a)...
30. listopadu 2016 13:47  

"Nevěř nikomu, komu je nad 30!" (John Lennon)

Bohumil Kartous
Narozen 17. 8. 1977 v Kroměříži. (Pro pana Komárka, jedná se o veřejně dostupnou zprávu na www)

Je to zpráva o tom, že panu Kartousovi nemáme věřit. Dělá si z nás prču. Zapomněl nám totiž sdělit jednu podstatnou věc. Z kterého oficiálního průzkumu čerpal a z jaké literatury čerpal? Mám obavy, že si vše vymýšlí a šíří pobuřující zprávy.
Tohle uveřejnit na západ od našich hranic by znamenalo, že pan Kartous by si už nikde ani neškrtl.

poste.restante řekl(a)...
30. listopadu 2016 14:09  

Hm. Jaký je rozdíl mezi mladým a starým blbcem? (Kromě věku, samozřejmě.)
Jaký je rozdíl mezi starcem lajícím nezvedené mládeži a mladíkem, podsouvajícím starším myšlenkové stereotypy?
Když někdo vysloví zjevné blbosti, je možno ho označit za blbce?
Smíme ještě říci o někom, že je blbec a své tvrzení zdůvodnit, anebo už samotné slovo blbec je nepřípustné?

Jak to, že autor článku není obviněn z ageismu?
Kde má pro svá vyslovená tvrzení důkazy, statistiky, studie?

Proč zjevná urážka věkem starších učitelů je přípustná, zatímco označení autora za idiota už nikoliv?

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. listopadu 2016 14:26  

..... Učitelé, kterým je dnes padesát, byli vzděláváni v totalitním systému a tedy podle tehdejšího pohledu na věc. ......

Mohu pana Kartouse ubezpečit, že např. mé totalitní vzdělávání je uznáváno ministerstvem a NÚV více, než polistopadová studia mých kolegů.Čož jsem se dozvěděla přímo od zdroje hlavního - p. Zapletalové, dále mi bylo uznáno vzdělání pro 1.stupeň , pro všechny speciální školy, pro výkon funkce školního speciálního pedagoga i pro speckaře poradenského. Nikdo z těch, kdo studovali po listopadu nemá stejné kvalifikační předpoklady. Asi někdo tuší, že to tzv. totalitní vzdělání nebylo zas tak špatné. Jo, měli jsme marxisus -leninismus. Asi si všichni umí představit, jak jsme to "žrali", že? Tohle totiž nikdo nebral vážně ani ve snu.
Nafouknutost některých dnešních mladých je vrcholem jejich nevychovanosti. Uznávám, že mnozí vládnou lépe cizími jazyky, mnozí jsou zcestovalí (pokud mají movitější rodiče). Zato jim chybí pokora, umění naslouchat, umění sebereflexe. Věk není o ničem, leda o více nemocech. Je zajímavé, kolik vědců, kteří se uchytili i v zahraničí a dnes jsou to již ti nadpadesátníci, které vyučil totalitní systém, má výborné vzdělání a pracuje na špičkových místech.
Bože Kartousi,dej si voraz.....

Eva Adamová řekl(a)...
30. listopadu 2016 14:54  

Naši deváťáci dnes dorazili do školy v tričkách s nápisem: Moudrost nás nedohnala, byli jsme rychlejší.

Mám pocit, že Bob je stále ještě dost rychlý.

