MŠMT k aktuální situaci v DD a VÚ v Chrastavě

pátek 27. května 2016 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řešilo urgentně situaci v Chrastavě, ústavu, který patří mezi školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zřizovaná právě resortem školství. Na základě informace z Kanceláře veřejného ochránce práv provedlo i vlastní šetření, která vedla ke změně na postu ředitelky tohoto zařízení.


Dne 26. - 27. dubna 2016 navštívili pověření zaměstnanci Kanceláře veřejné ochránkyně práv na základě stížnosti bývalých zaměstnanců Chrastavy toto školské zařízení. Zjistili závažná pochybení, popsána následně ve Zprávě z návštěvy zařízení, vydané 13. května 2016. Současná ministryně Kateřina Valachová rozhodla situaci urgentně řešit na základě telefonického oznámení z KVOP a na písemnou zprávu nečekat. Zjištěním situace pověřila náměstka sekce vzdělávání, který společně s externím odborníkem z praxe, ředitelem ústavu Klíčov Patrikem Matoušů, Chrastavu 16. 5. navštívil. Oba na místě shledali taktéž zásadní nedostatky. Ty se týkají zejména zcela neadekvátního systému hodnocení dětí, porušování jejich základních práv (mají velmi omezenou možnost samostatného pohybu mimo zařízení v návaznosti na hodnoticí systém, jsou omezovány v jídle, možnosti styku s rodinou, jsou jim stříhány vlasy, atd.). Následně byla opětovným prošetřením pověřena ČŠI, která 20. 5. shledala všechny body stížnosti důvodnými. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dal ihned pokyn k provedení důsledné analýzy inspekční činnosti konané v tomto zařízení v prosinci 2015 a současně dal podnět k zahájení kárného řízení s konkrétními pracovníky ČŠI.

„Považuji za naprosto nepřípustné porušování práv dětí a mládeže, kdy saháme dokonce na jejich elementární potřeby, jako je jídlo, pití, možnost styku s rodinou, volný pohyb apod. Vedení a personál zařízení, byť nezpochybňuji, že to je vzhledem k výchovným prohřeškům dětí a mládeže zde umístěných někdy složité, má veškeré své působení sladit s výchovně vzdělávacími principy v souladu s náplní a posláním školského zařízení," hodnotí situaci ministryně Kateřina Valachová.

MŠMT se snaží s ohledem na citlivost situace a věk dětí a mládeže atmosféru nevyhrocovat, ale naopak činit všechny potřebné kroky k okamžité nápravě a zklidnění situace. I proto ministryně Valachová oceňuje připravenost a ochotu speciální pedagožky a psychoterapeutky Soni Cpinové přijmout pověření řízením školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v Chrastavě do doby jmenování nového ředitele, které proběhne na základě výběrového řízení.

Záznam tiskové konference lze zhlédnout ZDE.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna Chrastava, Školní 438, 463 31 Chrastava

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna v Chrastavě, Školní 438 patří mezi školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy zřizovaná MŠMT.

Na základě soudního rozhodnutí je v něm umístěno v současné době 36 chlapců ve věku 12 - 18 let (kapacita zařízení 36 dětí), kteří mají poruchy chování (záškoláctví, závislostní chování, trestná činnost atd.). Jedná se o děti ze sociálně problémových a neúplných rodin. Většina z nich se vedle záškoláctví a neúnosného chování dopouštěla nejrůznější trestné činnosti. Vzdělávání těchto umístěných dětí probíhá při školském zařízení.

Základní škola, Základní škola praktická, Základní škola speciální - kapacita 20 žáků

Střední škola: obor 36 67 E/01 Zednické práce - 2-letý učební obor – kapacita 16 žáků

15 komentářů:

turistao 982 řekl(a)...
27. května 2016 v 6:42  

Nebylo by lepší klienty trvale přestěhovat do pětihvězdičkového hotelu? Bez vychovatelů, pochopitelně. Náklady by hradilo MŠMT.

Eva Adamová řekl(a)...
27. května 2016 v 7:21  

Jistě to omezování v jídle by asi být nemělo, ovšem omezení možnosti styku s rodinou a volného pohybu zřejmě k pobytu ve výchovném ústavu, kam se dítě nedostane jen tak pro nic za nic, patří.

Docela lituji člověka, který tam po současném vedení nastoupí, bude pod drobnohledem seshora a navíc vystavený neúnosnému tlaku 36 výrostků, kteří budou po rozhodnutí MŠMT na koni.

mirek vaněk řekl(a)...
27. května 2016 v 7:46  

Jak to, že to zjišťuje inspekce teprve teď. Proč na to nepřišla před tím? No když inspekce v kraji má stejného šéfa jako škola, tak není v zájmu zřizovatele odkrývat nějaké problémy.
Ono by to chtělo celý koncept inspekce přehodnotit.

mirek vaněk řekl(a)...
27. května 2016 v 8:23  


Jak je to v jiných ústavech? Pokud někde mají systém, který funguje, proč to není v metodice pro ostatní ústavy. Co dělají úředníci? Nebo že by funkční systém neexistoval? Že by to bylo všude stejné?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. května 2016 v 9:53  

To ani reálně fungovat nemůže, jako nemůže reálně fungovat třeba inkluze, tak jak je připravována.

S dacanama, kteří tam jsou, to může fungovat jenom na papíře. Zákony a ostatní "vyhlášky" to neumožní.

Veronika řekl(a)...
27. května 2016 v 12:40  

Měsíc co měsíc je vyvěšeno, že zde mají volná místa. Hledají vychovatele a asistenta pedagoga k chlapcům s výrazně problémovým chováním. Tak snad budou úspěšnější při hledání nového vedení.

