TZ Kalibro: Hodnocení učitelů žáky a studenty

čtvrtek 13. října 2016 ·

V reakci na probíhající diskuse o podobě karierního řádu pro učitele zveřejnila společnost Kalibro souhrnné výsledky dotazníkového šetření „Učitelé na mé škole“, které nabízí základním a středním školám od roku 2008.

Školy mají k dispozici standardizovaný dotazník, v němž mohou žáci a studenti hodnotit své vyučující „známkami“ 1 až 5 v osmi kategoriích. V případě potřeby mají školy možnost dotazník formulačně upravit či rozšířit o další kategorie. Šetření probíhá zcela anonymně – tedy Kalibro, které výsledky zpracovává, nezná identitu hodnotících studentů a žáků ani identitu hodnocených učitelů, a nezjišťuje ani jejich aprobaci, věk apod. I ve výsledcích pak vystupují učitelé pod kódy, které jim přidělí vedení školy. Ředitel tedy může s výsledky pracovat citlivě – výsledky hodnocení určitého učitele zůstávají jeho kolegům utajeny a ředitel je s ním může probrat individuálně.

Publikované výsledky vycházejí kvůli srovnatelnosti pouze z dat získaných z originálních, nemodifikovaných dotazníků a zahrnují více než 72 tisíc individuálních hodnocení 1350 učitelů od žáků druhého stupně základních škol a od studentů středních škol z let 2010 až 2015. Nejedná se o reprezentativní šetření, ale o ukázku toho, jak v praxi žáci a studenti své učitele hodnotí, mají-li k tomu příležitost.(Metodická poznámka: Žáci „známkovali“ své učitele v jednotlivých kategoriích známkami 1 až 5. Při zpracování byla tato škála z důvodu srovnatelnosti s dalšími výstupy evaluačních nástrojů společnosti Kalibro přepočítána na škálu 0 až 100 % takto: 1=100%, 2=75%, 3=50%, 4=25%, 5=0%)

Z výsledků uvedených v tabulce a z podrobnějšího zpracování dat vyplývá několik zajímavých zjištění:

1) Žáci a studenti v naprosté většině přistupovali k hodnocení svých učitelů zodpovědně a rozlišovali mezi jednotlivými učiteli i jejich kvalitami.

2) Celkově je hodnocení učitelů žáky a studenty velmi vysoké – pohybuje se od 75 % do 90 %. Nejvýše hodnotili respondenti profesní kvality učitelů (jak ovládá svůj předmět, jak bývá připraven na výuku), nejníže schopnost látku vysvětlit, zajímavost výuky a překvapivě též schopnost učitele udržet v hodině kázeň.

3) Nebyl zaznamenán případ, že by žáci jedné školy či třídy (např. na základě dohody) „nasázeli“ nějakému učiteli samé pětky, aby ho poškodili. Z více než 72 tisíc individuálních hodnocení je jen 256 (tj. 0,36 %) takových, že žák ohodnotil učitele samými pětkami, zatímco samými jedničkami ohodnotili žáci svého učitele ve 22 % případů.

4) V naprosté většině případů jsou v rámci školy absolutně negativní hodnocení (samé pětky) ojedinělá – obvykle 1 až 2 žáci/studenti v celé škole. Pouze v jediném případě ze 1350 hodnocených učitelů dostal učitel samé pětky od deseti a více respondentů (konkrétně od 11).

5) V rámci škol jsou individuální výsledky hodnocení jednotlivých učitelů velmi rozdílné, a to jak celkově, tak v rámci jednotlivých kategorií. Ředitelům škol i jednotlivým učitelům tak poskytují cennou a zajímavou zpětnou vazbu.


Podrobnosti naleznete zde

19 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. října 2016 v 13:33  

A teď prosím ještě ten vztah ke kariérnímu řádu.

Jiri Janecek řekl(a)...
13. října 2016 v 15:18  

Nešlo by zveřejnit primární data? Klidně jako pdf tabulku.
Já bych se celkem rád podíval, jestli se třeba systematicky neliší hodnocení hudebkářů a matikářů...
Taky by se to mohlo propojit s anonymizovanou databází osobních ohodnocení či známek z hospitací (nebo to tam mohl dopsat ten ředitel) a v tom hledat nějaké korelace.
---
Jinak s těch středních hodnot mám pocit, že žáci vesměs hodnotí učitele jedna až dvě. Takže zase nevidím moc důvod, proč by se k jejich hodnocení mělo přihlížet v nějaké kariérním řádu (čímž nechci říct, že bych na kariérním řádu nějak trval).