Simona CARCY řekl(a)...
30. listopadu 2016 15:37  

Tak nevím, jak se vyhnout ad hominem reakcím. Třeba tadyhle BK píše: "...dalším faktorem, který adaptaci učitelů ztěžuje, je narůstající mezigenerační propast a stále méně pochopitelná podoba sociálního světa, jenž obývají jejich žáci...". Tady přehlédnu chybné skloňování (jenž), vždyť to není učitel, že? Dále se snažím chápat, jak to myslí, ale nemohu nevidět, co dělá on sám: Dalším faktorem, který atmosféru ve školství kontaminuje, je narůstající myšlenková propast mezi sluníčkovým pojetím takyexpertů střihu BK a realitou ve školách. Neúspěšný revolucionář pláče, že mu nikdo nechce chválit tu pěkně vymyšlenou revoluci, kterou chtěl realizovat s dalšími teroristickými neziskovkami. A přitom měli už tak pěkně našlápnuto! Tak si teď vzal na pomoc další argument - bude diskriminovat podle věku, protože ti staří, jsou moc zkušení na jeho novoty a ti mladí nejsou dost blbí, aby mu je žrali. A pak dělejte revoluci. Jen si to zkuste řídit školu jako firmu. Nevidím moc prostoru pro něj do budoucna, leda by držel příští podzim tašku Zlatuškovi.

old pratavetra řekl(a)...
30. listopadu 2016 15:48  

"Nevidím moc prostoru pro něj do budoucna, leda by držel příští podzim tašku Zlatuškovi."

Zlatuška pro něj přijatelný nebude, je "starý".

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2016 15:54  

Nerozumím, proč je to tak kontroverzní. Učitelé a starší učitelé zejména jsou z různých důvodů méně otevření změnám. Mohou být moudří a se změnami obezřetní, nebo zaběhlí ve svých zvycích, nebo trochu z obojího. Tak jako tak, pokud je ve školství převládající počet straších lidí, změnám pšenka nepokvete. Nutno říci, že není změna jako změna. Pokud je změna změnou z vrchu, z ministerstva, to se zavádí jedna radost, nikdo se nikoho moc neptá, prostě se to podstrčí neználkům politikům k podepsání a je vymalováno. Všichni sklopí uši a kývají, jako že ano úředníci, dobře to tak je. Je-li to změna spíše dobrovolná, třeba v přístupu nebo v metodě, to je hnedle jiné kafe.

old pratavetra řekl(a)...
30. listopadu 2016 16:44  

"Učitelé a starší učitelé zejména jsou z různých důvodů méně otevření změnám."

Neuvěřitelná hloupost. Z mé vlastní zkušenosti, ale i ze sdílení s ostatními řediteli, jsou právě starší učiteli podstatně pružnější a tvárnější. Drtivá většina mladých má vžito, jak se ti učitelé mají dobře a nyní to poznávají ze stránky, která jim zůstávala skryta. Nejsou schopni změnit metody výuky (na výškách se nic takového neučí), na DVPP se nechtějí hlásit. Tudíž oznámí, že za ty prachy (i víc) mohou vybalovat zboží. A možná ani netušíte, že ti, kteří museli z organizačních důvodů odejít z výběrových středních škol a uchytili se na základce, po zkušenostech s inkluzí odcházejí ještě ve zkušební době!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
30. listopadu 2016 17:23  

"Nerozumím, proč je to tak kontroverzní."

A proč Bobík neplivne stejným způsobem proti "starým" lékařům, soudcům, poslancům nebo knížatům?

Simona CARCY řekl(a)...
30. listopadu 2016 17:37  

Nebo ten starej Šteffl, no ne?

Tajný Učitel řekl(a)...
30. listopadu 2016 17:50  

Old pratavetra,

ok, beru a děkuji za jiný úhel pohledu.

Ygrain řekl(a)...
30. listopadu 2016 18:49  

"A proč Bobík neplivne stejným způsobem proti "starým" lékařům, soudcům, poslancům nebo knížatům?"

Protože má mindráky z dob svého gymnaziálního loserovství.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. listopadu 2016 21:42  

"ok, beru a děkuji za jiný úhel pohledu."

Pane Bože...

Fanda Moudry řekl(a)...
30. listopadu 2016 22:41  

Tajný Učitel

Kde máte nějaký věrohodný výzkum o této problematice? Nemáte!!! Tedy si vymýšlíte úplně stejně jako pan Kartous. A to je manipulace. Nesmírně jste se tím shodili a znevěrohodnili. Jednání pana Kartouse není korektní.

