Přečtěte si: Jak se vyznat na bojišti jménem inkluze

úterý 17. května 2016 ·

V poslední době se o inkluzi namluvilo víc než dost, většinou ale jen v obecné rovině, bez konkrétní znalosti věci. Jaké vlastně jsou profily handicapovaných dětí, o jejichž vzdělávání debatujeme? A jakou podporu a pomůcky budou během vyučovací hodiny potřebovat? Udělejte si ve věci základní přehled.


Z článku Michaely Kabátové v Českápozice.cz vybíráme:

Proto je třeba ke každému žákovi přistupovat individuálně. „Škola ve 21. století musí být připravena respektovat odlišnosti ve vzdělávacích potřebách každého žáka. Přitom nechápe žáka jako stroj na příplatky a peníze, ale snaží se podpořit jeho vzdělávací potenciál primárně běžnými pedagogickými a případně speciálně-pedagogickými prostředky,“ shodují se také odborníci ve studii.

Jenže učitelé se k informacím, jak přizpůsobit výuku, pokud mají ve třídě žáka s handicapem, dostávají i podle tvůrců návodů jen velmi obtížně. Většina pedagogů ze škol hlavního vzdělávacího proudu se potká se speciálně-pedagogickou péčí nebo inkluzivní pedagogikou v rozsahu jedno- nebo dvousemestrální výuky na fakultě. I sami ředitelé škol zmiňují, že by učitelé měli navštěvovat kurzy a dovzdělávat se, aby si inkluzi, pokud se s ní ještě nesetkali, dokázali lépe představit. Kurzy, které vypisují některé organizace, se ostatně v současnosti rychle plní.

16 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
17. května 2016 14:52  

Tak některé pasáže jsou pro speciální pedagogy obzvlášť legrační. Ostatní asi nepochopí, ale neva. Např. - žák nechápe časové posuny a data. Učitel mu pomáhá tím, že řekne: Pepo, máš ještě 5 minut čas. K čemu to Pepovi bude, když netuší ,co je 5 minut? Dítě s LMP odchází s asistentkou kamsi - a proč? když je ta inkluze a všichni máme být pospolu? Výborný je taky slovníček neznámých slov. Dnes se mě žákyně ptala, co to je slovo "tyčí se". Ten slovník by byl dost tlustý.
Výborné je také uvedené chování k autistům. Jasně- obrázkové osnovy, to chápu. Ale jak zvládne běžný pedagog alternativní komunikaci? Když ani netuší, co obnáší tento název? A co když autista nesnáší větší (u nich je větší i 6ti členný) kolektiv? To bude pořád někde v kumbále s asistentem?
Kdyby to nebylo tak tragické...........

Jana Karvaiová řekl(a)...
17. května 2016 17:10  

Tak jsem zkopírovala pár perel, abyste to nemuseli číst celé. Je to podobné:


..........Někteří žáci, třeba s mentálním postižením, mají horší orientaci v čase a prostoru. Stačí pak použít větu, jako je: „Ještě máte pět minut na dopracování úkolu.“.
-naprosto neocenitelná rada.Především pro ty,co nechápou časové údaje.

.....Pokud je žák nevidomý, upravit se musejí prostory školy nebo samotné třídy. Sedět by měl ideálně v první lavici a mít okolo sebe dost místa – i na pomůcky, jako je speciální lupa.........
-Tu lupu bude mít asi jen na rozdělání ohýnku,ale co bychom pro nevidomého neudělali, že.

....: Do procesu socializace žáka je vhodné zapojit školního pedagoga. .....
Fakt ,jo? A kdo to je? Je nějaký neškolní pedagog?

.... Kolektiv musí vědět, jaký má žák handicap......
-No, toto je ovšem samozřejmě zcela špatně. Učitel nesmí prozrazovat důvěrné informace skoro nikomu, natož žákům.

......Jak upravit výuku pro tělesně postižené: Je důležité myslet na to, že si někteří žáci nezapamatují zadání. Pokud mají opožděný motorický vývoj, budou mít potíže v oblasti matematických představ. Mohou mít také potíže se čtením a psaním. Některým žákům dělá potíže komunikace nebo nemluví vůbec.
- zcela „vyčerpávající „ informace.To by jeden neřekl.

CatCatherine25 řekl(a)...
17. května 2016 18:36  

Předpokládala bych, že výsledky projektu "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání", do kterého se zapojilo 600 učitelů, ředitelů a dalších autorů a jejž zadalo ministerstvo školství a zaštítila Univerzita Palackého v Olomouci
budou mít podstatně vyšší odbornou úroveň.