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. října 2016 v 15:40  

proč by se k jejich hodnocení mělo přihlížet v nějaké kariérním řádu

A proč by ne? Jen ať se přihlíží. Vždyť už to funguje...
'Hele, jestli budeš pořád prudit, tak ti to zavaříme.'

Ygrain řekl(a)...
13. října 2016 v 17:30  

A kdo zaručí, že nedojde k excesům, až skutečně o něco půjde?

Unknown řekl(a)...
13. října 2016 v 18:20  

qed/ demokratickým hlasováním školního parlamentu

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. října 2016 v 20:07  

Jak umí to, co vyučuje

Přezkoušení učitele se provádí ústní, a nebo písemnou formou.
Bude se v případě neúspěchu vracet certifikát o dosaženém vzdělání.
Nemělo by v takovém případě být k zodpovědnosti vedeno ředitelství školy?

Bývá připraven

Jako třeba na rozpustilé chování malých nezbedů? Nebo šikanu větších hovad?

Jak zajímavě vyučuje

Tak snad radši vybavuje kompetencemi, ne? A to že jako bavič má dobré frky?

Jak naučí látku

Tomu nerozumím. Co to je ta látka? A to žáci nějak analzyzují svoje studijní výsledky? Jako že, dostal jsem špatnou známku, tak mne to naučili blbě?

Jak udrží kázeň

To se žáci udávají, že dělají v hodině bordel? Někdy až neudržitelný?

Jak spravedlivě hodnotí

Jako že, jak je schopen počet bodů za práci přiřadit klasifikačnímu stupni v souladu s platnými pravidly klasifikace?

Jak slušně se chová

Pozdraví jako první, nebo na pozdrav alespoň odpoví?

Jak respektuje žáky

U nás to bylo vždycky ve smyslu 'mít z někoho respekt', obavy, cítit bázeň.
To by asi tak odpovídalo současnému vývoji.

Ale jinak dobrý. Autorům dávám jedna mínus za ne příliš dobře zvolený font písma.

mirek vaněk řekl(a)...
14. října 2016 v 7:22  

Zdá se mi to poněkud podezřelé. Výsledky jsou příliš hezké na to co mi říká každodenní zkušenost. Moc učilišť se hodnocení asi nezúčastnilo nebo hodnocení nebylo anonymní.

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 8:20  

1. zkušební komise je složena nejen z žáků ale i rodičů,předs. komise musí mít vš,dostane podmínku a pak bude přeložen na asistenta
2.připraven na vstup do třídy
3.ano,frky,kouzla,triky,šokující momenty,nečekané pohyby,
4.ano,dobrý výsledek= pěkná známka=schopný učitel
5.udržet kázeň = jak je ukázněný,udrží nervy,nekope a nebuší do zdi,neplíče,neuteče ze třídy
6.za nejspavedlivější hodnocení jest považován vzorec 1-2-2-3,nejtěžší je určit prvního "záchytného" žák
7.nebude obtěžovat dotěrnými otázkami,zaujímat k nim své stanovisko natož je jakkoliv hodnotit
8.termín "respektovat" znamená ovládat současnou komunikaci žáků: respekt voe, vaú, btw......používám těchto výrazů respektuje žáka a jeho postavení

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. října 2016 v 8:21  

Vzhledem k tomu, jak žáci, kteří mimochodem dokáží dobře poznat kvality učitele, ve školách trpí zvoněním, stresem, biflováním, pocitem zbytečnosti a řadou dalších neduhů státních škol, jsou výsledky zřejmě zmanipulované.

LEDA - odpovídali žáci alternativních škol. Ano, to je to správné vysvětlení, protože žádné jiné rozumné neexistuje.

Simona CARCY řekl(a)...
14. října 2016 v 10:21  

Žádám v duchu zvyklostí Kalibro, aby byla zveřejněná plná, anonymizovaná a autorizovaná data včetně informací o vzorku. Jinak jsou to jen závěry, k nimž nelze vybudovat vztah založený na důvěře.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
14. října 2016 v 12:37  

O své místo v kariérním postupu učitelů si už řekli středoškoláci (Kment), rodiče (Chalušová) a teď Kalibro (jako žáci). Jen učitelů – kterých se kariérní řád týká nejvíce – se nikdo na nic neptá, jen zase učitelé u toho budou ti blbci.

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. října 2016 v 12:49  

Na netu visí hlasovačka už několik let. Ve stylu 'srovnej si účty s tím prudičem'.

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 14:03  

a na youtrubce jste již viděli kolegové,? při svém pedagogickém působené....bohužel ti hlupáčci neumí dát nějaký titulek,aby se to dalo snadno najít,takže požádejte kolegu it,ať v jejich hodině hekne jejich přihlašovací jména a pak už jenom po večerech valíte kukadla....