Vl.Václavík řekl(a)...
30. listopadu 2016 23:21  

Je škoda, že se zde tolik pozornosti věnuje autorovi článku. V podstatě zbytečně. Ale snad si tím někdo léčí nějaký svůj komplex. Pak se opomíjejí zajímavé problémy, na něž pan Kartous upozorňuje.
Že česká učitelská populace stárne je statistický údaj. Do jaké míry ovlivňuje věk ochotu a schopnost hledat nové cesty ve výuce či snažit se spíš konzervovat zaběhnutý pedagogický koncept je otázka, kterou by nejspíš mohli osvětlit ředitelky a ředitelé. Je přirozené, že v určitém věku už klesá schopnost adaptace, ale dá se s tím něco dělat. Naproti tomu i mládí má četné nevýhody.
Původní článek má titulek "Když minulost prosakuje" a proto poukazuje na problém člověka - učitele postiženého předlistopadovou érou. Pokud připustíme vliv vysokoškolských studií na následnou profesní dráhu, tak by bylo zajímavé si přečíst vzpomínky těch, kteří skládali státnice v roce 1989 a dříve - co si odnášeli ze studia pedagogiky a co museli se sebou udělat, aby v popřevratové době obstáli. Nejde ani tak o didaktiku jak spíš o představy změn paradigmatu vzdělávání i v mezinárodních souvislostech.
Někdy se zde diskutuje o reformní pedagogice a alternativních pedagogických koncepcích. Mám dojem, že některé zde prezentované znalosti o otázkách pedagogických jsou poněkud tristní.

Fanda Moudry řekl(a)...
30. listopadu 2016 23:44  

"Někdy se zde diskutuje o reformní pedagogice a alternativních pedagogických koncepcích. Mám dojem, že některé zde prezentované znalosti o otázkách pedagogických jsou poněkud tristní."

V tom máte plnou pravdu, stačí pan Kartous, Feřtek a EDUin.

Vl.Václavík řekl(a)...
30. listopadu 2016 23:55  

Asi Vás zklamu - článek pana Kartouse je dobrý a v mnohém podnětný.

poste.restante řekl(a)...
1. prosince 2016 0:02  

Třetí významný problém je jednoduše řečeno paradigma člověka postiženého předlistopadovou érou. Učitelé, kterým je dnes padesát, byli vzděláváni v totalitním systému a tedy podle tehdejšího pohledu na věc. To neznamená, že neprošli žádným osobním či sociálním vývojem, jenže minulost prosakuje.

Označit článek, ve kterém je vysloveno tak bezprecedentně urážlivé tvrzení za dobrý ...
ANO. Zklamal jste mne, pane Václavíku. Velmi jste mne zklamal.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. prosince 2016 0:02  

Mne nezklamete určitě, to se nemusíte bát.

Jana Karvaiová řekl(a)...
1. prosince 2016 6:22  

Pane Vaclaviku. Ja jsem napriklad sve zkusenosti popsala. Tedy pokud jste to cetl nekde vyse. Priprava byla dobra( statnice 1987). Vzdy bude z kazde skoly problem s teorii a realitou. Presto jsem se citila byt pripravena. Prace s tridou, casto kazdy rok jinou, se da naucit pouze za pochodu primo v realu. Nebyla jsem pripravena na srazky s blbci vseho druhu ( urednici, reditel, rodice, inspektor). I to se clovek casem nauci sam. Necitila a necitim se dodnes nijak ideologicky postizena, prave naopak, kdyz dnes pocitim podobne " tlaky" jako tenkrat, jsem okamzite alergicka a reaguji. O tom, zda clovek bude stale sledovat nove veci rozhoduje ne skola, kde studoval, ale jeho povaha a vnitrni motivace.
Vek ucitelu na skolach by mel byt alarmem pro nekoho nahore, ne pro ucitele samotne. I hospodsti stangmasti by nemeli problem s analyzou tohoto stavu. Jediny, kdo to nechape je nase MSMT a financaci. Souvisi to s platy , psychickou zatezi a permanentni buzeraci zhora i zdola.

Tajný Učitel řekl(a)...
1. prosince 2016 7:41  

Fanda Moudrý,

doporučuji knihu Schoolteacher: A sociological study, D. Lorty
jedna z nejlepších knih k problematice učitelů a změn.