Petr Pan řekl(a)...
17. května 2016 18:57  

Škoda, že nám paní Kabátová nepředložila nápad, jak nahradit rozvoj jemné motoriky třemi hodinami angličtiny ve třetím ročníku. Žáky, kteří se ve čtení v rodném jazyce právě prokousávají shluky souhlásek, budeme tři hodiny týdně nutit „rozumět slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkali.(CJ-5-3-02p RVP ZV)“
Děkuji celému Odboru 22 MŠMT pod vedením Karla Tomka za tuto zhovadilost.

Paní Karvaiová nenašla jste nějakou možnost, jak těch 9 hodin cizího jazyka pro žáky podle §16 na 1.st. nějak optimalizovat? Já to vidím na puzzle s nějakou typickou londýnskou reálií třeba s Forest Gate, skládané při poslechu hiphopu.

CatCatherine25 řekl(a)...
17. května 2016 19:38  

Možná, že nám poradí pan doc. Mgr. PaedDr. Jan MICHALÍK, Ph.D.
který bude jmenován profesorem
pro obor: Speciální pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

Nico Pytlik řekl(a)...
17. května 2016 20:07  

Omlouvám se, neberte to nikdo osobně, ale jediné snad, co mne na tom všem udivuje je, že to někoho pořád ještě udivuje. Vesměs jsou to doporučení typu, není-li chleba, jezte koláče, a když je nejvíc úmrtí v posledním vagonu, tak jej vůbec nepřipojujte.
Jistě jsou doporučení dobře míněná, ale jinak celkem na hovno.
Už se 'těším', až vyjde najevo, jaký je to všechno průšvih, a jaké škody napáchal, jak věrozvěsti inkluzivního ráje budou každému na potkání vykládat, že oni nic, oni muzikanti, kteří jen museli plnit nařízení tamtěch dirigentů! To ví přece malé dítě, že foukat na příčnou flétnu basový part je nesmysl, viďte pani...

Bohumila Specped řekl(a)...
17. května 2016 20:32  

Oceňuji trpělivost všech, kteří našli sílu a dočetli ten "žurnalistický skvost" až do konce. Já jsem skončila u speciální lupy pro nevidomého žáka.
Kdyby žil doktor Štrosmajer, s největší pravděpodobností by o paní redaktorce Lidovek prohlásil, že kdyby blbost nadnášela, létala by jako holubička.
Myslím, že takovéhle matení laické veřejnosti by mělo být trestné.

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. května 2016 6:40  

Obor cizí jazyk lze od 3.stupně podpory i zcela nahradit, pokud doporučí oradenské zařízení a je to v papírech. Po dobu přechodného dvouletého období toto opatření může potvrdit i ředitel školy, dokud dítě neprojde vyšetřením "po novu". Jinak je jasné, že mnohé školy budou toto řešit jednoduchým podvodem. V hodině se bude lepit a stříhat (hodina pracovek) a učitel řekne - blue, modrá. Několikrát to opakuje .Děti jsou seznámeni s jazykem a můžou vesele vyrábět dál.Co taky děla s LMP dětmi 3 hodiny týdně! když RVP v minimální úrovni říká:
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování


CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)-čtený text
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka -psaní

Celá tato zhovadilost je pikantní v tom, že mám nyní 4.ročník. Jedno dítě je dysfatik - nerozumí ani mnoha českým slovům, neumí jiná česká slova použít v mluvené řeči, nenazve věci českým slovem. Další dítě má zanedbanou patlavost a dosud nezkorigované jazykové zlozvyky, takže jsem ho včera učila vyslovovat slovo ŠVESTKA (šeška). nezvládl. Na podobné úrovni jsou v 99% všechny LMP děti v tomto věku. Takže mé doporučení zní - nahradit jiným předmětem (čj nebo matika) nebo zatloukat,zatloukat,zatloukat (hrát si jako že děláme Aj). A kdo na to u těch dětí příjde, že?

Lara řekl(a)...
18. května 2016 8:46  

Proč si hned všichni pod pojmem "Inkluze" představí žáka s tím největším možným handicapem? Inkluze je přeci ve velké míře o dětech v pohodě zapojitelných do kolektivu. Na mě celý tenhle kolotoč výstrah proti inkluzi působí jako šíření poplašné zprávy... A tedy... Není to trestný čin?!?

mirek vaněk řekl(a)...
18. května 2016 9:36  

Inkluze je přeci ve velké míře o dětech v pohodě zapojitelných do kolektivu.