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. října 2016 v 15:01  

Mohl byste, pokud by to Vás to neobtěžovalo, při veškerém zkracování, sakra taky napsat co jsme měli vidět??? Na YT je těch videí aspoň ... moc.

Po večerech se taky dají valit kukadla na ledacos, že.

Děkuji.

Miloslav Novotný řekl(a)...
14. října 2016 v 16:11  

Vypadá to na plivací "diskutování podepsanými" články bez uvedení autora podle návodu dnes již odtud odšedšího pana Botlíka.
To je neuvěřitelná prasárna. Žáci vědí, na koho práskají, ředitel znalý kódu oběti ví, na koho bylo napráskáno, načež s tím „citlivě“ může… co? Vydírat? Šikanovat? Propouštět? Odměňovat? Trestat? Přimhuřovat oko za flašku? Za protislužbu?
Tyhle nesmysly se zakládají na pokusu o ohnutí školského zákona, konkrétně §21, že když žáci něco mohou, proč by to nemělo znamenat, že mohou vše. Pro rozpor s platnou právní úpravou, zejména s občanským zákoníkem a zákoníkem práce, je jediná legální možnost ředitele školy nebo školské rady tyto pokusy odmítnout jako protiprávní. Tohle je úroveň nápisů na WC. Oznamovací povinnost ředitele tím není dotčena. Ta věc je velice závažná, zřejmě na hraně trestněprávní odpovědnosti. To se sociologickým nástrojem průzkumu veřejného mínění nemá vůbec nic společného. Je to prachsprosté podněcování ke štvavým kampaním vůči konkrétním osobám. Vědí ti bambulové, co tohle plodí, něco o ochraně osobních údajů? Tuší, že ředitel školy není osobou, která by svévolně mohla vést byť jen část své agendy v některém ze zákonných režimů utajení?
Není Valachová mj. také právničkou?
Vážení, tady přestává sranda. Proč to sem pan Komárek strčil? K diskusi, nebo jako varování?

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 17:36  

anon/ samozřejmě sebe a to co se děje ve vašich hodinách

Nicka Pytlik řekl(a)...
14. října 2016 v 17:45  

§ 184 Pomluva, Trestní zákoník
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.


To se třeba na učitele shromažďují různé informace, mezi žáky po škole, a nebo i z osobního života, dokonce i o zdravotním stavu, a všelijak se to skládá a překrucuje. Když je učitel benevolentní, vystavuje děti i možnému ohrožení života, je-li důsledný, pak je nepřiměřeně přísný, až hrůzostrašný, pročež jsou všechny informace podávány v hluboké anonymitě, a nejsou tedy jakkokoli ověřitelné, což ale nikomu nevadí, a není to na překážku ve vyslovování upozornění na porušování pracovní kázně.
Pikantní to ale začne být teprve tehdy, když je nejen práce, ale i osobnost učitele posuzována ředitelstvím školy před žáky školy, a to dokonce i nezletilými.
To byla samozřejmě jen taková rozverná fabulace, a jakákoli podobnost s konkrétními osobami a příběhy je čistě náhodná. Žádné trestní oznámení doposud nepadlo, totiž.

tyrjir řekl(a)...
14. října 2016 v 18:54  

Měli jsme, před více než 50 léty domě souseda, inženýra, který byl vedoucí výzkumu v litvínovské chemičce. Ve škole třída, tuším jeho dcery, dostala zadanou dkmácí slohovou práci na téma "Jaké jsou moje špatné vlastnosti". Když se to soused dověděl, řekl dceři, ať nic nepíše a škole sdělil, že si nepřeje, aby děti dostávaly, neetické úkoly. Tenkrát to pomohlo.

Dnes jsme, myslím, svědky vznášení neetických požadavků vůči žákům a učitelům ze strany některých aktivistických neziskovek. Být rodičem nebo dědečkem žáka, který by dostal ve škole neetický úkol, taky bych se do takové školy vypravil.

Směrem k neeticky jednajícím nevládním organizacím by se, myslím, mohla a měla vypravit, s podporou Vlády a Parlamentu ČR, paní ministryně školství.

J.Týř

Unknown řekl(a)...
14. října 2016 v 22:18  

Nazývám to "kolektivní lov" na učitele. Může se zapojit úplně každý. Jen kantoři, jako "lovná zvěř", jsou vyloučeni. A tento specializovaný celospolečenský hon na na učitele musí zákonitě skončit totálním rozpadem českého školství.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.