Fanda Moudry řekl(a)...
1. prosince 2016 11:06  

Tajný Učitel

A co tak něco z německého prostředí (Rakousko, Německo - podobná mentalita) nebo přímo nějaká sociologická studie z českého, polského, slovenského prostředí? Ony názory pana Kartouse jsou diskriminační a sociálně nekorektní. Tady je pak už jenom kousek k "masokostní moučce" (však víme kdo to pronesl).

tyrjir řekl(a)...
1. prosince 2016 12:28  

Pan Kartous své extrémní názory vyjadřuje jako čelný představitel neziskové organizace Eduin nebo jako své osobní názory, které by měly být v souladu s posláním a cíli této organizace. Jeho mnohdy nesnášenlivé až nenávistné mediální projevy k české společnosti jako celku (viz např. článek Česká společnost je ne-mocná), k systému českého školství a k učitelům jsou myslím dostatečně známy.

Jsem názoru, že v případě článku "Jedním z důvodů, proč se nedaří měnit české školství, je věk učitelů" se pan Kartous očividně dopouští extrémistické propagace a podněcování věkové nesnášenlivosti. Za podivne považuji to, že pan Václavík tento extrémistický článek jako učitel PedF nevědecky schvaluje. Stejně jako pan Kartous přehlíží objektivní příčiny, které vedly k nezájmu absolventů PedF o učitelskou praxi, k feminizaci škol a k úpadku kvality vzdělávání ve veřejných školách. Mezi tyto příčiny nepochybně patří především například rozpočtová podfinancovost školství, neúčinné a mnohdy i zbytečné (pseudo)reformy, na nichž mají významný podíl i antipedagoticky, na změnu vzdělávacího paradigmatu, orientovaní vzdělávací aktivisté a neúčelné a neefektivní čerpání vzdělávacích dotací v resortu MŠMT. Zastírat tohle vše pokusy svádět vinu za neuspokojivý stav českého školství na učitele je naprostý nesmysl.

Je mi s podivem, že Lidové noviny takový článek vůbec otiskly.

Je mi s podívem, že Eduin takové jednání pana Kartouse toleruje.

Jsem názoru, že by MŠMT mělo k extrémistické propagaci věkové nesnášenlivosti panem Kartousem zaujmout stanovisko prohlášením, ve kterém tento extrémismus odsoudí.

J. Týř

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
1. prosince 2016 12:31  

Pane Václavíku,

to, že se věnujeme autorovi není vůbec zbytečné. Kartous je vzorovým typem člověka s minimálními pedagogickými zkušenostmi, zřejmě neúspěšným pedagogem, který se rozhodl převtělit do vševědného liessmannovského experta s obsedantní touhou na kvalifikované učící učitele neustále útočit. Vzpomeňte na diskusi o kvalifikovanosti, kdy právě takoví experti vyvolávali dojem, že ti nekvalifikovaní jsou jaksi samozřejmě plošně lepší, než jsou ti kvalifikovaní, postižení dokonce pedagogickým vzděláním. Kupodivu se tito experti ve prospěch nekvalifikovaných také odvolávali na odučená léta, která jsou však pro kvalifikované naopak buď nicneříkající, nebo dokonce přítěží. Účelovost takové pseudoargumentace je zřejmá. Vyvolávat navíc démony jakéhosi předlistopadového postižení je pouze další sprostotou made in eduin. V jiných oborech nevídanou. Nedohlédne-li takový expert důsledků svých slov, je hlupák, dohlédne-li, je darebák.

tyrjir řekl(a)...
1. prosince 2016 12:46  

Pane Komárku, prezentaci pana Janíka jste na ČŠ zveřejnil až po několika upomínkách. Extrémně aktivistické články však zveřejňujete hbitě. Navíc u nich sám tendenčně aktivisticky vystupujete v diskusi a podjatě cenzurujete některé vašemu aktivistickému pojetí věcí nepohodlné příspěvky. Jste kompetením šéfredaktorem České školy? J.Týř

tyrjir řekl(a)...
1. prosince 2016 12:53  

Nedohlédne-li takový expert důsledků svých slov, je hlupák, dohlédne-li, je darebák.

