iDNES.cz: Ministerstvo likviduje speciální školy. MŠMT: Speciální školy zůstanou zachovány

pondělí 22. srpna 2016 ·

Server iDNES.cz přinesl příběh devítiletého Jakuba, který trpí mozkovou obrnou a ztrácí zrak. V textu tvrdí, že Jakub by měl podle „inkluzivní novely“ opustit speciální školu a zamířit do školy běžné. Jakubova matka říká, že ministerstvo školství speciální školy likviduje, protože jsou drahé.

V posledních měsícíh se otázka případné likvidace speciálních škol opakuje často. Požádali jsme proto o vyjádření MŠMT.

V článku Malý bojovník bude možná muset kvůli chystané inkluzi změnit bojiště autorka píše: „...podle nového školského zákona by děti bez mentálního postižení, jako je Jakub, měly už mířit pouze do běžných základních škol. Jeho matka Veronika Beranová takovou praxi ale odmítá.“

A Jakubova matka dodává: „Že by děti, které jsou po mentální stránce v pořádku ale mají fyzický hendikep a potřebují jiný přístup, nesměly navštěvovat školu, kde mají nižší počet dětí ve třídě a individuálně se jim věnují, to se mi vůbec nelíbí. Podle mého názoru politikům nejde o děti, protože pak by něco takového nemohli vůbec prosazovat. Chtějí jednoduše zlikvidovat tyhle speciálky, protože stojí víc peněz. O nic jiného jim podle mě nejde.“


Hrozí opravdu dětem jako Jakub, že budou muset opustit speciální školu, na kterou jsou zvyklí a která jim poskytuje potřebnou péči? A kterou pro ně navíc zvolili jejich rodiče?

Poslali jsme několik otázek tiskovému oddělení MŠMT. Zde jsou spolu s odpověďmi:
Budou opravdu speciální školy redukovány „shora“, jak naznačuje text?

Ne. Nikdy nebylo záměrem rušení speciálních škol a přeřazování všech handicapovaných do běžných škol. Děti se zdravotním postižením nadále budou moci využívat speciálně mířené péče v tzv. speciálních školách i základních školách speciálních (viz § 16 odst. 9 a § 48 ŠZ).

Budou tedy moci děti jako Jakub z citovaného článku nadále chodit do speciálních škol, pokud si to budou jejich rodice přát?

Ano. Práva rodiče se posilují. Pokud rodič nesouhlasí s výsledkem vyšetření a doporučením školského poradenského zařízení, může nově požádat o revizní posudek. Je-li jeho dítě tzv. hraničním, tedy s IQ naměřeným kolem 70 bodů, bude rozhodovat sám, do jakého typu školy jej pošle. Často pak hraje roli přístup ředitelů škol. Když rodič vycítí, že jeho dítě není ve škole žádáno, do nepřátelského prostředí jej nepustí. Předpokládá se však, že školy ztratí obavy z integrace, jakmile se ukáže, že dostanou peníze na asistenta, speciálního pedagoga nebo školního psychologa a další podpory včetně speciálních pomůcek.

iIDNES.cz píše, že do speciálních škol budou nadále chodit pouze děti s mentálním postižením? Je to tak?

Je třeba rozlišovat tzv. „speciální ZŠ“ a „základní školu speciální“. Tzv. „speciální ZŠ“ rozumíme školu specializovanou na práci s dětmi s určitým postižením, např. děti se sluchovým postižením (§16 odst. 9 ŠZ ve znění účinném od 1. září 2016). Taková škola vzdělává dle RVP ZV, které může být dle potřeb dítěte modifikováno (pro ilustraci zmíněného příkladu sluchového postižení by to mohla být hudební výchova). Oproti tomu „základní školy speciální“ (§48 ŠZ) jsou určené pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni v jiném oboru vzdělávání podle RVP ZŠS. Oba typy škol zůstávají i nadále zachovány a žáci se v nich mohou vzdělávat na žádost zákonného zástupce a na základě doporučení školského poradenského zařízení.


Připravil: mik

13 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. srpna 2016 v 15:15  

Je to zcela opomenut jeden fakt z vyhlasky vyplyvajici- v e skole nebo tride zrizene podle paragrafu 16. , odst.9 nesmi byt vzdelavano dite bez mentalniho hendikepu s detmi s mentalnim hendikepem.A to je ten pruser.Mnozi zaci s kombinovanymi vadami nebo s PAS chodili do prakrickych skol.Jenze od zari by tam byt proste nemeli, protoze nemaji mentalni postizeni.A zridit tridu podle vyse uvedeneho paragrafu tak, abyste na malem mestecku "posbirali" dostatecny pocet autistu je nerealne. Tudiz obavy matky jsou na miste. Bude nutne vyvijet tlak prave zebstrany podobnych rodicu, aby byl zmenen DISKRIMINACNI paragraf o nemoznosti spolecne ucit deti s mentalnim a nementalnim hendikepem! Me to prijde skoro zalovatelne!!!

Michal Komárek řekl(a)...
22. srpna 2016 v 15:18  

Dobry den, dekuju! Preposlu na MŠMT. Michal Komárek

Pavel Doležel řekl(a)...
22. srpna 2016 v 16:08  

No, ono to je žalovatelné u Ústavního soudu, akorát se na něj musí obrátit rodiče dětí, kteří prokáží, že jejich dítě skutečně je tímto zákonem poškozováno. A to lze udělat až tehdy, kdy tento zákon vejde v platnost a obavy se naplní. Bohužel.

Eva Adamová řekl(a)...
22. srpna 2016 v 19:07  

Jakub z článku chodí do Základní školy speciální a praktické v Chebu a bohužel je to právě ten případ, o kterém hovoří paní Karvaiová, podle nové vyhlášky by měl být přeřazen do běžné ZŠ nebo by měl začít chodit do speciální školy pro zrakově postižené. Otázkou je zda se taková škola v rozumné vzdálenosti od bydliště rodičů nachází.

