Zdeněk Sotolář: Inkluze jako příležitost k rautu

pondělí 30. května 2016 ·

Po sklizni přicházejí dožínky, po vítězném boji triumfální pochod. A po dvojitém protlačení inkluze konference. Tak tomu bylo v univerzitním brněnském kině Scala na konferenci s názvem Vzděláváme společně.


Ještě lepší než raut byla pečlivá dramaturgie a režie celé podívané. Hned s příchodem nás vítal pohled na skupinku dětí hrajících si na jevišti. Souvislost? Věcně žádná. Ale koho by takový pohled pohoršil? Koho by nedojaly dětské odpovědi na dětské otázky moderátorské dvojice univerzitních gondíků?

„Cílem konference je informovat a diskutovat s učiteli ...a širokou veřejností o vývoji českého školství s důrazem na současnou vizi a budoucí směřování vzdělávací soustavy včetně tématu společného vzdělávání a umožnit tak diskusi s odborníky z akademické sféry a praxe.“ Otevřená diskuse?

Nemělo by se s širokou veřejností o vizi a budoucím směřování vzdělávací soustavy diskutovat především předtím? Tohle už byl jen vítězný tanec ministryně Valachová (navzdory tomu, že se osobně nemohla účastnit), vítězný tanec, ke kterému si strůjci pečlivě vybrali tanečníky z akademické sféry i praxe.

Z celé konference stojí za pozornost především věcná prezentace doktorky Strakové. Naše vzdělávací soustava je nemocná. Je postižená vleklou a hlubokou diferenciací. Já bych spíše řekl, že až brutální selektivností. Navzdory názvu celé konference, v ČR rozhodně NEVZDĚLÁVÁME SPOLEČNĚ.

Pohledu z praxe konference věnovala celou jednu část, ta však byla nesena jedním jediným úhlem pohledu. Že se najdou příklady úspěšné inkluze, o tom přece nikdo nikdy nepochyboval. Ale pozvat odborníky z praxe, kteří mají jiné zkušenosti, přinejmenším rozporuplné? Na to chyběla odvaha.

Na otázku, zda někdy u nás pomine segregované vzdělávání, jsme slyšeli nemastné neslané odpovědi. Pouze děkan Němec upozornil, že se možná objeví segregace jiná. Segregace žáků do soukromých exkluzívních škol. Dodávám, že taková segregace nabývá u nás stále větších a hrozivějších rozměrů.

Sem ovšem úsilí MŠMT o společné vzdělávání nedosahuje, stejně jako se na další vlády odkládá řešení odchodu žáků na víceletá gymnázia. Letos se hlásilo o několik tisíc více. (Náhoda? Ozvěna inkluze?) Náměstek Štech si problém VG dobře uvědomuje, ale kde je ministerská vize a budoucí směřování?

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz

13 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. května 2016 v 1:12  

Cílem konference je informovat a diskutovat s učiteli

Zkraje ve mně úplně hrklo, že se na nás zapomnělo. Jakože zcela výjímečně.

Unknown řekl(a)...
30. května 2016 v 4:02  

tak a teď to podstatné: o čem byly švédské stoly?byli tam kolegové odstrkovači a kolegyně kabelkářky,nebo se dalo v klidu něco zobnout?

Unknown řekl(a)...
30. května 2016 v 6:25  

Nějak jste se pane Zdeňku trefil. Segregace dětí na soukromých školách a víceletých gymnáziích nabírá na síle. Ona proklamovaná inkluze je jen přesunutí dětí lehce mentálně retardovaných do běžných tříd hlavního vzdělávacího proudu. Vznosně se tomu začalo říkat "společné vzdělávání". Opět jeden z nepodařených produktů vládnoucí garnitury a to za spolupráce dobře dotovaných neziskovek a rozběsněné ultralevice.

Unknown řekl(a)...
30. května 2016 v 9:39  

Je to celé smutné a taky trochu trapné. Diletanti se radují, že postižené děti budou trpět.

Unknown řekl(a)...
30. května 2016 v 10:40  

cat/ bohužel, diletanti ovládli dnešní společnost,projevuje se to ve všem, od ekonomiky až po to školství,ti dobrohumanisti si myslí,jaké že to dobro činí postiženým,kteří žíjí svůj svět,když je šoupnou do světa nepostižených a zároveň jak to ty nepostižené zušlechtí,

Eva Adamová řekl(a)...
30. května 2016 v 10:51  

Já budu brát společné vzdělávání vážně, až budou LMP žáci a těžcí autisté integrováni na osmiletá gymnázia. Rozhodně by tam měl učitel na práci s nimi více času a prostoru než učitel na běžné základce, kde už i bez těchto dětí dnes najdete v každé třídě několik "hraničních" dětí, několik dyslektiků a několik žáků s poruchou chování.

Unknown řekl(a)...
30. května 2016 v 18:36  

Navzdory vědeckým poznatkům, navzdory zkušenostem tisíců učitelů a rodičů a navzdory zdravému rozumu byl tento záměr nakonec prosazen. Pro koho a proč?