STRUČNÉ A VÝSTIŽNÉ. Pro pana Kartouse, Václavíka i Komárka, myslím.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. prosince 2016 14:12  

"Kartous je vzorovým typem člověka s minimálními pedagogickými zkušenostmi,"

To mají s panem Václavíkem společné... Proto tak souzní.

tyrjir řekl(a)...
1. prosince 2016 18:20  

Policie ČR vyšetřuje v MPSV Fond dalšího vzdělávání. MŠMT a sněmovní školský výbor ve věci NÚV spí?

Fond opakovaně sklízel kritiku

Fond dalšího vzdělávání je příspěvkovou organizací ministerstva práce. Zaměřuje se na profesní vzdělávání a má přispívat k lepšímu uplatnění starších pracovníků, rodičů s malými dětmi či postižených na trhu práce.
Fond opakovaně sklízel kritiku kvůli vedení svých projektů, a to například i od poslanců sněmovního sociálního výboru. Kvůli situaci ve fondu odboráři vstoupili do stávkové pohotovosti, v polovině listopadu ji pak zrušili.

Audit prý zjistil „manipulaci s úvazky"

Ministryně Michaela Marksová totiž 11. listopadu odvolala ředitele fondu Miroslava Procházku. Důvodem byly výsledky ministerského auditu, který zjistil „špatné hospodaření a téměř trojnásobné překročení provozního rozpočtu", uvedl už dřív Habáň. Audit podle něj zjistil i „manipulaci s úvazky". Osobní náklady, které byly u evropských projektů, s nimi nesouvisely.
„V přehledu o hospodaření organizace ředitel uváděl nereálná ekonomická data, jednotlivé přehledy tak vykazovaly různou výši hospodářského výsledku a neodpovídaly skutečnosti. Další chybou bylo opakované uzavírání smluv se zaměstnanci na dobu určitou, častokrát jen na pár měsíců, což odporuje zákoníku práce," uvedl k auditu už dřív mluvčí.


Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-mpsv-zasahovali-policiste-kvuli-fondu-dalsiho-vzdelavani-20161201.html

Národní ústav pro vzdělávání, organizace přímo řízená MŠMT, je už druhým rokem bez definitivně jmenovaného ředitele. Předchozí ředitel NÚV byl odvolán, pokud vím, za podobné věci tuším v únoru 2015. Ve vrcholovém vedení NÚV, myslím, stále sedí někteří lidé, kteří nekonali, jak mohli a měli, a kteří jsou zodpovědní za minulé i současné nedosrovnalosti v práci NÚV možná i víc než odvolání ředitel. Audit FDV iniciovalo MPSV a nesrovnalostí se tam řeší. MŠMT se k podobným krokům, zdá se, nemá. Spí snad? Kdy bude mít NÚV nového ředitele, který tam udělá pořádek?

Například tyhle věci se Lidovým novinám a panu Kartousovi nezdají důležitější než očerňování učitelů?

J. Týř

PS: Sněmovní sociální výbor, zdá se, pracuje dobře. Se školským výborem je to asi horší. Pivo tam mají možná dobré, ale ten vrchní je možná "nějakej divnej":)))

Viz též role nových odborů v MPSV:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/podrizeni-marksove-hrozili-stavkou_405419.html

Jana Karvaiová řekl(a)...
1. prosince 2016 20:51  

Pane Tyjři, dnes máte ne potlesk,ale aplaus.

Právě se nám na FB objevila superprasárna. Doufám, že to brzy dáme nějak dohromady a zveřejníme.