A to bude právě obrovský problém chystané inkluze. Dětí se zrakovým postižením, sluchovým postižením a autistů, které docházely do praktických škol, protože do speciálních škol pro dané postižení to mají daleko, je spousta. A nastane situace, kdy všichni vědí, že běžnou školu nemají šanci zvládnout, do praktické vzdálené několik kilometrů nesmějí, a tak budou muset dojíždět do škol vzdálených 30 km a více či volit školu internátní, což přiznejme si není zrovna ideální. No to jsme to zase vymňoukli.

Janek Wagner řekl(a)...
22. srpna 2016 v 19:22  

Připomíná mi to pověstný dialog:

"Osobo," ptal se plečky, "neviděla jste tudy jít dvě děti?"
"Pleju len," odpověděla žena, jako by mu nerozuměla.
"Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti."
"Až vypleju a uzraje, budem trhat."
"Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste viděla tudy jít děti."
"Až vytrháme, budem drhnout semeno a pak len močit."
"Osobo, cožpak nerozumíte, ptám se vás, viděla-li jste tudy jít děti."
"Po vymočení prostírat a v peci sušit."

Atd.

Napřed MŠMT tvrdilo, že praktické školy de iure neexistují, teď se objevují nejrůznější aplikace tohoto termínu.

Nikdo se na tzv. hraniční děti neptal, o diagnóze LMP v článku není zmínka, právě naopak: "Jenže podle nového školského zákona by děti bez mentálního postižení, jako je Jakub, měly už mířit pouze do běžných základních škol."

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. srpna 2016 v 19:44  

Napřed MŠMT tvrdilo, že praktické školy de iure neexistují

Když šlehnul Černobyl, státní orgány zahlásily, že k úniku radioaktivity nedošlo.
A pak podle zpravodajství už jen klesala...

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. srpna 2016 v 21:07  

Trochu legislativy pro pana redaktora: Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných část 3, paragraf 19

-(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle § 25.

A NYNÍ TO DŮLEŽITÉ:
(5) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení.


Podobným zvrhlým způsobem podává ministerstvo informace. Přesně jak napsal pan Wagner - mnoha slovy neřekne nic a totálně mlží. Spoléhá se na to, že pedagogové jsou tupci, kteří neumí číst zákony a vyhlášky. V médiích se tyto věci neprezentují, protože by je všichni museli vypískat.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. srpna 2016 v 21:13  

Co to znamená pro rodiče a postižené děti: jelikož ne všichni žijí ve velkých městech, nebude na mnoha školách možné zřídit speciální třídy s přesně vymezeným postižením. Kde by také v malém městečku "nasbírali" tolik autistů nebo slabozrakých, že. Takže řešením bude v podstatě vynucená inkluze bez odborné pomoci nebo internátní škola pro ....
odborná pomoc se totiž nachází pouze na odborných speciálních školách pro jednotlivé typy postižení nebo školách praktických či speciálních. Tam jsou lidé, kteří mají vysokoškolské studium v oboru dané pedie. Tam jsou třeba lidé, co perfektně ovládají breillovo písmo, speciální SW pro nevidomé nebo slabozraké, tam jsou lidé, co znakují a nepotřebují drahého tlumočníka do znakovéhu českého jazyka.Tam jsou také asistenti. Tam je spousta pomůcek a prostředí přizpůsobené dětem. Nejsou tam bezradní učitelé s rychlokvašenými asistenty s pouhým základním vzděláním a kurzem 120 hodin.

Unknown řekl(a)...
22. srpna 2016 v 21:13  

Praktické školy existují, jsou to střední školy pro žáky, kteří se vzhledem ke svému závažnějšímu mentálnímu postižení nemohou vzdělávat v SOU ani v OU.

Kromě toho existují základní školy praktické, co jsou takto zmatečně přejmenované bývalé zvláštní školy.

Tyto termíny se volně zaměňují, takže se v tom už skoro nikdo nevyzná.

Jana Karvaiová řekl(a)...
22. srpna 2016 v 21:28  

Překladový slovník:
základní praktická škola - dříve zvláštní škola

speciální škola - dříve pomocná škola

praktická škola - jedno nebo dvouletý obor středního vzdělávání po mentálně postižené

speciální škola pro... ( sluchově, tělesně,..) postižené - základní a střední školy určené pro děti se smyslovými nebo kombinovanými vadami

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. srpna 2016 v 22:15  

Nezávidím paní ministryni, až každý den bude začínat a večer jej končit mumláním, 'dělala jsem to přece pro dobrou věc'. Po mnoha letech tomu možná i uvěří, ale nezklidní ji to. Mne takhle straší zástupy propadlíků. Je to k zbláznění.
Nezbude než řehole a pokání...

Jana Karvaiová řekl(a)...
23. srpna 2016 v 6:51  

Já si nemyslím, že by paní ministryni trápilo cokoli. Je to politická funkce a politiky opravdu nic netrápí. Víte, kolik by u nás muselo být sebevražd politiků? A nějako jste zaznamenal?

Unknown řekl(a)...
25. srpna 2016 v 19:50  

Počet speciálních škol by se měl dále rozšiřovat, aby byly dostupné ve všech regionech pro všechny žáky s tělesným postižením, smyslovými vadami, autismem a více vadami, kteří jejich péči potřebují. Také by měly vznikat při základních školách speciální třídy dobře technicky vybavené s vyučujícími kvalifikovanými speciálními pedagogy.
Jen tak se mohou děti se závažnějšími formami postižení něco užitečného naučit a připravit se na integraci do společnosti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.