Jana Karvaiová řekl(a)...
31. května 2016 v 11:15  

Právě řešíme vzdělávací program. Opět dospíváme k tomu, že integrované dítě s LMP nebo jinými kombinovanými vadami bude chudák. Organizační struktura základní školy neumožní (navzdory třeba dvaceti IVP) vzdělávat toto dítě dle jeho schopností a potřeb).Bude se muset povinně účastnit angličtiny,bude mít málo hodin pracovního vyučování.K čemu to povede? K formálnímu jakobyvzdělávání. Lidé typu Člověk v tísni apod. budou pocit, že jsou ty děti začleněné. nebudou. Budou přítomné na základce, toť vše.Včera na poradě speciálních pedagogů a psychologů - ohromné množství dětí ve třídách neumožní individuální přístup.Konzultace s speciální linkou ministerstva: "no jo, paní učitelko, tohle bude asi organizačně nemožné. Jenže musíte respektovat zákon."
Takže o co jde. O děti? Ha ha ha

Unknown řekl(a)...
31. května 2016 v 14:48  

Vážení, jistě vás potěší můj dotaz podle "stošestky", který jsem vznesl na ministerstvo. Na odpověď mají zákonoou lhůtu do tohoto pátku...:-)
(...)
MŠMT dosud hovoří o společném vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením pouze v souvislosti s běžnými základními školami. U této skupiny žáků se zdravotním postižením se přitom (velmi rozumně) nepočítá s tím, že by byli schopni zvládnout požadavky RVP ZV. Jako pozitiva společného vzdělávání jsou uváděna zejména:
1. Možnost chodit do stejné školy se svými kamarády.
2. Vzdělávat se v podnětnějším prostředí než v základní škole praktické (slovy poradkyně ministryně Mgr. K. Laurenčíkové, cituji: „nepřicházet každý rok o stovky nebo tisíce talentů dětí, které nedostanou šanci na vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu“).
3. Vzájemné obohacování žáků intaktních a lehce mentálně postižených (každý má své kvality, které na sobě budou vzájemně oceňovat).
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že neexistuje pražádný důvod, proč by se neměli žáci s LMP vzdělávat i na nižším stupni víceletých gymnázií, kde se rovněž plní povinná školní docházka (tím spíše, že školský zákon nikde nedefinuje víceleté gymnázium jako školu, určenou přednostně pro žáky s vyšším studijním potenciálem):
1. Také zde se budou vzdělávat spolu se svými kamarády.
2. Vzhledem k lepším studijním předpokladům žáků víceletých gymnázií bude pro ně prostředí společného vzdělávání ještě mnohem podnětnější než na běžné ZŠ.
3. Vzájemné obohacování je nesmírně důležité i pro intaktní žáky těchto gymnázií, pro něž je dosud v těchto segregovaných školách fatálně omezena šance těžit z přirozené rozdílnosti celého spektra příslušné věkové skupiny jejich vrstevníků.
4. Jestliže žáci s LMP nemohou zvládat ani požadavky druhého stupně základních škol, ani nižšího stupně víceletých gymnázií, je přece úplně jedno, ve které z těchto škol se budou vzdělávat. Podpůrná opatření budou mít k dispozici tam i onde.
Poznámka: Případná námitka o přijímacím řízení na víceletá gymnázia je zhola irelevantní. Stejně jako nebudou žáci s LMP dělat žádné rozdílové zkoušky do příslušného ročníku základní školy (jinak by si museli ve 3., maximálně 4. třídě budovat rok co rok novou partu kamarádů), není ani důvod, proč by měli skládat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Žádám o následující informace:
1. Proč dosud MŠMT nevydalo žádné prováděcí dokumenty ke společnému vzdělávání žáků intaktních a žáků s LMP na víceletých gymnáziích, přestože s přednostním vzděláváním žáků s LMP ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, počítá vyhláška č. 27/2016 již od 1. září 2016?
2. Pokud MŠMT se společným vzděláváním žáků s LMP se žáky intaktními na víceletých gymnáziích nepočítá, z jakého důvodu?

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. května 2016 v 15:25  

Tak intaktní (tedy nedotčení, neporušení, nedotknutelní) žáci na víceletá gymnázia?
Žeby konečně už i oficiálně přiznaní? Odvážná myšlenka...

Unknown řekl(a)...
31. května 2016 v 15:37  

Mě hlavně zajímá, na jakou odpověď se vzmohou: použil jsem totiž přesně ty jejich pohlouplé ideologické cancy o právu na pobyt s kamarády, vzájemném obohacování (ble-, ble-, ble-), jen jsem je malinko "apgrejdoval". Logika se mi zdá neprůstřelná: jestliže je pro žáčka s LMP taková výhra individuální začlenění do běžné třídy základky (odkud před pár lety zcela zdevastován permanentní frustrací z nekonečné řady neúspěchů, posmívání apod. odešel na ZŠP), pak je opravdu plně na místě jej "inkludovat" na víceletý gympl! Pokud se mýlím, rád si poslechnu, v čem...:-)

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. května 2016 v 16:02  

Nemýlíte se.
Švagrová setřenice sousedovo kamaráda z dětství slyšela na nádraží v Kardašově Řečici vyprávět jakousi paní s velkou nákupní taškou o tom, že k takovému zespolečenštění dochází byť v ojedinělých případech už drahně let.

mirek vaněk řekl(a)...
1. června 2016 v 14:58  

Pane Odehnal, dobrý nápad, ale odpoví vám, že je to v kompetenci ředitele a pokud splní podmínky přijímacího řízení, nevidí v tom problém.
Ředitelé osmiletých gymnázií si to ošetří přijímacím řízením.

Ale myšlenka inkluze na gymnáziích není nová. Dokonce už prý nějaké protesty rodičů proti inkludovaným žákům na některých gymnáziích proběhly. Ale pořád mám dojem, že cíl inkluze není pomoci potřebným, ale rozbití posledních zbytků státního školství a
otevření cesty placeným školám soukromým.
Privatizovat školství.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.