Vl.Václavík řekl(a)...
1. prosince 2016 23:24  

Pane Sotoláři,
zabývat se v diskusi osobností názorového protivníka považuji za nepříliš efektivní proto, že se opouští argumentační rovina. To bychom si mohli brát postupně na paškál redaktory a editory tradičních tiskovin a webů a zaštítěni mnoha lety praxe za katedrou z nich dělat větší či menší pitomce. A výsledek? Nulový.
O školství se hodně píše a bude se psát stále víc. A nebude to pro někoho příjemné čtení, protože kritika se snáší na celý systém i na jeho hlavní článek - tedy na učitelky a učitele. Teď třeba nejnověji "neefektivní systém výuky angličtiny" v týdeníku Ekonom.
Spíš než jako pomlouvání tradiční školy je třeba brát kritické připomínky jako výzvu k úvahám, co a jak zlepšit. Východiskem takových úvah musí být podle mě ochota souhlasit s panem Kartouzem požadovanou změnou pohledu na vzdělávání (na vyučování i učení). Ten pohled se mění, ovšem pomalu. Stejně jako naše přibližování vyspělým zemím.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 1:00  Idiot nebo IDEOT?

Nesouhlasím s tím, že pan Kartous a jemu podobní ideologicky podjatí demagogové jsou idioti, i když hloupost jejich demagogie použití tohoto označení někdy trochu evokuje. Idiot je mentálně postižený člověk s velmi nízkým IQ, který i tak může být vnitřně celkem vyrovnaný, neagresivní a nemusí nutně škodit lidem ve svém okolí.

IDEologicky podjatí demagogové takoví nejsou. Jejich inteligence je vyšší než u idiota. Pod záminkou nějaké ideje se snaží, často bez výčitek svědomí a často i urážlivě a agresivně a téměř za každou cenu demagogicky přeonačit, umlčet nebo alespoň očernit názorové odpůrce a prosadit tak objektivní situaci a veřejnému zájmu nerelevantním způsobem své ideje, přičemž jejich motivace může být čistě ideová nebo i zištná. Tyto ne vědecky a ne odborně se projevující umanutce by se, myslím, patřilo pojmenovat spíš slovem IDEOT.

IDEOCIE se, myslím, projevuje nikoli jen u takzvaných vzdělávacích aktivistů. Projevuje se i v politických, úřednických, vědeckých, odborných, podnikatelských a dalších okruzích. Lidské společnosti neškodí idioti ale ideoti. Tragédií by bylo, kdyby se ideocie začala významněji a dlouhodobě projevovat v oblasti zákonodárné a výkonné státní moci i v obecném povědomí.

Neurážejme, prosím idioty. Pojmenovávejme radši soustavně a trpělivě ideologicky podjaté demagogy - ideoty. Ve škole i v běžném životě

J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. prosince 2016 6:19  

Pane Václavíku
popište nám prosím, jak vy konkrétně na fakultě inovujete výuku budoucích kantorů. Jak jste sami vysokoškolští učitelé strávili několik měsíců náslechy a návštěvami a konzultacemi na školách. Jak jste zpracovali všechny své nově nabyté poznatky a nyní se chystáte na podstatné změny ve výuce svých svěřenců.
ale proč bych se tu rozepisovala, vždyť tohle už tu jistě napíšete podrobně sám. Již se těším. A vlastně by bylo výborné, kdybyste celý ten inovativní proces popsal ne v komentářích ,ale jako svůj příspěvek.
Již předem děkuji. Nádherně fantastický den!

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
2. prosince 2016 8:03  

"Východiskem takových úvah musí být podle mě ochota souhlasit s panem Kartouzem požadovanou změnou pohledu na vzdělávání (na vyučování i učení)."

Vy jste se asi pomátl, ne? Když nějaký matlal, který ničemu nerozumí, začne kritizovat obor, který se dotýká statisíců dětí rodičů a učitelů, tak východiskem je SOUHLAS? Naprosto běžně je takový matlal odeslán do řiti. Bohužel mediální stav okolo školství je takový, jaký je a tito matlalové se snaží dostat do kouta celé školství.

To mají takové skupiny souhlasit s každým blbem, který začne vymýšlet vlastní nepodložené teorie?