?????

V tom případě nechápu co vlastně ministerstvo řeší!!!

Já se ničemu nedivím. Ani těm nesmyslům. Podobná školení jsem absolvoval a málo co z toho se opravdu dalo použít. Hezká je teorie a ještě hezčí výkaznictví.
Na učilištích nemáme fyzicky postižené - řemeslo dělat nemohou(nesplňují zdravotní požadavky), ale máme sociálně a mentálně znevýhodněné. Většina školení byla v rámci teoretických plků, které si může každý přečíst v příručce. Takže zbytečná. konkrétní rady jak postupovat a jak didakticky na to neexistují. Praktici, co by věděli učí a neškolí.

Nico Pytlik řekl(a)...
18. května 2016 9:39  

Inkluze je přeci ve velké míře o dětech v pohodě zapojitelných do kolektivu.

Děti v pohodě zapojitelné do kolektivu v kolektivech už povětšině zapojeny jsou. Tedy pokud jejich rodiče chtějí. Tady jde o děti, které až tak v pohodě být nemusejí, a za stávajících podmínek s největší pravděpodobností ani nebudou. A to jsou činy přinejmenším nehezké.

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. května 2016 11:43  

Paní Lara:
-kdyby šlo jen o děti zapojitelné, bylo by to fajn. Poplašné zprávy? Asi vůbec nechápete problematiku, která z toho vznikla. Jste zcela mimo. Je vydán zákon a vyhláška. Některé věci jsou v podstatě nerealizovatelné, pokud nebudete ve velkém podvádět. A těch dětí, které opravdu postižení mají není málo. Budou to chudáci, trpění základkami. Budeme tomu říkat inkluze. Budeme se tvářit, že je vše OK. A lidé jako vy budou pořád říkat - co řešíte? No fakt. Vždyť jde jen o obyčejné živé postižené dítě, nic víc. Co řešit?

CatCatherine25 řekl(a)...
18. května 2016 12:44  

Žádné zdravotně postižené dítě, kterému není poskytováno kvalitní odborně vedené vzdělávání, nemůže být v pohodě.

Petr Pan řekl(a)...
18. května 2016 19:39  

Věřím, že paní Laro nejste paní Klára.? Jestli to ještě budete číst tak:
//Inkluze je přeci ve velké míře o dětech v pohodě zapojitelných do kolektivu.// Ano: Přes v pohodě zapojitelné děti proteče nejvíc peněz, to je právě ten tunel. Jestli je nejlepším zájmem hraničních dětí zvládat tady tolikrát propraný epizeuxis s asistentem, tak budiž. Jak říká Štech, je to politické rozhodnutí.

Jenom několik tisíc dětí vymění od září rozvoj motoriky za pofidérní znalosti cizího jazyka. A jestli chcete někoho žalovat za šíření poplašné zprávy, tak si přečtěte nový RVP.
K odpovědnosti by měl být hnát ten, kdo se podepsal pod zrušení roky prověřeného vzdělávacího programu. A třeba taky ti co tomu nezabránili a přiživili se na té zrůdnosti, teď mám na mysli třeba asociaci pracovníků SPC pod vedením paní Baslerové .

Jana Karvaiová řekl(a)...
18. května 2016 20:43  

Obavam se ze ona zminovana asociace kuje dalsi pikle.A asi to nebude hezke pro speckare.

Martin Odehnal řekl(a)...
19. května 2016 20:54  

Bohužel paní M. Kabátová píše prakticky "monopolně" o školství do Lidových novin. Opakovaně jsem jí přes Radku Kvačkovou posílal komentáře k tomu, co jsem považoval za důsledek pouhého nedorozumění - nikdy nereagovala, naopak píše stále větší nesmysly (velmi zdvořile řečeno). Čistá ideologie, a navíc permanentní fauly na novinářskou etiku: nikdy se ani nepokusila seznámit se s argumentací protistrany, jenom papouškuje oslavné sebeprezentace nejrůznějších "inkluzivních" škol, kde "uzdravují" žáky s LMP jako na běžícím pásu... Pro mě je smutnou karikaturou novinářky - což mne tedy právě u mých jinak oblíbených "Lidovek" nesmírně mrzí. To, že zde dostávají v "diskusi" o inkluzi výhradně takoví "experti" jako T. Feřtek a B. Kartous, vše jenom dokresluje.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.