Ygrain řekl(a)...
27. května 2016 v 13:54  

Tady je k tomu článek, http://zpravy.idnes.cz/reditelka-polepsovny-po-kritice-konci-dhn-/domaci.aspx?c=A160525_101733_domaci_zt, a pokud je pravdivý, problémy byly už dříve.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. května 2016 v 22:51  

Ani nevím, co by mne přimělo, aby se stal vychovatelem v takovém zařízení. Snad jedině pokání za hříchy z minulých životů. Téměř třicet let pracuji s elitní mládeží krajského, posléze okresního formátu, a mám toho docela fest.
Řekl bych, že existuje nemálo přijatelnějších způsobů kterak se zbláznit dočista. A tím chci také říci, že než se kdokoli z kterékoli pozice začne k této kauze vyjadřovat, měl by si to pár měsíců zkusit. Taky tam jednu vychovatelku zabili a druhou zmrzačili.
Každý z nás je schopný zabít,“ říká Slavomil Hubálek.

Ygrain řekl(a)...
27. května 2016 v 23:13  

A taky praví, že "příliš neumíme resocializovat pachatele mezi patnáctým a osmnáctým rokem". Jakoupak má úspěšnost režim s omezováním stravy a odpíráním možnosti pohybu mimo čtyři stěny, by mě celkem dost zajímalo. Vzhledem k tomu, že se to dost podobá vězení, kde, podle pana Hubálka, je možnost resocializace téměř nulová... moc růžově to nevidím.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. května 2016 v 0:03  

příliš neumíme resocializovat pachatele

Tak resocializovat pachatele tedy doopravdy neumím. Proto to také nedělám.
Otázka zní, proč to tedy nedělají ti, kteří to umějí, nebo alespoň vědí, jak se to dělat nemá.

Pavel Doležel řekl(a)...
28. května 2016 v 7:58  

Tohle je klasika. Nějací "odborníci", kteří v životě s problémovými dětmi nepracovali, budou poučovat lidi, kteří s nimi pracují denně. Viděl jsem to mnohokrát. Idilické představy samoteoretiků a bláhových snílků jsou krásně lidskoprávně sluníčkové, akorát tak nějak nefungují. On takový sadistický psychopat se na nějakou sluníčkovou hipísačku může tak akorát vysrat. Resocializace je psychopatů NEMOŽNÁ. Po tygrovi taky nemohu chtít, aby se začlenil do kolektivu antilop. Byla by to snaha pošetilá a nesmyslná.

Odjaktěživa prosazuji myšlenku, že primárním účelem trestu odnětí, či omezení svobody, není převýchova, ale dočasné, či trvalé oddělení lidí, kteří nejsou ochotni, či schopni, dodržovat základní pravidla, od ostatních. Účelem je ochrana společnosti, nikoliv poskytování resocializačních služeb nebohým pachatelům trestných činů. U méně závažných trestných činů lze o snaze o resocializaci mluvit. U těch nejtěžších nikoliv. Kolik už bylo těch psychiatrických posudků, které někoho označily za prakticky neškodného a kdo potom spáchal zločin nejtěžší? Naposledy to stálo jeden mladý život studenta.

Ygrain řekl(a)...
28. května 2016 v 8:15  

"Resocializace je psychopatů NEMOŽNÁ"

Však taky o psychopatech se nikdo nebavil. Víte, co je "strawman argument", že?

Nicka Pytlik řekl(a)...
29. května 2016 v 20:20  

Nesleduji kauzu nějak obzvlášť pozorně. Přesto...
Třeba to omezení v možnosti přidat si jídlo bylo jen ustanovano, nebo také uplatňováno?
Co vede mládež k takovému chování, kdy případně hrozí dokonce i možnost nepřidat si jídlo?
A tak si říkám, jaké by to asi bylo, kdyby například v běžné atřední škole někdo soustavně házel roli toaletního papíru do záchodové mísy. A to opakovaně, a pořád. Až by vedení školy došla trpělivost a vydala předpis, ve kterém by takové chování sankcionovala vyloučením ze školy. Škodič by byl při činu přichycen a následně ze školy vyloučen. Jak by to asi dopadlo?
Taková prkotina! Hajzlpapír v hajzlu, a hned vyloučení?
A co nezdárné dítko? Doma zdrávi? I pod hrozbou vyloučení záchodu ucpání odepřít si nemůže.
Kde je ta chybka... A co je horší? Deklarovaná příkrost nebo nezvladatelná nekázeň.

Unknown řekl(a)...
30. května 2016 v 20:19  

Pod okny domu máme keř červených růží.
Dnes v podvečer asi šestiletý kluk, který šel kolem, začal ty růže trhat.
Viděl to jeho tatínek a zavolal na něj: nervi tam ty růže, popícháš se o jejich trny.

tyrjir řekl(a)...
1. června 2016 v 15:42  

...Ministerstvo školství se také neobtěžovalo jakkoli informovat o situaci v ústavu, natož o pořádání tiskové konference město Chrastavu a samozřejmě jeho zástupce na brífink nepozvali. A to přesto, že se ústav po celou dobu své existence nalézá na katastru města Chrastava, že město s ústavem po celou dobu spolupracuje a že je ze zákona zastoupeno v konkurzních komisích na jmenování ředitele. Osobně jsem byl členem komise před šesti lety a velmi živě si pamatuji, jak vehementně jí všichni členové komise v čele se zástupcem ministerstva školství na místo ředitelky mezi několika kandidáty prosazovalo, a to s koncepcí, za jejíž realizaci jí nyní z místa ředitelky doslova vyštvalo...

Napsal starosta Chrastavy - viz

http://www.tydenvlk.cz/externi-prispevky/byla-to-poprava-reditelky-chrastavskeho-vychovneho-ustavu

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.