Vladimír Stanzel řekl(a)...
2. prosince 2016 8:25  

Pane Václavíku,

argumentace ad hominem tak, jak ji použil pan kolega Sotolář, je zcela v pořádku a akceptovatelná - viz Shopenhauerova Eristika. Když mě bude (v našich podmínkách) o podstatných kazech demokracie a ýhodách autoritářského zřízení poučovat člověk, který byl vysokým funkcionářem KSČ a agentem StB, mám přímo povinnost, ne pouze právo, na to upozornit.
Článek z Ekonomu, o němž píšete, je ukázkou novinářské nezpůsobilosti, protože na většině škol se dnes pracuje s moderními anglickými knihami a jejich metodikami, ne s českými. A jak v jiné diskusi zde na ČŠ píše Ygrain, problémem je rozkolísanost úrovně výuky pramenící jako obvykle z nedostatku peněz.
Připojuji se ke kolegyni Janě Karvaiové v čekání na Váš inovativní příspěvek a hlavně přístup k budoucím kolegyním a kolegům.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 10:09  

Rozhovor Britských listů 86: Čeští politikové drsně zanedbávají školství

Vl.Václavík řekl(a)...
2. prosince 2016 13:32  

Ad paní Karvaiová a pan Stanzel.
Dobrý den, pošlete mi e-mail, rád odpovím. Vl. Václavík.

poste.restante řekl(a)...
2. prosince 2016 14:11  

Řekněme, tedy čistě teoreticky:
Pan Václavík neumí učit a je ideologicky zakotven v minulém režimu, což ho předem diskvalifikuje z diskuse o změnách ve školství i ve vzdělávacím procesu budoucích učitelů i žáků. Pojďme o tom diskutovat. Výchozím předpokladem k této diskusi je OCHOTA K SOUHLASU s předchozím tvrzením.

Omlouvám se, pane Václavíku. Nic z výše uvedeného si nemyslím a ani to nechci tvrdit.
Jen jsem se pokusil o názorný příklad absurdnosti Vaší argumentace.

Nikdo nezpochybňuje nutnost systémových změn ve školství.
Začít diskusi urážkou a ageistickým tvrzením asi není úplně nejlepší start, nemyslíte?

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 15:35  


Paralyzují ideoti české školství?

Spolek českých právníků Všehrd

Ve svém úvodním příspěvku spisovatel Cílek varoval před složitostí právního systému a zdůraznil, že pokud komplexnost jakéhokoli systému přesáhne únosnou mez, začne se hroutit. Dále poznamenal, že složitost už není znakem moci, nýbrž je přímo jejím pohonem.

Soudce Fiala s myšlenkou složitosti systému práva souhlasil a Cílkovo varování doplnil několika praktickými příklady: "Ve Francii překročili obsolentní ustanovení judikaturou. U nás je to naopak. Snažíme se vytvářet hodně norem, což je dobrá vizitka pro politiky. Náš právní řád je zahlcen a to porušuje jeho stálost. Judikatura občanského zákoníku se bude ustavovat 10 let - bude to období nestability.”

Další problém, který podle Fialy přiživuje paralýzu státu, je chybný výklad principu rovnosti. Tvrdí, že v době sepsání Listiny základních práv a svobod ji její autoři chápali jako rovnost příležitostí, kdežto dnes je vykládána jako rovnost výsledků. To způsobuje posilování slabší strany, které může vyústit až v to, že se slabší strana stává silnější a naopak.

“Kdysi děti zjistily až v období puberty, že pokud odmítnou poslouchat své rodiče, vlastně jim nic nehrozí. Dnes to vědí mnohem dříve a rodiče si k nim nemůžou dovolit vůbec nic. Stejně tak například ochrana postavení studentů způsobila, že se dnes obětí šikany stávají spíše než děti učitelé.”


http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mistopredseda-ns-fiala-a-spisovatel-cilek-bez-politicke-korektnosti

Co tomu říkáte, pane Václavíku?

J.Týř

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 18:37  


Ad paní Karvaiová a pan Stanzel.
Dobrý den, pošlete mi e-mail, rád odpovím. Vl. Václavík


Utíkáte z diskuse na České škole, pane Václavíku?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
2. prosince 2016 19:01  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
2. prosince 2016 19:04  

„Učitelé, kteří jsou pyšní na to, že za katedrou strávili řekněme 20 nebo 30 let, většinou vycházejí ze stejně letitého pedagogického konceptu.“

Většinou? Jakou většinou, pane Václavíku? Máme data? Nebo vám stačí Kartousův expertní odhad?

