MŠMT: Informace k akreditaci vzdělávacích programů zaměřených na témata Společného vzdělávání (z Infobalíčku ke společnému vzdělávání)

úterý 17. května 2016 ·

S ohledem na nezbytnost dodržení jednotnosti a kvality výkladu právních předpisů upravujících oblast Společného (inkluzivního) vzdělávání, stanovilo MŠMT podmínky pro udělení akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků programům s tématy Společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.


Dokument ke stažení ve formátu DOC

Infobalíček ke stažení ve formátu ZIP
S ohledem na nezbytnost dodržení jednotnosti a kvality výkladu právních předpisů upravujících oblast Společného (inkluzivního) vzdělávání, stanovilo MŠMT níže uvedené podmínky pro udělení akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků programům s tématy Společného vzdělávání pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (v souvislosti s novelou školského zákona, § 16 a dalších ustanovení, včetně prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.):
 1. Lektoři vzdělávacích programů musí doložit certifikát NIDV/NÚV (vzdělávání v rozsahu 40 hodin s výstupem Lektor – implementátor pro společné vzdělávání)
K uvedenému vzdělávání je možno se přihlásit na adrese sp.vzdelavani@nidv.cz. Vstupním požadavkem je kvalifikace pedagogického pracovníka, magisterské vzdělání a minimálně


5letá praxe při výkonu činnosti pedagogického pracovníka. K přihlášení přiložte svůj strukturovaný profesní životopis. Zařazení do kurzu není nárokové.  Témata Společného vzdělávání, u nichž je vyžadováno lektorování proškoleným Lektorem – implementátorem pro společné vzdělávání:
 1. Specifika vzdělávání a školního hodnocení jednotlivých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 1. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání, role IVP, psychodidaktika.
 2. Vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů narušené komunikační schopnosti, žáků s SPU, s autismem, s ADHD, ADD, se smyslovým postižením, s tělesným postižením, s více vadami, možnosti vzdělávání žáků s LMP.
 3. Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami – chudoba, postavení azylanta, cizinci – vliv těchto faktorů na organizaci a průběh vzdělávání těchto žáků – pouze je-li do tématu zahrnut výklad právních předpisů upravujících danou oblast.
 4. Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků – pouze je-li do tématu zahrnut výklad právních předpisů upravujících danou oblast.
 5. RVP ZV – specifika úprav.


 1. První stupeň podpůrných opatření
 1. PLPP (plán pedagogické podpory), tvorba, význam a vazba na podporu ŠPZ.
 2. Role individualizace ve vzdělávání versus vytváření PLPP.
 3. Práce s PLPP.
 4. PLPP jako jedno z východisek pro stanovování vyšších stupňů podpory.
 5. Role školního hodnocení. 1. Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření
 1. Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (popis druhů podpůrných opatření, organizace před vydáním a následně po vydání doporučení, IVP jako specifické podpůrné opatření, organizace vzdělávání žáka, pedagogické intervence, předměty speciálně pedagogické péče).
 2. Personální podpůrná opatření – asistent pedagoga dle § 5 a § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., další pedagog, speciální pedagog, podpora ŠPZ, odborná personální podpora – tlumočník znakového jazyka, přepisovatel.
 3. Speciální učebnice, pomůcky a kompenzační pomůcky – způsoby přidělování pomůcek.
 4. Normovaná finanční náročnost, propojení matriky a výkazů a doporučení ke vzdělávání.


 1. Obsah programu zaměřený na výklad právních předpisů upravujících oblast Společného vzdělávání – rámcový přehled témat výuky s minimální hodinovou dotací (je-li záměrem žadatele předložit program zaměřený pouze na výklad nových právních předpisů souvisejících se Společným vzděláváním)


Seznámení s novelou školského zákona č.82/20015 a prováděcí vyhláškou


č. 27/2016 (min. počet hodin 8)


 1. Seznámení s novelou školského zákona č. 82/2015, zejména s §§ 16, 17, 18 a 19 a dalšími ustanoveními s přímou souvislostí s prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, formuláře.
 1. Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze.
 2. Úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření.
 3. Definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření.
 4. Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9 – škola, třída, oddělení a studijní skupina, speciální škola versus „běžná škola“.
Poznámka:
Žadatel doloží podrobné rozpracování témat výuky s uvedením časové dotace a přiřazením lektorů k jednotlivým tématům.  V Praze dne 15. března 2016

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.