Stanovisko České školní inspekce k úpravám ŠVP dle schváleného RVP ZV

pondělí 16. května 2016 ·

Na základě četných dotazů škol i školských asociací zveřejňujeme Stanovisko České školní inspekce k úpravám školních vzdělávacích programů dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.


Stanovisko k úpravě školních vzdělávacích programů dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Dne 22. února 2016 bylo vydáno Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2016.

Dle opatření jsou školy povinny uvést své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále také „RVP ZV“) ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2016, resp. školy nebo třídy, jejichž vzdělávací program byl vydán v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání – přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, do 1. září 2018. Zakotven je i postupný náběh.

Opatření nestanoví, jaké úpravy mají školy provést. Stanoví pouze termíny. Obsahové změny pak vyplývají ze samotného RVP ZV ve znění citovaného opatření.

RVP ZV ve znění citovaného opatření zavedl mj. tzv. minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Jak vyplývá mj. z části D kapitoly 8.1 RVP ZV ve znění citovaného opatření, takové podpůrné opatření, které znamená úpravu očekávaných výstupů, spočívá v povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále také „IVP“). Část C kapitola 5 Vzdělávací oblasti RVP ZV ve znění citovaného opatření vysvětluje institut minimální doporučené úrovně následovně:
„Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru.

Tyto výstupy uvedené jsou vodítkem pro případné úpravy výstupů uvedených v ŠVP do individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Výstupy představují cílovou úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření případně překročit.

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními pátého stupně jsou dolní úrovní pro úpravu očekávaných výstupů v IVP očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS, které mají rovněž činnostní povahu a jsou prakticky zaměřené.“ (pozn. zvýraznění textu provedla Česká školní inspekce).

RVP ZV ve znění citovaného opatření tak obsahuje
a) očekávané výstupy a
b) minimální doporučenou úroveň pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Minimální doporučená úroveň uvedená v RVP ZV je vodítkem pro případné úpravy v rámci podpůrných opatření, konkrétně v rámci individuálního vzdělávacího plánu, jak je v citované části RVP ZV explicitně uvedeno („...vodítkem pro případné úpravy ... do individuálního vzdělávacího plánu“). Explicitně je pak také uvedeno, že IVP nebude navazovat přímo na RVP, ale bude již vycházet z konkretizace v ŠVP dané školy podle ad a) („...úpravy výstupů uvedených v ŠVP...“).

Dle infobalíčku ke společnému vzdělávání, který vydalo MŠMT, konkrétně dle dokumentu Úpravy ŠVP podle RVP ZV jsou možné tři způsoby zapracování minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáků s LMP do ŠVP:

„ • rozpracují se do obsahů vzdělávacích oblastí ročníků přímo v ŠVP, nebo
• v kapitole Charakteristika ŠVP škola popíše způsob, kterým využije minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů, nebo
• uvedou se v kapitole Charakteristika ŠVP jen jako odkaz na RVP ZV.“

Česká školní inspekce preferuje třetí (minimalistickou) variantu. Bližší vymezení je opodstatněné provádět až v návaznosti na znalost vzdělávacích potřeb konkrétního žáka. Pokud by byla provedena v ŠVP konkretizace RVP dle podmínek školy (první varianta) a následně by bylo upravováno opětovně již ve vazbě na vzdělávání konkrétního žáka, jednalo by se o duplicitní úkon a tím i nadbytečnou administrativní zátěž, aniž by zde bylo možné vysledovat potřebu takového opatření v zájmu řádné výchovy a vzdělávání.

Z formulace „případné úpravy“ v RVP ZV lze ostatně předpokládat záměr provádět úpravy až v rámci podpůrných opatření, tj. bude-li to pro konkrétního žáka v konkrétním případě třeba.

Pro srovnání část C kapitola 5 Vzdělávací oblasti RVP ZV ve znění citovaného opatření: „Očekávané výstupy, pro které není uveden výstup v minimální doporučené úrovni, mohou být při případných úpravách výstupů v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) bez náhrady vypuštěny.“ Tedy není řešeno to jak bude/nebude uvedeno v ŠVP, ale až v IVP.

Rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v ŠVP je jen základní informací. Pokud by škola nerozpracovala v ŠVP vůbec (ani jedním ze tří uvedených způsobů), šlo by o nedodržení pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovených v infobalíčku ke společnému vzdělávání, nikoli o pochybení ve vztahu k upravenému RVP ZV nebo ke znění citovaného opatření. Šlo by tedy o zcela formální pochybení bez věcného dopadu na vzdělávaného (i vzhledem k tomu, že dle výkladu MŠMT je dostačující jen pouhý odkaz na RVP), neboť rozhodující je rozpracování dle individuálních vzdělávacích potřeb konkrétního žáka. Česká školní inspekce proto při inspekční činnosti nebude posuzovat způsob zapracování minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáků s LMP do ŠVP a v případě absence takového zapracování nebude konstatovat porušení právních předpisů. Bude se zaměřovat až na úpravu v případě konkrétního žáka.

V Praze dne 9. května 2016

Dokument ke stažení


5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. května 2016 v 1:13  

Nepobral jsem, jestli se to týká i nižšího stupně víceletých gymnázií.

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. května 2016 v 6:12  

Něco jako - odvolávám co jsem odvolala a slibuji co jsem slíbil??????

Prosím, přeložit do češtiny.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. května 2016 v 21:10  

Výstupy v ŠVP se nemusí nijak upravovat, tak mi na přímý dotaz odpověděla i p. Zapletalová na setkání VP v Brně.

O to větší pakárna bude IVP, které budeme sepisovat podle zákona padajícího h.... my úplně dole. Lékař si vezme za štempl kilo.

Jana Karvaiová řekl(a)...
17. května 2016 v 6:14  

Nemusí,ale jak kdo.My musíme a todo září pro celý první stupeň.A tak co týden otravuji po telefonu ministerstvo, protože ten jejich " průvodce" na www.rvp.cz je na dvě věci. Tisíce neajsností. jedině,co se zlepšilo je, že už po 3 dnech odpovídají mailem.!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
17. května 2016 v 11:53  

Opravuji: nemusí na základkách. Kde se učilo podle přílohy, tam máte práce jako na kostele.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.