„narůstající mezigenerační propast“

To už tak mezi generacemi chodí. Co s tím, pane Václavíku, chcete dělat? Budou jen čerství maturanti učit na základnách? Budeme starší posílat do důchodu v padesáti? Nebo je budeme rovnou střílet?

„U učitelů se věk pojí s dalšími faktory, které vedou spíše ke snaze konzervovat než hledat nové cesty.“

Pouze učitelů? Prosím o jasné vyjádření, pane Václavíku. Podepíšete, že „U lékařů se věk pojí s dalšími faktory, které vedou spíše ke snaze konzervovat než hledat nové cesty"?

„musí být podle mě ochota souhlasit s panem Kartousem“

Pane Václavíku, to už si vyloženě děláte kozy, ne?

P.S. Mail nedám.

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 19:17  

Utíkáte z diskuse na České škole, pane Václavíku? Stojíte si za tím, co jste tu napsal nebo ne? Pokud ano, odpovězte, prosím. J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. prosince 2016 20:39  

Tak jsem vam pisla, p.Vaclaviku. Nebo chcete radsi v Hradci na kafe?

tyrjir řekl(a)...
2. prosince 2016 21:02  

Diskusní Konto separato? :)))

Pane Václavíku, když neobstojíte v přímé diskusi se studenty, řešíte to taky diskrétním dopisováním?

Nowak řekl(a)...
2. prosince 2016 22:22  

Několik poznámek ke starším učitelům:
1. Pan Kartous tohle nevymyslel. Tvrzení, že starší učitelé jsou n odpis přece provázela zavádění reformy a tvorbu prvních ŠVP podle RVP někdy před 10-12 lety.
2. Vyjádřením nedůvěry v kvalitu starších učitelů byly i tvrdé útoky na věkový automat při zvyšování platů. Zdůrazňovalo se, že přece mladý učitel může být od začátku lepší než starší.
3. Učitelé, kteří studovali před rokem 89 mnohdy studovali v 90. letech znova. Ruštináři studovali zpravidla jiný jazyk, učitelé němčiny nebo angličtiny se seznamovali s moderními světovými učebnicemi, jiný stylem výuky a většinou poprvé se zeměmi, o nichž učili a s rodilými mluvčími "jejich" jazyka. Učitelé občanské nauky, kteří byli původně propagátory marxismu studovali svůj obor prakticky znovu, učitelé dějěpisu se seznamovali s jiným pohedem na dějiny 20. století a řešili otázku výuky dějin 2. poloiny 20. století, učitelé literatury začli číst a vyučovat zcela jinou literaturu. Museli prokázat mimořádnou schopnost adaptace. Velká část tohoto studia byla oficiální na pedagogických fakultách a dalších VŠ. Učily je snad tyto VŠ v 90. leteh metodicky zcela postaru stejně jako 20 let před tím?
4. Náhodou jsem narazil na tento text:
https://ulozto.cz/!gKrbB5OlIKPz/zadrzovani-znalosti-starsimi-a-penzionovanymi-pracovniky-pdf
Moc jsem to nestudoval( je to na mě odborně, navíc anglicky), ale tuším, že jde o upozornění na to, že firmy mají opatrně zacházet se svými staršími pracovníky - mohli by se naštvat a říct si Ať se v tom ti mladí plácají, jak umí! a nechat si své zkušenosti pro sebe. Nemáte pocit, že část starších učitelů takhle přesně odchází do důchodu nebo takhle nechává své mladé kolegyně a kolegy, ať předvedou, co nového si přinesli z dnešních VŠ? A ti mladí pak za rok utečou.

Josef Soukal řekl(a)...
3. prosince 2016 9:09  

Pro všechny učitelské vykopávky k víkendovému probuzení:

https://www.youtube.com/watch?v=ueujxVce7GUČlánky dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.